5 cú “hack” chuyển nhượng sốc nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh
Thị trường chuyển nhượng luôn là tâm điểm của thế giới bóng đá. Tại đây luôn xảy ra những thương vụ mà không ai ngờ tới.
107cx9767x58d9x650fx408ax5859xbf0fx3ff3x2125x17b7xb1d2xca06x5e52x8174x9ad0xa5d0xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax639bx3335xa4cexXexX0x8df7xXaxX17xX18xX19xXexX0xd901xbcc9xX19x1210xXexX0xXaxac53xX9xaf01xXdxX18xdac5xX2fxd147x4856x6a0exX5xb8d8xXbxXdxX17xX32xXex3084xX9xX2cxaf51xX9xX32xXaxX18xX2cx8642xX32xX9xX2cxXax985axX26x2c30xcfd4xX9xX4cxXax552fx96cbxX4cx794dxX9xX2fxa3a3xX2cxX9xX4cxXaxc444xXbxX9xXbx2c67xX24xX4cxX53xX9xXdxa184xX2cxXaxX9xX2fx752axX9x4590xX53xX24x7de9xX35xX9xXaxX6fxX4cxX53xX9xb2b1xX4cxXaxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x44ebxX17xX18xX19xX32xXexX5xXaxX65xX9xXbxX5fxX50x7458xX4cxX53xX9xX2cxXaxX49xX26xX4bxX4cxX9xX4cxXaxX50xX51xX4cxX53xX9xXdxX49x75b2xX4cxX9xXdx4614xX9xXbx5a9cxXcxX9xc1d6xX35xX4bxXcxX9xX2cx9054xX18xX9xXbxXax879exX9xX53xX35x83f1xX35xX9xX23xc321xX4cxX53xX9xXb5x902ex3aecxX9xX5xX6fxX35xX9xXb5xXb2xX26xX9xXdxX49xXabxX4cxX9x1c1ax16aaxX26xX9xX5fxX18xX9xX4cxXax11ddxX4cxX53xX9xXbxXaxX50xc165xX4cxX53xX9x4ffax864cxX9xXcxXafxX9xX44xXaxXabxX4cxX53xX9xX18xX35xX9xX4cxX53xX97xX9xXbxXc4xX35xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX18xX5fxXbxX35xX2cxXdxX17xX9xX35xX19xX31xX32xX2cxX24xX4cxXbxX17xX4cxXbx2a80xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x6bf6xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXddxXbx69afxX18xXdxX35xX53xX4cx7dc3xX9xbfd3xX49xX2fxXbxX35x2018xX26xbc0axX32xXexX0xX2fxXbxX5fxX24xX4cxX53xXexX2axXcexX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX2cxX50xXc4xX33xX9x1fcfxX35xXdxXdxX35xX18xX4cxX9xXbx50a2xX9xXbxX18xX26xX9xX5xX24xXbxXbxX17xX4cxXaxX18xXcxX9xcacex3896x6057xX2axc62fx7858xX0xX1cxX2fxXbxX5fxX24xX4cxX53xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX134xX24xX19xX26xX32xXex9eb3xXafxX24xX9xX4cxX53xXafxX26xX9xX189xX2axX1cxddf9x8c4cxX9xX16fxX35xXdxXdxX35xX18xX4cxX9xXb5xcd81xX9xX2cxXc8xX9xXcx8b8dxXbxX9xXbxX6fxX35xX9xX16fxXaxX35xXbxX17xX9xX8axX18xX5fxXbxX9x2ba7xX18xX4cxX17xX9xXb5xX4bxX9xX44xXaxXcdxXcxX9xX2fx75a5xX2cxX9xX44xXax21f8xX17xX9xXf1xXafxX9xXaxX24xXafxX4cxX9xXbxX5bxXbxX9xX2cxXcdxX2cxX9xXbxXaxXbbxX9xXbxXf2xX2cxX9xXb5xX4bxX9xX53xX35xX18xX9xX4cxXax9c2exX33xX9xX5xX24xXbxXbxX17xX4cxXaxX18xXcxXcexX9x980cxX33xX49xX5fxX2fxX9xX44xXaxX35xX9xXb5xXc8xX9xX19xbe4axX9xX44xX35xXc0xX4cxX9xX33xXaxXdexX35xX9xX2cxXaxX35xX9xX5fxX18xX9xX18cxX18axX9xXbxX5fxX35xa700xX49xX9xX23xXdexX4cxX53xX9xXb5xX4bxX9xX2cxXc8xX9xXb5xX50xX51xX2cxX9xX2cxXaxXe6xX9xX44x82f4xX9xX2cxXbbxX18xX9xXbxX35x38dcxX4cxX9xXf1xX248xX9xX4cxX53xX50xX97xX35xX9xX134xX5fxX18x64e5xX35xXdxX1b9xX9xX2fxX56xX9xXbxX35xX268xX4cxX9xX44x4d8exX9xXdxXf2xX2cxX9xX2cxXbbxX18xX9xX4xX1dcxX134xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX152xX35xX53xX49xX5fxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX17xXddxX33xX6cxX24xX8xX19xX35xXbxX32xXexX0xX35xXcxX53xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xX53xXaxXbxX14bx33d7xX18axab12xX33xXddxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX9xX2cxX49xX9xXaxX18xX2cxX44xX9xX2cxXaxX49xX26xX17xX4cxX9xX4cxXaxX49xX24xX4cxX53xX9xX2fxX24xX2cxX9xX4cxXaxX18xXbxX9xXbxX5fxX24xX4cxX53xX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX2fxX49xX9xX4cxX53xX24xX18xX35xX9xXaxX18xX4cxX53xX9xX18xX4cxXaxX32xX9xX2fxX5fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX14bxX1cxX1cxX35xXcexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4cxXaxXcexXf1xX4cxX1cxX4cxX17x87eexX2fxX1cxX2axX1b8xX18axX189xX1cxX2axX18axX3bxX19xX2c4xX2axX3bxX3bx7d6bxX18axX2c6xXbxa1f7xX2c4xX189xXdxX18axXcexX14dxX33xX53xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX152xX35xX53xX49xX5fxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX134xX24xX19xX26xX32xXexX5xX49xX26xX9xX4cxXaxX35x90c9xX4cxX9xX2fxX18xX49xX9xXb5xXc8xX9xXabxX4cxX53xX9xX2cxXaxXbbxX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX1b9xX9x9c38xX24xXcxX18xX4cxX9xX77xX23xX5fxX18xXcxX24xXf1xX35xX2cxXaxX9xXb5xX1c4xX9xXbxXaxX22fxX2cxX9xXaxX35xX248xX4cxX9xX2cxX49xa4eaxX2cxX9xX53x2b30xX35xX9xX4cxXaxX18xX4cxXaxX9xXb5xXc0xX4cxX9xX4cxX53xX50xX97xX35xX9xX23xX6fxX4cxX9xXbxXaxXb2xX4cxX9xX221xX49xXdxX17xX26xXcxX18xX4cxX9xc9e6xX17xX5fxX35xXcxX24xXf1xX9xa316xX9xX2cxXaxXbbxX9xX4cxXaxXb2xX4cxX9xX2cxXbbxX18xX9xX77xX4cxX277xXaxX35xX9x8ab5xX18xX44xXaxX18xX2cxXaxX44xX18xXdxX18xX9xX188xXb5xX3a9xX35xX9xX23xXc8xX4cxX53xX9xX2cxXaxXbbxX9x6e36xX49xXdexX4cxX9xX2cxXbbxX18xX9xX16fxX35xXdxXdxX35xX18xX4cxX9xXdxX3exX2cxX9xXb5xXc8xX18dxXcexX9xX221xX18xX49xX9xXbxXaxX97xX35xX9xX53xX35xX18xX4cxX9xXbxXaxX50xXedxX4cxX53xX9xXdxX50xX51xX4cxX53xX1b9xX9xX16fxX35xXdxXdxX35xX18xX4cxX9xXb5xX1c4xX9xX2cxXc8xX9xXcxX1caxXbxX9xXbxX6fxX35xX9xX221xXbxX18xXcxX152xX24xX5fxX19xX9xX134xX5fxX35xX19xX53xX17xX9xXaxX18xX35xX9xX4cxX53xXafxX26xX9xX2fxX18xX49xX9xXb5xXc8xX9xXf1xXafxX9xX2cxXax3571xX4cxXaxX9xXbxXaxX1eaxX2cxX9xXbxX5fx1d52xX9xXbxXaxXafxX4cxXaxX9xX4cxX53xX50xX97xX35xX9xX2cxXbbxX18xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xXcexX9xX3efxX24xX49xX5fxX35xX4cxXaxX24xX9xXbxXaxX213xXcxX9xX2cxXaxX47axX9xX2cxb3d4xX4cxX9xX4cxXaxX6fxX24xX9xX23xXcdxX4cxX53xX9xX5xX24xXbxXbxX17xX4cxXaxX18xXcxX9xX2cx5278xX4cxX9x8a00xX44xX35xX4bxXcxX9xXbxX5fxX18xX9xX26xX9xXbxXc0xX9xXcxX3a9xXbxX9xX2cxXcdxX2cxXaxX9xX23xX47axX9xXcxX213xXbxa14dxX9xXb5xX4bxX9xX53xX35xXe6xX9xX44xX47axX4cxX9xXcxX3adxX35xX9xX2cxXaxX49xX26xX248xX4cxXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX134xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX5fxX24xX4cxX53xXexX189xXcexX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX2cxX50xXc4xX33xX9xX3efxX24xXaxX18xXcxX17xX19xX9xX221xX18xXdxX18xXaxX9xXbxX178xX9xXbxX18xX26xX9xX1dcxX35xXf1xX17xX5fxX33xX24xX24xXdxX9xX188xX189xX18axX2axX2c4xX18dxX0xX1cxX2fxXbxX5fxX24xX4cxX53xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX134xX24xX19xX26xX32xXexX1acxXafxX24xX9xXbxXaxX97xX35xX9xXb5xX35xX4bxXcxX9xXb5xXc8xX1b9xX9xX221xX18xXdxX18xXaxX9xXb5xX18xX4cxX53xX9xXbxX1efxX18xX9xX2fxXcdxX4cxX53xX9xX5fxX22fxX2cxX9xX5fx4b3dxX9xXbxX5fxX24xX4cxX53xX9xXcxXafxX49xX9xXcdxX24xX9x9f91xX4xX9xX134xX18xX2fxX17xXdxXcexX9xX134xX5fxX17xX4cxX19xX18xX4cxX9xX389xX24xX19xX53xX17xX5fxX2fxX9xX5fxX5bxXbxX9xXcxX49xX56xX4cxX9xX23xc151xX9xX2fxX49xX4cxX53xX9xXbxX35xX268xX4cxX9xXf1xX248xX9xX4cxX53xX50xX97xX35xX9xX77xX35xX9xX4xX213xX33xX9xXb5xX4bxX9xXbx87e7xX4cxX53xX9xX2cxX50xX97xX4cxX53xX9xX2fxX1eaxX2cxX9xXcxX6fxX4cxXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX1dcxX35xXf1xX17xX5fxX33xX24xX24xXdxXcexX9xX5xX49xX26xX9xX4cxXaxX35xX36exX4cxX9xX5xXaxX17xX9xX3d2xX24xX33xX9xXdxX6fxX35xX9xX2cxXaxX4cbxX4cxX9xX2cxXaxX178xX9xXbxX5fxX50xXc4xX2cxX9xXcxX1eaxX2cxX9xX53xX35xXcdxX9xXcxXafxX9xX134xX18xX2fxX17xXdxX9xXb5xX50xX18xX9xX5fxX18xX9xXf1xXafxX9xX44xXaxX35xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xXf1xXafxX24xX9xX2cxX49xX3a9xX2cxX1b9xX9xX221xX18xXdxX18xXaxX9xXbxX5fxX485xX9xXbxXaxXafxX4cxXaxX9xX4cxX53xX50xX97xX35xX9xX2cxXbbxX18xX9xX5xXaxX17xX9xX134xXdxX49xX17xX2fxXcexX0xX1cxX33xXexX0xX152xX35xX53xX49xX5fxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX17xXddxX33xX6cxX24xX8xX19xX35xXbxX32xXexX0xX35xXcxX53xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xX53xXaxXbxX14bxX2c4xX189xX18axX33xXddxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX9xX2cxX49xX9xXaxX18xX2cxX44xX9xX2cxXaxX49xX26xX17xX4cxX9xX4cxXaxX49xX24xX4cxX53xX9xX2fxX24xX2cxX9xX4cxXaxX18xXbxX9xXbxX5fxX24xX4cxX53xX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX2fxX49xX9xX4cxX53xX24xX18xX35xX9xXaxX18xX4cxX53xX9xX18xX4cxXaxX32xX9xX2fxX5fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX14bxX1cxX1cxX35xXcexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4cxXaxXcexXf1xX4cxX1cxX4cxX17xX32cxX2fxX1cxX2axX1b8xX18axX189xX1cxX2axX18axX3bxX19xX2c4xX2axX3bxX3bxX33cxX18axX2c6xXbxX33cxX3bxX33cxX3bxXdxX2axXcexX14dxX33xX53xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX152xX35xX53xX49xX5fxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX134xX24xX19xX26xX32xXexX221xX22fxX9xX4cxX53xXaxX35xX248xX33xX9xX2cxXbbxX18xX9xX221xX18xXdxX18xXaxX9xXbxX6fxX35xX9xX221xXbxX18xXcxX152xX24xX5fxX19xX9xX134xX5fxX35xX19xX53xX17xX9xXb5xX4cbxX26xX9xX49xX9xXcdxXcxXcexX9xX77xX4cxXaxX9xX44xXaxXabxX4cxX53xX9xXb5xX50xX51xX2cxX9xXbxX5fxX3adxX4cxX53xX9xX19xXf2xX4cxX53xX9xXf1xXafxX9xX23xX65xX9xX2cxXaxX24xX9xX5aexX35xX24xX5fxX17xX4cxXbxX35xX4cxX18xX9xXcxX50xX51xX4cxX9xXbxX5fxX50xXc4xX2cxX9xX44xXaxX35xX9xXb5xX50xX51xX2cxX9xX389xX24xXcxX18xX9xXcxX49xX18xX9xXb5xX1eaxXbxXcexX9xX5xX49xX26xX9xX4cxXaxX35xX36exX4cxX9xX221xX18xXdxX18xXaxX9xXcxX3a9xXbxX9xXdxX4cbxX4cxX9xX4cxXe6xX18xX9xX2cxXaxXedxX35xX9xXddxX49xX5bxXbxX9xX2fx3b40xX2cxX9xXbxX6fxX35xX9xX221xX17xX5fxX35xX17xX9xX77xX9xXf1xXafxX9xXb5xX50xX51xX2cxX9xX1dcxX35xXf1xX17xX5fxX33xX24xX24xXdxX9xXb5xX50xX18xX9xXf1xX268xX9xXbxX5fxX24xX4cxX53xX9xXcx3407xX18xX9xX8ax441cxX9xXf1xX178xX18xX9xX409xX49xX18xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX134xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX5fxX24xX4cxX53xXexX18cxXcexX9xX3efxX18xX4cxX9xX4xX35xXbxX26xX9xX2cxX50xXc4xX33xX9xX389xX24xX23xX35xX4cxXaxX24xX9xXbxX178xX9xXbxX18xX26xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX188xX189xX18axX18axX1b8xX18dxX0xX1cxX2fxXbxX5fxX24xX4cxX53xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX134xX24xX19xX26xX32xXexX5xX35xX268xX4cxX9xXb5xX6fxX24xX9xX4cxX53xX50xX97xX35xX9xX134xX5fxX18xX277xX35xXdxX9xX44xXaxXabxX4cxX53xX9xX2cxXc8xX9xX2cxXaxX5d2xX9xXb5xX1eaxX4cxX53xX9xXbxX6fxX35xX9xX389xX17xX18xXdxX9xX3efxX18xX19xX5fxX35xX19xX9xXf1xXafxX9xXb5xXcdxX4cxXaxX9xXbxX35xXc0xX4cxX53xX9xXcxX49xX56xX4cxX9xX5fxX18xX9xXb5xX35xXcexX9xX389xX24xX23xX35xX4cxXaxX24xX9xXbxXaxX97xX35xX9xXb5xX35xX4bxXcxX9xXb5xXc8xX9xXdxXafxX9xXbxXafxX35xX9xX4cxX5f2xX4cxX53xX9xXb5xX50xX51xX2cxX9xX5fxX5bxXbxX9xX4cxXaxX35xX268xX49xX9xXb5xX3a9xX35xX9xX23xXc8xX4cxX53xX9xX2fxX5f2xX4cxX9xXb5xXc8xX1b9xX9xX18xX4cxXaxX9xXb5xX50xX51xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xXdxXafxX9xXcxX49xX56xX4cxX9xX2fxX56xX4cxX53xX9xX485xX9xX1dcxX24xX4cxX19xX24xX4cxX9xXf1xXafxX9xX389xX17xX18xXdxX9xXb5xX1c4xX9xX2cxXaxX24xX9xX33xXax4ba8xX33xX9xX18xX4cxXaxX9xXb5xXc0xX4cxX9xX221xXbxX18xXcxX152xX24xX5fxX19xX9xX134xX5fxX35xX19xX53xX17xX9xXb5xX4bxX9xXbxXaxX50xXedxX4cxX53xX9xXbxXaxXdexX24xX9xXf1xX268xX9xXaxX51xX33xX9xXb5xdd8exX4cxX53xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX152xX35xX53xX49xX5fxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX17xXddxX33xX6cxX24xX8xX19xX35xXbxX32xXexX0xX35xXcxX53xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xX53xXaxXbxX14bxX18cxX33cxX2c6xX33xXddxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX9xX2cxX49xX9xXaxX18xX2cxX44xX9xX2cxXaxX49xX26xX17xX4cxX9xX4cxXaxX49xX24xX4cxX53xX9xX2fxX24xX2cxX9xX4cxXaxX18xXbxX9xXbxX5fxX24xX4cxX53xX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX2fxX49xX9xX4cxX53xX24xX18xX35xX9xXaxX18xX4cxX53xX9xX18xX4cxXaxX32xX9xX2fxX5fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX14bxX1cxX1cxX35xXcexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4cxXaxXcexXf1xX4cxX1cxX4cxX17xX32cxX2fxX1cxX2axX1b8xX18axX189xX1cxX2axX18axX3bxX19xX2c4xX2axX3bxX3bxX33cxX18axX2c6xXbxX3bxX2axX33cxX33cxXdxX189xXcexX14dxX33xX53xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX152xX35xX53xX49xX5fxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX134xX24xX19xX26xX32xXexX5xX49xX26xX9xX4cxXaxX35xX36exX4cxX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX44xXaxXabxX4cxX53xX9xXbxXaxX4bxX9xX4cxX53xX97xX9xX3efxX18xX4cxX9xX4xX35xXbxX26xX9xX44xXaxX35xX9xXb5xXc8xX9xXcxXc4xX35xX9xXb5xX50xX51xX2cxX9xXbxX35xXc0xX33xX9xX409xX49xXdexX4cxX9xX23xX485xX35xX9xX2cxXcdxX2cxX9xXabxX4cxX53xX9xX2cxXaxXbbxX9x48fexX9xX389xX213xX33xX9xXb5xX1c4xX9xX409xX49xX18xX9xXcxX1caxXbxX9xXaxX3adxX9xXb5xX4bxX9xX2cxXc8xX9xXb5xX50xX51xX2cxX9xX2cxXaxXe6xX9xX44xX260xX9xX2cxXbbxX18xX9xX389xX24xX23xX35xX4cxXaxX24xX9xXf1xXc4xX35xX9xX53xX35xXcdxX9xX18cxX189xX1b9xX3bxX9xXbxX5fxX35xX248xX49xX9xX23xXdexX4cxX53xXcexX9xX5xX49xX26xX9xX4cxXaxX35xX36exX4cxX1b9xX9xX2fxX22fxX9xX4cxX53xXaxX35xX248xX33xX9xX2cxXbbxX18xX9xXbxX35xX268xX4cxX9xXb5xX6fxX24xX9xX4cxX53xX50xX97xX35xX9xX134xX5fxX18xX277xX35xXdxX9xXbxX6fxX35xX9xX8xXbxX35xXaxX18xX19xX9xX44xXaxXabxX4cxX53xX9xXcxX5bxX26xX9xX2fxXcdxX4cxX53xX9xX2fxXbbxX18xX9xXf1xXafxX9xX4cxXaxX18xX4cxXaxX9xX2cxXaxXc8xX4cxX53xX9xXdxXf2xX35xX9xXbxXafxX4cxXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX134xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX5fxX24xX4cxX53xXexX2c4xXcexX9xX5xX24xXbxXbxX17xX4cxXaxX18xXcxX9xX2cxX50xXc4xX33xX9xX7xX18xX49xXdxX9x5ae1xX18xX2fxX2cxX24xX35xX53xX4cxX17xX9xXbxX178xX9xX3efxX18xX4cxX9x4406xXbxX19xX9xX188xX2axX33cxX1b8xX1b8xX18dxX0xX1cxX2fxXbxX5fxX24xX4cxX53xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX134xX24xX19xX26xX32xXexX221xX18xX49xX9xXcxX83cxX18xX9xX23xXc8xX4cxX53xX9xX2axX33cxX1b8xX340xX1cxX1b8xX1b8xX9xXbxXaxXafxX4cxXaxX9xX2cxXabxX4cxX53xX9xX2cxX83cxX4cxX53xX9xX6cxX17xX32cxX2cxX18xX2fxXbxXdxX17xX9xXbccxX4cxX35xXbxX17xX19xX9xXf1xXafxX9xXddxX49xX5bxXbxX9xXaxX35xX248xX4cxX9xXbxX5fxX24xX4cxX53xX9xXb5xX3a9xX35xX9xXaxa6cdxX4cxXaxX9xXbxX35xX36exX49xX9xX23xX35xX4bxX49xX9xX2cxXbbxX18xX9xX4cxX5f2xXcxX1b9xX9xX7xX18xX49xXdxX9xXbbbxX18xX2fxX2cxX24xX35xX53xX4cxX17xX9xXb5xX50xX51xX2cxX9xX5fxX5bxXbxX9xX4cxXaxX35xX268xX49xX9xXb5xX3a9xX35xX9xX23xXc8xX4cxX53xX9xX2fxX5f2xX4cxX9xXb5xX49xX5d2xX35xX9xXf1xXafxX24xX9xXbxXaxX97xX35xX9xXb5xX35xX4bxXcxX9xXb5xXc8xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX152xX35xX53xX49xX5fxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX17xXddxX33xX6cxX24xX8xX19xX35xXbxX32xXexX0xX35xXcxX53xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xX53xXaxXbxX14bxX2c4xX18axX2c4xX33xXddxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX9xX2cxX49xX9xXaxX18xX2cxX44xX9xX2cxXaxX49xX26xX17xX4cxX9xX4cxXaxX49xX24xX4cxX53xX9xX2fxX24xX2cxX9xX4cxXaxX18xXbxX9xXbxX5fxX24xX4cxX53xX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX2fxX49xX9xX4cxX53xX24xX18xX35xX9xXaxX18xX4cxX53xX9xX18xX4cxXaxX32xX9xX2fxX5fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX14bxX1cxX1cxX35xXcexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4cxXaxXcexXf1xX4cxX1cxX4cxX17xX32cxX2fxX1cxX2axX1b8xX18axX189xX1cxX2axX18axX3bxX19xX2c4xX2axX3bxX3bxX33cxX18axX2c6xXbxX1b8xX18cxX18cxXdxX18cxXcexX14dxX33xX53xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX152xX35xX53xX49xX5fxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX134xX24xX19xX26xX32xXexX221xX35xX5fxX9xX77xXdxX17xXddxX9xX5aexX17xX5fxX53xX49xX2fxX24xX4cxX9xXb5xX50xX51xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xXdxXafxX9xXb5xX1c4xX9xXbxXaxX49xX26xXc0xXbxX9xX33xXaxXf2xX2cxX9xXbxXaxXafxX4cxXaxX9xX2cxXabxX4cxX53xX9xX7xX18xX49xXdxX9xXbbbxX18xX2fxX2cxX24xX35xX53xX4cxX17xX9xX2cxXaxb288xX9xXbxX5fxX24xX4cxX53xX9xXcxX3a9xXbxX9xXdxX4cbxX4cxX9xX53xX1caxX33xX9xXcxX1caxXbxX1b9xX9xXbxX49xX26xX9xX4cxXaxX35xX36exX4cxX9xX2cxXaxX35xXc0xX4cxX9xXdxX50xX51xX2cxX9xX53xX35xX18xX9xXaxX49xX26xX268xX4cxX9xXbxXaxX24xX6fxX35xX9xX4cxXafxX26xX9xXcxX80dxX2cxX9xX2fxX18xX35xX9xXdxX4cbxXcxX9xX44xXaxX35xX9xX44xXaxXabxX4cxX53xX9xXb5xX50xX18xX9xX5fxX18xX9xX2cxXaxX47axX4cxXaxX9xXddxXcdxX2cxX9xXdxX51xX35xX9xX47axX2cxXaxX9xXcxXafxX9xXbbbxX18xX2fxX2cxX24xX35xX53xX4cxX17xX9xXb5xX50xX51xX2cxX9xXaxX50xX485xX4cxX53xXcexX9xX221xX18xX49xX9xXb5xXc8xX9xXbbbxX18xX277xX277xX18xX9xX4cxXaxX213xX4cxX9xXb5xX50xX51xX2cxX9xX2cxX49xX3a9xX2cxX9xX53xX3adxX35xX9xXbxX178xX9xX5xX24xXbxXbxX17xX4cxXaxX18xXcxX1b9xX9xXabxX4cxX53xX9xXb5xX1c4xX9xXb5xX50xX18xX9xX5fxX18xX9xX26xX36exX49xX9xX2cxX4cbxX49xX9xXbbbxXafxX9xXbxX5fxX56xX4cxX53xX9xX2cxX5bxX33xX9xX2cxXaxX24xX9xXcxXc42xX4cxXaxX9xXcxX3a9xXbxX9xX4cxX53xXabxX35xX9xX4cxXaxXafxX1b9xX9xXcxX3a9xXbxX9xX53xX18xX5fxX18xX9xXb5xX4bxX9xXddxX17xX9xXf1xXafxX9xXcxX3a9xXbxX9xX2cxXaxX35xXc0xX2cx8095xX9xX53xX35xX50xXc4xX4cxX53xX9xXbxX80dxXcxX9xX4cxX80dxX4cxX53xX9xXcxXc4xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX17xXcxX9xX53xXcdxX35xX9xXabxX4cxX53xXcexX9xX221xX33xX49xX5fxX2fxX9xX53xX213xXbxX9xXb5xX4cbxX49xX1b9xX9xX7xX18xX49xXdxX9xXbbbxX18xX2fxX2cxX24xX35xX53xX4cxX17xX9xX4cxX53xX18xX26xX9xX2fxX18xX49xX9xXb5xXc8xX9xX53xX35xX18xX9xX4cxXaxX213xX33xX9xXb5xX3a9xX35xX9xX2cxXaxXbbxX9xX2fxXb2xX4cxX9xX16fxXaxX35xXbxX17xX9xX8axX18xX5fxXbxX9xX1dcxX18xX4cxX17xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX134xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX5fxX24xX4cxX53xXexX3bxXcexX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX2cxX50xXc4xX33xX9x685axX24xXaxX4cxX9xX3xX23xX35xX9xX3efxX35xX44xX17xXdxX9xXbxX178xX9xX3efxX18xX4cxX9xXbccxXbxX19xX9xX188xX189xX18axX18axX3bxX18dxX0xX1cxX2fxXbxX5fxX24xX4cxX53xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX134xX24xX19xX26xX32xXexd826xX49xX285xX9xXb5xX1efxX9xXbxXaxXabxX4cxX53xX9xX23xXcdxX24xX9xX2cxXaxX35xX36exX49xX9xXcxX3a9xX9xXbxXaxXafxX4cxXaxX9xX2cxXabxX4cxX53xX9xX3xX23xX35xX9xX3efxX35xX44xX17xXdxX9xXf1xXafxX9xX2cxXaxX49xa9b1xX4cxX9xX23xX65xX9xXdx9a9fxX9xX5fxX18xX9xXcxX80dxXbxX9xX2cxX4cbxX49xX9xXbxXaxXbbxX9xX4cxXafxX26xX9xXf1xXc4xX35xX9xX2cxXcdxX2cxX9xX4x63a8xX1acxXcexX9xX3efxX1caxX2cxX9xX19xX83cxX9xXb5xX1c4xX9xXcxX1caxX2cxX9xXbxX5fxX36exX4cxX9xXcxXc42xX4cxXaxX9xX2cxXaxX35xXc0xX2cxX9xXcdxX24xX9xX2cxXbbxX18xX9xX3efxX18xX4cxX9xXbccxXbxX19xX1b9xX9xX3efxX35xX44xX17xXdxX9xXf1x9d9bxX4cxX9xXb5xX35xX9xXb5xX36exXcxX9xXf1xXc4xX35xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX152xX35xX53xX49xX5fxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX17xXddxX33xX6cxX24xX8xX19xX35xXbxX32xXexX0xX35xXcxX53xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX49xXcxX23xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xX53xXaxXbxX14bxX2c4xX2c4xX1b8xX33xXddxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX9xX2cxX49xX9xXaxX18xX2cxX44xX9xX2cxXaxX49xX26xX17xX4cxX9xX4cxXaxX49xX24xX4cxX53xX9xX2fxX24xX2cxX9xX4cxXaxX18xXbxX9xXbxX5fxX24xX4cxX53xX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX2fxX49xX9xX4cxX53xX24xX18xX35xX9xXaxX18xX4cxX53xX9xX18xX4cxXaxX32xX9xX2fxX5fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX14bxX1cxX1cxX35xXcexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4cxXaxXcexXf1xX4cxX1cxX4cxX17xX32cxX2fxX1cxX2axX1b8xX18axX189xX1cxX2axX18axX3bxX19xX2c4xX2axX3bxX3bxX33cxX18axX2c6xXbxX2c4xX2c6xX18cxX18axXdxX2c4xXcexX14dxX33xX53xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX152xX35xX53xX49xX5fxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX134xX24xX19xX26xX32xXexX8axXabxXcxX9xX2fxX18xX49xX1b9xX9xXb5xX3a9xX35xX9xX2cxXaxXbbxX9xX2fxXb2xX4cxX9xX221xXbxX18xXcxX152xX24xX5fxX19xX9xX134xX5fxX35xX19xX53xX17xX9xXbxXaxXabxX4cxX53xX9xX23xXcdxX24xX9xX53xX35xXafxX4cxXaxX9xXb5xX50xX51xX2cxX9xX2cxXaxXe6xX9xX44xX260xX9xX2cxXbbxX18xX9xXbxX35xX268xX4cxX9xXf1xX248xX9xX2fxX35xX4cxXaxX9xX4cxX5f2xXcxX9xX2axX33cxX1b8xX340xXcexX9xX221xX18xX49xX9xXb5xXc8xX9xX3efxXcexXbccxX9xX44xX35xX248xX4cxX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xXf1xXafxX9xXb5xX50xX51xX2cxX9xXddxX6axX9xXbxXaxX80dxX4cxX53xXcexX9xX6cxX53xX24xXafxX35xX9xX2c4xX9xXbxX5fxX35xX248xX49xX9xX23xXdexX4cxX53xX9xXbxX5fxXdexX9xX2cxXaxX24xX9xX1dcxX26xX4cxX9xX3xXdxX2fxX24xX1b9xX9xX5xXaxX17xX9xX134xXdxX49xX17xX2fxX9xX33xXaxXdexX35xX9xXbxX5fxXdexX9xX3efxXcexXbccxX9xX2axX189xX9xXbxX5fxX35xX248xX49xX9xX23xXdexX4cxX53xXcexX9xXffexXb2xX26xX9xXb5xX50xX51xX2cxX9xXddxX17xXcxX9xXdxXafxX9xXbxXaxX50xXedxX4cxX53xX9xXf1xXf2xX9xX2fxX56xX2cxX9xX4cxXaxX5bxXbxX9xXbxX5fxX24xX4cxX53xX9xXdxX65xX2cxXaxX9xX2fxX6axXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX221xX24xX49xX5fxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5xX5xX1acxX6cxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX18xX5fxXbxX35xX2cxXdxX17xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe