Sôi nổi Giải Quần vợt thành phố Hà Tĩnh mở rộng 2017
(Baohatinh.vn) - Thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức thành công Giải Quần vợt mở rộng năm 2017 với sự tham gia của 31 cặp VĐV thuộc các CLB quần vợt trên địa bàn và các cặp VĐV đến từ CLB quần vợt các huyện Kỳ Anh, Lộc Hà.
bb7cx12447xc920xdf00x13d79x1101ax12e39xe855xde7axX7x134dbxfdefxd3e7x13fb8xef0axf39axX5xeb00xXaxeb58x10af1xeea5xXdxX3xd7f6xd9abxXdxX3x10bf6xXdx10570xXdxX3x12e07x14147x104a6xX17xX3xc141x10c9axXexX3xXexX1x1380bxX17xX1xX3xXbxX1x10ea4xX3x10cd0xX2bxX3xXcxc742xX17xX1xX3xecb1xe8b8xX3x109daxf929xX17xfa37xX3x11319xc216xX2x10a45xX0x13d3cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX10xX6x13fcaxXaxX12xXcxX1xX2bxX17xX1xX3xXbxX1xX31xX3xX33xX2bxX3xXcxX37xX17xX1xX3xX25x102d6xX6xX3xXexX18xX3xX4xX1xed80xX4xX3xXexX1xX2bxX17xX1xX3xX4xX14xX17xX41xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX17xX3xX25xX26xXexX3xX3bxX3cxX3xX3exX3fxX17xX41xX3xX17xc155xX3bxX3xX43xX44xX2xX46xX3xX25xcfabxXdxX3xX7xda49xX3xXexX1xX6xX3bxX3xX41xXdxX6xX3xX4x118a5xX6xX3xecb8xX2xX3xX4xedbaxXbxX3x126acxfb4dxXc0xX3xXexX1xX21xX3fxX4xX3xX4xf317xX4xX3xc24bxbf4exd0eexX3xbdcfxX21xX22xX17xX3xX25xX26xXexX3xXexX3ex13aadxX17xX3xd9d8x11a63xX6xX3x1157axX2bxX17xX3xX25xX2bxX3xX4xXcbxX4xX3xX4xXbdxXbxX3xXc0xXc1xXc0xX3xXe0xc0b9xX17xX3xXexX70xX3xXcexXcfxXd0xX3xXd2xX21xX22xX17xX3xX25xX26xXexX3xX4xXcbxX4xX3xX1xX21x1147axcc2bxX17xX3xf143x13971xX3xcf52xX17xX1xdc1exX3xXcfxX3fxX4xX3xX33xX2bxc573xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0x122faxX5axX111xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXexX10x11c11xXexbfe4xX6xX5xXdxX41xX17xc23fxX3xX4xX10xX17xXexX10xX3exfe7exXaxX12xX0xXdxX3bxX41xX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX134xXdxX3xX17xX134xXdxX3xX41xXdxX6xXdxX3xXd2xX21xX6xX17xX3xX25xX134xXexX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xXbxX1xX134xX3xX1xX6xX3xXexXdxX17xX1xX3xX3bxX134xX3xX3exX134xX17xX41xX3xX43xX44xX2xX46xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX48xX48xXdxX123xXe4xX6xX134xX1xX6xXexXdxX17xX1xX123xX25xX17xX48xX17xX10xe85bxX7xX48xX2xX46xX43xX2xX48xX46xX46xX5axX44xX44x13079xXexX1bfxfd11xX43xX1bfxX5xX44xX123xc794xXbxX41xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX5axXexX1xX14axX1bfxX1bfxX44xXbxX142xX152xX1xX10xXdxX41xX1xXexX14axXb9x10c43xX46xXbxX142xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX134xX5axX111xXaxX12xX1bxXdxX1dxXdxX3xXexX1xXdxX3xXe0x12063xX21xX3xXexX1xX10xX134xX3xX43xX3xX17xX3fxXdxX3xX5axX21xX17xX41xX14axX3xX5xca8fxX17xX1xX3xXe0xd3f9xX134xX3xX25xX2bxX3xX4xXcbxX4xX3xXcexXcfxXd0xX3xX4xc2b5xX3xXe0xXdxdf98xX3bxX3xXexX3ex13803xX17xX1xX3xX1c2xX123xX46xX1bfxX123xX3xe973xX3fxXdxX3xX5axX21xX17xX41xX3xX41xXdxX1dxXdxX3xX5xX224xX17xX1xX3xXe0xX229xX134xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX2bxX17xX1xX3xX1c2xX3xXe4xX1dxX17xX41xX11bxX3xXexX1xXdxX3xXe0xX20fxX21xX3xX25xe25cxX17xX41xX3xXexX3exX27exX17xX3xX3bxX3fxXexX3xX5xbe30xX26xXexX3xXex11b87xX17xX1xX3xXe0xXdxX23cxX3bxX3xXe0xX23cxX3xX4xX1x106b2xX17xX3xX1c2xX3xXe0xX3fxXdxX3xX17xX1xX20fxXexX3xX4xXcbxX4xX3xXe4xX1dxX17xX41xX3xX25xX2bxX134xX3xXe4xXcbxX17xX3xcb84xXf8xXexX3xX25xX2bxX3xX4xX1xX21xX17xX41xX3xX2bexXf8xXexX123xX3xX24bxX3fxXdxX3xX5axX21xX17xX41xX3xXexX1xXdxX3xXe0xX20fxX21xX3xXcexXcfxXd0xX3xXcbxXbxX3xX5axc575xX17xX41xX3xXexX1xX10xX134xX3xXexX1xX23cxX3xXexX1xX78xX4xX3xXe0xX20fxX21xX3xX5xX134xX229xXdxX3xXexX3exXaaxX4xX3xXexXdxXf8xXbxX3xXexX1xX10xX134xX3xX43xX3xX17xX1xXcbxX17xX1xX11bxX3xX7xX6xX21xX3xXe0xX238xX11bxX3xX4xX1xX29fxX17xX3xX1c2xX3xXe0xX3fxXdxX3xX25xX2bxX134xX3xXe4xXcbxX17xX3xX2bexXf8xXexX3xX25xX2bxX3xX4xX1xX21xX17xX41xX3xX2bexXf8xXexX123xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX134xX5axX111xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXexX10xX142xXexX144xX6xX5xXdxX41xX17xX14axX3xX4xX10xX17xXexX10xX3exX152xXaxX12xX0xXdxX3bxX41xX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX134xXdxX3xX17xX134xXdxX3xX41xXdxX6xXdxX3xXd2xX21xX6xX17xX3xX25xX134xXexX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xXbxX1xX134xX3xX1xX6xX3xXexXdxX17xX1xX3xX3bxX134xX3xX3exX134xX17xX41xX3xX43xX44xX2xX46xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX48xX48xXdxX123xXe4xX6xX134xX1xX6xXexXdxX17xX1xX123xX25xX17xX48xX17xX10xX1b2xX7xX48xX2xX46xX43xX2xX48xX46xX46xX5axX44xX44xX1bfxXexX43xX44xX44xX2xX5xX2xX123xX1c8xXbxX41xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX5axXexX1xX14axX1bfxX1bfxX44xXbxX142xX152xX1xX10xXdxX41xX1xXexX14axXb9xX1e8xX46xXbxX142xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX134xX5axX111xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXexX10xX142xXexX144xX6xX5xXdxX41xX17xX14axX3xX4xX10xX17xXexX10xX3exX152xXaxX12xX0xXdxX3bxX41xX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX134xXdxX3xX17xX134xXdxX3xX41xXdxX6xXdxX3xXd2xX21xX6xX17xX3xX25xX134xXexX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xXbxX1xX134xX3xX1xX6xX3xXexXdxX17xX1xX3xX3bxX134xX3xX3exX134xX17xX41xX3xX43xX44xX2xX46xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX48xX48xXdxX123xXe4xX6xX134xX1xX6xXexXdxX17xX1xX123xX25xX17xX48xX17xX10xX1b2xX7xX48xX2xX46xX43xX2xX48xX46xX46xX5axX44xX44xX1bfxXexX1c2xX43xf686xXb9xX5xX43xX123xX1c8xXbxX41xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX5axXexX1xX14axX1bfxX1bfxX44xXbxX142xX152xX1xX10xXdxX41xX1xXexX14axXb9xX1e8xX46xXbxX142xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX134xX5axX111xXaxX12x14234xXdxda95xX17xX3xXe4xXdxXf8xX17xX3xX4xXb6xX6xX3xX41xXdxX1dxXdxX3xXexX70xX3xX5xX134xX229xXexX3xXexX3exd820xX17xX3xX25xX27exX17xX41xX3xX5xX134xX229xXdxX3xXe0xXf8xX17xX3xX4xXcbxX4xX3xXexX3exX512xX17xX3xXe4xXcbxX17xX3xX2bexXf8xXexX11bxX3xX4xX1xX21xX17xX41xX3xX2bexXf8xXexX3xX5xX21xX14xX17xX3xX5axXdxX4f7xX17xX3xX3exX6xX3xX7xX14xXdxX3xX17xX18xXdxX3xX25xXa6xXdxX3xX17xX1xXdxcacfxX21xX3xX2bexXe1xX4xX1xX3xXexX291xX17xX1xX3xX1xX20fxXbxX3xX5axf03bxX17xX11bxX3xX4xX21xX31xX17xX3xX1xed8cxXexX3xX17xX41xX28cxfd47xXdxX3xX142xX10xX3bxX123xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX134xX5axX111xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXexX10xX142xXexX144xX6xX5xXdxX41xX17xX14axX3xX4xX10xX17xXexX10xX3exX152xXaxX12xX0xXdxX3bxX41xX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX134xXdxX3xX17xX134xXdxX3xX41xXdxX6xXdxX3xXd2xX21xX6xX17xX3xX25xX134xXexX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xXbxX1xX134xX3xX1xX6xX3xXexXdxX17xX1xX3xX3bxX134xX3xX3exX134xX17xX41xX3xX43xX44xX2xX46xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX48xX48xXdxX123xXe4xX6xX134xX1xX6xXexXdxX17xX1xX123xX25xX17xX48xX17xX10xX1b2xX7xX48xX2xX46xX43xX2xX48xX46xX46xX5axX44xX44xX1bfxXexX1e8xX46xX1e8xXb9xX5xXb9xX123xX1c8xXbxX41xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5axXexX1xX21xX3bxXe4xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX5axXexX1xX14axX1bfxX1bfxX44xXbxX142xX152xX1xX10xXdxX41xX1xXexX14axXb9xX1e8xX46xXbxX142xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX134xX5axX111xXaxX12xXcxX31xXdxX3xX17xX41xX2bxX111xX3xX43xX46xX48xX1bfxX11bxX3xX17xX41xX6xX111xX3xX7xX6xX21xX3xX5xX134xX229xXexX3xXexX3exX512xX17xX3xX4xX1xX21xX17xX41xX3xX2bexXf8xXexX11bxX3xXd0xXcxXcexX3xXe0xX224xX3xXexXdxXf8xX17xX3xX1xX2bxX17xX1xX3xXexX3exX6xX134xX3xXexX1xX28cxX3cxX17xX41xX3xX4xX1xX134xX3xX4xXcbxX4xX3xXe0xX3fxXdxX3xXe0xX229xXexX3xX41xXdxX1dxXdxX123xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX134xX5axX111xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXexX10xX142xXexX144xX6xX5xXdxX41xX17xX14axX3xX4xX10xX17xXexX10xX3exX152xXaxX12xX0xXdxX3bxX41xX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX134xXdxX3xX17xX134xXdxX3xX41xXdxX6xXdxX3xXd2xX21xX6xX17xX3xX25xX134xXexX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xXbxX1xX134xX3xX1xX6xX3xXexXdxX17xX1xX3xX3bxX134xX3xX3exX134xX17xX41xX3xX43xX44xX2xX46xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX48xX48xXdxX123xXe4xX6xX134xX1xX6xXexXdxX17xX1xX123xX25xX17xX48xX17xX10xX1b2xX7xX48xX2xX46xX43xX2xX48xX46xX46xX5axX44xX44xX1bfxXexX1c2xX1c2xX44xX1e8xX5xX1c2xX123xX1c8xXbxX41xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX5axXexX1xX14axX1bfxX1bfxX44xXbxX142xX152xX1xX10xXdxX41xX1xXexX14axXb9xX1e8xX46xXbxX142xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX6xXbxXexXdxX134xX17xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXexX10xX142xXexX144xX6xX5xXdxX41xX17xX14axX3xX4xX10xX17xXexX10xX3exX152xXaxX12xXcxX3exX6xX134xX3xXexX1xX28cxX3cxX17xX41xX3xX17xX3fxXdxX3xX5axX21xX17xX41xX3xX41xXdxX1dxXdxX3xX5xX224xX17xX1xX3xXe0xX229xX134xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX134xX5axX111xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXexX10xX142xXexX144xX6xX5xXdxX41xX17xX14axX3xX4xX10xX17xXexX10xX3exX152xXaxX12xX0xXdxX3bxX41xX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX134xXdxX3xX17xX134xXdxX3xX41xXdxX6xXdxX3xXd2xX21xX6xX17xX3xX25xX134xXexX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xXbxX1xX134xX3xX1xX6xX3xXexXdxX17xX1xX3xX3bxX134xX3xX3exX134xX17xX41xX3xX43xX44xX2xX46xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX48xX48xXdxX123xXe4xX6xX134xX1xX6xXexXdxX17xX1xX123xX25xX17xX48xX17xX10xX1b2xX7xX48xX2xX46xX43xX2xX48xX46xX46xX5axX44xX44xX1bfxXexXb9xX43xX43xX1bfxX5xX1bfxX123xX1c8xXbxX41xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX5axXexX1xX14axX1bfxX1bfxX44xXbxX142xX152xX1xX10xXdxX41xX1xXexX14axXb9xX1e8xX46xXbxX142xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX6xXbxXexXdxX134xX17xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXexX10xX142xXexX144xX6xX5xXdxX41xX17xX14axX3xX1c8xX21xX7xXexXdx102f4xX111xX152xXaxX12xXcxX3exX6xX134xX3xXexX1xX28cxX3cxX17xX41xX3xX17xX3fxXdxX3xX5axX21xX17xX41xX3xXexX1xXdxX3xXe0xX20fxX21xX3xXcexXcfxXd0xX3xX1xX229xX17xX41xX3xX1c2xX123xX46xX1bfxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX6xXbxXexXdxX134xX17xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXexX10xX142xXexX144xX6xX5xXdxX41xX17xX14axX3xX4xX10xX17xXexX10xX3exX152xXaxX12xX0xXdxX3bxX41xX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX134xXdxX3xX17xX134xXdxX3xX41xXdxX6xXdxX3xXd2xX21xX6xX17xX3xX25xX134xXexX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xXbxX1xX134xX3xX1xX6xX3xXexXdxX17xX1xX3xX3bxX134xX3xX3exX134xX17xX41xX3xX43xX44xX2xX46xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX48xX48xXdxX123xXe4xX6xX134xX1xX6xXexXdxX17xX1xX123xX25xX17xX48xX17xX10xX1b2xX7xX48xX2xX46xX43xX2xX48xX46xX46xX5axX44xX44xX1bfxXexX43xX4b3xX1bfxX2xX5xX1e8xX123xX1c8xXbxX41xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX5axXexX1xX14axX1bfxX1bfxX44xXbxX142xX152xX1xX10xXdxX41xX1xXexX14axXb9xX1e8xX46xXbxX142xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX6xXbxXexXdxX134xX17xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXexX10xX142xXexX144xX6xX5xXdxX41xX17xX14axX3xX4xX10xX17xXexX10xX3exX152xXaxX12xXcxX3exX6xX134xX3xX4xX577xXbxX3xX5xX28cxX21xX3xX17xXdxX112xX3bxX3xX4xX1xX134xX3xX4xXcbxX4xX3xX17xX1xX2bxX3xXexX2bxXdxX3xXexX3exX26xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX134xX5axX111xXaxX12xX115xXf8xXexX3xXd2xX21xX1dxX3xX3cxX3xX17xX3fxXdxX3xX5axX21xX17xX41xX3xXe0xX14xXdxX3xX17xX6xX3bxX3xX41xXdxX1dxXdxX3xX5xX224xX17xX1xX3xXe0xX229xX134xX11bxX3xX4xXbdxXbxX3xXc0xXc1xXc0xX3xXcxX3exX22xX17xX3xX24bxX6xX3bxX3xX33x133fexX17xX41xX3xd286xX3xX24bxX41xX21xX111xX4f7xX17xX3xXc0xXdxXf8xXexX3xXcxX3exX28cxX57dxX17xX41xX3xX41xXdxX2bxX17xX1xX3xX41xXdxX1dxXdxX3xX17xX1xX20fxXexX152xX3xX41xXdxX1dxXdxX3xX17xX1xX241xX3xXe0xX28cxX26xX4xX3xXexX3exX6xX134xX3xX4xX1xX134xX3xX4xXbdxXbxX3xXc0xXc1xXc0xX3xXc0xd88exX3xXcxX3exX29fxX17xX41xX3xX33xX1dxXdxX3xX144xX3xXc0xXae4xX3xXcxX3exX29fxX17xX41xX3xX13x10193xX17xX152xX3xX4xXcbxX4xX3xXc0xXc1xXc0xX3xX24bxX41xX21xX111xX4f7xX17xX3xXcxXdxXf8xX17xX3xX24bxX6xX3bxX3xXa9exX3xX33xX134xX2bxX17xX41xX3xXc0xXdxX112xXexX3xX4f5xbd0fxX17xX41xX3xX25xX2bxX3xXc0xXae4xX3xXcxX3exX29fxX17xX41xX3xX33xe0afxX17xX41xX3xXa9exX3xX24bxX41xX21xX111xX4f7xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcfxXdxXddxX3bxX3xXe0xXa9axX17xX41xX3xX41xXdxX1dxXdxX3xXe4xX6xX123xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX134xX5axX111xXaxX12xX24bxX3fxXdxX3xX5axX21xX17xX41xX3xXexX1xXdxX3xXe0xX20fxX21xX3xXcexXcfxXd0xX11bxX3xX4xXbdxXbxX3xXc0xXc1xXc0xX3xXcfxXddxX3xX33x10572xX21xX3xXcxX21xX20fxX17xX3xX144xX3xX24bxX41xX21xX111xX4f7xX17xX3xX33xXa9axX17xX41xX3xXcfxX37xX17xX1xX3xX41xXdxX2bxX17xX1xX3xX41xXdxX1dxXdxX3xX17xX1xX20fxXexX152xX3xX41xXdxX1dxXdxX3xX17xX1xX241xX3xXexX1xX21xX3fxX4xX3xX25xX55bxX3xX4xXbdxXbxX3xXc0xXc1xXc0xX3xX24bxX41xX21xX111xX4f7xX17xX3xXcxX3exX28cxX57dxX17xX41xX3xX13xXdxX17xX1xX3xX144xX3xX24bxX41xX21xX111xX4f7xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX134xX2bxX17xX152xX3xX4xXbdxXbxX3xXc0xXc1xXc0xX3xX24bxX41xX21xX111xX4f7xX17xX3xXc1xX78xX4xX3xX33xX1dxXdxX3xX144xX3xX24bxX41xX21xX111xX4f7xX17xX3x10d4bxX229xX17xX1xX3xX33xXb37xX17xX41xX3xX25xX2bxX3xX4xXbdxXbxX3xXc0xXc1xXc0xX3xX24bxX41xX21xX111xX4f7xX17xX3xX20xX21xX31xX4xX3xX33xXb37xX17xX41xX3xX144xX3xXd0xXb37xXdxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxXb37xX17xX41xX3xXe0xXa9axX17xX41xX3xX41xXdxX1dxXdxX3xXe4xX6xX123xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX21xXexX1xX134xX3exXaxX12xX20xX21xX6xX17xX41xX3xX13xXcbxX17xX41xX0xX48xXbxX12
Quang Sáng