Phá sới bạc có nhiều giáo viên tham gia
Đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với nhiều giáo viên tham gia với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng.
6b54xa1d8xc7bexc377xf5aex9a66x91fdxfa9cxX6xbb58xed05xX1xcc60xa0f1x8e67xe832xX9xea82xX0xX6x93f9xe3ccxXcxfafdxd318xX10x98fcxe158xX5xX16xX1axX2xb0f8xeaefxX5x70caxX0xd2d7xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX24xX1xX10xX0xX1axe12fxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX19x7286xX13xX4xa98axX9xX10x864bxX1axad9axX2xX6x720fxX3dxX2xc7f0xb8b3xX3xX2xX3xX20xX2xX16xX1axX3dx93bbxaa5cxX2xX17xX3dxX45xXcxX2xcf9fxX3dx7b0bxX16xX2xX13xX1axX5xee16xX2xX17xX3dxX5xX0xX24xX1axX32xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1fxX40xX5xXdxX9xX10x7cd3xcf9dxccccxX16xX17xX2xXdxb79axXexX2xf9a4xX45xX16xX1axX2xX4bxX4cxX3xX2xXdxX81xX48xX3dxX2xX1ax7850xX16xX1axX2xX13xX1axa0dbxX3xX2xX3xX45xX2xX8axb5fexX2xX4bxX20xX16xX17xX2xX8axX45xX2xX5dxX48xX3dxX2xX16xX1axX3dxX55xX56xX2xX17xX3dxX45xXcxX2xX5dxX3dxX5fxX16xX2xX13xX1axX5xX65xX2xX17xX3dxX5xX2xX5dxX48xX3dxX2xX6xd346xX2xX13xX3dxX55xX16xX2xX1axa079xX16xX2xae80xeb35x7ff0xX2xX13xe0fexX2xX8ax99a3xX16xX17x81f6xX0xX24xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xce5axX1axX3dxX55xX56xX2xX32xXddxX24xc742xXdexX2xX13xX1axde12xX16xX17xX2xX13xX3dxX16xX2xX13x829axX2xXfexX10cxX16xX17xX2xX5xX16xX2xX13xca64xX16xX1axX2xX19xX1axX5xX16xX1axX2xX1fxX20xX5xX2xX3xX1axXcxX2xX4bxX3dx8107xX13xXdexX2xX16xX17x8859xXexX2xX32xX32xX24xX107xX2xX5dxX115xX5xX2xf1b3xX56xX5xXdexX2xXfexX10cxX16xX17xX2xX5xX16xX2xX1axX56xXexd359xX16xX2xafe5xX10cxX16xX17xX2xXfexXd2xX16xX17xX2xX8axf550xX2xX1xX1axXd2xX3dxX2xX1ax9455xX1xX2xX5dxX48xX3dxX2xXfexbd53xX3xX2xXfex74dfxd951xX2x9be3xXbxXa6xX2xXfexX10cxX16xX17xX2xX5xX16x90e8xX2xX4bxec10xX13xX2xX17xX3dx81a7xX2xXddxX2xX8axXd2xX3dxX2xX13xX81xX16cxX16xX17xX2xX3xX1axe6afxX16xX1axX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX8axX81xX82xX16xX17xX2xXdxX87xXexX2xX8axX45xX16xX1axX2xX4bxX4cxX3xX2xXdxX81xX48xX3dxX2xX1axX99xX16xX1axX2xX13xX1axX9fxX3xX2xX3xX45xX2xX8axXa6xX2xX4bxX20xX16xX17xX2xX8axX45xX2xX146xX56xX5xX2xX65xX4cxX16xX17xX2xa535xX16xX13xX40xX14xX16xX40xX13xX2xX5dxX48xX3dxX2xX6xXd2xX2xX13xX3dxX55xX16xX2xX1axXdaxX16xX2xXddxXdexXdfxX2xX13xXe2xX2xX8axXe5xX16xX17xXe8xX0xX24xX1xX10xX0xX13xX5xX4bxX4xX40xX2xX6xX13xXexX4xX40xX8xX9xX65xX5xX14xX17xX3dxX16xX22xX2xbe74xX1xeeaexX2xX5xX56xX13xXcx948dxX9xX10xX0xX13xX4bxXcxXdxXexX10xX0xX13xX14xX10xX0xX13xXdxX10xX0xX3dxX65xX17xX2xX5xX4xX13xX8xX9xX1xX1axX5xX2xX6xXcxX3dxX2xX4bxX5xX3xX2xX3xXcxX2xX16xX1axX3dxX40xX56xX2xX17xX3dxX5xXcxX2xX5dxX3dxX40xX16xX2xX13xX1axX5xX65xX2xX17xX3dxX5xX9xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX24xX24xX3dxXe8xX4bxX5xXcxX1axX5xX13xX3dxX16xX1axXe8xX5dxX16xX24xX16xX40xb66exX6xX24xX32xd845xX220xXdfxX24xX32xX179xX289xXdxX178xX32xXddxX13xX107xX178xX178xX179xX4xX179xXe8xde56xX1xX17xX9xX2xX24xX10xX0xX24xX13xXdxX10xX0xX24xX13xX14xX10xX0xX13xX14xX10xX0xX13xXdxX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXfexX5xX1xX13xX3dxXcxX16xX9xX10xXddxX2xX8axXd2xX3dxX2xX13xX81xX16cxX16xX17xX2xX4bxa64bxX2xX4bxX189xX13xX2xX3xfa12xX16xX17xX2xX13xX5xX16xX17xX2xX5dx6d5bxX13xX0xX24xX1xX10xX0xX24xX13xXdxX10xX0xX24xX13xX14xX10xX0xX24xX13xX4bxXcxXdxXexX10xX0xX24xX13xX5xX4bxX4xX40xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXfexX45xX3xX2xX8axXd2xX3dxX2xX13xX81xX16cxX16xX17xX2xX4bxX2d6xX2xX4bxX189xX13xX2xX17xXe5xX65xX22xX2xXbxX2ddxX3dxX2xX159xX17xc1e3xX3xX2xe377x8ec5xX16xX17xX2xX17bx8cd6xX159xX2xX32xba58xX107xX107xX186xXdexX2xX159xX17xX56xXex8de6xX16xX2xX19xX14xX338xX16xX17xX2xb587xX56xX5xX16xX17xX2xX17bxX341xX159xX2xX32xX345xXdfxX107xX186xXdexX2xX8axX55xX56xX2xaebbxX2xX19xX1axX2d6xX2xX13xX14x7963xX16xX2xX159xX10cxX16xX17xX2xXfexXd2xX16xX17xXdexX2xX1axX56xXexX156xX16xX2xX159xX10cxX16xX17xX2xXfexXd2xX16xX17xXdexX2xdbf5xX5fxX2xX1fxX18exX56xX2xXfexX81xX82xX16xX17xX2xX17bxX341xX159xX2xX32xX345xX107xXdfxX186xX2xX5dxX13axX2xX1fxXcxX13axX16xX17xX2xX80xX9fxX3xX2xX1fxX3dxX134xX56xX2xX17bxX341xX159xX2xX32xX345xXdfxX179xX186xXdexX2xX8axX55xX56xX2xX36dxX2xX19xX1axX2d6xX2xX13xX14xX375xX16xX2xXbxX134xX16xX2xX341xX56xX16xX17xXdexX2xX1axX56xXexX156xX16xX2xX159xX1axX81xX2xX19xX1axX5xX16xX1axXe8xX0xX24xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX19xX1axX40xXcxX2xX8axX3dxX55xX56xX2xX13xX14xX5xX2xX3x6c2exX5xX2xX3xXdaxX2xX146xX56xX5xX16xX2xXfexX10cxX16xX17xX2xX5xX16xXdexX2xX8axX3dxX55xX56xX2xX1axX13axX16xX1axX2xX8axX81xX82xX16xX17xX2xXdxX87xXexX2xX3xX45xX2xX8axXa6xX2xX4xX13axX2xXbxX2ddxX3dxX2xX159xX17xX338xX3xX2xX33bxX33cxX16xX17xXdexX2xX13xX115xX2xX8axcfcexX56xX2xX65xX2ddxX5xX2xX17xX3dxf977xX3dxX2xad30xX56xX14xXcxX2xX220xX179xX32xX289xXdexX2xX3xX45xX3xX2xX8axXd2xX3dxX2xX13xX81xX16cxX16xX17xX2xX8axX164xX2xX13x94d3xX2xX13xX1axX3dxX134xX13xX2xX4xX2e7xX1xX2xX32xX2xX8axX81xX82xX16xX17xX2xXdxX87xXexX2xX8axX45xX16xX1axX2xX4bxX4cxX3xX2xXdxX81xX48xX3dxX2xX1axX99xX16xX1axX2xX13xX1axX9fxX3xX2xX3xX45xX2xX8axXa6xX2xX4bxX20xX16xX17xX2xX8axX45xX2xX146xX56xX5xX2xX65xX4cxX16xX17xX2xX1e1xX16xX13xX40xX14xX16xX40xX13xXe8xX0xX24xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX341xXd2xX2xX13xX3dxX55xX16xX2xX8axX81xX16cxX3xX2xX13xX1axX482xX3xX2xX1axX3dxX156xX16xX2xX3xX45xX2xX8axXa6xX2xX146xX56xX5xX2xX65xX2ddxX5xX2xX17xX3dxX462xX3dxX2xX4xX5fxX16xX2xX13xX48xX3dxX2xX1axXdaxX16xX2xXddxXdexXdfxX2xX13xXe2xX2xX8axXe5xX16xX17xXe8xX2xX159xX17xXcxX13axX3dxX2xX14xX5xXdexX2xX3xXdaxX2xX146xX56xX5xX16xX2xXfexX10cxX16xX17xX2xX5xX16xX2xX3xe737xX16xX2xX13xX1axX56xX2xX17xX3dxX18exX2xX220xX2xX65xX45xXexX2xX13xX19exX16xX1axX2xX222xX45xX3xX1axX2xX13xX5xXexXdexX2xX345xX2xX8axX3dxX156xX16xX2xX13xX1axXcxX4cxX3dxX2xXdxX3dxX2xX8axXa6xX16xX17xXdexX2xX32xX2xXfexX43x801cxX2xX65xX45xXexX2xX13xX19exX16xX1axb5b2xX0xX24xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX80xcf67xX3xX2xX4bxX3dxX156xX13xXdexX2xX5dxX174xX2xX8axX45xX16xX1axX2xX4bxX4cxX3xX2xX13xX14xX5fxX16xX2xX3xX20xX2xX6xX482xX2xX13xX1axX5xX65xX2xX17xX3dxX5xX2xX3xX415xX5xX2xX16xX1axX3dxX55xX56xX2xX17xX3dxX45xXcxX2xX5dxX3dxX5fxX16xX2xX13xX14xX5fxX16xX2xX8axX2d6xX5xX2xX4bxX13axX16xX2xX1axX56xXexX156xX16xX2xX159xX10cxX16xX17xX2xXfexXd2xX16xX17xX2xX5dxX13axX2xX159xX1axX81xX2xX19xX1axX5xX16xX1axXe8xX0xX24xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX1fxX3dxX156xX16xX2xX3xX10cxX16xX17xX2xX5xX16xX2xX8axX5xX16xX17xX2xX65xX82xX3dxX2xX3xX45xX3xX2xX17xX3dxX45xXcxX2xX5dxX3dxX5fxX16xX2xX8axX134xX16xX2xX8axe300xX2xX8axX3dxX55xX56xX2xX13xX14xX5xXdexX2xX4xX13axX65xX2xX14xf55exXe8xX24xXe8xX0xX24xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX341xXcxX56xX14xX3xX40xX9xX10xX19xX1axX40xXcxX2xadffxf634xX676xX0xX24xX1xX10