Việt Nam có khu nghỉ dưỡng lọt top 10 nhà nghỉ “xanh” đẹp nhất thế giới
(Baohatinh.vn) - Danh sách 10 nhà nghỉ sinh thái đẹp nhất thế giới theo bình chọn của trang National Geographic Traveler.
fa42x182d3x1036ax14207x18a49x139fex13e87x1375bx12086xX7x17ac3x196aax1442bx1307fx16181x160d2xX5x129f0xXaxfc0dx1810exXdx18ff3xXexX3x18295xX6x109f8xX3xX4x111f3xX3x138cfxX1x16893xX3x14ccex151c4xX1x19aa8xX3xfb0bx12149x127d3xX23xX24xX3xX5x11915xXexX3xXex14f31xXbxX3xX2x1902cxX3xX23xX1x1237dxX3xX23xX24xX1xX26xX3x18ef9xfda2xX6xX23xX1x15639xX3x10ae3x1339cxXbxX3xX23xX1x139d3xXexX3xXexX1x12c28xX3xX24xXdx10291xXdxX0x176eaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13968xX10xX6xX28xXaxX12x12326xX6xX23xX1xX3xX7x1857exX4xX1xX3xX2xX37xX3xX23xX1xX3bxX3xX23xX24xX1xX26xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX76xXdxX3xX49xX4axXbxX3xX23xX1xX4fxXexX3xXexX1xX54xX3xX24xXdxX58xXdxX3xXexX1xX10xX33xX3xff70x10d86xX23xX1xX3xX4xX1xX2fxX23xX3xX4x12afaxX6xX3xXex11e6bxX6xX23xX24xX3xX18xX6xXexXdxX33xX23xX6xX5xX3x11ebdxX10xX33xX24xXb6xX6xXbxX1xXdxX4xX3xXcxXb6xX6x11ce7xX10xX5xX10xXb6x1467dxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx142f2xX6xXbxXexXdxX33xX23xXaxX3xX7xXex163b0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXex135c9xX6xX5xXdxX24xX23x16ba8xX3xX4xX10xX23xXexX10xXb6x1752fxXaxX12xX0xXdxX1axX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxXd2xXdxX10xXexX3xX23xX6xX1axX3xX4xX33xX3xX1fxX1xX21xX3xX23xX24xX1xXdxX3xX28xX21xX33xX23xX24xX3xX5xX33xXexX3xXexX33xXbxX3xX2xX37xX3xX23xX1xX6xX3xX23xX24xX1xXdxX3xX43xX6xX23xX1xX3xX28xX10xXbxX3xX23xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX33xXdxXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX101xX5bxX5bxXdxXd7xXa7xX6xX33xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd7xXd2xX23xX5bxX23xX10x15408xX7xX5bxX2x10637x10ceex183caxX5bxX17exX17exX28xX17fxX2xX17exXexfb8ax180ddxX180xX17exX5xX37xXd7x1718dxXbxX24xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxX17axXdxX28xXexX1xX101xX180xX180xX37xXbxX43xX109xX1xX10xXdxX24xX1xXexX101x10cc3xX189xX17exXbxX43xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX6xXbxXexXdxX33xX23xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexXfbxX6xX5xXdxX24xX23xX101xX3xX190xX21xX7xXexXdx17b9cxXf2xX109xXaxX12xX18xX1x15c12xX23xX24xX3xX23xX24x18da0xXdxX3xX23xX1xX3bxX3xX23xX1x1704cxX3xX49xX29x14047xX4xX3xX43x1438fxXf2xX3xX1fxX1x14444xXbxX3xX1fx10404xX23xX3xXa7x18d82xX23xX24xX3xX49xX76xX3xX24xXb6xX6xX23xXdxXexX3xXexXb6xfe49xX23xX24x14225xX3xX1axX76xXdxX3xX5xX202xXbxX3xX5xX76xX3xX4xX2fxX3xX49xX29xX202xX4xX3xXa7x16eeaxX3xXexXb6xX20fxX3xX1xX202xXbxX3xX5x12013xX3xX43xX21xX23xX24xX3x12196xX21xX6xX23xX1xX3xX7xX29x19a49xX23xX3xXd2xX3bxX3xX49xX26xX23xX1xX3xX23x15b46xXdxX3xX23xX213xX1axX3xXexXb6xX33xX23xX24xX3xX1fxX1xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX2axX23xX24xX3xXcxX33xXbxX6xX7xX3x12b86xX4xX33xX5xX33xX28xX24xX10xX3x15f49xX3x12b47xX6xX3x1795dxX6xX226xX3xXexX26xX23xX1xX3x1278fxX3bxX33xX3xXe7xX6xXdxX226xX3xXbxX1xX20fxX6xX3x19e44xX223xX4xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX226xX3xXex13b2dxX33xX3xX4x12b4cxX1axX3xX24xXdxX76xX4xX3xX24x17a0fxX23xX3xX24xfbfbxXdxX3xXd2xX58xXdxX3xXexX1xXdx1571exX23xX3xX23xX1xXdxX2d3xX23xX3xX4xX1xX33xX3xX28xX21xX3xX1fxX1xX76xX4xX1xXd7xX3xX18xX1xX1efxX23xX24xX3xX5xX23cxXdxX3xX49xXdxX3xXb6xX2bcxXdxX3xX49xX76xX3xX23xX23cxXdxX3xX23xX1xX1efxX23xX24xX3xX4x17280xX23xX3xX23xX1xX3bxX3xX23xX1xX1fexX3xXexX2b8xX33xX3xX23xX2d3xX23xX3xX1ax14f39xXexX3xXex18fe4xX23xX24xX3xXexX1x11450xX3xX24xX223xX23xX3xX1fxX54xXexXd7xX3x141e4xX54xX23xX3xXd2xX58xXdxX3xX23x144f7xXdxX3xX49xX206xXf2xX226xX3xX28xX21xX3xX1fxX1xX76xX4xX1xX3xX4x17045xX23xX3xX4xX1dxX3xX4xX33bxX3xX1xX31dxXdxX3xX49xX29xX202xX4xX3xXexX1xX6xX1axX3xX24exX21xX6xX23xX3xX13xX29xX256xX23xX3x11822xX21xX23cxX4xX3xX24xXdxX6xX3xX6axX33xX3bxX23xX24xX3xX29bxXdxX2d3xX23xX3xXfbxX3xX1axX31dxXexX3xX49x125e9xX6xX3xX4xX1xX26xX3xX1xX4fxXbxX3xX28x12b11xX23xX3xX49xX327xX3xXexXa8xX1axX3xX1xXdxX327xX21xX3xXd2x191e7xX3xX49xX6xX3xX28xX2b8xX23xX24xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX2fxX4xX3xX4xXb2xX6xX3xXexX1xX54xX3xX24xXdxX58xXdxXd7xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX6xXbxXexXdxX33xX23xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexXfbxX6xX5xXdxX24xX23xX101xX3xX4xX10xX23xXexX10xXb6xX109xXaxX12xX0xXdxX1axX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxXd2xXdxX10xXexX3xX23xX6xX1axX3xX4xX33xX3xX1fxX1xX21xX3xX23xX24xX1xXdxX3xX28xX21xX33xX23xX24xX3xX5xX33xXexX3xXexX33xXbxX3xX2xX37xX3xX23xX1xX6xX3xX23xX24xX1xXdxX3xX43xX6xX23xX1xX3xX28xX10xXbxX3xX23xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX33xXdxXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX101xX5bxX5bxXdxXd7xXa7xX6xX33xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd7xXd2xX23xX5bxX23xX10xX17axX7xX5bxX2xX17exX17fxX180xX5bxX17exX17exX28xX17fxX2xX17exXex12f25xX180xX2xX17fxX5xX2xXd7xX190xXbxX24xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxX17axXdxX28xXexX1xX101xX189xX37xX37xXbxX43xX109xX1xX10xXdxX24xX1xXexX101xX1afxX17fxX180xXbxX43xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX6xXbxXexXdxX33xX23xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexXfbxX6xX5xXdxX24xX23xX101xX3xX190xX21xX7xXexXdxX1e8xXf2xX109xXaxX12xX2a9xX2d3xX23xX3xXexXb6xX33xX23xX24xX3xX23xX1xX1efxX23xX24xX3xX5xX3a5xX21xX3xX4xX223xX1axX3xXexXb6xX2b8xXdxX3xXexX1xX54xX3xX23xX3bxXf2xX3xX28dxX3xX1axXdxX3a5xX23xX3xX2a9xX223xX4xX3xXcxX1x16b20xXf2xX3xX332xXdxX327xX23xX226xX3xX23xX1xX1efxX23xX24xX3xX23xX24xX29xX256xXdxX3xX4xX1xX309xX23xX3xXexX21xX2c5xX23xX3xX5xX31dxX4xX3xX7x1997axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x14921xX3xX4xX1xX33xX3xX28xX21xX3xX1fxX1xX76xX4xX1xX3xX23xX1xX1efxX23xX24xX3xX4xX206xX21xX3xX4xX1xX21xXf2xX15xX23xX3xXexX1xX262xX3xXd2xX389xX3xXd2xX3a5xX3xX49xX256xXdxX3xX7xX23cxX23xX24xX3xX4xXb2xX6xX3xX23xX24xX29xX256xXdxX3xXa7xX2bcxX23xX3xX43x12f9dxX3xX28fxX6xX1axXdxXd7xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX6xXbxXexXdxX33xX23xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexXfbxX6xX5xXdxX24xX23xX101xX3xX4xX10xX23xXexX10xXb6xX109xXaxX12xX0xXdxX1axX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxXd2xXdxX10xXexX3xX23xX6xX1axX3xX4xX33xX3xX1fxX1xX21xX3xX23xX24xX1xXdxX3xX28xX21xX33xX23xX24xX3xX5xX33xXexX3xXexX33xXbxX3xX2xX37xX3xX23xX1xX6xX3xX23xX24xX1xXdxX3xX43xX6xX23xX1xX3xX28xX10xXbxX3xX23xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX33xXdxXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX101xX5bxX5bxXdxXd7xXa7xX6xX33xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd7xXd2xX23xX5bxX23xX10xX17axX7xX5bxX2xX17exX17fxX180xX5bxX17exX17exX28xX17fxX2xX17exXexX476xX189xX18axX476xX5xX17fxXd7xX190xXbxX24xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxX17axXdxX28xXexX1xX101xX189xX37xX37xXbxX43xX109xX1xX10xXdxX24xX1xXexX101x147a6xX476xX2xXbxX43xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX6xXbxXexXdxX33xX23xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexXfbxX6xX5xXdxX24xX23xX101xX3xX190xX21xX7xXexXdxX1e8xXf2xX109xXaxX12xX18xX213xX1axX3xXexXb6xX33xX23xX24xX3xX28x14c21xXf2xX3xX23xX262xXdxX3xX292xXdxX23xX28xX21xX7xX3xX4xXb2xX6xX3xX6axXf2xX3xX29bxX2b8xXbxX226xX3x196b2xXb6xXdxX7xXexXdxX3x16186xX33xX21xX23xXexX6xXdxX23xX3x19820xX10xX7xX33xXb6xXexX3x10021xX3xX13xXdxX5xX5xX6xX7xX3xX5xX3bxX3xX49xXdxX327xX1axX3xX49xX54xX23xX3xX5xX247xX3xXexX29xX28dxX23xX24xX3xX28xX3bxX23xX1xX3xX4xX1xX33xX3xX23xX1xX1efxX23xX24xX3xX23xX24xX29xX256xXdxX3xXexXa8xX1axX3xX1fxXdxX54xX1axX3xX1axX31dxXexX3xX23xX33bxXdxX3xX23xX24xX1xX26xX3xX23xX24xX33bxXdxX3xX49x123dfxX1axX3xX4xX1xX4fxXexX3xXb6xXdxX2d3xX23xX24xX3xXexX29xXd7xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX6xXbxXexXdxX33xX23xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexXfbxX6xX5xXdxX24xX23xX101xX3xX4xX10xX23xXexX10xXb6xX109xXaxX12xX0xXdxX1axX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxXd2xXdxX10xXexX3xX23xX6xX1axX3xX4xX33xX3xX1fxX1xX21xX3xX23xX24xX1xXdxX3xX28xX21xX33xX23xX24xX3xX5xX33xXexX3xXexX33xXbxX3xX2xX37xX3xX23xX1xX6xX3xX23xX24xX1xXdxX3xX43xX6xX23xX1xX3xX28xX10xXbxX3xX23xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX33xXdxXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX101xX5bxX5bxXdxXd7xXa7xX6xX33xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd7xXd2xX23xX5bxX23xX10xX17axX7xX5bxX2xX17exX17fxX180xX5bxX17exX17exX28xX17fxX2xX17exXexX476xX180xX476xX5xX1afxXd7xX190xXbxX24xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxX17axXdxX28xXexX1xX101xX189xX37xX37xXbxX43xX109xX1xX10xXdxX24xX1xXexX101xX658xX37xX37xXbxX43xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX6xXbxXexXdxX33xX23xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexXfbxX6xX5xXdxX24xX23xX101xX3xX190xX21xX7xXexXdxX1e8xXf2xX109xXaxX12xX70xX21xX3xX1fxX1xX76xX4xX1xX3xX49xX54xX23xX3xXd2xX58xXdxX3x19576xXaxX6cbxX10xXdxX5xX5xXf2xX3xX6cbxX6xXdxX23xX1e8xX33xXb6xX10xX7xXexX3xX6cbxX10xXexXb6xX10xX6xXexX226xX3xX13xXdxX5xX5xX6xX7xX3xX6d2xX3xX29bxX33xX7xXexX3x11a11xX33xXb6xX5xX28xX3xX28fxXbxX6xX3xX28dxX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xX23cxX3xXa7xXdxX327xX23xX3xXc4xX33xX5xX28xX3xXe7xX33xX6xX7xXexX3xX4xXb2xX6xX3xX6bbxX21xX7xXexXb6xX6xX5xXdxX6xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX327xX3xXexX1xX6xX1axX3xX24xXdxX6xX3xX4xX76xX4xX3xX1xX33xX2b8xXexX3xX49xX31dxX23xX24xX3xX23xX1xX29xX3xX5xX10xX33xX3xX23xX262xXdxX226xX3xX28xX6a1xX3xX23xX24xX33xX2b8xXdxX3xX1xX33x18429xX4xX3xXexX1xX6xX1axX3xX24exX21xX6xX23xX3xX1xX6xX23xX24xX3xX49xX31dxX23xX24xX3xXc4xX5xX33xX17axX3xX882xX33xXb6xX1axXd7xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX6xXbxXexXdxX33xX23xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexXfbxX6xX5xXdxX24xX23xX101xX3xX4xX10xX23xXexX10xXb6xX109xXaxX12xX0xXdxX1axX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxXd2xXdxX10xXexX3xX23xX6xX1axX3xX4xX33xX3xX1fxX1xX21xX3xX23xX24xX1xXdxX3xX28xX21xX33xX23xX24xX3xX5xX33xXexX3xXexX33xXbxX3xX2xX37xX3xX23xX1xX6xX3xX23xX24xX1xXdxX3xX43xX6xX23xX1xX3xX28xX10xXbxX3xX23xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX33xXdxXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX101xX5bxX5bxXdxXd7xXa7xX6xX33xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd7xXd2xX23xX5bxX23xX10xX17axX7xX5bxX2xX17exX17fxX180xX5bxX17exX17exX28xX17fxX2xX17exXexX658xX1afxX17exX189xX5xX658xXd7xX190xXbxX24xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxX17axXdxX28xXexX1xX101xX189xX37xX37xXbxX43xX109xX1xX10xXdxX24xX1xXexX101xX1afxX17exX180xXbxX43xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX6xXbxXexXdxX33xX23xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexXfbxX6xX5xXdxX24xX23xX101xX3xX190xX21xX7xXexXdxX1e8xXf2xX109xXaxX12x15197xX1xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX2axX23xX24xX3xXcxX1xX10xX3xX2a9xXb6xX6xX23xX28xX33xX3xX23xX213xX1axX3xXexXb6xX2d3xX23xX3xX24exX21xX2c5xX23xX3xX49xX2bcxX33xX3xXcxX10xXexXdxX6xXb6xX33xX6xX226xX3xXexX1xX21xX31dxX4xX3xXd2x18188xX23xX24xX3xXa7xXdxX327xX23xX3xXexX1xXdxX2d3xX23xX3xX49xX29xX256xX23xX24xX3xX28dxX3xX23xX6xX1axX3xXcxX1xX76xXdxX3xX2a9xXa8xX23xX1xX3xX70xX29xX33bxX23xX24xX3xXfbxX3x19268xXb6xX10xX23xX4xX1xX3xX292xX33xX5xXf2xX23xX10xX7xXdxX6xXd7xX3xX36exX21xX2c5xX23xX3xX49xX2bcxX33xX3xXexX29xX3xX23xX1xX206xX23xX3xXexX1xX21xX31dxX4xX3xX7xX28dxX3xX1xX1efxX21xX3xX4xXb2xX6xX3xX28xXdx14348xX23xX3xXd2xXdxX2d3xX23xX3xX6c2xX6xXb6xX5xX33xX23xX3xX2a9xXb6xX6xX23xX28xX33xX3xX7x10865xX3xX28xX50cxX23xX24xX3xX2xX37xX37x15698xX3xX23xX24xX21x18072xX23xX3xX23xX309xX23xX24xX3xX5xX29xX202xX23xX24xX3xXexX76xXdxX3xXexX2b8xX33xX226xX3xXa7xX6xX33xX3xX24xXae8xX1axX3xX23xX309xX23xX24xX3xX5xX29xX202xX23xX24xX3xX1axX8ecxXexX3xXexXb6xX256xXdxX3xXd2xX3bxX3xX28xX2c5xX21xX3xX28x1025cxX6xXd7xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX6xXbxXexXdxX33xX23xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexXfbxX6xX5xXdxX24xX23xX101xX3xX4xX10xX23xXexX10xXb6xX109xXaxX12xX0xXdxX1axX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxXd2xXdxX10xXexX3xX23xX6xX1axX3xX4xX33xX3xX1fxX1xX21xX3xX23xX24xX1xXdxX3xX28xX21xX33xX23xX24xX3xX5xX33xXexX3xXexX33xXbxX3xX2xX37xX3xX23xX1xX6xX3xX23xX24xX1xXdxX3xX43xX6xX23xX1xX3xX28xX10xXbxX3xX23xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX33xXdxXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX101xX5bxX5bxXdxXd7xXa7xX6xX33xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd7xXd2xX23xX5bxX23xX10xX17axX7xX5bxX2xX17exX17fxX180xX5bxX17exX17exX28xX17fxX2xX17exXexX1afxX2xX476xX189xX5xX180xXd7xX190xXbxX24xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxX17axXdxX28xXexX1xX101xX189xX37xX37xXbxX43xX109xX1xX10xXdxX24xX1xXexX101xX658xX37xX37xXbxX43xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX6xXbxXexXdxX33xX23xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexXfbxX6xX5xXdxX24xX23xX101xX3xX190xX21xX7xXexXdxX1e8xXf2xX109xXaxX12xX18xX213xX1axX3xX28dxX3xXexXb6xX76xXdxX3xXexXdxX1axX3xXe7xX1f5xX23xX24xX3xXd2xXdxX2d3xX23xX3xX292xX6xXexX6xX24xX33xX23xXdxX6xX226xX3xXcxX1xX10xX3xX29bxX33xX28xX24xX10xX3xXexX2b8xXdxX3xX13xX6xX5xX5xX10xX3xXe7xX1xX6xX4xX6xXa7xX21xX4xX33xX226xX3xXe7xX1xXdxX5xX10xX3xX5xX3bxX3xX1axX31dxXexX3xX7xX76xX23xX24xX3xX1fxXdxX54xX23xX3xX49xX327xX3xXa7xX2bcxX33xX3xXexXae8xX23xX3xX24xX2c5xX23xX3xX18axX37xXd7xX37xX37xX37xX3xX1xX6xX3xX49xX4fxXexXd7xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX6xXbxXexXdxX33xX23xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexXfbxX6xX5xXdxX24xX23xX101xX3xX4xX10xX23xXexX10xXb6xX109xXaxX12xX0xXdxX1axX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxXd2xXdxX10xXexX3xX23xX6xX1axX3xX4xX33xX3xX1fxX1xX21xX3xX23xX24xX1xXdxX3xX28xX21xX33xX23xX24xX3xX5xX33xXexX3xXexX33xXbxX3xX2xX37xX3xX23xX1xX6xX3xX23xX24xX1xXdxX3xX43xX6xX23xX1xX3xX28xX10xXbxX3xX23xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX33xXdxXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX101xX5bxX5bxXdxXd7xXa7xX6xX33xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd7xXd2xX23xX5bxX23xX10xX17axX7xX5bxX2xX17exX17fxX180xX5bxX17exX17exX28xX17fxX2xX17exXexX17exX476xX17exX37xX5xX189xXd7xX190xXbxX24xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxX17axXdxX28xXexX1xX101xX189xX37xX37xXbxX43xX109xX1xX10xXdxX24xX1xXexX101xX658xX180xX37xXbxX43xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX6xXbxXexXdxX33xX23xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexXfbxX6xX5xXdxX24xX23xX101xX3xX190xX21xX7xXexXdxX1e8xXf2xX109xXaxX12xXa22xX1xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX2axX23xX24xX3xX24xXdxX6xX3xX49xXa8xX23xX1xX3x112a9xX6xX1fxX10xX7xX3xXexX2b8xXdxX3xXddfxX6xX1axX6xXdxX4xX6xX3xXexXb23xX23xX24xX3xX5xX3bxX3xX49xXdxX327xX1axX3xX28xXb23xX23xX24xX3xX4xX1xX206xX23xX3xX4xXb2xX6xX3xX4xX76xX4xX3xXd2xX389xX3xX1fxX1xX76xX4xX1xX3xX23xX321xXdxX3xXexXdxX54xX23xX24xX3xX23xX1xX29xX3xXddfxX33xX1xX23xX23xXf2xX3xX70xX10xXbxXbxX226xX3xXa22xX6xXexX10xX3xX6c2xX33xX7xX7xX3xXd2xX3bxX3xXddfxX6xX28xX10xX3xXddfxX6xX24xX24xX10xXb6xXd7xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX6xXbxXexXdxX33xX23xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexXfbxX6xX5xXdxX24xX23xX101xX3xX4xX10xX23xXexX10xXb6xX109xXaxX12xX0xXdxX1axX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxXd2xXdxX10xXexX3xX23xX6xX1axX3xX4xX33xX3xX1fxX1xX21xX3xX23xX24xX1xXdxX3xX28xX21xX33xX23xX24xX3xX5xX33xXexX3xXexX33xXbxX3xX2xX37xX3xX23xX1xX6xX3xX23xX24xX1xXdxX3xX43xX6xX23xX1xX3xX28xX10xXbxX3xX23xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX33xXdxXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX101xX5bxX5bxXdxXd7xXa7xX6xX33xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd7xXd2xX23xX5bxX23xX10xX17axX7xX5bxX2xX17exX17fxX180xX5bxX17exX17exX28xX17fxX2xX17exXexX2xX180xX658xX476xX5xX17exXd7xX190xXbxX24xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxX17axXdxX28xXexX1xX101xX189xX37xX37xXbxX43xX109xX1xX10xXdxX24xX1xXexX101xX658xX37xX37xXbxX43xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX6xXbxXexXdxX33xX23xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexXfbxX6xX5xXdxX24xX23xX101xX3xX190xX21xX7xXexXdxX1e8xXf2xX109xXaxX12xXa22xX1xX21xX3xX5xX3a5xX21xX3x142abxX5xX3xX18xX24xX17axX10xX7xXdxX226xX3xX18xX6xX23xXf2xX21xX1fxXdxX226xX3xXa22xX10xX23xXf2xX6xX3xX5xX3bxX3xX1fxX1xX21xX3xX5xX3a5xX21xX3xX7xX6xX3xX1axX2b8xX4xX3xX7xX6xX23xX24xX3xXexXb6xX2fxX23xX24xX3xX28xX21xXf2xX3xX23xX1xX4fxXexX3xX4xXb2xX6xX3xXa22xX10xX23xXf2xX6xX3xX28xX33xX3xX4xX31dxX23xX24xX3xX49xXae8xX23xX24xX3xX23xX24xX29xX256xXdxX3xX6c2xX6xX6xX7xX6xXdxX3xX49xX389xX6xX3xXbxX1xX29xX33bxX23xX24xX3xX24exX21xX2bcxX23xX3xX5xX247xXd7xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX6xXbxXexXdxX33xX23xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexXfbxX6xX5xXdxX24xX23xX101xX3xX4xX10xX23xXexX10xXb6xX109xXaxX12xX0xXdxX1axX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxXd2xXdxX10xXexX3xX23xX6xX1axX3xX4xX33xX3xX1fxX1xX21xX3xX23xX24xX1xXdxX3xX28xX21xX33xX23xX24xX3xX5xX33xXexX3xXexX33xXbxX3xX2xX37xX3xX23xX1xX6xX3xX23xX24xX1xXdxX3xX43xX6xX23xX1xX3xX28xX10xXbxX3xX23xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX33xXdxXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX101xX5bxX5bxXdxXd7xXa7xX6xX33xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd7xXd2xX23xX5bxX23xX10xX17axX7xX5bxX2xX17exX17fxX180xX5bxX17exX17exX28xX17fxX2xX17exXexX658xX18axX18axX18axX5xX18axXd7xX190xXbxX24xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxX17axXdxX28xXexX1xX101xX189xX37xX37xXbxX43xX109xX1xX10xXdxX24xX1xXexX101xX658xX180xX37xXbxX43xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX6xXbxXexXdxX33xX23xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexXfbxX6xX5xXdxX24xX23xX101xX3xX190xX21xX7xXexXdxX1e8xXf2xX109xXaxX12xX18xX213xX1axX3xXexXb6xX2d3xX23xX3xX49xX26xX23xX1xX3xX49xXae8xXdxX3xX23xX1xXa8xX23xX3xXb6xX6xX3xXa7xX76xX23xX3xX49xX2bcxX33xX3xXe7xX33xXb6xX33xX1axX6xX23xX28xX10xX5xX3xX4xXb2xX6xX3xX18xX10xX17axX3x19a3axX10xX6xX5xX6xX23xX28xX226xX3xX6c2xX6xX23xX6xX17axX6xX3xX6cbxXdxX28xX24xX10xX3xX5xX3bxX3xX7x15185xX3xX1fxX54xXexX3xX1xX202xXbxX3xX24xXdxX1efxX6xX3xX23xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX2axX23xX24xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX76xXdxX3xXd2xX3bxX3xXbxX1xXdxX2d3xX21xX3xX5xX29xX21xXd7xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX6xXbxXexXdxX33xX23xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexXfbxX6xX5xXdxX24xX23xX101xX3xX4xX10xX23xXexX10xXb6xX109xXaxX12xX0xXdxX1axX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxXd2xXdxX10xXexX3xX23xX6xX1axX3xX4xX33xX3xX1fxX1xX21xX3xX23xX24xX1xXdxX3xX28xX21xX33xX23xX24xX3xX5xX33xXexX3xXexX33xXbxX3xX2xX37xX3xX23xX1xX6xX3xX23xX24xX1xXdxX3xX43xX6xX23xX1xX3xX28xX10xXbxX3xX23xX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX24xXdxX33xXdxXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX101xX5bxX5bxXdxXd7xXa7xX6xX33xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd7xXd2xX23xX5bxX23xX10xX17axX7xX5bxX2xX17exX17fxX180xX5bxX17exX17exX28xX17fxX2xX17exXexX180xX17exX5xX476xXd7xX190xXbxX24xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxX17axXdxX28xXexX1xX101xX189xX37xX37xXbxX43xX109xX1xX10xXdxX24xX1xXexX101xX658xX37xX37xXbxX43xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX6xXbxXexXdxX33xX23xXaxX3xX7xXexXf2xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexXfbxX6xX5xXdxX24xX23xX101xX3xX190xX21xX7xXexXdxX1e8xXf2xX109xXaxX12xXa22xX1xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX2axX23xX24xX3xX23xX213xX1axX3xX24xXdxX1efxX6xX3xXa7xXdxX327xX23xX3xXe7xX33xXb6xX6xX5xX3xXe7xX6xXf2xX10xX3xX28dxX3xX2a9xX10xX5xXdx16419xX10xX3xX49xX29xX202xX4xX3xX49xX2b8xX33xX3xX28xXdxXac2xX23xX3xXa8cxXb6xX6xX23xX4xXdxX7xX3xXa8cxX33xXb6xX28xX3xXe7xX33xXbxXbxX33xX5xX6xX3xX1axX28dxX3xXb6xX6xX3xX1xXae8xXdxX3xX23xX309xX1axX3xX23xX24xX33xX76xXdxX3xX5xX3bxX3xX1axX31dxXexX3xX49xXdxX327xX1axX3xX28xXb23xX23xX24xX3xX4xX1xX206xX23xX3xXexX1xX262xX3xXd2xX389xX3xX28xX3bxX23xX1xX3xX4xX1xX33xX3xX23xX1xX1efxX23xX24xX3xX6xXdxX3xXexXa8xX1axX3xX1fxXdxX54xX1axX3xX1axX31dxXexX3xXexXb6xX2bcxXdxX3xX23xX24xX1xXdxX15xX1axX3xX1axX58xXdxX3xX5xX2b8xXd7xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a9xX33xX28xXf2xXaxX12xX0xX10xX1axX12x18c0cxX3xX18xX31dxXdxX3xX28xX21xX23xX24xX3xXa7xX3bxXdxX3xXd2xXdxX54xXexX3xX49xX29xX202xX4xX3xX2a9xX76xX33xX3xX6axX3bxX3xXcx1098bxX23xX1xX3xX49xXdxX15xX23xX3xXexXad9xX3xX5xX29xX202xX4xX3xX28xX389xX4xX1xX3xXexXb23xX3xX70xX6xXdxX5xXf2xX3xX6c2xX6xXdxX5xXd7xX0xX5bxX10xX1axX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bbxX21xXexX1xX33xXb6xXaxX12xX292xX1xX29xX33bxX23xX24xX3xX332xX8ecxX23xX24xX0xX5bxXbxX12
Phương Đặng