Gặp làng cổ Trường Lưu trên đất nước mặt trời mọc
(Baohatinh.vn) - Đến đất nước Mặt trời mọc, điều tâm đắc nhất của tôi là được thăm làng cổ Oshino - Mura, ngôi làng 700 năm tuổi dưới chân núi Phú Sĩ - di sản thiên nhiên thế giới. Ở đây, tôi đã gặp nhiều nét thân thương của làng cổ Việt Nam, đặc biệt là làng cổ Trường Lưu - Can Lộc - Hà Tĩnh.
4022xe477x86f5xcb4ex103c9x8669xdd17x68bdxc4cexX7x101e8x420fxe438x82dbxc146x9bb2xX5xe3a7xXax6d88xb1bfxf120xXbxX3xX5x44b4xf6a7xf181xX3xX4x9ca5xX3xXcx8f09x4ee8x10de2xX19xX1axX3xd9c8xX21x11e48xX3xXexX20xf852xX19xX3xdfd6x10590xXexX3xX19xX21xb979xX4xX3xdf2fxX14xXexX3xXexX20xX22xXdxX3xX38xbfd3xX4xX0x49ebxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5145xX10xX6x1152axXaxX12x643exc5f9xX19xX3xX2fxX30xXexX3xX19xX21xX35xX4xX3x7aa0xX14xXexX3xXexX20xX22xXdxX3xX38xX42xX4x125d6xX3xX2fxXdxbdcfxX28xX3xXex9ddexX38xX3xX2fxd8b6xX4xX3xX19xX1xX30xXexX3xX4x67bcxX6xX3xXexab3axXdxX3xX5xX18xX3xX2fxX21x6a47xX4xX3xXexX1x5a68xX38xX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3x450cxX7xX1xXdxX19x8d54xX3x81cdxX3xX67xX28xX20xX6xX73xX3xX19xX1axX8cxXdxX3xX5xX18xX19xX1axX3x91e2xb830xXbexX3xX19xX99xX38xX3xXexX28xX1dxXdxX3xX57xX21xX35xXdxX3xX4xX1xX7bxX19xX3xX19x7ee1xXdxX3xecb0xX1xXd5xX3x7942xf0e5xX3xXabxX3xX57xXdxX3xX7xfcaexX19xX3xXexX1xXdxX2cxX19xX3xX19xX1xXdxX2cxX19xX3xXexX1xX5bxX3xX1axXdxX35xXdxc6bcxX3x8462xX3xX2fxX7bx9edbxX73xX3xXexX8cxXdxX3xX2fx586fxX3xX1axX14xXbxX3xX19xX1xXdxX77xX28xX3xX19xfac4xXexX3xXexX1xX7bxX19xX3xXexX1xX21xf010xX19xX1axX3xX4xX88xX6xX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xd43bxXdx873bxXexX3xa250xX6xX38xX73xX3xX2fxX14xX4xX3x4685xXdxX134xXexX3xX5xX18xX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX21xX28xX3xXabxX3xad41xX6xX19xX3xX26x541fxX4xX3xXabxX3xX54xX18xX3xXcxXddxX19xX1xXfcxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf5d0xXa9xX57xX102xXaxX3xX7xXexX102xX5xX10xX9xXaxXexX10xf55fxXexXabxX6xX5xXdxX1axX19x64dbxX3xX4xX10xX19xXexX10xX20x7608xXaxX12xX0xX7xXexX20xXa9xX19xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX10xX19xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX38xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX102xX5xX10xX9xXax548dxXdxX57xXexX1xX195xX3x7c98xX2x8085xXbxX18dxX19dxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX195xX3x608cxX2xXbexXbxX18dxX19dxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX195xX45xX45xXdxXfcxX140xX6xXa9xX1xX6xXexXdxX19xX1xXfcx112b2xX19xX45xX19xX10xX1d4xX7xX45x76f1xXbexXbex99abxX45xX1dbx11404xX57xX1ddxXbexX1ddxXbexX212xX212xXbexXexX1ddxXbexX212xX1dbxX212xX5xXbexXfcx9545xXbxX1axb3e4xX20xX9xX1ddxX212xX212xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX21xX28xX3xXexX20xX2cxX19xX3xX2fxX30xXexX3xX19xX21xX35xX4xX3xX38xX14xXexX3xXexX20xX22xXdxX3xX38xX42xX4xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX7xXexX20xXa9xX19xX1axX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exXa9xX57xX102xXaxX3xX7xXexX102xX5xX10xX9xXaxXexX10xX18dxXexXabxX6xX5xXdxX1axX19xX195xX3xX4xX10xX19xXexX10xX20xX19dxXaxX12xX0xX7xXexX20xXa9xX19xX1axX12xX13xX21xX122xX19xX1axX3xX38xX14xXexX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xXa4xX7xX1xXdxX19xXa9xX3xXabxX3xX67xX28xX20xX6xX0xX45xX7xXexX20xXa9xX19xX1axX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exXa9xX57xX102xXaxX12xXcxf6ebxX3xX140xX10axXdxX3xX2fx11e2fxX3xX18dxX10xX3xX140xX21xX35xX4xX3xX4xX1xX7bxX19xX3xX20axX18xXa9xX3xX4xX1dxX19xX1axX3xX5xX18xX19xX1axX73xX3xX4xX1xXd5xX19xX1axX3xXexX8cxXdxX3xX2fxX10axX3xX2fxX21xX94xX4xX3xX4x820fxX4xX3xX4xX21xX3xX57xX7bxX19xX3xX20xX6xX3xX2fx5409xX28xX3xX5xX18xX19xX1axX3xX2fxefd6xX19xX73xX3xX19xXdxX77xX38xX3xX19x10e1fxX3xX38xX22xXdxX3xX19xX5bxX38xX3xXexX1xc81cxX3xX38xX33exX19xX3xX38xd85exX4xX3xX19xX21xX35xX19xX1axX3xX18dxX117xX3xX19xX1xb891xXfcxX3xXcxX8cxXdxX3xX19xX1axf427xX4xX3xX19xX1xXdxX2cxX19xX195xX3xX26xX18xX19xX1axX3xf69exX1xX8cxX19xX1axX3xX1axX335xX19xX3xX140xXdx764fxX19xX73xX3xX7xX6xXa9xX3xX4xX33exX3xX1xXe5xXdxX3xX7xXe5xX19xX3xX381xX1xX8cxX22dxX3xX137xX1axX28xX102x615cxX19xX3xX54x10696xX28xX3x105d6xX28xX7bxX19xX73xX3xXbxX1xXdxX2cxX19xX3xX57xd9fdxX4xX1xX3xX4xX88xX6xX3xX2fxXa9xX18xX19xX3xX1axXdxX35xXdxX3xXexX1xXdxX134xX28xX195xX3x9b6cxX1xX8cxX19xX1axX3xX4xX1x9a9bxX3xX38xX35bxX4xX3xX2fxX7bxX28xX73xX3xX6xXdxX3xX38xX28xf2a9xX19xX3xXexX1xX21xX348xX19xX1axX3xXexX1xb7ecxX4xX3xX4xX327xX4xX3xX5xXa9xX372xXdxX3xX4xX327xX3xX19xX21xX35xX19xX1axX73xX3xX4xX327xX4xX3xX38xX33exX19xX3xXexX20xX28xX102xX77xX19xX3xXexX1xX3eexX19xX1axX3xX4xX88xX6xX3xX5xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX21xX3xX20xX6xX28xX73xX3xX4xX88xX73xX3xc60fxX28xXe5xX3xX38xX28xX3eexXdxX3xX2fxX77xX28xX3xX2fxX21xX94xX4xX3xX19xX5bxX38xX3xXexX1xX354xXfcxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exXa9xX57xX102xX3xXbxX15dxX10xX19xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX38xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX102xX5xX10xX9xXaxX1d4xXdxX57xXexX1xX195xX3xX1dbxX2xX1ddxXbxX18dxX19dxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX195xX3xX1eaxX2xXbexXbxX18dxX19dxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX195xX45xX45xXdxXfcxX140xX6xXa9xX1xX6xXexXdxX19xX1xXfcxX20axX19xX45xX19xX10xX1d4xX7xX45xX212xXbexXbexX215xX45xX1dbxX218xX57xX1ddxXbexX1ddxXbexX215xX1ddxX218xXexX1ddxX2xX1ddxX2x8c33xX5xXbexXfcxX22axXbxX1axX22dxX20xX9xX212xX1dbxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX21xX28xX3xXexX20xX2cxX19xX3xX2fxX30xXexX3xX19xX21xX35xX4xX3xX38xX14xXexX3xXexX20xX22xXdxX3xX38xX42xX4xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxXa9xX19xXaxX12xXcxX1xXdxX2cxX19xX3xX19xX1xXdxX2cxX19xX3xX2fxX10axX3xX140xX6xX19xX3xX4xX1xXa9xX3xX5xX18xX19xX1axX3xX38xX162xXexX3xX1xf0c5xX3xX19xX21xX35xX4xX3xXexX20xXa9xX19xX1axX3xX20axX7fxXexX73xX3xX19xX1x9e90xX19xX3xXexX1xX30xX102xX3xXexe552xX19xX3xX2fxX327xX102xX3xXexX2efxX19xX1axX3xX7xX94xXdxX3xX20xXa9xX19xX1axX3xX20xX2cxX28xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exXa9xX57xX102xXaxX12xX15dxX1xXd5xX19xX1axX3xXexX8cxXdxX3xX20axX18xXa9xX3xX5xX18xX19xX1axXfcxX3xX15dxX33exX3xX4xX1xX2efxX19xX1axX3xX57xX99xX38xX3xX4xX1xcb84xX4xX3xX19xX1axX8cxXdxX3xX19xX1xX18xX3xX19x6034xX38xX3xX20xXe5xXdxX3xX20xX327xX4xX3xX140xX2cxX19xX3xX38xX162xXexX3xX19xX1axX42xX19xX3xX2fxX562xXdxX3xXexX1xX10xXa9xX3xX4xX327xX4xX3xX5xX3eexXdxX3xX2fxXdxX3xX43bxX28xX6xX19xX1xX3xX4xXa9xX3xX381xXdxX38dxX28xX3xX5xX18xX19xX1axX3xX18dxX21xX6xXfcxX3xX17exX2cxX19xX3xX19xX1axXa9xX18xXdxX3xXexX21xX22xX19xX1axX3xX20xX18xXa9xX3xX4xX88xX6xX3xX19xX1xXdxX77xX28xX3xX19xX1axX8cxXdxX3xX19xX1xX18xX3xX4xX1dxX3xX5xX18xX3xX19xX1xX3adxX19xX1axX3xX5xXa9xX18xXdxX3xX1xXa9xX6xX3xX2fxX88xX3xX38xX18xX28xX3xX7xX7fxX4xXfcxX3xXcxX20xX22xXdxX3xX7xX10xX3xX5xX372xX19xX1xX3xX19xX1xX21xX19xX1axX3xX4xX33exX3xX19xX7fxX19xX1axXfcxX3xX26xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX30xXbxX3xX19xX57fxXbxX3xX140xX21xX35xX4xX3xX4xX1xX7bxX19xX3xX57xX28xX3xX381xX1xX327xX4xX1xX3xX38xX18xX3xX20ax117c5xX19xX3xX38xX6xX19xX1axX3xX57xX327xX19xX1axX3xX20ax637axX3xX102xX2cxX19xX3xX140xX576xX19xX1xX73xX3xXexX21xX122xXdxX3xX7xX327xX19xX1axXfcxX3xX67xX327xXdxX3xXexX20xX6xX19xX1xX3xX4xX1dxX3xX1xX18xX19xX1axX3xXexX20xX99xX38xX3xX19xX99xX38xX3xX4x11a0bxX19xX1axX3xX1axX3eexX4xX3xX4xX7bxX102xX3xX1axXdxX18xX3xX5xX14xX19xX1axX3xX5x9db3xX3xX7xXa9xXdxX3xX140xX33exX19xX1axX3xX6xXa9xX3xX5xX18xX19xX1axX3xX1axX94xXdxX3xX140xX6xXa9xX3xX381x1235bxX3xX3faxX4xX3xX20axX77xX3x410dxX4xX7bxX102xX3xX2fxX6xX73xX3xX140xX5bxX19xX3xX19xX21xX35xX4xX73xX3xX7xX7bxX19xX3xX2fxX576xX19xX1x7ca0xX3xX4xX88xX6xX3xX5xX18xX19xX1axX3xX43bxX28xX2cxX3xX132xXdxX134xXexXfcxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exXa9xX57xX102xXaxX12xX5axX14xX4xX3xX140xXdxX134xXexX73xX3xXexX1xXdxX2cxX19xX3xX19xX1xXdxX2cxX19xX3xX2fxX10axX3xX140xX6xX19xX3xX4xX1xXa9xX3xX5xX18xX19xX1axX3xX38xX162xXexX3xX1xX562xX3xX19xX21xX35xX4xX3xXexX20xXa9xX19xX1axX3xX20axX7fxXexX73xX3xX19xX1xX576xX19xX3xXexX1xX30xX102xX3xXexX57fxX19xX3xX2fxX327xX102xX3xXexX2efxX19xX1axX3xX7xX94xXdxX3xX20xXa9xX19xX1axX3xX20xX2cxX28xX73xX3xX38xX14xXexX3xX19xX21xX35xX4xX3xXdxX19xX3xX140xX33exX19xX1axX3xXexX20xX22xXdxX3xX18dxX6xX19xX1xX73xX3xX38xX7bxX102xX3xXexX20xX7fxX19xX1axX3xX20axX18xX3xX4xXe5xX3xX1axX21xX122xX19xX1axX3xX38xX14xXexX3xX38xX2f6xXdxX3xX19xX1axX21xX22xXdxXfcxX3xXcxX2efxX19xX1axX3xX2fxX18xX19xX3xX4xX327xX3xX5xX35xX19xX3xX2fxX88xX3xX38xX18xX28xX3xX140xX122xXdxX3xX5xX162xXdxX3xX381xX1xXdxX5bxX19xX3xX1axXdxX18xX3xXexX20xX6b9xX3xX6xXdxX3xX4xedd4xX19xX1axX3xXexX1x11884xX4xX1xX3xXexX1xXd5xXfcxX3xX15dxX372xX19xX1xX3xX1xX562xX73xX3xX140xX6xX19xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX3faxX4xX3xX2fxX3bdxX6xX3xXbxX1xX21xX122xX19xX1axX3xX4xX1xXa9xX3xX57xX35bxX19xX1axX3xX38xX162xXexX3xX19xX1axX8cxXdxX3xX19xX1xX18xX3xXexX1xX10xXa9xX3xX381xXdxX5bxX19xX3xXexX20xXd5xX4xX3xX4xX1dxX73xX3xX140xX327xX19xX3xX1xX18xX19xX1axX3xX38xXdxX3a9xX19xX3xXexX1xX28xX5bxX3xX4xX1xXa9xX3xX57xX28xX3xX381xX1xX327xX4xX1xXfcxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exXa9xX57xX102xX3xXbxX15dxX10xX19xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX38xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX102xX5xX10xX9xXaxX1d4xXdxX57xXexX1xX195xX3xX1dbxX2xX1ddxXbxX18dxX19dxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX195xX3xX1eaxX2xXbexXbxX18dxX19dxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX195xX45xX45xXdxXfcxX140xX6xXa9xX1xX6xXexXdxX19xX1xXfcxX20axX19xX45xX19xX10xX1d4xX7xX45xX212xXbexXbexX215xX45xX1dbxX218xX57xX1ddxXbexX1ddxXbexX1eaxX212xX1eaxXexX1eaxX2xX1ddxX1eaxX215xX5xXbexXfcxX22axXbxX1axX22dxX20xX9xX1eaxX1dbxX1eaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX21xX28xX3xXexX20xX2cxX19xX3xX2fxX30xXexX3xX19xX21xX35xX4xX3xX38xX14xXexX3xXexX20xX22xXdxX3xX38xX42xX4xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxXa9xX19xXaxX12xXdcxXe5xX19xX3xX20axX57fxXexX3xX4xX88xX6xX3xX4xX21xX3xX57xX7bxX19xX3xX2fxX3bdxX6xX3xXbxX1xX21xX122xX19xX1axX3xX7xXe5xX19xX3xX18dxX28xX30xXexX3xX2fxX21xX94xX4xX3xX57xX28xX3xX381xX1xX327xX4xX1xX3xX43bxX28xX6xX19xX3xXexX7bxX38xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exXa9xX57xX102xXaxX12xXcxX30xXexX3xX4xXe5xX3xX2fxX77xX28xX3xX5xX18xX3xX7xXe5xX19xX3xX20axX57fxXexX3xX4xX88xX6xX3xX4xX21xX3xX57xX7bxX19xX3xX2fxX3bdxX6xX3xXbxX1xX21xX122xX19xX1axX3xX7xXe5xX19xX3xX18dxX28xX30xXexX73xX3xX1xX94xXbxX3xXexX327xX4xX3xX18dxX10axX3xX4xX1xX5bxX3xX140xXdxX5bxX19xX73xX3xX2fxX33exX19xX1axX3xX1axX33exXdxX73xX3xX57xX327xX19xX3xX19xX1xX10axX19xX3xX1xXdxX134xX28xX73xX3xX4xX1xX3bdxX28xX3xXexX20xX327xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX134xX38xX3xX20axX77xX3xX20axX134xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX6xX19xX3xXexXa9xX18xX19xX3xXexX1xX35bxX4xX3xXbxX1xc5bbxX38xX195xX3xXcxXe5xXa9xX3xX140xXdxX38dxX19xX3xX20axX35xXdxX3xXexX117xXbxX3xX381xX1xX8cxX3xX2fxX562xX19xX1axX73xX3xX1xX372xXexX3xX57xX6b9xX73xX3xXexX20xX327xXdxX3xX4xX7bxX102xX3xX381xX1xX8cxX3xX4xX327xX4xX3xX5xXa9xX372xXdxX73xX3xX20xX6xX28xX73xX3xX4xX88xX73xX3xX43bxX28xXe5xX3xX38xX28xX3eexXdxX3xX20axX18xX3xXbxX1xX122xXdxX3xX381xX1xX8cxX73xX3xX140xX327xX19xX1xX3xX381x123a7xXa9xX3xX4xX327xX4xX3xX5xXa9xX372xXdxXfcxX3xX13xXdxX327xX3xX20xX6b9xX3xX20axX18xX3xX4xX33exX3xXexX1xX21xX122xX19xX1axX3xX1xXdxX134xX28xX73xX3xX19xX1xX10axX19xX3xX38xX327xX4xX3xX2fxX335xX102xX3xX2fxX88xX3xX19xX2cxX19xX3xX57xX28xX3xX381xX1xX327xX4xX1xX3xX38xX28xX6xX3xX19xX1xXdxX77xX28xXfcxX3xX15dxX327xX4xX3xX4xX8cxX3xX140xX327xX19xX3xX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX19xX1xXae6xX19xX73xX3xXexX21xX122xXdxX3xX4xX21xX22xXdxX3xX43bxX28xXae6xXexX3xXexX1xX6b9xX3xX4xX1xXa9xX3xX57xX28xX3xX381xX1xX327xX4xX1xX73xX3xXdxX19xX3xX1xX33exX6xX3xX2fxX122xX19xX3xX2fxX38dxX3xX38xXdxX3a9xX19xX3xXexX1xX28xX5bxX3xX381xX1xXdxX3xX2fxX5bxX19xX3xX4xX354xX6xX3xX381xX1xXa83xX28xXfcxX3xX15dxX327xX4xX3xX4xX8cxX3xX4xX83exX19xX1axX3xX57xX6ecxX19xX1axX3xXexXdxX5bxX19xX1axX3x5913xX19xX1xX3xX1axXdxX6xXa9xX3xXexXdxX5bxXbxX73xX3xX57xX6ecxX3xX4xX1xX21xX6xX3xXexX1xX57fxXexX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xXexX1xX372xXa9xXfcxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exXa9xX57xX102xXaxX12x4490xX6xX3xX381xX1xX369xXdxX3xX5xX18xX19xX1axX73xX3xXexX8cxXdxX3xX38xX35xXdxX3xX2fxX38dxX3xX71exX3xX2fxX5bxX19xX3xX1xX134xX3xXexX1xX3eexX19xX1axX3xXexX1xXa9xX327xXexX3xX19xX21xX35xX4xX3xXexX28xX102xX3xX19xX1xX369xX3xX19xX1xX21xX19xX1axX3xX20xX30xXexX3xX1xXdxX134xX19xX3xX2fxX372xXdxX3xXexX20xX2cxX19xX3xX4xX327xX4xX3xX5xX3eexXdxX3xX2fxXdxX3xX20xXe5xXdxX3xX19xX1xX35bxX6xX3xX20axX18xX3xX19xX1xX3adxX19xX1axX3xX19xX1xX18xX3xX38xX18xX19xX1axX3xXexX20xX562xX19xX1axX3xX20xX6xX28xX73xX3xX4xX88xX73xX3xX43bxX28xXe5xXfcxX3xX5axX14xX4xX3xX140xXdxX134xXexX73xX3xX4xX83exX19xX1axX3xX19xX1xX21xX3xX381xX1xX7fxXbxX3xX2fxX30xXexX3xX19xX21xX35xX4xX3xX137xX1xX57fxXexX3xX17exXe5xX19xX73xX3xX4xXe5xX3xX5xX18xX19xX1axX3xXa4xX7xX1xXdxX19xXa9xX3xX381xX1xX8cxX19xX1axX3xX38xX162xXexX3xX38xXa83xX28xX3xX20xX327xX4xXfcxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exXa9xX57xX102xXaxX3xX7xXexX102xX5xX10xX9xXaxXexX10xX18dxXexXabxX6xX5xXdxX1axX19xX195xX3xX4xX10xX19xXexX10xX20xX19dxXaxX12xX0xX7xXexX20xXa9xX19xX1axX12xXd8xX1xX327xXexX3xXexX20xXdxX38dxX19xX3xX5xX18xX19xX1axX3xX20axX99xX19xX3xX1xX33exX6xX3xX57xX28xX3xX5xX3bdxX4xX1xX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX21xX28xX73xX3xXexX372xXdxX3xX7xX6xXa9xX3xX381xX1xX8cxX19xX1axX22dxX0xX45xX7xXexX20xXa9xX19xX1axX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exXa9xX57xX102xXaxX12x90c9xX42xX4xX3xX2fxX21xX22xX19xX1axX3xX20axX77xX73xX3xXexX8cxXdxX3xX4xX3faxX3xX7xX28xX102xX3xX19xX1axX1xXddxX3xX38xX10axXdxX195xX3xXcxX372xXdxX3xX7xX6xXa9xX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX21xX28xX73xX3xX38xX162xXexX3xX19xX1axX8cxXdxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX33exX3xX2fxX162xX3xXexX28xX1dxXdxX3xX1xX122xX19xX3xX1ddxXbexXbexX3xX19xX99xX38xX73xX3xXexX2efxX19xX1axX3xX5xX18xX3xX4xX327xXdxX3xX19xX8cxXdxX3xX20axX99xX19xX3xX1xX33exX6xX73xX3xX1axXdxX327xXa9xX3xX57xX5cfxX4xX3xX4xX88xX6xX3xX4xXe5xX3xX19xX21xX35xX4xX73xX3xX1xXdxX134xX19xX3xX2fxX6xX19xX1axX3xX7xX348xX3xX1xX3adxX28xX3xX215xX3xX57xXdxX3xX7xXe5xX19xX3xXexX1xX5bxX3xX1axXdxX35xXdxX3xX19xX1xX21xX19xX1axX3xX5xX372xXdxX3xX844xXexX3xX57xX28xX3xX381xX1xX327xX4xX1xX3xX1axX1xX117xX3xXexX1xX99xX38xX22dxX3xX5axXdxX77xX28xX3xX1axX576xX3xX381xX1xXdxX5bxX19xX3xX19xX1axX8cxXdxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xX2fxX6xX19xX1axX3xX4xX1xX3faxX6xX3xX2fxX35bxX19xX1axX3xX19xX1xXdxX77xX28xX3xX1axXdxX327xX3xXexX20xX3bdxX3xX20axX99xX19xX3xX1xX33exX6xX3xX5xX372xXdxX3xX4xX1xX21xX6xX3xX1xX30xXbxX3xX57xX6abxX19xX3xX57xX28xX3xX381xX1xX327xX4xX1xX22dxX3xX5axX77xX3xX327xX19xX3xX26xX18xX19xX1axX3xX20axX99xX19xX3xX1xX33exX6xX3xX57xX28xX3xX5xX3bdxX4xX1xX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX21xX28xX3xX140xX6xXa9xX3xX1axXdxX22xX3xXexX20xX348xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xX1xXdxX134xX19xX3xXexX1xX35bxX4xX22dxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exXa9xX57xX102xXaxX3xX7xXexX102xX5xX10xX9xXaxXexX10xX18dxXexXabxX6xX5xXdxX1axX19xX195xX3xX4xX10xX19xXexX10xX20xX19dxXaxX12xX0xXdxX38xX1axX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX195xX45xX45xX4xX57xX19xXfcxX140xX6xXa9xX1xX6xXexXdxX19xX1xXfcxX20axX19xX45xX57xX10xX7xX381xXexXa9xXbxX45xX19xX10xX1d4xX7xX45xX2xX218xXbexX215xX45xX1dbxX4e0xX57xX1dbxX2xX1dbxX2xX4e0xX2xX4e0xXexXbdxXbdxX4e0xXbdxX1dbxX5xXbexXfcxX22axXbxX1axX22dxX20xX9xX1dbxX1eaxX1eaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX21xX28xX3xXexX20xX2cxX19xX3xX2fxX30xXexX3xX19xX21xX35xX4xX3xX38xX14xXexX3xXexX20xX22xXdxX3xX38xX42xX4xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxXa9xX19xXaxX3xX7xXexX102xX5xX10xX9xXaxXexX10xX18dxXexXabxX6xX5xXdxX1axX19xX195xX3xX4xX10xX19xXexX10xX20xX19dxXaxX12xX26xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX21xX28xX73xX3xX15dxX6xX19xX3xX26xX162xX4xX73xX3xX54xX18xX3xXcxXddxX19xX1xX3xX1xXdxX134xX19xX3xX2fxX6xX19xX1axX3xX7xX348xX3xX1xX3adxX28xX3xX215xX3xX57xXdxX3xX7xXe5xX19xX3xXexX1xX5bxX3xX1axXdxX35xXdxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exXa9xX57xX102xXaxX12xXcxX8cxXdxX3xX20axX18xX3xX4xX327xX4xX3xX2fxX562xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX134xXbxX3xX2fxX10axX3xX20axX77xX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX21xX28xX3xX381xX1xX8cxX19xX1axX3xX844xXexX3xX5xX335xX19xX73xX3xX2fxX38dxX3xX19xX1axX7fxX38xX3xX19xX1xX3adxX19xX1axX3xX19xX1axX8cxXdxX3xX19xX1xX18xX3xX4xX1dxX73xX3xX2fxX77xX19xX3xX4xX1dxX73xX3xX1axXdxX5bxX19xX1axX3xX4xX1dxX73xX3xX19xX1xX3adxX19xX1axX3xX4xX7bxX102xX3xX4xX6xX28xX3xX1axXdxX18xX3xXexX20xX99xX38xX3xXexX28xX1dxXdxX3xX38xXe5xX19xX1xX3xX38xX6xXdxX3xX20axX18xX3xX381xXdxX2cxX19xX3xX4xX21xX22xX19xX1axX3xX20axX21xX122xX19xX3xX5xX2cxX19xX3xX57xX21xX35xXdxX3xXexX20xX22xXdxX3xX18dxX6xX19xX1xX3xX2fxX38dxX3xX19xX1axX1xX10xX3xX57xX14xXexX3xX57xX576xX28xX3xX4xX7bxX28xX3xX1xX327xXexX3xX20axX844xX3xXbxX1xX21xX22xX19xX1axX3xX20axXe5xXdxX73xX3xX38xX162xXexX3xXexX1xX38dxX3xX5xXa9xX372xXdxX3xX1xX327xXexX3xX2fxX10axX3xX1axX33exXbxX3xXbxX1xX335xX19xX3xX2fxX21xX6xX3xX57xX7bxX19xX3xX4xX6xX3xX20axX844xX73xX3xX1axXdxX14xX38xX3xXexX20xX348xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xX57xXdxX3xX7xXe5xX19xX3xXbxX1xXdxX3xX20axX57fxXexX3xXexX1xX38dxX3xX2fxX372xXdxX3xX57xXdxX134xX19xX3xX4xX88xX6xX3xX19xX1xX7bxX19xX3xX5xXa9xX372xXdxXfcxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exXa9xX57xX102xXaxX12xXcxX8cxXdxX3xX4xX83exX19xX1axX3xX19xX1xXdxX77xX28xX3xX5xX335xX19xX3xX2fxX14xXexX3xX19xX1xX3adxX19xX1axX3xX140xX21xX35xX4xX3xX4xX1xX7bxX19xX3xX5xX2cxX19xX3xX2fxX576xX19xX1xX3xX5xX18xX19xX1axX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX21xX28xX3xXexX20xX335xX38xX3xX38xX14xX4xX3xX1xX18xX19xX1axX3xXexX20xX99xX38xX3xX19xX99xX38xX73xX3xXexX1xX7fxXbxX3xX4xX7bxX102xX3xX1xX21xX122xX19xX1axX3xX5xX2cxX19xX3xX140xX18xX19xX3xXexX1xX22xX3xXexX1dxX3xX57xba4cxX19xX1axX3xX1xX42xX3xXexX20xX3faxX3xX57xX6xX19xX1xX3xX137xX1axX28xX102xX3a9xX19xX3xX54xX28xX102xX3xX38xX18xX3xXexX1xX30xX38xX3xX19xX1xX28xX57fxX19xX3xX1xX122xX19xX3xXexX7bxX38xX3xX1xX562xX19xX73xX3xXexX20xX844xX3xXexX28xX134xX3xX20axX18xX3xX7xX3faxX4xX3xX38xX372xX19xX1xX3xX38xX18xX3xX4xX1xX6xX3xX8cxX19xX1axX3xX18dxX21xX6xX3xXexX20xX28xX102xX77xX19xX3xX5xX372xXdxXfcxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exXa9xX57xX102xXaxX12xXcxX8cxXdxX3xX4xX83exX19xX1axX3xX2fxX10axX3xX19xX1xX576xX19xX3xXexX1xX30xX102xX3xX1axX21xX122xX19xX1axX3xX38xX14xXexX3xX2fxX335xX102xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xX381xX844xX19xX1xX73xX3xX19xX1axX21x6456xX19xX1axX3xX20axX42xX19xX1axX3xX4xX88xX6xX3xX140xX18xX3xXdcxX28xX7xX6xX19xX3xX132xXdx52daxX10xX3xXabxX3xX3b0xX28xX102xX77xX19xX3xXcxX20xX21xX348xX19xX1axX3xX2fxX372xXdxX3xX57xXdxX134xX19xX3xX132xX99xX19xX3xXbxX1xX11e1xX19xX1axX3x6ad9xX137xef06xXdcxX15dxXa4xX3xXexX372xXdxX3xX132xXdxX134xXexX3xX137xX6xX38xX3xX381xX1xXdxX3xX140xX18xX3xX2fxX5bxX19xX3xX2fxX7bxX102xX73xX3xX19xX1axX21xX35xX4xX3xX19xX1xX576xX19xX3xX19xX1axX8cxXdxX3xX19xX1xX18xX3xXexX1xX22xX3xX1xX42xX3xX381xX1xX8cxX19xX1axX3xX5xX35xX19xX3xX19xX1xX21xX19xX1axX3xX4xX33exX3xX19xX1xX3adxX19xX1axX3xX57xX6xX19xX1xX3xX19xX1xX7bxX19xX3xX2fxX10axX3xX57xX18xX102xX3xX4xX8cxX19xX1axX3xXexX372xXa9xX3xX57xX35bxX19xX1axX3xX19xX2cxX19xX3xX4xX327xX4xX3xX57xXdxX3xX7xXe5xX19xX3xXexX1xX5bxX3xX1axXdxX35xXdxX195xX3xX67xX162xX4xX3xX140xXe5xX19xX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX21xX28xX73xX3xX54xXa9xX18xX19xX1axX3xX54xXa9xX6xX3xX7xX3faxX3xXexX20xX576xX19xX1xX3xX2fxX562xXfcxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX102xX5xX10xX9xXaxX38xX6xX20xX1axXdxX19xX195xX3xXbexXbxX18dxX19dxX3xXbxX6xX57xX57xXdxX19xX1axX195xX3xXbexXbxX18dxX19dxX3xX5xXdxX7xXexXabxX7xXexX102xX5xX10xX195xX3xX19xXa9xX19xX10xX19dxX3xXa9xX28xXexX5xXdxX19xX10xX195xX3xXbexXbxX18dxX19dxX3xX5xXdxX19xX10xXabxX1xX10xXdxX1axX1xXexX195xX3xX19xXa9xX20xX38xX6xX5xX19dxX3xX140xXa9xX18dxXabxX7xXdxX12a5xXdxX19xX1axX195xX3xX140xXa9xX20xX57xX10xX20xXabxX140xXa9xX18dxX19dxX3xed99xXa9xX19xXexXabxX13faxX6xX38xXdxX5xX102xX195xX3xXbb3xX20xXdxX6xX5xX73xX3xX7xX6xX19xX7xXabxX7xX10xX20xXdxX13faxX19dxX3xX140xXa9xX20xX57xX10xX20xX195xX3xXbexXbxX18dxX19dxX3xX13faxXa9xX19xXexXabxX7xXdxX12a5xX10xX195xX3xX2xX1dbxXbxX18dxX19dxX3xX20axX10xX20xXexXdxX4xX6xX5xXabxX6xX5xXdxX1axX19xX195xX3xX140xX6xX7xX10xX5xXdxX19xX10xX19dxX3xX140xX6xX4xX381xX1axX20xXa9xX28xX19xX57xX195xX3xXexX20xX6xX19xX7xXbxX6xX20xX10xX19xXexX19dxXaxX3xX57xX6xXexX6xXabxX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX195xX45xX45xX4xX57xX19xXfcxX140xX6xXa9xX1xX6xXexXdxX19xX1xXfcxX20axX19xX45xX57xX10xX7xX381xXexXa9xXbxX45xX19xX10xX1d4xX7xX45xX2xX218xXbexX215xX45xX1dbxX4e0xX57xX1dbxX2xX1dbxX212xX1eaxXbexX218xXexX1eaxX1ddxX1eaxX218xX4e0xX5xXbexXfcxX22axXbxX1axX22dxX20xX9xX2xX215xX212xXaxX3xX57xX6xXexX6xXabxX7xX28xX140xXabxX1xXexX38xX5xX9xXaxX0xX57xXdxX20axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX12xX67xX2f6xXdxX3xX57xX3bdxXbxX3xX1axXdxX2f6xX73xX3xXexX5bxXexX73xX3xX4xXa9xX19xX3xX4xX1xX327xX28xX3xX4xX5cfxX3xX137xX1axX28xX102xX3a9xX19xX3xX54xX28xX102xX3xXcxX1xXdxX134xX19xX3xX348xX3xXexX1xX8cxX19xX3xXd8xX1xXd5xX4xX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX5xX372xXdxX3xX43bxX28xX7bxX102xX3xX43bxX28xX335xX19xX3xX140xX2cxX19xX3xX19xX1axX8cxXdxX3xX19xX1xX18xX3xX4xX1dxX3xX1xX122xX19xX3xX2xXbexXbexX3xX19xX99xX38xX3xXexX28xX1dxXdxXfcxXaxX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX10xX19xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX38xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX1axXabxX20xX10xX7xXbxXa9xX19xX7xXdxX20axX10xXaxX3xX7xXexX102xX5xX10xX9xXaxX57xXdxX7xXbxX5xX6xX102xX195xX3xX140xX5xXa9xX4xX381xX19dxX3xX38xX6xX20xX1axXdxX19xXabxX5xX10xX13faxXexX195xX3xX6xX28xXexXa9xX19dxX3xX38xX6xX20xX1axXdxX19xXabxX20xXdxX1axX1xXexX195xX3xX6xX28xXexXa9xX19dxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX195xX45xX45xX4xX57xX19xXfcxX140xX6xXa9xX1xX6xXexXdxX19xX1xXfcxX20axX19xX45xX57xX10xX7xX381xXexXa9xXbxX45xX19xX10xX1d4xX7xX45xX2xX218xXbexX215xX45xX1dbxX4e0xX57xX1dbxX2xX1dbxX212xX1eaxXbexX218xXexX1eaxX1ddxX1eaxX218xX4e0xX5xXbexXfcxX22axXbxX1axX22dxX20xX9xX2xX215xX212xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX21xX28xX3xXexX20xX2cxX19xX3xX2fxX30xXexX3xX19xX21xX35xX4xX3xX38xX14xXexX3xXexX20xX22xXdxX3xX38xX42xX4xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxXa9xX19xXaxX12xX67xX2f6xXdxX3xX57xX3bdxXbxX3xX1axXdxX2f6xX73xX3xXexX5bxXexX73xX3xX4xXa9xX19xX3xX4xX1xX327xX28xX3xX4xX5cfxX3xX137xX1axX28xX102xX3a9xX19xX3xX54xX28xX102xX3xXcxX1xXdxX134xX19xX3xX348xX3xXexX1xX8cxX19xX3xXd8xX1xXd5xX4xX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX5xX372xXdxX3xX43bxX28xX7bxX102xX3xX43bxX28xX335xX19xX3xX140xX2cxX19xX3xX19xX1axX8cxXdxX3xX19xX1xX18xX3xX4xX1dxX3xX1xX122xX19xX3xX2xXbexXbexX3xX19xX99xX38xX3xXexX28xX1dxXdxXfcxXaxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exXa9xX57xX102xXaxX12xX54xXdxX134xX19xX3xX19xX6xX102xX73xX3xX18dxX10axX3xX3d6xXdxX38xX3xXdcxXa9xX19xX1axX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX2fxX10axX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xX5xX57fxXbxX3xXbxX1xX11e1xX19xX1axX3xXexX20xX21xX19xX1axX3xX140xX18xX102xX3xX38xX162xXexX3xXbxX1xX335xX19xX3xX4xX327xX4xX3xX57xXdxX3xX7xXe5xX19xX3xX19xX18xX102xX3xX20axX18xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xX5xX57fxXbxX3xX15dxX7bxX28xX3xX5xX372xX4xX3xX140xX162xX3xX132xX844xX73xX3xX1axXdxX14xX38xX3xX2fxX38dxX3xXbxX1xX5cfxX4xX3xX20axX5cfxX3xX57xX28xX3xX381xX1xX327xX4xX1xX3xX381xX1xXdxX3xX20axX77xX3xXexX1xX99xX38xX73xX3xXexX576xX38xX3xX1xXdxX38dxX28xX3xXexX21xX3xX5xXdxX134xX28xXfcxX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX21xX28xX3xX381xX1xX8cxX19xX1axX3xXexX1xXdxX5bxX28xX3xX19xX1xX3adxX19xX1axX3xX19xX1axX21xX22xXdxX3xXexX1xX28xX102xX5bxXexX3xX38xXdxX19xX1xX73xX3xX1axXdxXd5xXbxX3xX57xX28xX3xX381xX1xX327xX4xX1xX3xXexX576xX38xX3xX1xXdxX38dxX28xX3xX4xX327xX4xX3xX1axXdxX327xX3xXexX20xX3bdxX3xX20axX99xX19xX3xX1xX33exX6xX3xX348xX3xX2fxX7bxX102xX3xX19xX1xX21xX3xX13xXdcxX3xXabxX3xX132xXdxX134xX19xX3xX7xXddxX3xX137xX1axX28xX102xX3a9xX19xX3xX54xX28xX102xX3xX67xbdbaxX3xX20axX18xX3xX19xX1xX3adxX19xX1axX3xX19xX1axX21xX22xXdxX3xX4xX6xXa9xX3xXexX28xX1dxXdxX3xXexX20xXa9xX19xX1axX3xX57xX11e1xX19xX1axX3xX1xX42xX3xX137xX1axX28xX102xX3a9xX19xX3xX54xX28xX102xXfcxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exXa9xX57xX102xXaxX12xXcxX28xX102xX3xX20axX57fxX102xX73xX3xX19xX1axXa9xX372xXdxX3xXexX20xX2efxX3xX4xX327xX4xX3xX57xX3bdxXbxX3xX5xX3a9xX3xXexX5bxXexX3xX20axX18xX3xX4xX327xX4xX3xX2fxX94xXexX3xX2fxX33exX19xX3xX19xX1xX57fxX19xX3xX57xX6xX19xX1xX3xX1xXdxX134xX28xX3xX1xX6xX102xX3xX4xX33exX3xX4xX327xX4xX3xX2fxXa9xX18xX19xX3xX381xX1xX327xX4xX1xX3xXexX1xX5bxX3xX1axXdxX35xXdxX73xX3xXexX20xXa9xX19xX1axX3xX19xX21xX35xX4xX3xX20axX77xX3xXexX576xX38xX3xX1xXdxX38dxX28xX73xX3xX19xX1axX1xXdxX2cxX19xX3xX4xX3faxX28xX3xXexX21xX3xX5xXdxX134xX28xX3xXexX1xX576xX3xX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX18xX102xX73xX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX21xX28xX3xX20axX6abxX19xX3xX20axX7fxX19xX1axX3xX140xX33exX19xX1axX3xX57xX28xX3xX381xX1xX327xX4xX1xXfcxX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX21xX28xX3xX2fxX6xX19xX1axX3xXexX1xXdxX5bxX28xX3xX4xXe5xX19xX1xX3xX43bxX28xX6xX19xX3xX2fxX38dxX3xX20axX28xXdxX3xX4xX1xX122xXdxX73xX3xX19xX1axX7fxX38xX3xX19xX1axX1xX844xX6xX73xX3xX4xX1xX5cfxXbxX3xX1xX576xX19xX1xX3xX5xX21xX28xX3xX19xXdxX134xX38xX73xX3xXexX1xXdxX5bxX28xX3xX19xX122xXdxX3xX2fxX38dxX3xXexX20xXe5xXdxX3xX19xX1axX1xXdxX134xX38xX3xX4xX327xX4xX3xX1xXa9xX372xXexX3xX2fxX162xX19xX1axX3xX57xX10axX3xX19xX1axXa9xX372xXdxX73xX3xXexX1xXdxX5bxX28xX3xX7xX18xX19xX3xX57xXdxX3a9xX19xX3xX4xX1xXa9xX3xX6xXdxX3xXexX1xX844xX4xX1xX3xX1xX327xXexX3xX20axX844xX73xX3xXexX1xXdxX5bxX28xX3xX19xX122xXdxX3xXexX20xX21xX19xX1axX3xX140xX18xX102xX73xX3xX38xX28xX6xX3xX140xX327xX19xX3xX4xX327xX4xX3xX7xXe5xX19xX3xX20axX57fxXexX3xX54xX18xX3xXcxXddxX19xX1xX3xX20axX18xX3xX4xX88xX6xX3xX15dxX6xX19xX3xX26xX162xX4xX73xX3xX4xX88xX6xX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX21xX28xXfcxX3xX5axX14xX4xX3xX140xXdxX134xXexX3xX1xX122xX19xX3xX19xX3adxX6xX73xX3xXbxX1xX21xX122xX19xX1axX3xXexXdxX134xX19xX3xX2fxXdxX3xX5xX372xXdxX73xX3xX140xX5bxX19xX3xX140xX10axXdxX3xX2fxX2f6xX3xX18dxX10xX73xX3xX19xX1xX18xX3xX20axX134xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX4xX8cxX19xX1axX3xX4xX162xX19xX1axX3xX4xX1xX21xX6xX3xX4xX33exX73xX3xX19xX33exXdxX3xX4xX1xXdxX3xX2fxX5bxX19xX3xX20axXdxX134xX4xX3xX43bxX28xXe5xX19xX1axX3xX140xX327xX73xX3xX381xX5bxXexX3xX19xX3eexXdxX3xXexXa9xX28xX20xX73xX3xXexX28xX102xX5bxX19x8517xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exXa9xX57xX102xX3xXbxX15dxX10xX19xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX38xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15dxX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX102xX5xX10xX9xXaxX1d4xXdxX57xXexX1xX195xX3xX1dbxX1ddxXbexXbxX18dxX19dxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX195xX3xX1eaxX1ddxX218xXbxX18dxX19dxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX195xX45xX45xXdxXfcxX140xX6xXa9xX1xX6xXexXdxX19xX1xXfcxX20axX19xX45xX19xX10xX1d4xX7xX45xX212xXbexXbexX215xX45xX1dbxX218xX57xX1ddxXbexX1ddxXbexX218xXbexX1ddxXexX1dbxX212xX218xX1ddxX1eaxX5xXbexXfcxX22axXbxX1axX22dxX20xX9xXbdxX218xX1dbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX21xX28xX3xXexX20xX2cxX19xX3xX2fxX30xXexX3xX19xX21xX35xX4xX3xX38xX14xXexX3xXexX20xX22xXdxX3xX38xX42xX4xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxXa9xX19xXaxX12xXd59xX11e1xX19xX1axX3xX1xX42xX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX21xX28xX3xX2fxX33exX19xX3xX19xX1xX57fxX19xX3xX140xX5dcxX19xX1axX3xX4xX8cxX19xX1axX3xX19xX1xX57fxX19xX3xX57xXdxX3xX7xXe5xX19xX3xXbxX1xXdxX3xX20axX57fxXexX3xXexX1xX38dxX3xXexX1xX28xX162xX4xX3xX4xX1xX21xX122xX19xX1axX3xXexX20xX576xX19xX1xX3xX381xX71exX3xX3faxX4xX3xXexX1xX5bxX3xX1axXdxX35xXdxX3xX381xX1xX28xX3xX20axX35bxX4xX3xX4xX1xX7bxX28xX3x4592xXabxXcxX1xX327xXdxX3xX17exX576xX19xX1xX3xXd59xX21xX122xX19xX1axX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exXa9xX57xX102xXaxX12xb266xX19xX1axX3xX17exX6ecxXdxX3xX54xX28xX102xX3xX15dxX21xX22xX19xX1axX3xXabxX3xXd8xX1xX33exX3xX15dxX1xX88xX3xXexX3bdxX4xX1xX3xX12caxX17exX137xXd59xX3xX1xX28xX102xX134xX19xX3xX4xX1xXa9xX3xX140xXdxX5bxXexX195xX3xX12caxX17exX137xXd59xX3xX1xX28xX102xX134xX19xX3xX15dxX6xX19xX3xX26xX162xX4xX3xX2fxX10axX3xX5xX57fxXbxX3xX2fxX77xX3xX327xX19xX3xXd8xX1xX327xXexX3xXexX20xXdxX38dxX19xX3xX57xX28xX3xX5xX3bdxX4xX1xX3xX15dxX6xX19xX3xX26xX162xX4xX73xX3xXexX20xXa9xX19xX1axX3xX2fxX33exX3xX4xX33exX3xX26xX18xX19xX1axX3xX20axX99xX19xX3xX1xX33exX6xX3xX57xX28xX3xX5xX3bdxX4xX1xX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX21xX28xXfcxX3xX54xX28xX102xX134xX19xX3xX2fxX6xX19xX1axX3xX2fxX77xX3xX19xX1axX1xX3bdxX3xX12caxX17exX137xXd59xX3xXexX3dexX19xX1xX3xX381xX1xXe5xXa9xX3xX7xX327xXexX73xX3xX5xX57fxXbxX3xX43bxX28xX102xX3xX1xXa9xX372xX4xX1xX3xX26xX18xX19xX1axX3xX20axX99xX19xX3xX1xX33exX6xX3xX57xX28xX3xX5xX3bdxX4xX1xX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX21xX28xXfcxX3xX3d6xX1xXdxX3xX2fxX21xX94xX4xX3xXbxX1xX2cxX3xX57xX28xX102xX134xXexX3xX2fxX77xX3xX327xX19xX3xX26xX18xX19xX1axX3xX20axX99xX19xX3xX1xX33exX6xX3xX57xX28xX3xX5xX3bdxX4xX1xX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX21xX28xX3xXexX1xX576xX3xX38xX35xXdxX3xX4xX33exX3xXexX1xX38dxX3xX2fxXa83xX102xX3xX38xX372xX19xX1xX3xX4xX327xX4xX3xX1xXa9xX372xXexX3xX2fxX162xX19xX1axX3xX57xX28xX3xX5xX3bdxX4xX1xX73xX3xXexX1xX28xX3xX1xXd5xXexX3xX2fxX21xX94xX4xX3xX2fxX8cxX19xX1axX3xX2fxXe5xXa9xX3xX57xX28xX3xX381xX1xX327xX4xX1xX3xX20axX77xX3xXexX1xX99xX38xX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX21xX28xXfcxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exXa9xX57xX102xXaxX12xX67xXa9xX19xX1axX3xX7xX6xXa9xX3xX4xX33exX3xX38xX162xXexX3xX19xX1axX18xX102xX73xX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX21xX28xX3xXexX30xXbxX3xX19xX57fxXbxX3xX140xX21xX35xX4xX3xX4xX1xX7bxX19xX3xX57xX28xX3xX381xX1xX327xX4xX1xX3xX19xX1xX21xX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xXa4xX7xX1xXdxX19xXa9xX3xXabxX3xX67xX28xX20xX6xX3xX4xX88xX6xX3xX137xX1xX57fxXexX3xX17exXe5xX19xXfcxX0xX45xXbxX12xX0xX57xXdxX20axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX20xX10xX5xX6xXexX10xX57xXaxX12xX0xX28xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXabxXexX1xX28xX38xX140xXabxX6xX19xX57xXabxX7xX6xXbxXa9xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdcxX3faxX4xX3xX7xX3eexX19xX1axX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xX54xX18xX3xXcxXddxX19xX1xXaxX3xX1xX20xX10xX13faxX9xXaxX45xX19xX28xXdxXabxX1xXa9xX19xX1axXabxX7xXa9xX19xX1axXabxX5xX6xX45xX7xX28xX4xXabxX7xXa9xX19xX1axXabxX5xX6xX19xX1axXabxX4xXa9xXabxX1xX6xXabxXexXdxX19xX1xX45xX2xX4e0xX1ddxX1dbxX1ddxX1dbxXfcxX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX1axX3xX7xX20xX4xX9xXaxX45xX38xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX212xXbexX45xX19xX10xX1d4xX7xX45xX212xXbexXbexX212xX45xX2xX212xXbdxX57xXbexXbexX218xXbexX215xX215xX2xXexX1eaxX1dbxX1eaxX212xX5xX218xXabxX6xX19xX1xXabxX57xX6xXdxXabxX57xXdxX10xX19xXfcxX22axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX21xX28xX3xXexX20xX2cxX19xX3xX2fxX30xXexX3xX19xX21xX35xX4xX3xX38xX14xXexX3xXexX20xX22xXdxX3xX38xX42xX4xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX20axX12xX0xX7xXexX20xXa9xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdcxX3faxX4xX3xX7xX3eexX19xX1axX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xX54xX18xX3xXcxXddxX19xX1xXaxX3xX1xX20xX10xX13faxX9xXaxX45xX19xX28xXdxXabxX1xXa9xX19xX1axXabxX7xXa9xX19xX1axXabxX5xX6xX45xX7xX28xX4xXabxX7xXa9xX19xX1axXabxX5xX6xX19xX1axXabxX4xXa9xXabxX1xX6xXabxXexXdxX19xX1xX45xX2xX4e0xX1ddxX1dbxX1ddxX1dbxXfcxX1xXexX38xXaxX12xXdcxX3faxX4xX3xX7xX3eexX19xX1axX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xX54xX18xX3xXcxXddxX19xX1xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX20xXa9xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX67xX6ecxX6xX3xX18dxX28xX7bxX19xX73xX3xX38xX6ecxX6xX3xX4xX88xX6xX3xX19xX1xX3adxX19xX1axX3xX5xX3a9xX3xX1xX162xXdxX73xX3xX38xX6ecxX6xX3xX4xX88xX6xX3xX19xX1xX3adxX19xX1axX3xX19xX2f6xXdxX3xX19xXdxX77xX38xX3xX19xX1xX28xX19xX1axX3xX19xX1xX35xX1a84xX3xXcxX20xXa9xX19xX1axX3xX38xX28xX8cxX19xX3xX19xX6b9xXa9xX3xX20axX77xX3xX2fxXdxX73xX3xXexX20xXa9xX19xX1axX3xX38xX28xX8cxX19xX3xX20axX18xX19xX3xX19xXdxX77xX38xX3xXexX1xX21xX122xX19xX1axX73xX3xX19xX2f6xXdxX3xX19xX1xX35xX73xX3xX140xX33exX19xX1axX3xX5xX18xX19xX1axX3xXexX1xX7bxX19xX3xXexX1xX21xX122xX19xX1axX3xX20axX18xX3xX19xX1xX3adxX19xX1axX3xXexX57fxXbxX3xXexX5cfxX4xX3xX4xX1dxX3xX18dxX21xX6xX3xX5xX372xXdxX3xX2fxX6xX28xX3xX2fxX327xX28xX3xXexX20xX348xX3xX20axX77xX3xXexX20xXa9xX19xX1axX3xX71exX3xX19xX1axX1xXddxX73xX3xX1xX11e1xX6xX3xX43bxX28xX102xX134xX19xX3xX20axX18xXa9xX3xX7xX3faxX4xX3xX7xX3eexX19xX1axX3xX4xX88xX6xX3xX19xX1xX3adxX19xX1axX3xX19xX1axX18xX102xX3xX18dxX28xX7bxX19xX3xX38xX35xXdxXfcxX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX20axX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX137xX1axX21xX22xXdxX3xX57xX7bxX19xX3xX137xX1xX57fxXexX3xX17exXe5xX19xX3xX3faxX19xX1axX3xX18dxX354xX3xX20axX35xXdxX3xX38xX8cxXdxX3xXexX20xX21xX22xX19xX1axX3x123a2xX140xX18xXdxX3xX2x7dd5xX195xX3xX5axX21xX6xX3xX20xX327xX4xX3xX20axX18xXa9xX3xX19xX1xX18xX3xXabxX3xX4xX7bxX28xX3xX4xX1xX28xX102xX134xX19xX3xX71exX3xXexX1xX3faxX4xXaxX3xX1xX20xX10xX13faxX9xXaxX45xX20axX6xX19xXabxX1xXa9xX6xXabxX1xX6xXabxXexXdxX19xX1xX45xX19xX1axX28xXa9xXdxXabxX57xX6xX19xXabxX19xX1xX6xXexXabxX140xX6xX19xXabxX28xX19xX1axXabxX18dxX28xXabxX20axXa9xXdxXabxX38xXa9xXdxXabxXexX20xX28xXa9xX19xX1axXabxX140xX6xXdxXabxX2xXabxX57xX28xX6xXabxX20xX6xX4xXabxX20axX6xXa9xXabxX19xX1xX6xXabxX4xX6xX28xXabxX4xX1xX28xX102xX10xX19xXabxX102xXabxXexX1xX28xX4xX45xX2xX4e0xX2xX2xX2xX215xXfcxX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX1axX3xX7xX20xX4xX9xXaxX45xX38xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX212xXbexX45xX19xX10xX1d4xX7xX45xX2xX218xX1eaxX212xX45xX2xX212xXbdxX57xX215xX2xX1eaxX215xX1eaxX1eaxX1dbxXexX215xX218xXbexX1ddxX1dbxX5xXbexXfcxX22axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX5xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xXcxX20xX21xX22xX19xX1axX3xX26xX21xX28xX3xXexX20xX2cxX19xX3xX2fxX30xXexX3xX19xX21xX35xX4xX3xX38xX14xXexX3xXexX20xX22xXdxX3xX38xX42xX4xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX20axX12xX0xX7xXexX20xXa9xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX137xX1axX21xX22xXdxX3xX57xX7bxX19xX3xX137xX1xX57fxXexX3xX17exXe5xX19xX3xX3faxX19xX1axX3xX18dxX354xX3xX20axX35xXdxX3xX38xX8cxXdxX3xXexX20xX21xX22xX19xX1axX3xX2121xX140xX18xXdxX3xX2xX2127xX195xX3xX5axX21xX6xX3xX20xX327xX4xX3xX20axX18xXa9xX3xX19xX1xX18xX3xXabxX3xX4xX7bxX28xX3xX4xX1xX28xX102xX134xX19xX3xX71exX3xXexX1xX3faxX4xXaxX3xX1xX20xX10xX13faxX9xXaxX45xX20axX6xX19xXabxX1xXa9xX6xXabxX1xX6xXabxXexXdxX19xX1xX45xX19xX1axX28xXa9xXdxXabxX57xX6xX19xXabxX19xX1xX6xXexXabxX140xX6xX19xXabxX28xX19xX1axXabxX18dxX28xXabxX20axXa9xXdxXabxX38xXa9xXdxXabxXexX20xX28xXa9xX19xX1axXabxX140xX6xXdxXabxX2xXabxX57xX28xX6xXabxX20xX6xX4xXabxX20axX6xXa9xXabxX19xX1xX6xXabxX4xX6xX28xXabxX4xX1xX28xX102xX10xX19xXabxX102xXabxXexX1xX28xX4xX45xX2xX4e0xX2xX2xX2xX215xXfcxX1xXexX38xXaxX12xX137xX1axX21xX22xXdxX3xX57xX7bxX19xX3xX137xX1xX57fxXexX3xX17exXe5xX19xX3xX3faxX19xX1axX3xX18dxX354xX3xX20axX35xXdxX3xX38xX8cxXdxX3xXexX20xX21xX22xX19xX1axX3xX2121xX140xX18xXdxX3xX2xX2127xX195xX3xX5axX21xX6xX3xX20xX327xX4xX3xX20axX18xXa9xX3xX19xX1xX18xX3xXabxX3xX4xX7bxX28xX3xX4xX1xX28xX102xX134xX19xX3xX71exX3xXexX1xX3faxX4xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX20xXa9xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX137xX1xX57fxXexX3xX17exXe5xX19xX3xX1xXdxX134xX19xX3xX2fxX372xXdxX73xX3xX20axX99xX19xX3xX38xXdxX19xX1xX3xX20axX35xXdxX3xX19xX1xXdxX77xX28xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xXexX35bxX28xX3xX3d6xX54xX3d6xXcxX3xXexXdxX2cxX19xX3xXexXdxX5bxX19xX3xX140xX57fxX4xX3xX19xX1xX30xXexX3xXexX1xX5bxX3xX1axXdxX35xXdxXfcxX3xX137xX1xX57fxXexX3xX17exXe5xX19xX3xX19xX1dxXdxX3xXexXdxX5bxX19xX1axX3xX5xX18xX3xX18dxX3faxX3xX7xX348xX3xX1xXa9xX6xX3xX6xX19xX1xX3xX2fxX18xXa9xX73xX3xX19xXd5xXdxX3xXd8xX1xXd5xX3xXdcxXddxX3xX20axX18xX3xX19xX1xX3adxX19xX1axX3xX140xX162xX3xX327xXa9xX3xX3d6xXdxX38xXa9xX19xXa9xXfcxX3xX5axX5bxX19xX3xX137xX1xX57fxXexX3xX17exXe5xX19xX73xX3xX2fxXdxX77xX28xX3xX5xX18xX38xX3xX57xX28xX3xX381xX1xX327xX4xX1xX3xX19xX1axX372xX4xX3xX19xX1xXdxX2cxX19xX3xX1xX122xX19xX3xX5xX18xX3xX2fxX21xX22xX19xX1axX3xXbxX1xX3eexX3xXexX2efxX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xXexX1xX3bdxX3xX2fxX5bxX19xX3xX19xX8cxX19xX1axX3xXexX1xX8cxX19xX3xX7xX372xX4xX1xX3xXexXdxX19xX1xX73xX3xX102xX2cxX19xX3xX140xX576xX19xX1xXfcxX3xX13xXdxX3adxX6xX3xX19xX1xX3adxX19xX1axX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX3eexX3xX7xX335xX38xX3xX28xX30xXexX73xX3xX19xX1xX3adxX19xX1axX3xX19xX1axX8cxXdxX3xX4xX1xX6ecxX6xX3xX5xX35xX19xX73xX3xX38xX8cxXdxX3xXexX20xX21xX22xX19xX1axX3xX7xX3eexX19xX1axX3xX4xX88xX6xX3xX19xX1axX21xX22xXdxX3xX57xX7bxX19xX3xX20axX6abxX19xX3xXexX3eexXexXfcxX3xX132xX576xX3xX7xX6xXa9xX3xX20axX57fxX102xX22dxX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX20axX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX45xX28xX5xX12xX0xX57xXdxX20axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX45xX57xXdxX20axX12xX0xX45xX57xXdxX20axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbb3xX28xXexX1xXa9xX20xXaxX12xX17exX6ecxXdxX3xX67xXdxX19xX1xX3xX54xX28xX134xX0xX45xXbxX12
Bùi Minh Huệ