Đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 2017/2018
Sau đây là đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 2017/2018 do CĐV trên khắp thế giới bình chọn.
b0dx939ex1435x52d2x9b14x4ac9x4f52x4826x3151xX7x8b8exa775x54f6x414ax724cx719dxX5x3abbxXaxcd8x52afx6004xXdxX3xX1x1e51x5d99xX1xX3xX2xX2xX3xX4x8adax795exX3xXexX1x3bc5xX3xe6dxX21x4a9exXexX3xX7xf14xX4xX3xX19xX1xX29xXexX3x53bdxX1xX6x1ac3xXbxXdx5ffcxX19xX7xX3x385axX10xX6x628fxX21xX10xX3x1db9xa0f7xX2x1702x87b5xX46xX47xX2x91a8xX0xX4axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4a33xX10xX6xbd6xXaxX12x3c12xX6xX21xX3x1baex545ax747bxX3xX5x3448xX3xX69xX14xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX2xX2xX3xX4xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX35xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX3fxX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX2xX4exX3xX62xX3bxX3xX35xX13x91d9xX3xXex2f36x67e9xX19xX3x499axX1xX2dxXbxX3xXexX1x3cf3xX3xX42xXdx135cxXdxX3x103bxX18xX19xX1xX3xX4xX1x29e0xX19x5748xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX19xXexX10xXb5xXaxX12xX0xXdxX38xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX35xX10xX19xXexX10xXb5xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXax64d3xXdxX62xXexX1x7c73xX3xX49xX46xX47xXbxX27x85faxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX109xX3x5871xX47x9495xXbxX27xX110xXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX109xX4axX4axXdxXd0xXc7xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX19xX1xXd0x2db2xX19xX4axX19xX10xX104xX7xX4axX2xX4exX46xX46xX4axX2xX47xX4exX62xX2xX2xX11cx1d8exX47xX2xX49xXexX46x3ff0xX46xX5xX14ex4694xX27xX21xX6xX19xX158xX42xX21xX158xXc7xX6xXexX158xX21xX42xX42xX104xXd0x8258xXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX2xX2xX3xX4xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX35xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX3fxX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX2xX4exXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX6xXbxXexXdxX3bxX19xXaxX12xXcxX1xX25xX3xX38x9e6bxX19xX109xX3x33f1xX10xX3x2f88xX10xX6xX3x1849x7251x4110x43eexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX19xXexX10xXb5xXaxX12xX0xXdxX38xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX35xX10xX19xXexX10xXb5xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX104xXdxX62xXexX1xX109xX3xX49xX46xX47xXbxX27xX110xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX109xX3xX11axX4exX47xXbxX27xX110xXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX109xX4axX4axXdxXd0xXc7xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX19xX1xXd0xX13axX19xX4axX19xX10xX104xX7xX4axX2xX4exX46xX46xX4axX2xX47xX4exX62xX2xX2xX11cxX14exX47xX11cxX47xXexc55xX154xX262xX14exX5xX4exX158xX7xX10xXb5xX42xXdxX3bxX158xXb5xX6xX38xX3bxX7xX158xX49xX47xX11cxX11cxX4exX46xXd0xX16axXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX2xX2xX3xX4xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX35xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX3fxX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX2xX4exXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX6xXbxXexXdxX3bxX19xXaxX12xXcxXb5xX21xX19xX42xX3xX13axa0bexX109xX3xa8ebxX6xX38xX3bxX7xX3xX1dcxX2e9xX10xX6xX5xX1dfxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX19xXexX10xXb5xXaxX12xX0xXdxX38xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xX158xXbxX1xX3bxXexX3bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX14xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX2xX2xX3xX4xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX4xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX5xX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX2xX4exX3xX1xX18xX19xX1xX3xX14exXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX109xX4axX4axXdxXd0xXc7xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX19xX1xXd0xX13axX19xX4axX19xX10xX104xX7xX4axX2xX4exX46xX46xX4axX2xX47xX4exX62xX2xX2xX11cxX14exX4exX11axX2xXexX49xX46xX11cxX46xX5xX2xXd0xX16axXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX2xX2xX3xX4xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX35xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX3fxX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX2xX4exXaxX3xX62xX6xXexX6xX158xXbxX1xX3bxXexX3bxX158xX3bxXb5xXdxX42xXdxX19xX6xX5xX158xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX109xX4axX4axXdxX38xX6xX42xX10xX7xXd0xX13axX3bxX13axXd0xX13axX19xX4axX21xXbxX5xX3bxX6xX62xX10xX62xX4axX6bxX38xX42xX11axX42xX46xX62xX6bxXdx3261xX10xX5xX6bxX4exX21x74e4xX13axX10xX21xXb9xX42xX4axX46xX47xX2xX4ex8161xX47xX11cxX441xX46xX4exX4ax8a28xX2xX4exX47xX11cxX46xX262xX441xX2xX46xX49xX441xX35xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX441xX3fxX10xX6xX42xX21xX10xX441xa333xXdxX19xX6xX5xX441xXb2xX1d5xX465xX1d5xXd0xX16axXbxX42xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX6xXbxXexXdxX3bxX19xXaxX12xXcxXb5xX21xX19xX42xX3xX13axX2e6xX109xX3xXb2xX6xX19xX3xX1d5xXdxX16axXb9xX3xX1dcxX3fxXdxX13axX10xXb5xXbxX3bxX3bxX5xX1dfxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX19xXexX10xXb5xXaxX12xX0xXdxX38xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xX158xXbxX1xX3bxXexX3bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX14xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX2xX2xX3xX4xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX4xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX5xX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX2xX4exX3xX1xX18xX19xX1xX3xX11axXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX109xX4axX4axXdxXd0xXc7xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX19xX1xXd0xX13axX19xX4axX19xX10xX104xX7xX4axX2xX4exX46xX46xX4axX2xX47xX4exX62xX2xX2xX11cxX14exX4exX11axX2xXexX154xX47xX2xX14exX5xX46xXd0xX16axXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX2xX2xX3xX4xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX35xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX3fxX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX2xX4exXaxX3xX62xX6xXexX6xX158xXbxX1xX3bxXexX3bxX158xX3bxXb5xXdxX42xXdxX19xX6xX5xX158xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX109xX4axX4axXdxX38xX6xX42xX10xX7xXd0xX13axX3bxX13axXd0xX13axX19xX4axX21xXbxX5xX3bxX6xX62xX10xX62xX4axX6bxX38xX42xX11axX42xX46xX62xX6bxXdxX430xX10xX5xX6bxX4exX21xX436xX13axX10xX21xXb9xX42xX4axX46xX47xX2xX4exX441xX47xX11cxX441xX46xX4exX4axX21xX10x8c67xX6xX441xX4xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX441xX5xX10xX6xX42xX21xX10xX441xX602xXdxX19xX6xX5xX441xX38xX6xXb5xX4xX10xX5xX3bxX441xX13axX7xX441xX7xX6xX5xX6xX1xX441xXdxX7xX441xXexX1xX10xX441xX38xX6xXb5xX430xX21xX10xX10xX441xX38xX6xXexX4xX1xX21xXbxX441xX35xXcxX35xa641xXd0xX16axXbxX42xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX6xXbxXexXdxX3bxX19xXaxX12xX5fx34aaxX21xX3xX13axX2e6xX3xX4x9649xX19xX1xX3xXexXb5xX670xXdxX109xX3xX1ddxX6xXb5xX4xX10xX5xX3bxX3xX1dcxX2e9xX10xX6xX5xX1dfxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX19xXexX10xXb5xXaxX12xX0xXdxX38xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xX158xXbxX1xX3bxXexX3bxX3xXdxX35xX10xX19xXexX10xXb5xX3xX62xXexX1xX21xX38xXc7xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX104xXdxX62xXexX1xX109xX3xX262xX2xX11cxXbxX27xX110xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX109xX3xX11axX2xX47xXbxX27xX110xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX14xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX2xX2xX3xX4xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX4xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX5xX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX2xX4exX3xX1xX18xX19xX1xX3xX11cxXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX109xX4axX4axXdxXd0xXc7xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX19xX1xXd0xX13axX19xX4axX19xX10xX104xX7xX4axX2xX4exX46xX46xX4axX2xX47xX4exX62xX2xX2xX11cxX14exX4exX11axX2xXexX262xX14exX49xX46xX5xX14exXd0xX16axXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX2xX2xX3xX4xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX35xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX3fxX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX2xX4exXaxX3xX62xX6xXexX6xX158xXbxX1xX3bxXexX3bxX158xX3bxXb5xXdxX42xXdxX19xX6xX5xX158xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX109xX4axX4axXdxX38xX6xX42xX10xX7xXd0xX13axX3bxX13axXd0xX13axX19xX4axX21xXbxX5xX3bxX6xX62xX10xX62xX4axX6bxX38xX42xX11axX42xX46xX62xX6bxXdxX430xX10xX5xX6bxX4exX21xX436xX13axX10xX21xXb9xX42xX4axX46xX47xX2xX4exX441xX47xX11cxX441xX46xX4exX4axX3fxXdxX13axX10xXb5xXbxX3bxX3bxX5xX441xX7xXexX6xXb5xX441xXcxXb5xX10xX19xXexX441xa77dxX5xX10xX27xX6xX19xX62xX10xXb5xX441xX824xXb5xX19xX3bxX5xX62xX441xX262xX262xX154xX49xX4exX46xX441x526bxX465xX448xab05xXd0xX16axXbxX42xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX6xXbxXexXdxX3bxX19xXaxX12xX5fxX669xX21xX3xX13axX2e6xX3xX4xX670xX19xX1xX3xXbxX1x3c17xXdxX109xX3xX824xXb5xX19xX3bxX5xX62xX3xX1dcxX3fxXdxX13axX10xXb5xXbxX3bxX3bxX5xX1dfxXd0xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX19xXexX10xXb5xXaxX12xX0xXdxX38xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xX158xXbxX1xX3bxXexX3bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX14xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX2xX2xX3xX4xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX4xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX5xX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX2xX4exX3xX1xX18xX19xX1xX3xX262xXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX109xX4axX4axXdxXd0xXc7xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX19xX1xXd0xX13axX19xX4axX19xX10xX104xX7xX4axX2xX4exX46xX46xX4axX2xX47xX4exX62xX2xX2xX11cxX14exX4exX11axX2xXexX2xX154xX14exX47xX5xX11axXd0xX16axXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX2xX2xX3xX4xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX35xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX3fxX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX2xX4exXaxX3xX62xX6xXexX6xX158xXbxX1xX3bxXexX3bxX158xX3bxXb5xXdxX42xXdxX19xX6xX5xX158xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX109xX4axX4axXdxX38xX6xX42xX10xX7xXd0xX13axX3bxX13axXd0xX13axX19xX4axX21xXbxX5xX3bxX6xX62xX10xX62xX4axX6bxX38xX42xX11axX42xX46xX62xX6bxXdxX430xX10xX5xX6bxX4exX21xX436xX13axX10xX21xXb9xX42xX4axX46xX47xX2xX4exX441xX47xX11cxX441xX46xX4exX4axXb9xX10xX13axXdxX19xX441xX62xX10xX441xXc7xXb5xX21xX6bxX19xX10xX441xX14exX6xX7xX46xX4xX42xX3bxX436xXc7xX3bxX16axX16axX2xX21xX11cxX47xX4exX4exX436xX104xXb5xX5xXbxX14exX49xX441xX647xaf0fx477bxX465xXd0xX16axXbxX42xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX6xXbxXexXdxX3bxX19xXaxX12xXcxXdxa2b2xX19xX3xX13axX2e6xX109xX3xX1d5xX10xX3xXa03xXb5xX21xX6bxX19xX10xX3xX1dcxX1ddxX6xX19xX3xX35xXdxXexX6bxX1dfxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX19xXexX10xXb5xXaxX12xX0xXdxX38xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX35xX10xX19xXexX10xXb5xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX104xXdxX62xXexX1xX109xX3xX49xX46xX47xXbxX27xX110xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX109xX3xX11axX46xX49xXbxX27xX110xXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX109xX4axX4axXdxXd0xXc7xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX19xX1xXd0xX13axX19xX4axX19xX10xX104xX7xX4axX2xX4exX46xX46xX4axX2xX47xX4exX62xX2xX2xX11cxX14exX46xX2xX11axXexX154xX2xX2xX154xX5xX11axX158xX5xX21xXb9xX6xX158xX38xX3bxX62xXb5xXdxX4xX158xX154xX262xX11cxX262xX47xX154xX158xX7xXd0xX16axXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX2xX2xX3xX4xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX35xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX3fxX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX2xX4exXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX6xXbxXexXdxX3bxX19xXaxX12xXcxXdxXa28xX19xX3xX13axX2e6xX109xX3xX1ddxX3bxX62xXb5xXdxX4xX3xX1dcxX2e9xX10xX6xX5xX1dfxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX19xXexX10xXb5xXaxX12xX0xXdxX38xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xX158xXbxX1xX3bxXexX3bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX14xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX2xX2xX3xX4xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX4xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX5xX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX2xX4exX3xX1xX18xX19xX1xX3xX4exXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX109xX4axX4axXdxXd0xXc7xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX19xX1xXd0xX13axX19xX4axX19xX10xX104xX7xX4axX2xX4exX46xX46xX4axX2xX47xX4exX62xX2xX2xX11cxX14exX4exX11axX2xXexX49xX4exX4exX47xX5xX11cxXd0xX16axXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX2xX2xX3xX4xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX35xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX3fxX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX2xX4exXaxX3xX62xX6xXexX6xX158xXbxX1xX3bxXexX3bxX158xX3bxXb5xXdxX42xXdxX19xX6xX5xX158xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX109xX4axX4axXdxX38xX6xX42xX10xX7xXd0xX13axX3bxX13axXd0xX13axX19xX4axX21xXbxX5xX3bxX6xX62xX10xX62xX4axX6bxX38xX42xX11axX42xX46xX62xX6bxXdxX430xX10xX5xX6bxX4exX21xX436xX13axX10xX21xXb9xX42xX4axX46xX47xX2xX4exX441xX47xX11cxX441xX46xX4exX4ax2374xX65xX2xX11cxX47xX11axX11axX11cxX154xX2xX11cxX441xXcxXa04xX465xX1dexXd0xX16axXbxX42xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX6xXbxXexXdxX3bxX19xXaxX12xXcxXdxXa28xX19xX3xX13axX2e6xX109xX3xXcxX3bxX19xXdxX3x6262xXb5xX3bxX3bxX7xX3xX1dcxX2e9xX10xX6xX5xX1dfxXd0xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX19xXexX10xXb5xXaxX12xX0xXdxX38xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xX158xXbxX1xX3bxXexX3bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX14xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX2xX2xX3xX4xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX4xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX5xX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX2xX4exX3xX1xX18xX19xX1xX3xX154xXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX109xX4axX4axXdxXd0xXc7xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX19xX1xXd0xX13axX19xX4axX19xX10xX104xX7xX4axX2xX4exX46xX46xX4axX2xX47xX4exX62xX2xX2xX11cxX14exX4exX11axX2xXexX2xX47xX14exX11cxX5xX262xXd0xX16axXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX2xX2xX3xX4xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX35xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX3fxX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX2xX4exXaxX3xX62xX6xXexX6xX158xXbxX1xX3bxXexX3bxX158xX3bxXb5xXdxX42xXdxX19xX6xX5xX158xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX109xX4axX4axXdxX38xX6xX42xX10xX7xXd0xX13axX3bxX13axXd0xX13axX19xX4axX21xXbxX5xX3bxX6xX62xX10xX62xX4axX6bxX38xX42xX11axX42xX46xX62xX6bxXdxX430xX10xX5xX6bxX4exX21xX436xX13axX10xX21xXb9xX42xX4axX46xX47xX2xX4exX441xX47xX11cxX441xX46xX4exX4axX14exX7xX6xX5xX6xX1xX46xX441xX2e9xXceaxX1dexX824xXd0xX16axXbxX42xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX6xXbxXexXdxX3bxX19xXaxX12xXcxXdxXa28xX19xX3xX69x4bf8xX3bxX109xX3xX65xX6xX5xX6xX1xX3xX1dcxX3fxXdxX13axX10xXb5xXbxX3bxX3bxX5xX1dfxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX19xXexX10xXb5xXaxX12xX0xXdxX38xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX35xX10xX19xXexX10xXb5xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX104xXdxX62xXexX1xX109xX3xX49xX46xX47xXbxX27xX110xX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX109xX3xX11axX46xX49xXbxX27xX110xXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX109xX4axX4axXdxXd0xXc7xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX19xX1xXd0xX13axX19xX4axX19xX10xX104xX7xX4axX2xX4exX46xX46xX4axX2xX47xX4exX62xX2xX2xX11cxX14exX46xX11axX49xXexX262xX11cxX46xX47xX5xX46xX158xX4xXb5xXdxX7xXexXdxX6xX19xX3bxX158xXb5xX3bxX19xX6xX5xX62xX3bxX158xXb5xX10xXd0xX16axXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX2xX2xX3xX4xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX35xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX3fxX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX2xX4exXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX6xXbxXexXdxX3bxX19xXaxX12xXcxXdxXa28xX19xX3xX69xXe7cxX3bxX109xX3xX2e9xX3bxX19xX6xX5xX62xX3bxX3xX1dcxX2e9xX10xX6xX5xX1dfxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX19xXexX10xXb5xXaxX12xX0xXdxX38xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xX158xXbxX1xX3bxXexX3bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX14xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX2xX2xX3xX4xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX4xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX5xX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX2xX4exX3xX1xX18xX19xX1xX3xX2xX2xXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX109xX4axX4axXdxXd0xXc7xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX19xX1xXd0xX13axX19xX4axX19xX10xX104xX7xX4axX2xX4exX46xX46xX4axX2xX47xX4exX62xX2xX2xX11cxX14exX4exX11axX2xXexX14exX154xX262xX46xX5xX49xXd0xX16axXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX2xX2xX3xX4xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX35xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX3fxX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX2xX4exXaxX3xX62xX6xXexX6xX158xXbxX1xX3bxXexX3bxX158xX3bxXb5xXdxX42xXdxX19xX6xX5xX158xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX109xX4axX4axXdxX38xX6xX42xX10xX7xXd0xX13axX3bxX13axXd0xX13axX19xX4axX21xXbxX5xX3bxX6xX62xX10xX62xX4axX6bxX38xX42xX11axX42xX46xX62xX6bxXdxX430xX10xX5xX6bxX4exX21xX436xX13axX10xX21xXb9xX42xX4axX46xX47xX2xX4exX441xX47xX11cxX441xX46xX4exX4axX19xXdxX19xXexX4xX1xX62xXc7xXbxXdxX4xXexX47xX47xX47xX11axX47xX2xX14exX47xX14exX14exX47xX2xX441xX10xX2xX11cxX46xX11cxX47xX2xX4exX47xX11cxX47xX11cxX46xX154xX441xX2e9xX1ddx28edxX5fxXd0xX16axXbxX42xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX6xXbxXexXdxX3bxX19xXaxX12xXcxXdxXa28xX19xX3xX69xXe7cxX3bxX109xX3xX465xXdxXb5xX38xXdxX19xX3bxX3xX1dcxX3fxXdxX13axX10xXb5xXbxX3bxX3bxX5xX1dfxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX19xXexX10xXb5xXaxX12xX0xXdxX38xX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xX158xXbxX1xX3bxXexX3bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX14xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX2xX2xX3xX4xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX4xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX5xX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX2xX4exX3xX1xX18xX19xX1xX3xX2xX46xXaxX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX109xX4axX4axXdxXd0xXc7xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX19xX1xXd0xX13axX19xX4axX19xX10xX104xX7xX4axX2xX4exX46xX46xX4axX2xX47xX4exX62xX2xX2xX11cxX14exX4exX11axX2xXexX14exX49xX11axX46xX5xX4exXd0xX16axXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX2xX2xX3xX4xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX35xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX3fxX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX2xX4exXaxX3xX62xX6xXexX6xX158xXbxX1xX3bxXexX3bxX158xX3bxXb5xXdxX42xXdxX19xX6xX5xX158xX7xXb5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX109xX4axX4axXdxX38xX6xX42xX10xX7xXd0xX13axX3bxX13axXd0xX13axX19xX4axX21xXbxX5xX3bxX6xX62xX10xX62xX4axX6bxX38xX42xX11axX42xX46xX62xX6bxXdxX430xX10xX5xX6bxX4exX21xX436xX13axX10xX21xXb9xX42xX4axX46xX47xX2xX4exX441xX47xX11cxX441xX46xX4exX4axX441xX2xX47xX2xX49xX262xX2xX49xX47xX11axX441xX4xX5xXexX3bxXexX7xX441xX824x2adcxXcxXcxXd0xX16axXbxX42xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX6xXbxXexXdxX3bxX19xXaxX12xX13xX14xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX2xX2xX3xX4xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX35xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX3fxX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX2xX4exXd0xX0xX4axXbxX12xX0xX62xXdxX13axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xXb5xX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX158xXexX1xX21xX38xXc7xX158xX6xX19xX62xX158xX7xX6xXbxX3bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2e9xX3bxX19xX6xX5xX62xX3bxX3xX42xXdxX669xXexX3xX42xXdxX86exXdxX3xXaxX3xX1xXb5xX10xX602xX9xXaxX4axXexX1xX10xX158xXexX1xX6xX3bxX4axXb5xX3bxX19xX6xX5xX62xX3bxX158xX42xXdxX6xXexX158xX42xXdxX6xXdxX158xX13axX21xX6xX158xXbxX1xX6xX158xX5xX21xX3bxXdxX158xX4xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX158xX5xX10xX6xX42xX21xX10xX158xX5xX6xXbxX158xX7xXdxX10xX21xX158xXb9xX6bxX158xX5xX21xX4xX4axX2xX11cxX11cxX14exX262xX4exXd0xX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX42xX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4axX38xX10xX62xXdxX6xX4axX2xX46xX47xX4axX19xX10xX104xX7xX4axX2xX4exX46xX2xX4axX2xX47xX4exX62xX47xX2xX11cxX14exX46xX11cxX262xXexX2xX4exX262xX4exX5xX2xXd0xX16axXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX2xX2xX3xX4xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX35xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX3fxX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX2xX4exXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX62xXdxX13axX12xX0xX7xXexXb5xX3bxX19xX42xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2e9xX3bxX19xX6xX5xX62xX3bxX3xX42xXdxX669xXexX3xX42xXdxX86exXdxX3xXaxX3xX1xXb5xX10xX602xX9xXaxX4axXexX1xX10xX158xXexX1xX6xX3bxX4axXb5xX3bxX19xX6xX5xX62xX3bxX158xX42xXdxX6xXexX158xX42xXdxX6xXdxX158xX13axX21xX6xX158xXbxX1xX6xX158xX5xX21xX3bxXdxX158xX4xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX158xX5xX10xX6xX42xX21xX10xX158xX5xX6xXbxX158xX7xXdxX10xX21xX158xXb9xX6bxX158xX5xX21xX4xX4axX2xX11cxX11cxX14exX262xX4exXd0xX1xXexX38xXaxX12xX2e9xX3bxX19xX6xX5xX62xX3bxX3xX42xXdxX669xXexX3xX42xXdxX86exXdxX3xXaxX13axX21xX6xX3xXbxX1xX670xX3xX5x3214xXc4xXdxXaxX3xX35xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX3fxX10xX6xX42xX21xX10x52f0xX3xX5xX669xXbxX3xX7xXdxXb6xX21xX3xXb9x2581xX3xX5x7bebxX4xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexXb5xX3bxX19xX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xXb2xXc4xXdxX3xX2xX11cxX3xXc7xX6exX19xX3xXexX1xX2dxX19xX42xX151exX3xX2e9xX3bxX19xX6xX5xX62xX3bxX3xX4xX1x14cfxX19xX1xX3xXexX1x4068xX4xX3xXexXb5x7014xX3xXexX1xX6exX19xX1xX3xXaxX13axX21xX6xX3xXbxX1xX670xX3xX5xX1509xXc4xXdxXaxX3xX35xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX3fxX10xX6xX42xX21xX10xX151exX3xX69x913dxX19xX42xX3xXexX1xab14xXdxX3xX5xX669xXbxX3xXb9xX152axX3xX5xX152dxX4xX3xX29xX19xX3xXexX1509x5112xX19xX42xX3xX1573xX3xX7xX6axX19xX3xX4xX1x55c2xXdxX3xX62xX6xX19xX1xX3xX42xXdxX670xX3xX19xX1xX29xXexX3xX4xX1xX6axX21xX3x19aaxX21xXd0xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX62xXdxX13axX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11cxX47xX3xX7x6250xX3xXexX1xX669xXexX3xXexX1x6c11xX3xX13ax36b4xX3xX13axXa28xX3xX35xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX3fxX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX2xX4exXaxX3xX1xXb5xX10xX602xX9xXaxX4axXc7xX3bxX19xX42xX158xX62xX6xX4axX11cxX47xX158xX7xX21xX158xXexX1xX6xXexX158xXexX1xX21xX158xX13axXdxX158xX13axX10xX158xX4xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX158xX5xX10xX6xX42xX21xX10xX158xX46xX47xX2xX49xX158xX2xX4exX4axX2xX11cxX11cxX46xX4exX11cxXd0xX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX42xX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4axX38xX10xX62xXdxX6xX4axX2xX46xX47xX4axX19xX10xX104xX7xX4axX2xX4exX46xX2xX4axX2xX47xX262xX62xX11cxX46xX46xX2xX2xX14exX154xXexX154xX47xX47xX47xX5xX2xXd0xX16axXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX2xX2xX3xX4xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX35xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX3fxX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX2xX4exXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX62xXdxX13axX12xX0xX7xXexXb5xX3bxX19xX42xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11cxX47xX3xX7xX15fcxX3xXexX1xX669xXexX3xXexX1xX1605xX3xX13axX1608xX3xX13axXa28xX3xX35xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX3fxX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX2xX4exXaxX3xX1xXb5xX10xX602xX9xXaxX4axXc7xX3bxX19xX42xX158xX62xX6xX4axX11cxX47xX158xX7xX21xX158xXexX1xX6xXexX158xXexX1xX21xX158xX13axXdxX158xX13axX10xX158xX4xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX158xX5xX10xX6xX42xX21xX10xX158xX46xX47xX2xX49xX158xX2xX4exX4axX2xX11cxX11cxX46xX4exX11cxXd0xX1xXexX38xXaxX12xX11cxX47xX3xX7xX15fcxX3xXexX1xX669xXexX3xXexX1xX1605xX3xX13axX1608xX3xX13axXa28xX3xX35xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX3fxX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX2xX4exX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexXb5xX3bxX19xX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX35xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX3fxX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX2xX4exX3xX69xX6xX19xX42xX3xXexXb5xX1d1xXdxX3xX69xXc0xX19xX3xX1xX159dxXdxX3xXb9xXc0xXexX3xX13axX6exX3xX62xX1509xXc4xXdxX3xX69xX6axX6bxX3xX5xX6exX3xX11cxX47xX3xX7xX15fcxX3xXexX1xX669xXexX3xXexX1xX1605xX3xX13axX1608xX3xX13axXa28xX3xX69xX29xX21xX3xXexXb5xX1509xX15a3xX19xX42xX3xX62xX6xX19xX1xX3xX42xXdxX670xX3xX19xX1xX29xXexX3xX4xX1xX6axX21xX3xX15d8xX21xX3xX38x9253xX6xX3xX42xXdxX86exXdxX3xX19xX6exX6bxXd0xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX62xXdxX13axX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1ddxX3bxX1xX6xX38xX10xX62xX3xX65xX6xX5xX6xX1xX3xX42xXdxX6exX19xX1xX3xX62xX6xX19xX1xX3xX1xXdxX2e6xX21xX3xX35xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX448xXb5xX10xX38xXdxX10xXb5xX3xX3fxX10xX6xX42xX21xX10xXaxX3xX1xXb5xX10xX602xX9xXaxX4axXc7xX3bxX19xX42xX158xX62xX6xX4axX38xX3bxX1xX6xX38xX10xX62xX158xX7xX6xX5xX6xX1xX158xX42xXdxX6xX19xX1xX158xX62xX6xX19xX1xX158xX1xXdxX10xX21xX158xX4xX6xX21xX158xXexX1xX21xX158xX27xX21xX6xXexX158xX7xX6xX4xX158xX19xX1xX6xXexX158xXbxXb5xX10xX38xXdxX10xXb5xX158xX5xX10xX6xX42xX21xX10xX4axX2xX11cxX11axX11cxX46xX154xXd0xX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX42xX3xX7xXb5xX4xX9xXaxX4axX38xX10xX62xXdxX6xX4axX2xX46xX47xX4axX19xX10xX104xX7xX4axX2xX4exX46xX47xX4axX49xX49xX62xX2xX47xX11cxX11axX11axX47xX49xXexX4exX11axX14exX49xX5xX47xXd0xX16axXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX2xX2xX3xX4xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX35xX1xX6xX38xXbxXdxX3bxX19xX7xX3xX3fxX10xX6xX42xX21xX10xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX2xX4exXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX62xXdxX13axX12xX0xX7xXexXb5xX3bxX19xX42xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1ddxX3bxX1xX6xX38xX10xX62xX3xX65xX6xX5xX6xX1xX3xX42xXdxX6exX19xX1xX3xX62xX6xX19xX1xX3xX1xXdxX2e6xX21xX3xX35xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX448xXb5xX10xX38xXdxX10xXb5xX3xX3fxX10xX6xX42xX21xX10xXaxX3xX1xXb5xX10xX602xX9xXaxX4axXc7xX3bxX19xX42xX158xX62xX6xX4axX38xX3bxX1xX6xX38xX10xX62xX158xX7xX6xX5xX6xX1xX158xX42xXdxX6xX19xX1xX158xX62xX6xX19xX1xX158xX1xXdxX10xX21xX158xX4xX6xX21xX158xXexX1xX21xX158xX27xX21xX6xXexX158xX7xX6xX4xX158xX19xX1xX6xXexX158xXbxXb5xX10xX38xXdxX10xXb5xX158xX5xX10xX6xX42xX21xX10xX4axX2xX11cxX11axX11cxX46xX154xXd0xX1xXexX38xXaxX12xX1ddxX3bxX1xX6xX38xX10xX62xX3xX65xX6xX5xX6xX1xX3xX42xXdxX6exX19xX1xX3xX62xX6xX19xX1xX3xX1xXdxX2e6xX21xX3xX35xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX448xXb5xX10xX38xXdxX10xXb5xX3xX3fxX10xX6xX42xX21xX10xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexXb5xX3bxX19xX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xXcxX1xX10xX3bxX3xXa03xXa03xX35xX151exX3xXexXdxXa28xX19xX3xX69xXe7cxX3bxX3xX19xX42xX1509xX15a3xXdxX3xX824xXdxX3xX35xX669xXbxX3xX1ddxX3bxX1xX6xX38xX10xX62xX3xX65xX6xX5xX6xX1xX3xX4xX25xX6xX3xX3fxXdxX13axX10xXb5xXbxX3bxX3bxX5xX3xX69x5cecxX3xX42xXdxX6exX19xX1xX3xX62xX6xX19xX1xX3xX1xXdxX2e6xX21xX3xX35xX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xX27xX21xX29xXexX3xX7xX2dxX4xX3xX19xX1xX29xXexX3xX448xXb5xX10xX38xXdxX10xXb5xX3xX3fxX10xX6xX42xX21xX10xX3xX38xX183exX6xX3xX42xXdxX86exXdxX3xX46xX47xX2xX49xX158xX2xX4exX3xXex1327xX3xXc7xX6xX19xX3xXexa0afxX3xX4xX1xX156exX4xXd0xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX62xXdxX13axX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axX21xX5xX12xX0xX62xXdxX13axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb5xXaxX12xX0xX4axX62xXdxX13axX12xX0xX4axX62xXdxX13axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX3bxX21xXb5xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3bxX3xXb2xX647xXb2xXd0xXb2x9360xX0xX4axXbxX12