Chủ tàu vỏ thép vi phạm hợp đồng, BIDV Hà Tĩnh đối mặt nợ xấu
(Baohatinh.vn) - Hơn 1 năm nay, 9 ngư dân Hà Tĩnh vay vốn đóng mới tàu vỏ thép theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ không tuân thủ trả nợ cho ngân hàng. Điều này không chỉ tác động xấu tới hoạt động tài chính của BIDV Hà Tĩnh mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của ngư dân.
be36x14f32x14895x10614x132ffx11850x135a8x155f5xfcd3xX7x13db9x10ca3x10949x11312xf669xca35xX5xcb6bxXaxfed1xd2d4xX1xec4cxX3xXexcc27x125f4xX3x1422bxd91dxX3xXexX1xed43xXbxX3xX1bxXdxX3xXbxX1x113e0xe5bfxX3xX1xfa10xXbxX3x11881x13667x16179x10954xfc80xX3x10eacx117c1xd518x10f34xX3x10197xX18xX3xXcx11f1exX31xX1xX3xX2fxed9dxXdxX3xX29xca14xXexX3xX31xX2cxX3x125abx13e1cxX19xX0xc235xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10xX6x11a95xXaxX12xX3ax15b65xX31xX3xX2xX3xX31xcb93xX29xX3xX31xX6x15d01xX33xX3x104efxX3xX31xX32xe32bxX3xX63xedd6xX31xX3xX3axX18xX3xXcxX3exX31xX1xX3xX1bxX6xX72xX3xX1bxX43xX31xX3xX2fx10f13xX31xX32xX3xX29x12e7dxXdxX3xXexX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xXbxX3xXexX1xX10xf251xX3x146a1xX32xX1x158ecxX3xX2fxXacxX31xX1xX3x1154ax11057xX51xff3exd039xX2x1143bxX51xXa9x1430ex16240xX13x13162xX3xX4xX15xX6xX3xX13xX1x1502fxX31xX1xX3xXbxX1xX15xX3xe75axX1x10d85xX31xX32xX3xXexX19xX7cxX31xX3xXexX1xX15xX3xXexec0bx15cefxX3xX31xX2cxX3xX4xX1xXa7xX3xX31xX32xX7cxX31xX3xX1xX18xX31xX32xf908xX3xXbcxXdx10343xX19xX3xX31xX18xX72xX3xXcfxX1xXd1xX31xX32xX3xX4xX1xf30exX3xXex1572fxX4xX3xX2fx142edxX31xX32xX3xX4dxX4exX19xX3xXexX95xXdxX3xX1xXa7xX28xXexX3xX2fxX10cxX31xX32xX3xXexX18xXdxX3xX4xX1xXc7xX31xX1xX3xX4xX15xX6xX3xX35xX36xX37xX38xX3xX3axX18xX3xXcxX3exX31xX1xX3xX29xX18xX3xX4x12c87xX31xX3xXe0xX31xX1xX3xX1xX79x12ed9xX31xX32xX3xXexXdfxe6f4xX4xX3xXexXdx157d8xXbxX3xXexX95xXdxX3x12126xX19xX72xXf6xX31xX3xX5xX2cxXdxX3xX4xX15xX6xX3xX31xX32xX79xX3xX63xX7cxX31xXf2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xXa7xX63xX72xXaxX12xXa9xX32xX7cxX31xX3xX1xX18xX31xX32xX3xXbcx14017xX19xX3xXexX79xX3xX1bxX18xX3xXbxX1xX108xXexX3xXexXdfxXdxd562xX31xX3xX38xXdx164cexXexX3xXa9xX6xX29xX3x10ff1xX35xX36xX37xX38x104f6xX3xX13xX1xXdxX3xX31xX1xX108xX31xX1xX3xX3axX18xX3xXcxX3exX31xX1xX3xX5xX18xX3xX2fxX67xX31xX3xX1bxXacxX3xXexXdx160f0xX31xX3xXbxX1xXa7xX31xX32xX3xXexXdfxXdxX1a3xX31xX3xXcfxX1xX6xXdxX3xXa9xX32xX1xXacxX3xX2fxXacxX31xX1xX3xXb3xXb4xX51xXb6xXb7xX2xXb9xX51xXa9xXbcxXbdxX13xXbfxX3xX1bxXf6xX3xX29xX10cxXexX3xX7xX43xX3xX4xX1xXc7xX31xX1xX3xX7xX108xX4xX1xX3xXbxX1xX108xXexX3xXexXdfxXdxX1a3xX31xX3xXexX1xX15xX72xX3xX7xXe0xX31xX3xXexX28xXdxX3xX3axX18xX3xXcxX3exX31xX1xXf2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xXa7xX63xX72xXaxX12xXbcxX155xX31xX3xXexX1x14b68xXdxX3xX2fxXdxX1a3xX29xX3xX31xX18xX72xX33xX3xX35xX36xX37xX38xX3xX3axX18xX3xXcxX3exX31xX1xX3xX2fx1452exX3xX4xX1xXa7xX3xX75xX3xX4xX1xX15xX3xXexX18xX19xX3xX1bxX6xX72xX3xX1bxX43xX31xX3xX2fxX90xX31xX32xX3xXexX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xXbxX3xX1bxX95xXdxX3xXexe556xX31xX32xX3xX63xX79xX3xX31xX2cxX3xX2xXb6x125fexX3xXexf790xX3xX2fxX30xX31xX32xXf2xX3xXcxXdfxXa7xX31xX32xX3xX2fxX90xX33xX3xX4dxX26bxX3xc6d9xX19xX7cxX31xX3xX3axX10cxXdxX3xX1afxXa9xX32xX1xXdxX3xX2bdxX19xX7cxX31xX1b4xX3xX4xX90xX3xXb3xX3xXexX18xX19xX33xX3xX4dxX26bxX3xX13xebf3xX29xX3xXa9xX1xX79xX2cxX31xX32xX3xX1afxX13xX2e0xX29xX3xX2bdxX19xX72xX1d4xX31xX1b4xX3xX2xX3xXexX18xX19xX3xX1bxX18xX3xX1xX19xX72xX1a8xX31xX3x14332xX10cxX4xX3xX3axX18xX3xX4xX90xX3xXb6xX3xXexX18xX19xX3xX14axX3xXb6xX3xX4dxX26bxX3xXcxX1xX28xX4xX1xX3xX35xce8bxX31xX32xX3xX1bxX18xX3xXcxX1xX28xX4xX1xX3xdd19xXdxX29xXf2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xXa7xX63xX72xX3xXbxX13xX10xX31xXexX10xXdfxXaxX12xX0xXdxX29xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX31xXexX10xXdfxXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxdcd5xXdxX63xXexX1x10a8axX3xXb3xX2xX2a5xXbxX4dx16556xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX372xX3xXb9xX2xXb7xXbxX4dxX379xXaxX3xX7xXdfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX372xX51xX51xXdxXf2xcc6axX6xXa7xX1xX6xXexXdxX31xX1xXf2xX1bxX31xX51xX31xX10xX36dxX7xX51xX2x1492fx134b9xX3adxX51xX2xXb9xXb7xX63xXb3xXb6xX2xXb9xXb6xX2xXb4xXexXb6xXb6xXb4xXb9xX5xXb3xXbdxX2xXf2xff76xXbxX32xf935xXdfxX9xXb9xX2a5xXb4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xXbxX3xX1bxXdxX3xXbxX1xX28xX29xX3xX1xX2cxXbxX3xX2fxX30xX31xX32xX33xX3xX35xX36xX37xX38xX3xX3axX18xX3xXcxX3exX31xX1xX3xX2fxX43xXdxX3xX29xX47xXexX3xX31xX2cxX3xX4dxX4exX19xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXa7xX31xXaxX12xX75xX3xX4xX1xX15xX3xXexX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xXbxX3xX31xX2cxX3xX15cxX19xX108xX3xX1xX28xX31xX33xX3xXexX108xX4xX3xX2fxX10cxX31xX32xX3xX4dxX4exX19xX3xXexX95xXdxX3xX1xXa7xX28xXexX3xX2fxX10cxX31xX32xX3xXexX18xXdxX3xX4xX1xXc7xX31xX1xX3xX4xX15xX6xX3xX35xX36xX37xX38xX3xX3axX18xX3xXcxX3exX31xX1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xXa7xX63xX72xXaxX12xXcxX1xX250xXdxX3xX32xXdxX6xX31xX3xX2fxX192xX19xX33xX3xX4xX108xX4xX3xX4xX1xX15xX3xXexX18xX19xX3xXexX1xX150xX4xX3xX1xXdxX1a8xX31xX3xX1bxXdxX1a8xX4xX3xXexXdfxXe0xX3xX31xX2cxX3xXcfxX1xX108xX3xXexX43xXexXf2xX3xXcxX19xX72xX3xX31xX1xXdxX1d4xX31xX33xX3xXcfxX1xXa7xXe0xX31xX32xX3xX1xX67xX31xX3xX2xX3xX31xX6dxX29xX3xXexXdfxX14axX3xX5xX28xXdxX3xX2fxX7cxX72xX33xX3xX31xX32xX79xX3xX63xX7cxX31xX3xXcfxX1xXd1xX31xX32xX3xXexX19xX7cxX31xX3xXexX1xX15xX3xX1xX2cxXbxX3xX2fxX30xX31xX32xX3xX2fxX26bxX3xXcfx15cc4xX3xXcfxX155xXexXf2xX3xXbcxXdxXf6xX19xX3xX2fxX108xX31xX32xX3xX31xX90xXdxX3xX5xX18xX33xX3xX5xXdxX1a8xX19xX3xX4xX90xX3x120d1xXexX1xX1cxX6xX3xXexX1xX19xdfe7xX31xX3xX31xX32xX192xX29x139e4xX3xX1xX6xX72xX3xXcfxX1xXd1xX31xX32xX3xXcfxX1xXdxX3xX2fxX30xX31xX32xX3xX5xXa7xX28xXexX3xX4xXe0xX3xX75xX3xX4xX1xX15xX3xXexX18xX19xX3xXexXdfxXa7xX31xX32xX3xXexX105xX31xX1xX3xX2fxXf6xX19xX3xX31xX32x13c04xX31xX32xX3xXexXdfxXe0xX3xX31xX2cxX3xX4x10a9cxX31xX32xX3xX5xd631xX4xX33xX3xX63x116a6xX31xX3xX2fxX155xX31xX3xX31xX2cxX3xX4dxX4exX19xX3xXexX6dxX31xX32xX3xX5xX1d4xX31xXf2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xXa7xX63xX72xXaxX12xX3axXdxX1a8xX31xX3xXexX28xXdxX33xX3xXexX299xX31xX32xX3xX7xX43xX3xX31xX2cxX3xX4dxX4exX19xX3xX4xX15xX6xX3xX35xX36xX37xX38xX3xX3axX18xX3xXcxX3exX31xX1xX3xXexXdfxXa7xX31xX32xX3xX5xX3exX31xX1xX3xX1bxX150xX4xX3xX31xX18xX72xX3xX2fxX26bxX3xX5xX1d4xX31xX3xXexX95xXdxX3xX2xX2xXb4xX3xXexX2a8xX3xX2fxX30xX31xX32xX51xXexX299xX31xX32xX3xX63xX79xX3xXexXdfxX2cxX3xX2xXb6xX2a5xX3xXexX2a8xX3xX2fxX30xX31xX32xXf2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xXa7xX63xX72xXaxX12xX305xX51dxX3xX32xXdxXe0xXdxX3xX31xX32xX19xX72xX1d4xX31xX3xX31xX1xX7cxX31xX3xX15cxX19xX108xX3xX1xX28xX31xX3xXexXdfxXe0xX3xX31xX2cxX33xX3xXd1xX31xX32xX3xXcxXdfxX192xX31xX3x10cefxX19xX43xX4xX3xc96fxX28xX31xX32xX3xX1afxX4dxX90xX29xX3xX3axX10cxXdxX3xX305xXa7xX31xX32xX3x12527xX3xX4dxX26bxX3xX2bdxX19xX7cxX31xX3xX3axX10cxXdxX3xX68exX3xXa9xX32xX1xXdxX3xX2bdxX19xX7cxX31xX1b4xX3xX31xX90xXdxX372xX3xX53exXcxXd1xXdxX3xX1bxX6xX72xX3xX31xX32xX7cxX31xX3xX1xX18xX31xX32xX3xX35xX36xX37xX38xX3xX3axX18xX3xXcxX3exX31xX1xX3xX2xX3adxX33xX3acxX3xXexX2a8xX3xX2fxX30xX31xX32xX3xX2fxX90xX31xX32xX3xXexX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xXbxX3xX4xXd1xX31xX32xX3xX7xX19xX4exXexX3xX3acxX2xXb7xX3xX13xX38xXf2xX3xX3axXdxX1a8xX31xX33xX3xXexXd1xXdxX3xX2fxX26bxX3xXexXdfxXe0xX3xX1xX67xX31xX3xX2xX3xXexX2a8xX3xX2fxX30xX31xX32xXf2xX3xXcxX1xX250xXdxX3xX32xXdxX6xX31xX3xX32xX192xX31xX3xX2fxX7cxX72xX33xX3xX63xXa7xX3xX5xX19xX30xX31xX32xX3xX4xX108xX3xXc7xXexX33xX3xX7xXe0xX31xX3xX5xX79xX2cxX31xX32xX3xXcfxX1xX6xXdxX3xXexX1xX108xX4xX3xX1xXe0xXdxX3xX7xXe0xX31xX3xX32xXdxXe0xX29xX33xX3xXexXdfxXa7xX31xX32xX3xXcfxX1xXdxX3xXexX18xX19xX3xX4xX1xX597xX31xX32xX3xXexXd1xXdxX3xX5xX28xXdxX3xX399xXacxX3xXexX18xX19xX3xX32xXdxX26bxX3xX4xX18xXa7xX3xX4xX15xX6xX3xX31xX79xX95xX4xX3xX31xX32xXa7xX18xXdxX3xXbxX1xX108xX3xX5xX79xX95xXdxX3xX1afxXexXdfxXacxX3xX32xXdxX108xX3xX2xX3xXexX2a8xX3xX2fxX30xX31xX32xX1b4xX3xX31xX1d4xX31xX3xXexX18xX19xX3xXbxX1xXe0xXdxX3xX31xX323xX29xX3xX399xX250xX3xXcfxX1xX108xX3xX63xX18xXdxX3xX31xX32xX18xX72xX33xX3xXe0xX31xX1xX3xX1xX79xX14axX31xX32xX3xXexX95xXdxX3xX1bxXdxX1a8xX4xX3xXexXdfxXe0xX3xX31xX2cxX54exXf2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xXa7xX63xX72xX3xXbxX13xX10xX31xXexX10xXdfxXaxX12xX0xXdxX29xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX31xXexX10xXdfxXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX36dxXdxX63xXexX1xX372xX3xXb3xX2xX2a5xXbxX4dxX379xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX372xX3xXb9xX2xXb7xXbxX4dxX379xXaxX3xX7xXdfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX372xX51xX51xXdxXf2xX399xX6xXa7xX1xX6xXexXdxX31xX1xXf2xX1bxX31xX51xX31xX10xX36dxX7xX51xX2xX3acxX3adxX3adxX51xX2xXb9xXb7xX63xXb3xXb6xX2xX2a5xXb7xXb6xXb7xXexX3adxX2a5xXb6xX2a5xX5xXb3xXbdxXb7xX2xX2xXf2xX3c5xXbxX32xX3c8xXdfxX9xX75xX3acxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xXbxX3xX1bxXdxX3xXbxX1xX28xX29xX3xX1xX2cxXbxX3xX2fxX30xX31xX32xX33xX3xX35xX36xX37xX38xX3xX3axX18xX3xXcxX3exX31xX1xX3xX2fxX43xXdxX3xX29xX47xXexX3xX31xX2cxX3xX4dxX4exX19xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXa7xX31xXaxX12xX35xX36xX37xX38xX3xX3axX18xX3xXcxX3exX31xX1xX3xX5xX18xX3xX2fxX67xX31xX3xX1bxXacxX3xXexXdxX1d4xX31xX3xXbxX1xXa7xX31xX32xX3xXexXdfxXdxX1a3xX31xX3xXcfxX1xX6xXdxX3xXa9xX32xX1xXacxX3xX2fxXacxX31xX1xX3xXb3xXb4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xXa7xX63xX72xXaxX12x15461xX3xXcfxXdxX155xX31xX3xX4xX15xX6xX3xXd1xX31xX32xX3xX67bxX28xX31xX32xX3xX4x15743xX31xX32xX3xX5xX18xX3xX5xX51dxX3xX32xXdxXe0xXdxX3xX4xX15xX6xX3xX2fxX6xX3xXbxX1xX192xX31xX3xX4xX1xX15xX3xXexX18xX19xXf2xX3xXcxX19xX72xX3xX31xX1xXdxX1d4xX31xX33xX3xXexX1xX10xXa7xX3xX2fxX28xXdxX3xX63xXdxX1a8xX31xX3xX35xX36xX37xX38xX3xX3axX18xX3xXcxX3exX31xX1xX372xX3xX676xX19xX6xX3xX15cxX19xX108xX3xXexXdfx162bbxX31xX1xX3xXexX1xX10xXa7xX3xX63x15754xXdxX33xX3xXdfxX18xX3xX7xXa7xX108xXexX3xXexX1xXd1xX31xX32xX3xXexXdxX31xX3xXexX586xX3xX4xX67xX3xX15cxX19xX6xX31xX3xX4xX1xeff8xX4xX3xX31xX6dxX31xX32xX3xX1bxX18xX3xX4xX108xX4xX3xXbxX1xX79xX67xX31xX32xX3xXexXdxX1a8xX31xX3xXexX1xXd1xX31xX32xX3xXexXdxX31xX3xX2fxX28xXdxX3xX4xX1xX597xX31xX32xX33xX3xX31xX32xX7cxX31xX3xX1xX18xX31xX32xX3xX2fxX79xX2cxX4xX3xX399xXdxX155xXexX33xX3xXexX586xX3xX2fxX192xX19xX3xX31xX6dxX29xX3xX5xX28xXdxX3xX31xX6xX72xX33xX3xX1xXa7xX28xXexX3xX2fxX10cxX31xX32xX3xX2fxX108xX31xX1xX3xX399xbec8xXexX3xX1xXe0xXdxX3xX7xXe0xX31xX3xX4xX15xX6xX3xX31xX32xX79xX3xX63xX7cxX31xX3xX3axX18xX3xXcxX3exX31xX1xX3xX1bxX59cxX31xX3xXexX79xX67xX31xX32xX3xX2fxX43xXdxX3xX1xXdxX1a8xX19xX3xX15cxX19xXe0xX33xX3xXexXdfxXa7xX31xX32xX3xX2fxX90xX3xX4xX90xX3xX75xX3xX4xX1xX15xX3xXexX18xX19xX3xX1bxX6xX72xX3xX31xX2cxX3xX31xX32xX7cxX31xX3xX1xX18xX31xX32xXf2xX3xXcxX19xX72xX3xX1bxX547xX72xX33xX3xX51dxX3xXexX1xX9d7xX4xX3xXexX150xX3xX32xXdxX108xX4xX3xXexXdfxXe0xX3xX31xX2cxX3xX4xX15xX6xX3xX4xX108xX4xX3xX4xX1xX15xX3xXexX18xX19xX3xX4xX141xX31xX3xX1xX28xX31xX3xX4xX1xX155xX3xXexXdfxXa7xX31xX32xX3xXcfxX1xXdxX3xX1bxXdxX1a8xX4xX3xX15cxX19xXe0xX31xX3xX5xX51dxX3xX31xX32xX19xX30xX31xX3xXexX1xX19xX3xX399xX108xX31xX3xX7xXe0xX31xX3xXbxX1xX2e0xX29xX3xX2fxX1a3xX3xXexX1xX19xX3xX31xX2cxX3xX4xX15xX6xX3xX31xX32xX7cxX31xX3xX1xX18xX31xX32xX3xXdfxX4exXexX3xXcfxX1xX90xX3xXcfxX1xX6dxX31xXf2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xXa7xX63xX72xXaxX12xXcxX1xX10xXa7xX3xXd1xX31xX32xX3xX38xX9b4xX3xX38xX6dxX31xX3xX3axX19xX155xX3xXbdxX3xX13xX108xX31xX3xX399xX10cxX3xXbxX1x1443axX3xXexXdfxX108xX4xX1xX3xX31xXd1xX31xX32xX3xXexX1xXd1xX31xX3xXbdxX3xX29xXd1xXdxX3xXexXdfxX79xX250xX31xX32xX3xX4dxX26bxX3xX2bdxX19xX7cxX31xX3xX3axX10cxXdxX3xX68exX3xXa9xX32xX1xXdxX3xX2bdxX19xX7cxX31xX3xXexX1xX9aaxX33xX3xXexX586xX3xX2fxX192xX19xX3xX31xX6dxX29xX3xX5xX28xXdxX3xX31xX6xX72xX33xX3xX1xXa7xX28xXexX3xX2fxX10cxX31xX32xX3xX2fxX108xX31xX1xX3xX399xXa40xXexX3xXexX1xX15xX72xX3xX1xXe0xXdxX3xX7xXe0xX31xX3xXexXdfxX1d4xX31xX3xX2fxXacxX6xX3xX399xX18xX31xX3xXcfxX1xX108xX3xXexX1xX19xX547xX31xX3xX5xX2cxXdxX33xX3xX7xXe0xX31xX3xX5xX79xX2cxX31xX32xX3xXcfxX1xX6xXdxX3xXexX1xX108xX4xX3xX2fxX28xXexX3xXcfxX1xX108xXf2xX3xX53ex14a81xX47xX4xX3xX63xX592xX3xX1xX19xX72xX1a8xX31xX3xX1bxX18xX3xX4dxX26bxX3xX31xX1xXdxXf6xX19xX3xX5xX192xX31xX3xXexX299xX3xX4xX1xX9d7xX4xX3xX5xX18xX29xX3xX1bxXdxX1a8xX4xX3xX1bxX95xXdxX3xXb3xX3xX4xX1xX15xX3xXexX18xX19xX3xX2fxX1a3xX3xXexX19xX72xX1d4xX31xX3xXexXdfxX19xX72xXf6xX31xX33xX3xX1bxX547xX31xX3xX2fxX10cxX31xX32xX3xX7xXa7xX31xX32xX3xXexX95xXdxX3xX31xX6xX72xX3xX1bxX59cxX31xX3xX4xX1xX79xX6xX3xX4xX90xX3xX4xX1xX19xX72xX1a3xX31xX3xX399xXdxX155xX31xXf2xX3xX37xX79xX250xX31xX32xX3xX31xX1xX79xX3xX31xX32xX79xX250xXdxX3xX63xX7cxX31xX3xX1bxX59cxX31xX3xX4xX141xX31xX3xXexX79xX3xXexX79xX14axX31xX32xX3xX2a8xX3xX5xX28xXdxX3xX1bxX18xXa7xX3xXa9xX1xX18xX3xX31xX79xX95xX4xX3xX1bxX95xXdxX3xX7xX19xX72xX3xX31xX32xX1xX3exX3xX31xX155xX19xX3xXcfxX1xXd1xX31xX32xX3xXexXdfxXe0xX3xX31xX2cxX3xXexX1xX9aaxX3xX4xX19xX43xXdxX3xX4xX592xX31xX32xX3xXa9xX1xX18xX3xX31xX79xX95xX4xX3xX4xX955xX31xX32xX3xX4dxX90xX6xX3xX31xX2cxX3xX32xXdxX43xX31xX32xX3xX31xX1xX79xX3xXexX1xX250xXdxX3xX2fxXdxX1a3xX29xX3xXexX1xX150xX4xX3xX1xXdxX1a8xX31xX3xX676xX19xX72xX155xXexX3xX2fxXacxX31xX1xX3xX3adxX75xX3adxX3xX68exX3xXcxXcxX32xX3xX31xX6dxX29xX3xX2xX75xX75xXb4xX3xX1bxXf6xX3xX676xX19xX72xX3xX4xX1xX155xX3xX15cxX19xXe0xX31xX3xX5xX51dxX3xX1bxX18xX3xX7x14a9exX3xX63xXb61xX31xX32xX3xX1bxX43xX31xX3xXexXc7xX31xX3xX63xXb61xX31xX32xX3xX2fxX192xX19xX3xXexX79xX3xXexX1xX10xXa7xX3xXcfxX155xX3xX1xXa7xX28xX4xX1xX3xXa9xX1xX18xX3xX31xX79xX95xX4xX3xX4xX1xXa7xX3xX4xX108xX4xX3xX63xX150xX3xX108xX31xX3xX2fxX90xX31xX32xX3xX29xX95xXdxX33xX3xX4xXe0xXdxX3xX1xXa7xX108xX31xX3xXexX18xX19xX3xX2fxX108xX31xX1xX3xX399xXa40xXexX3xX1bxX18xX3xXexX18xX19xX3xX63xXacxX4xX1xX3xX1bxXb61xX3xX2fxX108xX31xX1xX3xX399xXa40xXexX3xX1xXe0xX31xX3xX7xXe0xX31xX3xX4dxX6xX3xX399xX250xX3xX63xXa7xX3xXcxX1xX15xX3xXexX79xX95xX31xX32xX3xX13xX1xXc7xX31xX1xX3xXbxX1xX15xX3xX399xX6xX31xX3xX1xX18xX31xX1xXf2xX3xXcxX1xX250xXdxX3xX2fxXdxX1a3xX29xX3xX2fxX90xX33xX3xX4dxX26bxX3xX2bdxX19xX7cxX31xX3xX3axX10cxXdxX3xX4xX90xX3xX2xXb7xX3xXexX18xX19xX3xX32xXdxX26bxX3xX4xX18xXa7xX3xXexXdfxX1d4xX31xX3xX3adxXb7xXb7xX3xX13xX38xX3xX2fxX79xX2cxX4xX3xX1bxX6xX72xX3xX1bxX43xX31xX3xX2fxX90xX31xX32xX3xX29xX95xXdxX3xX1bxX18xX3xX4xX108xX4xX3xX4xX1xX15xX3xXexX18xX19xX3xX4xX955xX31xX32xX3xXexXdfxX192xX72xX3xXexXdfxX547xXexX3xX29xX26bxXdxX3xX1bxX95xXdxX3xX1bxXdxX1a8xX4xX3xXexXdfxXe0xX3xX31xX2cxX33xX3xX4xX19xX43xXdxX3xX4xX592xX31xX32xX3xXa9xX1xX18xX3xX31xX79xX95xX4xX3xX2fxX18xX31xX1xX3xX1xX90xX6xX3xX32xXdxX108xX3xXdfx11c6fxX3xX1bxX18xX3xXcfxX1xXa7xX6xX31xX1xX3xX31xX2cxX3xX4xX1xXa7xX3xX4xX108xX4xX3xX4xX1xX15xX3xXexX18xX19xX54exX3xXbdxX3xXd1xX31xX32xX3xX3axX19xX155xX3xX4xX1xXa7xX3xX399xXdxX155xXexX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xXa7xX63xX72xX3xXbxX13xX10xX31xXexX10xXdfxXaxX12xX0xXdxX29xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX31xXexX10xXdfxXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX36dxXdxX63xXexX1xX372xX3xXb3xX2xX2a5xXbxX4dxX379xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX372xX3xXb9xX2xXb7xXbxX4dxX379xXaxX3xX7xXdfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX372xX51xX51xXdxXf2xX399xX6xXa7xX1xX6xXexXdxX31xX1xXf2xX1bxX31xX51xX31xX10xX36dxX7xX51xX2xX3acxX3adxX3adxX51xX2xXb9xXb7xX63xXb3xXb6xX2xX2a5xXb6xX3adxXb6xXexXb3xXb9xX2xX3acxX5xX2xXbdxX2xXb7xXbdxX2xXf2xX3c5xXbxX32xX3c8xXdfxX9xXb4xXb9xX75xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xXbxX3xX1bxXdxX3xXbxX1xX28xX29xX3xX1xX2cxXbxX3xX2fxX30xX31xX32xX33xX3xX35xX36xX37xX38xX3xX3axX18xX3xXcxX3exX31xX1xX3xX2fxX43xXdxX3xX29xX47xXexX3xX31xX2cxX3xX4dxX4exX19xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXa7xX31xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4dxXexXbdxX6xX5xXdxX32xX31xX372xX3xX3c5xX19xX7xXexXdxf852xX72xX379xXaxX12xX3axX18xX3xXcxX3exX31xX1xX3xX4xX192xX31xX3xX4xX90xX3xX32xXdxXe0xXdxX3xXbxX1xX108xXbxX3xX2fxX1a3xX3xX31xX32xX79xX3xX63xX7cxX31xX3xXexX1xX6xX72xX3xX2fxX299xXdxX3xX31xX1xX547xX31xX3xXexX1xX9d7xX4xX33xX3xX72xX1d4xX31xX3xXexX7cxX29xX3xX399xX108xX29xX3xX399xXdxX1a3xX31xX33xX3xXexXdfxXe0xX3xX31xX2cxX3xX31xX32xX7cxX31xX3xX1xX18xX31xX32xX3xX2fxX597xX31xX32xX3xX15cxX19xX72xX3xX2fxXacxX31xX1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xXa7xX63xX72xXaxX12xXcxX1xX10xXa7xX3xXa9xX32xX1xXacxX3xX2fxXacxX31xX1xX3xXb3xXb4xX33xX3xX5xX26bxXdxX3xX7xX19xX4exXexX3xX1bxX6xX72xX3xX1bxX43xX31xX3xX2fxX1a3xX3xX2fxX90xX31xX32xX3xXexX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xXbxX3xX5xX18xX3xXb4xd258xX379xX3xXexXdfxXa7xX31xX32xX3xX2fxX90xX33xX3xX31xX32xX79xX3xX63xX7cxX31xX3xX2fxX79xX2cxX4xX3xXa9xX1xX18xX3xX31xX79xX95xX4xX3xX1x109baxX3xXexXdfxX2cxX3xXb3xX10a1xXf2xX3xXcxX19xX72xX3xX31xX1xXdxX1d4xX31xX33xX3xX31xX155xX19xX3xX4xX1xX15xX3xXexX18xX19xX3xXcfxX1xXd1xX31xX32xX3xXexX19xX7cxX31xX3xXexX1xX15xX3xXexXdfxXe0xX3xX31xX2cxX3xXexX1xX10xXa7xX3xX15cxX19xX72xX3xX2fxXacxX31xX1xX3xXexX1xX9aaxX3xX31xX32xX7cxX31xX3xX1xX18xX31xX32xX3xX7x12f95xX3xX4xX1xX4exX29xX3xX63xX9d7xXexX3xX1bxXdxX1a8xX4xX3xX1xX10c5xX3xXexXdfxX2cxX3xX5xX26bxXdxX3xX7xX19xX4exXexXf2xX3xX67bxX9b4xX3xXdfxX18xX31xX32xX33xX3xX1bxXdxX1a8xX4xX3xX75xX3xX4xX1xX15xX3xXexX18xX19xX3xX4xX1xX7cxX72xX3xX9aaxX3xXexXdfxXe0xX3xX31xX2cxX3xXexX9d7xX4xX3xX5xX18xX3xX2fxX6xX31xX32xX3xXexX150xX3xX2fxX108xX31xX1xX3xX29xX4exXexX3xX15cxX19xX72xXf6xX31xX3xX5xX2cxXdxX3xX4xX15xX6xX3xX4xX1xXc7xX31xX1xX3xX29xX9aaxX31xX1xXf2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xXa7xX63xX72xXaxX12xXaxXcxXdfxX79xX95xX4xX3xX2fxX7cxX72xX33xX3xX4xX1xX597xX31xX32xX3xXexXd1xXdxX3xX2fxX26bxX3xX2fxX30xX31xX32xX3xX1xX18xX31xX1xX3xX4xX592xX31xX32xX3xX2fxXacxX6xX3xXbxX1xX79xX67xX31xX32xX3xX1xX10c5xX3xXexXdfxX2cxX3xX31xX32xX19xX30xX31xX3xX5xX150xX4xX3xX2fxX1a3xX3xX31xX32xX79xX3xX63xX7cxX31xX3xX2fxX192xX19xX3xXexX79xX3xX31xX1x1070cxX31xX32xX3xX4xXa7xX31xX3xXexX18xX19xX3xX1xXdxX1a8xX31xX3xX2fxX28xXdxX3xXexX1xX9aaxX3xX31xX6xX72xX33xX3xXcfxX1xXdxX3xX2fxX43xXdxX3xX29xX47xXexX3xX1bxX95xXdxX3xX31xX2cxX3xX4dxX4exX19xX33xX3xX31xX32xX7cxX31xX3xX1xX18xX31xX32xX3xX29xXa7xX31xX32xX3xX29xX19xX43xX31xX3xX4xX1xXc7xX31xX1xX3xX15cxX19xX72xXf6xX31xX3xX4xX108xX4xX3xX4xX4exXbxX3xX1bxX18xX3xX31xX32xX18xX31xX1xX3xX4xX1xX9d7xX4xX3xX31xX6dxX31xX32xX3xX5xXdxX1d4xX31xX3xX15cxX19xX6xX31xX3xX1bxX18xXa7xX3xX4xX19xX10cxX4xX3xX2fxX1a3xX3xX32x16045xX3xXcfxX1xX90xX3xX4xX1xXa7xX3xX31xX32xX18xX31xX1xX3xX31xX32xX7cxX31xX3xX1xX18xX31xX32xX33xX3xXexXdfxX108xX31xX1xX3xXe0xX31xX1xX3xX1xX79xX14axX31xX32xX3xX31xX32xX1xXdxX1d4xX29xX3xXexXdfx120d5xX31xX32xX3xXexX95xXdxX3xX1xXa7xX28xXexX3xX2fxX10cxX31xX32xX3xXexX18xXdxX3xX4xX1xXc7xX31xX1xX33xX3xXexXdxXf6xX31xX3xXexX1a8xX3xX4xX955xX31xX32xX3xX31xX1xX79xX3xX1xX10c5xX3xXexXdfxX2cxX33xX3xXexX28xXa7xX3xX2fxXdxXf6xX19xX3xXcfxXdxX1a8xX31xX3xX4xX1xXa7xX3xX31xX32xX79xX3xX63xX7cxX31xX3xXexXdfxXe0xX3xX31xX2cxXf2xX3xXcxX1xX10xXa7xX3xX2fxX90xX33xX3xXexX105xX31xX1xX3xX4xX192xX31xX3xX4xX90xX3xX32xXdxXe0xXdxX3xXbxX1xX108xXbxX3xX1xX11fexX19xX3xX1xXdxX1a8xX19xX3xX2fxX1a3xX3xX31xX32xX79xX3xX63xX7cxX31xX3xXexX1xX6xX72xX3xX2fxX299xXdxX3xX31xX1xX547xX31xX3xXexX1xX9d7xX4xX33xX3xX72xX1d4xX31xX3xXexX7cxX29xX3xX399xX108xX29xX3xX399xXdxX1a3xX31xX33xX3xXexXdfxXe0xX3xX31xX2cxX3xX31xX32xX7cxX31xX3xX1xX18xX31xX32xX3xX2fxX597xX31xX32xX3xX15cxX19xX72xX3xX2fxXacxX31xX1xX33xX3xXexXdfxX108xX31xX1xX3xX31xX1xX11fexX31xX32xX3xXexX1xXdxX1a8xXexX3xXexX1xX141xXdxX3xXcfxX1xXd1xX31xX32xX3xX2fxX108xX31xX32xX3xX4xX90xXaxX3xXbdxX3xX29xX10cxXexX3xX4xX108xX31xX3xX399xX10cxX3xX35xX36xX37xX38xX3xX3axX18xX3xXcxX3exX31xX1xX3xXcfxXdxX155xX31xX3xX31xX32xX1xXacxXf2xX0xX51xXbxX12xX0xX63xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xXdfxX10xX5xX6xXexX10xX63xXaxX12xX0xX7xXexXdfxXa7xX31xX32xX12xXcxXdxX31xX3xX5xXdxX1d4xX31xX3xX15cxX19xX6xX31xX372xX0xX51xX7xXexXdfxXa7xX31xX32xX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXbdxXexX1xX19xX29xX399xXbdxX6xX31xX63xXbdxX7xX6xXbxXa7xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3axX18xX31xX32xX3xX31xX32xX1xX9aaxX31xX3xX37xXa9xX3xX31xX32xX586xX31xX32xX3xX1xXa7xX28xXexX3xX2fxX10cxX31xX32xX33xX3xX31xX32xX18xX31xX1xX3xXexX1xX19xX155xX3xX53exXd1xX29xX54exX3xX2xXb7xXb9xX3xXexX2a8xX3xX2fxX30xX31xX32xX3xX31xX2cxX3xX4dxX4exX19xXaxX3xX1xXdfxX10xXfe3xX9xXaxX51xXcfxXdxX31xX1xXbdxXexX10xX51xX1xX6xX31xX32xXbdxX31xX32xX1xXdxX31xXbdxX63xX31xXbdxX31xX32xX19xX31xX32xXbdxX1xXa7xX6xXexXbdxX63xXa7xX31xX32xXbdxX31xX32xX6xX31xX1xXbdxXexX1xX19xX10xXbdxXa7xX29xXbdxX2xXb7xXb9xXbdxXexX72xXbdxX63xXa7xX31xX32xXbdxX31xXa7xXbdxX4dxX6xX19xX51xX2xX2a5xX3acxX75xX2xXb4xXf2xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX32xX3xX7xXdfxX4xX9xXaxX51xX29xX10xX63xXdxX6xX51xX2xXb6xXb7xX51xX31xX10xX36dxX7xX51xX2xX3acxX3adxX2xX51xX2xX2xXb4xX63xX3adxX2xX3adxXb9xX3acxX2xX3adxXexX3acxXb4xX75xXb7xX5xX2xXb7xXbdxX75xXb4xX3acxXb6xXf2xX3c5xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xXbxX3xX1bxXdxX3xXbxX1xX28xX29xX3xX1xX2cxXbxX3xX2fxX30xX31xX32xX33xX3xX35xX36xX37xX38xX3xX3axX18xX3xXcxX3exX31xX1xX3xX2fxX43xXdxX3xX29xX47xXexX3xX31xX2cxX3xX4dxX4exX19xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX1bxX12xX0xX7xXexXdfxXa7xX31xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3axX18xX31xX32xX3xX31xX32xX1xX9aaxX31xX3xX37xXa9xX3xX31xX32xX586xX31xX32xX3xX1xXa7xX28xXexX3xX2fxX10cxX31xX32xX33xX3xX31xX32xX18xX31xX1xX3xXexX1xX19xX155xX3xX53exXd1xX29xX54exX3xX2xXb7xXb9xX3xXexX2a8xX3xX2fxX30xX31xX32xX3xX31xX2cxX3xX4dxX4exX19xXaxX3xX1xXdfxX10xXfe3xX9xXaxX51xXcfxXdxX31xX1xXbdxXexX10xX51xX1xX6xX31xX32xXbdxX31xX32xX1xXdxX31xXbdxX63xX31xXbdxX31xX32xX19xX31xX32xXbdxX1xXa7xX6xXexXbdxX63xXa7xX31xX32xXbdxX31xX32xX6xX31xX1xXbdxXexX1xX19xX10xXbdxXa7xX29xXbdxX2xXb7xXb9xXbdxXexX72xXbdxX63xXa7xX31xX32xXbdxX31xXa7xXbdxX4dxX6xX19xX51xX2xX2a5xX3acxX75xX2xXb4xXf2xX1xXexX29xXaxX12xX3axX18xX31xX32xX3xX31xX32xX1xX9aaxX31xX3xX37xXa9xX3xX31xX32xX586xX31xX32xX3xX1xXa7xX28xXexX3xX2fxX10cxX31xX32xX33xX3xX31xX32xX18xX31xX1xX3xXexX1xX19xX155xX3xX53exXd1xX29xX54exX3xX2xXb7xXb9xX3xXexX2a8xX3xX2fxX30xX31xX32xX3xX31xX2cxX3xX4dxX4exX19xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexXdfxXa7xX31xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xXcxXc7xX31xX1xX3xX2fxX155xX31xX3xX31xX32xX18xX72xX3xXb6xX2a5xX51xXb4xX33xX3xX7xX43xX3xX31xX2cxX3xXcfxX1xX90xX3xXexX1xX19xX3xX4xX15xX6xX3xX4xX108xX4xX3xX63xXa7xX6xX31xX1xX3xX31xX32xX1xXdxX1a8xXbxX3xX2fxX26bxX3xX31xX32xX586xX31xX32xX3xX1xXa7xX28xXexX3xX2fxX10cxX31xX32xX3xXexX28xXdxX3xX13xXb61xX4xX3xXcxX1xX19xX155xX3xX3axX18xX3xXcxX3exX31xX1xX3xX5xX18xX3xX1xX67xX31xX3xX2xXb7xXb9xX3xXexX2a8xX3xX2fxX30xX31xX32xXf2xX3xXbcxX7cxX72xX3xX5xX18xX3xX31xX1xX11fexX31xX32xX3xX63xXa7xX6xX31xX1xX3xX31xX32xX1xXdxX1a8xXbxX3xX2fxX26bxX3xX29xX4exXexX3xX31xX6dxX31xX32xX3xX5xX150xX4xX3xX1xX18xX31xX1xX3xX1bxXdxX3xX63xX7cxX31xX3xX7xX150xX33xX3xX399xX1cxX3xX2fxXacxX6xX3xX4xX1xX105xX3xXcfxXdxX31xX1xX3xX63xXa7xX6xX31xX1xX33xX3xX4xX1xX250xX3xX32xXdxXe0xXdxX3xXexX1xX1a3xX33xX3xX29xX4exXexX3xXcfxX1xXe0xX3xX31xX6dxX31xX32xX3xXexX1xX6xX31xX1xX3xXexXa7xX108xX31xXf2xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX1bxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3axX1a8xX3xXexX1xX43xX31xX32xX3xX31xX32xX7cxX31xX3xX1xX18xX31xX32xX3xX3axX18xX3xXcxX3exX31xX1xX3xX1xX19xX72xX3xX2fxX10cxX31xX32xX3xXb9xXb9xXf2xXb4xXb9xXb6xX3xXexX2a8xX3xX2fxX30xX31xX32xX33xX3xX63xX79xX3xX31xX2cxX3xX3adxX75xXf2xX3acxXb6xXb9xX3xXexX2a8xX3xX2fxX30xX31xX32xXaxX3xX1xXdfxX10xXfe3xX9xXaxX51xXcfxX1xXa7xXdxXbdxX31xX32xX1xXdxX10xXbxX51xX1xX10xXbdxXexX1xXa7xX31xX32xXbdxX31xX32xX6xX31xXbdxX1xX6xX31xX32xXbdxX1xX6xXbdxXexXdxX31xX1xXbdxX1xX19xX72xXbdxX63xXa7xX31xX32xXbdxXb9xXb9xXbdxXb4xXb9xXb6xXbdxXexX72xXbdxX63xXa7xX31xX32xXbdxX63xX19xXbdxX31xXa7xXbdxX3adxX75xXbdxX3acxXb6xXb9xXbdxXexX72xXbdxX63xXa7xX31xX32xX51xX2xX2a5xXb3xX2xX75xXb3xXf2xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX32xX3xX7xXdfxX4xX9xXaxX51xX29xX10xX63xXdxX6xX51xX2xXb6xXb7xX51xX31xX10xX36dxX7xX51xX2xX3acxXb6xX3adxX51xX2xXb7xXb3xX63xXb7xXb6xXb6xX2xX3acxX2a5xXb7xXexX3adxX2xX2a5xX3adxX5xX2a5xXbdxXdxX29xX32xXbdxX75xXb6xXb6xX2xXf2xX3c5xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xXbxX3xX1bxXdxX3xXbxX1xX28xX29xX3xX1xX2cxXbxX3xX2fxX30xX31xX32xX33xX3xX35xX36xX37xX38xX3xX3axX18xX3xXcxX3exX31xX1xX3xX2fxX43xXdxX3xX29xX47xXexX3xX31xX2cxX3xX4dxX4exX19xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX1bxX12xX0xX7xXexXdfxXa7xX31xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3axX1a8xX3xXexX1xX43xX31xX32xX3xX31xX32xX7cxX31xX3xX1xX18xX31xX32xX3xX3axX18xX3xXcxX3exX31xX1xX3xX1xX19xX72xX3xX2fxX10cxX31xX32xX3xXb9xXb9xXf2xXb4xXb9xXb6xX3xXexX2a8xX3xX2fxX30xX31xX32xX33xX3xX63xX79xX3xX31xX2cxX3xX3adxX75xXf2xX3acxXb6xXb9xX3xXexX2a8xX3xX2fxX30xX31xX32xXaxX3xX1xXdfxX10xXfe3xX9xXaxX51xXcfxX1xXa7xXdxXbdxX31xX32xX1xXdxX10xXbxX51xX1xX10xXbdxXexX1xXa7xX31xX32xXbdxX31xX32xX6xX31xXbdxX1xX6xX31xX32xXbdxX1xX6xXbdxXexXdxX31xX1xXbdxX1xX19xX72xXbdxX63xXa7xX31xX32xXbdxXb9xXb9xXbdxXb4xXb9xXb6xXbdxXexX72xXbdxX63xXa7xX31xX32xXbdxX63xX19xXbdxX31xXa7xXbdxX3adxX75xXbdxX3acxXb6xXb9xXbdxXexX72xXbdxX63xXa7xX31xX32xX51xX2xX2a5xXb3xX2xX75xXb3xXf2xX1xXexX29xXaxX12xX3axX1a8xX3xXexX1xX43xX31xX32xX3xX31xX32xX7cxX31xX3xX1xX18xX31xX32xX3xX3axX18xX3xXcxX3exX31xX1xX3xX1xX19xX72xX3xX2fxX10cxX31xX32xX3xXb9xXb9xXf2xXb4xXb9xXb6xX3xXexX2a8xX3xX2fxX30xX31xX32xX33xX3xX63xX79xX3xX31xX2cxX3xX3adxX75xXf2xX3acxXb6xXb9xX3xXexX2a8xX3xX2fxX30xX31xX32xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexXdfxXa7xX31xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xXcxX1xX10xXa7xX3xXexX1xXd1xX31xX32xX3xXexXdxX31xX3xXexX586xX3xXa9xX32xX7cxX31xX3xX1xX18xX31xX32xX3xXa9xX1xX18xX3xX31xX79xX95xX4xX3xXbdxX3xX4xX1xXdxX3xX31xX1xX108xX31xX1xX3xX3axX18xX3xXcxX3exX31xX1xX33xX3xX1xX19xX72xX3xX2fxX10cxX31xX32xX3xX1bxX43xX31xX33xX3xX63xX79xX3xX31xX2cxX3xXexXc7xX31xX3xX63xXb61xX31xX32xX3xXexX6dxX31xX32xX3xX2fxXf6xX19xX3xX14axX3xX1xX192xX19xX3xX1xX155xXexX3xX4xX108xX4xX3xX31xX32xX7cxX31xX3xX1xX18xX31xX32xX3xXexXdfxXa7xX31xX32xX3xXb3xX3xXexX1xX108xX31xX32xX3xX2fxX192xX19xX3xX31xX6dxX29xXf2xX3xX13xX108xX4xX3xX4xX1xX105xX3xX7xX43xX3xX31xX18xX72xX3xX2fxX6xX31xX32xX3xX2fxX79xX6xX3xX5xX28xXdxX3xX31xX1xX11fexX31xX32xX3xX72xX155xX19xX3xXexX43xX3xX5xX28xX4xX3xX15cxX19xX6xX31xX3xX4xX1xXa7xX3xX399xX9d7xX4xX3xXexXdfxX6xX31xX1xX3xXexX6dxX31xX32xX3xXexXdfxX79xX14axX31xX32xX3xX4xX15xX6xX3xX31xX32xX7cxX31xX3xX1xX18xX31xX32xX3xXexXdfxXa7xX31xX32xX3xX31xX6dxX29xX3xXb6xXb7xX2xX3acx13d5axX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX1bxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX192xX31xX3xX53exXdfxXa40xX31xX3xXexX6xX72xX54exX3xX1bxX95xXdxX3xX4xX108xX4xX3xX4xX1xX15xX3xXexX18xX19xX3xX4xX108xX3xX4xX1xX7cxX72xX3xfc7bxX3xX31xX2cxX3xXbxX1xXc7xeb93xXaxX3xX1xXdfxX10xXfe3xX9xXaxX51xXcfxXdxX31xX1xXbdxXexX10xX51xX4xX6xX31xXbdxXdfxX6xX31xXbdxXexX6xX72xXbdxX1bxXa7xXdxXbdxX4xX6xX4xXbdxX4xX1xX19xXbdxXexX6xX19xXbdxX4xX6xXbdxX4xX1xX6xX72xXbdxX72xXbdxX31xXa7xXbdxXbxX1xXdxX51xX2xXb9xXb6xX3acxXb3xXb9xXf2xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX32xX3xX7xXdfxX4xX9xXaxX51xX29xX10xX63xXdxX6xX51xX2xXb6xXb7xX51xX31xX10xX36dxX7xX51xX2xXb4xXb9xX3adxX51xXb4xXb4xX63xXb9xX2xXb7xXb7xX2a5xX3adxXb6xXexXb6xX3adxX3adxXb6xX5xXb7xXf2xX3c5xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX20xXbxX3xX1bxXdxX3xXbxX1xX28xX29xX3xX1xX2cxXbxX3xX2fxX30xX31xX32xX33xX3xX35xX36xX37xX38xX3xX3axX18xX3xXcxX3exX31xX1xX3xX2fxX43xXdxX3xX29xX47xXexX3xX31xX2cxX3xX4dxX4exX19xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX1bxX12xX0xX7xXexXdfxXa7xX31xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX192xX31xX3xX53exXdfxXa40xX31xX3xXexX6xX72xX54exX3xX1bxX95xXdxX3xX4xX108xX4xX3xX4xX1xX15xX3xXexX18xX19xX3xX4xX108xX3xX4xX1xX7cxX72xX3xX1b1dxX3xX31xX2cxX3xXbxX1xXc7xX1b25xXaxX3xX1xXdfxX10xXfe3xX9xXaxX51xXcfxXdxX31xX1xXbdxXexX10xX51xX4xX6xX31xXbdxXdfxX6xX31xXbdxXexX6xX72xXbdxX1bxXa7xXdxXbdxX4xX6xX4xXbdxX4xX1xX19xXbdxXexX6xX19xXbdxX4xX6xXbdxX4xX1xX6xX72xXbdxX72xXbdxX31xXa7xXbdxXbxX1xXdxX51xX2xXb9xXb6xX3acxXb3xXb9xXf2xX1xXexX29xXaxX12xX13xX192xX31xX3xX53exXdfxXa40xX31xX3xXexX6xX72xX54exX3xX1bxX95xXdxX3xX4xX108xX4xX3xX4xX1xX15xX3xXexX18xX19xX3xX4xX108xX3xX4xX1xX7cxX72xX3xX1b1dxX3xX31xX2cxX3xXbxX1xXc7xX1b25xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexXdfxXa7xX31xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX35xX6xX31xX3xX676xX19xXe0xX31xX3xX5xX51dxX3xX1afxX35xX676xX305xX1b4xX3xX13xX108xX4xX3xX4xXe0xX31xX32xX3xX4xX108xX3xX3axX18xX3xXcxX3exX31xX1xX3xX5xX18xX3xX2fxX67xX31xX3xX1bxXacxX3xX7xX150xX3xX31xX32xX1xXdxX1a8xXbxX3xX4xX90xX3xXexX1xX19xXf2xX3x1590axX192xX31xX3xX31xXd53xX6xX3xX31xX6dxX29xX3xX31xX6xX72xX33xX3xX1xX18xX31xX32xX3xX4xX1xXb61xX4xX3xXexX18xX19xX3xX2fxX108xX31xX1xX3xX399xXa40xXexX3xX4dxX6xX3xX399xX250xX3xX1bxX18xX3xXdfxX4exXexX3xX31xX1xXdxXf6xX19xX3xX1xX10cxX3xX63xX7cxX31xX3xXexX1xX19xX1d4xX3xX29xX47xXexX3xX399xX323xX31xX32xX3xXcfxXdxX31xX1xX3xX63xXa7xX6xX31xX1xX3xXexX28xXdxX3xX4xXe0xX31xX32xX3xX2bdxX19xX7cxX31xX3xX3axX10cxXdxX3xX1afxXa9xX32xX1xXdxX3xX2bdxX19xX7cxX31xX1b4xX3xX1bxX18xX3xX13xXd53xX6xX3x10266xX90xXexX3xX1afxX305xX10cxX4xX3xX3axX18xX1b4xX3xX2fxX26bxX3xX4xX1xX7cxX72xX3xX1b1dxX3xX31xX2cxX3xX1bxX95xXdxX3xX7xX43xX3xXexXdxXf6xX31xX3xX5xX1d4xX31xX3xX2fxX155xX31xX3xX1xX18xX31xX32xX3xXexXdfxX6dxX29xX3xXexXdfxXdxX1a8xX19xX3xX2fxX30xX31xX32xXf2xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX1bxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX19xX5xX12xX0xX63xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXdfxXaxX12xX0xX51xX63xXdxX1bxX12xX0xX51xX63xXdxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1115cxX19xXexX1xXa7xXdfxXaxX12xXcxX1xX19xX3xXbfxX1xX79xX67xX31xX32xX0xX51xXbxX12
Thu Phương