Nokia X5 ra mắt - thiết kế giống iPhone X, giá từ 148 USD
Nokia X5 vừa được HMD Global giới thiệu tại thị trường Trung Quốc. Máy có phần notch giống iPhone X và trang bị cụm camera kép phía sau.
afaax15054x14e12x1292fxb86fx14421xbbf7xfac1xb22cxX7x129f3xbf5fxe17axd65bxb1dbx11d39xX5x1570exXaxb0aex13736x14a8fx13366xXdxX6xX3x11abcxf658xX3x14ddexX6xX3x13edcxbab0xXexX3x14940xX3xXexX1xXdx13ed8xXexX3xX15xX28xX3x15105xXdxb462xe7c8xX2exX3xXdxdd26xX1xX14xX31xX10xX3xX19xdacaxX3xX2exXdx15238xX3xXex14e92xX3xX2xe811x12081xX3x10ee0x11336x108c0xX0xd226xX1xX2xX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxX14xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1fxX6xXdxX31xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb611xX10xX6xb6abxXaxX12xX13xX14xX15xXdxX6xX3xX19xX1axX3x10e2axX43xX6xX3x13e39x13016x125e1xX4xX3xX72x10c0cxX4bxX3xcdedxX5xX14xec09xX6xX5xX3xX2exXdxbca3xXdxX3xXexX1xXdxc06exbcd0xX3xXexf922xXdxX3xXexX1xe633xX3xXexX1cxX86x128d3xX31xX2exX3xXcxX1cxX9exX31xX2exX3xc5c4xX9exX30xX4xe621xX3xX8bxX40x108c5xX3xX4xd875xX3xXbxX1x13b20xX31xX3xX31xX14xXexX4xX1xX3xX2exXdxX30xX31xX2exX3xXdxX35xX1xX14xX31xX10xX3xX19xX3xX81x1560cxX3xXexX1cxX6xX31xX2exX3xX91xXa6xX3xX4x12cf8xX1fxX3xX4xX6xX1fxX10xX1cxX6xX3xX15x14ff5xXbxX3xXbxX1xdad9xX6xX3xX7xX6xX9exXb9xX0xX4dxXbxX12xX0xXexX6xX91xX5xX10xX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxX1fxX6xX1cxX2exXdxX31x10830xX3xf34fxXbxb3d1xX3xX6xX9exXexX14x13aeaxXaxX12xX0xXexX91xX14xX75xXbdxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX75xX12xX0xXdxX1fxX2exX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXdxX6xX3xX19xX1axX3xX1cxX6xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX3xXexX1xXdxX28xXexX3xX15xX28xX3xX2exXdxX30xX31xX2exX3xXdxX35xX1xX14xX31xX10xX3xX19xX3cxX3xX2exXdxX40xX3xXexX43xX3xX2xX46xX47xX3xX49xX4axX4bxX3xX1x1384fxX31xX1xX3x130c5xX31xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX4dxX4dxXdxXb9xX91xX6xX14xX1xX6xXexXdxX31xX1xXb9xX81xX31xX4dxX31xX10x11e6dxX7xX4dxX2xX47xX11axd2acxX4dxX2x10065xX1axX75xX46xX11axX2x11303xX47xX1b2xX46xXexd47fxX1a9xX1b7xX1b2xX5xX2xXb9xbae8xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX6xX3xX19xX1axX3xX1cxX6xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX3xXexX1xXdxX28xXexX3xX15xX28xX3xX2exXdxX30xX31xX2exX3xXdxX35xX1xX14xX31xX10xX3xX19xX3cxX3xX2exXdxX40xX3xXexX43xX3xX2xX46xX47xX3xX49xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX75xX12xX0xX4dxXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX75xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15bdaxX6xXbxXexXdxX14xX31xXaxX12xX13xX14xX15xXdxX6xX3xX19xX1axX3xX4xXc0xX3xXexX1xXdxX28xXexX3xX15xX28xX3xX2exXdxX30xX31xX2exX3xX31xX1xX86xX3xXbxX1xXdx15343xX31xX3xX91xX17fxX31xX3xXexXdx13ec2xX31xX3xX31xX1xXdxX9dxX1fxX3xX19xbbd4xX3xX81xX97xXdxX3xX11axX3xX1fxd22exXexX3xX15xXf9xX31xX1xX3xXexX1cxX86xX97xX4xX3xX7xX6xX9exX3xX85xX86xX87xX4xX3xX5xXddxX1fxX3xX4xX14xX31xX2exX3xX11axX3cxX1axX3xX4bxX3xX81xXddxX3xXbxX1xXc4xX31xX3xX15xX1xX9exX31xX2exX3xX81xXdxX256xX31xX3xX15xXdxX1fxX3xX5xX14xXa1xXdxX3xX4xX1xX20xX4xX3xX4xX1xX20xX31xXb9xX3xX35xX1xXc4xX31xX3xX1fxX269xXexX3xX5xX86xX31xX2exX3xX85xX86xX87xX4xX3xX5xXddxX1fxX3xX91xXc0xX31xX2exX3xX91xbfc9xXbdxX3cxX3xX4xX6xX1fxX10xX1cxX6xX3xX15xXf4xXbxX3xX4x13e71xX6xX3xX1fxX40xXbdxX3xX85xX86xX87xX4xX3xX11cxX28xXbxX3xXexX1xX10xX14xX3xX4xX1xXdxX256xX9exX3xX75xc146xX4xX3xX4x11711xX31xX2exX3xX4xX17fxX1fxX3xX91xXdxX28xX31xX3xX81x10ad8xX31xX3xXexX6xXbdxX3xX1fx10d2exXexX3xX4xX1xXa1xX1fxXb9xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX75xX12xX0xX4dxXexX1cxX12xX0xX4dxXexX91xX14xX75xXbdxX12xX0xX4dxXexX6xX91xX5xX10xX12xX0xXexX6xX91xX5xX10xX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxX1fxX6xX1cxX2exXdxX31xX118xX3xX11axXbxX11cxX3xX6xX9exXexX14xX122xXaxX12xX0xXexX91xX14xX75xXbdxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX75xX12xX0xXdxX1fxX2exX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXdxX6xX3xX19xX1axX3xX1cxX6xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX3xXexX1xXdxX28xXexX3xX15xX28xX3xX2exXdxX30xX31xX2exX3xXdxX35xX1xX14xX31xX10xX3xX19xX3cxX3xX2exXdxX40xX3xXexX43xX3xX2xX46xX47xX3xX49xX4axX4bxX3xX1xX17bxX31xX1xX3xX17fxX31xX1xX3xX11axXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX4dxX4dxXdxXb9xX91xX6xX14xX1xX6xXexXdxX31xX1xXb9xX81xX31xX4dxX31xX10xX1a3xX7xX4dxX2xX47xX11axX1a9xX4dxX2xX1acxX1axX75xX46xX11axX2xX1b2xX47xX1b2xX46xXexX11axX260xX1acxX2xX5xX11axXb9xX1bexXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX6xX3xX19xX1axX3xX1cxX6xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX3xXexX1xXdxX28xXexX3xX15xX28xX3xX2exXdxX30xX31xX2exX3xXdxX35xX1xX14xX31xX10xX3xX19xX3cxX3xX2exXdxX40xX3xXexX43xX3xX2xX46xX47xX3xX49xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX75xX12xX0xX4dxXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX75xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX222xX6xXbxXexXdxX14xX31xXaxX12xX13xX14xX15xXdxX6xX3xX19xX1axX3xX4xXc0xX3xX1fxXddxX31xX3xX1xX17bxX31xX1xX3xX1axX3cxX47xX3xXdxX31xX4xX1xX3xX72xX4bxb4f6xX3cxX3xXbxX1xXc4xX31xX3xX81xXdxX256xX31xX3xX1fxXddxX31xX3xX1xX17bxX31xX1xX3xX85xX86xX87xX4xX3xX5xXddxX1fxX3xX15xX1xX40xX3xX1fxcc4fxX31xX2exX3cxX3xX4xX1xXdxX28xX1fxX3xX47xX46x13dc0xX3xX75xXdxX9dxX31xX3xXexXf9xX4xX1xX3xX1fxX269xXexX3xXexX1cxX86xX97xX4xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX17fxX1fxX3xX2exXdxX40xX4xX3xXexX1xX6xX31xX1xX3xXexX1xX14xX40xXexX3xX15xX1xXdxX3xX31xX1xX17bxX31xXb9xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX75xX12xX0xX4dxXexX1cxX12xX0xX4dxXexX91xX14xX75xXbdxX12xX0xX4dxXexX6xX91xX5xX10xX12xX0xXexX6xX91xX5xX10xX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxX1fxX6xX1cxX2exXdxX31xX118xX3xX11axXbxX11cxX3xX6xX9exXexX14xX122xXaxX12xX0xXexX91xX14xX75xXbdxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX75xX12xX0xXdxX1fxX2exX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXdxX6xX3xX19xX1axX3xX1cxX6xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX3xXexX1xXdxX28xXexX3xX15xX28xX3xX2exXdxX30xX31xX2exX3xXdxX35xX1xX14xX31xX10xX3xX19xX3cxX3xX2exXdxX40xX3xXexX43xX3xX2xX46xX47xX3xX49xX4axX4bxX3xX1xX17bxX31xX1xX3xX17fxX31xX1xX3xX1b2xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX4dxX4dxXdxXb9xX91xX6xX14xX1xX6xXexXdxX31xX1xXb9xX81xX31xX4dxX31xX10xX1a3xX7xX4dxX2xX47xX11axX1a9xX4dxX2xX1acxX1axX75xX46xX11axX2xX1b2xX47xX1b2xX46xXexX1b2xX1a9xX11axX2xX5xX1b2xXb9xX1bexXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX6xX3xX19xX1axX3xX1cxX6xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX3xXexX1xXdxX28xXexX3xX15xX28xX3xX2exXdxX30xX31xX2exX3xXdxX35xX1xX14xX31xX10xX3xX19xX3cxX3xX2exXdxX40xX3xXexX43xX3xX2xX46xX47xX3xX49xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX75xX12xX0xX4dxXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX75xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX222xX6xXbxXexXdxX14xX31xXaxX12x11b35xX1xX9exX3xX81xde81xX4xX3xX31xX14xXexX4xX1xX3xX4xX2e3xX6xX3xX1fxX40xXbdxX3xX75xX303xX31xX2exX3xX5xXddxX1fxX3xX31x12f3bxXdxX3xX85xX269xXexX3xX4xX6xX1fxX10xX1cxX6xX3xX7xX10xX5x12f76xXdxX10xX3xX47xX3xX8bxX35xX3xX15xX1xX2d3xX9exX3xX85xX319xX3xX665xX4dxX11axXb9xX11axX3cxX3xX5xX14xX6xX3xXexX1xX14xXa1xXdxX3xX81xXddxX3xX4xX17fxX1fxX3xX91xXdxX28xX31xXb9xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX75xX12xX0xX4dxXexX1cxX12xX0xX4dxXexX91xX14xX75xXbdxX12xX0xX4dxXexX6xX91xX5xX10xX12xX0xXexX6xX91xX5xX10xX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxX1fxX6xX1cxX2exXdxX31xX118xX3xX11axXbxX11cxX3xX6xX9exXexX14xX122xXaxX12xX0xXexX91xX14xX75xXbdxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX75xX12xX0xXdxX1fxX2exX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXdxX6xX3xX19xX1axX3xX1cxX6xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX3xXexX1xXdxX28xXexX3xX15xX28xX3xX2exXdxX30xX31xX2exX3xXdxX35xX1xX14xX31xX10xX3xX19xX3cxX3xX2exXdxX40xX3xXexX43xX3xX2xX46xX47xX3xX49xX4axX4bxX3xX1xX17bxX31xX1xX3xX17fxX31xX1xX3xX46xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX4dxX4dxXdxXb9xX91xX6xX14xX1xX6xXexXdxX31xX1xXb9xX81xX31xX4dxX31xX10xX1a3xX7xX4dxX2xX47xX11axX1a9xX4dxX2xX1acxX1axX75xX46xX11axX2xX1b2xX47xX1b2xX46xXexX1axX260xX2xX47xX5xX46xXb9xX1bexXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX6xX3xX19xX1axX3xX1cxX6xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX3xXexX1xXdxX28xXexX3xX15xX28xX3xX2exXdxX30xX31xX2exX3xXdxX35xX1xX14xX31xX10xX3xX19xX3cxX3xX2exXdxX40xX3xXexX43xX3xX2xX46xX47xX3xX49xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX75xX12xX0xX4dxXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX75xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX222xX6xXbxXexXdxX14xX31xXaxX12xX222xXe9xX1fxX3xX4xX6xX1fxX10xX1cxX6xX3xX15xXf4xXbxX3xX4xX2e3xX6xX3xX13xX14xX15xXdxX6xX3xX19xX1axX3xX4xXc0xX3xX85xX319xX3xXbxX1xX311xX31xX3xX2exXdxX17fxXdxX3xX5xXc4xX31xX3xX5xX86xX87xXexX3xX5xXddxX3xX2xX1b2xX3xX8bxX35xX3cxX3xX15xX1xX2d3xX9exX3xX85xX319xX3xX665xX4dxX11axXb9xX1acxX3xX81xXddxX3xX1axX3xX8bxX35xX3cxX3xX1xcd03xX3xXexX1cxX87xX3xX4xX1xXe9xXbxX3xX17fxX31xX1xX3xX11cxXc0xX6xX3xXbxX1xf485xX31xX2exX3xX81xXddxX3xcb10x142b3xX3xX4xX6xX1fxX10xX1cxX6xXb9xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX75xX12xX0xX4dxXexX1cxX12xX0xX4dxXexX91xX14xX75xXbdxX12xX0xX4dxXexX6xX91xX5xX10xX12xX0xXexX6xX91xX5xX10xX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxX1fxX6xX1cxX2exXdxX31xX118xX3xX11axXbxX11cxX3xX6xX9exXexX14xX122xXaxX12xX0xXexX91xX14xX75xXbdxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX75xX12xX0xXdxX1fxX2exX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXdxX6xX3xX19xX1axX3xX1cxX6xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX3xXexX1xXdxX28xXexX3xX15xX28xX3xX2exXdxX30xX31xX2exX3xXdxX35xX1xX14xX31xX10xX3xX19xX3cxX3xX2exXdxX40xX3xXexX43xX3xX2xX46xX47xX3xX49xX4axX4bxX3xX1xX17bxX31xX1xX3xX17fxX31xX1xX3xX1axXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX4dxX4dxXdxXb9xX91xX6xX14xX1xX6xXexXdxX31xX1xXb9xX81xX31xX4dxX31xX10xX1a3xX7xX4dxX2xX47xX11axX1a9xX4dxX2xX1acxX1axX75xX46xX11axX2xX1b2xX47xX1b2xX46xXexX2xX1b7xX47xX260xX5xX1axXb9xX1bexXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX6xX3xX19xX1axX3xX1cxX6xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX3xXexX1xXdxX28xXexX3xX15xX28xX3xX2exXdxX30xX31xX2exX3xXdxX35xX1xX14xX31xX10xX3xX19xX3cxX3xX2exXdxX40xX3xXexX43xX3xX2xX46xX47xX3xX49xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX75xX12xX0xX4dxXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX75xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX222xX6xXbxXexXdxX14xX31xXaxX12xX13xX14xX15xXdxX6xX3xX19xX1axX3xX85xX86xX87xX4xX3xXexX1cxX6xX31xX2exX3xX91xXa6xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX11cxcc92xX3xX5x1121dxX3xX8bxX10xX75xXdxX6xXcxX10xX15xX3xX72xX10xX5xXdxX14xX3xX35xX260xX1acxX3cxX3xX81xX97xXdxX3xX11axX3xXexX303xXbdxX3xX4xX1xX2ffxX31xX3x10093xX84bxX8bxX3xX1b2xX4dxX46xX3xX8ex13622xX3xXexX86xX654xX31xX2exX3xX85xX86xX654xX31xX2exX3xX81xX97xXdxX3xX91xX319xX3xX31xX1xX97xX3xX1b2xX11axX4dxX260xX46xX3xX8exX9e8xXb9xX3xX8bxX14xX75xX10xX5xX3xX31xXddxXbdxX3xX7x144e3xX3xX1x141acxX9exX3xX81xXdxX24dxX31xX3xXbxXdxX31xX3xX75xX9exX31xX2exX3xX5xX86xX87xX31xX2exX3xX1b2xXb9xX1acxX260xX1acxX3xX1fxX84bxX1xX3xX81xXddxX3xX4xX1xXa1xXbdxX3xXexX1cxX24dxX31xX3xX31xX256xX31xX3xX84bxX31xX75xX1cxX14xXdxX75xX3xX47xXb9xX2xXb9xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX75xX12xX0xX4dxXexX1cxX12xX0xX4dxXexX91xX14xX75xXbdxX12xX0xX4dxXexX6xX91xX5xX10xX12xX0xXexX6xX91xX5xX10xX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxX1fxX6xX1cxX2exXdxX31xX118xX3xX11axXbxX11cxX3xX6xX9exXexX14xX122xXaxX12xX0xXexX91xX14xX75xXbdxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX75xX12xX0xXdxX1fxX2exX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXdxX6xX3xX19xX1axX3xX1cxX6xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX3xXexX1xXdxX28xXexX3xX15xX28xX3xX2exXdxX30xX31xX2exX3xXdxX35xX1xX14xX31xX10xX3xX19xX3cxX3xX2exXdxX40xX3xXexX43xX3xX2xX46xX47xX3xX49xX4axX4bxX3xX1xX17bxX31xX1xX3xX17fxX31xX1xX3xX260xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX4dxX4dxXdxXb9xX91xX6xX14xX1xX6xXexXdxX31xX1xXb9xX81xX31xX4dxX31xX10xX1a3xX7xX4dxX2xX47xX11axX1a9xX4dxX2xX1acxX1axX75xX46xX11axX2xX1b2xX47xX1b2xX46xXexX11axX1a9xX1axX260xX5xX260xXb9xX1bexXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX6xX3xX19xX1axX3xX1cxX6xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX3xXexX1xXdxX28xXexX3xX15xX28xX3xX2exXdxX30xX31xX2exX3xXdxX35xX1xX14xX31xX10xX3xX19xX3cxX3xX2exXdxX40xX3xXexX43xX3xX2xX46xX47xX3xX49xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX75xX12xX0xX4dxXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX75xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX222xX6xXbxXexXdxX14xX31xXaxX12xX8bxX40xXbdxX3xX85xX86xX87xX4xX3xXexX1cxX6xX31xX2exX3xX91xXa6xX3x14b84xX31xX2exX3xX7xXa1xX4xX3xX49xX4axX9e8xX23xX222xX3xXa16xX3xX4xXa1xX31xX1xX3xX75xX86xX97xXdxX3xX4xX303xX31xX2exX3xX81xX97xXdxX3xX5xX14xX6xX3xX31xX2exX14xXddxXdxX3xX81xXddxX3xX1bexX6xX4xX15xX3xX4xX20xX1fxX3xXexX6xXdxX3xX31xX2exX1xX10xX3xX1b2xX3cxX1axX3xX1fxX1fxXb9xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX75xX12xX0xX4dxXexX1cxX12xX0xX4dxXexX91xX14xX75xXbdxX12xX0xX4dxXexX6xX91xX5xX10xX12xX0xXexX6xX91xX5xX10xX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxX1fxX6xX1cxX2exXdxX31xX118xX3xX11axXbxX11cxX3xX6xX9exXexX14xX122xXaxX12xX0xXexX91xX14xX75xXbdxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX75xX12xX0xXdxX1fxX2exX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXdxX6xX3xX19xX1axX3xX1cxX6xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX3xXexX1xXdxX28xXexX3xX15xX28xX3xX2exXdxX30xX31xX2exX3xXdxX35xX1xX14xX31xX10xX3xX19xX3cxX3xX2exXdxX40xX3xXexX43xX3xX2xX46xX47xX3xX49xX4axX4bxX3xX1xX17bxX31xX1xX3xX17fxX31xX1xX3xX1b7xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX4dxX4dxXdxXb9xX91xX6xX14xX1xX6xXexXdxX31xX1xXb9xX81xX31xX4dxX31xX10xX1a3xX7xX4dxX2xX47xX11axX1a9xX4dxX2xX1acxX1axX75xX46xX11axX2xX1b2xX47xX1b2xX46xXexX1axX1acxX1b7xX1acxX5xX1b7xXb9xX1bexXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX6xX3xX19xX1axX3xX1cxX6xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX3xXexX1xXdxX28xXexX3xX15xX28xX3xX2exXdxX30xX31xX2exX3xXdxX35xX1xX14xX31xX10xX3xX19xX3cxX3xX2exXdxX40xX3xXexX43xX3xX2xX46xX47xX3xX49xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX75xX12xX0xX4dxXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX75xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX222xX6xXbxXexXdxX14xX31xXaxX12xX222xXa1xX31xX1xX3xXbxX1xX17fxXdxX3xX5xXddxX3xXbxX1xXf9xX1fxX3xX31xX2exX9exf555xX31xX3xX81xXddxX3xXbxX1xXf9xX1fxX3xXex108d0xX31xX2exX3xX2exXdxX17fxX1fxX3xX311xX1fxX3xX5xX86xX87xX31xX2exXb9xX3xXb9xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX75xX12xX0xX4dxXexX1cxX12xX0xX4dxXexX91xX14xX75xXbdxX12xX0xX4dxXexX6xX91xX5xX10xX12xX0xXexX6xX91xX5xX10xX3xX7xXexXbdxX5xX10xX9xXaxX1fxX6xX1cxX2exXdxX31xX118xX3xX11axXbxX11cxX3xX6xX9exXexX14xX122xXaxX12xX0xXexX91xX14xX75xXbdxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX75xX12xX0xXdxX1fxX2exX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXdxX6xX3xX19xX1axX3xX1cxX6xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX3xXexX1xXdxX28xXexX3xX15xX28xX3xX2exXdxX30xX31xX2exX3xXdxX35xX1xX14xX31xX10xX3xX19xX3cxX3xX2exXdxX40xX3xXexX43xX3xX2xX46xX47xX3xX49xX4axX4bxX3xX1xX17bxX31xX1xX3xX17fxX31xX1xX3xX47xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX4dxX4dxXdxXb9xX91xX6xX14xX1xX6xXexXdxX31xX1xXb9xX81xX31xX4dxX31xX10xX1a3xX7xX4dxX2xX47xX11axX1a9xX4dxX2xX1acxX1axX75xX46xX11axX2xX1b2xX47xX1b2xX46xXexX260xX46xX46xX1b2xX5xX47xXb9xX1bexXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX6xX3xX19xX1axX3xX1cxX6xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX3xXexX1xXdxX28xXexX3xX15xX28xX3xX2exXdxX30xX31xX2exX3xXdxX35xX1xX14xX31xX10xX3xX19xX3cxX3xX2exXdxX40xX3xXexX43xX3xX2xX46xX47xX3xX49xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX75xX12xX0xX4dxXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX75xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX222xX6xXbxXexXdxX14xX31xXaxX12xX13xX14xX15xXdxX6xX3xX19xX1axX3xX85xX86xX87xX4xX3xX5xX24dxX31xX3xX15xX9dxX3xXexXa1xXdxX3xXcxX1cxX9exX31xX2exX3xXb5xX9exX30xX4xX3xX81xXddxX14xX3xX31xX2exXddxXbdxX3xX2xX1a9xX4dxX1acxX1b7xX3xX81xX97xXdxX3xX1fx143dbxX4xX3xX2exXdxX40xX3xX15xX1xX14xX17fxX31xX2exX3xX2xX46xX47xX3xX49xX4axX4bxX3xX4xX1xX14xX3xXbxX1xXdxX24dxX31xX3xX91xX17fxX31xX3xX1b2xX3xX8exX9e8xX3xX9dfxX84bxX8bxX3xX81xXddxX3xX11axX1acxX47xX3xX49xX4axX4bxX3xX4xX1xX14xX3xX91xX17fxX31xX3xX9dfxX84bxX8bxX3xX46xX3xX8exX9e8xXb9xX3xX8bxX40xXbdxX3xX4xXc0xX3xXexX1xb649xX3xX85xX86xX87xX4xX3xX2exXdxX97xXdxX3xXexX1xXdxX9dxX9exX3xXexXa1xXdxX3xXexX1xXa6xX3xXexX1cxX86xXabxX31xX2exX3xd3e2xX9exX30xX4xX3xXexX28xX3xXexX1cxX14xX31xX2exX3xXexX1xXabxXdxX3xX2exXdxX6xX31xX3xXexX97xXdxX3xX81xX97xXdxX3xXexX24dxX31xX3xX2exX2ffxXdxX3xX13xX14xX15xXdxX6xX3xX1axXb9xX2xX3xX35xX5xX9exX7xXb9xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX75xX12xX0xX4dxXexX1cxX12xX0xX4dxXexX91xX14xX75xXbdxX12xX0xX4dxXexX6xX91xX5xX10xX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxX14xX31xX3xXdxX75xX9xXaxX1fxX6xXdxX31xX222xX14xX31xXexX10xX31xXexb22bxX4xXexX5xX1acxX1acxXfcfxX75xXdxX81xX222xX14xX1fxX1fxX10xX31xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX1xX10xX23xX6xX1cxXexXdxX4xX5xX10xX23xX4xX14xX1fxX1fxX10xX31xXexXaxX12xX0xX75xXdxX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX75xX1cxX10xX5xX6xXexX10xX75xXaxX12xX0xX7xXexX1cxX14xX31xX2exX12xXcxXdxX31xX3xX5xXdxX24dxX31xX3xXf62xX9exX6xX31xX118xX0xX4dxX7xXexX1cxX14xX31xX2exX12xX0xX9exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX23xXexX1xX9exX1fxX91xX23xX6xX31xX75xX23xX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8exX6xX5xX6xX11cxXbdxX3xX13xX14xXexX10xX1a9xX3xX4xXc0xX3xX1xXdxX9dxX9exX3xX31xXd5dxX31xX2exX3xX11cxX9b7xX3xX5xX9baxX3xX81xX86xX87xXexX3xX11cxX6xX3xXdxX35xX1xX14xX31xX10xX3xX19xXaxX3xX1xX1cxX10xX665xX9xXaxX4dxXexX1xXdxX10xXexX23xX91xXdxX23xX7xX14xX4dxX2exX6xX5xX6xX11cxXbdxX23xX31xX14xXexX10xX1a9xX23xX4xX14xX23xX1xXdxX10xX9exX23xX31xX6xX31xX2exX23xX11cxX9exX23xX5xXbdxX23xX81xX9exX14xXexX23xX11cxX6xX23xXdxXbxX1xX14xX31xX10xX23xX11cxX4dxX2xX1axX47xX2xX1axX11axXb9xX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX2exX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX4dxX1fxX10xX75xXdxX6xX4dxX2xX11axX1acxX4dxX31xX10xX1a3xX7xX4dxX2xX47xX11axX1a9xX4dxX2xX1b2xX46xX75xX11axX2xX1acxX2xX1b2xX1b2xX47xXexX1b7xX1b7xX1acxX260xX5xX2xX1acxX23xX2xX1axX1b2xX2xX260xX11axX1acxX1b2xX260xX1axX23xX1axX1b2xX1b2xX23xX31xX14xXexX10xXb9xX1bexXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX6xX3xX19xX1axX3xX1cxX6xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX3xXexX1xXdxX28xXexX3xX15xX28xX3xX2exXdxX30xX31xX2exX3xXdxX35xX1xX14xX31xX10xX3xX19xX3cxX3xX2exXdxX40xX3xXexX43xX3xX2xX46xX47xX3xX49xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX75xXdxX81xX12xX0xX7xXexX1cxX14xX31xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8exX6xX5xX6xX11cxXbdxX3xX13xX14xXexX10xX1a9xX3xX4xXc0xX3xX1xXdxX9dxX9exX3xX31xXd5dxX31xX2exX3xX11cxX9b7xX3xX5xX9baxX3xX81xX86xX87xXexX3xX11cxX6xX3xXdxX35xX1xX14xX31xX10xX3xX19xXaxX3xX1xX1cxX10xX665xX9xXaxX4dxXexX1xXdxX10xXexX23xX91xXdxX23xX7xX14xX4dxX2exX6xX5xX6xX11cxXbdxX23xX31xX14xXexX10xX1a9xX23xX4xX14xX23xX1xXdxX10xX9exX23xX31xX6xX31xX2exX23xX11cxX9exX23xX5xXbdxX23xX81xX9exX14xXexX23xX11cxX6xX23xXdxXbxX1xX14xX31xX10xX23xX11cxX4dxX2xX1axX47xX2xX1axX11axXb9xX1xXexX1fxXaxX12xX8exX6xX5xX6xX11cxXbdxX3xX13xX14xXexX10xX1a9xX3xX4xXc0xX3xX1xXdxX9dxX9exX3xX31xXd5dxX31xX2exX3xX11cxX9b7xX3xX5xX9baxX3xX81xX86xX87xXexX3xX11cxX6xX3xXdxX35xX1xX14xX31xX10xX3xX19xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX1cxX14xX31xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX75xXaxX12xX222xX1xXdxXbxX3xXexX1cxX24dxX31xX3xX7xX1fxX6xX1cxXexXbxX1xX14xX31xX10xX3xX4xX6xX14xX3xX4x1314exXbxX3xX1fxX97xXdxX3xX4xX2e3xX6xX3xX4axX6xX1fxX7xX9exX31xX2exX3xX4xXc0xX3xXexX30xX4xX3xX85xX319xX3xX11cxX9b7xX3xX5xX9baxX3xX85xX6xX3xX31xX1xX311xX31xX3xXexX30xXexX3xX1xX654xX31xX3xX1fxX14xX75xX10xX5xX3xX4xX2e3xX6xX3xX84bxXbxXbxX5xX10xX3xX11axX1acxX4b7xXb9xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX75xXdxX81xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXdxX6xX3xX19xX260xX3x13280xXexX6xXdxX3xXexX1xX4aaxb93bxX3xX85xX86xX87xX4xX3xX1fxX9exX6xX3xX1xX28xXexX3xXexX1cxX14xX31xX2exX3xX2xX1acxX3xX2exXdxX311xXbdxXaxX3xX1xX1cxX10xX665xX9xXaxX4dxXexX1xXdxX10xXexX23xX91xXdxX23xX7xX14xX4dxX31xX14xX15xXdxX6xX23xX11cxX260xX23xXexX6xXdxX23xXexX1xX14xX23xX75xX9exX14xX4xX23xX1fxX9exX6xX23xX1xX10xXexX23xXexX1cxX14xX31xX2exX23xX2xX1acxX23xX2exXdxX6xXbdxX4dxX2xX1axX1axX1acxX1b7xX11axXb9xX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX2exX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX4dxX1fxX10xX75xXdxX6xX4dxX2xX11axX1acxX4dxX31xX10xX1a3xX7xX4dxX2xX47xX11axX2xX4dxX2xX1acxX11axX75xX11axX2xX1axX1axX2xX1axX1b7xXexX11axX46xX1b2xX2xX5xX1acxXb9xX1bexXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX6xX3xX19xX1axX3xX1cxX6xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX3xXexX1xXdxX28xXexX3xX15xX28xX3xX2exXdxX30xX31xX2exX3xXdxX35xX1xX14xX31xX10xX3xX19xX3cxX3xX2exXdxX40xX3xXexX43xX3xX2xX46xX47xX3xX49xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX75xXdxX81xX12xX0xX7xXexX1cxX14xX31xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xXdxX6xX3xX19xX260xX3xX12e3xXexX6xXdxX3xXexX1xX4aaxX12ebxX3xX85xX86xX87xX4xX3xX1fxX9exX6xX3xX1xX28xXexX3xXexX1cxX14xX31xX2exX3xX2xX1acxX3xX2exXdxX311xXbdxXaxX3xX1xX1cxX10xX665xX9xXaxX4dxXexX1xXdxX10xXexX23xX91xXdxX23xX7xX14xX4dxX31xX14xX15xXdxX6xX23xX11cxX260xX23xXexX6xXdxX23xXexX1xX14xX23xX75xX9exX14xX4xX23xX1fxX9exX6xX23xX1xX10xXexX23xXexX1cxX14xX31xX2exX23xX2xX1acxX23xX2exXdxX6xXbdxX4dxX2xX1axX1axX1acxX1b7xX11axXb9xX1xXexX1fxXaxX12xX13xX14xX15xXdxX6xX3xX19xX260xX3xX12e3xXexX6xXdxX3xXexX1xX4aaxX12ebxX3xX85xX86xX87xX4xX3xX1fxX9exX6xX3xX1xX28xXexX3xXexX1cxX14xX31xX2exX3xX2xX1acxX3xX2exXdxX311xXbdxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX1cxX14xX31xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX75xXaxX12xX8bxeb5bxX9exX3xX85xXdxX9dxX31xX3xXexX1xX14xXa1xXdxX3xX81xX97xXdxX3xX1a9xX1axX4b7xX3xXexX1xX311xX31xX3xX1fxX40xXbdxX3xXbxX1xX2e3xX3xX15xXf9xX31xX1xX3xX4xX2e3xX6xX3xX13xX14xX15xXdxX6xX3xX85x1104exX3xX85xX86xX87xX4xX3xX85xXc0xX31xX3xX31xX1xc44axX31xX3xX31xXd51xX31xX2exX3xX31xX1xXdxX9dxXexX3xXexXa1xXdxX3xXcxX1cxX9exX31xX2exX3xXb5xX9exX30xX4xX3xXexX1cxX14xX31xX2exX3xX85xX87xXexX3xX1fxXa16xX3xX91xX40xX31xX3xX85xXc4xX9exX3xXexXdxX24dxX31xXb9xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX75xXdxX81xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX9exX5xX12xX0xX75xXdxX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1cxXaxX12xX0xX4dxX75xXdxX81xX12xX0xX4dxX75xXdxX81xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX14xX9exX1cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xc60bxXdxX31xX2exX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX7xX10xX4xXexXdxX14xX31xX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxX14xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xXdxX75xX10xX91xX6xX1cxXaxX12xX0xX4dxX7xX10xX4xXexXdxX14xX31xX12xX0xX4dxX7xX10xX4xXexXdxX14xX31xX12