Thủ tướng nhận lỗi về những khuyết điểm của Chính phủ
Thủ tướng đã thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành thời gian qua.
b6b5xc18bxdf84xc278x107c7xc5e5xebf3x12ff7x11ac7xX7xb9a7x1334dxcca5xc87exc894x10f5cxX5xe267xXaxX3xX7xXexdaadxX5xX10xX9xXaxXexX10xdb17xXexccc2xX6xX5xXdxe435xe380x12423xX3x10e9bx1264axX7xXexXdxed55xX15xXaxc925xXcxX1xb93dxX3xXexf40exe5a7xX23xX22xX3xX23xX1x10770xX23xX3xX5xe8f6xXdxX3x13036xecf3xX3xX23xX1xdbd4xX23xX22xX3xe434xX1xX27xX15x1056dxXexX3xc458xXdxe566x12849xX3xX4xX31xX6xX3x105b0xX1x12418xX23xX1xX3xXbxX1xX31xX0xf353xX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx103abxX10xX6xfc6exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX1xX31xX3xXexX34xX35xX23xX22xX3xX52x12fbdxX3xXexX1x10b2cxX23xX22xX3xXexX1x1084axX23xX3xX23xX1x13249xX23xX3xX23xX1xX3bxX23xX3xX23xX1xX47xX23xX22xX3xX15xX4fxX27xX3xX4bx12eeexX55x12f5cxX3xX4bxX1xX27xX15xX4fxXexX3xX52xXdxX54xX55xX3xX4xX31xX6xX3xX5bxX1xX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX31xX3xXexc52exd18dxX23xX22xX3xX5xXa1xX23xX1xX3xX52xf5b9xXe3xXc5xX3xe9bcxX27xece6xX23xX3xX5x121dexXc5xX3xX52xXdxX43xX27xX3xX1xfaa8xX23xX1xX3xXexX1xe4f4xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXf1xX27xX6x12e81xX0xX65xXbxX2exX0xXexX6xc865xX5xX10xX3xX119xXe3xXe2xX77xX10xXe2xX9xXaxcdf2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX77xX77xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xfba8xXdxX77xXexX1xX9xXaxca71xX125xX125xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xXe2xXaxX2exX0xXexX119xXe3xX77xX15xX2exX0xXexXe2xX2exX0xXexX77xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xXdxX55xX22xX3xX7xXe2xX4xX9xXaxX65xX65xXdxX111xX119xX6xXe3xX1xX6xXexXdxX23xX1xX111xX42xX23xX65xX23xX10xX148xX7xX65xX2xX14fx12dd4x12ef6xX65xX2xX125xc49dxX77xX2xX2xX1b0xX125xe5e9xX125xX125xXexX14fxX1b0xX125xX1b1x131a7xX5xX125xX111xX26xXbxX22xXaxX3xX65xX2exX0xX65xXexX77xX2exX0xX65xXexXe2xX2exX0xXexXe2xX2exX0xXexX77xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX6xXbxXexXdxXe3xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXe2xXaxX2exXaxXcx12e16xXdxX3xX23xX22xX1xXdx13697xX55xX3xXexefcaxX4xX3xX23xX1xX3bxX23xX3xXexXe2xf892xX4xX1xX3xX23xX1xXdx1179dxX55xX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xXexXe2xf970xX3xX5xX35xX23xX3xX4xX31xX6xX3xX23xX22xX34xX106xXdxX3xX52xdd24xX23xX22xX3xX52xc4bbxX27xX3xX5bxX1xX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX31xX3xX42xX100xX3xX1cxXdxX23xX3xXexX1xX100xX23xX1xX3xXexX1xX3bxXexX3xX23xX1xX3bxX23xX3xX5xX3fxXdxX3xXexXe2xX34xX35xX4xX3xd9e0xX27x111aaxX4xX3xX1xbedbxXdxXc5xX3xXexXe2xX34xX35xX4xX3xXexXe3xX100xX23xX3xb804xXf3xX23xX22xXc5xX3xXexXe3xX100xX23xX3xX77xf445xX23xX3xX42xX43xX3xXex11f16xXexX3xX4xXf3xX3xX23xX1xX47xX23xX22xX3xX15xX4fxX27xX3xX4bxXc3xX55xXc5xX3xX4bxX1xX27xX15xX4fxXexX3xX52xXdxX54xX55xX3xX4xX31xX6xX3xX5bxX1xX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX31xX3xXexXe2xXe3xX23xX22xX3xX5xXa1xX23xX1xX3xX52xXedxXe3xXc5xX3xXf1xX27xXf3xX23xX3xX5xXf7xXc5xX3xX52xXdxX43xX27xX3xX1xX100xX23xX1x10432xf02fxX0xX65xXexX77xX2exX0xX65xXexXe2xX2exX0xX65xXexX119xXe3xX77xX15xX2exX0xX65xXexX6xX119xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12f3dxXe3xX77xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxXe2xX34xX35xX4xX3xX279xX27xX27bxX4xX3xX1xX27fxXdxXc5xX3xX7xX223xX23xX22xX3xX14fxX14fxX65xX2xX125xXc5xX3xX7xX6xX27xX3xX4bxX1xXdxX3xXexXe2xXb0xX23xX1xX3xX119xX100xX15xX3xX319xX223xXe3xX3xX4xX223xXe3xX3xX4xX31xX6xX3xX5bxX1xX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX31xX3xX42xX43xX3xf13exXcxXb0xX23xX1xX3xX1xXb0xX23xX1xX3xX4bxXdxX23xX1xX3xXexX4fxXc5xX3xX1cxXa1xX3xX1xX27fxXdxX3xX23xc412xX55xX3xX14fxX125xX2xX14fxX3xX42xX100xX3xX23xX1xXdxX22axX55xX3xX42x11823xX3xX23xX39exX55xX3xX14fxX125xX2xX1b1xX2f3xXc5xX3xXcxX1xX31xX3xXexX34xX35xX23xX22xX3x12e93xX22xX27xX15x11972xX23xX3xXcxX2a1xX23xX3x10b70xca7bxX23xX22xX3xX52xXa1xX3xXexX1xXa5xX23xX22xX3xXexX1xXabxX23xX3xX23xX1xXb0xX23xX3xX23xX1xX3bxX23xX3xX23xX1xX47xX23xX22xX3xX15xX4fxX27xX3xX4bxXc3xX55xXc5xX3xX4bxX1xX27xX15xX4fxXexX3xX52xXdxX54xX55xX3xX4xX31xX6xX3xX5bxX1xX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX31xX3xXexXe2xXe3xX23xX22xX3xX5xXa1xX23xX1xX3xX52xXedxXe3xXc5xX3xXf1xX27xXf3xX23xX3xX5xXf7xXc5xX3xX52xXdxX43xX27xX3xX1xX100xX23xX1xX3xXexX1xX106xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXf1xX27xX6xX111xX0xX65xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX319xXe3xX77xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX1xX31xX3xXexX34xX35xX23xX22xX3xX23xfdfdxXdxX24xX3xXcxXe2xXe3xX23xX22xX3xX23xX1xX47xX23xX22xX3xX23xX22xX100xX15xX3xXf1xX27xX6xXc5xX3xX319xX6xX23xX3xX5bxX223xX23xX3xX7x111f9xX3xX52xXf3xX23xX22xX3xX5bxX1xX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX31xXc5xX3xXcxX1xX31xX3xXexX34xX35xX23xX22xX3xX5bxX1xX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX31xXc5xX3xX319xX6xX23xX3xX4xX223xX23xX3xX7xX4a8xX3xX28exXf3xX23xX22xX3xX4xX223xX4xX3xX319xX27fxX3xX42xX100xX3xXexd82dxX23xX22xX3xXexX1xX100xX23xX1xX3xX42xXdxX215xX23xX3xX5bxX1xX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX31xX3xX52xXa1xX3xX23xX22xX1xXdxX215xX55xX3xXexX219xX4xX3xX4bxXdxX54xX55xX3xX52xXdxX54xX55xX3xXexX4a8xX3xXbxX1xX215xX3xX119xXb0xX23xX1xX3xXexX1xX10xXe3xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX24bxX23xX3xX3c7xX22xX1xX235xX3xXf1xX27xX15xX4fxXexX3xXcxXe2xX27xX23xX22xX3xX34xeb5cxX23xX22xX3xX1b0xXc5xX3xX4bxX1xX485xX6xX3x12701x111fexX3xX382x106e5xX27fxXexX3xX7xX27bxX3xX42xX2a1xX23xX3xX52xX43xX3xX4xX2a1xXbxX3xX119xX223xX4xX1xX3xX42xX43xX3xX1cxX29axX15xX3xX77xX4a8xX23xX22xX3xX28exXf3xX23xX22xX3xX1xXdxX22axX23xX3xX23xX6xX15xX2f3xX111xX3xXcxX3bxXbxX3xXexX1xX54xX3xX319xX6xX23xX3xX4xX223xX23xX3xX7xX4a8xX3xX52xXf3xX23xX22xX3xX42xX100xX3xX55xX3fxXdxX3xX52x12393xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX3xX4xX1xX219xX23xX22xX3xXexX20exXdxX3xX52xXa1xX3xXexX1xX100xX23xX1xX3xX4bxX1xe70fxX23xX3xX23xX1xXb0xX23xX3xX23xX1xX3bxX23xX3xX23xX1xX47xX23xX22xX3xX15xX4fxX27xX3xX4bxXc3xX55xXc5xX3xX4bxX1xX27xX15xX4fxXexX3xX52xXdxX54xX55xX3xX42xX100xX3xX4xX1xX29axX23xX3xXexX1xX100xX23xX1xX3xX4xX24bxX27xX3xXexX1xX235xX3xXe2xX219xXexX3xXe2xX6xX3xX23xX1xX47xX23xX22xX3xX119xX100xXdxX3xX1xef84xX4xX3xXexX1xX2a1xX55xX3xXexX1xX5dxX6xXc5xX3xX7xX29axX27xX3xX7xXabxX4xX3xX23xX1xX2a1xXexX3xXexXe2xXe3xX23xX22xX3xXexX1xX4a8xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX246xX4xX3xXexXe2xX223xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX22axX55xX3xX42xX3b0xX3xX52xX34xcb5cxX4xX3xX22xXdxX6xXe3xX3xX42xX100xX3xXexXe2xXe3xX23xX22xX3xX4xXf3xX3xXf1xX27xX223xX3xXexXe2xXb0xX23xX1xX3xX1xXe3xXedxXexX3xX52xX27fxX23xX22xX3xX4xX223xX4xX1xX3xX55xXedxX23xX22xX3xX4xX31xX6xX3xX55xXb0xX23xX1xX111xX0xX65xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX319xXe3xX77xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX382x128cdxX35xXdxX3xXexXe2xX618xX23xX22xX3xXexXe2xX223xX4xX1xX3xX5xX100xX3x10e44xX15xX3xX42xXdxX215xX23xX3xX319xX27fxX3xX5bxX1xX5dxX23xX1xX3xXexXe2xX235xXc5xX3xXcxX1xX31xX3xXexX34xX35xX23xX22xX3xX5bxX1xX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX31xXc5xX3xXexX20exXdxX3xX23xX22xX1xXdxX215xX55xX3xXexX219xX4xX3xX23xX1xX3bxX23xX3xXexXe2xX223xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX22axX55xX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xXexXe2xX235xX3xX5xX35xX23xX3xX4xX31xX6xX3xX23xX22xX34xX106xXdxX3xX52xX246xX23xX22xX3xX52xX24bxX27xX3xX5bxX1xX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX31xX3xX42xX100xX3xX1cxXdxX23xX3xXexX1xX100xX23xX1xX3xXexX1xX3bxXexX3xX23xX1xX3bxX23xX3xX5xX3fxXdxX3xXexXe2xX34xX35xX4xX3xX279xX27xX27bxX4xX3xX1xX27fxXdxXc5xX3xXexXe2xX34xX35xX4xX3xXexXe3xX100xX23xX3xX28exXf3xX23xX22xXc5xX3xXexXe3xX100xX23xX3xX77xX29axX23xX3xX42xX43xX3xXexX2a1xXexX3xX4xXf3xX3xX23xX1xX47xX23xX22xX3xX15xX4fxX27xX3xX4bxXc3xX55xXc5xX3xX4bxX1xX27xX15xX4fxXexX3xX52xXdxX54xX55xX3xX4xX31xX6xX3xX5bxX1xX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX31xX3xXexXe2xXe3xX23xX22xX3xX5xXa1xX23xX1xX3xX52xXedxXe3xXc5xX3xXf1xX27xXf3xX23xX3xX5xXf7xXc5xX3xX52xXdxX43xX27xX3xX1xX100xX23xX1xXc5xX3xX23xX1xX2a1xXexX3xX5xX100xX3xX23xX1xX47xX23xX22xX3xX15xX4fxX27xX3xX4bxXc3xX55xXc5xX3xX4bxX1xX27xX15xX4fxXexX3xX52xXdxX54xX55xX3xXexXe2xXe3xX23xX22xX3xX4bxXdxX54xX55xX3xXexXe2xX6xXc5xX3xX22xXdxX223xX55xX3xX7xX223xXexX3xX1xXe3xXedxXexX3xX52xX27fxX23xX22xX3xX4xX31xX6xX3xXexX3bxXbxX3xX52xXe3xX100xX23xX3xX4bxXdxX23xX1xX3xXexX4fxXc5xX3xXex10c00xX23xX22xX3xX4xX20exX23xX22xX3xXexX15xX3xX23xX1xX100xX3xX23xX34xX35xX4xd196xX3xX55xX27fxXexX3xX7xX27bxX3xXexX3bxXbxX3xX52xXe3xX100xX23xXc5xX3xXexX847xX23xX22xX3xX4xX20exX23xX22xX3xXexX15xXc5xX3xX52xXdxX54xX23xX3xX1xXb0xX23xX1xX3xX5xX100xX3xX6c5xXdxX23xX6xX7xX1xXdxX23xXc5xX3xX6c5xXdxX23xX6xX5xXdxX23xX10xX7xXc5xX3xX7xXf3xX23xX3xX1cxX27xX2a1xXexX3xX4bxXdxX23xX1xX3xX77xXe3xX6xX23xX1xX3xX4bxXc3xX55xX3xX1xXdxX22axX27xX3xXf1xX27xXf3xXc5xX3xX4xX485xX3xX23xX1xXdxX43xX27xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xXedxX55xXc5xX3xX22xX29axX15xX3xXexX847xX23xX3xXexX1xX2a1xXexX3xX42xX100xX3xX1xX3bxX27xX3xXf1xX27xXf3xX3xX23xX22xX1xXdxX215xX55xX3xXexXe2xX618xX23xX22xX3xX42xX43xX3xX23xX1xXdxX43xX27xX3xX55xb740xXexXc5xX3xXf3xX23xX1xX3xX1xX34xb7d8xX23xX22xX3xX5xX35xX23xX3xX52xX4fxX23xX3xX27xX15xX3xXexX5dxX23xX3xX42xX100xX3xX42xX6xXdxX3xXexXe2xe8ebxX3xX4xX31xX6xX3xX4bxXdxX23xX1xX3xXexX4fxX3xX3c7xX1xX100xX3xX23xX34xX35xX4xX2f3xX3xf218xX3xXcxX1xX31xX3xXexX34xX35xX23xX22xX3xX23xX485xXdxX111xX0xX65xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX319xXe3xX77xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX1xX31xX3xXexX34xX35xX23xX22xX3xX23xX215xX27xX3xXf1xX27xX15xX4fxXexX3xXexX29axX55xX24xX3xX5bxX1xX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX31xXc5xX3xXcxX1xX31xX3xXexX34xX35xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX31xXc5xX3xXexX4eaxX23xX22xX3xXexX1xX100xX23xX1xX3xX42xXdxX215xX23xX3xX5bxX1xX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX31xX3xX7x12498xX3xX23xX22xX1xXdxX215xX55xX3xXexX219xX4xX3xX23xX22xX1xXdxX215xX55xX3xX4bxX1xXabxX4xX3xX42xX35xXdxX3xX55xXb0xX23xX1xXc5xX3xX52xXe3xX100xX23xX3xX4bxX4fxXexXc5xX3xX23xX1xX2a1xXexX3xXexXe2xX5dxXc5xX3xX1xX4fxXexX3xX5xX928xX23xX22xXc5xX3xX1xX4fxXexX3xX7xX246xX4xX3xX5xX100xX55xX3xX42xXdxX22axX4xXc5xX3xX52xX43xX3xX4xX6xXe3xX3xXexXe2xX223xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX22axX55xXc5xX3xX23xX3fxX3xX5xX4a8xX4xX3xX4xX6xXe3xX3xX23xX1xX2a1xXexX3xX52xX54xX3xX4bxX1xXabxX4xX3xXbxX1xX3b0xX4xX3xX23xX1xX47xX23xX22xX3xX15xX4fxX27xX3xX4bxXc3xX55xXc5xX3xX4bxX1xX27xX15xX4fxXexX3xX52xXdxX54xX55xXc5xX3xXbxX1xX2a1xX23xX3xX52xX2a1xX27xX3xXexX1xX4a8xX4xX3xX1xXdxX22axX23xX3xXexX27bxXexX3xX4xX1xX246xX4xX3xXexXe2xX223xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX22axX55xX3xX42xX3b0xX3xX52xX34xX658xX4xX3xX22xXdxX6xXe3xXc5xX3xX1xX100xX23xX1xX3xX52xX27fxX23xX22xX3xXf1xX27xX15xX4fxXexX3xX5xXdxX22axXexXc5xX3xXexX2a1xXexX3xX4xXf3xX3xX42xXb0xX3xXcxX847xX3xXf1xX27xX27bxX4xXc5xX3xX42xXb0xX3xX23xX1xX29axX23xX3xX77xX29axX23xXc5xX3xX42xXb0xX3xX52xXf3xX23xX22xXc5xX3xX42xXb0xX3xX4xX1xX4fxX3xX52xX27fxXc5xX3xX42xXb0xX3xX7xX4a8xX3xX847xX23xX3xX52xX235xX23xX1xX3xX42xX100xX3xX7xX4a8xX3xXbxX1xX223xXexX3xXexXe2xXdxX54xX23xX3xX119xX43xX23xX3xX42xX47xX23xX22xX3xX4xX31xX6xX3xX52xX2a1xXexX3xX23xX34xX35xX4xX111xX0xX65xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX319xXe3xX77xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX5bxX27xX27bxXdxX3xX119xX100xXdxX3xXbxX1xX223xXexX3xX119xXdxX54xX27xX3xX4xX31xX6xX3xX55xXb0xX23xX1xXc5xX3xXcxX1xX31xX3xXexX34xX35xX23xX22xX3xX23xX1xX2a1xX23xX3xX55xXedxX23xX1xX24xX3xX5bxX1xX219xX23xX22xX3xXexX6xX3xX52xX6xX23xX22xX3xXbxX1xX2a1xX23xX3xX52xX2a1xX27xX3xX52xX54xX3xX52xXedxXexX3xX4bxX4fxXexX3xXf1xX27xXf3xX3xX4xX6xXe3xX3xX23xX1xX2a1xXexX3xX23xX1xXdxX22axX55xX3xX42xX3b0xX3xX4xX928xX23xX3xX5xXedxXdxX3xX4xX31xX6xX3xX23xX39exX55xX3xX14fxX125xX2xX14fxX111xX3xX319xX34xX35xX4xX3xX7xX6xX23xX22xX3xX23xX39exX55xX3xX14fxX125xX2xX1b1xXc5xX3xX23xX39exX55xX3xX119xXf3xX23xX3xX5xX43xX3xX4xX31xX6xX3x12938xX4fxX3xX1xXe3xXedxX4xX1xX3xX1c3xX3xX23xX39exX55xX3xX14fxX125xX2xX2xX1exX14fxX125xX2xX1c3xXc5xX3xX52xX2a1xXexX3xX23xX34xX35xX4xX3xXexX6xX3xXbxX1xXf3xXdxX3xX52xX27bxXdxX3xX55xX902xXexX3xX42xX35xXdxX3xXe2xX2a1xXexX3xX23xX1xXdxX43xX27xX3xX4bxX1xX485xX3xX4bxX1xX39exX23xXc5xX3xXexX1xX223xX4xX1xX3xXexX1xX246xX4xXc5xX3xX23xX1xXdxX22axX55xX3xX42xX3b0xX3xX52xX902xXexX3xXe2xX6xX3xX5xX100xX3xXe2xX2a1xXexX3xX23xX902xX23xX22xX3xX23xX43xX111xX0xX65xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX319xXe3xX77xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX3d2xX34xX35xXdxX3xX7xX4a8xX3xX5xXa1xX23xX1xX3xX52xXedxXe3xX3xX4xX31xX6xX3xXcxXe2xX27xX23xX22xX3xX34xX548xX23xX22xX3xX28exXf3xX23xX22xXc5xX3xXexXe3xX100xX23xX3xX28exXf3xX23xX22xXc5xX3xXexXe3xX100xX23xX3xXf1xX27xX29axX23xXc5xX3xXexXe3xX100xX23xX3xX77xX29axX23xXc5xX3xX4xXf3xX3xX1xX22axX3xXexX1xX27bxX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xXexXe2xX235xX3xXbxX1xXf3xXdxX3xX4xfb44xX23xX22xX3xX23xX1xX6xX27xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX7xX246xX4xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX5xX928xX23xX22xXc5xX3xXf1xX27xX15xX4fxXexX3xXexX29axX55xX3xX4xX6xXe3xX3xX23xX1xX2a1xXexX3xXexX1xX4a8xX4xX3xX1xXdxX22axX23xX3xXexX1xXabxX23xX22xX3xX5xX658xXdxX3xX23xX1xXdxX22axX55xX3xX42xX3b0xX3xX4bxX4fxX3xX1xXe3xXedxX4xX1xX3xX14fxX125xX2xX1b1xXc5xX3xX22xX485xXbxX3xXbxX1xX24bxX23xX3xXexX5dxX4xX1xX3xX4xX4a8xX4xX3xX42xX100xXe3xX3xX42xXdxX22axX4xX3xXexX1xX4a8xX4xX3xX1xXdxX22axX23xX3xXexX1xXabxX23xX22xX3xX5xX658xXdxX3xX23xX1xXdxX22axX55xX3xX42xX3b0xX3xX4bxX4fxX3xX1xXe3xXedxX4xX1xX3xX23xX39exX55xX3xX14fxX125xX2xX1b1xXc5xX3xX22xX485xXbxX3xXbxX1xX24bxX23xX3xXexX5dxX4xX1xX3xX4xX4a8xX4xX3xX42xX100xXe3xX3xX42xXdxX22axX4xX3xXexX1xX4a8xX4xX3xX1xXdxX22axX23xX3xXbfexX4fxX3xX1xXe3xXedxX4xX1xX3xX1c3xX3xX23xX39exX55xX3xX14fxX125xX2xX2xX1exX14fxX125xX2xX1c3xX111xX3xX5bxX1xX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX31xX3xX55xXe3xX23xX22xX3xX23xX1xX3bxX23xX3xX52xX34xX658xX4xX3xX7xX4a8xX3xX31xX23xX22xX3xX1xX27fxXc5xX3xX22xXdxX223xX55xX3xX7xX223xXexX3xX4xX31xX6xX3xX279xX27xX27bxX4xX3xX1xX27fxXdxXc5xX3xX558xX902xXexX3xXexXe2xX3bxX23xX3xXcxX847xX3xXf1xX27xX27bxX4xX3xX6c5xXdxX22axXexX3xX3c7xX6xX55xXc5xX3xX4xX223xX4xX3xX52xXe3xX100xX23xX3xXexX1xX54xX3xX23xX1xX29axX23xX3xX77xX29axX23xX3xX77xX29axX23xX3xX42xX100xX3xX52xX5abxX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX3xX52xX5abxX23xX22xX3xX119xX100xXe3xX3xX4xXf3xX3xX23xX34xX35xX4xX111xX65xX111xX0xX65xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb7d2xXe3xX27xXe2xX4xX10xXaxX2exXcxX1xX10xXe3xX3xX6c5xXe3xX42xX111xX42xX23xX0xX65xXbxX2e
hongduong