Lấy ý kiến xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP cho Đội Thanh niên lao động XHCN Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Chiều 20/3, Sở Nội vụ tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan để xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong (TNXP) cho “Đội thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hà Tĩnh”.
4289x9b5fxaf99xc8cexc770xf3afxcbe2x9b2fx44cexX7xa534x8d04x509cxb357x7442x558bxX5x85f8xXaxX3xX7xXex8cabxX5xX10xX9xXaxXexX10x68a0xXexd690xX6xX5xXdxe242xec4fxc853xX3x62baxa620xX7xXexXdxfbc4xX15xef12xXaxd8d8x52ebx633fxX15xX3x800fxX3x769exXdx82c3xX23xX3xX1cx4a9dxX4xX3xX23xX1xe8b4xX23xX3xXbxX1xXdx68a2xX23xX3xX1xXdxfa63xX27xX3xbef1xed90xX23xX3xf9a5x6e94xX3xXcxc803xa7f2xc2f8xX3xX4xX1xbfc6xX3x8605x6a22xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX5xX6xX5dxX3xX4fxX60xX23xX22xX3xX58x51b6x75cfxX57xX3xX78x52dfxX3xXcxe788xX23xX1xX0x7099xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX10xX6x76c5xXaxX2fxX79xX1xXdxf13cxX27xX3xf2ecxe4c0xX84x44cfxeb73xX3x6a03x7b7exX3xX57xX60xXdxX3xX53xdaaaxX3xXex6533xX3xX4xX1x4a8dxX4xX3xX5xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX4x44e1xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX50xX3xdd0dxX27xX6xX23xXa3xX3xX4fxX50xX23xX3xX53xX54xX3xX53xX7dxX3xX4xX3cxX3xX23xX1xb4dcxX23xX3xX5xXdxX47xX23xX3xXcdxX27xX6xX23xX3xX4fxd8ccxX3xX1cxX3cxX4xX3xX23xX1xX41xX23xX3xXbxX1xXdxX47xX23xX3xX1xXdxX4cxX27xX3xX4fxX50xX23xX3xX53xX54xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX1cxX27xX23xX22xX3xXbxX1xX5dxX23xX22xX3xa693xXcxX57xX58xX59xe634xX3xX4xX1xX5dxX3x6aacxX5fxX60xXdxX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX5xX6xX5dxX3xX4fxX60xX23xX22xX3xX1cx58e0xX3xX1xX60xXdxX3xX4xX1xXc3xX3xX23xX22xX1xX80xX6xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xaf12x77c2xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx642axX5dxX96xX15xX3xXbxX79xX10xX23xXexX10xa025xXaxX2fxX0xXdx5561xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX79xX10xX23xXexX10xX17bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxe133xXdxX96xXexX1xX24xX3x4cfexX2x58c3xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xbc2cxX2xXa0xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX17bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX84xX84xXdxX160x7024xX6xX5dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX160xX53xX23xX84xX23xX10xX19axX7xX84xX2x4e67xX2xX2xX84xX2xXa0xX1d9xX96xXa2xX2xea91xXa2xf492xXa0xX2xXexX1b0xX1b0xX9fxX2xXa0xX5xXa0xX160xX26xXbxX22xf024xX17bxX9xXa2xX1a3xXa0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX1cxX3cxX4xX3xX23xX1xX41xX23xX3xXbxX1xXdxX47xX23xX3xX1xXdxX4cxX27xX3xX4fxX50xX23xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX58xX59xX3xX4xX1xX5dxX3xX5fxX60xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX5xX6xX5dxX3xX4fxX60xX23xX22xX3xX58xX78xX79xX57xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX5dxX96xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX5dxX3xX1c6xX3cxX5dxX3xX4xX3cxX5dxX3xX4xXc3xX6xX3xX78xX60xXdxX3xX79xbd5bxX27xX3xXcxX57xX58xX59xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xXa3xX3xX5fxX60xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX5xX6xX5dxX3xX4fxX60xX23xX22xX3xX1cxX148xX3xX1xX60xXdxX3xX4xX1xXc3xX3xX23xX22xX1xX80xX6xX3xX123xX58xX78xX79xX57xX128xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xX3xX4fxba38xcbc9xX4xX3xXexX1xX7dxX23xX1xX3xX5xX41xXbxX3xXex7b04xXdxX3xce64xX27xX15xX38xXexX3xX4fxX54xX23xX1xX3xX7xc01exX3xX2xX2xX1a3xX9fxX1exX2dfxX5fxX84x5f86xX170xX3xX23xX22xX7dxX15xX3xX2xXa0xX84xX2xXa0xX84xX2xX1d9xX1e3xX1b0xX3xX4xXc3xX6xX3x465exX15xX3xX1c6xX6xX23xX3xX1xX7dxX23xX1xX3xX4xX1x60a1xX23xX1xX3xXex622exX23xX1xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xXa3xX3xX4x70d1xX3xXexX17bxXadxX3xX7xXa6xX3xX4fxX32dxX23xX22xX3xXexX2dcxXdxX3xX1cxX148xX3xccd4xX2cdxX2cexX23xX22xX3xX30xX60xX4xX3xX123xX79xX6xX23xX3xX30xX60xX4xX128xX160xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX10xX23xXexX10xX17bxXaxX2fxX0xXdxX180xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX79xX10xX23xXexX10xX17bxX3xX96xXexX1xX27xX180xX1c6xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX96xXexX1xX24xX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1b0xX2xXa0xXbxX1cxX2dxX3xX96xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX3xX1c6xX5xX5dxX4xX36xX2dxX3xX180xX6xX17bxX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX3xX6xX27xXexX5dxX2dxX3xX180xX6xX17bxX22xXdxX23xX1exX17bxXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX27xXexX5dxX2dxXaxX3xX7xX17bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX84xX84xXdxX160xX1c6xX6xX5dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX160xX53xX23xX84xX23xX10xX19axX7xX84xX2xX1d9xX2xX2xX84xX2xXa0xX1d9xX96xXa2xX2xX1e3xXa2xX1e5xX2xX1d9xXexX1b0xXa2xX9fxX1a1xX1a1xX5xXa0xX160xX26xXbxX22xX1f4xX17bxX9xX1b0xX1b0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX1cxX3cxX4xX3xX23xX1xX41xX23xX3xXbxX1xXdxX47xX23xX3xX1xXdxX4cxX27xX3xX4fxX50xX23xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX58xX59xX3xX4xX1xX5dxX3xX5fxX60xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX5xX6xX5dxX3xX4fxX60xX23xX22xX3xX58xX78xX79xX57xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX6xXbxXexXdxX5dxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxa327xX23xX22xX3xX30xX47xX3xX2dfxX27xX6xX23xX22xX3xd1e0xX15xX3xX1exX3xX23xX22xX27xX15xX47xX23xX3xX59xX1xX32dxX3xX170xX31axX3xXexX1xX2cdxX3xXcxX1xX2cdxc1d9xX23xX22xX3xXexX17bxX283xX4xX3xXcxX31fxX23xX1xX3xX4fxX5dxX7dxX23xX3xX57xX22xX1xX4cxX3xXcxX80xX23xX1xXa3xX3xX23xX22xX2cdxX4e0xXdxX3xX4fxX9cxX3xX1cxX27xX31xXexX3xXexX1xX7dxX23xX1xX3xX5xX41xXbxX3xX5fxX60xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX5xX6xX5dxX3xX4fxX60xX23xX22xX3xX58xX78xX79xX57xX24xX3xX0xX10xX180xX2fxXcxdddexX3xX23xX22xX7dxX15xX3xXexX1xX7dxX23xX1xX3xX5xX41xXbxX3xX4xX1xX5dxX3xX4fxX38xX23xX3xX36xX1xXdxX3xX1xX5dxX7dxX23xX3xXexX1xX7dxX23xX1xX3xX23xX1xXdxX4cxX180xX3xX53xXadxXa3xX3xX5fxX60xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX5xX6xX5dxX3xX4fxX60xX23xX22xX3xX58xX78xX79xX57xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xX3xX4fxX148xX3xX1xX5dxX7dxX23xX3xXexX1xX7dxX23xX1xX3xX1cxX27xX31xXexX3xX7x83daxX4xX3xX23xX1xXdxX4cxX180xX3xX53xXadxX3xX4fxX2cdxX2cexX4xX3xX22xXdxX6xX5dxX160xX3xXa5xX283xX3xX4xX2ebxX23xX22xX3xX1xXdxX38xX23xX3xX4xXc3xX6xX3xX5fxX60xXdxX3xX4fxX148xX3xXexd3dexX3xX4fxX41xX180xX3xXexX1xX47xX180xX3xXexX17bxX6xX23xX22xX3xX7x4dfexX3xX53xX7dxX23xX22xX3xX4xX1xX32dxXdxX3xX5x73caxXdxX3xX4xXc3xX6xX3xXbxX1xX5dxX23xX22xX3xXexX17bxX7dxX5dxX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xX0xX84xX10xX180xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX5dxX96xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX5dxX3xX4fxX32dxXa3xX3xX5fxX60xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX5xX6xX5dxX3xX4fxX60xX23xX22xX3xX58xX78xX79xX57xX3xX4fxX2cdxX2cexX4xX3xX4fxXdxX9cxX27xX3xX4fxX60xX23xX22xX3xX2xX1a3xX1b0xX3xX23xX22xX2cdxX4e0xXdxXa3xX3xXexX17bxX5dxX23xX22xX3xX4fxX32dxX3xX4xX32dxX3xX2xX1a1xX3xX23xX22xX2cdxX4e0xXdxX3xX5xX7dxX180xX3xX23xX1xXdxX4cxX180xX3xX53xXadxX3xX4xX1xX31fxX3xX1xX27xX15xXa3xX3xXcdxX27x5f44xX23xX3xX5xX34xXa3xX3xX23xX1xXe2xX23xX3xX53xXdxX47xX23xX3xXexX1xX27xX60xX4xX3xX53xeee6xX23xX3xXbxX1xdfffxX23xX22xX3xX4fxX60xXdxX3xX4fxX2cdxX2cexX4xX3xX4fxXdxX9cxX27xX3xX4fxX60xX23xX22xX3xXexX539xX3xX4fxX60xXdxX3xXcxX57xX58xX59xX3xX57xX1a3xXa2xXa3xX3xX57xX1a3xX1a3xX3xX53xX7dxX3xXcxX31fxX23xX1xX3xX4fxX5dxX7dxX23xXa3xX3xX4xX6bbxX23xX3xX5xX2dcxXdxX3xX2xXa2xX1e5xX3xX23xX22xX2cdxX4e0xXdxX3xX4fxX2cdxX2cexX4xX3xX4fxXdxX9cxX27xX3xX4fxX60xX23xX22xX3xXexX539xX3xX4xX3cxX4xX3xX1xX27xX15xX4cxX23xX24xX3xX5fxXb4xX4xX3xXcxX1xX5f3xXa3xX3xX79xX6xX23xX3xX30xX60xX4xX3xX53xX7dxX3xX79x48acxX180xX3xX58xX27xX15xX47xX23xX160xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX5dxX96xX15xX3xXbxX79xX10xX23xXexX10xX17bxXaxX2fxX0xXdxX180xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX79xX10xX23xXexX10xX17bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX96xXexX1xX24xX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1b0xX2xXa0xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX17bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX84xX84xXdxX160xX1c6xX6xX5dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX160xX53xX23xX84xX23xX10xX19axX7xX84xX2xX1d9xX2xX2xX84xX2xXa0xX1d9xX96xXa2xX2xX1e3xXa2xX1e5xX1a3xX1a3xXexX1e5xX1d9xX1b0xX1b0xX1a3xX5xXa0xX160xX26xXbxX22xX1f4xX17bxX9xX1e3xX1e5xX1b0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX1cxX3cxX4xX3xX23xX1xX41xX23xX3xXbxX1xXdxX47xX23xX3xX1xXdxX4cxX27xX3xX4fxX50xX23xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX58xX59xX3xX4xX1xX5dxX3xX5fxX60xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX5xX6xX5dxX3xX4fxX60xX23xX22xX3xX58xX78xX79xX57xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX6xXbxXexXdxX5dxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX170xX7dxX3xX30xX47xX3xXcxX1xX54xX3xX58xX27xXe2xX23xXa3xX3xXcxX17bxX2cdxXa6xX23xX22xX3xX1c6xX6xX23xX3xX5xXdxX47xX23xX3xX5xX2dcxX4xX3xX5fxX60xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX5xX6xX5dxX3xX4fxX60xX23xX22xX3xX58xX78xX79xX57xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xX24xX3xX0xX10xX180xX2fxX5fxX9cxX3xX23xX22xX1xX54xX3xX2f5xX170xX57x6420xX3xXexX31fxX23xX1xX3xX7x52f7xX180xX3xX1cxX3cxX4xX3xX23xX1xX41xX23xX3xXbxX1xXdxX47xX23xX3xX1xXdxX4cxX27xX3xX4fxX50xX23xX3xX53xX54xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX1cxX27xX23xX22xX3xXbxX1xX5dxX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX3xX5fxX60xXdxX3xXcxX57xX30xX5fxX1exX58xX78xX79xX57xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xX3xX4fxXf0xX3xX1xX60xXdxX3xX53xXdxX47xX23xX3xX4fxX2cdxX2cexX4xX3xX1xX2cdxXa6xX23xX22xX3xX4xX1xX38xX3xX4fxX60xX3xX4xX1xX31axX23xX1xX3xX7xX3cxX4xX1xX3xXexX1xX10xX5dxX3xXcdxX27xX15xX3xX4fxX54xX23xX1xX160xX0xX84xX10xX180xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX5dxX96xX15xXaxX2fxXcxX539xX3xXexX1xX3cxX23xX22xX3xX2xXa0xX84xX2xX1d9xX1e3xX1b0xX3xX4fxX38xX23xX3xXexX1xX3cxX23xX22xX3xX2xX9fxX84xX2xX1d9xX1e3xX1a3xXa3xX3xX5fxX60xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX5xX6xX5dxX3xX4fxX60xX23xX22xX3xX58xX78xX79xX57xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xX3xX4xX32dxX3xX23xX1xXdxX4cxX180xX3xX53xXadxX3xX4fxX7dxX5dxX3xX4fxX5a4xXbxX3xX4xX5d4xX23xX22xX3xXexX17bx6528xX23xX1xX3xXexX2cdxX8cfxXdxX3xXexXdxX47xX27xX3xXexX1xXc3xX15xX3xX5xX2cexXdxX3xX23xX1xX2cdxX3xX36xX47xX23xX1xX3xX78xX32dxXdxX3xX5fx6ac8xX5dxX3xX123xX5fxXb4xX4xX3xXcxX1xX5f3xX128xXa3xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX5d4xX23xX22xX3xXexX17bxX9d2xX23xX1xX3xX36xX47xX23xX1xX3xX180xX2cdxX50xX23xX22xX3xX23xX60xXdxX3xX4fxd1d6xX23xX22xX3xXa6xX3xX5fxXb4xX4xX3xXcxX1xX5f3xXa3xX3xX79xX6xX23xX3xX30xX60xX4xXa3xX3xXcxX1xX2dcxX4xX1xX3xX78xX7dxX3xX53xX7dxX3xX79xX739xX180xX3xX58xX27xX15xX47xX23xX2dxX3xX1xX7dxX23xX3xX22xX5a4xX23xXa3xX3xXexX27xX3xX1c6xXb0xX3xXexX27xX15xX38xX23xX3xX4fxX2cdxX4e0xX23xX22xX3xX2xe2c8xX3xXexX539xX3xX78xXa24xX23xX22xX3xX30xX80xX23xX1xX3xX53xX7dxX5dxX3xX79x78c1xX27xX3xX78xX5f3xX2dxX3xX4xX69exXdxX3xXexX2dcxX5dxX3xX4fxXa24xX23xX22xX3xX17bxX60xX23xX22xXa3xX3xX1c6xX4e0xX3xX53x876axX23xX22xXa3xX3xX1c6xX4e0xX3xXexX1xX5e6xX6xX3xXexX17bxX5dxX23xX22xX3xXbxX1xX2dcxX180xX3xX53xXdxX3xX4xX3cxX4xX3xX1xX27xX15xX4cxX23xX24xX3xX5fxXb4xX4xX3xXcxX1xX5f3xXa3xX3xX79xX6xX23xX3xX30xX60xX4xXa3xX3xXcxX1xX2dcxX4xX1xX3xX78xX7dxX3xX53xX7dxX3xX79xX739xX180xX3xX58xX27xX15xX47xX23xX160xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX5dxX96xX15xX3xXbxX79xX10xX23xXexX10xX17bxXaxX2fxX0xXdxX180xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX79xX10xX23xXexX10xX17bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX96xXexX1xX24xX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1b0xX2xXa0xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX17bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX84xX84xXdxX160xX1c6xX6xX5dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX160xX53xX23xX84xX23xX10xX19axX7xX84xX2xX1d9xX2xX2xX84xX2xXa0xX1d9xX96xXa2xX2xX1e3xXa2xX1d9xXa0xX1d9xXexX1b0xX2xX1e3xX1a1xX1e5xX5xXa0xX160xX26xXbxX22xX1f4xX17bxX9xX9fxXa0xX1b0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX1cxX3cxX4xX3xX23xX1xX41xX23xX3xXbxX1xXdxX47xX23xX3xX1xXdxX4cxX27xX3xX4fxX50xX23xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX58xX59xX3xX4xX1xX5dxX3xX5fxX60xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX5xX6xX5dxX3xX4fxX60xX23xX22xX3xX58xX78xX79xX57xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX5dxX96xX15xXaxX2fxXcxX2dcxXdxX3xX1xX60xXdxX3xX23xX22xX1xX54xXa3xX3xX4xX3cxX4xX3xX23xX1xXe2xX23xX3xX4xX1xXb4xX23xX22xX3xX5xX54xX4xX1xX3xX7xX5e6xX3xX53xX7dxX3xX180xX60xXexX3xX7xX2ebxX3xX4xX50xX3xXcdxX27xX6xX23xX3xX5xXdxX47xX23xX3xXcdxX27xX6xX23xX3xX4fxX148xX3xXexX41xXbxX3xXexX17bxX27xX23xX22xX3xXexX1xX69exX5dxX3xX5xX27xX41xX23xXa3xX3xX4fxX2cdxX6xX3xX17bxX6xX3xX23xX1x954bxX23xX22xX3xX4xX6b6xX23xX3xX4xXb4xX3xX4fxXf0xX3xX4fxX9cxX3xX23xX22xX1xX54xX3xX2f5xX170xX57xX8c7xX3xXexX31fxX23xX1xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xX3xX1cxX3cxX4xX3xX23xX1xX41xX23xX3xXbxX1xXdxX47xX23xX3xX1xXdxX4cxX27xX3xX4xX1xX5dxX3xX5fxX60xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX5xX6xX5dxX3xX4fxX60xX23xX22xX3xX58xX78xX79xX57xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xX160xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX5dxX96xX15xXaxX2fxX59xX1xX32dxX3x5ed9xXdxX3cxX180xX3xX4fxX2ebxX4xX3xXa5xXa6xX3xX57xX60xXdxX3xX53xXadxX3xX59xX1xX6xX23xX3xXcxX1xX54xX3xXcxX2ebxX3xX78xX5dxX6xX3xXexXdxX38xXbxX3xXexX1xX27xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX4xXc3xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX23xX1xXe2xX23xX3xX4xX1xXb4xX23xX22xXa3xX3xX4xX50xX3xXcdxX27xX6xX23xX3xX5xXdxX47xX23xX3xXcdxX27xX6xX23xX3xX4fxXf0xX3xXexX1xX6xX180xX3xX180xX2cdxX27xX3xX4xX1xX5dxX3xX2f5xX170xX57xX8c7xX3xXexX31fxX23xX1xX3xXcdxX27xX15xX38xXexX3xX4fxX54xX23xX1xX3xX1cxX3cxX4xX3xX23xX1xX41xX23xX3xXbxX1xXdxX47xX23xX3xX1xXdxX4cxX27xX3xX4xX1xX5dxX3xX5fxX60xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX5xX6xX5dxX3xX4fxX60xX23xX22xX3xX58xX78xX79xX57xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xX160xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX5dxX96xX15xX3xXbxX79xX10xX23xXexX10xX17bxXaxX2fxX0xXdxX180xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX79xX10xX23xXexX10xX17bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX96xXexX1xX24xX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1b0xX2xXa0xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX17bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX84xX84xXdxX160xX1c6xX6xX5dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX160xX53xX23xX84xX23xX10xX19axX7xX84xX2xX1d9xX2xX2xX84xX2xXa0xX1d9xX96xXa2xX2xX1e3xXa2xX1d9xX9fxX1d9xXexX1a1xXa0xX1a1xX1e3xX1a1xX5xXa0xX160xX26xXbxX22xX1f4xX17bxX9xX9fxX1a1xX1b0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX1cxX3cxX4xX3xX23xX1xX41xX23xX3xXbxX1xXdxX47xX23xX3xX1xXdxX4cxX27xX3xX4fxX50xX23xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX58xX59xX3xX4xX1xX5dxX3xX5fxX60xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX5xX6xX5dxX3xX4fxX60xX23xX22xX3xX58xX78xX79xX57xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX6xXbxXexXdxX5dxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX17bxX2dxXaxX2fxX59xX1xX32dxX3xXcdbxXdxX3cxX180xX3xX4fxX2ebxX4xX3xXa5xXa6xX3xX57xX60xXdxX3xX53xXadxX3xX59xX1xX6xX23xX3xXcxX1xX54xX3xXcxX2ebxX3xX78xX5dxX6xX3xXexXdxX38xXbxX3xXexX1xX27xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX4xXc3xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX23xX1xXe2xX23xX3xX4xX1xXb4xX23xX22xXa3xX3xX4xX50xX3xXcdxX27xX6xX23xX3xX5xXdxX47xX23xX3xXcdxX27xX6xX23xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xX5dxX96xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX30xX148xX23xX1xX3xX4fxX2dcxX5dxX3xXa5xXa6xX3xX57xX60xXdxX3xX53xXadxX3xX4xaa9exX23xX22xX3xX15xX47xX27xX3xX4xXa83xX27xX3xX78xX60xXdxX3xX79xX283xX27xX3xXcxX57xX58xX59xX3xXexX31fxX23xX1xXa3xX3xX5fxX60xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX5xX6xX5dxX3xX4fxX60xX23xX22xX3xX58xX78xX79xX57xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xX3xXexXdxX38xXbxX3xX1c6xXb0xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX1xXa24xX3xX7xX50xX3xX4xXa83xX23xX3xXexX1xXdxX38xXexXa3xX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xX31xXbxX3xX96xX6xX23xX1xX3xX7xX3cxX4xX1xX3xX4fxX60xXdxX3xX53xXdxX47xX23xX3xX4xX1xX31axX23xX1xX3xX1cxX3cxX4xX3xX53xX9cxX3xX1xX5f3xX3xXexX47xX23xXa3xX3xX23xX22xX7dxX15xX3xXexX1xX3cxX23xX22xX3xX23xX6b6xX180xX3xX7xXdxX23xX1xXa3xX3xXcdxX27xX47xX3xXcdxX27xX3cxX23xX3xX53xX7dxX3xXexX1xX4e0xXdxX3xX22xXdxX6xX23xXa3xX3xX4fxX50xX23xX3xX53xX54xX3xX1xX5dxX2dcxXexX3xX4fxX60xX23xX22xX3xXexX1xX10xX5dxX3xX4fx4674xX23xX22xX3xXcdxX27xX15xX3xX4fxX54xX23xX1xX160xX0xX84xXbxX2fxX0xX96xXdxX53xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX96xX17bxX10xX5xX6xXexX10xX96xXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX180xX1c6xX1exX6xX23xX96xX1exX7xX6xXbxX5dxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5fxX5dxX7dxX23xX3xX36xX1xX2ebxXdxX3xX79xX79xX2dfx9122xX8c7xX57xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xX24xX3xX12exX58xX27xX23xX22xX3xX36xX31axX4xX1xX3xX1exX3xX7xX3cxX23xX22xX3xXexX2dcxX5dxX3xX1exX3xX1xX60xXdxX3xX23xX1xX41xXbxX3xX1exX3xXbxX1xX3cxXexX3xXexX17bxXdxXf0xX23xXaxX3xX1xX17bxX10xX2bxX9xXaxX84xX1cxX6xX1exX1xX5dxXdxX84xX96xX5dxX6xX23xX1exX36xX1xX5dxXdxX1exX4xX4xXcdxX1exX6xX180xXbxX1exX96xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1cxX27xX23xX22xX1exX36xXdxX4xX1xX1exX7xX6xX23xX22xX1exXexX6xX5dxX1exX1xX5dxXdxX1exX23xX1xX6xXbxX1exXbxX1xX6xXexX1exXexX17bxXdxX10xX23xX84xX2xX1a1xX1d9xX1e3xX1e5xX1d9xX160xX1xXexX180xXaxX2fxX0xXdxX180xX22xX3xX7xX17bxX4xX9xXaxX84xX180xX10xX96xXdxX6xX84xX2xX9fxXa0xX84xX23xX10xX19axX7xX84xX2xX1d9xX2xXa0xX84xX1a1xX1d9xX96xX1a3xXa0xX1d9xX2xX1a3xX1a3xXa0xXexX2xX1b0xX1b0xX1b0xX5xX1d9xX1exX2xX9fxX1d9xX96xX1b0xX9fxX2xX2xX1d9xX1b0xX1b0xXexX9fxX1a1xXa0xX1e3xX1a3xX5xXa0xX160xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX1cxX3cxX4xX3xX23xX1xX41xX23xX3xXbxX1xXdxX47xX23xX3xX1xXdxX4cxX27xX3xX4fxX50xX23xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX58xX59xX3xX4xX1xX5dxX3xX5fxX60xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX5xX6xX5dxX3xX4fxX60xX23xX22xX3xX58xX78xX79xX57xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xX6xX2fxX0xX96xXdxX53xX2fxX0xX7xXexX17bxX5dxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5fxX5dxX7dxX23xX3xX36xX1xX2ebxXdxX3xX79xX79xX2dfxX109cxX8c7xX57xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xX24xX3xX12exX58xX27xX23xX22xX3xX36xX31axX4xX1xX3xX1exX3xX7xX3cxX23xX22xX3xXexX2dcxX5dxX3xX1exX3xX1xX60xXdxX3xX23xX1xX41xXbxX3xX1exX3xXbxX1xX3cxXexX3xXexX17bxXdxXf0xX23xXaxX3xX1xX17bxX10xX2bxX9xXaxX84xX1cxX6xX1exX1xX5dxXdxX84xX96xX5dxX6xX23xX1exX36xX1xX5dxXdxX1exX4xX4xXcdxX1exX6xX180xXbxX1exX96xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1cxX27xX23xX22xX1exX36xXdxX4xX1xX1exX7xX6xX23xX22xX1exXexX6xX5dxX1exX1xX5dxXdxX1exX23xX1xX6xXbxX1exXbxX1xX6xXexX1exXexX17bxXdxX10xX23xX84xX2xX1a1xX1d9xX1e3xX1e5xX1d9xX160xX1xXexX180xXaxX2fxX5fxX5dxX7dxX23xX3xX36xX1xX2ebxXdxX3xX79xX79xX2dfxX109cxX8c7xX57xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xX24xX3xX12exX58xX27xX23xX22xX3xX36xX31axX4xX1xX3xX1exX3xX7xX3cxX23xX22xX3xXexX2dcxX5dxX3xX1exX3xX1xX60xXdxX3xX23xX1xX41xXbxX3xX1exX3xXbxX1xX3cxXexX3xXexX17bxXdxXf0xX23xXaxX0xX84xX6xX2fxX0xX84xX7xXexX17bxX5dxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX96xXaxX2fxX79xX3cxX4xX1xX3xX4fxXe2xX15xX3xXexX17bxX6bbxX23xX3xX1a1xXa0xX3xX23xX6b6xX180xX3xX123xXa2xX84xX2xX1d9xX1a3xX1d9xX3xX1exX3xXa2xX84xX9fxXa0xX2xX1d9xX128xXa3xX3xX5fxX5dxX7dxX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX50xX3xXcdxX27xX6xX23xX3xX4xX31xXbxX3xXexX31fxX23xX1xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xX3xX4fxX2cdxX2cexX4xX3xXexX1xX7dxX23xX1xX3xX5xX41xXbxX3xX123xX23xX6xX15xX3xX5xX7dxX3xX5fxX5dxX7dxX23xX3xX36xX1xX2ebxXdxX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX50xX3xXcdxX27xX6xX23xX3xX53xX7dxX3xX96xX5dxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX4cxXbxX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xX128xX160xX3xXcxX539xX3xX4fxX32dxX3xX4fxX38xX23xX3xX23xX6xX15xXa3xX3xX4xXaa1xX23xX22xX3xX53xX8cfxXdxX3xXbxX1xX5dxX23xX22xX3xXexX17bxX7dxX5dxX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xXc3xX6xX3xXexX5dxX7dxX23xX3xXexX31fxX23xX1xXa3xX3xXexX27xXb0xXdxX3xXexX17bxX9f7xX3xX5fxX5dxX7dxX23xX3xX36xX1xX2ebxXdxX3xX4fxX6xX23xX22xX3xX1xXdxX38xX23xX3xX96xXe2xX23xX22xX3xXexX7dxXdxX3xX23xX6b6xX23xX22xXa3xX3xX7xXb4xX4xX3xXexX17bxX9f7xX3xX4fxX32dxX23xX22xX3xX22xX32dxXbxX3xXexX31axX4xX1xX3xX4xX283xX4xX3xX53xX7dxX5dxX3xX7xX283xX3xXbxX1xX3cxXexX3xXexX17bxXdxXf0xX23xX3xX4xXc3xX6xX3xXexX31fxX23xX1xX3xX23xX1xX7dxX160xX0xX84xXbxX2fxX0xX84xX96xXdxX53xX2fxX0xX84xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX160xX1a3xXa0xXa0xX3xX4xX3cxX23xX3xX1c6xX60xXa3xX3xX4fxX5dxX7dxX23xX3xX53xXdxX47xX23xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xX3xXexX1xX6xX180xX3xX22xXdxX6xX3xX23xX22xX7dxX15xX3xX12exX79xX1xXc3xX3xX23xX1xX41xXexX3xX4fx9f84xX15fxX3xX1xXdxX38xX23xX3xX180xX3cxX27xX3xX4xXb4xX27xX3xX23xX22xX2cdxX4e0xXdxXaxX3xX1xX17bxX10xX2bxX9xXaxX84xX1cxX6xX1exX1xX5dxXdxX84xX2xX1exX1a3xXa0xXa0xX1exX4xX6xX23xX1exX1c6xX5dxX1exX96xX5dxX6xX23xX1exX53xXdxX10xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX1xX6xX180xX1exX22xXdxX6xX1exX23xX22xX6xX15xX1exX4xX1xX27xX1exX23xX1xX6xXexX1exX96xX5dxX1exX1xXdxX10xX23xX1exX180xX6xX27xX1exX4xX27xX27xX1exX23xX22xX27xX5dxXdxX84xX2xX1a1xX1e3xXa2xX1b0xX1e5xX160xX1xXexX180xXaxX2fxX0xXdxX180xX22xX3xX7xX17bxX4xX9xXaxX84xX180xX10xX96xXdxX6xX84xX2xX9fxXa0xX84xX23xX10xX19axX7xX84xX2xX1d9xXa0xX9fxX84xX1e3xX1e3xX96xXa0xX2xX1b0xXa2xX1d9xXa0xXa2xXexX2xX1d9xX9fxX1a3xX1e5xX5xXa0xX160xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX1cxX3cxX4xX3xX23xX1xX41xX23xX3xXbxX1xXdxX47xX23xX3xX1xXdxX4cxX27xX3xX4fxX50xX23xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX58xX59xX3xX4xX1xX5dxX3xX5fxX60xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX5xX6xX5dxX3xX4fxX60xX23xX22xX3xX58xX78xX79xX57xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xX6xX2fxX0xX96xXdxX53xX2fxX0xX7xXexX17bxX5dxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX160xX1a3xXa0xXa0xX3xX4xX3cxX23xX3xX1c6xX60xXa3xX3xX4fxX5dxX7dxX23xX3xX53xXdxX47xX23xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xX3xXexX1xX6xX180xX3xX22xXdxX6xX3xX23xX22xX7dxX15xX3xX12exX79xX1xXc3xX3xX23xX1xX41xXexX3xX4fxX1492xX15fxX3xX1xXdxX38xX23xX3xX180xX3cxX27xX3xX4xXb4xX27xX3xX23xX22xX2cdxX4e0xXdxXaxX3xX1xX17bxX10xX2bxX9xXaxX84xX1cxX6xX1exX1xX5dxXdxX84xX2xX1exX1a3xXa0xXa0xX1exX4xX6xX23xX1exX1c6xX5dxX1exX96xX5dxX6xX23xX1exX53xXdxX10xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX1xX6xX180xX1exX22xXdxX6xX1exX23xX22xX6xX15xX1exX4xX1xX27xX1exX23xX1xX6xXexX1exX96xX5dxX1exX1xXdxX10xX23xX1exX180xX6xX27xX1exX4xX27xX27xX1exX23xX22xX27xX5dxXdxX84xX2xX1a1xX1e3xXa2xX1b0xX1e5xX160xX1xXexX180xXaxX2fxX2xX160xX1a3xXa0xXa0xX3xX4xX3cxX23xX3xX1c6xX60xXa3xX3xX4fxX5dxX7dxX23xX3xX53xXdxX47xX23xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xX3xXexX1xX6xX180xX3xX22xXdxX6xX3xX23xX22xX7dxX15xX3xX12exX79xX1xXc3xX3xX23xX1xX41xXexX3xX4fxX1492xX15fxX3xX1xXdxX38xX23xX3xX180xX3cxX27xX3xX4xXb4xX27xX3xX23xX22xX2cdxX4e0xXdxX0xX84xX6xX2fxX0xX84xX7xXexX17bxX5dxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX96xXaxX2fxXa5xX3cxX23xX22xX3xX9fxXa0xX84xX2xXa3xX3xX1xX50xX23xX3xX2xX160xX1a3xXa0xXa0xX3xX4xX3cxX23xX3xX1c6xX60xXa3xX3xX4fxX5dxX7dxX23xX3xX53xXdxX47xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xX3xX4fxX148xX3xX4xX32dxX3xX180x7025xXexX3xXexX2dcxXdxX3xXcxX17bxX27xX23xX22xX3xXexXe2xX180xX3xXexX1xX2cdxX50xX23xX22xX3xX180xX2dcxXdxX3xX342xXdxX23xX4xX5dxX180xX3xX59xX5xX6xcddaxX6xX3xXexX1xX6xX180xX3xX96xX283xX3xX4xX1xX2cdxX50xX23xX22xX3xXexX17bxX9d2xX23xX1xX3xX12exX79xX1xXc3xX3xX23xX1xX41xXexX3xX4fxX1492xX15fxXa3xX3xX1xXdxX38xX23xX3xX180xX3cxX27xX3xX4xXb4xX27xX3xX23xX22xX2cdxX4e0xXdxX160xX0xX84xXbxX2fxX0xX84xX96xXdxX53xX2fxX0xX84xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX57xX1xXdxX4cxXexX3xX1xX27xX15xX38xXexX3xX1cxX27xX23xX22xX3xX36xX31axX4xX1xX3xX4xXc3xX6xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xXaxX3xX1xX17bxX10xX2bxX9xXaxX84xX96xX5dxX6xX23xX1exXexX1xX10xX84xX23xX1xXdxX10xXexX1exX1xX27xX15xX10xXexX1exX1cxX27xX23xX22xX1exX36xXdxX4xX1xX1exX4xX27xX6xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exX23xXdxX10xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX84xX2xX1a3xX1a3xX1d9xX1a1xX1e5xX160xX1xXexX180xXaxX2fxX0xXdxX180xX22xX3xX7xX17bxX4xX9xXaxX84xX180xX10xX96xXdxX6xX84xX2xX9fxXa0xX84xX23xX10xX19axX7xX84xX2xX1e5xX9fxXa2xX84xX2xXa2xX9fxX96xXa2xX2xX1d9xXa2xXa0xXa0xX1b0xXexX1d9xX9fxX1a3xXa2xX5xX1e3xX1exX9fxX160xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX15xX3xX34xX3xX36xXdxX38xX23xX3xX1cxX3cxX4xX3xX23xX1xX41xX23xX3xXbxX1xXdxX47xX23xX3xX1xXdxX4cxX27xX3xX4fxX50xX23xX3xX53xX54xX3xXcxX57xX58xX59xX3xX4xX1xX5dxX3xX5fxX60xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX5xX6xX5dxX3xX4fxX60xX23xX22xX3xX58xX78xX79xX57xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xX6xX2fxX0xX96xXdxX53xX2fxX0xX7xXexX17bxX5dxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX57xX1xXdxX4cxXexX3xX1xX27xX15xX38xXexX3xX1cxX27xX23xX22xX3xX36xX31axX4xX1xX3xX4xXc3xX6xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xXaxX3xX1xX17bxX10xX2bxX9xXaxX84xX96xX5dxX6xX23xX1exXexX1xX10xX84xX23xX1xXdxX10xXexX1exX1xX27xX15xX10xXexX1exX1cxX27xX23xX22xX1exX36xXdxX4xX1xX1exX4xX27xX6xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exX23xXdxX10xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX84xX2xX1a3xX1a3xX1d9xX1a1xX1e5xX160xX1xXexX180xXaxX2fxX57xX1xXdxX4cxXexX3xX1xX27xX15xX38xXexX3xX1cxX27xX23xX22xX3xX36xX31axX4xX1xX3xX4xXc3xX6xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xX0xX84xX6xX2fxX0xX84xX7xXexX17bxX5dxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX96xXaxX2fxX12exX5fxXe2xX27xX3xX4xXa83xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX4xX32dxX84xX3xX5fxXe2xX27xX3xX36xX1xX32dxX3xX4xX32dxX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX15fxX160xX3xXcxX539xX3xXbxX1xX5dxX23xX22xX3xXexX17bxX7dxX5dxX3xXexX9d2xX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX4cxX23xX3xX4fxX2cdxX2cexX4xX3xXexX17bxXdxXf0xX23xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX23xX1xXdxX9cxX27xX3xX23xX6b6xX180xX3xX23xX6xX15xXa3xX3xX23xX1xXdxX9cxX27xX3xX4xX5d4xX23xX22xX3xXexX17bxX9d2xX23xX1xXa3xX3xXbxX1xXa83xX23xX3xX53xXdxX4cxX4xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX4fxX2cdxX2cexX4xX3xXexX1xX283xX4xX3xX1xXdxX4cxX23xX3xX1xXdxX4cxX27xX3xXcdxX27xX69exXa3xX3xX4fxXf0xX3xX5xX2dcxXdxX3xX96xX31xX27xX3xX31xX23xX3xX4fxX41xX180xX3xX23xdadaxXexX3xX53xX9cxX3xX1xX9d2xX23xX1xX3xX69exX23xX1xX3xX23xX22xX2cdxX4e0xXdxX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX47xX23xX3xX78xX7dxX3xXcxX80xX23xX1xX3xX7xX2ebxX23xX22xXa3xX3xX5xX7dxX180xX3xX53xXdxX4cxX4xX3xX53xX7dxX3xX4xX2ebxX23xX22xX3xX1xXdxX38xX23xX3xX53xX9d2xX3xX4xX60xX23xX22xX3xX4fxXa24xX23xX22xX160xX0xX84xXbxX2fxX0xX84xX96xXdxX53xX2fxX0xX84xX5xXdxX2fxX0xX84xX27xX5xX2fxX0xX96xXdxX53xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX17bxXaxX2fxX0xX84xX96xXdxX53xX2fxX0xX84xX96xXdxX53xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6fxX27xXexX1xX5dxX17bxXaxX2fxX57xXdxX23xX1xX3xX78xX7dxX0xX84xXbxX2f
Ninh Hà