Hương Khê phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng
(Baohatinh.vn) - HĐND huyện Hương Khê vừa tổ chức thành công Kỳ họp thứ 2 khóa XX nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2016, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên tham dự.
d0dex15dabx146c1x135cdxeed2x1639fxfb1cxfb6fx116caxX7x12ea2x14778x151a8x100f6xe337xd626xX5xd58dxXaxX3xX7xXexdc40xX5xX10xX9xXaxXexX10x11d32xXex12720xX6xX5xXdx10f86xf065xd637xX3x15beexd750xX7xXexXdx161e6xX15x13ea7xXax15391x13c35x14a83x14307xX23xX22xX3xd6dbxX1x12be9xX3xXbxX1xd620xX23xX3x15a05xX3cxX27xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1x13653xXbxX3xd25ax10c00xX23xX1xX3x13e48xX27xf9a8xX23xX3xX3fxf089xX27xX3xX23xX22xX31x11269xXdxX3xX3fx1085exXexX3x1362bxX64xX3xXexe00axXdx125b1xX27xX3xX3fx10cd4xX23xX22xX0x13ea9xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6xfd42xXaxX2fxX30xe354x1264dxea9dxX3xX1xX27xX15xX6axX23xX3xX30xX31xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX3x125eex1063bxX6xX3xXexda0axX3xX4xX1x16321xX4xX3xXexX1x10e4exX23xX1xX3xX4xe99axX23xX22xX3xX36x14a3bxX3xX1x10ce8xXbxX3xXexX1xXa5xX3x132d1xX3xd3edxX1x13804xX6xX3xfa78xXc5xX3xX23xX1x14833xd6f7xX3xX3fx145c7xX23xX1xX3xX22xXdxXcexX3xXexX4dxX23xX1xX3xX1xX4dxX23xX1xX3xXexX1xf46dxX4xX3xX1xXdxX6axX23xX3xX23xX1xXdxX6axXcbxX3xX9cx147a9xX3xX36xXcxX1exXc5xX30x16145xX3x156d7xe187xX1ex1288fxX89xX3xX23x124fdxXcbxX3xXbex113faxX2x157d8xXf8xX3xX3fx146b3xX3xX68xX6xX3xXbxX1xX31xX32xX23xX22xX3xX1xX31xec15xX23xX22xXf8xX3xX23xX1xXdxX6axXcbxX3xX9cxXf1xX3xX23xX101xXcbxX3xXbexX105xX2x16259x10712xX3xXcxX68xX31x12c24xX23xX22xX3xX4cxX6xX23xX3xX89xe0efxXdxX3xX4xX1xf3ddxX23xX1xX3xXcx116c0xX23xX1xX3xfb69xX15xX3xX89xX22xX27xX15xf9f0xX23xX3x12d14xX101xX23xX3xX30xX27xX15xX38xX23xX3xXexX1xX6xXcbxX3xX84xXe2xX12fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12d53x15302xX84xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX68xX2dxXaxX2fxX0xXdxXcbxX22xX3xX7xX68xX4xX9xXaxX72xX72xXdxX12fxX4cxX6xX177xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12fxX9cxX23xX72xX23xX10x13d87xX7xX72xX2xX107x11337xXbexX72xX2xX105xX107xX84x104e4xX2xX1baxX1c1xXbexX2xX105xXexX64xXbexX12exX2xX5xX1c1xX12fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX27xX177xX23xX22xX3xXc0xX1xX10xX3xXbxX1xX6xX23xX3xX84xX6xX27xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX6xXbxX3xX4cxXdxX23xX1xX3xX51xX27xX6xX23xX3xX84xX6xX27xX3xX23xX22xX27xX177xXdxX3xX84xX6xXexX3xX64xX64xX3xXexX68xXdxX10xX27xX3xX84xX177xX23xX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b5xXdxX84xXexX1xX24xX1baxX1baxX105xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX64xX107xX12exXbxX1cxXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX177xX84xX15xXaxX2fxXcxX61xXdxX3xXc0xXb4xX3xX1xXb7xXbxXf8xX3xX4xXcexX4xX3xX3fxX61xXdxX3xX4cxXdx1623axX27xX3xX3fxed17xX3xX23xX22xX1xX10xX3xX4cxXcexX177xX3xX4xXcexX177xX3xXc0xe3fexXexX3xX51xX27x14eaaxX3xXc0xXb4xX3xX1xXb7xXbxX3xXexX1xXa5xX3xXbexX3xefc6xX3xXfaxX27xfc17xX4xX3xX1xX13dxXdxX3xXc0xX1xXc2xX6xX3xXc5x15516xX155xX3xX9cxXaaxX3xXc0xXb4xX3xX1xXb7xXbxX3xXexX1xXa5xX3xX64xX3xX293xX3xX30xX88xX89xX8axX3xXexX147xX23xX1xX3xXc0xX1xXc2xX6xX3xXc5xX155xX2a4xX2a4xX2dxX3xX23xX22xX1xX10xX3xX176xXcexX177xX3xX4xXcexX177xX3xX3fxXcexX23xX1xX3xX22xXdxXcexX3xXexX4dxX23xX1xX3xX1xX4dxX23xX1xX3xXexX1xXe2xX4xX3xX1xXdxX6axX23xX3xX23xX1xXdxX6axXcbxX3xX9cxXf1xX3xX36xXcxX1exXc5xX30xXf8xX3xXfaxXfbxX1exXfdxX89xX3xX23xX101xXcbxX3xXbexX105xX2xX107xXf8xX3xXbxX1xX31xX32xX23xX22xX3xX1xX31xX119xX23xX22xXf8xX3xX23xX1xXdxX6axXcbxX3xX9cxXf1xX3xX23xX101xXcbxX3xXbexX105xX2xX12exX2dxX3xXexX4dxX23xX1xX3xX1xX4dxX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX4xX1xXdxX3xX23xX22xX53xX23xX3xX7xXcexX4xX1xX3xX9cxXaaxX3xX3fxX57xX27xX3xXexX31xX3xX1cxX53xX15xX3xX84xXe2xX23xX22xX3xX4xX32xX3xX4cxX284xX23xX3xX23xX101xXcbxX3xXbexX105xX2xX107xX2dxX3xX4xXafxX23xX22xX3xXexXcexX4xX3xX22xXdxXcexXcbxX3xX7xXcexXexX3xX9cxXaaxX3xXexX1xX6xXcbxX3xX22xXdxX6xX3xX1cxX53xX15xX3xX84xXe2xX23xX22xX3xX4xX1xX142xX23xX1xX3xX51xX27xX15xX10bxX23xX3xX4xX14bxX6xX3xd653xX176x15db8xXcxXcxXfaxX3xX1xX27xX15xX6axX23xXf8xX3xX1xX177xX61xXexX3xX3fxX13dxX23xX22xX3xX4xX14bxX6xX3xXcxX177xXaaxX3xXcexX23xX3xX89xX1xX53xX23xX3xX84xX53xX23xXf8xX3xX155xXdxX6axX23xX3xX36xXdxX26bxXcbxX3xX7xXcexXexX3xX23xX1xX53xX23xX3xX84xX53xX23xX3xX1xX27xX15xX6axX23xd909xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX177xX84xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX68xX2dxXaxX2fxX0xXdxXcbxX22xX3xX7xX68xX4xX9xXaxX72xX72xXdxX12fxX4cxX6xX177xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12fxX9cxX23xX72xX23xX10xX1b5xX7xX72xX2xX107xX1baxXbexX72xX2xX105xX107xX84xX1c1xX2xX1baxX1c1xX64xXbexX64xXexX2x13304xX105xX1c1xX5xX105xX12fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX27xX177xX23xX22xX3xXc0xX1xX10xX3xXbxX1xX6xX23xX3xX84xX6xX27xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX6xXbxX3xX4cxXdxX23xX1xX3xX51xX27xX6xX23xX3xX84xX6xX27xX3xX23xX22xX27xX177xXdxX3xX84xX6xXexX3xX64xX64xX3xXexX68xXdxX10xX27xX3xX84xX177xX23xX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b5xXdxX84xXexX1xX24xX1baxX1baxX105xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX64xX107xX12exXbxX1cxXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX177xX84xX15xXaxX2fxX89xX101xXcbxX3xXbexX105xX2xX107xXf8xX3xXcbx1111bxX4xX3xX84x10514xX3xX22xX4f3xXbxX3xX23xX1xXdxX10bxX27xX3xXc0xX1xXc2xX3xXc0xX1xX101xX23xXf8xX3xX23xX1xX3cxXexX3xX5xXaaxX3xXexX1xXdxX6axXexX3xX1xX61xXdxX3xXexX68xX177xX23xX22xX3xXbexX3xXexX68xX49xX23xX3xX5xee6fxX3xX9cxX9dxX6xX3xX51xX27xX6xX3xX9cxXaaxX3xX4xX1xXcexX15xX3xX4xX1x11a63xX3x12e45xX32xX23xXf8xX3xX23xX1xX31xX23xX22xX3xX9cxX119xXdxX3xX7xXe2xX3xX4xX1xX147xX3xX3fxX61xX177xX3xX51xX27xX15xX27fxXexX3xX5xXdxX6axXexX3xX4xX14bxX6xX3xX4xX3cxXbxX3xX14bxX15xXf8xX3xX4xX1xX142xX23xX1xX3xX51xX27xX15xX10bxX23xX3xX4xXcexX4xX3xX4xX3cxXbxX3xX23xX38xX23xX3xXexX4dxX23xX1xX3xX1xX4dxX23xX1xX3xXc0xXdxX23xX1xX3xXexX27fxX3xX134xX3xX30xX31xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX3xXexXdxX27fxXbxX3xXexXf1xX4xX3xXexX101xX23xX22xX3xXexX68xX31xX134xX23xX22xX12fxX3xX30xX27xX15xX3xX3fxX13dxX23xX22xX3xX23xX22xX27xX6exX23xX3xX5xXe2xX4xX3xX1cxX53xX15xX3xX84xXe2xX23xX22xX3xX89xXcxX3b2xX3xX3fxX61xXexX3xXexX68xX38xX23xX3xX2xX12ex10276xX3xXex1633dxX3xX3fxX6exX23xX22xX12fxX3xXcxX68xX177xX23xX22xX3xX23xX101xXcbxXf8xX3xX1xX27xX15xX6axX23xX3xX30xX31xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX3xXexX101xX23xX22xX3xXbexX64xX3xXexXdxX38xX27xX3xX4xX1xX142xXf8xX3xXexX142xX23xX1xX3xX4cxX4dxX23xX1xX3xX51xX27xX53xX23xX3xX3fxX61xXexX3xX2xX2xXf8xX107xXbexX3xXexXdxX38xX27xX3xX4xX1xX142xX72xX1cxX26fxX2dxX3xXexX1xXaaxX23xX1xX3xX5xX49xXbxX3xXcbxX119xXdxX3xXbexX5ebxX3xX84xX177xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX6axXbxXf8xX3xX2xX2xX3xX1xX541xXbxX3xXexXcexX4xX3xX1cxX26fxX3xX9cxXaaxX3xX107xX1c1xX3xXcxX30xXcxX2dxX3xX1cxX53xX15xX3xX84xXe2xX23xX22xX3xXcbxX119xXdxX3xX2xX12fxX105xX12exX12exX3xXcbxXafxX3xX1xX4dxX23xX1xX3xX7xX284xX23xX3xX1cxX27xX3cxXexX3xXc0xXdxX23xX1xX3xX84xX177xX6xX23xX1xX12fxX12fxX12fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX177xX84xX15xXaxX2fxX89xX101xXcbxX3xXbexX105xX2xX12exXf8xX3xX1xX27xX15xX6axX23xX3xX30xX31xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX3xXbxX1xX3cxX23xX3xX3fxX3cxX27xX3xX3fxX31xX6xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX49xXbxX3xX4cxX4dxX23xX1xX3xX51xX27xX53xX23xX3xX3fxX57xX27xX3xX23xX22xX31xX5dxXdxX3xX3fxX61xXexX3xXc0xX1xX177xX284xX23xX22xX3xX64xX64xX3xXexX68xXdxX6axX27xX3xX3fxX6exX23xX22xX72xX23xX22xX31xX5dxXdxX2dxX3xXexXa1xX23xX22xX3xX7xX284xX23xX3xX5xX31xX541xX23xX22xX3xX5xX31xX32xX23xX22xX3xXexX1xXe2xX4xX3xXexX68xX38xX23xX3xX64xX64xX3xX23xX22xXaaxX23xX3xXexX3cxX23xXf8xX3xX22xXdxXcexX3xXexX68x1571dxX3xX7xX284xX23xX3xX1cxX27xX3cxXexX3xXexX68xX38xX23xX3xX3fxX32xX23xX3xX9cxX75dxX3xX84xXdxX6axX23xX3xXexX142xX4xX1xX3xX4xX6xX23xX1xX3xXexXcexX4xX3xXexX68xX38xX23xX3xX12exX1baxX3xXexX68xXdxX6axX27xX3xX3fxX6exX23xX22xX72xX1xX6xX2dxX3xX4xXc2xX3xXexX1xX38xXcbxX3xXbexX3xX1cxX26fxX3xX9cxX10bxX3xX3fxX142xX4xX1xX3xX1cxX53xX15xX3xX84xXe2xX23xX22xX3xX89xXcxX3b2xXf8xX3xX3fxX284xXcbxX3xX4cxX284xX177xX3xX4cxX10bxX23xX3xX9cx10054xX23xX22xX3xX4xXcexX4xX3xXexXdxX38xX27xX3xX4xX1xX142xX3xX134xX3xX1c1xX3xX1cxX26fxX3xX3fxX26fxX3xX9cxX10bxX3xX3fxX142xX4xX1xX2dxX3xXcbxe105xXdxX3xX1cxX26fxX3xXexX1xXaaxX23xX1xX3xX5xX49xXbxX3xXbexX3xX84xX177xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX6axXbxXf8xX3xXbexX3xX30xXcxXc5xX3xX9cxXaaxX3xX1baxX3xXcxX30xXcxX3xXexX68xX38xX23xX3xX3fxX75dxX6xX3xX4cxXaaxX23xX3f9xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX177xX84xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX68xX2dxXaxX2fxX0xXdxXcbxX22xX3xX7xX68xX4xX9xXaxX72xX72xXdxX12fxX4cxX6xX177xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12fxX9cxX23xX72xX23xX10xX1b5xX7xX72xX2xX107xX1baxXbexX72xX2xX105xX107xX84xX1c1xX2xX1baxX1c1xX64xX64xXbexXexX5ebxX12exX64xX1baxX5xX1baxX12fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX27xX177xX23xX22xX3xXc0xX1xX10xX3xXbxX1xX6xX23xX3xX84xX6xX27xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX6xXbxX3xX4cxXdxX23xX1xX3xX51xX27xX6xX23xX3xX84xX6xX27xX3xX23xX22xX27xX177xXdxX3xX84xX6xXexX3xX64xX64xX3xXexX68xXdxX10xX27xX3xX84xX177xX23xX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b5xXdxX84xXexX1xX24xX1baxX1baxX105xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX64xX107xX12exXbxX1cxXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd70axX6xXbxXexXdxX177xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx156bexX23xX22xX3x11b19xX38xX3xX89xX22xXb7xX4xX3xX30xX27xX3cxX23xX3xX293xX3xX917xX1xX14bxX3xXexX75dxX4xX1xX3xX3b0xX176xX89xX8axX3xX1xX27xX15xX6axX23xX24xX0xX10xXcbxX2fxX3xX89xX1xXdxX6axXcbxX3xX9cxXf1xX3xXexX68xXb7xX23xX22xX3xXexX53xXcbxX3xXexX68xX31xX119xX4xX3xXcbx152e5xXexX3xX4xX284xX27xX3xX1xX27xX15xX6axX23xX3xX5xXaaxX3xXexXdxX27fxXbxX3xXexXf1xX4xX3xXexX49xXbxX3xXexX68xX27xX23xX22xX3xXc0xX1xX983xX4xX3xXbxX1xXf1xX4xX3xX1xX49xX27xX3xX51xX27xX284xX3xX5xX52dxX3xX5xXf1xXexX2dxX3xX3fxff34xX15xX3xXcbxX61xX23xX1xX3xXexXcexXdxX3xX4xX32xX3xX4xX3cxX27xX3xX23xXafxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX6axXbxX2dxX3xX3fxX9c1xX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexXdxX27fxX23xX3xX3fxX13dxX3xX1cxX53xX15xX3xX84xXe2xX23xX22xX3xX4xX1xX541xX3xX543xX32xX23xX2dxX3xXexX1xXe2xX4xX3xX1xXdxX6axX23xX3xX4xXc2xX3xX1xXdxX6axX27xX3xX51xX27xX284xX3xX4xXcexX4xX3xX4xX1xX142xX23xX1xX3xX7xXcexX4xX1xX3xX1cxX26fxX3xX1xX13dxXdxX3f9xX0xX72xX10xXcbxX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX177xX84xX15xXaxX2fxX36xX27fxXexX3xXexX1x1458axX4xX3xXc0xXb4xX3xX1xXb7xXbxXf8xX3xX30xX88xX89xX8axX3xX1xX27xX15xX6axX23xX3xX30xX31xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX3xXexX1xXafxX23xX22xX3xX51xX27xX6xX3xX4xXcexX4xX3xX23xX22xX1xX75dxX3xX51xX27xX15xX27fxXexX3xX9cxX10bxX3xXc0xX27fxX3xX1xX177xX61xX4xX1xX3xXbxX1xXcexXexX3xXexX68xXdxX26bxX23xX3xX36xXcxX1exXc5xX30xXf8xX3xXfaxXfbxX1exXfdxX89xX3xX23xX101xXcbxX3xXbexX105xX2xX12exX2dxX3xX9cxX10bxX3xXbxX1xX53xX23xX3xX4cxX297xX3xXexX1xX27xX3xX293xX3xX4xX1xXdxX3xX23xX22xX53xX23xX3xX7xXcexX4xX1xX3xX9cxXaaxX3xX4cxX297xX3xXexX68xX142xX3xX23xX22xX27xX6exX23xX3xX9cxX297xX23xX3xX3fxX57xX27xX3xXexX31xX3xXbxX1xXcexXexX3xXexX68xXdxX26bxX23xX2dxX3xX9cxX10bxX3xX9cxXdxX6axX4xX3xXexX61xXcbxX3xX84xX9dxX23xX22xX3xXexX1xXe2xX4xX3xX1xXdxX6axX23xX3xX4xXcexX4xX3xX4xX1xX142xX23xX1xX3xX7xXcexX4xX1xX3xXc0xX1xX27xX15xX27fxX23xX3xXc0xX1xX142xX4xX1xX3xXbxX1xXcexXexX3xXexX68xXdxX26bxX23xX3xX23xXafxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX6axXbxX2dxX3xX9cxX10bxX3xX4xX1xX31xX32xX23xX22xX3xXexX68xX4dxX23xX1xX3xX22xXdxXcexXcbxX3xX7xXcexXexX3xX23xX101xXcbxX3xXbexX105xX2xX12exX3xX9cxXaaxX3xXc0xX27fxX3xX1xX177xX61xX4xX1xX3xXexXa1xX3xX4xX1xXa5xX4xX3xX4xXcexX4xX3xXc0xXb4xX3xX1xXb7xXbxX3xXexX1xX31xX5dxX23xX22xX3xX5xX6axX3xX23xX101xXcbxX3xXbexX105xX2xX12exX3xX4xX14bxX6xX3xX30xX88xX89xX8axX3xX1xX27xX15xX6axX23xX12fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX176xX177xX84xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX68xX2dxXaxX2fxX0xXdxXcbxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX84xXexX1xX27xXcbxX4cxX3xX84xX1xXdxX84xX10xXaxX3xX7xX68xX4xX9xXaxX72xX72xXdxX12fxX4cxX6xX177xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12fxX9cxX23xX72xX23xX10xX1b5xX7xX72xX2xX107xX1baxXbexX72xX2xX105xX107xX84xX1c1xX2xX1baxX1c1xX45dxX2xX1baxXexX45dxX107xX5ebxX2xX5xX45dxX12fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX27xX177xX23xX22xX3xXc0xX1xX10xX3xXbxX1xX6xX23xX3xX84xX6xX27xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX6xXbxX3xX4cxXdxX23xX1xX3xX51xX27xX6xX23xX3xX84xX6xX27xX3xX23xX22xX27xX177xXdxX3xX84xX6xXexX3xX64xX64xX3xXexX68xXdxX10xX27xX3xX84xX177xX23xX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b5xXdxX84xXexX1xX24xX1baxX1baxX105xXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX64xX107xX12exXbxX1cxXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfdxX27xXexX1xX177xX68xXaxX2fxX0xX4cxX2fxX88xXa5xX4xX3xXfaxX27xX15xX10bxX23xX3xX293xX3xXcxX1xX101xX23xX22xX3xX941xX177xX23xX22xX0xX72xX4cxX2fxX0xX72xXbxX2f
Đức Quyền – Thăng Long