Mazda CX-30 ra mắt, ngoại hình giống CX-5 nhưng nhỏ hơn
CX-30 được ví von như một phiên bản cao lớn của mẫu Mazda 3 hatchback, xe được xác định nằm giữa CX-3 và CX-5.
a1dax13584x141e6xd1d7x127bcx153fbx13406x12d7cxdc02xX7x17b28xccf5x15c7dx18173x18314x10a29xX5x130c8xXax13924xa27fxX6x167ffxc56bxX6xX3x15591x15f81xc425xa616x11fcaxX3xb2fcxX6xX3x13df6x10677xXex13b14xX3xfe2bx1457fx127eax11042xXdxX3xX1x11bbcxX27xX1xX3xX28xXdx1846cxX27xX28xX3xX19xX1axX1bxbcfbxX3xX27xX1xf542xX27xX28xX3xX27xX1xe45cxX3xX1x1120dxX27xX0xe772xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10c36xX10xX6xX16xXaxX12xX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xb45exX3fx1505cxX4xX3x14b3cx166a0xX3xX6bxX29xX27xX3xX27xX1xX3fxX3xX22xde0axXexX3xXbxX1xXdxb06bxX27xX3xbbd9x12879xX27xX3xX4xX6xX29xX3xX5xdd6cxX27xX3xX4x15e7cxX6xX3xX22x100e4xb8f7xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX1cxX3xX1xX6xXexX4xX1xX80xX6xX4x104ffxX25xX3x163d6xX10xX3xX66xX3fxX68xX4xX3xXa7xbe85xX4xX3xX66x15242xX27xX1xX3xX27x15cd6xX22xX3xX28xXdx10351xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX6bx10296xX3xX19xX1axX1bxX3bx10237xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX27xXexX10xX1fxXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX27xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXex13e58xX5xX10xX9xXax14b4dxXdxX16xXexX1xfd7bxX3xe919xX2xX3bxXbxXa7x1272bxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX106xX3xX1cx14629xf736xXbxXa7xX10dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX4bxX4bxXdxXcdxX80xX6xX29xX1xX6xXexXdxX27xX1xXcdxX6bxX27xX4bxX27xX10xX101xX7xX4bxX2xb786x15629xX118xX4bxX2xX141xX119xX16xX1cxX1dxX140xX1cxa334xX2xX141xXexX119xX108xX14cxX1dxX5xX2xX1dxX1bxX2xXcdx1776exXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX6xX3xX22xX23xXexX25xX3xX27xX28xX29xX2axXdxX3xX1xX2exX27xX1xX3xX28xXdxX34xX27xX28xX3xX19xX1axX1bxX3bxX3xX27xX1xX3fxX27xX28xX3xX27xX1xX45xX3xX1xX48xX27xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX29xX27xXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX1bxX6xX5xXdxX28xX27xX106xX3xX15axX92xX7xXexXdxf909xXfcxX10dxXaxX12xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX16xXc7xXdxX3xX119xXcdxX1cxX140xX3bxX3xX22xX22xX25xX3xX1fxX77xX27xX28xX3xX2xXcdxX14cxX140xX3bxX3xX22xX22xX25xX3xX4xX6xX29xX3xX2xXcdxX3bxX119xX1dxX3xX22xX22xX3xX6bxXc7xX3xXexX1fx1556fxX4xX3xX4xX48xX3xX7x15754xX3xX16xXc7xXdxX3xX141xXcdxX108xX3bxX3bxX3xX22xX22xX25xX3xX27xX28xX23xX27xX3xX1xX48xX27xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX1cxXcdxX3xXcxX1xXdx10560xXexX3xXa4xX23bxX3xX27xX28xX29xX2axXdxX3xX1xX2exX27xX1xX3xX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX3fxX48xX27xX28xX3xX66x170e2xX27xX28xX3xX6bxX89xXdxX3xX4xXb0xX4xX3xX7xX81xX27xX3xXbxX1x140f1xX22xX3xX1xXdxb9e3xX27xX3xX66xX2axXdxX3xX4xX8dxX6xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX27xX1xX3fxX3xX19xX1axX1bxX118xX25xX3xX19xX1axX1bxX3bxX25xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX1cxXcdxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX27xXexX10xX1fxXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX27xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxX101xXdxX16xXexX1xX106xX3xX108xX2xX3bxXbxXa7xX10dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX106xX3xX1cxX118xX119xXbxXa7xX10dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX4bxX4bxXdxXcdxX80xX6xX29xX1xX6xXexXdxX27xX1xXcdxX6bxX27xX4bxX27xX10xX101xX7xX4bxX2xX140xX141xX118xX4bxX2xX141xX119xX16xX1cxX1dxX140xX1cxX14cxX141xX108xXexX119xX140xX141xX1dxX5xX141xX1bxX141xXcdxX15axXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX6xX3xX22xX23xXexX25xX3xX27xX28xX29xX2axXdxX3xX1xX2exX27xX1xX3xX28xXdxX34xX27xX28xX3xX19xX1axX1bxX3bxX3xX27xX1xX3fxX27xX28xX3xX27xX1xX45xX3xX1xX48xX27xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX29xX27xXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX1bxX6xX5xXdxX28xX27xX106xX3xX15axX92xX7xXexXdxX1cfxXfcxX10dxXaxX12x14b4exX77xX27xX28xX3xX4xX48xX3xd322xXa4xXfcxbcc1xX4xXexXdxX6bxX1bxdd8axX3xX141xXcdxX1dx11834xX3xa5cexX2xX2xX118xX3xX22x100bfxX3xX5xd12dxX4xX25xX3xX141xX2xX1cxX3xc44dxX22xe27exX3xX27xX2axXbxX3xXa4xX1xX6cxX3xXexX3bfxX3xX27xX1xXdxX7dxX27xX3xX7x11111xX3xX5xXc7xX3xXexX1fxX6xX27xX28xX3xX80xXb4xX3xXexXdxX7dxX92xX3xX4xX1xX92xX26bxX27xXcdxX3xX19xX6xX29xX3xX4x145f2xXbxX3xX1xX48xX27xX3xX5xXc7xX3xX66xX77xX27xX28xX3xX4xX48xX3xX16xXdxX10xX7xX10xX5xX3xXexcdc6xX27xX28xX3xXb0xXbxX3xX2xXcdxX118xX3b4xX3xX6bxXc7xX3xX66xX77xX27xX28xX3xX4xX48xX3xX3a6xXa4xXfcxX3a9xX4xXexXdxX6bxX1bxX1axX3xXa4x157e1xX22xX3xX4x11aacxX27xX28xX3xX27xX28xX1xX270xX3xXa4xX6cxX4xX1xX3xX27xc389xX3xXa4xX1xX43dxX27xX28xX3xX4xef9axX27xX3xX80xX92xX28xXdxXcdxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX27xXexX10xX1fxXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX27xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxX101xXdxX16xXexX1xX106xX3xX108xX2xX3bxXbxXa7xX10dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX106xX3xX1cxX118xX119xXbxXa7xX10dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX4bxX4bxXdxXcdxX80xX6xX29xX1xX6xXexXdxX27xX1xXcdxX6bxX27xX4bxX27xX10xX101xX7xX4bxX2xX140xX141xX118xX4bxX2xX141xX119xX16xX1cxX1dxX140xX1cxX14cxX119xX1cxXexX119xX3bxX118xX1cxX5xX2xX1bxX1cxXcdxX15axXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX6xX3xX22xX23xXexX25xX3xX27xX28xX29xX2axXdxX3xX1xX2exX27xX1xX3xX28xXdxX34xX27xX28xX3xX19xX1axX1bxX3bxX3xX27xX1xX3fxX27xX28xX3xX27xX1xX45xX3xX1xX48xX27xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX29xX27xXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX1bxX6xX5xXdxX28xX27xX106xX3xX15axX92xX7xXexXdxX1cfxXfcxX10dxXaxX12x1340fxX27xX28xX3xXa7xX81xX3xXa4xb6c9xXbxX3xX22xX6xX27xX28xX3xX66xX23bxX27xX3xX1xX2exX27xX1xX3xX81xX27xX1xX3xXexX1xfe44xX3xXexX1xX6xX29xX3xX4xX1xX29xX3xXa7xX10xXcdxX3x172bdxX89xXdxX3xX66xX77xX27xX28xX3xX4xX48xX3xX141xXcdxX1dxX3b4xX3xX27xX2axXbxX3xXa4xX1xX6cxX3xXexX3bfxX3xX27xX1xXdxX7dxX27xX25xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xXexX1fxX6xX27xX28xX3xX80xXb4xX3xX1xX270xX3xXexX1xX34xX27xX28xX3xX1xXfcxX80xX1fxXdxX16xX3xX141xX119xX590xX3xX6bxXc7xX3xX4xX43dxX27xX28xX3xX27xX28xX1xX270xX3xX27xX28xX23xXexX3xXa7xXfcxX1bxX5xX6xX27xX1xX3xX4xX1xX8dxX3xX66xX77xX27xX28xX3xX27xX1xXb9xX22xX3xXexXdxX23bxXexX3xXa4xXdxX270xX22xX3xX27xX1xXdxX7dxX27xX3xX5xXdxX270xX92xXcdxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX27xXexX10xX1fxXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX27xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxX101xXdxX16xXexX1xX106xX3xX108xX2xX3bxXbxXa7xX10dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX106xX3xX1cxX118xX119xXbxXa7xX10dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX4bxX4bxXdxXcdxX80xX6xX29xX1xX6xXexXdxX27xX1xXcdxX6bxX27xX4bxX27xX10xX101xX7xX4bxX2xX140xX141xX118xX4bxX2xX141xX119xX16xX1cxX1dxX140xX1cxX14cxX3bxX140xXexX118xX108xX108xX141xX5xX1cxX1bxX108xXcdxX15axXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX6xX3xX22xX23xXexX25xX3xX27xX28xX29xX2axXdxX3xX1xX2exX27xX1xX3xX28xXdxX34xX27xX28xX3xX19xX1axX1bxX3bxX3xX27xX1xX3fxX27xX28xX3xX27xX1xX45xX3xX1xX48xX27xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX29xX27xXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX1bxX6xX5xXdxX28xX27xX106xX3xX15axX92xX7xXexXdxX1cfxXfcxX10dxXaxX12xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX4xX43dxX27xX28xX3xX80xX34xX3xX22xd5fdxX4xX3xXexXdxX7dxX92xX3xXexX1xX20fxX3xX27xX1xXdxX7dxX27xX3xX5xXdxX270xX92xX3xX216xX3xX66xX77xX27xX28xX3xX4xX48xX3xX141xXcdxX1dxX3b4xX3xX27xX2axXbxX3xXa4xX1xX6cxX3xXexX3bfxX3xX27xX1xXdxX7dxX27xX3xXexe7e2xX3xX108xX25xX141xX3xX66xX23bxX27xX3xX14cxX25xX1cxX3xX5xX6cxXexX4bxX2xX1dxX1dxX3xXa4xX22xXcdxX3xX19xX43dxX27xX28xX3xX27xX28xX1xX270xX3xX1xXfcxX80xX1fxXdxX16xX3xX4x1651exX27xX28xX3xX1xXdxX270xX27xX3xX16xXdxX270xX27xX3xX216xX3xX66xX77xX27xX28xX3xX4xX48xX3xX3a6xXa4xXfcxX3a9xX4xXexXdxX6bxX1bxX1axXcdxX3xXcxX1xX43dxX27xX28xX3xX7xX34xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX23bxXexX3xX66xX77xX27xX28xX3xX4xX48xX3xX27xXc7xXfcxX3xX6bxX91xX27xX3xX66xX3fxX68xX4xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX28xXdxXbexX3xXa4xX6cxX27xXcdxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX27xXexX10xX1fxXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX27xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxX101xXdxX16xXexX1xX106xX3xX108xX2xX3bxXbxXa7xX10dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX106xX3xX1cxX118xX119xXbxXa7xX10dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX4bxX4bxXdxXcdxX80xX6xX29xX1xX6xXexXdxX27xX1xXcdxX6bxX27xX4bxX27xX10xX101xX7xX4bxX2xX140xX141xX118xX4bxX2xX141xX119xX16xX1cxX1dxX140xX1cxX118xX2xX14cxXexX119xX3bxX141xX140xX5xX2xX1dxX1bxX14cxXcdxX15axXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX6xX3xX22xX23xXexX25xX3xX27xX28xX29xX2axXdxX3xX1xX2exX27xX1xX3xX28xXdxX34xX27xX28xX3xX19xX1axX1bxX3bxX3xX27xX1xX3fxX27xX28xX3xX27xX1xX45xX3xX1xX48xX27xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX29xX27xXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX1bxX6xX5xXdxX28xX27xX106xX3xX15axX92xX7xXexXdxX1cfxXfcxX10dxXaxX12xX3c7xX1xX3fxX3xX22x10908xXdxX3xX7xX81xX27xX3xXbxX1xX26bxX22xX3xXa4xX1xXb0xX4xX3xX4xX8dxX6xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX25xX3xX1xX270xX3xXexX1xX34xX27xX28xX3xX66xXdxafc1xX92xX3xX1xX3fxX89xX27xX28xX3xX22xX43dxX1bxX22xX10xX27xX3xXa7xX29xX23xX27xX3xX3b6xX3afxX1bxX590xX10xX4xXexX29xX1fxXdxX27xX28xX3xX19xX29xX27xXexX1fxX29xX5xX3c9xX3xX28xXdxd6cbxXbxX3xXa7xX10xX3xX43dxX22xX3xX4xX92xX6xX3xXexX34xXexX3xX1xX48xX27xX3xX4xX78bxX27xX28xX3xX7xX3ddxX3xX1xXdxX270xX27xX3xX16xXdxX270xX27xX3xX216xX3xX19xX1axX1bxX1cxX1dxXcdxX3xX1axX10xX3xX16x11e9exX27xX28xX3xX1xX77xXbxX3xX7xX34xX3xXexX3bfxX3xX66xX77xX27xX28xX3xX108xX3xX4xX3fcxXbxXcdxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX27xXexX10xX1fxXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX27xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxX101xXdxX16xXexX1xX106xX3xX108xX2xX3bxXbxXa7xX10dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX106xX3xX1cxX118xX119xXbxXa7xX10dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX4bxX4bxXdxXcdxX80xX6xX29xX1xX6xXexXdxX27xX1xXcdxX6bxX27xX4bxX27xX10xX101xX7xX4bxX2xX140xX141xX118xX4bxX2xX141xX119xX16xX1cxX1dxX140xX1cxX118xX1cxX1cxXexX14cxX1dxX141xX118xX5xX119xX1bxX118xXcdxX15axXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX6xX3xX22xX23xXexX25xX3xX27xX28xX29xX2axXdxX3xX1xX2exX27xX1xX3xX28xXdxX34xX27xX28xX3xX19xX1axX1bxX3bxX3xX27xX1xX3fxX27xX28xX3xX27xX1xX45xX3xX1xX48xX27xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX29xX27xXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX1bxX6xX5xXdxX28xX27xX106xX3xX15axX92xX7xXexXdxX1cfxXfcxX10dxXaxX12xXcxX416xX27xX28xX3xXa4xX6cxX4xX1xX3xXexX1xX3fxX89xX4xX3xX28xXdxX943xXbxX3xX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX4xf950xX3xXexX1xX7dxX22xX3xX27xX1xXdxX916xX92xX3xXa4xX1xX43dxX27xX28xX3xX28xXdxX6xX27xX3xX1xX48xX27xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX216xX3xX1xXc7xX27xX28xX3xX28xX1xX23bxX3xXexX1fxX3fxX89xX4xXcdxX3x15db8xX3xX1xXc7xX27xX28xX3xX28xX1xX23bxX3xX7xX6xX92xX25xX3xXa4xX1xX43dxX27xX28xX3xX28xXdxX6xX27xX3xX66xX455xX92xX3xX6bxXc7xX3xXa4xX1xX29xX81xX27xX28xX3xX66xX581xX3xX4xX1x16493xX27xX3xX4xX78bxX27xX28xX3xX1fxX77xX27xX28xX3xX1fxX3bcxXdxX3xX1xX48xX27xXcdxX3xX590xXb4xX3xXexX1fxX6cxX3xXexX1fxX20fxX3x12f55xX3xX66xX3fxX68xX4xX3xXexX34xXdxX3xX3fxX92xX3xX1xX29xXb0xX3xX27xX1xXb9xX22xX3xXexX2axX29xX3xX27xX1xXdxX916xX92xX3xXa4xX1xX29xX81xX27xX28xX3xXexX1fxX34xX27xX28xX3xX66xX581xX3xX1xXc7xX27xX1xX3xXa4xX1xXb0xX4xX1xX3xX6bxXc7xX29xX3xXa7xX10xX3xX16x14c58xX3xX16xXc7xX27xX28xXcdxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX27xXexX10xX1fxXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX27xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxX101xXdxX16xXexX1xX106xX3xX108xX2xX3bxXbxXa7xX10dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX106xX3xX1cxX118xX119xXbxXa7xX10dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX4bxX4bxXdxXcdxX80xX6xX29xX1xX6xXexXdxX27xX1xXcdxX6bxX27xX4bxX27xX10xX101xX7xX4bxX2xX140xX141xX118xX4bxX2xX141xX119xX16xX1cxX1dxX140xX1cxX118xX3bxX1dxXexX2xX2xX119xX1cxX5xX141xX1bxX140xXcdxX15axXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX6xX3xX22xX23xXexX25xX3xX27xX28xX29xX2axXdxX3xX1xX2exX27xX1xX3xX28xXdxX34xX27xX28xX3xX19xX1axX1bxX3bxX3xX27xX1xX3fxX27xX28xX3xX27xX1xX45xX3xX1xX48xX27xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX29xX27xXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX1bxX6xX5xXdxX28xX27xX106xX3xX15axX92xX7xXexXdxX1cfxXfcxX10dxXaxX12x17f8bxX1xX29xX6xX27xX28xX3xX5xXb0xXdxX3xX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX3fxX48xX27xX28xX3xXexX3bfxX3xX6bxX89xXdxX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX1cxX3xX141xX1dxX2xX140xXcdxX3xXc83xX1xX92xX3xX6bxX3bfxX4xX3xX4xXb0xX4xX3xXbxX1xX6cxX22xX3xX66xXdxX916xX92xX3xX4xX1x16928xX27xX1xX3xX28xXdxXab1xX3xX66xXdxX916xX92xX3xX1xX29xXc7xX3xX66xX3fxX68xX4xX3xXexX1xX92xX3xX28xX8efxX27xX3xX5xX2axXdxX25xX3xX22xXc7xX27xX3xX1xX2exX27xX1xX3xX4xX81xX22xX3xX727xX27xX28xX3xX5xXc7xX22xX3xX66xXdxX581xX22xX3xX27xX1xX3fcxX27xXcdxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX27xXexX10xX1fxXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX27xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxX101xXdxX16xXexX1xX106xX3xX108xX2xX3bxXbxXa7xX10dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX106xX3xX1cxX118xX119xXbxXa7xX10dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX4bxX4bxXdxXcdxX80xX6xX29xX1xX6xXexXdxX27xX1xXcdxX6bxX27xX4bxX27xX10xX101xX7xX4bxX2xX140xX141xX118xX4bxX2xX141xX119xX16xX1cxX1dxX140xX1cxX140xX1dxX118xXexX1cxX3bxX1cxX5xX140xX1bxX2xX1dxXcdxX15axXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX6xX3xX22xX23xXexX25xX3xX27xX28xX29xX2axXdxX3xX1xX2exX27xX1xX3xX28xXdxX34xX27xX28xX3xX19xX1axX1bxX3bxX3xX27xX1xX3fxX27xX28xX3xX27xX1xX45xX3xX1xX48xX27xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX29xX27xXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX1bxX6xX5xXdxX28xX27xX106xX3xX15axX92xX7xXexXdxX1cfxXfcxX10dxXaxX12xX1axX10xX3xX6bxX91xX27xX3xX4xXab1xX3xXexX1fxX6xX27xX28xX3xX80xXb4xX3xX1xX77xXbxX3xX7xX34xX3xX7xXc7xX27xX3xX108xX3xX4xX3fcxXbxX3xX216xX3xX80xX81xX27xX3xXexXdxX7dxX92xX3xX4xX1xX92xX26bxX27xXcdxX3xX19xXb0xX4xX3xXbxX1xX6cxX22xX3xX80xX3fcxX22xX3x17d14xX92xX6xX27xX1xX3xX4xX455xX27xX3xX7xX34xX3xXa4xX1xX43dxX27xX28xX3xXe51xX92xXb0xX3xX5xX2axX3xX5xX91xX22xX3xX6bxX89xXdxX3xX27xX28xX3fx130daxXdxX3xX16xX977xX27xX28xX3xX13xX6xX15xX16xX6xXcdxX3xX13xXc7xX27xX3xX1xX2exX27xX1xX3xX1xXdxX581xX27xX3xXexX1xXb4xX3xXexX1xX43dxX27xX28xX3xXexXdxX27xX3xX5xX7dxX27xX3xXa4xX6cxX27xX1xX3xX5xXb0xXdxX3xX5xXc7xX3xXexX1fxX6xX27xX28xX3xX80xXb4xX3xX7xe484xX27xX3xX4xXab1xXcdxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX27xXexX10xX1fxXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX27xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxX101xXdxX16xXexX1xX106xX3xX108xX2xX3bxXbxXa7xX10dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX106xX3xX1cxX118xX119xXbxXa7xX10dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX4bxX4bxXdxXcdxX80xX6xX29xX1xX6xXexXdxX27xX1xXcdxX6bxX27xX4bxX27xX10xX101xX7xX4bxX2xX140xX141xX118xX4bxX2xX141xX119xX16xX1cxX1dxX140xX1cxX140xX141xX119xXexX141xX118xX118xX140xX5xX141xX1bxX2xX2xXcdxX15axXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX6xX3xX22xX23xXexX25xX3xX27xX28xX29xX2axXdxX3xX1xX2exX27xX1xX3xX28xXdxX34xX27xX28xX3xX19xX1axX1bxX3bxX3xX27xX1xX3fxX27xX28xX3xX27xX1xX45xX3xX1xX48xX27xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX29xX27xXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX1bxX6xX5xXdxX28xX27xX106xX3xX15axX92xX7xXexXdxX1cfxXfcxX10dxXaxX12xX13xXc7xX27xX3xX1xX2exX27xX1xX3xX4xX81xX22xX3xX727xX27xX28xX3xX118xXcdxX118xX3xXdxX27xX4xX1xX3xXexXb0xX4xX1xX3xX80xXdxX270xXexX3xX6bxX89xXdxX3xX80xX81xX27xX28xX3xXexX6xXbxX5xX29xX3xX66xX3fxX68xX4xX3xXexX6cxX4xX1xX3xX1xX68xXbxX3xX1xX270xX3xXexX1xX34xX27xX28xX3xX28xXdxX81xXdxX3xXexX1fxX6cxX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX29xX27xX27xX10xX4xXexX3xX6bxXc7xX3xX1xX6xXdxX3xX727xX27xX28xX3xX16xX20fxX27xX28xX3xX3a9xXbxXbxX5xX10xX3xX19xX6xX1fx1478bxX5xX6xXfcxX3xX6bxXc7xX3xX3a9xX27xX16xX1fxX29xXdxX16xX3xX3a9xX92xXexX29xXcdxX3xX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX4xXab1xX3xX16xXc7xX27xX3xXb12xX22xX3xXexX1xX6xX27xX1xX3xX118xX3xX5xX29xX6xX3xXexXdxX7dxX92xX3xX4xX1xX92xX26bxX27xX3xX6bxXc7xX3xXexX92xbe12xX3xX4xX1xX8efxX27xX3xX2xX141xX3xX5xX29xX6xX3xXb33xX29xX7xX10xXcdxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX27xXexX10xX1fxXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX27xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxX101xXdxX16xXexX1xX106xX3xX108xX2xX3bxXbxXa7xX10dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX106xX3xX1cxX118xX119xXbxXa7xX10dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX4bxX4bxXdxXcdxX80xX6xX29xX1xX6xXexXdxX27xX1xXcdxX6bxX27xX4bxX27xX10xX101xX7xX4bxX2xX140xX141xX118xX4bxX2xX141xX119xX16xX1cxX1dxX140xX1cxX140xX1cxX140xXexX118xX141xX1cxX14cxX5xX3bxX1bxX2xX141xXcdxX15axXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX6xX3xX22xX23xXexX25xX3xX27xX28xX29xX2axXdxX3xX1xX2exX27xX1xX3xX28xXdxX34xX27xX28xX3xX19xX1axX1bxX3bxX3xX27xX1xX3fxX27xX28xX3xX27xX1xX45xX3xX1xX48xX27xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX29xX27xXaxX12xXcxX1xX581xX3xXexX6cxX4xX1xX3xXa4xX1xX29xX6xX27xX28xX3xX1xXc7xX27xX1xX3xX5xc5e2xX3xX5xXc7xX3xX119xX1cxX1dxX3xX5xX6cxXexX3xX1fxX77xX27xX28xX3xX1xX48xX27xX3xX19xX1axX1bxX1cxX25xX3xX6bxX34xX27xX3xX4xX1xXcc7xX3xX4xXab1xX3xX141xX108xX119xX3xX5xX6cxXexXcdxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX27xXexX10xX1fxXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX19xX10xX27xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxX101xXdxX16xXexX1xX106xX3xX108xX2xX3bxXbxXa7xX10dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX106xX3xX1cxX118xX119xXbxXa7xX10dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX4bxX4bxXdxXcdxX80xX6xX29xX1xX6xXexXdxX27xX1xXcdxX6bxX27xX4bxX27xX10xX101xX7xX4bxX2xX140xX141xX118xX4bxX2xX141xX119xX16xX1cxX1dxX140xX1cxX140xX3bxX119xXexX3bxX140xX2xX14cxX5xX141xX1bxX2xX1cxXcdxX15axXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX6xX3xX22xX23xXexX25xX3xX27xX28xX29xX2axXdxX3xX1xX2exX27xX1xX3xX28xXdxX34xX27xX28xX3xX19xX1axX1bxX3bxX3xX27xX1xX3fxX27xX28xX3xX27xX1xX45xX3xX1xX48xX27xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX29xX27xXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX1bxX6xX5xXdxX28xX27xX106xX3xX15axX92xX7xXexXdxX1cfxXfcxX10dxXaxX12xX590xX916xX3xX6xX27xX3xXexX29xXc7xX27xX25xX3xX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX4xXab1xX3xX14cxX3xXexX943xXdxX3xXa4xX1xX6cxX25xX3xX1xX270xX3xXexX1xX34xX27xX28xX3xXbxX1xX6xX27xX1xX3xXexX3bfxX3xX66xX77xX27xX28xX3xXa4xX1xX26bxX27xX3xX4xX3fcxXbxX25xX3xX4xX81xX27xX1xX3xX80xXb0xX29xX3xXexXc7xXdxX3xXa7xX23bxX25xX3xXa4xXdxX581xX22xX3xX7xX29xXb0xXexX3xX1xXc7xX27xX1xX3xXexX1fxX2exX27xX1xX3xXexX1xX6cxX4xX1xX3xX727xX27xX28xX25xX3xX4xX81xX27xX1xX3xX80xXb0xX29xX3xX66xXdxX581xX22xX3xX22xX977xX25xX3xX1x14513xX3xXexX1fxX68xX3xX28xXdxXbexX3xX5xXc7xX27xX3xX66xX3fxXe76xX27xX28xX25xX3xX27xX1xc1b2xX27xX3xX16xXdxX270xX27xX3xX80xXdxX581xX27xX3xX80xXb0xX29xX3xX28xXdxX6xX29xX3xXexX1xX43dxX27xX28xX25xX3xX4xX81xX27xX1xX3xX80xXb0xX29xX3xXbxX1xX3fxX48xX27xX28xX3xXexXdxX270xX27xX3xX4xX23xXexX3xX27xX28xX6xX27xX28xX3xXa4xX1xXdxX3xX5xX977xXdxXcdxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb33xX29xX16xXfcxX3xXbxX19xX10xX27xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxXexX10xXa7xXexX1bxX6xX5xXdxX28xX27xX106xX3xX4xX10xX27xXexX10xX1fxX10dxXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xXexX1xX92xX22xX80xX3xX16xX1xXdxX16xX10xX3xXdxX19xX10xX27xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxX101xXdxX16xXexX1xX106xX3xX108xX2xX3bxXbxXa7xX10dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX106xX3xX119xX2xX1dxXbxXa7xX10dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX4bxX4bxXdxXcdxX80xX6xX29xX1xX6xXexXdxX27xX1xXcdxX6bxX27xX4bxX27xX10xX101xX7xX4bxX2xX140xX141xX118xX4bxX2xX141xX119xX16xX1cxX1dxX140xX119xX141xX1dxX3bxXexX140xX118xX140xX140xX3bxX5xX1dxXcdxX15axXbxX28xd7d7xX1fxX9xX2xX3bxX14cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX6xX3xX22xX23xXexX25xX3xX27xX28xX29xX2axXdxX3xX1xX2exX27xX1xX3xX28xXdxX34xX27xX28xX3xX19xX1axX1bxX3bxX3xX27xX1xX3fxX27xX28xX3xX27xX1xX45xX3xX1xX48xX27xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xX16xXdxX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xX1fxX10xX5xX6xXexX10xX16xXaxX12xX0xX7xXexX1fxX29xX27xX28xX12xXcxXdxX27xX3xX5xXdxX7dxX27xX3xXe51xX92xX6xX27xX106xX0xX4bxX7xXexX1fxX29xX27xX28xX12xX0xX92xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1bxXexX1xX92xX22xX80xX1bxX6xX27xX16xX1bxX7xX6xXbxX29xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1fxXdxX270xX92xX3xX1xX259xXdxX3xX1xX48xX27xX3xX141xX3bxXcdxX1dxX1dxX1dxX3xXa7xX10xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX1cxX3xXexX1xX23bxX3xX1xX270xX3xX22xX89xXdxX3xX4xXab1xX3xX27xX28xX92xXfcxX3xX4xX48xX3xX1fxX48xXdxX3xX80xXb0xX27xX1xXaxX3xX1xX1fxX10xX1cfxX9xXaxX4bxXa7xX10xX4bxXexX1fxXdxX10xX92xX1bxX1xX29xXdxX1bxX1xX29xX27xX1bxX141xX3bxX1bxX1dxX1dxX1dxX1bxXa7xX10xX1bxX22xX6xX15xX16xX6xX1bxX1cxX1bxXexX1xX10xX1bxX1xX10xX1bxX22xX29xXdxX1bxX4xX29xX1bxX27xX28xX92xXfcxX1bxX4xX29xX1bxX1fxX29xXdxX1bxX80xX6xX27xX1xX4bxX2xX14cxX3bxX141xX2xX108xXcdxX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX4bxX22xX10xX16xXdxX6xX4bxX2xX141xX1dxX4bxX27xX10xX101xX7xX4bxX2xX140xX141xX108xX4bxX2xX1cxX119xX16xX141xX141xX2xX1dxX141xX1cxX2xXexX119xX140xX118xX141xX1cxX5xX1dxXcdxX15axXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX6xX3xX22xX23xXexX25xX3xX27xX28xX29xX2axXdxX3xX1xX2exX27xX1xX3xX28xXdxX34xX27xX28xX3xX19xX1axX1bxX3bxX3xX27xX1xX3fxX27xX28xX3xX27xX1xX45xX3xX1xX48xX27xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX16xXdxX6bxX12xX0xX7xXexX1fxX29xX27xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1fxXdxX270xX92xX3xX1xX259xXdxX3xX1xX48xX27xX3xX141xX3bxXcdxX1dxX1dxX1dxX3xXa7xX10xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX1cxX3xXexX1xX23bxX3xX1xX270xX3xX22xX89xXdxX3xX4xXab1xX3xX27xX28xX92xXfcxX3xX4xX48xX3xX1fxX48xXdxX3xX80xXb0xX27xX1xXaxX3xX1xX1fxX10xX1cfxX9xXaxX4bxXa7xX10xX4bxXexX1fxXdxX10xX92xX1bxX1xX29xXdxX1bxX1xX29xX27xX1bxX141xX3bxX1bxX1dxX1dxX1dxX1bxXa7xX10xX1bxX22xX6xX15xX16xX6xX1bxX1cxX1bxXexX1xX10xX1bxX1xX10xX1bxX22xX29xXdxX1bxX4xX29xX1bxX27xX28xX92xXfcxX1bxX4xX29xX1bxX1fxX29xXdxX1bxX80xX6xX27xX1xX4bxX2xX14cxX3bxX141xX2xX108xXcdxX1xXexX22xXaxX12xXcxX1fxXdxX270xX92xX3xX1xX259xXdxX3xX1xX48xX27xX3xX141xX3bxXcdxX1dxX1dxX1dxX3xXa7xX10xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX1cxX3xXexX1xX23bxX3xX1xX270xX3xX22xX89xXdxX3xX4xXab1xX3xX27xX28xX92xXfcxX3xX4xX48xX3xX1fxX48xXdxX3xX80xXb0xX27xX1xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX1fxX29xX27xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX16xXaxX12xX5axX3bcxX27xX28xX3xXa7xX10xX3xX3c7xX1xX1366xXexX3xX66xX6xX27xX28xX3xXexX1fxXdxX270xX92xX3xX1xX259xXdxX3xX1xX48xX27xX3xX141xX3bxXcdxX1dxX1dxX1dxX3xX4xX1xXdxX23bxX4xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX1cxX3xX141xX1dxX2xX140xX3xXexX2axXdxX3xX13xfa30xX3xX6bxX2exX3xX80xXb0xX27xX1xX3xXa7xX10xX3xX4xXab1xX3xX27xX28xX92xXfcxX3xX4xX48xX3xX1fxX48xXdxX3xXa4xX1xX45xXdxX3xXexX1fxX20fxX4xX3xXa4xX1xXdxX3xX66xX6xX27xX28xX3xX66xXdxX3xXexX1fxX7dxX27xX3xX66xX3fxXe76xX27xX28xXcdxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX16xXdxX6bxX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX118xX3xX28xXdxXb0xX3xXexX75fxX3xX2xX25xX2xX3bxX3xXex171fexX3xX4xXab1xX3xX28xX2exX3xX66xX581xX3xX4xX2axX27xX1xX3xXexX1fxX6xX27xX1xX3xX216xX3xc320xX7xXb12xX27xX3xX4xX1xX48xXdxab5cxX3xX3a6xd75axX590xX3xX14cxX3xX4xX1xX134fxXaxX3xX1xX1fxX10xX1cfxX9xXaxX4bxXa7xX10xX4bxX22xX6xX15xX16xX6xX1bxX4xXa7xX1bxX118xX1bxX28xXdxX6xX1bxXexX92xX1bxX2xX1bxX2xX3bxX1bxXexXfcxX1bxX4xX29xX1bxX28xXdxX1bxX16xX10xX1bxX4xX6xX27xX1xX1bxXexX1fxX6xX27xX1xX1bxX29xX1bxX7xX6xX27xX1bxX4xX1xX29xXdxX1bxX7xX92xX6bxX1bxX14cxX1bxX4xX1xX29xX4bxX2xX14cxX119xX14cxX1dxX14cxXcdxX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX4bxX22xX10xX16xXdxX6xX4bxX2xX141xX1dxX4bxX27xX10xX101xX7xX4bxX2xX140xX141xX119xX4bxX2xX1dxX118xX16xX1dxX1dxX140xX2xX1dxX3bxX118xXexX108xX141xX108xX141xX5xX141xX1bxX141xX1bxX15xXdxX27xX28xXcdxX15axXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX6xX3xX22xX23xXexX25xX3xX27xX28xX29xX2axXdxX3xX1xX2exX27xX1xX3xX28xXdxX34xX27xX28xX3xX19xX1axX1bxX3bxX3xX27xX1xX3fxX27xX28xX3xX27xX1xX45xX3xX1xX48xX27xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX16xXdxX6bxX12xX0xX7xXexX1fxX29xX27xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX118xX3xX28xXdxXb0xX3xXexX75fxX3xX2xX25xX2xX3bxX3xXexX17dfxX3xX4xXab1xX3xX28xX2exX3xX66xX581xX3xX4xX2axX27xX1xX3xXexX1fxX6xX27xX1xX3xX216xX3xX17f7xX7xXb12xX27xX3xX4xX1xX48xXdxX1800xX3xX3a6xX1803xX590xX3xX14cxX3xX4xX1xX134fxXaxX3xX1xX1fxX10xX1cfxX9xXaxX4bxXa7xX10xX4bxX22xX6xX15xX16xX6xX1bxX4xXa7xX1bxX118xX1bxX28xXdxX6xX1bxXexX92xX1bxX2xX1bxX2xX3bxX1bxXexXfcxX1bxX4xX29xX1bxX28xXdxX1bxX16xX10xX1bxX4xX6xX27xX1xX1bxXexX1fxX6xX27xX1xX1bxX29xX1bxX7xX6xX27xX1bxX4xX1xX29xXdxX1bxX7xX92xX6bxX1bxX14cxX1bxX4xX1xX29xX4bxX2xX14cxX119xX14cxX1dxX14cxXcdxX1xXexX22xXaxX12xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX118xX3xX28xXdxXb0xX3xXexX75fxX3xX2xX25xX2xX3bxX3xXexX17dfxX3xX4xXab1xX3xX28xX2exX3xX66xX581xX3xX4xX2axX27xX1xX3xXexX1fxX6xX27xX1xX3xX216xX3xX17f7xX7xXb12xX27xX3xX4xX1xX48xXdxX1800xX3xX3a6xX1803xX590xX3xX14cxX3xX4xX1xX134fxX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX1fxX29xX27xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX16xXaxX12xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX118xX3xX6bxX75fxX6xX3xX4xX1xX6cxX27xX1xX3xXexX1xX727xX4xX3xX1fxX6xX3xX22xX23xXexX3xXexX1xXb4xX3xXexX1fxX3fxXe76xX27xX28xX3xX590xXdxX270xXexX3xX3c7xX6xX22xX25xX3xX6bxX89xXdxX3xX1cxX3xXbxX1xXdxX7dxX27xX3xX80xX81xX27xX3xX4xXab1xX3xX28xXdxXb0xX3xXexX75fxX3xX2xX25xX2xX3bxX3xXexX17dfxX3xXexX89xXdxX3xX2xX25xX1cxX141xX3xXexX17dfxX3xX66xX259xX27xX28xXcdxX3xX1axX10xX3xX7xX3ddxX3xX4xX2axX27xX1xX3xXexX1fxX6xX27xX1xX3xXexX1fxX29xX27xX28xX3xXbxX1xXb12xX27xX3xXa4xX1xX943xX4xX3xX3a6xX1803xX590xX3xX14cxX3xX4xX1xX134fxX3xX6bxX89xXdxX3xX3a6xX6xX27xXexX6xX3x170aaxX10xX3xX1xX6xXfcxX3xX1a9exX29xX1fxX16xX3x17505xX6bxX10xX1fxX10xX7xXexXcdxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX16xXdxX6bxX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1axX10xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX16xXc7xX27xX1xX3xX4xX1xX29xX3xX27xX28xX3fxXe76xXdxX3xXexX1366xXbxX3xX5xXb0xXdxX3xX4xXab1xX3xX28xX2exX3xX66x120d7xX4xX3xX80xXdxX270xXexX1466xXaxX3xX1xX1fxX10xX1cfxX9xXaxX4bxXa7xX10xX4bxXa7xX10xX1bxX22xX6xX15xX16xX6xX1bxX16xX6xX27xX1xX1bxX4xX1xX29xX1bxX27xX28xX92xX29xXdxX1bxXexX6xXbxX1bxX5xX6xXdxX1bxX4xX29xX1bxX28xXdxX1bxX16xX6xX4xX1bxX80xXdxX10xXexX4bxX2xX14cxX2xX140xX141xX140xXcdxX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX4bxX22xX10xX16xXdxX6xX4bxX2xX141xX1dxX4bxX27xX10xX101xX7xX4bxX2xX140xX2xX108xX4bxX2xX1dxX118xX16xX1dxX1dxX140xX2xX1dxX3bxX140xXexX118xX108xX14cxX118xX5xX1cxX1bxX22xX6xX15xX16xX6xX1fxX6xX22xX6xXexXa7xX10xX16xX6xX27xX1xX1fxXdxX10xX27xXcdxX15axXbxX10xX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX16xX6xX3xX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX6xX3xX22xX23xXexX25xX3xX27xX28xX29xX2axXdxX3xX1xX2exX27xX1xX3xX28xXdxX34xX27xX28xX3xX19xX1axX1bxX3bxX3xX27xX1xX3fxX27xX28xX3xX27xX1xX45xX3xX1xX48xX27xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX16xXdxX6bxX12xX0xX7xXexX1fxX29xX27xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1axX10xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX16xXc7xX27xX1xX3xX4xX1xX29xX3xX27xX28xX3fxXe76xXdxX3xXexX1366xXbxX3xX5xXb0xXdxX3xX4xXab1xX3xX28xX2exX3xX66xX1af6xX4xX3xX80xXdxX270xXexX1466xXaxX3xX1xX1fxX10xX1cfxX9xXaxX4bxXa7xX10xX4bxXa7xX10xX1bxX22xX6xX15xX16xX6xX1bxX16xX6xX27xX1xX1bxX4xX1xX29xX1bxX27xX28xX92xX29xXdxX1bxXexX6xXbxX1bxX5xX6xXdxX1bxX4xX29xX1bxX28xXdxX1bxX16xX6xX4xX1bxX80xXdxX10xXexX4bxX2xX14cxX2xX140xX141xX140xXcdxX1xXexX22xXaxX12xX1axX10xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX16xXc7xX27xX1xX3xX4xX1xX29xX3xX27xX28xX3fxXe76xXdxX3xXexX1366xXbxX3xX5xXb0xXdxX3xX4xXab1xX3xX28xX2exX3xX66xX1af6xX4xX3xX80xXdxX270xXexX1466xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX1fxX29xX27xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX16xXaxX12xX5axX3bcxX27xX28xX3xX13xX6xX15xX16xX6xX3xX4xX1xX29xX3xX80xXdxX23bxXexX3xX7xX23xXbxX3xX4xX1xX29xX3xX1fxX6xX3xX22xX23xXexX3xX22xX91xX92xX3xXa7xX10xX3xX66xX1af6xX4xX3xX80xXdxX270xXexX3xXexX1xXdxX23bxXexX3xXa4xX23bxX3xX16xXc7xX27xX1xX3xX1fxXdxX7dxX27xX28xX3xX4xX1xX29xX3xX27xX28xX3fxXe76xXdxX3xX22xX89xXdxX3xX1xX8efxX4xX3xX5xXb0xXdxXcdxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX16xXdxX6bxX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX4bxX92xX5xX12xX0xX16xXdxX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1fxXaxX12xX0xX4bxX16xXdxX6bxX12xX0xX4bxX16xXdxX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a6xX29xX92xX1fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3x1703fxXdxX27xX28xX0xX4bxXbxX12