Formosa Hà Tĩnh trao tặng hơn 6.200 lọ nước rửa tay phòng dịch Covid-19
(Baohatinh.vn) - Sáng 21/3, Công đoàn Công ty Formosa Hà Tĩnh tổ chức trao tặng nước rửa tay khô kháng khuẩn cho đoàn viên.
63e8xbcbexd0f8xea2dxe8cfx1150exed41xbc8ex662dxX7xc693xae63x71fbxd4b6x95a1x76eaxX5xa757xXaxfa37xc6dexe125xc184x76c0xX14xX7xX6xX3x7315x743exX3xXcx108e7x10daexX1xX3xXexX15xX6xX14xX3xXex9184xX20x103a1xX3xX1x10eefxX20xX3x6e5dx9921x1144bx1061fxX34xX3xX5x9529xX3xX20xdb97x7456xX4xX3xX15x6f5dxX6xX3xXexX6xae0axX3xXbxX1x1015exX20xX2bxX3x9824x8ff3xX4xX1xX3x972exX14x11b04xXdxX4dxf7efxX2x6fc6xX0x91f8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xX4dxXaxX12x8b62x6bfcxX20xX2bxX3xX33xX2xX5bx662ex10cd2xX3xX52xf53dxX20xX2bxX3xe050xX14xX1cxX20xX3xX52xX7cxX20xX2bxX3xXexX45xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXex8692xX3xX4xX1x6becxX4xX3xXexX15xX6xX14xX3xXexX29xX20xX2bxX3xX20xX3bxX3cxX4xX3xX15xX40xX6xX3xXexX6xX45xX3x97fdxX1xX7cxX3xXbcxX1xX71xX20xX2bxX3xXbcxX1xc77fx6a0bxX20xX3xX4xX1xX14xX3xX80xX14xX1cxX20xX3xX54xXdx8a01xX20xX32xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX10xX20xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX16xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX52xX10xX20xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXax10292xXdxX4dxXexX1xe9b2xX3xX31xX2x7a22xXbx89ffx11071xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX112xX3xdd8bxX2xX34xXbxX118xX119xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX112xX5bxX5bxXdxX32x9183xX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX32xX54xX20xX5bxX20xX10xX10dxX7xX5bxX33xX34xX2xX2xX5bxX2xX123xX31xX4dxX31xX2xX34xX78x10bf0xX34xX78xXexX2xX123xX2xX78xX34xX5xX34xX32x8419xXbxX2bx11183xX15xX9xX123xX116xX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX15xX6xX14xX3xXexX29xX20xX2bxX3xX1xX2exX20xX3xX31xX32xX33xX34xX34xX3xX5xX38xX3xX20xX3bxX3cxX4xX3xX15xX40xX6xX3xXexX6xX45xX3xXbxX1xX49xX20xX2bxX3xX4dxX4exX4xX1xX3xX52xX14xX54xXdxX4dxX57xX2xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxX14xX20xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX118xXexX57xX6xX5xXdxX2bxX20xX112xX3xX164xXc8xX7xXexXdx11d23xX45xX119xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX80x9230xX79xX3xX52xX7cxX20xX2bxX3xX80xX14xX1cxX20xX3xX52xX7cxX20xX2bxX3xXexX45xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX80x7a3fxX3xXexX15xX6xX14xX3xXexX29xX20xX2bxX3xX31xX32xX33xX116xX34xX3xX5xX38xX3xX20xX3bxX3cxX4xX3xX15xX40xX6xX3xXexX6xX45xX3xXbcxX1xX7cxX3xXbcxX1xX71xX20xX2bxX3xXbcxX1xXc8xXc9xX20xX79xX3xX20xX1xX220xX20xX3xX1xXdx11bc2xXc8xX3xX1bxX6xX4dxXdxX7xX6xX1efxX10xX3xX4x6640xX6xX3xX52xX7cxX20xX2bxX3xXexX45xX3xX52xe457xX3x857fxX3bxed28xX4xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xc7f2xX1bxX6xX4dxXdxXbxX1xX6xX15x10793xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX71xX4xX3xX80xX14xX1cxX20xX3xX54xXdxXd7xX20xX3xX4xX7cxX20xX2bxX3xX80xX14xX1cxX20xX3xXexX1xXc8x8b81xX4xX3xX2xX34xX3xX139xX2acxX3xXbxX1x10a13xX20xX3xX4xX267xX6xX3xX4xX7cxX20xX2bxX3xXexX45xX32xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8589xX14xX4dxX45xX3xXbxX52xX10xX20xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX16xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX52xX10xX20xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxX10dxXdxX4dxXexX1xX112xX3xX31xX2xX116xXbxX118xX119xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX112xX3xX123xX2xX34xXbxX118xX119xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX112xX5bxX5bxXdxX32xX139xX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX32xX54xX20xX5bxX20xX10xX10dxX7xX5bxX33xX34xX2xX2xX5bxX31xX59xX4dxX31xX2xX78xX2xX34xX78xX34xXexX158xX31x115f1xX34fxX78xX5xX34xX32xX164xXbxX2bxX167xX15xX9xX116xX116xX34fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX15xX6xX14xX3xXexX29xX20xX2bxX3xX1xX2exX20xX3xX31xX32xX33xX34xX34xX3xX5xX38xX3xX20xX3bxX3cxX4xX3xX15xX40xX6xX3xXexX6xX45xX3xXbxX1xX49xX20xX2bxX3xX4dxX4exX4xX1xX3xX52xX14xX54xXdxX4dxX57xX2xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxX14xX20xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX118xXexX57xX6xX5xXdxX2bxX20xX112xX3xX164xXc8xX7xXexXdxX1efxX45xX119xXaxX12xXcxX1xX7cxX20xX2bxX3xfe6cxXc8xX6xX3xX1xX14x9c63xXexX3xX80xX2acxX20xX2bxX3xX20xX1cxX45xX3xX20xX1x87e6xX16xX3xX80xX2acxX20xX2bxX3xX54xXdxXd7xX20xX79xX3xX20xX1xa539xX4xX3xX20xX1x9cddxX3xXexX1xXd7xX16xX3xa16exX3xXexX1xXa2xX4xX3xXbxX1xX49xX20xX2bxX3xX4dxX4exX4xX1xX3xX52xX14xX54xXdxX4dxX57xX2xX59xX3xX4xX1xX14xX3xX80xX2acxXdxX3xX20xX2bxcbfdxX3xX80xX14xX1cxX20xX3xX54xXdxXd7xX20xX32xX32xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX14xX4dxX45xX3xXbxX52xX10xX20xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX16xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX52xX10xX20xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxX10dxXdxX4dxXexX1xX112xX3xX31xX2xX116xXbxX118xX119xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX112xX3xX123xX2xX34xXbxX118xX119xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX112xX5bxX5bxXdxX32xX139xX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX32xX54xX20xX5bxX20xX10xX10dxX7xX5bxX33xX34xX2xX2xX5bxX31xX59xX4dxX31xX2xX78xX2xX34xX116xX59xXexX78xX116xX33xX158xX78xX5xX34xX32xX164xXbxX2bxX167xX15xX9xX123xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX15xX6xX14xX3xXexX29xX20xX2bxX3xX1xX2exX20xX3xX31xX32xX33xX34xX34xX3xX5xX38xX3xX20xX3bxX3cxX4xX3xX15xX40xX6xX3xXexX6xX45xX3xXbxX1xX49xX20xX2bxX3xX4dxX4exX4xX1xX3xX52xX14xX54xXdxX4dxX57xX2xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxX14xX20xXaxX12xX32xX32xX32xX3xX2bxXdx67d3xXbxX3xX20xX2bxX3bxe338xXdxX3xX5xX6xX14xX3xX80xX2acxX20xX2bxX3xX45xXd7xX20xX3xXexd63bxX16xX3xX4xX7cxX20xX2bxX3xXexX71xX4xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX14xX4dxX45xX3xXbxX52xX10xX20xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX16xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX52xX10xX20xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxX10dxXdxX4dxXexX1xX112xX3xX31xX2xX116xXbxX118xX119xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX112xX3xX123xX2xX34xXbxX118xX119xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX112xX5bxX5bxXdxX32xX139xX6xX14xX1xX6xXexXdxX20xX1xX32xX54xX20xX5bxX20xX10xX10dxX7xX5bxX33xX34xX2xX2xX5bxX2xX123xX31xX4dxX31xX2xX33xX116xX78xX34xX31xXexX78xX2xX34xX31xX2xX5xX34xX32xX164xXbxX2bxX167xX15xX9xX116xX31xX34fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX15xX6xX14xX3xXexX29xX20xX2bxX3xX1xX2exX20xX3xX31xX32xX33xX34xX34xX3xX5xX38xX3xX20xX3bxX3cxX4xX3xX15xX40xX6xX3xXexX6xX45xX3xXbxX1xX49xX20xX2bxX3xX4dxX4exX4xX1xX3xX52xX14xX54xXdxX4dxX57xX2xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxX14xX20xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX118xXexX57xX6xX5xXdxX2bxX20xX112xX3xX164xXc8xX7xXexXdxX1efxX45xX119xXaxX12xXcxX9exX20xX2bxX3xX7xe17dxX3xXexXdx1129bxX20xX3xX4xX1xX14xX3xX1xX14xX3f1xXexX3xX80xX2acxX20xX2bxX3xX20xX1cxX45xX3xX1xX2exX20xX3xX33xX123xX34xX3xXexX15xXdxX25axXc8xX3xX80xf335xX20xX2bxX79xX3xX80xX3bxX277xX4xX3xXexX15x8200xX4xX1xX3xXexff3dxX3xefc3xXc8x6400xX3xX1xX14xX3f1xXexX3xX80xX2acxX20xX2bxX3xX4xX7cxX20xX2bxX3xX80xX14xX1cxX20xX3xX4xX267xX6xX3xX52xX7cxX20xX2bxX3xXexX45xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX32xX0xX5bxXbxX12xX0xX139xX5xX14xX4xXbcxX3ebxXc8xX14xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX15xXdxX4xX1xX4dxX6xX20xXaxX12xX0xX4dxXdxX54xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX14xX20xXexX10xX20xXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX14xX4dxX45xXaxX12xXcxX15xX3bxX3cxX4xX3xX4dxXdx7e45xX20xX3xX139xXdxa422xX20xX3xX20xX2bxX1cxX45xX3xX4xX1cxX20xX2bxX3xXbxX1xXa2xX4xX3xXexX3f1xXbxX3xX4xX267xX6xX3xX4dxX4exX4xX1xX3xX52xX14xX54xXdxX4dxX57xX2xX59xX79xX3xXexX1xX55axXdxX3xX2bxXdxX6xX20xX3xXexX3cxXdxX79xX3xX52xX7cxX20xX2bxX3xX80xX14xX1cxX20xX3xX4xX7cxX20xX2bxX3xXexX45xX3xX7xe6bbxX3xXexXdxX75fxXbxX3xXexfc09xX4xX3xXexX1xdebaxX4xX3xX1xXdxX25axX20xX3xXexX69cxXexX3xX4xX7cxX20xX2bxX3xXexX71xX4xX3xXexXc8xX45xXd7xX20xX3xXexX15xXc8xX45xX6a0xX20xX79xX3xXbcxX1xXc8xX45xX75fxX20xX3xX4xX71xX14xX3xXbxX1xX49xX20xX2bxX3xX4dxX4exX4xX1xX3xXexX3cxXdxX3xXex849exXexX3xX4x80a3xX3xX4xX71xX20xX3xX139xX2acxX79xX3xX20xX1xX56bxX20xX3xX54xXdxXd7xX20xX32xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d5xX14xX4dxX45xXaxX12xa764xX6c4xX20xX2bxX3xXexX1xX55axXdxX79xX3xXbxX1xX69cxXdxX3xX1xX277xXbxX3xXexX1xX7b7xX4xX3xX1xXdxX25axX20xX3xXbcxXdxfa2bxX16xX3xXexX15xX6xX3xX80xX2acxXexX3xX118xXc8xX7f5xXexX3xXexX3f1xXdxX3xX4xX71xX4xX3xX139xX2acxX3xXbxX1xX2b7xX20xX79xX3xX118xX40xX3xX5xX41bxX3xX20xX2bxX1xXdxXd7xX16xX3xX4xX71xX4xX3xXexX15xX3bxX55axX20xX2bxX3xX1xX277xXbxX3xXbcxX1xX7cxX20xX2bxX3xXexXc8xX56bxX20xX3xXexX1xX267xX3xX4xX71xX4xX3xX139xXdxX25axX20xX3xXbxX1xX71xXbxX3xXbxX1xX49xX20xX2bxX3xX4dxX4exX4xX1xX3xXexX15xX14xX20xX2bxX3xXbcxX1xXc8xX20xX2bxX3xXexX1xX55axXdxX3xX2bxXdxX6xX20xX3xX5xX1cxX16xX3xX54xXdxX25axX4xX32xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX4dxXdxX54xX12xX0xX4dxXdxX54xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xXc8xXexX1xX14xX15xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX118xXexX57xX6xX5xXdxX2bxX20xX112xX3xX15xXdxX2bxX1xXexX119xXaxX12xX0xX7xXexX15xX14xX20xX2bxX12xc486xX20xX2bxX3xX1bxX6c4xX3xX70xX6d9xX3xX6d7xXc8xX69cxX4xX3xX57xX3xX52xX1xX267xX3xXexX4exX4xX1xX3xX52xX7cxX20xX2bxX3xX80xX14xX1cxX20xX3xX52xX7cxX20xX2bxX3xXexX45xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX0xX5bxX7xXexX15xX14xX20xX2bxX12xX0xX5bxX4dxXdxX54xX12xX0xX5bxX139xX5xX14xX4xXbcxX3ebxXc8xX14xXexX10xX12xX0xX4dxXdxX54xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4dxX15xX10xX5xX6xXexX10xX4dxXaxX12xX0xX7xXexX15xX14xX20xX2bxX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxXd7xX20xX3xX3ebxXc8xX6xX20xX112xX0xX5bxX7xXexX15xX14xX20xX2bxX12xX0xXc8xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX57xXexX1xXc8xX16xX139xX57xX6xX20xX4dxX57xX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX20xX3xX80xX6c4xX20xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX4xX1faxX3xX5xX6xX14xX3xX80xX2acxX20xX2bxX3xX4dxX3bxX2exX20xX2bxX3xXexX6d0xX20xX1xX3xX54xX3cxXdxX3xX52xX14xX54xXdxX4dxX57xX2xX59xX3xX5xX1cxX3xXbcxX1xX7cxX20xX2bxX3xX4xX1faxX3xXexX1xX2b7xXexe428xXaxX3xX1xX15xX10xX1efxX9xXaxX5bxX45xX57xXexX10xX5bxXexXdxX20xX57xX4dxX14xX20xX57xX1efxX14xX15xX16xX14xX7xX6xX57xX1xX6xX57xXexXdxX20xX1xX57xX4xX14xX57xX5xX6xX14xX57xX4dxX14xX20xX2bxX57xX4dxXc8xX14xX20xX2bxX57xXexXdxX20xX1xX57xX54xX14xXdxX57xX4xX14xX54xXdxX4dxX57xX2xX59xX57xX5xX6xX57xXbcxX1xX14xX20xX2bxX57xX4xX14xX57xXexX1xX6xXexX5bxX2xX34fxX59xX34xX2xX2xX32xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX2bxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX5bxX16xX10xX4dxXdxX6xX5bxX2xX33xX34xX5bxX20xX10xX10dxX7xX5bxX33xX34xX2xX2xX5bxX2xX123xX31xX4dxX116xX2xX34xX34xX123xX33xX158xXexX2xX123xX34xX2xX158xX5xX34xX32xX164xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX15xX6xX14xX3xXexX29xX20xX2bxX3xX1xX2exX20xX3xX31xX32xX33xX34xX34xX3xX5xX38xX3xX20xX3bxX3cxX4xX3xX15xX40xX6xX3xXexX6xX45xX3xXbxX1xX49xX20xX2bxX3xX4dxX4exX4xX1xX3xX52xX14xX54xXdxX4dxX57xX2xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX4dxXdxX54xX12xX0xX7xXexX15xX14xX20xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX20xX3xX80xX6c4xX20xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX4xX1faxX3xX5xX6xX14xX3xX80xX2acxX20xX2bxX3xX4dxX3bxX2exX20xX2bxX3xXexX6d0xX20xX1xX3xX54xX3cxXdxX3xX52xX14xX54xXdxX4dxX57xX2xX59xX3xX5xX1cxX3xXbcxX1xX7cxX20xX2bxX3xX4xX1faxX3xXexX1xX2b7xXexXa06xXaxX3xX1xX15xX10xX1efxX9xXaxX5bxX45xX57xXexX10xX5bxXexXdxX20xX57xX4dxX14xX20xX57xX1efxX14xX15xX16xX14xX7xX6xX57xX1xX6xX57xXexXdxX20xX1xX57xX4xX14xX57xX5xX6xX14xX57xX4dxX14xX20xX2bxX57xX4dxXc8xX14xX20xX2bxX57xXexXdxX20xX1xX57xX54xX14xXdxX57xX4xX14xX54xXdxX4dxX57xX2xX59xX57xX5xX6xX57xXbcxX1xX14xX20xX2bxX57xX4xX14xX57xXexX1xX6xXexX5bxX2xX34fxX59xX34xX2xX2xX32xX1xXexX16xXaxX12xXcxXdxX20xX3xX80xX6c4xX20xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX4xX1faxX3xX5xX6xX14xX3xX80xX2acxX20xX2bxX3xX4dxX3bxX2exX20xX2bxX3xXexX6d0xX20xX1xX3xX54xX3cxXdxX3xX52xX14xX54xXdxX4dxX57xX2xX59xX3xX5xX1cxX3xXbcxX1xX7cxX20xX2bxX3xX4xX1faxX3xXexX1xX2b7xXexXa06xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX15xX14xX20xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12xX907xX20xX2bxX3xe962xX2bxXc8xX45xX75axX20xX3xX6d7xXc8xX69cxX4xX3xXcxX15xX4exX3xX57xX3x8038xXdxX71xX16xX3xX80xX69cxX4xX3xXcxX15xXc8xX20xX2bxX3xXexX56bxX16xX3x8d7dxX3xXexX75fxX3xXcxc951xX3xd8b0x7c34xX3x10427xX20xX1xX3xXbcxX1xab9dxX20xX2bxX3xX80xX4exX20xX1xX112xX3x8c0bxXc60xX1xX7cxX20xX2bxX3xX4xX1faxX3xX4xX1xXc8xX45xX25axX20xX3xX52xX7cxX20xX2bxX3xXexX45xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xX4xX1faxX3xX5xX6xX14xX3xX80xX2acxX20xX2bxX3xX4dxX3bxX2exX20xX2bxX3xXexX6d0xX20xX1xX3xX54xX3cxXdxX3xX52xX14xX54xXdxX4dxX57xX2xX59xX32xX3xXcxXdxX20xX3xX80xX6c4xX20xX3xX20xX1xX7f9xX16xX3xXexX15xXd7xX20xX3xX80xX4exX6xX3xX139xX1cxX20xX3xX20xX1xb6aaxX20xX2bxX3xX20xX2bxX1cxX45xX3xX3ebxXc8xX6xX3xXbcxXdxX842xXc8xX3xX20xX1xX3bxX3xXexX1xX75fxX3xX20xX1cxX45xX3xXbcxX1xX7cxX20xX2bxX3xX4xX1x838dxX3xX5xX1cxX16xX3xX7f9xX20xX1xX3xX1xX3bxX414xX20xX2bxX3xX80xX75fxX20xX3xX1xX14xX3f1xXexX3xX80xX2acxX20xX2bxX3xX4xX267xX6xX3xX4dxX14xX6xX20xX1xX3xX20xX2bxX1xXdxX25axXbxX3xX16xX1cxX3xX4xX49xX20xX3xX2bxX56bxX45xX3xX1xX14xX6xX20xX2bxX3xX16xX6xX20xX2bxX3xX4dxX3bxX3xX5xXc8xX2b7xX20xd071xX32xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX4dxXdxX54xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX1xX15xX10xX1efxX9xXaxX5bxX4xX1xXdxX20xX1xX57xXexX15xXdxX5bxX4xX1xX14xX20xX2bxX57xX4dxXdxX4xX1xX57xX20xX1xXc8xX57xX4xX1xX14xX20xX2bxX57xX2bxXdxX6xX4xX57xX57xXbcxX1xX14xX20xX2bxX57xXexX1xX10xX57xX4xX1xXc8xX57xX3ebxXc8xX6xX20xX5bxX2xX34fxX34fxX116xX34xX78xX32xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX2bxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX5bxX16xX10xX4dxXdxX6xX5bxX2xX33xX34xX5bxX20xX10xX10dxX7xX5bxX33xX34xX2xX34xX5bxX2xX78xX123xX4dxX78xX2xX34xX2xX31xX2xX33xXexX31xX33xX33xX123xX5xX2xX32xX164xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX7xX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3xXexX15xX6xX14xX3xXexX29xX20xX2bxX3xX1xX2exX20xX3xX31xX32xX33xX34xX34xX3xX5xX38xX3xX20xX3bxX3cxX4xX3xX15xX40xX6xX3xXexX6xX45xX3xXbxX1xX49xX20xX2bxX3xX4dxX4exX4xX1xX3xX52xX14xX54xXdxX4dxX57xX2xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX4dxXdxX54xX12xX0xX7xXexX15xX14xX20xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX1xX15xX10xX1efxX9xXaxX5bxX4xX1xXdxX20xX1xX57xXexX15xXdxX5bxX4xX1xX14xX20xX2bxX57xX4dxXdxX4xX1xX57xX20xX1xXc8xX57xX4xX1xX14xX20xX2bxX57xX2bxXdxX6xX4xX57xX57xXbcxX1xX14xX20xX2bxX57xXexX1xX10xX57xX4xX1xXc8xX57xX3ebxXc8xX6xX20xX5bxX2xX34fxX34fxX116xX34xX78xX32xX1xXexX16xXaxX12xXaxX52xX1xX69cxX20xX2bxX3xX4dxX4exX4xX1xX3xX20xX1xX3bxX3xX4xX1xX69cxX20xX2bxX3xX2bxXdxX29xX4xXd4fxX3xab03xX3xXbcxX1xX7cxX20xX2bxX3xXexX1xX842xX3xX4xX1xX267xX3xX3ebxXc8xX6xX20xXa06xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX15xX14xX20xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12xX1bxX3f1xX20xX3xX4xX1xX75fxX3xX4xX71xX4xX3xX1xX14xX3f1xXexX3xX80xX2acxX20xX2bxX3xXexX2b7xXbxX3xXexX15xXc8xX20xX2bxX3xX80xX7cxX20xX2bxX3xX20xX2bxX3bxX55axXdxX119xX3xX20xXd7xX20xX3xXexX9exX3xX4xX1xXa2xX4xX3xX54xXdxX25axX4xX3xX4xX3bxX3cxXdxX3xXexX1xX10xX14xX3xX20xX75fxXbxX3xX7xX69cxX20xX2bxX3xX16xX3cxXdxX79xX3xX2bxXdxX7f9xX16xX3xXexX69cxXdxX3xX80xX6xX3xXbcxX1xX71xX4xX1xX3xX16xX55axXdxX119xX3xXexX9exX3xX4xX1xXa2xX4xX3xX54xXdxX25axX4xX3xXexX6xX20xX2bxX3xX80xX7f9xX16xX3xX139xX7f9xX14xX3xX54x11045xX20xX3xX16xXdxX20xX1xX32xX32xX32xX3xX5xX1cxX3xX16xX2acxXexX3xXbxX1x9a20xX20xX3xX20xX2acxXdxX3xX4dxXc8xX20xX2bxX3xXexX15xX14xX20xX2bxX3xX52xX7cxX20xX2bxX3xX80xXdxX25axX20xX3xX33xX34xX34fxX158xX3xX57xX52xX822xX5bxXcx80e5xX3xX54xX6a0xX3xXexXf7fxX20xX2bxX3xX4xX3bxX55axX20xX2bxX3xX4xX7cxX20xX2bxX3xXexX71xX4xX3xXbxX1xX49xX20xX2bxX79xX3xX4xX1xX69cxX20xX2bxX3xX4dxX4exX4xX1xX3xX139xX25axX20xX1xX3xX52xX14xX54xXdxX4dxX57xX2xX59xX3xXexX15xX14xX20xX2bxX3xXex8687xX20xX1xX3xX1xXff9xX20xX1xX3xX16xX3cxXdxX3xX4dxX14xX3xX2d5xX6d0xX3xXexX1xX3bxX3xXcxXd03xX20xX1xX3xX267xX45xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX20xX1xX3x744axXd7xX3xX822xXff9xX20xX1xX3xX70xX2exX20xX3xX54xX6d5xX6xX3xXbcxX41bxX3xX139xX6xX20xX3xX1xX1cxX20xX1xX32xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX4dxXdxX54xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxXc8xX5xX12xX0xX4dxXdxX54xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX15xXaxX12xX0xX5bxX4dxXdxX54xX12xX0xX5bxX4dxXdxX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc63xXc8xXexX1xX14xX15xXaxX12xXcxX1xXc8xX3xXcxX15xX6xX20xX2bxX0xX5bxXbxX12
Thu Trang