XSKT Cần Thơ 2 - 0 SLNA: Tây Đô mở hội
Hai bàn thắng ngay trong hiệp 1 giúp thầy trò HLV Vũ Quang Bảo có trận thắng đầu tiên ở V-League 2016 và khiến khán đài của sân Cần Thơ như mở hội. Ngược lại, chiến thắng này đã đẩy SLNA vào cửa khó ngay từ đầu mùa giải.
fb82x15458x12fbex12d3bx1b29ex191d1xX0x16892x181c7x18069x1aca8x184dbx15428xfdc7xXcx15e2dx145fdx10995x16c50xX2x10e84xXax13ef1xXfxX4x160ebx122fcx1704axX11xX8x12ec8x131bax1a548xX8xX11xX6x1a689xX8x1abe5xX8x18f89xX8x19db9xX8xX19x10be4x180fcx19bc1x1814cxX8xX11x16dd5x145a4xX8x13efex18cd7xX8x10e5ax13477xX8xX6x1231bxX2xX0x12992xX6xX7xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x10aafxX15xXbxX1xXfxX8xXcxX13xX33xXaxX15xXexXfxX13xX15x12199xX13xX27xXbxXaxX2x19b3bxX1fxX2fxX8x11bb3x15f19xXcxX13xX2x1b4bdxX33x1a80bxXfxX4xX4exXbxX2xX8x1291dx10bd8xX1fxX8xX13xX6x13cd3xX1fxX63xX8xX1fxX63xXbxX33xX8xX13x1591ex178bfxX1fxX63xX8xX6xX2x1b35cxX10xX8xX7xX8xX63xX2xff6dxX10xX8xX13xX6xX1exX33xX8xX13xX85x198f8xX8xX4exX2cx185cdxX8xXa1x16397xX8x1875dxX68xXbxX1fxX63xX8x11d23x1183dxX86xX8xX9x129caxX8xX13xX85x1a1adxX1fxX8xX13xX6xX7bxX1fxX63xX8x177eaxX1exX68xX8xX13xX2x1219bxX1fxX8xX39xX8xXa1xX27xX2cxX15xXbxX63xX68xX15xX8xX25xX29xX7x105f7xX8xX3xX76xX8x12f97xX6xX2x13bbcxX1fxX8xXdaxX6x10396xX1fxX8xXbexX76xX2xX8xX9xfddaxXbxX8xXcxX32xX1fxX8xX1dxX1exX1fxX8xX11xX6xX23xX8xX1fxX6x17331xX8xX38xX39xX8xX6xX3cxX2x130bbxX8xX2dxX63xXfbx184c2xX9xX8xXax133fdxX2x1a46cxX8xX9xX6xX2xXddxX1fxX8xX13xX6xX7bxX1fxX63xX8xX1fxX76xX33xX8xXbex111d9xX8xXbex101a5xX33xX8xX19xX2cxX2dxX2exX8xX3xX76xX86xX8xX9x106f7xXbxX8xXdaxX6xXb1xX8xX1fxX63xXbxX33xX8xX13x196d7xX8xXbexX1exX68xX8xX38x14063xXbxX8xX63xX2xXadxX2xX103xX0xX3fxX10xX4xX0xX3fxX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXacxX86xX1xX33xXfxX8xXcxX13xX33xXaxX15xXexXfxX13xX15xX5dxX13xX27xXbxXaxX2xX63xX1fxX2fxX8xX9xX15xX1fxX13xX15xX85xX6exXfxX4xX0xX2xX38xX63xX8xXcxX85xX9xXexXfxX3fxX3fxX2xX103xX75xXbxX86xX6xXbxX13xX2xX1fxX6xX103xX3xX1fxX3fxX1fxX15x19a2cxXcxX3fxX7xXd5xX29x1ad8bxX3fxX7xX29xXd5xX1xXd5xX7x10760x17525xX1b0xX29xX29xX13xX7xX29xfdc8xX1b7xX1afxX1afxXaxX29xX103xX67xX10xX63xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX86x10721xX38xXbxX63xX15xXfxX8xX3fxX4xX0xX3fxX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1dxXbxX10xX13xX2xX86xX1fxXfxX4xX2dxX2x1aa35xX38xX8xX3xX68xX2xX8xX9xXeaxXbxX8xX9xX1exX68xX8xX13xX6xXeaxX8xX18xX19xX1axX11xX8xX1dxX1exX1fxX8xX11xX6xX23xX8xXdaxX6xX2xX8xX63xX6xX2xX8xX75xX76xX1fxX8xX38xX39xX8xX13x15117xX8xXcx17917xX8xX13xX85xXb5xX1fxX8xXbex11c38xX68xX103xX8xfc21xX1fxX6xX2fxX8xX2exX1fxX6xX8xX11xX76xX2xX0xX3fxX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXacxX86xX1xX33xXfxX8xXcxX13xX33xXaxX15xXexXfxX13xX15xX5dxX13xX27xXbxXaxX2xX63xX1fxX2fxX8xX67xX68xXcxX13xX2xX6cxX33xX6exXfxX4xXacx10e2axX2dxX8xX11xX4ex1b1bbxX2dx117d2xX0xX3fxX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXacxX86xX1xX33xXfxX8xXcxX13xX33xXaxX15xXexXfxX13xX15xX5dxX13xX27xXbxXaxX2xX63xX1fxX2fxX8xX67xX68xXcxX13xX2xX6cxX33xX6exXfxX4xX18xX19xX1axX11xX103xX1dxX11xX2fxX8x18e97xXcxX15xX1fxX2xX8x15f8cxX25xX29x1942bx19f2dxX10exX8x17bf1xXbxX13xX2xX33xX86xX8xX2b5xX1b0xX29xX2b8xX2b9xX0xX3fxX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXacxX86xX1xX33xXfxX8xXcxX13xX33xXaxX15xXexXfxX13xX15xX5dxX13xX27xXbxXaxX2xX63xX1fxX2fxX8xX67xX68xXcxX13xX2xX6cxX33xX6exXfxX4xX1dxXadxX8xX18xX19xX1axX11xX8xX1dxX1exX1fxX8xX11xX6xX23xX8xX3xX76xX8xX19xX2cxX2dxX2exX8xXbexX121xX8xXbexX124xX33xX8xX13xX221xX9xX8xXbexX3cxX8xX13xX85xXb5xX1fxX8xXbexX229xX68xX8xXaxXc4xX1fxX8xXdaxX6xXe2xX8xX1fxX6xXbxX1fxX6xX8xX1fxX63xXbxX33xX8xXcxXbxX68xX8xX13xX2xXddxX1fxX63xX8xX9xX9dxX2xX8xXdaxX6xXbxX2xX8xX9xX68xX3cxX9xX103xX8xX11xX68xX33xX8xX1fxX6xX2xXc4xX1fxX10exX8xX1fxX7bxX38xX8xX13xX6xXddxX8xX13xX85xXb5xX1fxX8xX3xX76xX8xX13xX10cxX86xX8xX85xXbxX8xX1fxX6xX2xX1eexX68xX8xX9xX23xX8xX6xX3cxX2xX8xX1fxX63xX68xX33xX8xX6xX2x191c5xX38xX8xX6xX23xX1fxX8xXaxX10cxX2xX8xXaxX76xX8xX9xXe2xX9xX8xX9xX1exX68xX8xX13xX6xXeaxX8xX9xX6xXeaxX8xX1fxX6xX76xX8xX1dxX1exX1fxX8xX11xX6xX23xX103xX8x11d19xX145xX8xX9xX6xX23xX2xX8xX85xX229xX13xX8x19606xX68xX33xXddxX13xX8xX13xX32xX38xX8xX1fxX6xXfbxX1fxX63xX8xX9xXe2xX9xX8xX9xX1exX68xX8xX13xX6xXeaxX8xX13xX85x123c1xX8xX9xXeaxXbxX8xX19xX2cxX2dxX2exX8xXaxX10cxX2xX8xX13x1587dxX8xX85xXbxX8xXdaxX6xXe2xX8xX1fxX86xX1fxX8xXdaxX2xX1fxX6xX8xX1fxX63xX6xX2xX8cxX38xX10exX8xXbex1291exX9xX8xX75xX2xX8cxX13xX8xXaxX76xX8xX6xX76xX1fxX63xX8xX13xX6xXeaxX10exX8xXdaxX6xX2xXddxX1fxX8xX13xX6xXeaxX8xX38xX36xX1fxX8xX2dxX63xX68xX33xXc4xX1fxX8x1621fxX10cxX1fxX6xX8xX9xXeaxXbxX8xXbexX3cxX2xX8xX75xXb1xX1fxX63xX8xX5dx10386xX8xX2dxX63xX6xX8cxX8xX85xX229xX13xX8xX3xX229xX13xX8xX3xXadxX103xX0xX3fxX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXacxX86xX1xX33xXfxX8xXcxX13xX33xXaxX15xXexXfxX13xX15xX5dxX13xX27xXbxXaxX2xX63xX1fxX2fxX8xX67xX68xXcxX13xX2xX6cxX33xX6exXfxX4xX0xX75xX85xX8xX3fxX4xX8xX2bcxX6xX93xX13xX8xX25xX29xX10exX8xX2afxXcxX15xX1fxX2xX8xX75xX229xX13xX8xX1fxX63x17ad2xX8xX13x1a7dfxX1fxX63xX8xX13xX221xX9xX8xXbexX2xX8xX75xXb1xX1fxX63xX8xX3xX76xX86xX8xX3xX9dxX1fxX63xX8xX9xX229xX38xX8xX3xX76xX8xX13xX68xX1fxX63xX8xX9xX93xX8xXcxX93xX13xX8xX1fxX6x14bf5xX103xX8xX3b6x1092bxX68xX8xX3xXb5xX33xX10exX8xXcxXbxX2xX8xXaxX1exX38xX8xX9xXeaxXbxX8xX6xXb5xX68xX8xX3xX8cxX8xX19xX2cxX2dxX2exX10exX8xX3xX4ddxX1fxX8xX13xX10cxX86xX8xXbexX2xX1eexX68xX8xXdaxX2xX8cxX1fxX8xX9xX6xX86xX8xX1fxX63xX86xX10cxX2xX8xX75xX2xX1fxX6xX8xX1fxX76xX33xX8xXaxXb5xX10xX8xX9xX36xX1fxX63xX8xX38xX39xX8xX13xX21exX8xXcxX221xX8xX7xX27xX29xX8xX9xX6xX86xX8xX18xX19xX1axX11xX8xX1dxX1exX1fxX8xX11xX6xX23xX8xX13xX85xX86xX1fxX63xX8xXcx17654xX8xX3x14207xX8xX9dxXbxX8xX3xX68xX2xX8xXcxXfbx10bf0xX1fxX63xX8xX13xX13exX8xXdaxX6xXe2xX1fxX8xXbexX76xX2xX103xX8xX2dxX63xXbxX33xX8xXcxXbxX68xX8xXbexXb1xX10exX8xX11xX6xXddxX8xX1dxXfbxX4a8xX1fxX63xX8xXbexX121xX8xXcxX68x13908xX13xX8xX1fxX32xX1fxX63xX8xX13xX21exX8xXcxX221xX8xXaxXc4xX1fxX8xX9xX6xX86xX8xX9xX6xXeaxX8xX1fxX6xX76xX10exX8xX1fxXddxX68xX8xX9xX93xX8xXcxX93xX13xX8xX9xX4abxX1fxX63xX8xX9xXeaxXbxX8xXbxX1fxX6xX8xX9xX6xX68xX124xX1fxX8xX5dxXe2xX9xX8xX6xX23xX1fxX103xX0xX75xX85xX8xX3fxX4xX0xX75xX85xX8xX3fxX4xX8xXacx1278dxX8xX1xX4ddxX1fxX8xX75xX76xX1fxX10exX8xX9xXe2xX9xX8xX9xX1exX68xX8xX13xX6xXeaxX8xX19xX2cxX2dxX2exX8xX85xX229xX13xX8xX1fx15c0fxX8xXaxX551xX9xX8xX13xX85xX76xX1fxX8xXcxXbxX1fxX63xX8xX10xX6xX1exX1fxX8xXcxX32xX1fxX8xX9xXeaxXbxX8xXbexX221xX2xX8xX10xX6xXfbxX23xX1fxX63xX8xX6xX9dxX1fxX63xX8xX13x11e21xX38xX8xX75xX76xX1fxX8xX85xX93xX13xX8xX1fxX63xX7bxX1fxX8xX13xX21exX8xXcxX221xX103xX8xX19xX86xX1fxX63xX8xX6xX76xX1fxX63xX8xX13xX6xXeaxX8xX9xXeaxXbxX8xX6x12cc3xX8xX3xX55fxX2xX8xXcxX551xX8xX3xX7bxX1fxX63xX8xX38xX40bxX13xX8xX9xXeaxXbxX8xXa6xX68xXddxX8xX2dxX63xX658xX9xX8xX4exXadxX2xX8xX3xX62exX8xXe2xX1fxX8xXdaxX21exX8xXaxX68xXb5xX13xX8xXbexX121xX8xX13xX85xX39xX8xX1fxXc4xX1fxX8xX85xX229xX13xX8xX38xX86xX1fxX63xX8xX38xXbxX1fxX6xX103xX8xX11xX85xX86xX1fxX63xX8xX75xX221xX2xX8xX9xXadxX1fxX6xX8xX229xX33xX10exX8xX13xX13exX8xX38xX3cxX13xX8xX10xX6xXbxX8xXbexXe2xX8xX10xX6xX10cxX13xX8xX63xXb1xX9xX10exX8xX2bcxXbxX13xX2xX33xX86xX8xXdaxX5dfxX10xX8xX9xXb1xX8xX38xX40bxX13xX8xXbexX8cxX38xX8xX75xXb1xX1fxX63xX8xX9xXb5xX1fxX8xX13xX6xX76xX1fxX6xX8xX1fxX32xX1fxX63xX8xX13xX21exX8xXcxX221xX8xXaxXc4xX1fxX8xX25xX27xX29xX8xX9xX6xX86xX8xX18xX19xX1axX11xX8xX1dxX1exX1fxX8xX11xX6xX23xX8xX39xX8xX10xX6xX93xX13xX8xX1b0xX29xX103xX0xX75xX85xX8xX3fxX4xX0xX75xX85xX8xX3fxX4xX8xX4exX2xX8cxX10xX8xX25xX10exX8xX4exX2cxXa1xX8xX2dxX63xX36xX8xXa6xX68xXbxX1fxX63xX8xX11xX85xXfbxX4a8xX1fxX63xX8xX13xX68xX1fxX63xX8xX11xX68xX229xX1fxX8xX11xX76xX2xX8xX3xX76xX8xX2dxX63xX658xX9xX8xX11xX86xX76xX1fxX8xX3xX76xX86xX8xXcxX32xX1fxX8xXbexX38bxX8xX13xX4abxX1fxX63xX8xX9xXfbxX4a8xX1fxX63xX8xXdaxX6xXadxX8xX1fxX4abxX1fxX63xX8xXcxX4abxX1fxX8xX75xX76xX1fxX103xX8xX11xX68xX33xX8xX1fxX6xX2xXc4xX1fxX10exX8xX13xX85xXfbxX55fxX9xX8xXcxX551xX8xX13xX6xX2xX8xXbexX229xX68xX8xX85xX229xX13xX8xX13x11b27xX1fxX6xX8xX13xXe2xX86xX8xX3xX76xX8xXaxX221xX2xX8xX9xX6xX23xX2xX8xX85xX1eexX8xX85xX76xX8xX1fxX6x11f80xX38xX8xXdax193d3xX86xX8xX9xX6xXb5xX38xX8xX1fxX6xX5dfxX10xX8xXbexX3cxX8xX9xXeaxXbxX8xX9xX6xXeaxX8xX1fxX6xX76xX8xX18xX19xX1axX11xX8xX1dxX1exX1fxX8xX11xX6xX23xX10exX8xX9xXe2xX9xX8xX9xX1exX68xX8xX13xX6xXeaxX8xX13xX85xX3e0xX8xX19xX2cxX2dxX2exX8xX9xXb1xX8xX85xX229xX13xX8x1199axX13xX8xX9xX23xX8xX6xX3cxX2xX8xXbexX38bxX8xXaxX76xX38xX8xX1fxXc4xX1fxX8xX9xX6xX68xX33xX8cxX1fxX103xX8xXa1xX62exX8xX13xX6xXddxX8xX9xX6xX229xX10xX8xX1fxX6xXb5xX1fxX8xX13xX85xX7bxX1fxX63xX8xX13xXbxX33xX8xX85xX4a8xX2xX8xX5dxX448xX8xX11xX32xX33xX8xX35xX36xX8xXdaxX6xX2xX8xX13xX6xX68xXbxX8xX9xX6xX68xX1fxX63xX8xX9xX68xX3cxX9xX8xX29xX27xX25xX103xX0xX75xX85xX8xX3fxX4xX0xX75xX85xX8xX3fxX4xX8xX19xXbxX68xX8xX13xX85xXb5xX1fxX8xXbexX229xX68xX10exX8xX4exX2cxXa1xX8xX2dxX63xX36xX8xXa6xX68xXbxX1fxX63xX8xX11xX85xXfbxX4a8xX1fxX63xX8xX9xXeaxXbxX8xX19xX2cxX2dxX2exX8xXbexX121xX8xX13xX6xX13exXbxX8xX1fxX6xXb5xX1fxX8xXbexX3cxX2xX8xX75xXb1xX1fxX63xX8xX5dxX448xX8xX2dxX63xX6xX8cxX8xX9xX9dxX1fxX8xX85xX229xX13xX8xX1fxX6xX2xX1eexX68xX8xX3xX229xX1fxX8xXbexX1eexX8xX10xX6xXadxX2xX8xXbexX2xX1eexX68xX8xX9xX6xX7afxX1fxX6xX8xX13xX85xX86xX1fxX63xX8xX13xX6xX4a8xX2xX8xX63xX2xXbxX1fxX8xX13xX55fxX2xX103xX0xX75xX85xX8xX3fxX4xX0xX75xX85xX8xX3fxX4xX0xXcxX13xX85xX86xX1fxX63xX4xX35x11c2cxX1cbxX8xX4ex1aef4xX2dxX4exX8x19207xX2exX8xX19x1297dxX2dxX0xX3fxXcxX13xX85xX86xX1fxX63xX4xX0xX3fxX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXacxX86xX1xX33xXfxX8xXcxX13xX33xXaxX15xXexXfxX13xX15xX5dxX13xX27xXbxXaxX2xX63xX1fxX2fxX8xX67xX68xXcxX13xX2xX6cxX33xX6exXfxX4xX18xX19xX1axX11xX103xX1dxX11xX2fxX8xX11xX6xXbxX1fxX6xX8xX3b6xX2xX8cxX10xX10exX8xX1dxX6xX815xX8xX1dxX36xX1fxX63xX10exX8xX11xX229xX1fxX8xX35xX10cxX13xX10exX8xX2exX1fxX6xX8xX11xX68xX229xX1fxX10exX8xX2bcxXbxX13xX2xX33xX86xX10exX8xX11xX6xXddxX8xX1dxXfbxX4a8xX1fxX63xX8xX2b5xX11xX6xXddxX8xX4exXfbxX1fxX63xX10exX8xX1a7xX1b0xX2b8xX2b9xX10exX8xXa6xX68xXbxX1fxX63xX8xX11xX62exX1fxX6xX10exX8xXa1xX4abxX1fxX8xXa6xX68xX32xX1fxX10exX8xX11xX85xX68xX1fxX63xX8xX2exX1fxX6xX8xX2b5xX35xX448xX9xX8xX2cxX3cxX9xX10exX8x1a38axXd5xX2b8xX2b9xX10exX8xX1dxX36xX1fxX63xX8xX11xX6xX76xX1fxX6xX10exX8xX2afxXcxX15xX1fxX2xX8xX2b5xX1axX2xXddxX38xX8xX2cxX2xX1fxX6xX10exX8xX1afxX29xX2b8xfc4dxX25xX2b9xX103xX0xX3fxX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXacxX86xX1xX33xXfxX8xXcxX13xX33xXaxX15xXexXfxX13xX15xX5dxX13xX27xXbxXaxX2xX63xX1fxX2fxX8xX67xX68xXcxX13xX2xX6cxX33xX6exXfxX4xX19xX2cxX2dxX2exX2fxX8xX2dxX63xX68xX33xXc4xX1fxX8xX435xX10cxX1fxX6xX10exX8xX11xX6xXddxX8xX2dxX6xXb5xX13xX10exX8xXa1xX4abxX1fxX8xX1axX6xXe2xX1fxX6xX10exX8xX35xX62exX1fxX6xX8xX4exX86xX76xX1fxX63xX10exX8xX19xfb9axX8xX19xX32xX38xX10exX8xX2bcxX6xX2xX8xX19xX23xX1fxX10exX8xX2afxX1xXbxX1xX10exX8xX1axX6xX7bxX9xX8xX2dxX63xX658xX9xX8xX2b5xX2dxX63xX658xX9xX8xX11xX86xX76xX1fxX10exX8xX1b0xXd5xX2b8xX2b9xX10exX8xX435xX2xX1fxX6xX8xX35xX448xX9xX10exX8xX18xX68xX32xX1fxX8xX435xX10cxX1fxX6xX8xX2b5xXa1xX4abxX1fxX8xX35xX448xX9xX10exX8xX9e0xXd5xX2b8xX2b9xX10exX8xX2afxX68xX13xX13xX85xXbxX8xX2b5xX11xX68xX229xX1fxX8xX11xX76xX2xX10exX8xX1b0xXd5xX2b8xX2b9xX103xX0xX3fxX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX19xX86xX68xX85xX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX86xX8xXacxX86xX1fxX63xX1xXbxX10xXaxX68xXcxX0xX3fxX10xX4
haixuanbht