Đồng hồ thông minh dành cho trọng tài World Cup 2018 có gì đặc biệt?
Hublot Big Bang Referee là chiếc đồng hồ thông minh đồng hành cùng các ông vua áo đen tại World Cup 2018. Nhưng ít người biết rằng, chiếc smartwatch này đặc biệt thế nào.
9aa4x14287xa718x1447exc6f0x15bc7x13db2xb51fx13bb7xX7xf53bx1638exae27x1429fx156c8xb633xX5x14bb9xXax13b82xf60ex1611exbe35xcc3cxX3xX1xX14xX3xXexX1x15b57xX15xX16xX3x1077dxXdxX15xX1xX3xe24fxa48dxX15xX1xX3xX4xX1x1279fxX3xXex154cfxe79fxX15xX16xX3xXexX27xXdxX3xa505xX2dxX30xX5xX26xX3x9eebx10f8dxXbxX3x10b46xec25xX2x12e6fxX3xX4xc7c3xX3xX16x1675bxX3x13c55x14ceexX4xX3x164cfxXdx116c8xXexd41cxX0x10038xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf849xX10xX6xX26xXaxX12xX67xX40xX52xX5xX2dxXexX3x1034exXdxX16xX3xX74xX6xX15xX16xX3xfc57xX10x10271xX10xX30xX10xX10xX3xX5xX27xX3xX4xX1xXdx11fc9xX4xX3xX4exX14xX15xX16xX3xX1xX14xX3xXexX1xX1dxX15xX16xX3xX21xXdxX15xX1xX3xX4exX14xX15xX16xX3xX1xX27xX15xX1xX3xX4x11314xX15xX16xX3xX4xd6c0xX4xX3xX1dxX15xX16xX3x167e6xX40xX6xX3xXb1xX2dxX3xX4exX10xX15xX3xXexae3axXdxX3xX39xX2dxX30xX5xX26xX3xX3fxX40xXbxX3xX43xX44xX2xX46xa9e1xX3xc920xX1x127dfxX15xX16xX3x1493exXexX3xX15xX16xXd9x118e0xXdxX3xX52xXdxX8bxXexX3xX30x129c5xX15xX16x1376cxX3xX4xX1xXdxX8bxX4xX3xX7xX21xX6xX30xXex134b4xX6xXexX4xX1xX3xX15xX27x11d9fxX3xX4exX4fxX4xX3xX52xXdxX54xXexX3xXexX1xX8bxX3xX15xX27xX2dxXd5xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX2dxX26xX104xXaxX12xad03x155ebxX40xX3xX4exX14xX15xX16xX3xX1xX14xX3xXexX1xX1dxX15xX16xX3xX21xXdxX15xX1xX3xX74xXdxX16xX3xX74xX6xX15xX16xX3xX7dxX10xX7fxX10xX30xX10xX10xX3xX43xX44xX2xX46xX3x12f7ex11062xX159xf943xX3xX39xX2dxX30xX5xX26xX3xX3fxX40xXbxX3xX4xX49xX3xXexX1xXdxX8bxXexX3x162d6xX8bxX3xX171xX1xXb1xX3xX1x142d4xX21xX3xX1x11ad6xX3xX21xX6xX15xX16xX3xX4exX4fxX4xX3xXexX30xXd9xX15xX16xX3xX4xc597xX6xX3xX74xXdxX16xX3xX74xX6xX15xX16xXefxX3xXex15c31xX3xX171xXdx12ddbxX40xX3xX26xXb1xX15xX16xX3xX4exX8bxX15xX3xXexX19dxX15xX16xX3xX4xX2dxX15xX3xX17dxX4xX3xXcxXdxXexX6xX15xXdxX40xX21xXd5xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX2dxX26xX104xXaxX12xX74xXdxX16xX3xX74xX6xX15xX16xX3xX7dxX10xX7fxX10xX30xX10xX10xX3xX26xXacxX15xX16xX3xX26xd6c1xX104xX3xX4xX6xX2dxX3xX7xX40xX3xX1xX2dxX4fxX4xX3xX26xX1eexX104xX3xXb8x124b2xXdxX3xXexX1xX1a1xX3xXexX1xX6xX2dxXefxX3xX171x13f2fxX21xX3xX52xXdxX1a1xX40xX3xXexXd9x100cexX15xX16xX3xX159xX15axX159xX15cxX3xX39xX2dxX30xX5xX26xX3xX3fxX40xXbxX3xX43xX44xX2xX46xX3xXb8xX27xX3xX5xX2dxX16xX2dxX3xX67xX40xX52xX5xX2dxXexXd5xX3xXd7xX49xX3xX4exXd9xX21axX4xX3xXexX30xX6xX15xX16xX3xX52xae64xX3xX21xX27xX15xX3xX1xX4cxX15xX1xX3xfb53x163b8x13987x10f5cxX3xX4xX49xX3xX4exXd9xXe3xX15xX16xX3xX171xXddxX15xX1xX3xd30fx12c6axXefx12360xX3xX21xX21xXefxX3xX4ex10acexX3xXbxX1xX1eexX15xX3xX16xXdxX202xXdxX3xX272xX44xX44xX3xa223xX3xX272xX44xX44xXefxX3xX7xdcb4xX3xX26x120f0xX15xX16xX3xX171xX8bxXexX3xX15xX17dxXdxX3xX74xX5xX40xX10xXexX2dxX2dxXexX1xX3xX272xXd5xX2xXefxX3xX39xXdxX7fxXdxX3xX46xX44xX43xXd5xX2xX2xX15xXd5xX3x13392xXdxd0c3xX15xX3xXbxXdxX15xX3xX272xX2xX44xX21xX15cxX1xX3xX4exX18fxX3xX26xXacxX15xX16xX3xX4xX1xX2dxX3xX2xX3xX15xX16xX27xX104xXd5xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX14xX3xX26xX27xX15xX1xX3xX4xX1xX2dxX3xXexX30xX31xX15xX16xX3xXexX27xXdxX3xX39xX2dxX30xX5xX26xX3xX3fxX40xXbxX3xX43xX44xX2xX46xX3xX26xXacxX15xX16xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX15axX15xXexX10xX5xX3xX15cxXexX2dxX21xX3xec4fxX26fxX272xcd2exX323xXd5xX0xX58xXbxX12xX0xXexX6xX52xX5xX10xX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxX21xX6xX30xX16xXdxX15xa0e4xX3xX43xXbxX289xX3xX6xX40xXexX2dxd61axXaxX12xX0xXexX52xX2dxX26xX104xX12xX0xXexX30xX12xX0xXexX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX15xXexX10xX30xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX15xXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX21xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3fxX10xX15xXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxXfcxXdxX26xXexX1xX33exX3xd817xX2xX270xXbxX289xX348xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX33exX3xX272xX2xX44xXbxX289xX348xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX33exX58xX58xXdxXd5xX52xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd5xXb8xX15xX58xX15xX10xXfcxX7xX58xX2xX46xX43xX272xX58xX2xX44xX46xX26xX270xX2xX272xX26fx15294xX272xca0axXexX272xX3e6xX46xX2xX5xX272x1376dxX15xX15xX15xXd5xb326xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX14xX3xXexX1xX1dxX15xX16xX3xX21xXdxX15xX1xX3xX26xX27xX15xX1xX3xX4xX1xX2dxX3xXexX30xX31xX15xX16xX3xXexX27xXdxX3xX39xX2dxX30xX5xX26xX3xX3fxX40xXbxX3xX43xX44xX2xX46xX3xX4xX49xX3xX16xX4cxX3xX4exX4fxX4xX3xX52xXdxX54xXexX56xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX26xX12xX0xX58xXexX30xX12xX0xXexX30xX12xX0xXexX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12xX3fxX1xXdxX8bxX4xX3xX4exX14xX15xX16xX3xX1xX14xX3xXexX1xX1dxX15xX16xX3xX21xXdxX15xX1xX3xX26xX27xX15xX1xX3xX4xX1xX2dxX3xXexX30xX31xX15xX16xX3xXexX27xXdxX3xX39xX2dxX30xX5xX26xX3xX3fxX40xXbxX3xX43xX44xX2xX46xX3xX4xX49xX3xX15xX1xXdx121cdxX40xX3xXexXddxX15xX1xX3xX15xecf8xX15xX16xX3xX4exX4fxX4xX3xX52xXdxX54xXexX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX26xX12xX0xX58xXexX30xX12xX0xX58xXexX52xX2dxX26xX104xX12xX0xX58xXexX6xX52xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX2dxX26xX104xXaxX12xXcxX40xX104xX3xX15xX1xXdxX2bfxX15xXefxX3xX4exXdxX4b0xX40xX3xX4exX4fxX4xX3xX52xXdxX54xXexX3xX4xX18fxX6xX3xX74xXdxX16xX3xX74xX6xX15xX16xX3xX7dxX10xX7fxX10xX30xX10xX10xX3xX15xXecxX21xX3xecb6xX3xX4xXb1xX4xX3xXexXddxX15xX1xX3xX15xX4b9xX15xX16xX3xX4xX18fxX6xX3xX15xX49xXd5xX3xX2bdxf3b9xXdxX3xXb8xXdxX54xX4xX3xX15xX49xX3xX4exXd9xX21axX4xX3xX26xX27xX15xX1xX3xX30xXdxX2bfxX15xX16xX3xX4xX1xX2dxX3xX39xX2dxX30xX5xX26xX3xX3fxX40xXbxX3xX43xX44xX2xX46xXefxX3xX74xXdxX16xX3xX74xX6xX15xX16xX3xX7dxX10xX7fxX10xX30xX10xX10xX3xX7xX526xX3xX1xcca6xX40xX3xX16xXdxX6xX2dxX3xX26xXdxX54xX15xX3xX4xX18fxX6xX3xX21xXacxX6xX3xX16xXdxX202xXdxX3xX52xX49xX15xX16xX3xX4exXb1xX3xX5xX53fxX15xX3xX15xX1x130c0xXexX3xX1xX27xX15xX1xX3xXexXdxX15xX1xXefxX3xX4exX8bxX21xX3xX15xX16xXd9xX21axX4xX3xXexX1xXe3xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX30xc860xX15xX3xX4exX5abxX40xX3xXb8xX27xX3xX4xX5cfxXbxX3xX15xX1xX5cfxXexX3xX171xX8bxXexX3xa51fxX40xX202xX3xXexX30xX5cfxX15xX3xX4exX5abxX40xX3xXexX1xX10xX2dxX3xXexX1xXe3xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX1x9f7bxX4xXd5xX3xXd7xX49xX3xX4xX49xX3xXexX1xX1a1xX3xX52xXb1xX2dxX3xX1xXdxX54xX40xX3xX52xX27xX15xX3xXexX1x10aa4xX15xX16xX3xX52xXecxX15xX16xX3xX4xX1xX8bxX3xX4exX279xX3xX30xX40xX15xX16xX3xXb8xX27xX3xX1xXdxX1a1xX15xX3xXexX1xX251xX3xX26x11812xX15xX16xX3xX4xX1xX583xX3xXaxacfdxX25cxX15cxX25dxXaxXd5xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX2dxX26xX104xXaxX12xa801xX1xXdxX2bfxX15xX3xX52xX202xX15xX3xX4exX4fxX4xX3xX52xXdxX54xXexX3xX1x13be4xX15xX3xX4xX1xb165xX3xX26xX27xX15xX1xX3xX30xXdxX2bfxX15xX16xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xXb1xX4xX3xXexX30xX31xX15xX16xX3xXexX27xXdxX3xX4exXdxX4b0xX40xX3xX171xX1xXdxX1a1xX15xX3xXexX30xX5cfxX15xX3xX4exX5abxX40xX3xX4exX1a1xX3xX7xX291xX3xX26xX294xX15xX16xX3xX1xX54xX3xXexX1xX17dxX15xX16xX3xX2bdxX15cxX7dxX3xX16xXdx1282axXbxX3xX289xXb1xX4xX3xX4exX251xX15xX1xX3xX4xX1xXddxX15xX1xX3xX289xXb1xX4xX3xX15xX1xX583xX15xX16xX3xXexX4cxX15xX1xX3xX1xX40xX17dxX15xX16xX3xX15xX1xXc4xX104xX3xX4xX202xX21xXd5xX0xX58xXbxX12xX0xXexX6xX52xX5xX10xX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxX21xX6xX30xX16xXdxX15xX33exX3xX43xXbxX289xX3xX6xX40xXexX2dxX348xXaxX12xX0xXexX52xX2dxX26xX104xX12xX0xXexX30xX12xX0xXexX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX15xXexX10xX30xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX15xXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX21xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3fxX10xX15xXexX10xX30xX3xX26xXexX1xX40xX21xX52xXaxX3xX7xXexX104xX5xX10xX9xXaxXfcxXdxX26xXexX1xX33exX3xX3a0xX2xX270xXbxX289xX348xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX33exX3xX272xX2xX44xXbxX289xX348xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX33exX58xX58xXdxXd5xX52xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd5xXb8xX15xX58xX15xX10xXfcxX7xX58xX2xX46xX43xX272xX58xX2xX44xX46xX26xX270xX2xX272xX272xX2xX270xX26fxXexX3e6xX272xX2xX2xX5xX2xX44xX3eexX7fxX16xX7fxX16xX7fxX16xX7fxXd5xX3f3xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX14xX3xXexX1xX1dxX15xX16xX3xX21xXdxX15xX1xX3xX26xX27xX15xX1xX3xX4xX1xX2dxX3xXexX30xX31xX15xX16xX3xXexX27xXdxX3xX39xX2dxX30xX5xX26xX3xX3fxX40xXbxX3xX43xX44xX2xX46xX3xX4xX49xX3xX16xX4cxX3xX4exX4fxX4xX3xX52xXdxX54xXexX56xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX26xX12xX0xX58xXexX30xX12xX0xXexX30xX12xX0xXexX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12xX74xXdxX16xX3xX74xX6xX15xX16xX3xX7dxX10xX7fxX10xX30xX10xX10xX3xX43xX44xX2xX46xX3xX159xX15axX159xX15cxX3xX39xX2dxX30xX5xX26xX3xX3fxX40xXbxX3xX7dxX40xX7xX7xXdxX6xX3xX4xX49xX3xX16xXdxXb1xX3xX171xX1xX1dxX15xX16xX3xX1xX4b0xX3xX30x16106xX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX26xX12xX0xX58xXexX30xX12xX0xX58xXexX52xX2dxX26xX104xX12xX0xX58xXexX6xX52xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX2dxX26xX104xXaxX12xX3fxXb1xX4xX3xXexX30xX31xX15xX16xX3xXexX27xXdxX3xX1xX2dxX27xX15xX3xXexX2dxX27xX15xX3xX4xX49xX3xXexX1xX1a1xX3xX289xX10xX21xX3xXb8xXdxX26xX10xX2dxX3xX5e6xX40xX6xX104xX3xX4xX1xX5cfxX21xX3xXb8xX27xX3xXbxX1xXb1xXexX3xX5xXc4xXdxX3xX4xXb1xX4xX3xXbxX1xX6xX3xX52xX49xX15xX16xX3xX15xX16xX6xX104xX3xXexX30xX2bfxX15xX3xX4x15211xX3xXexX6xX104xX3xX15xX8bxX40xX3xX1xX31xX3xX4xX202xX21xX3xXexX1xX5abxX104xX3xX4xX179xX15xX3xXexX1xXdxX8bxXexX3xXbxX1xX202xXdxX3xX171xXdxX1a1xX21xX3xXexX30xX6xX3xXexX30xXd9xX53fxX4xX3xX171xX1xXdxX3xX4exXd9xX6xX3xX30xX6xX3xX5e6xX40xX104xX8bxXexX3xX4exX251xX15xX1xXd5xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX2dxX26xX104xXaxX12xXcxX30xX2dxX15xX16xX3xX7xX40xX17dxXexX3xXexX30xX5cfxX15xX3xX4exX5abxX40xXefxX3xXbxX1xX179xX15xX3xX21xX4b0xX21xX3xX7x15a01xX3xX52xXb1xX2dxX3xX4xXb1xX2dxX3xX4xXb1xX4xX3xXexX1xX1dxX15xX16xX3xX7xX17dxX3xX16xX14xX21xX3xX7xX17dxX3xXexX1xX88fxXefxX3xX7xX17dxX3xX52xX27xX15xX3xXexX1xX621xX15xX16xXefxX3xX26xX6xX15xX1xX3xX7xXb1xX4xX1xX3xX4xX179xX40xX3xXexX1xX18fxXefxX3xXexX1xXe3xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX30xX5cfxX15xX3xX4exX5abxX40xXefxX3xXexX1xXe3xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX52xXacxX3xX16xXdxXe3xXefxX3xX4xXb1xX4xX3xXbxX1xX6xX3xX5e6xX40xX6xX104xX3xX4xX1xX5cfxX21xX3xX5e6xX40xX6xX15xX3xXexX30xX31xX15xX16xXd5xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX2dxX26xX104xXaxX12xX3fxX40xX17dxXdxX3xX4xXacxX15xX16xXefxX3xX4xX1xX680xX3xX4xX49xX3xX43xX44xX2xX46xX3xX4xX1xXdxX8bxX4xX3xX74xXdxX16xX3xX74xX6xX15xX16xX3xX7dxX10xX7fxX10xX30xX10xX10xX3xX43xX44xX2xX46xX3xX159xX15axX159xX15cxX3xX39xX2dxX30xX5xX26xX3xX3fxX40xXbxX3xX7dxX40xX7xX7xXdxX6xX3xX4exXd9xX21axX4xX3xX52xXb1xX15xX3xXb8xX53fxXdxX3xX21xd1a5xX4xX3xX16xXdxXb1xX3xX21xebadxXdxX3xX4xX1xXdxX8bxX4xX3xX171xX1xX2dxX202xX15xX16xX3xX270xXd5xX43xX44xX44xX3x16ac8xd733xX25fxXd5xX0xX58xXbxX12xX0xX26xXdxXb8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX26xX30xX10xX5xX6xXexX10xX26xXaxX12xX0xX40xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3eexXexX1xX40xX21xX52xX3eexX6xX15xX26xX3eexX7xX6xXbxX2dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX272xX3xX4xX1dxX15xX16xX3xX15xX16xX1xX54xX3xX21xX53fxXdxX3xX4exXd9xX21axX4xX3xX7xX291xX3xX26xX294xX15xX16xX3xXexX30xX2dxX15xX16xX3xX4xXb1xX4xX3xXexX30xX5cfxX15xX3xX4exX5abxX40xX3xXexXc4xXdxX3xX39xX2dxX30xX5xX26xX3xX3fxX40xXbxXaxX3xX1xX30xX10xX7fxX9xXaxX58xX171xX1xX2dxX6xX3eexX1xX2dxX4xX3eexX4xX2dxX15xX16xX3eexX15xX16xX1xX10xX58xX272xX3eexX4xX2dxX15xX16xX3eexX15xX16xX1xX10xX3eexX21xX2dxXdxX3eexX26xX40xX2dxX4xX3eexX7xX40xX3eexX26xX40xX15xX16xX3eexXexX30xX2dxX15xX16xX3eexX4xX6xX4xX3eexXexX30xX6xX15xX3eexX26xX6xX40xX3eexXexX6xXdxX3eexXfcxX2dxX30xX5xX26xX3eexX4xX40xXbxX58xX2xX270xX3a0xX2xX3e4xX46xXd5xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX16xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX58xX21xX10xX26xXdxX6xX58xX2xX43xX44xX58xX15xX10xXfcxX7xX58xX2xX46xX43xX272xX58xX2xX44xX46xX26xX2xX2xX44xX44xX3e6xX272xX3e6xXexX3a0xX43xX44xX2xX5xX2xX3eexX21xX15xXd5xX3f3xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX14xX3xXexX1xX1dxX15xX16xX3xX21xXdxX15xX1xX3xX26xX27xX15xX1xX3xX4xX1xX2dxX3xXexX30xX31xX15xX16xX3xXexX27xXdxX3xX39xX2dxX30xX5xX26xX3xX3fxX40xXbxX3xX43xX44xX2xX46xX3xX4xX49xX3xX16xX4cxX3xX4exX4fxX4xX3xX52xXdxX54xXexX56xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX26xXdxXb8xX12xX0xX7xXexX30xX2dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX272xX3xX4xX1dxX15xX16xX3xX15xX16xX1xX54xX3xX21xX53fxXdxX3xX4exXd9xX21axX4xX3xX7xX291xX3xX26xX294xX15xX16xX3xXexX30xX2dxX15xX16xX3xX4xXb1xX4xX3xXexX30xX5cfxX15xX3xX4exX5abxX40xX3xXexXc4xXdxX3xX39xX2dxX30xX5xX26xX3xX3fxX40xXbxXaxX3xX1xX30xX10xX7fxX9xXaxX58xX171xX1xX2dxX6xX3eexX1xX2dxX4xX3eexX4xX2dxX15xX16xX3eexX15xX16xX1xX10xX58xX272xX3eexX4xX2dxX15xX16xX3eexX15xX16xX1xX10xX3eexX21xX2dxXdxX3eexX26xX40xX2dxX4xX3eexX7xX40xX3eexX26xX40xX15xX16xX3eexXexX30xX2dxX15xX16xX3eexX4xX6xX4xX3eexXexX30xX6xX15xX3eexX26xX6xX40xX3eexXexX6xXdxX3eexXfcxX2dxX30xX5xX26xX3eexX4xX40xXbxX58xX2xX270xX3a0xX2xX3e4xX46xXd5xX1xXexX21xXaxX12xX272xX3xX4xX1dxX15xX16xX3xX15xX16xX1xX54xX3xX21xX53fxXdxX3xX4exXd9xX21axX4xX3xX7xX291xX3xX26xX294xX15xX16xX3xXexX30xX2dxX15xX16xX3xX4xXb1xX4xX3xXexX30xX5cfxX15xX3xX4exX5abxX40xX3xXexXc4xXdxX3xX39xX2dxX30xX5xX26xX3xX3fxX40xXbxX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX30xX2dxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xXaxX12xX39xX2dxX30xX5xX26xX3xX3fxX40xXbxX3xX43xX44xX2xX46xX3xX7xX994xX3xX26xXdx14dfdxX15xX3xX30xX6xX3xXexXc4xXdxX3xXd7xX16xX6xX3xXexX19dxX3xX15xX16xX27xX104xX3xX2xX272xX58xX3a0xX3xX4exX8bxX15xX3xX2xX270xX58xX3e6xX3xXexX53fxXdxX3xXb8xX27xX3xX4exX1eexX104xX3xX5xX27xX3xX16xXdxX202xXdxX3xX4exX5abxX40xX3xX4exXd9xX21axX4xX3xXb1xXbxX3xX26xX294xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX4b0xX40xX3xX4xX1dxX15xX16xX3xX15xX16xX1xX54xX3xX1xXdxX54xX15xX3xX4exXc4xXdxX3xX1xXa8fxX3xXexX30xX21axX3xXexX30xX31xX15xX16xX3xXexX27xXdxX3xX4x11586xX15xX16xX3xX15xX1xXd9xX3xX4xX916xX3xX4exX279xX15xX16xX3xXb8xXdxX2bfxX15xXefxX3xXexX30xX2dxX15xX16xX3xX4exX49xX3xX4xX49xX3xX4xX1dxX15xX16xX3xX15xX16xX1xX54xX3xX5xX179xX15xX3xX4exX179xX40xX3xXexXdxX2bfxX15xX3xX4exXd9xX21axX4xX3xXb1xXbxX3xX26xX294xX15xX16xX3xX4xX1xX2dxX3xX21xX279xXexX3xX16xXdxX202xXdxX3xX4exX5abxX40xX3xX5xX53fxX15xXd5xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX26xXdxXb8xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX39xX2dxX30xX5xX26xX3xX3fxX40xXbxX3xX4xX1xXddxX15xX1xX3xXexX1xXa87xX4xX3xXb1xXbxX3xX26xX294xX15xX16xX3xX4xX1dxX15xX16xX3xX15xX16xX1xX54xX3xX2bdxX15cxX7dxXaxX3xX1xX30xX10xX7fxX9xXaxX58xX52xX2dxX15xX16xX3eexX26xX6xX58xXfcxX2dxX30xX5xX26xX3eexX4xX40xXbxX3eexX4xX1xXdxX15xX1xX3eexXexX1xX40xX4xX3eexX6xXbxX3eexX26xX40xX15xX16xX3eexX4xX2dxX15xX16xX3eexX15xX16xX1xX10xX3eexXb8xX6xX30xX58xX2xX270xX44xX3e6xX3e6xX270xXd5xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX16xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX58xX21xX10xX26xXdxX6xX58xX2xX43xX44xX58xX15xX10xXfcxX7xX58xX2xX46xX2xX2xX58xX2xX44xX270xX26xX44xX44xX3e4xX43xX43xX26fxX26fxXexX43xX3e4xX3e6xX3e6xX5xX44xXd5xX3f3xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX14xX3xXexX1xX1dxX15xX16xX3xX21xXdxX15xX1xX3xX26xX27xX15xX1xX3xX4xX1xX2dxX3xXexX30xX31xX15xX16xX3xXexX27xXdxX3xX39xX2dxX30xX5xX26xX3xX3fxX40xXbxX3xX43xX44xX2xX46xX3xX4xX49xX3xX16xX4cxX3xX4exX4fxX4xX3xX52xXdxX54xXexX56xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX26xXdxXb8xX12xX0xX7xXexX30xX2dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX39xX2dxX30xX5xX26xX3xX3fxX40xXbxX3xX4xX1xXddxX15xX1xX3xXexX1xXa87xX4xX3xXb1xXbxX3xX26xX294xX15xX16xX3xX4xX1dxX15xX16xX3xX15xX16xX1xX54xX3xX2bdxX15cxX7dxXaxX3xX1xX30xX10xX7fxX9xXaxX58xX52xX2dxX15xX16xX3eexX26xX6xX58xXfcxX2dxX30xX5xX26xX3eexX4xX40xXbxX3eexX4xX1xXdxX15xX1xX3eexXexX1xX40xX4xX3eexX6xXbxX3eexX26xX40xX15xX16xX3eexX4xX2dxX15xX16xX3eexX15xX16xX1xX10xX3eexXb8xX6xX30xX58xX2xX270xX44xX3e6xX3e6xX270xXd5xX1xXexX21xXaxX12xX39xX2dxX30xX5xX26xX3xX3fxX40xXbxX3xX4xX1xXddxX15xX1xX3xXexX1xXa87xX4xX3xXb1xXbxX3xX26xX294xX15xX16xX3xX4xX1dxX15xX16xX3xX15xX16xX1xX54xX3xX2bdxX15cxX7dxX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX30xX2dxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xXaxX12xX159xX15axX159xX15cxX3xX21xX53fxXdxX3xX4exX1eexX104xX3xX4ex16752xX3xX4xX1xXddxX15xX1xX3xXexX1xXa87xX4xX3xX5xX2bfxX15xX3xXexXdxX8bxX15xX16xX3xX289xXb1xX4xX3xX15xX1xX5cfxX15xX3xXb8xXdxX54xX4xX3xX7xX291xX3xX26xX294xX15xX16xX3xX4xX1dxX15xX16xX3xX15xX16xX1xX54xX3xX2bdxX15cxX7dxX3xXexXc4xXdxX3xX39xX2dxX30xX5xX26xX3xX3fxX40xXbxX3xX43xX44xX2xX46xX3xX4exX100bxX3xX4exXd9xX21axX4xX3xXexX1xX1dxX15xX16xX3xX5e6xX40xX6xXd5xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX26xXdxXb8xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX40xX5xX12xX0xX26xXdxXb8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX30xXaxX12xX0xX58xX26xXdxXb8xX12xX0xX58xX26xXdxXb8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaa6xX2dxX40xX30xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xXb8xXdxX10xXexX15xX6xX21xX15xX10xXexX58xXcxX1xX10xX2bdxX10xX30xX16xX10xX0xX58xXbxX12