Ảnh: Hiện trường vụ nổ kinh hoàng tại nhà hàng Sura BBQ ở TP Vinh
Tại hiện trường, áp lực từ vụ nổ khiến tòa nhà 2 tầng bị hư hỏng nặng, cửa kính một số căn nhà bên cạnh cũng bị vỡ vụn.
3745xb842x8c10xaad9xa405xac15x417dx393dx7dcexb44cx9de0x80acx6445x734dx661cx82bfxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax3a39x7d4fxa651xXexX0x3f81xXaxX17xX18xX19xXexX0x8e38x56c5xX19x3f4dxXexX0xXax6689xX9x9f82xXdxX18x8126xX2fxa54fx425exbb36xX5x6ca5xXbxXdxX17xX32xXex98bex9f6exXax6d68xX9xb932xX35x63cbxX3cxX9xXbx48a7x72dfxbe91xX3cx49ffxX9x4dd4x7cc3xX9xX3cx8bfbxX9x68d7xX35xX3cxXaxX9xXaxX24x784fxX3cxX4axX9xXbx7360xX35xX9xX3cxXaxX59xX9xXaxX59xX3cxX4axX9xaba0x822fxX46xX18xX9xb34bxX6fx4f61xX9x9b5axX9xX5xX7xX9xaa87xX35xX3cxXaxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX40xX17xX18xX19xX32xXexX5xX5exX35xX9xXaxX35xX42xX3cxX9xXbxX46xX47xX48xX3cxX4ax3771xX9xbc11xX33xX9xXdx41a2xX2cxX9xXbxa7e5xX9xX4cxX4dxX9xX3cxX50xX9xX52xXaxX35x8f4dxX3cxX9xXbx4565xX18xX9xX3cxXaxX59xX9x4246xX9xXbx7470xX3cxX4axX9xX23xae62xX9xXaxX47xX9xXax8879xX3cxX4axX9xX3cx86f8xX3cxX4axXa1xX9xX2cx5d4fxX18xX9xX52x69dfxX3cxXaxX9xXcx4f22xXbxX9xX2fx3cabxX9xX2cx8fb7xX3cxX9xX3cxXaxX59xX9xX23x7a9fxX3cxX9xX2cxX5exX3cxXaxX9xX2cx999exX3cxX4axX9xX23xXc9xX9xX4cx9b38xX9xX4cxX4dxX3cx9ec5xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX46xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX3exX1cxX1cxX35xX108xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX108xX4cxX3cxX1cxX3cxX17x4204xX2fxX1cxX2axbd90xX2axXc1xX1cxa3d6xX148xX19xXc1xX2axXc1xb973xXc1x4cc3x5e53xXbxX2ax5efcxX2ax4e7dxXdxX150xX108x9751xX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xXaxX35xX17xX3cxX9xXbxX46xX6bxX24xX3cxX4axX9xX4cxX6bxX9xX3cxX24xX9xX52xX35xX3cxXaxX9xXaxX24xX18xX3cxX4axX9xXbxX18xX35xX9xX3cxXaxX18xX9xXaxX18xX3cxX4axX9xX2fxX6bxX46xX18xX9xX23xX23x86d1xX9xX24xX9xXbxX33xX9xX4cxX35xX3cxXaxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fx57ccxX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x75d8xXbxX1b0xX18xXdxX35xX4axX3cxX3exX9xX15axX6bxX2fxXbxX35x5449xX26xba55xX32xXexX78xX4dxX9xX3cxX50xX9xX1dbxc01cxX26xX9xX46xX18xX9xXdxbc99xX2cxX9xX150xXax4a40xX150xX9xX33xXaxX1fdxXbxX9xX3cxX4axX59xX26xX9xXc1xX150xX1cxX202xX9xXbxX5exX35xX9xX3cxXaxX59xX9xXaxX59xX3cxX4axX9xX6axX6bxX46xX18xX9xX6fxX6fxX71xX9xX3cxX47x4888xX3cxX4axX9xX4cxX59xX9xXdx4389xX6bxX9xX52xXax90f7xX3cxX4axX9xX52xXax9cd1xX35xX9xX1b0xX9xX2fxXe7xX9xX154xX9xbb0fxX47xX48xX3cxX4axX9xX5xX46xXc4xX3cxX9xX7xXaxX1fdxXa1xX9xXbxXaxX59xX3cxXaxX9xX33xXaxXe7xX9xX78xX35xX3cxXaxXa1xX9xbdb0xX4axXaxX42xX9x7663xX3cxX108xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX46xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX3exX1cxX1cxX35xX108xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX108xX4cxX3cxX1cxX3cxX17xX140xX2fxX1cxX2axX144xX2axXc1xX1cxX148xX148xX19xXc1xX2axXc1xX14exXc1xX150xX151xXbxX151xX148xX148xX151xXdxX2axX108xX15axX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xXaxX35xX17xX3cxX9xXbxX46xX6bxX24xX3cxX4axX9xX4cxX6bxX9xX3cxX24xX9xX52xX35xX3cxXaxX9xXaxX24xX18xX3cxX4axX9xXbxX18xX35xX9xX3cxXaxX18xX9xXaxX18xX3cxX4axX9xX2fxX6bxX46xX18xX9xX23xX23xX199xX9xX24xX9xXbxX33xX9xX4cxX35xX3cxXaxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX1b0xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xXexX269xXaxX35x7c10xX6bxX9xX3cxX4axX47xX48xX35xX9xX249xX35xX9xX249xX47xX48xX3cxX4axX9xX23xX59xX3cxX4axX9xXaxX24xX59xX3cxX4axX9xX52xXaxX35xX9xX3cxX4axXaxX17xX9xXbxXax3f08xX26xX9xXbxX35xXb6xX3cxX4axX9xX3cxX50xX9xX52xX35xX3cxXaxX9xXaxX24xX59xX3cxX4axX108xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX46xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX3exX1cxX1cxX35xX108xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX108xX4cxX3cxX1cxX3cxX17xX140xX2fxX1cxX2axX144xX2axXc1xX1cxX148xX148xX19xXc1xX2axXc1xX14exXc1xX150xX151xXbxX148xX151xX14exX148xXdxXc1xX108xX15axX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX140xX35xX19xXbxXaxX3exX156xX154xX151xX33xX1dbxX1ecxXaxX17xX35xX4axXaxXbxX3exX14exX14exX150xX33xX1dbxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xXaxX35xX17xX3cxX9xXbxX46xX6bxX24xX3cxX4axX9xX4cxX6bxX9xX3cxX24xX9xX52xX35xX3cxXaxX9xXaxX24xX18xX3cxX4axX9xXbxX18xX35xX9xX3cxXaxX18xX9xXaxX18xX3cxX4axX9xX2fxX6bxX46xX18xX9xX23xX23xX199xX9xX24xX9xXbxX33xX9xX4cxX35xX3cxXaxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX6bxXcxX23xX9xX19xXaxX35xX19xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX46xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX3exX1cxX1cxX35xX108xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX108xX4cxX3cxX1cxX3cxX17xX140xX2fxX1cxX2axX144xX2axXc1xX1cxX148xX148xX19xXc1xX2axXc1xX14exXc1xX150xX151xXbxX148xX14exX2axX156xXdxX202xX108xX15axX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xXaxX35xX17xX3cxX9xXbxX46xX6bxX24xX3cxX4axX9xX4cxX6bxX9xX3cxX24xX9xX52xX35xX3cxXaxX9xXaxX24xX18xX3cxX4axX9xXbxX18xX35xX9xX3cxXaxX18xX9xXaxX18xX3cxX4axX9xX2fxX6bxX46xX18xX9xX23xX23xX199xX9xX24xX9xXbxX33xX9xX4cxX35xX3cxXaxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX1b0xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1dbxXbxX1b0xX18xXdxX35xX4axX3cxX3exX9xX15axX6bxX2fxXbxX35xX1eaxX26xX1ecxX32xXexX78xX4dxX9xX3cxX50xX9xX249x4b9cxX9xXdxX59xXcxX9xXbxX24xX59xX3cxX9xX23xXe3xX9xX2cxXdaxX18xX9xX52xXdexX3cxXaxX9xX2cxX47xX48xX3cxX4axX9xXdxXa7xX2cxXa1xX9xX23xX35x668bxX3cxX9xX199xX6bxX1f6xX3cxX4axX9xX2cxXa3xX24xX9xX2cx8323xX18xX9xX3cxXaxX59xX9xXaxX59xX3cxX4axX9xXc1xX9xXbxXc4xX3cxX4axX9xX3cxX59xX26xX9xX4cxX103xX9xX3cxXa3xXbxX9xX4cxXeaxX3cxX4axX9xX1dbxX18xX9xXaxX59xX3cxX4axX9xXbxX46xXeaxXcxX9xXcx5830xXbxX108xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX46xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX3exX1cxX1cxX35xX108xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX108xX4cxX3cxX1cxX3cxX17xX140xX2fxX1cxX2axX144xX2axXc1xX1cxX148xX148xX19xXc1xX2axXc1xX14exXc1xX150xX151xXbxX202xX2axX156xX150xXdxX14exX108xX15axX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xXaxX35xX17xX3cxX9xXbxX46xX6bxX24xX3cxX4axX9xX4cxX6bxX9xX3cxX24xX9xX52xX35xX3cxXaxX9xXaxX24xX18xX3cxX4axX9xXbxX18xX35xX9xX3cxXaxX18xX9xXaxX18xX3cxX4axX9xX2fxX6bxX46xX18xX9xX23xX23xX199xX9xX24xX9xXbxX33xX9xX4cxX35xX3cxXaxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX1b0xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1dbxXbxX1b0xX18xXdxX35xX4axX3cxX3exX9xX15axX6bxX2fxXbxX35xX1eaxX26xX1ecxX32xXexX269xX4axX18xX26xX9xX2fxX18xX6bxX9xX52xXaxX35xX9xX4cxX4dxX9xX3cxX50xX9xX1dbxX1f6xX26xX9xX46xX18xX9xX33xXaxXbaxX3cxX4axX9xX2cxX1f6xX3cxXaxX9xX2fxXa3xXbxX9xX7xX4xX4xX4xX9xX249xX542xX9xX249xX35xX33dxX6bxX9xX249xXe3xX3cxX4axX9xX156xX9xX1dbxX17xX9xX2cxXax4f01xX18xX9xX2cxXaxXa3xX26xX9xX2cxb573xX3cxX4axX9xXaxX59xX3cxX4axX9xXbxX46xXeaxXcxX9xX2cxXaxX35xXb6xX3cxX9xX2fx3f6axX9xXbxX22cxX35xX9xXaxX35xX42xX3cxX9xXbxX46xX47xX48xX3cxX4axX9xX19x647fxX33xX9xXdxXdaxX18xX9xX2cxXfbxX3cxX4axX9xX3cxXaxX47xX9xX249xX35xX33dxX6bxX9xXbxX46xX18xX9xX3cxX4axX6bxX26xXf2xX3cxX9xX3cxXax70c2xX3cxX108xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX46xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX3exX1cxX1cxX35xX108xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX108xX4cxX3cxX1cxX3cxX17xX140xX2fxX1cxX2axX144xX2axXc1xX1cxX148xX148xX19xXc1xX2axXc1xX14exXc1xX150xX151xXbxX154xX148xX202xXdxX154xX108xX15axX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xXaxX35xX17xX3cxX9xXbxX46xX6bxX24xX3cxX4axX9xX4cxX6bxX9xX3cxX24xX9xX52xX35xX3cxXaxX9xXaxX24xX18xX3cxX4axX9xXbxX18xX35xX9xX3cxXaxX18xX9xXaxX18xX3cxX4axX9xX2fxX6bxX46xX18xX9xX23xX23xX199xX9xX24xX9xXbxX33xX9xX4cxX35xX3cxXaxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX1b0xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1dbxXbxX1b0xX18xXdxX35xX4axX3cxX3exX9xX15axX6bxX2fxXbxX35xX1eaxX26xX1ecxX32xXex63adxX33xX9xXdxXa7xX2cxX9xXbxXabxX9xX4cxX4dxX9xX3cxX50xX9xX52xXaxX35xXb6xX3cxX9xX2cxXdaxX18xX9xX52xXdexX3cxXaxX9xX3cxXaxX35xX33dxX6bxX9xX2cxXeaxX3cxX9xX3cxXaxX59xX9xX249xXe7xX35xX9xX19xX35xX42xX3cxX9xX23xXc9xX9xX4cxX103xX9xX4cxX4dxX3cxX108xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX46xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX3exX1cxX1cxX35xX108xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX108xX4cxX3cxX1cxX3cxX17xX140xX2fxX1cxX2axX144xX2axXc1xX1cxX148xX148xX19xXc1xX2axXc1xX14exXc1xX150xX151xXbxX156xX144xX148xX2axXdxX156xX108xX15axX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xXaxX35xX17xX3cxX9xXbxX46xX6bxX24xX3cxX4axX9xX4cxX6bxX9xX3cxX24xX9xX52xX35xX3cxXaxX9xXaxX24xX18xX3cxX4axX9xXbxX18xX35xX9xX3cxXaxX18xX9xXaxX18xX3cxX4axX9xX2fxX6bxX46xX18xX9xX23xX23xX199xX9xX24xX9xXbxX33xX9xX4cxX35xX3cxXaxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX1b0xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xXexX269xXaxX35xX33dxX6bxX9xX23xa3b7xX3cxXaxX9xX4axX18xX9xX2cxX103xX9xXdxX22cxX3cxX9xX249xX47xa2a5xX2cxX9xX249xX47xX18xX9xX46xX18xX9xX52xXaxXcfxX35xX9xXbxXbaxX18xX9xX3cxXaxX59xX9xXc1xX9xXbxXc4xX3cxX4axX9xX2fxX18xX6bxX9xX4cxX4dxX9xX3cxX50xX108xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX46xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX3exX1cxX1cxX35xX108xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX108xX4cxX3cxX1cxX3cxX17xX140xX2fxX1cxX2axX144xX2axXc1xX1cxX148xX148xX19xXc1xX2axXc1xX14exXc1xX150xX151xXbxX154xX150xX150xX151xXdxX148xX108xX15axX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xXaxX35xX17xX3cxX9xXbxX46xX6bxX24xX3cxX4axX9xX4cxX6bxX9xX3cxX24xX9xX52xX35xX3cxXaxX9xXaxX24xX18xX3cxX4axX9xXbxX18xX35xX9xX3cxXaxX18xX9xXaxX18xX3cxX4axX9xX2fxX6bxX46xX18xX9xX23xX23xX199xX9xX24xX9xXbxX33xX9xX4cxX35xX3cxXaxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX1b0xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1dbxXbxX1b0xX18xXdxX35xX4axX3cxX3exX9xX15axX6bxX2fxXbxX35xX1eaxX26xX1ecxX32xXex93fdxX365xXbxX9xXcxX18xX26xX9xXbxX5exX35xX9xXbxXaxX48xX35xX9xX249xX35xX566xXcxX9xX4cxX4dxX9xX3cxX50xX9xX1dbxX1f6xX26xX9xX46xX18xX9xX52xXaxX239xX3cxX4axX9xX2cxXaxX574xX9xX4cxX59xX9xX3cxXaxX723xX3cxX9xX4cxX35xXf2xX3cxX9xX2cxX574xX18xX9xX3cxXaxX59xX9xXaxX59xX3cxX4axX9xX3cxX59xX26xX9xX249xX542xX9xX4cxX33dxX9xXaxXb6xXbxX9xX3cxXf2xX3cxX9xX52xXaxX239xX3cxX4axX9xX2cxX23fxX9xXbxXaxX47x9fb9xX3cxX4axX9xX4cxX24xX3cxX4axX9xX4cxX33dxX9xX3cxX4axX47xX48xX35xX108xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX46xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX3exX1cxX1cxX35xX108xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX108xX4cxX3cxX1cxX3cxX17xX140xX2fxX1cxX2axX144xX2axXc1xX1cxX148xX148xX19xXc1xX2axXc1xX14exXc1xX150xX151xXbxX154xX148xX150xXdxX144xX108xX15axX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xXaxX35xX17xX3cxX9xXbxX46xX6bxX24xX3cxX4axX9xX4cxX6bxX9xX3cxX24xX9xX52xX35xX3cxXaxX9xXaxX24xX18xX3cxX4axX9xXbxX18xX35xX9xX3cxXaxX18xX9xXaxX18xX3cxX4axX9xX2fxX6bxX46xX18xX9xX23xX23xX199xX9xX24xX9xXbxX33xX9xX4cxX35xX3cxXaxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX1b0xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1dbxXbxX1b0xX18xXdxX35xX4axX3cxX3exX9xX15axX6bxX2fxXbxX35xX1eaxX26xX1ecxX32xXexX26exX3cxXaxX9xX5xXaxX59xX3cxXaxX9xXcxXe3xXbxX9xX3cxX4axX47xX48xX35xX9xX19xX723xX3cxX9xX2cxXax94ffxX3cxX4axX9xX52xX35xXb6xX3cxX9xX4cxX4dxX9xX3cxX50xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXb6xXbxX3exX9xX5xX239xX35xX9xX249xX18xX3cxX4axX9xX249xX35xX9xXbxX46xXf2xX3cxX9xX249xX47xX48xX3cxX4axX9xXbxXaxX918xX9xX3cxX4axXaxX17xX9xXbxXaxX365xX26xX9xX3cxX50xX9xXdxX22cxX3cxXa1xX9xXa3xX33xX9xXdxXa7xX2cxX9xXbxXabxX9xX4cxX4dxX9xX3cxX50xX9xX52xXaxX35xXb6xX3cxX9xXbxX239xX35xX9xX2fxX6bx842axXbxX9xX3cxX4axX542xX9xX1dbxX6bxXe7xX3cxX4axX9xX249xX47xX48xX3cxX4axX108xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6fxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX46xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX3exX1cxX1cxX35xX108xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX108xX4cxX3cxX1cxX3cxX17xX140xX2fxX1cxX2axX144xX2axXc1xX1cxX148xX148xX19xXc1xX2axXc1xX14exXc1xX150xX151xXbxX202xX156xX2axX151xXdxX151xX108xX15axX33xX4axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xXaxX35xX17xX3cxX9xXbxX46xX6bxX24xX3cxX4axX9xX4cxX6bxX9xX3cxX24xX9xX52xX35xX3cxXaxX9xXaxX24xX18xX3cxX4axX9xXbxX18xX35xX9xX3cxXaxX18xX9xXaxX18xX3cxX4axX9xX2fxX6bxX46xX18xX9xX23xX23xX199xX9xX24xX9xXbxX33xX9xX4cxX35xX3cxXaxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX1b0xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1dbxXbxX1b0xX18xXdxX35xX4axX3cxX3exX9xX15axX6bxX2fxXbxX35xX1eaxX26xX1ecxX32xXexX269xX4axX6bxX26xXf2xX3cxX9xX3cxXaxX723xX3cxX9xX23xX18xX3cxX9xX249xXc4xX6bxX9xX249xX47xX928xX2cxX9xX2cxXa9bxX9xX199xX6bxX18xX3cxX9xX2cxXaxXbacxX2cxX9xX3cxXeaxX3cxX4axX9xX1dbxXa3xX2cxX9xX249xXc9xX3cxXaxX9xX2cxX23fxX9xXbxXaxX566xX9xX19xX24xX9xX3cxX50xX9xX23xX918xX3cxXaxX9xX4axX18xX2fxX108xX9xX269xXb6xX6bxX9xX4cxX4dxX9xX3cxX50xX9xX1dbxX1f6xX26xX9xX46xX18xX9xX4cxX59xX24xX9xXbxXaxX48xX35xX9xX249xX35xX566xXcxX9xX249xX239xX3cxX4axX9xX3cxX4axX47xX48xX35xX9xXaxX701xX6bxX9xX199xX6bxX1f6xX9xX2fxac24xX9xX52xXaxX239xX3cxX9xXdxX47xX48xX3cxX4axXa1xX9xXbxXaxX47xXa9bxX3cxX4axX9xX4cxX24xX3cxX4axX9xX2fxXd85xX9xX46xX365xXbxX9xXdxX22cxX3cxX108xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6axX24xX6bxX46xX2cxX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1dbxXbxX1b0xX18xXdxX35xX4axX3cxX3exX9xX15axX6bxX2fxXbxX35xX1eaxX26xX1ecxX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX78xX3xX78xX108xX78xX269xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe