Nơi ghi dấu hồn thiêng Đất Việt
Tôi chưa có dịp ra thăm Hoàng Sa để có những ngày đêm cùng sống, cùng ăn, cùng ở và cùng xuống lòng đại dương với những ngư dân. Song, tuổi thơ của tôi gắn liền với những ngày trốn dưới khoang thuyền theo cha đi biển… Và, qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi cảm nhận rõ hơn những giờ phút nghẹt thở của ngư dân khi vượt qua vùng biển “tử thần”, hiểu được cái giá của độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải mà bao thế hệ cha anh đã đổ máu xương để bảo vệ, gìn giữ...
473ex59f2x7fd8xa0dfx7751xcf19x5489x53f5xX6xb816xae13xX1xae42x7cdbx86abx625fxX9xdf0bxX0xX6x9e25x6b67xXcxd030x9d1axX10xbb24x6f18xc359xX16xX17xX2x5eedxX16xX17xX2x5a0ax739fx6b8exX16xX2xX4x54ecxX2xXbx61d6x5d2dxX16xX2x798cxbc4dxX2xX19x864bxX2cxX2x7312xX34xXcxX2xcb91xX2cx9467xX13xX2xa9a7xX5x6843xX2xX16xa6c2xX42xX2x8c31xc960xacafx734cxX0x99ddxX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX4dxX1xX10xX0xdd57xX4axX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX23xX2cxX13xX4x72cdxX9xX10xX40x4be4xX2cxX2xX17xX5axX2cxX2xXdxc2faxX24xX2xX5ax7889xX16xX2xX13xX5axX2cx817cxX16xX17xX2x72daxX75xX13xX2xX3bxX2cxX3dxX13xX0xX4dxX5axX4axX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX19xX69xX5xXdxX9xX10xX23x7e4cxX2cxX2xX3xX5axX1axX5xX2xX3x4981xX2xXdx7704xX1xX2xX14xX5xX2xX13xX5axX45xX42xX2xX19xXcxX31xX16xX17xX2x79e9xX5xX2xX37xX2dxX2xX3xXabxX2xX16xX5ax786dxX16xX17xX2xX16xX17xX31xXexX2xX37xX7fxX42xX2xX3xbedbxX16xX17xX2xX6xa3ffxX16xX17x975fxX2xX3xXd8xX16xX17xX2xX45xX16xXe0xX2xX3xXd8xX16xX17xX2xX1bxX2xX30xX31xX2xX3xXd8xX16xX17xX2x959fxX24xXddxX16xX17xX2xX4xdbc0xX16xX17xX2xX37xcc92xX2cxX2xXdxX1axX6dxX16xX17xX2xX30x5e63xX2cxX2xX16xX5axXcaxX16xX17xX2xX16xX17xX1axX2xXdx5952xX16x8ce1xX2xXbfxXcxX16xX17xXe0xX2xX13xX24xcc64xX2cxX2xX13xX5axX6dxX2xX3xc570xX5xX2xX13xXa2xX2cxX2xX17xaae1xX16xX2xX4xX2cx8785xX16xX2xX30xX110xX2cxX2xX16xX5axXcaxX16xX17xX2xX16xX17xX31xXexX2xX13xX14xXddxX16xX2xXdxX1axX110xX2cxX2xb4c6xX5axXcxX5xX16xX17xX2xX13xX5axX24xXexX13fxX16xX2xX13xX5axX69xXcxX2xX3xX5axX5xX2xX37xX2cxX2xc3efxX2cxX2dxX16xaafaxX2xX3bxX31xXe0xX2xa0d9xX24xX5xX2xX3xd420xX3xX2xX1xX5axX1axX6dxX16xX17xX2xX13xX2cxX3dxX16xX2xX13xX5axXa2xX16xX17xX2xX13xX2cxX16xX2xX37xX106xX2cxX2xX3xX5ax9a3fxX16xX17xXe0xX2xX13xXa2xX2cxX2xX3xX34xX42xX2xX16xX5ax7846xX16xX2xX14xcf0bxX2xX5axX6dxX16xX2xX16xX5axXcaxX16xX17xX2xX17xX2cx52e9xX2xX1xX5axX1a3xX13xX2xX16xX17xX5axbf3cxX13xX2xX13xX5axX1bxX2xX3xX132xX5xX2xX16xX17xX1axX2xXdxX11exX16xX2xX15bxX5axX2cxX2xX30xX1axd4f8xX13xX2xX17fxX24xX5xX2xX30xXd8xX16xX17xX2xX175xX2cxX2dxX16xX2x90f4xX13x6856xX2xX13xX5axX25xX16xa4dbxXe0xX2xX5axX2cxX2dxX24xX2xX37xX1axX1e7xX3xX2xX3xX184xX2cxX2xX17xX2cxX184xX2xX3xX132xX5xX2xX37x66a2xX3xX2xX4xX1b2xX1xXe0xX2xX13xXcxX31xX16xX2xX30xX1cexX16xX2xX4x9ac3xX16xX5axX2xX13xX5axX12axXe0xX2xX4xX22cxX16xX5axX2xX5axX34xX2cxX2xX42xX31xX2xX175xX5xXcxX2xX13xX5axd155xX2xX5axX3dxX2xX3xX5axX5xX2xX5xX16xX5axX2xX37xX22cxX2xX37xX12axX2xX42xX184xX24xX2xXfaxX1axX6dxX16xX17xX2xX37xX2dxX2xX175xX34xXcxX2xX30xX3dxXe0xX2xX17x5736xX16xX2xX17xX2cxXcaxX120xX120xX120xX0xX4dxX1xX10xX0xX13xX5xX175xX4xX69xX2x842bxX2cxXdxX13xX5axX8xX9xX48xX49xX49xX9xX2xX3xX69xX4xX4xX6xX1xX5xX3xX2cxX16xX17xX8xX9xX4axX9xX2xX3xX69xX4xX4xX1xX5xXdxXdxX2cxX16xX17xX8xX9xX4axX9xX2xX175xXcxX14xXdxX69xX14xX8xX9xX49xX9xX2xX5xX4xX2cxX17xX16xX8xX9xX4xX69xc7c5xX13xX9xX10xX0xX13xX175xXcxXdxXexX10xX0xX13xX14xX10xX0xX13xXdxX10xX0xX2cxX42xX17xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX4dxX4dxX2cxX120xX175xX5xXcxX5axX5xX13xX2cxX16xX5axX120xX30xX16xX4dxX16xX69xX284xX6xX4dxX4axX4bxX48xX48xX4dxcf7fx4e8cxXdxa6c4xX49xb133xX49xX2fcxX49xX49xX13xX4bxX49xX2fcxX49xX2ffxX4xX49xX120xc86dxX1xX17xX9xX2xX4dxX10xX0xX4dxX13xXdxX10xX0xX4dxX13xX14xX10xX0xX4dxX13xX175xXcxXdxXexX10xX0xX4dxX13xX5xX175xX4xX69xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX23xXa2xX2cxX2xX3xX101xX16xX2xX16xX5axX110xX2xX16xX5axX1axX2xX2cxX16xX2xX16xX5axXcaxX16xX17xX2xX175xX31xX2cxX2xX30xX2cxX247xX13xX2xX30xX13fxX2xX19xXcxX31xX16xX17xX2xXbfxX5xXe0xX2xX16xX5axXcaxX16xX17xX2xX15bx67bfxX2xX1f8xX40x5ae4xX16xX2xX13xX5axX1bxX2xX37xX2cxX2xX17fxX24xX5xX2xX30xXd8xX16xX17xX2xX175xX2cxX2dxX16xX2xX13xX1faxX2xX13xX5axX25xX16xX200xXe0xX2xX1f8xX4axX49xX2xX16xX17xX31xXexX2xX16xX17xX5axX1cexX13xX2xX13xX5axX1bxX2xX13xX14xX7fxX16xX2xX30xXd8xX16xX17xX2xX175xX2cxX2dxX16xX2xX19xXcxX31xX16xX17xX2xXbfxX5xX200xX2xX5axX5xXexX2xX1f8xX19xX2cxX2dxX42xX2xX16xX17xX24xXexX2xX17xX2cxXcaxX5xX2xX175xX2cxX2dxX16xX2xX19xXcxX31xX16xX17xX2xXbfxX5xX200xX179xX2xX3xX132xX5xX2xX16xX17xX1axX2xXdxX11exX16xX120xX2xXbxX1bxX2cxX2xX16xX6dxX2cxX2xX30xXd8xX16xX17xX2xX175xX2cxX2dxX16xX2xX16xX31xXexX2xX3xX5axdb47xX2xX13xX37bxX16xX5axX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX5axX6dxX16xX2xX4axX49xX2xX16xX45xX42xX2xX17fxX24xX5xX2xX37xX22cxX2xX3xXabxX2xX5axX31xX16xX17xX2xX13xX14xX45xX42xX2xX13xX31xX24xX2xX3xX132xX5xX2xX16xX17xX1axX2xXdxX11exX16xX2xX3bxX2cxX3dxX13xX2xX40xX5xX42xXe0xX2xX3xX5axX132xX2xXexX247xX24xX2xX1bxX2xX5axX5xX2cxX2xX13xX412xX16xX5axX2x7813xX24xX34xX16xX17xX2xX40xX5xX42xX2xX30xX31xX2xX46bxX24xX34xX16xX17xX2xX40xX17xX22cxX2cxX2xX37xX184xX16xX5axX2xX175xX13axX13xX2xX13xX106xX2cxX2xX37xX11exXexX2xX175xXaexX2xX13xX31xX24xX2xX23xX14xX24xX16xX17xX2xX46bxX24xXddxX3xX2xX175xX13axX13xX2xX17xX2cxXcaxXe0xX2xX37xX184xX16xX5axX2xX37xX1b2xX1xXe0xX2xX3xX1axX110xX1xX2xX13xX31xX24xX2xX30xX31xX2xX37xX101xX2cxX2xX13xX2cxX13fxX16xX2xX3xX5axX24xX21axX3xXe0xX2xX13xX5axX1b2xX42xX2xX3xX5axX37bxXe0xX2xX16xX5axX2cxX13fxX24xX2xX16xX17xX1axX1c4xX2cxX2xX175xXaexX2xX13xX5axX1axX6dxX16xX17xX179xX2xX16xX5axX1axX16xX17xX2xX37xX2cxX13fxX24xX2xX37xXabxX2xX15bxX5axXa2xX16xX17xX2xX4xX31xX42xX2xX3xX5axXd8xX16xX2xX175xX1axX110xX3xX2xX3xX132xX5xX2xX16xX5axXcaxX16xX17xX2xX16xX17xX1axX2xXdxX11exX16xX2xX3xX5xX16xX2xX13xX14xX1axX1c4xX16xX17xX2xX175xX184xX42xX2xX175xX2cxX2dxX16xXe0xX2xX3xX132xX5xX2xX16xX5axXcaxX16xX17xX2xX3xXcxX16xX2xX13xX31xX24xX2xX16xX17xX31xXexX2xX37xX7fxX42xX2xX14x5074xX2xX6xXabxX16xX17xX2xX14xX5xX2xX15bxX5axX6dxX2cxX2xX175xX1bxX2cxX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xX14xX184xX2cxX2xX13xX2cxX42xX2xX5ax9ad1xXe0xX2xX175xX2cxX2dxX16xX2xX37xX34xXcxX2xX19xXcxX31xX16xX17xX2xXbfxX5xX2xX4xX31xX2xX1xX5axX25xX16xX2xX42xX184xX24xX2xX13xX5axXaexX13xX2xX13xX5axX2cxX7fxX16xX17xX2xX4xX2cxX7fxX16xX17xX2xX15bxX5axXa2xX16xX17xX2xX13xX5axX2dxX2xX13xX5axX2cxX247xX24xX120xX0xX4dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10x9003xX21axX13xX2xX4xX25xX16xXe0xX2xX13xXa2xX2cxX2xX37xX57exX3xX2xX13xX14xX7fxX16xX2xX175xX184xXcxX2xX3xX11exX24xX2xX3xX5axX24xXexX3dxX16xX2xX3xX132xX5xX2xX42xX21axX13xX2xX16xX17xX1axX2xXdxX11exX16xX2xX1bxX2xX46bxX24xX34xX16xX17xX2xX40xX17xX22cxX2cxX2xX4bxX2xX4xX25xX16xX2xX13xX14xX13axX16xX17xX2xX13xX5xXexX2xX30xX270xX2xX175xXaexX2xX23xX14xX24xX16xX17xX2xX46bxX24xXddxX3xX2xX175xX13axX13xX2xX17xX2cxXcaxXe0xX2xX13xX5axX24xX2xX13xX31xX24xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX5axX6dxX16xX2xX2fdxX2xX16xX45xX42xX2xX17fxX24xX5xX120xX2x7a59xX16xX17xX2xX15bxX2dx54e9xX2xX5axX5xX2cxX2xX4xX25xX16xX2xX13xX14xX13axX16xX17xX2xX13xX5xXexX2xX13xX14xX1bxX2xX30xX13fxXe0xX2xX14xX79xX2cxX2xX37xX2cxX2xX4xX31xX42xX2xX13xX5axX24xX7fxX2xX15bxX5axXa2xX16xX17xX2xX37xX132xX2xX16xX24xXa2xX2cxX2xX30xX1e7xX2xX3xXcxX16xX2x742bxX2xX16xX17xX1axX1c4xX2cxX2xX13xX14xX7fxX16xX2xX175xX1c4xX120xX2xX83xX184xX16xX5axX2xX4xX2cxX13fxX24xXe0xX2xXa2xX16xX17xX2xX13xX2cxX247xX1xX2xX13x762cxX3xX2xX30xX5xXexX2xX13xX2cxX13fxX16xX2xX42xX24xX5xX2xX13xX31xX24xX2xX37xX2dxX2xX14xX5xX2xX19xXcxX31xX16xX17xX2xXbfxX5xX120xX2xe4a3xX25xX16xX2xX16xX31xXexX2xX13xX5axX270xX2xXa2xX16xX17xX2xX3xXd8xX16xX17xX2xX4axX4axX2xX13xX5axX24xXexX13fxX16xX2xX30xX2cxX7fxX16xX2xX13xX2cxX247xX1xX2xX13xX6ccxX3xX2xX175xXaexX2xX175xX13axX13xXe0xX2xX13xX5axX24xX2xX13xX31xX24xX2xX30xX31xX2xX37xX101xX2cxX2xX13xX2cxX13fxX16xX2xX3xX5axX24xX21axX3xX2xX30xX110xX2cxX2xX6xXddxX2xX13xX2cxX13fxX16xX2xX30xX1axX1e7xX13xX2xX16xX17xXcxX31xX2cxX2xX15bxX5axX34xX2xX16xX45xX16xX17xX2xX3xX132xX5xX2xX42xX21axX13xX2xX16xX17xX1axX2xXdxX11exX16xX2xX16xX17xX5ax649dxXcxX120xX2xX3bxX2cxX3dxX3xX2xX16xX17xX1axX2xXdxX11exX16xX2xX3bxX2cxX3dxX13xX2xX40xX5xX42xX2xX37xX2cxX2xX16xX17xX5xX16xX17xX2xX5axX5xXexX2xX37xX184xX16xX5axX2xX175xX13axX13xX2xX13xX106xX2cxX2xX19xXcxX31xX16xX17xX2xXbfxX5xX2xX13xX5axX1axX1c4xX16xX17xX2xXfaxX24xXexX7fxX16xX2xX175xXaexX2xX13xX31xX24xX2xX13xX24xX25xX16xX2xX13xX14xX5xX2xX23xX14xX24xX16xX17xX2xX46bxX24xXddxX3xX2xX175xX13axX13xX2xX17xX2cxXcaxXe0xX2xX13xX5axX24xX2xX13xX31xX24xX2xXfaxX34xXexX2xX14xX5xX2xX16xX5axX1axX2xX3xX6dxX42xX2xX175xXcaxX5xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX16xX5axXcaxX16xX17xX2xX16xX45xX42xX2xX17xX25xX16xX2xX37xX11exXexX2xX175xX1bxX2cxX2xX23xX14xX24xX16xX17xX2xX46bxX24xXddxX3xX2xX15bxX5axXa2xX16xX17xX2xX42xX24xXddxX16xX2xX6x7478xX2xX3xXabxX2xX42x9c65xX13xX2xX13xX5axX1axX1c4xX16xX17xX2xXfaxX24xXexX7fxX16xX2xX3xX132xX5xX2xX16xX17xX1axX2xXdxX11exX16xX2xX3bxX2cxX3dxX13xX2xX40xX5xX42xX2xX13xX106xX2cxX2xX30xXd8xX16xX17xX2xX175xX2cxX2dxX16xX2xX16xX31xXexX120xX2xX40xX5axX1axX16xX17xX2xX37xX11exXexX2xX4xX31xX2xX30xXd8xX16xX17xX2xX175xX2cxX2dxX16xX2xX13xX5axX24xX21axX3xX2xX3xX5axX132xX2xX17fxX24xXexX13fxX16xX2xX3xX132xX5xX2xX3bxX2cxX3dxX13xX2xX40xX5xX42xXe0xX2xX30xX2cxX3dxX3xX2xX23xX14xX24xX16xX17xX2xX46bxX24xXddxX3xX2xX175xX13axX13xX2xX17xX2cxXcaxX2xX13xX31xX24xXe0xX2xX37xX101xX2cxX2xX13xX2cxX13fxX16xX2xX3xX5axX24xX21axX3xX2xX4xX31xX2xX30xXa2xX2xX4xd19dxXe0xX2xX37xXabxX2xX4xX31xX2xX3xX5axX1axX5xX2xX15bxX2dxX2xX5axX31xX16xX17xX2xX13xX14xX45xX42xX2xX13xX31xX24xX2xX15bxX5axX184xX3xX2xX30xX110xX2cxX2xX5axX31xX16xX17xX2xX13xX14xX45xX42xX2xX16xX17xX1axX2xXdxX11exX16xX2xX1xX5axX34xX2cxX2xX175x79b2xX2xX42xX270xX16xX5axX2xX16xX6dxX2cxX2xX30xXd8xX16xX17xX2xX175xX2cxX2dxX16xX2xX16xX31xXexX2xX30xX270xX2xX175xX22cxXcxX2xX13xXddxX120xX2xX40xX5axXcaxX16xX17xX2xX16xX17xX1axX2xXdxX11exX16xX2xX37xX13fxX24xX2xXfaxX69xX42xX2xX19xXcxX31xX16xX17xX2xXbfxX5xX2xX4xX31xX2xX16xX5axX31xX2xX3xX132xX5xX2xX5axX57exXe0xX2xX42xdd83xX2cxX2xX16xX45xX42xXe0xX2xX5axX6dxX16xX2xX48xX4dxX4bxX2xX13xX5axX1c4xX2cxX2xX17xX2cxX5xX16xX2xX5axX57exX2xX6xXddxX16xX17xX2xX30xX31xX2xX42xX1axX24xX2xX6xX2cxX16xX5axX2xX16xX6dxX2cxX2xX30xXd8xX16xX17xX2xX175xX2cxX2dxX16xX2xX37xX25xXexX2xX16xX17xX24xXexX2xX5axX2cxX2dxX42xX2xX16xX31xXexX2xX16xX7fxX16xX2xX1f8xX175xX31xX2xX3xXcxX16xX2xX16xX17xX1axX2xXdxX11exX16xX2xX13xX6ccxX2cxX2xX13xX24xX2cxX2xX42xX21axX13xX2xX3xX34xX16xX5axX2xX48xX2xX17fxX24xX7fxX120xX2xX40xX5axX31xX2xX1bxX2xX37xX75xX13xX2xX4xX2cxX13fxX16xX2xX16xX5axX1axX16xX17xX2xX3xX24xX21axX3xX2xX6xXddxX16xX17xX2xX13xX5axX270xX2xX1bxX2xX175xX2cxX2dxX16xX2xX19xXcxX31xX16xX17xX2xXbfxX5xXe0xX2xX13xX75xX13xX2xX3xX34xX2xX42xX2cxX247xX16xX17xX2xX3xX6dxX42xX2xX42xX5xX16xX5axX2xX184xXcxXe0xX2xX13xX31xX2cxX2xX6xX34xX16xX2xX30xX31xX2xX13xX37bxX16xX5axX2xX42xX106xX16xX17xX2xX37xX13fxX24xX2xX1bxX2xX5axX247xX13xX2xX16xX17xXcxX31xX2cxX2xX175xX2cxX2dxX16xX2xX16xX7fxX16xX2xX30xXd8xX16xX17xX2xX175xX2cxX2dxX16xX2xX19xXcxX31xX16xX17xX2xXbfxX5xX2xX16xX5axX1axX2xX16xX17xXa2xX2cxX2xX16xX5axX31xX2xX13xX5axX1fxX2xX5axX5xX2cxX200xX120xX0xX4dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX40xX5axXcaxX16xX17xX2xX16xX17xX1axX2xXdxX11exX16xX2xX37xX5xX16xX17xX2xX175xX184xX42xX2xX175xX2cxX2dxX16xX2xX19xXcxX31xX16xX17xX2xXbfxX5xX2xX37xX2dxX2xX42xX1axX24xX2xX6xX2cxX16xX5axX2xX16xX5axX1axX2xX16xX5axXcaxX16xX17xX2xX3xX5axX2cxX247xX16xX2xX175xX2cxX16xX5axX2xX3xX5xX16xX5axX2xX17xX2cxXcaxX2xX37xX75xX13xX2xX13xX14xX1c4xX2cxX2xX16xX17xXcxX31xX2cxX2xX13xX14xXd8xX16xX17xX2xXdxX1axX6dxX16xX17xX2xX3xX132xX5xX2xX23xX12axX2xX17fxX24xXddxX3xXe0xX2xX5axX57exX2xX16xX5axX1axX2xX16xX5axXcaxX16xX17xX2xX1f8xX3xX21axX13xX2xX42xXddxX3xX2xX6xXddxX16xX17xX200xX2xX15bxX5ax8007xX16xX17xX2xX37xXaexX16xX5axX2xX3xX5axX132xX2xX17fxX24xXexX13fxX16xX2xX13xX14xX1axX1c4xX16xX17xX2xX13xX79xX16xX2xX13xX14xX7fxX16xX2xX30xXd8xX16xX17xX2xX175xX2cxX2dxX16xX2xX37xX34xXcxX2xX19xXcxX31xX16xX17xX2xXbfxX5xX2xX6xX24xXddxX13xX2xX42xX75xXexX2xX13xX14xX45xX42xX2xX16xX45xX42xX2xX16xX5xXexX120xX2x5b2exX82exX3xX2xX15bxX5axX12axX2xX13xX14xX45xX42xX2xX175xX13fxX2xX16xX5axX1axX16xX17xX2xX5axX57exX2xX17fxX24xXexX247xX13xX2xX15bxX5axXa2xX16xX17xX2xX175xX914xX2xX175xX2cxX2dxX16xXe0xX2xX30xcdc5xX16xX2xXfaxX69xX42xX2xX175xX2cxX2dxX16xX2xX37xX34xXcxX2xX19xXcxX31xX16xX17xX2xXbfxX5xX2xX4xX31xX2xX16xX5axX31xXe0xX2xX4xX31xX2xX42xX21axX13xX2xX1xX5axX25xX16xX2xX42xX184xX24xX2xX13xX5axXaexX13xX2xX13xX5axX2cxX7fxX16xX17xX2xX4xX2cxX7fxX16xX17xX2xX3xX132xX5xX2xX23xX12axX2xX17fxX24xXddxX3xX120xX0xX4dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX23xXa2xX2cxX2xX4xX106xX2cxX2xX37xX1axX1e7xX3xX2xX13xX5axX45xX42xX2xX19xXcxX31xX16xX17xX2xXbfxX5xX2xX42xX21axX13xX2xX4xX25xX16xX2xX16xXcaxX5xX2xX175xX1bxX2cxX2xX3xX24xX21axX3xX2xX13xX14xX2cxX2dxX16xX2xX4xX22cxX42xX2xX1f8xX19xXcxX31xX16xX17xX2xXbfxX5xXe0xX2xX23xX14xX1axX1c4xX16xX17xX2xXbfxX5xX2xX3xX132xX5xX2xX3bxX2cxX3dxX13xX2xX40xX5xX42xX2x9760xX2xX16xX5axXcaxX16xX17xX2xX175xa272xX16xX17xX2xX3xX5axX1fxX16xX17xX2xX4xXaexX3xX5axX2xX6xX1faxX200xX2xX37xX1axX1e7xX3xX2xX13xX12axX2xX3xX5axX1fxX3xX2xX13xX106xX2cxX2xX23xd45cxX2xX19xX31xX2xX23xc9ebxX16xX5axX2xX13xcfecxX2xX16xX17xX31xXexX2xX48xX2xXc70xX2xX2fcxX4dxX301xX4dxX48xX49xX4axX4bxX2xX16xX5axXc79xX42xX2xX17xX2cxX110xX2cxX2xX13xX5axX2cxX3dxX24xX2xX42xX21axX13xX2xX6xXddxX2xX30xX45xX16xX2xX175xX34xX16xX2xX19xX184xX16xX2xX40xXa2xX42xXe0xX2xX30xX45xX16xX2xX175xX34xX16xX2xX3bxX2cxX3dxX13xX2xX16xX17xXcaxXe0xX2xXc9exX5axX184xX1xX2xX16xX17xXcaxX2xXdxXcxX2xX3xX184xX3xX2xX16xX5axX31xX2xX16xX1axX110xX3xX2xX1xX5axXcxX16xX17xX2xX15bxX2cxX247xX16xX2xX3bxX2cxX3dxX13xX2xX40xX5xX42xXe0xX2xX16xX5axX31xX2xX16xX1axX110xX3xX2xX1xX5axXcxX16xX17xX2xX15bxX2cxX247xX16xX2xX23xX14xX24xX16xX17xX2xX19xXcxX5xX2xX175xX5xX16xX2xX5axX31xX16xX5axX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX3xX184xX3xX2xX13xX5axX247xX2xX15bxc221xX2x53dexX3bx93c6xXd5fxX2xX37xX247xX16xX2xX37xX25xX24xX2xX13xX5axX247xX2xX15bxXd5bxX2xXd5dxXd5dxX120xX2xX40xX5axXcaxX16xX17xX2xX30xX45xX16xX2xX175xX34xX16xX2xX16xX31xXexX2xX15bxX5axXb30xX16xX17xX2xX37xXaexX16xX5axX2xX3xX184xX3xX2xX16xX5axX31xX2xX16xX1axX110xX3xX2xX3bxX2cxX3dxX13xX2xX40xX5xX42xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX4xXaexX3xX5axX2xX6xX1faxX2xX37xX22cxX2xXfaxX184xX3xX2xX4xX1b2xX1xX2xX30xX31xX2xX13xX5axX82exX3xX2xX13xX5axX2cxX2xX3xX5axX132xX2xX17fxX24xXexX13fxX16xX2xX3xX132xX5xX2xX3bxX2cxX3dxX13xX2xX40xX5xX42xX2xX37xXddxX2cxX2xX30xX110xX2cxX2xX5axX5xX2cxX2xX17fxX24xX25xX16xX2xX37xX34xXcxX2xX19xXcxX31xX16xX17xX2xXbfxX5xX2xX30xX31xX2xX23xX14xX1axX1c4xX16xX17xX2xXbfxX5xX120xX2xX23xX14xX2cxX2dxX16xX2xX4xX22cxX42xX2xX17xX2cxX110xX2cxX2xX13xX5axX2cxX3dxX24xX2xX48xX49xX49xX2xX175xX34xX16xX2xX37xX79xX2xX30xX31xX2xX13xX1axX2xX4xX2cxX3dxX24xX2xX3xX132xX5xX2xX3bxX2cxX3dxX13xX2xX40xX5xX42xX2xX30xX31xX2xX3xX184xX3xX2xX16xX1axX110xX3xXe0xX2xX15bxX5axXb30xX16xX17xX2xX37xXaexX16xX5axX2xX3xX5axX132xX2xX17fxX24xXexX13fxX16xX2xX3xX132xX5xX2xX3bxX2cxX3dxX13xX2xX40xX5xX42xX2xX37xXddxX2cxX2xX30xX110xX2cxX2xX48xX2xX17fxX24xX25xX16xX2xX37xX34xXcxX2xX19xXcxX31xX16xX17xX2xXbfxX5xX2xX30xX31xX2xX23xX14xX1axX1c4xX16xX17xX2xXbfxX5xX120xX2xX19xX3dxX2xX13xX5axXddxX16xX17xX2xX13xX1axX2xX4xX2cxX3dxX24xX2xX16xX31xXexX2xX1xX5axX34xX16xX2xX184xX16xX5axX2xX6xX82exX2xX5axX2cxX3dxX16xX2xXdxX2cxX3dxX16xX2xX13xX5axX1axX1c4xX16xX17xX2xXfaxX24xXexX7fxX16xX2xX3xX132xX5xX2xX17fxX24xX11exX16xX2xX4xX82exX3xX2xX3bxX2cxX3dxX13xX2xX40xX5xX42xX2xXb81xX21axX16xX17xX2xX5axX101xX5xX2xX13xX106xX2cxX2xX19xXcxX31xX16xX17xX2xXbfxX5xX2xX30xX31xX2xX30xXd8xX16xX17xX2xX175xX2cxX2dxX16xX2xX1xX5axX6ccxX2xX3xX1b2xX16xX179xX2xXb81xX184xX3xX2xX13xX31xX2cxX2xX4xX2cxX3dxX24xX2xX16xX31xXexX2xX6xX55bxX2xX37xX1axX1e7xX3xX2xX13xX14xX2cxX2dxX16xX2xX4xX22cxX42xX2xX13xX106xX2cxX2xX13xX5axX132xX2xX37xXa2xX2xX19xX31xX2xX40xX21axX2cxX2xX30xX31xX2xX23xXc9exX2xX19xX79xX2xXb81xX5axX37bxX2xX5d6xX2cxX16xX5axX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xX5axX1c4xX2cxX2xX17xX2cxX5xX16xX2xX6xX5xX24xX2xX37xXabxX120xX0xX4dxX1xX10xX0xX13xX5xX175xX4xX69xX2xX284xX2cxXdxX13xX5axX8xX9xX48xX49xX49xX9xX2xX3xX69xX4xX4xX6xX1xX5xX3xX2cxX16xX17xX8xX9xX4axX9xX2xX3xX69xX4xX4xX1xX5xXdxXdxX2cxX16xX17xX8xX9xX4axX9xX2xX175xXcxX14xXdxX69xX14xX8xX9xX49xX9xX2xX5xX4xX2cxX17xX16xX8xX9xX3xX69xX16xX13xX69xX14xX9xX10xX0xX13xX175xXcxXdxXexX10xX0xX13xX14xX10xX0xX13xXdxX10xX0xX2cxX42xX17xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX4dxX4dxX2cxX120xX175xX5xXcxX5axX5xX13xX2cxX16xX5axX120xX30xX16xX4dxX16xX69xX284xX6xX4dxX4axX4bxX48xX48xX4dxX2fcxX2fdxXdxX2ffxX49xX301xX49xX2fcxX49xX49xX13xX301xX49xX301xX49xX2fcxX49xX4bxX48xX4xX4axX120xX30fxX1xX17xX9xX2xX4dxX10xX0xX4dxX13xXdxX10xX0xX4dxX13xX14xX10xX0xX13xX14xX10xX0xX13xXdxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXb81xX5xX1xX13xX2cxXcxX16xX9xX10xb8aaxX24xXexX7fxX16xX2xX4xX37bxX16xX5axX2xX37xX34xXcxX120xX2xX0xX69xX42xX10x903cxX16xX5axX665xX2xX3bxb0d1xX2xe481xX16xX5axX2xX23xX24xX75xX16xX0xX4dxX69xX42xX10xX0xX4dxX13xXdxX10xX0xX4dxX13xX14xX10xX0xX4dxX13xX175xXcxXdxXexX10xX0xX4dxX13xX5xX175xX4xX69xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX19xXcxX31xX16xX17xX2xXbfxX5xX2xXc70xX2xX42xX34xX16xX5axX2xX37xX75xX13xX2xX13xX5axX2cxX7fxX16xX17xX2xX17xX2cxXcaxX5xX2xX13xX14xXd8xX16xX17xX2xX15bxX5axX6dxX2cxXe0xX2xX16xX5axXcaxX16xX17xX2xX6xX13axX3xX2xX1xX5axXcxX16xX17xX2xX30xX24xX5xX2xX175xX5xX16xX2xX3xX5axXcxX2xX16xX5axXcaxX16xX17xX2xXdxX101xX16xX17xX2xX13xX21axX3xX2xX3xXabxX2xX3xXa2xX16xX17xX2xX15bxX5axX5xX2cxX2xX1xX5axX184xX2xX30xX31xX2xX175xX34xXcxX2xX30xX3dxX2xX19xXcxX31xX16xX17xX2xXbfxX5xX2xX30xXbb0xX16xX2xX3xX101xX16xX2xX13xX1axX6dxX2cxX2xX16xX17xX24xXexX7fxX16xX2xX16xcfe4xX13xX2xX42xX82exX3xX120xX2xX103exXd8xX2xX4xX110xX1xX2xX175xX6ccxX2cxX2xX13xX5axX1c4xX2cxX2xX17xX2cxX5xX16xX2xX37xX22cxX2xX1xX5axX132xX2xX42xX75xXexX2xX13xX14xX45xX42xX2xX16xX45xX42xX2xX16xX5axX1axX16xX17xX2xX3xX5axX2cxX247xX3xX2xX13xX5axX24xXexX13fxX16xX2xX3xX45xX16xX17xX2xX175xX24xX79xX42xX2xX14xX5xX2xX19xXcxX31xX16xX17xX2xXbfxX5xX2xX30xXbb0xX16xX2xX3xX101xX16xX2xX37xXabxXe0xX2xX16xX5axXcaxX16xX17xX2xX13xX5axX132xXexX2xX175xX2cxX16xX5axX2xX37xX21axX2cxX2xX19xXcxX31xX16xX17xX2xXbfxX5xX2xX3xX5xX16xX2xX13xX14xX1axX1c4xX16xX17xXe0xX2xXdxX1058xX16xX17xX2xX42xX22cxX16xX5axX2xX42xX21axX13xX2xX13xX5axX1c4xX2cxX2xX37xX22cxX2xX13xX106xXcxX2xX16xX7fxX16xX2xX5axX31xXcxX2xX15bxX5axX37bxX2xX19xXcxX31xX16xX17xX2xXbfxX5xX2xX175xX75xX13xX2xX13xX1faxX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX4xX101xX16xX17xX2xX3xXcxX16xX2xXdxX11exX16xX2xX37xX75xX13xX2xX3bxX2cxX3dxX13xX2xX5axXa2xX42xX2xX16xX5xXexX2xX30xX31xX2xX42xX22cxX2cxX2xX42xX22cxX2cxX2xX6xX5xX24xX2xX16xX31xXexX120xX2xX40xX5axXcaxX16xX17xX2xX3xXcxX16xX2xXdxX11exX16xX2xX37xX75xX13xX2xX3bxX2cxX3dxX13xX2xX3xX5xX16xX2xX13xX14xX1axX1c4xX16xX17xX2xX16xX6dxX2cxX2xX37xX25xX24xX2xX6xXabxX16xX17xX2xX16xX17xX57exX16xX2xX17xX2cxXabxXe0xX2xX16xX5axXcaxX16xX17xX2xX3xX21axX13xX2xX42xXddxX3xX2xX3xX5axX132xX2xX17fxX24xXexX13fxX16xX2xX1f8xX6xXddxX16xX17xX200xX2xX17xX2cxXcaxX5xX2xX19xXcxX31xX16xX17xX2xXbfxX5xX2xX37xX5xX16xX17xX2xX15bxX247xX2xX13xX6ccxX3xX2xX175xX1axX110xX3xX2xX3xX5axX11exX16xX2xX13xX2cxX13fxX16xX2xX16xX5axX11exX16xX2xX5axX31xX16xX17xX2xX13xX14xX45xX42xX2xX16xX45xX42xX2xX17fxX24xX5xXe0xX2xX15bxX5axXb30xX16xX17xX2xX37xXaexX16xX5axX2xX3xX5axX132xX2xX17fxX24xXexX13fxX16xX2xX3xX132xX5xX2xX3bxX2cxX3dxX13xX2xX40xX5xX42xX2xX13xX106xX2cxX2xX30xXd8xX16xX17xX2xX175xX2cxX2dxX16xX2xX16xX31xXexX120xX2xX19xX57exX2xX13xX82exX2xX5axX31xXcxX2xX4xX31xX2xX16xX5axXcaxX16xX17xX2xX1f8xX3xXa2xX16xX17xX2xXdxX11exX16xX200xX2xX3xX132xX5xX2xX19xXcxX31xX16xX17xX2xXbfxX5xX2xX15bxX5axXa2xX16xX17xX2xX5axX13fxX2xX175xX2cxX247xX13xX2xX14xX24xX16xX2xX6xX1e7xX2xX13xX14xX1axX110xX3xX2xX175xX22cxXcxX2xX13xXddxX2xX30xX31xX2xX13xX14xX1axX110xX3xX2xX175xX75xX13xX2xX3xX1fxX2xX13xX5axX247xX2xX4xX82exX3xX2xX5axX24xX16xX17xX2xX175xX106xXcxX2xX16xX31xXcx7f1fxX0xX4dxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX105axX24xX13xX5axXcxX14xX9xX10xX23xX14xX25xX16xX2xXc9exX5axXcxX16xX17xX0xX4dxX1xX10
Trần Phong