Vòng 1/8 EURO 2016: Tây Ban Nha đụng Italia, Pháp & Anh dễ thở
Bongdaplus gửi tới độc giả lịch thi đấu các cặp đấu ở vòng 1/8 EURO 2016 cũng như các trận đấu ở tứ kết, bán kết và chung kết.
4c1fx5276x78b8x7bfdx5281x6e2fx80bbx6fabx4d4cxX7xaa02xd4bfxba4cx64b0x8d74xda3fxX5x9e6bxXax5136xceccxb41fx85f1x8e33xX3xX2xd524x5572xX3x5c6bx9c82xcb7ex5570xX3xaebexc111xX2x67c7xc9e2xX3xXcx5a14xb733xX3x9996xX6xX15xX3x79c8xX1xX6xX3x6285x7894xX15xX16xX3x63e7xXexX6xX5xXdxX6xd798xX3xd6c4xX1xca2bxXbxX3x80f9xX3x69a1xX15xX1xX3x949dx8e8dxX3xXexX1x4d6bxX0xX19xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9383xX10xX6xX4bxXaxX12xX2bxd91axX15xX16xX4bxX6xXbxX5x7e45xX7xX3xX16x82a5xXdxX3xXexa1e8xXdxX3xX33xd9f5xX4xX3xX16xXdx79ddxX3xX5xa029xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX33x85ebxX6fxX3xX4xX42xX4xX3xX4xd606xXbxX3xX33xX8cxX6fxX3xX50xX3x6f97xX14xX15xX16xX3xX2xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX2xX24xX3xX4x836bxX15xX16xX3xX15xX1x6d61xX3xX4xX42xX4xX3xXexa362xac22xX15xX3xX33xX8cxX6fxX3xX50xX3xXexde9dxX3xbf6cx9792xXexX3exX3xa7d8xX42xX15xX3xXcbxXccxXexX3xX9dx9c17xX3xX4xX1xX6fxX15xX16xX3xXcbxXccxXex870bxX0xX19xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX68xX4bxX29xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10x72f0xXexdbb8xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexd369xXaxX12xX0xXdx9095xX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxX9dxX68xX15xX16xX3xX2xX3xX1axX3xX10xX6fxXbexX68xX3xX21xX22xX2xX24xX3xXexX6xX29xX3xXd0xX6xX15xX3xX15xX1xX6xX3xX4bxX6fxX15xX16xX3xXdxXexX6xX5xXdxX6xX3xXbxX1xX6xXbxX3xX6xX15xX1xX3xX4bxX10xX3xXexX1xX68xXaxX3xX7xXbexX4xX9xXaxX19xX19xXdxXe4xXd0xX6xX68xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe4xX9dxX15xX19xX15xX10xbf72xX7xX19xX2xX24xX21x6ea0xX19xX2xX22xX24xX4bx9e75xX22x5a45xXexX21xX182xX24xX24xX5xX22xXe4x8dd7xXbxX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX1xX6fxX118xXd0xXaxX3xX19xX12xX0xX19xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX68xX4bxX29xXaxX12xX0xX7xXexXbexX68xX15xX16xX12xX13xX14xX15xX16xX3xX2xX19xX1axX0xX19xX7xXexXbexX68xX15xX16xX12xX0xX19xXbxX12xX0xXexX6xXd0xX5xX10xX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX174xXdxX4bxXexX1xX25xX3xX2xX22xX22x77d4xX113xX3xXd0xX6xX4xXcbxX16xXbexX68xX6fxX15xX4bxX105xX4xX68xX5xX68xXbexX25xX3xd986xa862xX200xX200xX200xX10xX22xX113xXaxX3xX174xXdxX4bxXexX1xX9xXaxXaxX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxXaxX12xX0xXexXd0xX68xX4bxX29xX12xX0xXexXbexX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xbfe2xXbxX103xX113xXaxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX3xXbexX68xX174xX7xXbxX6xX15xX9xXaxX2xXaxX12xcc1dx5995xX3xXexXbexXbfxX15xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX3xX2fxX16xXd9xX29xX3xX16xXdx52d8xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xc07exX94xXbxX3xX33xX8cxX6fxX3xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12x8635xX28xX15xX3xX0xX19xXexX4bxX12xX0xX19xXexXbexX12xX0xXexXbexX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX3xXbexX68xX174xX7xXbxX6xX15xX9xXaxX2xXaxX12xXcxXbexXbfxX15xX3xX2xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX21xX22xX1xX22xX22xX3xX15xX16xXd9xX29xX3xX21xX17axX19xX24xX3xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xXcxX1xX34xX29xX3xX3dfx59a6xX3xX9dxX7xX3xX2bxX6xX3x65a4xX6xX15xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX3dfxXexX6xX4bxX10xX3xaf3exX10xX68xX200xX200xXbexX68xX29xX3xX5bfxX6fxXdxX4xX1xX6xXbexX4bxX3exX3xX3dfxX6xXdxX15xXexX105xX1cxXexXdxX10xX15xX15xX10xX0xX19xXexX4bxX12xX0xX19xXexXbexX12xX0xXexXbexX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXe4xX2xXbxX103xX113xXaxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXe4xX2xXbxX103xX113xXaxX3xXbexX68xX174xX7xXbxX6xX15xX9xXaxX2xXaxX12xXcxXbexXbfxX15xX3xX21xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXe4xX2xXbxX103xX113xXaxX12xX21xX236xX1xX22xX22xX3xX15xX16xXd9xX29xX3xX21xX17axX19xX24xX3xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXe4xX2xXbxX103xX113xXaxX12x724cxXc9xX3xced6xX6xX5xX10xX7xX3xX9dxX7xX3xX2bxdc44xX4xX3xX38xXbexX10xX5xX6xX15xX4bxX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXe4xX2xXbxX103xX113xXaxX12xX376x80b4xX15xX16xX3xX9dxXdxc35bxX15xX3xX4xX42xX4xX3xX61xX68xXd9xX15xX16xX3xXexX73xX3exX3xX40xX6xXbexXdxX7xX3xX0xX19xXexX4bxX12xX0xX19xXexXbexX12xX0xXexXbexX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX3xXbexX68xX174xX7xXbxX6xX15xX9xXaxX2xXaxX12xXcxXbexXbfxX15xX3xX236xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX22xX21xX1xX22xX22xX3xX15xX16xXd9xX29xX3xX21xX24xX19xX24xX3xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX376xXbexX68xX6xXexXdxX6xX3xX9dxX7xX3xX2bx7878xX3x5ae2xXd9xX68xX3xX2fxX1xX6xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX3dfxXexX6xX4bxX10xX3xX2bxX68xX5xX5xX6xX10xXbexXexX105x7922xX10xX5xX10xX5xXdxX7xX3exX3xX555xX10xX15xX7xX0xX19xXexX4bxX12xX0xX19xXexXbexX12xX0xXexXbexX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX3xXbexX68xX174xX7xXbxX6xX15xX9xXaxX2xXaxX12xXcxXbexXbfxX15xX3xX180xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX21xX22xX1xX22xX22xX3xX15xX16xXd9xX29xX3xX21xX24xX19xX24xX3xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX40xX1xX42xXbxX3xX9dxX7xX3xX376xX61xX3xX38xXbexX10xX5xX6xX15xX4bxX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX3dfxXexX6xX4bxX10xX3xX9ccxX10xX3xX555xX29xX68xX15xX3exX3xX555xX29xX68xX15xX3xX0xX19xXexX4bxX12xX0xX19xXexXbexX12xX0xXexXbexX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX3xXbexX68xX174xX7xXbxX6xX15xX9xXaxX2xXaxX12xXcxXbexXbfxX15xX3xX17axX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX21xX236xX1xX22xX22xX3xX15xX16xXd9xX29xX3xX21xX24xX19xX24xX3xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX955xXc9xX4xX3xX9dxX7xX3xX3dfxX5xX68xX9dxX6xXcbxXdxX6xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX3dfxXexX6xX4bxX10xX3xX40xXdxX10xXbexXbexX10xX3xX2a4xX6xX6fxXbexX68xX29xX3exX3xX555xXdxX5xX5xX10xX3xX0xX19xXexX4bxX12xX0xX19xXexXbexX12xX0xXexXbexX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX3xXbexX68xX174xX7xXbxX6xX15xX9xXaxX2xXaxX12xXcxXbexXbfxX15xX3xX24xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX22xX21xX1xX22xX22xX3xX15xX16xXd9xX29xX3xX21xdb21xX19xX24xX3xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX61xX6fxX15xX16xX6xXbexX29xX3xX9dxX7xX3xX2bxaa95xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX3dfxXexX6xX4bxXdxX6fxX118xX3xX4bxX10xX3xXcxX68xX6fxX5xX68xX6fxX7xX10xX3exX3xXcxX68xX6fxX5xX68xX6fxX7xX10xX3xX0xX19xXexX4bxX12xX0xX19xXexXbexX12xX0xXexXbexX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX3xXbexX68xX174xX7xXbxX6xX15xX9xXaxX2xXaxX12xXcxXbexXbfxX15xX3xXeb2xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX21xX236xX1xX22xX22xX3xX15xX16xXd9xX29xX3xX21xXeb2xX19xX24xX3xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX38xXexX6xX5xXdxX6xX3xX9dxX7xX3xXcxX28xX29xX3xX2bxX6xX15xX3xX2fxX1xX6xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX376xX7c6xX15xX16xX3xX9dxXdxX7ccxX15xX3xX4xX42xX4xX3xX61xX68xXd9xX15xX16xX3xXexX73xX3exX3xX40xX6xXbexXdxX7xX0xX19xXexX4bxX12xX0xX19xXexXbexX12xX0xXexXbexX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX3xXbexX68xX174xX7xXbxX6xX15xX9xXaxX2xXaxX12xXcxXbexXbfxX15xX3xX1axX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX22xX21xX1xX22xX22xX3xX15xX16xXd9xX29xX3xX21xX1axX19xX24xX3xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX47xX15xX1xX3xX9dxX7xX3xX38xX4xX10xX5xX6xX15xX4bxX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xXd0xX5xX6xX4xXcbxX113xX3xX9dxX10xXbexXexXdxX4xX6xX5xX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xXexX68xXbxX113xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX25xX3xX2xX236xXbxX103xX113xXaxX12xX3dfxXexX6xX4bxX10xX3xX4bxX10xX3xX2fxXdxX4xX10xX3exX3xX2fxXdxX4xX10xX3xX0xX19xXexX4bxX12xX0xX19xXexXbexX12xX0xX19xXexXd0xX68xX4bxX29xX12xX0xX19xXexX6xXd0xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX68xX4bxX29xXaxX12xX0xX7xXexXbexX68xX15xX16xX12xX13xX14xX15xX16xX3xXexXc9xX3xXcbxXccxXexX0xX19xX7xXexXbexX68xX15xX16xX12xX0xX19xXbxX12xX0xXexX6xXd0xX5xX10xX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX105xX4xX68xX5xX5xX6xXbxX7xX10xX25xX3xX4xX68xX5xX5xX6xXbxX7xX10xX113xX3xX174xXdxX4bxXexX1xX25xX3xX2xX22xX22xX1eaxX113xX3xXd0xX6xX4xXcbxX16xXbexX68xX6fxX15xX4bxX105xX4xX68xX5xX68xXbexX25xX3xX1ffxX200xX200xX200xX200xX10xX22xX113xXaxX3xX174xXdxX4bxXexX1xX9xXaxXaxX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxXaxX12xX0xXexXd0xX68xX4bxX29xX12xX0xXexXbexX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xX2a4xX2a5xX3xXexXbexXbfxX15xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xX2fxX16xXd9xX29xX3xX16xXdxX314xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xX376xX94xXbxX3xX33xX8cxX6fxX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xX3dfxX28xX15xX0xX19xXexX4bxX12xX0xX19xXexXbexX12xX0xXexXbexX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xXcxXbexXbfxX15xX3xX182xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xX22xX21xX1xX22xX22xX3xX15xX16xXd9xX29xX3xX2xX19xXeb2xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xXcxX1xX758xX15xX16xX3xXexXbexXbfxX15xX3xX2xX3xX9dxX3xX9dxX7xX3xXcxX1xX758xX15xX16xX3xXexXbexXbfxX15xX3xX236xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xX13xX10xX5xX68xX4bxXbexX68xX118xX10xX3exX3xX2a4xX6xXbexX7xX10xXdxX5xX5xX10xX0xX19xXexX4bxX12xX0xX19xXexXbexX12xX0xXexXbexX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xXcxXbexXbfxX15xX3xX2xX22xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xX22xX21xX1xX22xX22xX3xX15xX16xXd9xX29xX3xX21xX19xXeb2xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xXcxX1xX758xX15xX16xX3xXexXbexXbfxX15xX3xX21xX3xX9dxX7xX3xXcxX1xX758xX15xX16xX3xXexXbexXbfxX15xX3xX24xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xX3dfxXexX6xX4bxX10xX3xX40xXdxX10xXbexXbexX10xX3xX2a4xX6xX6fxXbexX68xX29xX3exX3xX555xXdxX5xX5xX10xX0xX19xXexX4bxX12xX0xX19xXexXbexX12xX0xXexXbexX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xXcxXbexXbfxX15xX3xX2xX2xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xX22xX21xX1xX22xX22xX3xX15xX16xXd9xX29xX3xX236xX19xXeb2xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xXcxX1xX758xX15xX16xX3xXexXbexXbfxX15xX3xX17axX3xX9dxX7xX3xXcxX1xX758xX15xX16xX3xXexXbexXbfxX15xX3xXeb2xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xX3dfxXexX6xX4bxX10xX3xX4bxX10xX3xX2bxX68xXbexX4bxX10xX6xX6fxX103xX3exX3xX2bxX68xXbexX4bxX10xX6xX6fxX103xX0xX19xXexX4bxX12xX0xX19xXexXbexX12xX0xXexXbexX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xXcxXbexXbfxX15xX3xX2xX21xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xX22xX21xX1xX22xX22xX3xX15xX16xXd9xX29xX3xX180xX19xXeb2xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xXcxX1xX758xX15xX16xX3xXexXbexXbfxX15xX3xX180xX3xX9dxX7xX3xXcxX1xX758xX15xX16xX3xXexXbexXbfxX15xX3xX1axX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xX3dfxXexX6xX4bxX10xX3xX4bxX10xX3xc1a7xXbexX6xX15xX4xX10xX3exX3xX3dfxX6xXdxX15xXexX105xX9ccxX10xX15xXdxX7xX0xX19xXexX4bxX12xX0xX19xXexXbexX12xX0xX19xXexXd0xX68xX4bxX29xX12xX0xX19xXexX6xXd0xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX68xX4bxX29xXaxX12xX0xX7xXexXbexX68xX15xX16xX12xX13xX14xX15xX16xX3xXd0xX42xX15xX3xXcbxXccxXexX0xX19xX7xXexXbexX68xX15xX16xX12xX0xX19xXbxX12xX0xXexX6xXd0xX5xX10xX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX105xX4xX68xX5xX5xX6xXbxX7xX10xX25xX3xX4xX68xX5xX5xX6xXbxX7xX10xX113xX3xX174xXdxX4bxXexX1xX25xX3xX2xX22xX22xX1eaxX113xX3xXd0xX6xX4xXcbxX16xXbexX68xX6fxX15xX4bxX105xX4xX68xX5xX68xXbexX25xX3xX1ffxX200xX200xX200xX200xX10xX22xX113xXaxX3xX174xXdxX4bxXexX1xX9xXaxXaxX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxXaxX12xX0xXexXd0xX68xX4bxX29xX12xX0xXexXbexX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xX2a4xX2a5xX3xXexXbexXbfxX15xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xX2fxX16xXd9xX29xX3xX16xXdxX314xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xX376xX94xXbxX3xX33xX8cxX6fxX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xX3dfxX28xX15xX0xX19xXexX4bxX12xX0xX19xXexXbexX12xX0xXexXbexX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xXcxXbexXbfxX15xX3xX2xX236xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xX22xX21xX1xX22xX22xX3xX15xX16xXd9xX29xX3xXeb2xX19xXeb2xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xXcxX1xX758xX15xX16xX3xXexXbexXbfxX15xX3xX182xX3xX9dxX7xX3xXcxX1xX758xX15xX16xX3xXexXbexXbfxX15xX3xX2xX22xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xX3dfxXexX6xX4bxX10xX3xX4bxX10xX3xX555xX29xX68xX15xX3exX3xX555xX29xX68xX15xX0xX19xXexX4bxX12xX0xX19xXexXbexX12xX0xXexXbexX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xXcxXbexXbfxX15xX3xX2xX180xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xX22xX21xX1xX22xX22xX3xX15xX16xXd9xX29xX3xX1axX19xXeb2xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xXcxX1xX758xX15xX16xX3xXexXbexXbfxX15xX3xX2xX2xX3xX9dxX7xX3xXcxX1xX758xX15xX16xX3xXexXbexXbfxX15xX3xX2xX21xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xX13xX10xX5xX68xX4bxXbexX68xX118xX10xX3exX3xX2a4xX6xXbexX7xX10xXdxX5xX5xX10xX0xX19xXexX4bxX12xX0xX19xXexXbexX12xX0xX19xXexXd0xX68xX4bxX29xX12xX0xX19xXexX6xXd0xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX68xX4bxX29xXaxX12xX0xX7xXexXbexX68xX15xX16xX12xX376xX1xX6fxX15xX16xX3xXcbxXccxXexX0xX19xX7xXexXbexX68xX15xX16xX12xX0xX19xXbxX12xX0xXexX6xXd0xX5xX10xX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX105xX4xX68xX5xX5xX6xXbxX7xX10xX25xX3xX4xX68xX5xX5xX6xXbxX7xX10xX113xX3xX174xXdxX4bxXexX1xX25xX3xX2xX22xX22xX1eaxX113xX3xXd0xX6xX4xXcbxX16xXbexX68xX6fxX15xX4bxX105xX4xX68xX5xX68xXbexX25xX3xX1ffxX200xX200xX200xX200xX10xX22xX113xXaxX3xX174xXdxX4bxXexX1xX9xXaxXaxX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxXaxX12xX0xXexXd0xX68xX4bxX29xX12xX0xXexXbexX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xX2a4xX2a5xX3xXexXbexXbfxX15xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xX2fxX16xXd9xX29xX3xX16xXdxX314xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xX376xX94xXbxX3xX33xX8cxX6fxX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xX3dfxX28xX15xX0xX19xXexX4bxX12xX0xX19xXexXbexX12xX0xXexXbexX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xXcxXbexXbfxX15xX3xX2xX17axX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xX22xX21xX1xX22xX22xX3xX15xX16xXd9xX29xX3xX2xX2xX19xXeb2xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xXcxX1xX758xX15xX16xX3xXexXbexXbfxX15xX3xX2xX236xX3xX9dxX7xX3xXcxX1xX758xX15xX16xX3xXexXbexXbfxX15xX3xX2xX180xX0xX19xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexX105xX6xX5xXdxX16xX15xX25xX3xX4xX10xX15xXexX10xXbexX113xX3xXd0xX68xXbexX4bxX10xXbexX25xX3xX2xXbxX103xX3xX7xX68xX5xXdxX4bxX3xX1ffxX22xX22xX22xX22xX22xX22xX113xXaxX12xX3dfxXexX6xX4bxX10xX3xX9ccxX10xX3xX1a8axXbexX6xX15xX4xX10xX3exX3xX3dfxX6xXdxX15xXexX105xX9ccxX10xX15xXdxX7xX0xX19xXexX4bxX12xX0xX19xXexXbexX12xX0xX19xXexXd0xX68xX4bxX29xX12xX0xX19xXexX6xXd0xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dfxX68xX6fxXbexX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX68xX3xX2bxX68xX15xX16xX4bxX6xXbxX5xX6fxX7xX0xX19xXbxX12