Bất lực với cô vợ nghiện thả thính sống ảo trên Facebook
Vợ tôi đăng lên Facebook nhiều ảnh rất chướng tai gai mắt, ưỡn ẹo tạo dáng, mắt xanh mỏ đỏ, ăn mặc lố lăng, phô bày ngồn ngộn các bộ phận cơ thể.
b32x8ab2x5ca0xab99x4fdbx61e5x65b3xa356x4ba9x6f90x747cx61d4x2794x9ec8x3efbx96a2xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax7219x2753x10edxXexX0xa72cxXaxX17xX18xX19xXexX0x3996x3bddxX19xa46exXexX0xXaxb42xX9x9ae1xXdxX18x2027xX2fx3a1ax7972xa368xX5xac23xXbxXdxX17xX32xXex8385x1fe7xXbxX9xXdxd90xX2cxX9x709ax8a31xX35xX9xX2cx385cxX9xX43x31e5xX9x282bx49faxXaxX35x3dfbxX4dxX9xXbxXax75eexX9xXbxXax5bd6xX4dxXaxX9xX2fx50dfxX4dxX4exX9xX56xX24xX9xXbx5053x868dxX4dxX9x592axX18xX2cxX17xX23xX24xX24x714fxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xa84exX17xX18xX19xX32xXex6a6exX4bxX9xXbxX48xX35xX9x4d47x5fffxX4dxX4exX9xXdxX68xX4dxX9xX6bxX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX72xX9xX4dxXaxX35x16b9x553fxX9xX56xX4dxXaxX9xX67xX3cxXbxX9xX2cxXax87f1xX44xX4dxX4exX9xXbxX18xX35xX9xX4exX18xX35xX9xXcx3104xXbx4ef6xX9xXb2x402exX4dxX9x326axX24xX9xXbx5c99xX24xX9xX19x547exX4dxX4exXc2xX9xXcxXc0xXbxX9x9418xX18xX4dxXaxX9xXcx9fbbxX9xX90xXdfxXc2xX9xX91xX4dxX9xXcx87e9xX2cxX9xXdxX5fxX9xXdxX91xX4dxX4exXc2xX9xX33xXaxX48xX9xX23x3cabxX26xX9xX4dxX4ex81b9xX4dxX9xX4dxX4ex2c3cxX4dxX9xX2cxXd0xX2cxX9xX23xX104xX9xX33xXax47c4xX4dxX9xX2cx8688xX9xXbxXax5ad3x9bd6xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4exX9xX2fxX67xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x2d78xX1cxX1cxX35xX119xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4dxXaxX119xX43xX4dxX1cxX4dxX17x5a41xX2fxX1cxX2ax5d0dxX2axc70xX1cxX157xX157xX19xX2ax27f3x9cf8x3c32xX15ex1ee4xX15dxXbxX161xX2axX2ax24e2xXdxX15dxX119x9991xX33xX4exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX151xX35xX19xXbxXaxX13dx21e8xX15dxX15dxX33xXd9xf6fxXaxX17xX35xX4exXaxXbxX13dxX161xX15dxX15dxX33xXd9xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX18xXbxX9xXdxXa6xX2cxX9xX43xX24xX35xX9xX2cxX24xX9xX43xX24xX9xX4dxX4exXaxX35xX17xX4dxX9xXbxXaxX18xX9xXbxXaxX35xX4dxXaxX9xX2fxX24xX4dxX4exX9xX18xX24xX9xXbxX67xX17xX4dxX9xacb1xX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX72xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX89xX4bxX9xX2cxXaxXffxX4dxX4exX9xXbxX48xX35xX9xXdxX3cxX26xX9xX4dxXaxX18xXa6xX9xX90x3162xX9xX2axX15exX9xX4dxX91xXcxXc2xX9xX2cx81acxX9xf08xX9xX2cxX24xX4dxX119xX9xX89xX4bxX9xXbxX48xX35xX9xX4dxX4exX209xXbxX9xX4dxX4exXax2f4axXbxX9xX161xX15dxX9xXbxXa6x2d70xX35xXc2xX9xX2cxXa6xX104xX2cxX9xX2fxX5fxX4dxX4exX9xX4dxXaxXfaxX4dxX9xXaxXccxXc2xX9xX90xXb2xX4bxX2cxX9xX2cxXaxXffxX4dxX4exX9xX2cxXa6xX4dxX4exX9xX33xXaxa127xX4dxX4exX9xX90x941bxX9xXbxXax68f0xX9xX4dxX68xX4dxX9xXbxX67xX48xX4dxX4exX9xXbxX67x42fdxX9xXbxX67xXa6xX4dxX4exX9xXaxX114xX4dxX9xX2fxX24xX9xX43xX44xX35xX9xXbxXa6xX229xX35xX9xXbxXaxX110xXbxX119xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX48xX35xX9xXdxXfaxX9xX19xX24xX18xX4dxXaxX9xX4dxXax959cxX4dxXc2xX9xX2cx8bd9xX4dxX4exX9xX72xX35x7e35xXcxX9xX90xXb2xX4bxX2cxX9xXbxX35xXa5xX4dxXc2xX9xX43xX4bxX9xXbxX48xX35xX9xX72xXaxX48xX4dxX4exX9xX33xXaxX56xX35xX9xXdxX24xX9xX4dxX4exXaxa0d4xX9xX4ex662bxX9xX43xXa5xX9xX72xX35xX4dxXaxX9xXbxX2b5xX9xX43xX2dexX9xX90xX1fexX9xX2cxX209xX9xXbxX48xX35xX9xX2cxXaxXa6xX9xXbxX24xXfaxX4dxX9xXaxX2b5xXbxX119xX9x1ef1xXaxX48xX4dxX4exX9xXaxX35xX118xXa6xX9xX2cxX209xX9xX33xXaxX56xX35xX9xX43xX2dexX9xXbxX48xX35xX9x35d2xXa6xXd0xX9xX2cxXaxX35xXa5xXa6xX9xX43xX4bxX9xXaxX18xX26xX9xX72xXaxX48xX4dxX4exX9xXcxXfaxX9xX2cxXfaxX4dxX4exX9xX4dxX4exXfaxX26xX9xX2cxX48xX9xX3cxX26xX9xX2cxXfaxX4dxX4exX9xX23xXdfxX9xX23xX68xX9xX4exX35xX18xX9xX90xX2dexX4dxXaxXc2xX9xX67xX56xX4dxXaxX9xX67xX18xX4dxX4exX9xXbxX5fxX35xX9xX4dxX4exXfaxX26xX9xXbxX252xX9xXbxX110xX33xX9xX23xXccxX4dxX9xX23x3348xXc2xX9xX90xX35xX9xX2cxXaxX114xX35xXc2xX9xX91xX4dxX9xXa6xX5fxX4dxX4exXc2xX9xX2fxXaxX24xX33xX33xX35xX4dxX4exXc2xX9xX2cxXaxX252xX33xX9xX56xX4dxXaxX9xXax874dxX9xXaxX18xX4dxX4exX9xX67xXffxX35xX9xX90xX91xX4dxX4exX9xXdxX68xX4dxX9xX6bxX18xX2cxX17xX23xX24xX24xX72xX9xX72xXaxX35xX2b5xX4dxX9xXbxX48xX35xX9xX67xX3cxXbxX9xX23xX40xX2cxX9xXcxX2dexX4dxXaxX119xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX48xX35xX9xX43xX5fxX4dxX9xX23xX110xX4dxX9xX67xX104xX4dxX9xX2cxX48xX4dxX4exX9xX43xX35xX51xX2cxXc2xX9xX72xXaxX48xX4dxX4exX9xX2cxX209xX9xXbxXax8be7xX35xX9xX4exX35xX18xX4dxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX4exX35xX18xX9xXcxXccxX4dxX4exX9xXd9xX1fexX9xXaxX104xX35xXc2xX9xX43xX56xX9xXdxXccxX35xX9xX43xX4bxX9xX2cxX2afxX4dxX4exX9xX72xXaxX48xX4dxX4exX9xX72xX2b5xXbxX9xX23xXccxX4dxX9xX43xX44xX35xX9xXbxX48xX35xX119xX9x3808xX4exXaxX17xX9xX23xXccxX4dxX9xX23xX37exX9xX72xX118xX9xXdxXccxX35xXc2xX9xXbxX48xX35xX9xX43xXfaxX24xX9xXd9xX17xXcxX9xX6bxX18xX2cxX23xX24xX24xX72xX9xX2cxX257xX18xX9xX43xX4bxXc2xX9xXbxXaxX3cxX26xX9xX2cxX48xX9xX3cxX26xX9xX90xX91xX4dxX4exX9xX4dxXaxX35xXa5xXa6xX9xX56xX4dxXaxX9xX67xX3cxXbxX9xX2cxXaxXb2xX44xX4dxX4exX9xXbxX18xX35xX9xX4exX18xX35xX9xXcxXc0xXbxXc2xX9xXb2xXc5xX4dxX9xXc8xX24xX9xXbxXccxX24xX9xX19xXd0xX4dxX4exXc2xX9xXcxXc0xXbxX9xXd9xX18xX4dxXaxX9xXcxXdfxX9xX90xXdfxXc2xX9xX91xX4dxX9xXcxXe9xX2cxX9xXdxX5fxX9xXdxX91xX4dxX4exXc2xX9xX33xXaxX48xX9xX23xXfaxX26xX9xX4dxX4exXffxX4dxX9xX4dxX4exX104xX4dxX9xX2cxXd0xX2cxX9xX23xX104xX9xX33xXaxX110xX4dxX9xX2cxX114xX9xXbxXaxX118xX119xX9xX5xX48xX35xX9xXd9xX17xXcxX9xXcxXfaxX9xX4dxX209xX4dxX4exX9xXcxXe9xXbxX9xXd9xX3cxXa6xX9xXaxX229xXc2xX9xX2cxXaxfd1xX9xXcxXa6xX5fxX4dxX9xX90xX104xX4dxX9xXbxXaxX229xX119xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX48xX35xX9xX43xXa5xX9xX4dxXaxXfaxX9xX4exX209xX33xX9x10dexXc2xX9xXbx256exX9xX4dxXaxXc8xX9xX4dxXaxXfaxX4dxX4exX9xX90xX2b5xX4dxX9xXbxX24xX9xXbxX35xX2b5xX4dxX4exX9xX2cxX2afxX4dxX4exX9xX72xXaxX48xX4dxX4exX9xXd9xX24xX4dxX4exX119xX9xX89xX4bxX9xXbxX48xX35xX9xXbxXaxX2dexX9xX2cxXaxX18xX4dxXaxX9xX2cxXaxXa6xX18xX9xX90xX18xX4dxXaxX9xX90xXd0xXc2xX9xX2cxXaxX24xX9xX67x7469xX4dxX4exX9xXbxX48xX35xX9xX2cxX229xX9xXaxX257xXc2xX9xX72xXaxX48xX4dxX4exX9xXbxXaxX5axX2cxXaxX9xXbxXaxX2dexX9xX90xX568xX4dxX4exX9xX43xXfaxX24xX9xXd9xX17xXcxX9xX43xXfaxX9xXbxX48xX35xX9xX72xXaxX48xX4dxX4exX9xX2cxX209xX9xX320xXa6xX26xXa5xX4dxX9xX2cxX18xX4dxX9xXbxXaxX35xX51xX33xX9xX43xXfaxX24xX9xXbxX40xX9xX19xX24xX9xX2cxXd0xX9xX4dxXaxX2aaxX4dxX9xX2cxX257xX18xX9xX2cxX48xX9xX3cxX26xX119xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX89xX4bxX9xXbxX48xX35xX9xXbxXdfxX9xX67x4093xX9xX2fxX40xX9xX2fxXa6xX4dxX4exX9xX2fxXb2xX44xX4dxX4exX9xXbxX67xXb2xX44xX2cxX9xX4dxXax1185xX4dxX4exX9xXdxX416xX35xX9xXbxXd0xX4dxX9xXbxX252xX4dxX4exX9xX2cxX257xX18xX9xXbxXaxX35xX68xX4dxX9xXaxXccxXc2xX9xXbxX67xX24xX4dxX4exX9xX90xX209xX9xX90xX18xX9xX2fxX5fxX9xXdxXfaxX9xX90xXfaxX4dxX9xX48xX4dxX4exX119xX9xX5xX48xX35xX9xX2cxX56xXcxX9xXbxXaxX3cxX26xX9xX23xX3cxXbxX9xXdxX40xX2cxX9xX43xXfaxX9xX72xXaxX48xX4dxX4exX9xX23xX35xX2b5xXbxX9xX33xXaxX56xX35xX9xX2cxXb2xX9xXd9x1882xX9xXbxXaxX2b5xX9xX4dxXfaxX24xX9xX43xX44xX35xX9xX2cxX48xX9xX43xX4bxX9xXbxXaxX5axX2cxXaxX9xX2fxX5fxX4dxX4exX9xX56xX24xX9xX4dxXfaxX26x55f9xX119xX1cxX119xX0xX1cxX33xXexX0xX18xX67xXbxX35xX2cxXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX35xX4dxX4dxX17xX67x1f29xX18xX67xXbxX35xX2cxXdxX17xX9xXax4ff2xX24xXdxX6fexX2cxXdxX17xX18xX67xX9xX2fxXbxX24xX67xX26xX9xX43xX35xX19xX17xX24xX9xX2cxXdxX17xX18xX67xX1c6xX35xXd9xX9xX2cxXcxX2fxX6fexX67xX17xXdxX18xXbxX17xX32xXexX0xX1cxX18xX67xXbxX35xX2cxXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x8738xX24xXa6xX67xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX89xX3xX89xX119xX89xX45axX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe