Lãnh đạo tỉnh cảm ơn tấm lòng của đồng bào cả nước hướng về Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Thông qua Ban Cứu trợ tỉnh, các tổ chức, cá nhân tiếp tục ủng hộ bà con Nhân dân Hà Tĩnh vùng bị ảnh hưởng do lũ lụt. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng tiếp đón các đoàn.
c733x146b3x11dd5xc743x1307dx156e2xfafcxe354xdc28xX7xf61bx13573x15f69x121b4x16824xe395xX5x12e1axXax152a3xe8f6xed63xe42cxX1xX3x10948x1189axf7dexX3xXexcbd2xX15xX1xX3xX4x131efx15ac9xX3x14289xX15xX3xXexdbe8xX23xX3xX5x115a6xX15x105fbxX3xX4x1501cxX6xX3xX18x13dbaxX15xX2fxX3xf597xf8acxX1axX3xX4xX22xX3xX15x143f2x14632xX4xX3xX1xX42xX43xX15xX2fxX3x12c9bxd2baxX3x1644fxX3bxX3xXcx15cd5xX15xX1xX0x1632dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX10xX6xcceexXaxX12xXcxX1xf45dxX15xX2fxX3xf1d3x11140xX6xX3x13f86xX6xX15xX3x11de6x124f1xX73xX3xXex10c54xede6xX3xXexX1dxX15xX1x10af7xX3xX4x1107fxX4xX3xXexe971xX3xX4xX1xX7bxX4xX86xX3xX4xX89xX3xX15xX1x1519dxX15xX3xXexXdx13a36xXbxX3xXex15d28xX4xX3xX32xX15xX2fxX3xX1xe83dxX3xX3axX3bxX3xX4xX1axX15xX3xf409xX1xX9axX15xX3xX69xX9axX15xX3xX4fxX3bxX3xXcxX53xX15xX1xX3xX4cx11dd8xX15xX2fxX3xX3ax11f5cxX3xX22xX15xX1xX3xX1xX42x1434exX15xX2fxX3xX69xX1axX3xX5x147daxX3xX5xXa3xXex157d7xX3xX76x117d7xX3xXexX1xX42xX3xXcxX1dxX15xX1xX3xX32x1606fxX3xX4fxX1axX3bxX15xX2fxX3xXcxX7fxX73xX15xX2fxX3x1679axXdbxX15xX2fxX86xX3xX7axX1xX32xX3xXexXcbxX4xX1xX3x14c0axXefxX3xX3axX6xX15xX3x15bccxXcxXcxd14bxX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4fxX3bxX3x1266fx11c00xX15xX3xX4fxXc6xX15xX2fxX3xXexXdxX9fxXbxX3xX18x13dadxX15xX3xX4xX89xX4xX3xX18xX1axX3bxX15xXe0xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX1axX69xXefxXaxX12xX0xXdxX23xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7axX10xX15xXexX10xX7fxXaxX3xX7xXexXefxX5xX10xX9xXax11642xXdxX69xXexX1xe979xX3xX2xX2xdae5xe3f4xXbx15019xcb70xX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX171xX3xc871xdde9xX176xXbxX178xX179xXaxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX171xX57xX57xXdxXe0xX3axX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xXe0xX4cxX15xX57xX15xX10xX16cxX7xX57xcb09xX176xX175xX1abxX57xX2xX1abxe0e3xX69xX175xX2xX176x158f9xX1b7xX1abxX1b7xXexX183xX1b7xf833xX1b2xX183xX5xX176xXe0x15592xXbxX2fx111faxX7fxX9xX175xX175xX1abxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4xX22xX23xX3xX25xX15xX3xXexX29xX23xX3xX5xX2dxX15xX2fxX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX15xX2fxX3xX3axX3bxX1axX3xX4xX22xX3xX15xX42xX43xX4xX3xX1xX42xX43xX15xX2fxX3xX4cxX4dxX3xX4fxX3bxX3xXcxX53xX15xX1xXaxX3xX16cxXdxX69xXexX1xX9xXaxX2xX2xX175xX176xXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxX183xX184xX176xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexXefxX5xX10xX9xXaxXexX10xX178xXexdb2axX6xX5xXdxX2fxX15xX171xX3xX1c4xX73xX7xXexXdx168b2xXefxX179xXaxX12x14339xX89xX15xX2fxX3xX15xX6xXefxX3x143b4xX1abxX1abxX57xX2xX176xX86xX3xXcxX1xX7bxX3xXexX7fxX42xXd3xX15xX2fxX3xX76xXabxX3xXcxX3bxXdxX3xX15xX2fxX73xXefx1428exX15xX3xX4cxX3bxX3xX23xX6exXdxX3xXexX7fxX42x147e8xX15xX2fxX3xX273xXcxXb4x100ffxX113xXcxd392xX3xX13xX291xX3xX113xXdxX15xX1xX3xXb4xX2fxX9axX15xX3xX4cxX3bxX3xX18xX1axX3bxX15xX3xX4xX6exX15xX2fxX3xXexX89xX4xX3xX18xX14xX3xX18xX9fxX15xX3xX18xXabxX15xX2fxX3xX4cxXdxX291xX15xX86xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xfefexX3xX4cxX43xXdxX3xX15xX1xcd86xX15xX2fxX3xXexX1xXdxf9fcxXexX3xX1xX19xXdxX3xX3axX3bxX3xX4xX1axX15xX3xXb4xX1xX9axX15xX3xX69xX9axX15xX3xX4fxX3bxX3xXcxX53xX15xX1xX3xX3axXcbxX3xX22xX15xX1xX3xX1xX42xXd3xX15xX2fxX3xX69xX1axX3xX5xXdbxX3xX5xXa3xXexXe0xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX1axX69xXefxXaxX12xX0xXdxX23xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7axX10xX15xXexX10xX7fxXaxX3xX7xXexXefxX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX69xXexX1xX171xX3xX2xX2xX175xX176xXbxX178xX179xX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX171xX3xX183xX184xX176xXbxX178xX179xXaxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX171xX57xX57xXdxXe0xX3axX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xXe0xX4cxX15xX57xX15xX10xX16cxX7xX57xX1abxX176xX175xX1abxX57xX2xX1abxX1b2xX69xX175xX2xX176xX1b7xX1b7xX1b7xX1abxXexX2xX183xX176xX1b2x1190exX5xX176xXe0xX1c4xXbxX2fxX1c7xX7fxX9xX1b2xX1b2xX184xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4xX22xX23xX3xX25xX15xX3xXexX29xX23xX3xX5xX2dxX15xX2fxX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX15xX2fxX3xX3axX3bxX1axX3xX4xX22xX3xX15xX42xX43xX4xX3xX1xX42xX43xX15xX2fxX3xX4cxX4dxX3xX4fxX3bxX3xXcxX53xX15xX1xXaxX3xX16cxXdxX69xXexX1xX9xXaxX2xX2xX175xX176xXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxX183xX184xX176xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexXefxX5xX10xX9xXaxXexX10xX178xXexX258xX6xX5xXdxX2fxX15xX171xX3xX1c4xX73xX7xXexXdxX265xXefxX179xXaxX12x1303bx107aaxX1xX89xXexX3xX1xX73xXefxX3xXexX7fxX73xXefxX4dxX15xX3xXexX1x10ce0xX15xX2fxX3xX454xXexX42xX25xX15xX2fxX3xXexX1xX9axX15xX3xXexX42xX25xX15xX2fxX3xX89xXdx13b11xX3xX4xX32xX6xX3xX69xX9axX15xX3xXexXabxX4xX86xX3xXexX7fxX42xX43xX4xX3xX15xX1xX2e8xX15xX2fxX3xXexX1xXdxX2efxXexX3xX1xX19xXdxX3xX15x143eaxX15xX2fxX3xX15xX4dxX3xX4xX32xX6xX3xX3axX3bxX3xX4xX1axX15xX3xXb4xX1xX9axX15xX3xX69xX9axX15xX3xX4fxX3bxX3xXcxX53xX15xX1xX3xX4cxXc6xX15xX2fxX3xX3axXcbxX3xX22xX15xX1xX3xX1xX42xXd3xX15xX2fxX3xX69xX1axX3xX5xXdbxX3xX5xXa3xXexX86xX3xX4xX89xX15xX3xX3axXabxX86xX3xX4xX6exX15xX2fxX3xX4xX1xX7bxX4xX86xX3xX15xX2fxX42xX29exXdxX3xX5xX6xX1axX3xX18xXabxX15xX2fxX3xX76xXabxX3xXcxXb4xX2a5xX113xXcxX3xX18xX14xX3xX72xX73xXefxX291xX15xX3xX2fxX12fxXbxX86xX3xX32xX15xX2fxX3xX1xXabxX3xX4cxX3bxX3xX2fxd483xXdxX3xX18xX9fxX15xX3xX4fxX3bxX3xXcxX53xX15xX1xX3xX2xX86xX1abxX3xXex14216xX3xX18xX36xX15xX2fxXe0xX3xXcxX7fxX1axX15xX2fxX3xX18xX12fxX86xX3xX15xX2fxX73xX36xX15xX3xXexe16fxX3xX116xX73xcef5xX3xX76xX22xX1axX3xX4cxX2efxX3xX23xX6exXdxX3xXexX7fxX42xX29exX15xX2fxX3xX5xX3bxX3xX2xX3xXexX53dxX3xX18xX36xX15xX2fxX179xX3xX72xX73xXefxX291xX15xX3xX2fxX12fxXbxX3xXexX556xX3xX4xX89xX15xX3xX3axXabxX86xX3xX4xX6exX15xX2fxX3xX4xX1xX7bxX4xX86xX3xX15xX2fxX42xX29exXdxX3xX5xX6xX1axX3xX18xXabxX15xX2fxX3xX76xXabxX3xXcxXb4xX2a5xX113xXcxX3xX1abxX176xX176xX3xXexX7fxXdxX2efxX73xX3xX18xX36xX15xX2fxX47fxX258xX3xXcxX1xX7bxX3xXexX7fxX42xXd3xX15xX2fxX3xXcxXb4xX2a5xX113xXcxX3xX13xX291xX3xX113xXdxX15xX1xX3xXb4xX2fxX9axX15xX3xXexX1xX6exX15xX2fxX3xXexXdxX15xXe0xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX1axX69xXefxXaxX12xX0xXdxX23xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7axX10xX15xXexX10xX7fxXaxX3xX7xXexXefxX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX69xXexX1xX171xX3xX2xX2xX175xX176xXbxX178xX179xX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX171xX3xX183xX184xX176xXbxX178xX179xXaxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX171xX57xX57xXdxXe0xX3axX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xXe0xX4cxX15xX57xX15xX10xX16cxX7xX57xX1abxX176xX175xX1abxX57xX2xX1abxX1b2xX69xX175xX2xX2xX176xX176xX1abxX175xXexX1bexX1b2xX1b7xX1bexX184xX5xX176xXe0xX1c4xXbxX2fxX1c7xX7fxX9xX1bexX1b2xX3aaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4xX22xX23xX3xX25xX15xX3xXexX29xX23xX3xX5xX2dxX15xX2fxX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX15xX2fxX3xX3axX3bxX1axX3xX4xX22xX3xX15xX42xX43xX4xX3xX1xX42xX43xX15xX2fxX3xX4cxX4dxX3xX4fxX3bxX3xXcxX53xX15xX1xXaxX3xX16cxXdxX69xXexX1xX9xXaxX2xX2xX175xX176xXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxX183xX184xX176xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexXefxX5xX10xX9xXaxXexX10xX178xXexX258xX6xX5xXdxX2fxX15xX171xX3xX1c4xX73xX7xXexXdxX265xXefxX179xXaxX12xXcxX19xXdxX3xX3axX73xX8dxXdxX3xXexXdxX9fxXbxX3xX15xX1x103c5xX15xX86xX3xX76xXe3xX3xXexX1xX42xX3xXcxX1dxX15xX1xX3xX32xXefxX3xX4fxX1axX3bxX15xX2fxX3xXcxX7fxX73xX15xX2fxX3xXfdxXdbxX15xX2fxX3xX18xX14xX3xXexX1xX6exX15xX2fxX3xXexXdxX15xX3xX4cxX43xXdxX3xX18xX1axX3bxX15xX3xX4xX6exX15xX2fxX3xXexX89xX4xX3xX76xXabxX3xXcxXb4xX2a5xX113xXcxX3xX4cxX4dxX3xXex1222cxX15xX1xX3xX1xX77cxX15xX1xX3xX23xX42xX6xX3xX5xXdbxX3xX4cxX3bxX3xX15xX1xX2e8xX15xX2fxX3xX1xX72cxX73xX3xX72xX73xX22xX3xX15xX4a5xX15xX2fxX3xX15xX4dxX3xX23xX42xX6xX3xX5xXdbxX3xX2fxX9axXefxX3xX7fxX6xX3xXexX7fxX291xX15xX3xX18xXcbxX6xX3xX3axX3bxX15xXe0xX3xX76xXe3xX3xXexX1xX42xX3xXcxX1dxX15xX1xX3xX32xXefxX3xX3axX3bxXefxX3xXex15bbcxX3xX5xX2dxX15xX2fxX3xX4xX22xX23xX3xX25xX15xX3xX7xX9axX73xX3xX7xed05xX4xX3xX18xX9fxX15xX3xX15xX2fxX1xX53xX6xX3xX4xX529xX3xX4xX6xX1axX3xX18xee6bxXbxX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX15xX2fxX3xX3axX3bxX1axX3xX4xX22xX3xX15xX42xX43xX4xX3xX15xX12fxXdxX3xX4xX1xX73xX15xX2fxX86xX3xX76xXabxX3xXcxXb4xX2a5xX113xXcxX3xX15xX12fxXdxX3xX7fxXdxX291xX15xX2fxX3xX18xX14xX3xX4cxX3bxX3xX18xX6xX15xX2fxX3xX1xX42xX43xX15xX2fxX3xX4cxX4dxX3xXb4xX1xX9axX15xX3xX69xX9axX15xX3xX4fxX3bxX3xXcxX53xX15xX1xXe0xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX1axX69xXefxXaxX12xX0xXdxX23xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7axX10xX15xXexX10xX7fxX3xX69xXexX1xX73xX23xX3axXaxX3xX7xXexXefxX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX69xXexX1xX171xX3xX2xX2xX175xX176xXbxX178xX179xX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX171xX3xX183xX184xX176xXbxX178xX179xXaxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX171xX57xX57xXdxXe0xX3axX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xXe0xX4cxX15xX57xX15xX10xX16cxX7xX57xX1abxX176xX175xX1abxX57xX2xX1abxX1b2xX69xX175xX2xX2xX176xX176xX1b7xX2xXexX1abxX1bexX184xX184xX1b2xX5xX176xXe0xX1c4xXbxX2fxX1c7xX7fxX9xX183xX1bexX1b7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4xX22xX23xX3xX25xX15xX3xXexX29xX23xX3xX5xX2dxX15xX2fxX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX15xX2fxX3xX3axX3bxX1axX3xX4xX22xX3xX15xX42xX43xX4xX3xX1xX42xX43xX15xX2fxX3xX4cxX4dxX3xX4fxX3bxX3xXcxX53xX15xX1xXaxX3xX16cxXdxX69xXexX1xX9xXaxX2xX2xX175xX176xXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxX183xX184xX176xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX76xXe3xX3xXexX1xX42xX3xXcxX1dxX15xX1xX3xX32xXefxX3xX4fxX1axX3bxX15xX2fxX3xXcxX7fxX73xX15xX2fxX3xXfdxXdbxX15xX2fxX86xX3xX7axX1xX32xX3xXexXcbxX4xX1xX3xX10cxXefxX3xX3axX6xX15xX3xX113xXcxXcxX116xX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4fxX3bxX3xX120xX121xX15xX3xX4fxXc6xX15xX2fxX3xXexXdxX9fxXbxX3xX15xX1xX72cxX15xX3xX32xX15xX2fxX3xX1xXabxX3xXexX556xX3xX76xXabxX3xXcxXb4xX2a5xX113xXcxXe0xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX1axX69xXefxXaxX12xX0xXdxX23xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7axX10xX15xXexX10xX7fxXaxX3xX7xXexXefxX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX69xXexX1xX171xX3xX2xX2xX175xX176xXbxX178xX179xX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX171xX3xX183xX184xX176xXbxX178xX179xXaxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX171xX57xX57xXdxXe0xX3axX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xXe0xX4cxX15xX57xX15xX10xX16cxX7xX57xX1abxX176xX175xX1abxX57xX2xX1abxX1b2xX69xX175xX2xX2xX176xX2xX175xX1b7xXexX1b2xX1abxX176xX2xX184xX5xX176xXe0xX1c4xXbxX2fxX1c7xX7fxX9xX3aaxX1b2xX1abxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4xX22xX23xX3xX25xX15xX3xXexX29xX23xX3xX5xX2dxX15xX2fxX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX15xX2fxX3xX3axX3bxX1axX3xX4xX22xX3xX15xX42xX43xX4xX3xX1xX42xX43xX15xX2fxX3xX4cxX4dxX3xX4fxX3bxX3xXcxX53xX15xX1xXaxX3xX16cxXdxX69xXexX1xX9xXaxX2xX2xX175xX176xXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxX183xX184xX176xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexXefxX5xX10xX9xXaxXexX10xX178xXexX258xX6xX5xXdxX2fxX15xX171xX3xX1c4xX73xX7xXexXdxX265xXefxX179xXaxX12xXfdxXcbxXbxX3xX15xX3bxXefxX86xX3xXb4xX2fxX9axX15xX3xX1xX3bxX15xX2fxX3xXcxX1xX42xX25xX15xX2fxX3xX23xX19xXdxX3xX7axX8dxX3xXbxX1xf70dxX15xX3xX7axX6exX15xX2fxX3xXexX1xX42xX25xX15xX2fxX3xX120xXdxX2efxXexX3xXb4xX6xX23xX3xX273xX120xXdxX10xXexXexXdxX15xX3axX6x12d50xX2a8xX3xX4xXdbxX15xX2fxX3xX18xX14xX3xX18xX9fxX15xX3xX32xX15xX2fxX3xX1xXabxX3xX18xX36xX15xX2fxX3xX3axX3bxX1axX3xX4fxX3bxX3xXcxX53xX15xX1xX3xX3axXcbxX3xX22xX15xX1xX3xX1xX42xXd3xX15xX2fxX3xX5xXdbxX3xX5xXa3xXexX3xX1bexX3xXexX53dxX3xX18xX36xX15xX2fxXe0xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX1axX69xXefxXaxX12xX0xXdxX23xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7axX10xX15xXexX10xX7fxXaxX3xX7xXexXefxX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX69xXexX1xX171xX3xX2xX2xX175xX176xXbxX178xX179xX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX171xX3xX183xX184xX176xXbxX178xX179xXaxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX171xX57xX57xXdxXe0xX3axX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xXe0xX4cxX15xX57xX15xX10xX16cxX7xX57xX1abxX176xX175xX1abxX57xX2xX1abxX1b2xX69xX175xX2xX2xX176xX1abxX176xX183xXexX175xX1b2xX176xX1abxX1b7xX5xX176xXe0xX1c4xXbxX2fxX1c7xX7fxX9xX184xX184xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4xX22xX23xX3xX25xX15xX3xXexX29xX23xX3xX5xX2dxX15xX2fxX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX15xX2fxX3xX3axX3bxX1axX3xX4xX22xX3xX15xX42xX43xX4xX3xX1xX42xX43xX15xX2fxX3xX4cxX4dxX3xX4fxX3bxX3xXcxX53xX15xX1xXaxX3xX16cxXdxX69xXexX1xX9xXaxX2xX2xX175xX176xXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxX183xX184xX176xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexXefxX5xX10xX9xXaxXexX10xX178xXexX258xX6xX5xXdxX2fxX15xX171xX3xX4xX10xX15xXexX10xX7fxX179xXaxX12xXcxX8dxX15xX2fxX3xX7axX6exX15xX2fxX3xXexXefxX3xX4xX8dxX3xXbxX1xXb27xX15xX3xXb49xX1xX1axX89xX15xX2fxX3xX7xX22xX15xX3xX4cxX3bxX3xXexX1xX42xX25xX15xX2fxX3xX23xX19xXdxX3xX4fxX3bxX3xXcxX53xX15xX1xX3xX273xX113xXdxXexX7fxX6xX4xX1axX2a8xX3xX32xX15xX2fxX3xX1xXabxX3xX1abxX176xX176xX3xXexX7fxXdxX2efxX73xX3xX18xX36xX15xX2fxX3xX4cxX3bxX3xX1bexXe0xX176xX176xX176xX3xX4xX1xX6xXdxX3xX15xX42xX43xX4xX3xXb49xX1xX1axX89xX15xX2fxXe0xX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX7fxX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX73xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX258xXexX1xX73xX23xX3axX258xX6xX15xX69xX258xX7xX6xXbxX1axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX4fxX3bxX3xXcxX53xX15xX1xX3xX69xX9axX15xX2fxX3xX1xX42xX25xX15xX2fxX3xXexX42xXd3xX15xX2fxX3xX15xXdxX2efxX23xX3xX76xX89xX4xX3xX4fxX36xX3xX15xX1xX9axX15xX3xXb49xX53dxX3xX15xXdxX2efxX23xX3xX183xX1b7xX3xX15xX121xX23xX3xX116xX73xX467xX4xX3xXb49xX1xX89xX15xX1xX3xX15xX42xX43xX4xX3xX7axX4fx14591xX4fxX7axXb4xX3xX120xXdxX2efxXexX3xXb4xX6xX23xXaxX3xX1xX7fxX10xX265xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX15xX1xX258xXexX7fxXdxX57xX5xX6xX15xX1xX258xX69xX6xX1axX258xX1xX6xX258xXexXdxX15xX1xX258xX69xX6xX15xX2fxX258xX1xX73xX1axX15xX2fxX258xXexX73xX1axX15xX2fxX258xX15xXdxX10xX23xX258xX3axX6xX4xX258xX1xX1axX258xX15xX1xX6xX15xX258xXb49xXefxX258xX15xXdxX10xX23xX258xX183xX1b7xX258xX15xX6xX23xX258xX72xX73xX1axX4xX258xXb49xX1xX6xX15xX1xX258xX15xX73xX1axX4xX258xX4xX1xX178xX1xX4xX15xX258xX4cxXdxX10xXexX258xX15xX6xX23xX57xX2xX1b2xX183xX1b2xX2xX184xXe0xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX2fxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX57xX23xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX1abxX176xX57xX15xX10xX16cxX7xX57xX1abxX176xX1bexX1b7xX57xX2xX176xX3aaxX69xX1abxX176xX183xX1b7xX183xX1b7xX184xXexX3aaxX175xX1abxX1abxX5xX1bexX258xX2xX176xX1b2xX69xX1abxX176xX183xX2xX3aaxX1b7xX1bexXexX175xX1b7xX183xX183xX1abxX5xX176xXe0xX1c4xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4xX22xX23xX3xX25xX15xX3xXexX29xX23xX3xX5xX2dxX15xX2fxX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX15xX2fxX3xX3axX3bxX1axX3xX4xX22xX3xX15xX42xX43xX4xX3xX1xX42xX43xX15xX2fxX3xX4cxX4dxX3xX4fxX3bxX3xXcxX53xX15xX1xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX4cxX12xX0xX7xXexX7fxX1axX15xX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX4fxX3bxX3xXcxX53xX15xX1xX3xX69xX9axX15xX2fxX3xX1xX42xX25xX15xX2fxX3xXexX42xXd3xX15xX2fxX3xX15xXdxX2efxX23xX3xX76xX89xX4xX3xX4fxX36xX3xX15xX1xX9axX15xX3xXb49xX53dxX3xX15xXdxX2efxX23xX3xX183xX1b7xX3xX15xX121xX23xX3xX116xX73xX467xX4xX3xXb49xX1xX89xX15xX1xX3xX15xX42xX43xX4xX3xX7axX4fxXdc8xX4fxX7axXb4xX3xX120xXdxX2efxXexX3xXb4xX6xX23xXaxX3xX1xX7fxX10xX265xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX15xX1xX258xXexX7fxXdxX57xX5xX6xX15xX1xX258xX69xX6xX1axX258xX1xX6xX258xXexXdxX15xX1xX258xX69xX6xX15xX2fxX258xX1xX73xX1axX15xX2fxX258xXexX73xX1axX15xX2fxX258xX15xXdxX10xX23xX258xX3axX6xX4xX258xX1xX1axX258xX15xX1xX6xX15xX258xXb49xXefxX258xX15xXdxX10xX23xX258xX183xX1b7xX258xX15xX6xX23xX258xX72xX73xX1axX4xX258xXb49xX1xX6xX15xX1xX258xX15xX73xX1axX4xX258xX4xX1xX178xX1xX4xX15xX258xX4cxXdxX10xXexX258xX15xX6xX23xX57xX2xX1b2xX183xX1b2xX2xX184xXe0xX1xXexX23xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX4fxX3bxX3xXcxX53xX15xX1xX3xX69xX9axX15xX2fxX3xX1xX42xX25xX15xX2fxX3xXexX42xXd3xX15xX2fxX3xX15xXdxX2efxX23xX3xX76xX89xX4xX3xX4fxX36xX3xX15xX1xX9axX15xX3xXb49xX53dxX3xX15xXdxX2efxX23xX3xX183xX1b7xX3xX15xX121xX23xX3xX116xX73xX467xX4xX3xXb49xX1xX89xX15xX1xX3xX15xX42xX43xX4xX3xX7axX4fxXdc8xX4fxX7axXb4xX3xX120xXdxX2efxXexX3xXb4xX6xX23xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX7fxX1axX15xX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12x109e3xX1axX3bxX15xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX3axX3bxXefxX3xXexX7d5xX3xX5xX2dxX15xX2fxX3xX3axXdxX9fxXexX3xX25xX15xX3xX4cxX6exX3xX1xX19xX15xX3xXexX7fxX42xX43xX4xX3xX4xX6exX15xX2fxX3xX5xX6xX1axX3xXexX7fxX29exXdxX3xX3ax116d4xX3xX4xX32xX6xX3xX76xX89xX4xX3xX4fxX36xX179xX3xX15xX2fxX73xXefxX2efxX15xX3xX1x13107xX4xX3xXexX72cxXbxX3xX4cxX3bxX3xX5xX3bxX23xX3xXexX1xX10xX1axX3xX2fxX42xX25xX15xX2fxX3xX76xX89xX4xX3xX23xf252xXdxX3xX15xX2fxX3bxXefxX86xX3xX72xX73xXefxX9fxXexX3xXexX9axX23xX3xXexX1xc991xX4xX3xX1xXdxX2efxX15xX3xXexX467xXexX3xX15xX1xX29xXexX3xX5xX29exXdxX3xXfdxXdxX3xX1xX73xX29xX15xX3xX4xX32xX6xX3xXb4xX2fxX42xX29exXdxX3xX454xX4fxX3bxX3xXcxX53xX15xX1xX3xXbxX1xX22xXdxX3xX5xX3bxX23xX3xX7xX6xX1axX3xX4xX1xX1axX3xXexX77cxX15xX1xX3xX1xX77cxX15xX1xX3xX15xX8dxXdxX3xX3axX72cxXexX3xX5xX291xX15xX47fxXe0xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX4cxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax102c2xXdxX89xX1axX3xX69xX9axX15xX3xXd3xX3xdaf2x11acexX3xX4fxX3bxX3xX32xX15xX2fxX3xX1xXabxX3xX1xX25xX15xX3xX1bexX176xX3xXexX7fxXdxX2efxX73xX3xX18xX36xX15xX2fxX3xXbxX1xX2dxX15xX2fxX3xX4xX1xX467xX15xX2fxX3xX69xXcbxX4xX1xX3xX7axX1axX4cxXdxX69xX258xX2xX1b2xXaxX3xX1xX7fxX10xX265xX9xXaxX57xX15xX1xXdxXbxX258xX4xX6xX73xX258xXefxX10xX73xX258xXexX1xX73xX1axX15xX2fxX57xX2fxXdxX6xX1axX258xX69xX6xX15xX258xX1axX258xXb49xXefxX258xX1xX6xX258xX73xX15xX2fxX258xX1xX1axX258xX1xX1axX15xX258xX1bexX176xX258xXexX7fxXdxX10xX73xX258xX69xX1axX15xX2fxX258xXbxX1xX1axX15xX2fxX258xX4xX1xX1axX15xX2fxX258xX69xXdxX4xX1xX258xX4xX1axX4cxXdxX69xX258xX2xX1b2xX57xX2xX1b2xX176xX2xX3aaxX183xXe0xX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX2fxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX57xX23xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX1abxX176xX57xX15xX10xX16cxX7xX57xX1abxX176xX2xX175xX57xX2xX175xX184xX69xX175xX176xX1b2xX176xX175xX1b7xX1abxXexX1b2xX1bexX184xX1b2xX183xX5xX176xXe0xX1c4xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX15xX1xX3xX4xX22xX23xX3xX25xX15xX3xXexX29xX23xX3xX5xX2dxX15xX2fxX3xX4xX32xX6xX3xX18xX36xX15xX2fxX3xX3axX3bxX1axX3xX4xX22xX3xX15xX42xX43xX4xX3xX1xX42xX43xX15xX2fxX3xX4cxX4dxX3xX4fxX3bxX3xXcxX53xX15xX1xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX4cxX12xX0xX7xXexX7fxX1axX15xX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1169xXdxX89xX1axX3xX69xX9axX15xX3xXd3xX3xX1174xX1175xX3xX4fxX3bxX3xX32xX15xX2fxX3xX1xXabxX3xX1xX25xX15xX3xX1bexX176xX3xXexX7fxXdxX2efxX73xX3xX18xX36xX15xX2fxX3xXbxX1xX2dxX15xX2fxX3xX4xX1xX467xX15xX2fxX3xX69xXcbxX4xX1xX3xX7axX1axX4cxXdxX69xX258xX2xX1b2xXaxX3xX1xX7fxX10xX265xX9xXaxX57xX15xX1xXdxXbxX258xX4xX6xX73xX258xXefxX10xX73xX258xXexX1xX73xX1axX15xX2fxX57xX2fxXdxX6xX1axX258xX69xX6xX15xX258xX1axX258xXb49xXefxX258xX1xX6xX258xX73xX15xX2fxX258xX1xX1axX258xX1xX1axX15xX258xX1bexX176xX258xXexX7fxXdxX10xX73xX258xX69xX1axX15xX2fxX258xXbxX1xX1axX15xX2fxX258xX4xX1xX1axX15xX2fxX258xX69xXdxX4xX1xX258xX4xX1axX4cxXdxX69xX258xX2xX1b2xX57xX2xX1b2xX176xX2xX3aaxX183xXe0xX1xXexX23xXaxX12xX1169xXdxX89xX1axX3xX69xX9axX15xX3xXd3xX3xX1174xX1175xX3xX4fxX3bxX3xX32xX15xX2fxX3xX1xXabxX3xX1xX25xX15xX3xX1bexX176xX3xXexX7fxXdxX2efxX73xX3xX18xX36xX15xX2fxX3xXbxX1xX2dxX15xX2fxX3xX4xX1xX467xX15xX2fxX3xX69xXcbxX4xX1xX3xX7axX1axX4cxXdxX69xX258xX2xX1b2xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX7fxX1axX15xX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12x12457xX15xX2fxX3xX13xX291xX3xX120xX121xX15xX3xX13xX73xXefxX2efxX15xX3xX258xX3xX7axX1xX32xX3xXexXcbxX4xX1xX3xda98xX76xXb4xXfdxX3xX178xX14xX3xX1174xX1175xX3xX4fxX3bxX3xX273xXcxXdc8xX3xX1174xX1175xX3x134a8xX15xX1xX3xX258xX3xX4fxX3bxX3xXcxX53xX15xX1xX2a8xX3xXexX1xX6exX15xX2fxX3xXexXdxX15xX171xX3xX4xXc6xX15xX2fxX3xX4cxX43xXdxX3xXexX1axX3bxX15xX3xXexX1xX10abxX3xX15xX2fxX42xX29exXdxX3xX69xX9axX15xX86xX3xX1xX25xX15xX3xX1bexX176xX176xX3xX2fxXdxX6xX3xX18xX77cxX15xX1xX3xX2fxXdxX89xX1axX3xX69xX9axX15xX3xX4xXc6xX15xX2fxX3xX4xX89xX4xX3xX5xXdxX15xX1xX3xX23xXa3xX4xX3xX72xX73xX22xX15xX3xX178xX7bxX3xXexX7fxX291xX15xX3xX18xXcbxX6xX3xX3axX3bxX15xX3xX18xX14xX3xX32xX15xX2fxX3xX1xXabxX3xX1bexX176xX3xXexX7fxXdxX2efxX73xX3xX18xX36xX15xX2fxX3xXexXdxX4dxX15xX3xX23xX4a5xXexX3xX4cxX3bxX3xX15xX1xXdxX4dxX73xX3xX5xX42xX25xX15xX2fxX3xXexX1xX10f4xX4xX86xX3xXexX1xX10f4xX4xX3xXbxX1xc993xX23xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX6exX15xX2fxX3xXexX89xX4xX3xXbxX1xX2dxX15xX2fxX3xX4xX1xX467xX15xX2fxX3xX7axX1axX4cxXdxX69xX258xX2xX1b2xX47fxXe0xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX4cxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX73xX5xX12xX0xX69xXdxX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX7fxXaxX12xX0xX57xX69xXdxX4cxX12xX0xX57xX69xXdxX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13f9xX73xXexX1xX1axX7fxXaxX12xX4fxX3bxX3xX13xXdxX15xX1xX0xX57xXbxX12
Hà Linh