Trung vệ Bùi Tiến Dũng tiết lộ bí kíp giúp Viettel bảo vệ ngôi vương V.League
Mùa giải V.League 2021 bắt đầu khởi tranh, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã tiết lộ vũ khí tối mật sẽ giúp Viettel bảo vệ thành công ngôi vương.
9521xd35cx10ef3xab58x140cbx9582xb8f3xe572x13e04xX7xdf81xcb2ax117f4xa36ex13bf5x14168xX5x11473xXaxX3xX7xXex125fcxX5xX10xX9xXaxXexX10xf064xXexd79bxX6xX5xXdx11028xa44exc674xX3xd3c4x133c0xX7xXexXdxfd68xX15x1063fxXax132f1xXcx13513xX27xX23xX22xX3xc576xdbe7xX3x9e29xba54xXdxX3xXcxXdx1402fxX23xX3xa5eax1571fxX23xX22xX3xXexXdxX3fxXexX3xX5xbca3xX3xbd77xd37axX3xcdf3xX50xXbxX3xX22xXdxfb82xXbxX3xfcc5xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX4fx15178x9a32xX3xX36xX37xX3xX23xX22x13aadxXdxX3xX36xa7cbxda55xX23xX22xX3xX5bx1379cx10990xX10xX6xX22xX27xX10xX0xd37dxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1173axX10xX6xefc2xXaxX2fxbc60xX3axX6xX3xX22xXdxX64xXdxX3xX5bxX76xX77xX10xX6xX22xX27xX10xX3x121f2x1037axXa5xX2xX3xX4fx1169fxXexX3xa9bcxe39dxX27xX3xX52xX1xd4fcxXdxX3xXexX31xX6xX23xX1x11ad9xX3xXexX31xX27xX23xX22xX3xX36xX37xX3xX39xX3axXdxX3xXcxXdxX3fxX23xX3xX42xX43xX23xX22xX3xXaex1268dxX3xXexXdxX3fxXexX3xX5xX4dxX3xX36xX43xX3xX52xX1xX50xX3xXex148f0xXdxX3xf2acx13c19xXexX3xX7x13ffexX3xX22xXdxX58xXbxX3xX5bxXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX4fxX64xX65xX3xX36xX37xX3xXexX1xe0ebxX23xX1xX3xX4xX6cxX23xX22xX3xX23xX22xX6cxXdxX3xX36xX70xX71xX23xX22xX76xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX65xX90xX15xXaxX2fxX0xXdxXebxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXebxX4xX10xX1exX65xX4fxX26xX10xX4xXexX3xX90xX22xXebxX10xX90xXdxX6xX3xX36xXdxX90xX10xX65xX3xXebxXbxbc1cxX3xXdx128edxX10xX23xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxb044xXdxX90xXexX1xX24xX3xX2xXa6xXa6x13127xX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x14364xXa5xXa6xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX7exX6xXbxXbxX7xX7exX65xXbxX10xX23xX7exXebxX10xX90xXdxX6xX7exXexX1xX27xXebxX4fx12f13xXbxX9xX23xX10xX16axX7xX7exXa5xX2xXa6xXa5xX7exX2xXa6xf16fxX90xX1b1xX2xXa5xX158xX17fx10223xX1b8xXexX17fxX1b8xXa6xXa6xX5xdbefxX76xX26xXbxX22xXaxX3xX90xX6xXexX6xX1exXexX15xXbxX10xX9xXaxX36xXdxX90xX10xX65xX7exXebxXbxX158xXaxX3xX90xX6xXexX6xX1exX10xX23xX4xX65xX90xX10xX9xXaxff9exc5afxXbxe490xX2bxXa6xX23xX77xX31xX39xX52xX36xX7exX1edxX23xX7x14d49xX10xX77xX5bxcaa9xXex1331fxe7ffx159dbxXdxe959x14a8fxX39xX1cxX17fx1396bxXa6xX36xX65xX7exX52xX15xX174xXa5xX39xX10xX2xX200xX4xafa3xX15xX93x113a0xX1b8xX2bxX10xX1xX2bxX42x107b6xX1cxX174xXa5xX39xXexX22xX26xX42xX1c0xXexX1xc3fdxX22dxX7exX1c0xX52xX23xX1cxX21axX27xX7xX7exX2bxX10xX1ebxX1ebxX1faxX22xX31xX21axX4fxX200xX27xXa6xX15bxXa6xX1cxX17fxX5bxX39xX5xX205xb008xXcxX26xX201x12008xX201xX5xX31xX202xX250x11be1xX15bxX1ebxX200xX39xX2bxXcxX93xX4xX7exX209xbb1dxX5xX4xX1edxX93xX1ebx158c2xX16axX5xX158xX209xX22xX15xX15xXexX36xX6xX27xX1edxX26xd5daxX31xX93xX23xX2xX217xXcxX22xXbxX1ebxX77xX1ebxX36xX24cxX1fexX174xX17fxX42xX174xX17fxX42xXaxX3xX90xX6xXexX6xX1exXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX90xX6xXexX6xX1exX6xX31xX22xX7xX9xXaxX158xXa6xX2xX76xX1b1xX158xX24xXa6xX24xX2xX1b1xX1edxX24xXa6xX24xX2xX24xX2xX24xX2xXa6xXa6xX174xX24xXa6xX24xX1b1xX158xXa6xX24xX17fxX1b1xXa6xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX65xX90xX15xXaxX2fxX0xXdxXebxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX90xXexX1xX27xXebxX4fxX3xX90xX1xXdxX90xX10xX3xXdxX15bxX10xX23xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX16axXdxX90xXexX1xX24xX3xX158xXa6xX1b8xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa5xX1c0xXa6xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX7exX7exXdxX76xX4fxX6xX65xX1xX6xXexXdxX23xX1xX76xX36xX23xX7exX23xX10xX16axX7xX7exXa5xX2xXa6xXa5xX7exX2xXa6xX1b1xX90xX1b1xX2xXa5xX158xX158xX1b8xX17fxXexX2xXa5xX1b1xXa6xX2xX5xXa6xX76xX26xXbxX22xX1a2xX31xX9xXa5xXa5xXa6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX27xX23xX22xX3xX36xX37xX3xX39xX3axXdxX3xXcxXdxX3fxX23xX3xX42xX43xX23xX22xX3xXexXdxX3fxXexX3xX5xX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX50xXbxX3xX22xXdxX58xXbxX3xX5bxXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX4fxX64xX65xX3xX36xX37xX3xX23xX22xX6cxXdxX3xX36xX70xX71xX23xX22xX3xX5bxX76xX77xX10xX6xX22xX27xX10xXaxX3xX16axXdxX90xXexX1xX9xXaxX158xXa6xX1b8xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa5xX1c0xXa6xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX205xX65xX27xX31xX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xX65xX3xX39xX65xX23xX22xX90xX6xXbxX5xX27xX7xX0xX7exXbxX2f