Hà Tĩnh giành HCV Giải điền kinh quốc tế TP Hồ Chí Minh - Việt Nam mở rộng
(Baohatinh.vn) - Tại Giải điền kinh quốc tế TP Hồ Chí Minh – Việt Nam mở rộng lần thứ 25 - 2018 diễn ra từ ngày 26 - 27/7 ở TP Hồ Chí Minh, VĐV Trần Đình Sơn (Hà Tĩnh) với thành tích 46’09 đã xuất sắc giành HCV nội dung 400m.
7fdxc6cbx2e75x1b8bx5bdex6baex5e5ax949ax1be8xX7x9e9fx48aaxcc6ex9d12x5625x9b70xX5x62f4xXax86c4x4b21xf80xX3xXcx9c51xdce7xX1xX3x8856xXdxX14xX18xX1xX3xX13x55bcxc930xX3xe574xXdx24b8xXdxX3xe08fxXdx49dbxX18xX3x76e6xXdxX18xX1xX3x9c9fxcda0x7dbaxX4xX3xXexbbe9xX3xXcxbe59xX3xX13xdaf1xX3xX22xX1x32d4xX3x8622xXdxX18xX1xX3x6defxX3xX23xXdx54f8xXexX3x7dc7xX6xcd47xX3xX54x2c5bxX3x22edxa734xX18xX1bxX0xbb65xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x19e8xXaxX12xXcx7760xXdxX3xX25xXdxX27xXdxX3xX2axXdxX2cxX18xX3xX2fxXdxX18xX1xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXexX3axX3xXcxX3dxX3xX13xX40xX3xX22xX1xX44xX3xX46xXdxX18xX1xX3xc5bbxX3xX23xXdxX4fxXexX3xX52xX6xX54xX3xX54xX57xX3xX59xX5axX18xX1bxX3xX5x3853xX18xX3xXexX1xa1fxX3xa4c4xc3eaxX3xX4bxX3xXb8x1140xX2xe334xX3xX70xXdxc326xX18xX3xX59xX6xX3xXex6e60xX3xX18xX1bxX14x7e3exX3xXb8x68baxX3xX4bxX3xXb8x1ee9xX5exXd8xX3xX57xX3xXcxX3dxX3xX13xX40xX3xX22xX1xX44xX3xX46xXdxX18xX1xa137xX3xX23x7893xX23xX3xXcxX59xXb1xX18xX3xXefx5c9dxX18xX1xX3xb30x57d5xX18xX3xd7e1xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xccfexX3x5921xb83cxXdxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexX44xX4xX1xX3xe5a2xXd3xc3f2xXbex6928xX3xX2ax41a0xX3xc221xX35x3a59xXexX3xX7x560dxX4xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX13xX22xX23xX3xX18xX5axXdxX3xX70xX35xX18xX1bxX3xX119xXbexXbexX54xb7c5xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx22c1x1a5bxX70xXd0xX3xXbxX22xX10xX18xXexX10xX59xXaxX3xX7xXexXd0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX122xXexX4bxX6xX5xXdxX1bxX18x2eacxX3xX4xX10xX18xXexX10xX59xa1e5xXaxX12xX0xXdxX54xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX22xX10xX18xXexX10xX59xXaxX3xX7xXexXd0xX5xX10xX9xXax187cxXdxX70xXexX1xX171xX3xXd3xX2xXb9xXbxX122xX179xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX171xX3xX119xX2xXbexXbxX122xX179xXaxX3xX7xX59xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX171xX5exX5exXdxX142x3f66xX6xX153xX1xX6xXexXdxX18xX1xX142xX10axX18xX5exX18xX10xX198xX7xX5exX2xXc0x25b7xXbexX5exXd3xX11dxX70xXb9xXbexXd3xX2xXd3xXb8xXc0xXexXc0xXb8xXd8xXbexX5xX2xX4bxXexX59xX6xX18xX4bxX70xXdxX18xX1xX4bxX7xX153xX18xX4bxX4xX153xXbxXd0xX142x5061xXbxX1bx982exX59xX9xXb9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX13xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX2axXdxX2cxX18xX3xX2fxXdxX18xX1xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXexX3axX3xXcxX3dxX3xX13xX40xX3xX22xX1xX44xX3xX46xXdxX18xX1xX3xX4bxX3xX23xXdxX4fxXexX3xX52xX6xX54xX3xX54xX57xX3xX59xX5axX18xX1bxXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX6xXbxXexXdxX153xX18xXaxX3xX7xXexXd0xX5xX10xX9xXaxXexX10xX122xXexX4bxX6xX5xXdxX1bxX18xX171xX3xX4xX10xX18xXexX10xX59xX179xXaxX12xX23xXefxX23xX3xXcxX59xXb1xX18xX3xXefxXf8xX18xX1xX3xXfcxXfdxX18xX3xX18xX1xbfcexX18xX3xX1xX35xXd0xX3xX4xX1xaebcxXfdxX18xX1bxX3xX10axX14xX18xX1bxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX153xX70xXd0xXaxX12xXefxX2adx3af5xX4xX3xX1c4xXdxX3axXexXecxX3xX23xXefxX23xX3xXcxX59xXb1xX18xX3xXefxXf8xX18xX1xX3xXfcxXfdxX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xb650xX54xX3xX2xX11dxX11dxXd8xXecxX3xX34xX35xa1c8xX3xX57xX3xX122xX120xX3xcffxb165xX3xXefxX40xX18xX1bxXecxX3xX1xX35xXd0xX4fxX18xX3xX300xX301xX3xd360xX18xX1xX3xX100xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX108xXecxX3xX2axX2adxX2cdxX4xX3xX2axX14xX153xX3xXexX74xX153xX3xXexX74xXdxX3xXcxX59xX35xX18xX1bxX3xXex96bfxX54xX3xXcxX1x316bxX3xX70x9d2dxX4xX3xXcxX1xX33exX3xXexX1xX6xX153xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXecxX3xX1xXdxX4fxX18xX3xX2axX6xX18xX1bxX3xXexX1xX6xX54xX3xX1bxXdxX6xX3xX2axX5axXdxX3xXexX35xXd0xX33exX18xX3xXexX59x819dxX3xX34xX35xX36xX4xX3xX1bxXdxX6xX142xX3xXcxX59xXb1xX18xX3xXefxXf8xX18xX1xX3xXfcxXfdxX18xX3xXexXcbxX18xX1bxX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xXb8xX3xX13xX22xX23xX3xXexX74xXdxX3xX25xXdxX27xXdxX3xX10axa9fdxX3xX2ax1b85xX4xX1xX3xX2axXdxX2cxX18xX3xX2fxXdxX18xX1xX3xX34xX35xX36xX4xX3xX1bxXdxX6xXecxX3xX13xX22xX23xX3xXexX74xXdxX3xX25xXdxX27xXdxX3xX2axXdxX2cxX18xX3xX2fxXdxX18xX1xX3xX54xX57xX3xX59xX5axX18xX1bxX3xX46xX6xX5xX6xXd0xX7xXdxX6xX179xX3xX13xX22xX152xX3xXexX74xXdxX3xXfcx57c6xX312xX3xX25xX6xX54xX10xX7xX3xXb8xX11dxe004xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX153xX70xXd0xXaxX12xX25xXdxX27xXdxX3xX2axXdxX2cxX18xX3xX2fxXdxX18xX1xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXexX3axX3xXcxX3dxX3xX13xX40xX3xX22xX1xX44xX3xX46xXdxX18xX1xX3xX9dxX3xX23xXdxX4fxXexX3xX52xX6xX54xX3xX54xX57xX3xX59xX5axX18xX1bxX3xX18xX2eexX54xX3xX18xX6xXd0xX3xXexX1xX35xX3xX1xcf05xXexX3xXb9xXb8xXbexX3xX23xXefxX23xX3xXexX1xX6xX54xX3xX1bxXdxX6xXecxX3xX2axX3axX18xX3xXexXcbxX3xX119xXbexX3xXexaa09xX18xX1xXecxX3xXexX1xX14xX18xX1xXecxX3xX18xX1bxX14xX18xX1xX3xX4xd13bxX18xX1bxX3xX10axX10bxXdxX3xX2xX2xX3xX34xX35xX36xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX10axX14xX3xX10axX491xX18xX1bxX3xX5xX120xX18xX1xX3xXexX1x9972xXecxX3xXexX59xX153xX18xX1bxX3xX2ax3f18xX3xX4xX4bexX3xX2xXb8xXbexX3xX23xXefxX23xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXexX3axX3xX2axX3axX18xX3xXexXcbxX3xX4xaa00xX4xX3xX18xX2adxX10bxX4xX171xX3xXcxX1xX4dbxXdxX3x738exX6xX18xXecxX3xX46xX6xX5xX6xXd0xX7xXdxX6xXecxX3xX3dxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX18xX10xX7xXecxX3xX22xX6xX54xX1c4xX153xX70xXdxX6xXecxX3xX4e9xX14xX153xXecxX3xX300xX153xX59xX10xX6xXecxX3xX46xXd0xX6xX18xX54xX6xXecxX3xXfcxX59xXdxX3xX4e9xX6xX18xX2fxX6xXecxX3xXfcxXdxX18xX1bxX6xXbxX153xX59xX10xXecxX3xX13xX40xX18xX1bxX3xX300xX153xX18xX1bxX142xX3xX22xX4dbxX4xX3xX23xXefxX23xX3xXexX59xX6xX18xX1xX3xXexX14xXdxX3xX57xX3xXb8xX2xX3xX18xX5axXdxX3xX70xX35xX18xX1bxX142xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX152xX153xX70xXd0xXaxX12xX25xXdxX27xXdxX3xX5xX14xX3xX70xX3adxXbxX3xX2axX33exX3xX4xX4dbxX4xX3xX23xXefxX23xX3xX4xbd9bxX3xX122xX4dbxXexXecxX3xX4xX1xX35xbbabxX18xX3xX1c4xX3adxX3xXexX1xX6xX54xX3xX70x316exX3xXefxX74xXdxX3xX1xX5axXdxX3xXcxX1xX33exX3xXexX1xX6xX153xX3xX22xX1xX339xX35xX3x56f6xX3xX100xX312xXfcx1a79xX312x20c1xX108xX3xXexX74xXdxX3xX5c4xX18xX70xX153xX18xX10xX7xXdxX6xX3xX10axX14xX153xX3xXexX1xX4dbxX18xX1bxX3xXc0xX5exXb8xXbexX2xXc0xX3xX10axX14xX3xXfcxX3f7xX312xX3xX25xX6xX54xX10xX7xX3xXb8xXbexX2xX11dxX142xX0xX5exXbxX12xX0xX70xXdxX10axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX70xX59xX10xX5xX6xXexX10xX70xXaxX12xX0xX35xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4bxXexX1xX35xX54xX1c4xX4bxX6xX18xX70xX4bxX7xX6xXbxX153xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX122xX3axXbxX3xXexX1xXb6xX3xXb8xX3xX25xXdxX27xXdxX3xXefxXdxX2cxX18xX3xX2fxXdxX18xX1xX3xX1xX591xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX4b4xX3xXexX1xX3aaxX18xX1bxX3xXexX153xX14xX18xX3xX34xX35xX36xX4xXaxX3xX1xX59xX10x7d91xX9xXaxX5exX54xX35xX153xX18xX4bxX54xX6xX35xX4bxXexX1xX10xX4bxXexX1xX6xX153xX5exX1xX6xX4bxXexXdxX18xX1xX4bxX122xX10xXbxX4bxXexX1xX35xX4bxXb8xX4bxX1bxXdxX6xXdxX4bxX70xXdxX10xX18xX4bxX2fxXdxX18xX1xX4bxX1xX153xX4xX4bxX7xXdxX18xX1xX4bxXbxX1xX153xX4bxXexX1xX153xX18xX1bxX4bxXexX153xX6xX18xX4bxX34xX35xX153xX4xX5exX2xXb9xXd3xX119xXd3xX2xX142xX1xXexX54xXaxX12xX0xXdxX54xX1bxX3xX7xX59xX4xX9xXaxX5exX54xX10xX70xXdxX6xX5exX2xXb8xXbexX5exX18xX10xX198xX7xX5exX2xXc0xXb8xX119xX5exX2xXbexXd3xX70xXb9xX2xXb8xX1d8xXc0xX1d8xXb8xXexX11dxXc0xXd8xXb9xX5xXb9xX4bxX70xX153xX6xX18xX4bxX1xX6xX4bxXexXdxX18xX1xX4bxXexX6xXdxX4bxX1bxXdxX6xX142xX200xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX13xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX2axXdxX2cxX18xX3xX2fxXdxX18xX1xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXexX3axX3xXcxX3dxX3xX13xX40xX3xX22xX1xX44xX3xX46xXdxX18xX1xX3xX4bxX3xX23xXdxX4fxXexX3xX52xX6xX54xX3xX54xX57xX3xX59xX5axX18xX1bxXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxX10axX12xX0xX7xXexX59xX153xX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX122xX3axXbxX3xXexX1xXb6xX3xXb8xX3xX25xXdxX27xXdxX3xXefxXdxX2cxX18xX3xX2fxXdxX18xX1xX3xX1xX591xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX4b4xX3xXexX1xX3aaxX18xX1bxX3xXexX153xX14xX18xX3xX34xX35xX36xX4xXaxX3xX1xX59xX10xX685xX9xXaxX5exX54xX35xX153xX18xX4bxX54xX6xX35xX4bxXexX1xX10xX4bxXexX1xX6xX153xX5exX1xX6xX4bxXexXdxX18xX1xX4bxX122xX10xXbxX4bxXexX1xX35xX4bxXb8xX4bxX1bxXdxX6xXdxX4bxX70xXdxX10xX18xX4bxX2fxXdxX18xX1xX4bxX1xX153xX4xX4bxX7xXdxX18xX1xX4bxXbxX1xX153xX4bxXexX1xX153xX18xX1bxX4bxXexX153xX6xX18xX4bxX34xX35xX153xX4xX5exX2xXb9xXd3xX119xXd3xX2xX142xX1xXexX54xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX122xX3axXbxX3xXexX1xXb6xX3xXb8xX3xX25xXdxX27xXdxX3xXefxXdxX2cxX18xX3xX2fxXdxX18xX1xX3xX1xX591xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX4b4xX3xXexX1xX3aaxX18xX1bxX3xXexX153xX14xX18xX3xX34xX35xX36xX4xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX59xX153xX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX25xXdxX27xXdxX3xX2axXdxX2cxX18xX3xX2fxXdxX18xX1xX3xX1xX591xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX4b4xX3xXexX1xX3aaxX18xX1bxX3xXexX153xX14xX18xX3xX34xX35xX36xX4xX3xX18xX2eexX54xX3xXb8xXbexX2xXc0xX3xX70xXdxXc4xX18xX3xX59xX6xX3xXexXcbxX3xX18xX1bxX14xXd0xX3xX2xXb8xX3xX2axX3axX18xX3xX18xX1bxX14xXd0xX3xX2xX119xX5exXd3xX3xXexX74xXdxX3xX152xX128xX4xX3xX52xXdxX18xX1xX142xX3xXefxX153xX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX6xX54xX3xX1bxXdxX6xX3xX2xXd3xX3xX23xXefxX23xX3xX10axX14xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX2axX2adxX2cdxX4xX3xX1d8xX2xX3xX1xX35xXd0xX3xX4xX1xX2adxXfdxX18xX1bxX3xX100xX2xXbexX13xX22xX23xXecxX3xXb9xX3xX13xX22xX152xXecxX3xX2xXd3xX3xX13xX22xXefxX108xXecxX3xX122xX3axXbxX3xXexX1xXb6xX3xXb8xX3xXexX153xX14xX18xX3xX2axX153xX14xX18xX3xX7xX6xX35xX3xX2axX153xX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX36xX3xX13xX40xX3xX22xX1xX44xX3xX46xXdxX18xX1xX142xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxX10axX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23xXefxX23xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX1xX35xXd0xX3xX4xX1xX2adxXfdxX18xX1bxX3xX25xXdxX27xXdxX3xXefxXdxX2cxX18xX3xX2fxXdxX18xX1xX3xXexX59xX375xX3xX4xX1xX339xX35xX3xX5bfxX3xX5xXb1xX18xX3xXexX1xXb6xX3xX2xXc0xXaxX3xX1xX59xX10xX685xX9xXaxX5exX54xX35xX153xX18xX4bxX54xX6xX35xX4bxXexX1xX10xX4bxXexX1xX6xX153xX5exX10axX70xX10axX4bxX1xX6xX4bxXexXdxX18xX1xX4bxX1bxXdxX6xX18xX1xX4bxX1xX35xXd0xX4bxX4xX1xX35xX153xX18xX1bxX4bxX1bxXdxX6xXdxX4bxX70xXdxX10xX18xX4bxX2fxXdxX18xX1xX4bxXexX59xX10xX4bxX4xX1xX6xX35xX4bxX6xX4bxX5xX6xX18xX4bxXexX1xX35xX4bxX2xXc0xX5exX2xXb9xXd3xX2xX119xXbexX142xX1xXexX54xXaxX12xX0xXdxX54xX1bxX3xX7xX59xX4xX9xXaxX5exX54xX10xX70xXdxX6xX5exX2xXb8xXbexX5exX18xX10xX198xX7xX5exX2xXc0xXb8xX1d8xX5exXd3xX11dxX70xXd3xX2xXd3xX2xXb8xXb9xXc0xXexX11dxXd8xXb8xX1d8xX5xXbexX4bxX4xXexX10axX142xX200xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX13xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX2axXdxX2cxX18xX3xX2fxXdxX18xX1xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXexX3axX3xXcxX3dxX3xX13xX40xX3xX22xX1xX44xX3xX46xXdxX18xX1xX3xX4bxX3xX23xXdxX4fxXexX3xX52xX6xX54xX3xX54xX57xX3xX59xX5axX18xX1bxXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxX10axX12xX0xX7xXexX59xX153xX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23xXefxX23xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX1xX35xXd0xX3xX4xX1xX2adxXfdxX18xX1bxX3xX25xXdxX27xXdxX3xXefxXdxX2cxX18xX3xX2fxXdxX18xX1xX3xXexX59xX375xX3xX4xX1xX339xX35xX3xX5bfxX3xX5xXb1xX18xX3xXexX1xXb6xX3xX2xXc0xXaxX3xX1xX59xX10xX685xX9xXaxX5exX54xX35xX153xX18xX4bxX54xX6xX35xX4bxXexX1xX10xX4bxXexX1xX6xX153xX5exX10axX70xX10axX4bxX1xX6xX4bxXexXdxX18xX1xX4bxX1bxXdxX6xX18xX1xX4bxX1xX35xXd0xX4bxX4xX1xX35xX153xX18xX1bxX4bxX1bxXdxX6xXdxX4bxX70xXdxX10xX18xX4bxX2fxXdxX18xX1xX4bxXexX59xX10xX4bxX4xX1xX6xX35xX4bxX6xX4bxX5xX6xX18xX4bxXexX1xX35xX4bxX2xXc0xX5exX2xXb9xXd3xX2xX119xXbexX142xX1xXexX54xXaxX12xX23xXefxX23xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX1xX35xXd0xX3xX4xX1xX2adxXfdxX18xX1bxX3xX25xXdxX27xXdxX3xXefxXdxX2cxX18xX3xX2fxXdxX18xX1xX3xXexX59xX375xX3xX4xX1xX339xX35xX3xX5bfxX3xX5xXb1xX18xX3xXexX1xXb6xX3xX2xXc0xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX59xX153xX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xXefxX153xX14xX18xX3xX23xXdxX4fxXexX3xX52xX6xX54xX3xX4xX4bexX3xXd8xX3xX23xXefxX23xX3xXexX1xX6xX54xX3xX1bxXdxX6xX3xX1bxXdxX27xXdxX3xX23xX3aaxX3xX2axX3adxX4xX1xX3xXefxXdxX2cxX18xX3xX2fxXdxX18xX1xX3xXexX59xX375xX3xX4xX1xX339xX35xX3xX5bfxX3xX100xX70xXdxXc4xX18xX3xX59xX6xX3xXexXcbxX3xX18xX1bxX14xXd0xX3xXbexXd8xX4bxX2xXbexX5exXd3xX5exXb8xXbexX2xXc0xX3xXexX74xXdxX3xX25xXdxX685xX35xXecxX3xX52xX1xX2a4xXexX3xX152xX27xX18xX108xXecxX3xXexX59xX153xX18xX1bxX3xX2axX4bexXecxX3xX23xXefxX23xX3xX52xX1bxX35xXd0xXc4xX18xX3xXcxX59xX35xX18xX1bxX3xX22xX2adxe086xX18xX1bxX3xX2axX3axX18xX3xXexXcbxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX2axX2adxX2cdxX4xX3xX2xX3xX1xX35xXd0xX3xX4xX1xX2adxXfdxX18xX1bxX3xX2axX40xX18xX1bxX3xX57xX3xX18xX5axXdxX3xX70xX35xX18xX1bxX3xX1d8xX142xXbexXbexXbexX54xX3xX10axX2adxX2cdxXexX3xX4xX1xX2adxX10bxX18xX1bxX3xX18xX1bxX74xXdxX3xX10axX2a4xXexX142xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxX10axX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xXd8xX3xX1xX35xXd0xX3xX4xX1xX2adxXfdxX18xX1bxX3xXexX74xXdxX3xX1bxXdxX27xXdxX3xX23xX3aaxX3xX2axX3adxX4xX1xX3xXefxXdxX2cxX18xX3xX2fxXdxX18xX1xX3xXexX59xX375xX3xX34xX35xX36xX4xX3xX1bxXdxX6xXaxX3xX1xX59xX10xX685xX9xXaxX5exXexX1xX10xX4bxXexX1xX6xX153xX5exX1xX6xX4bxXexXdxX18xX1xX4bxX1bxXdxX6xX18xX1xX4bxXd8xX4bxX1xX35xXd0xX4bxX4xX1xX35xX153xX18xX1bxX4bxXexX6xXdxX4bxX1bxXdxX6xXdxX4bxX10axX153xX4bxX70xXdxX4xX1xX4bxX70xXdxX10xX18xX4bxX2fxXdxX18xX1xX4bxXexX59xX10xX4bxX34xX35xX153xX4xX4bxX1bxXdxX6xX5exX2xXb9xXb9xX2xX119xX119xX142xX1xXexX54xXaxX12xX0xXdxX54xX1bxX3xX7xX59xX4xX9xXaxX5exX54xX10xX70xXdxX6xX5exX2xXb8xXbexX5exX18xX10xX198xX7xX5exX2xXc0xXb8xX2xX5exXd8xXb9xX70xX1d8xX2xXd3xX119xX1d8xXb8xX2xXexXb8xXb8xX1d8xX2xX5xXbexX142xX200xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX13xX22xX23xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX2axXdxX2cxX18xX3xX2fxXdxX18xX1xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXexX3axX3xXcxX3dxX3xX13xX40xX3xX22xX1xX44xX3xX46xXdxX18xX1xX3xX4bxX3xX23xXdxX4fxXexX3xX52xX6xX54xX3xX54xX57xX3xX59xX5axX18xX1bxXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxX10axX12xX0xX7xXexX59xX153xX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xXd8xX3xX1xX35xXd0xX3xX4xX1xX2adxXfdxX18xX1bxX3xXexX74xXdxX3xX1bxXdxX27xXdxX3xX23xX3aaxX3xX2axX3adxX4xX1xX3xXefxXdxX2cxX18xX3xX2fxXdxX18xX1xX3xXexX59xX375xX3xX34xX35xX36xX4xX3xX1bxXdxX6xXaxX3xX1xX59xX10xX685xX9xXaxX5exXexX1xX10xX4bxXexX1xX6xX153xX5exX1xX6xX4bxXexXdxX18xX1xX4bxX1bxXdxX6xX18xX1xX4bxXd8xX4bxX1xX35xXd0xX4bxX4xX1xX35xX153xX18xX1bxX4bxXexX6xXdxX4bxX1bxXdxX6xXdxX4bxX10axX153xX4bxX70xXdxX4xX1xX4bxX70xXdxX10xX18xX4bxX2fxXdxX18xX1xX4bxXexX59xX10xX4bxX34xX35xX153xX4xX4bxX1bxXdxX6xX5exX2xXb9xXb9xX2xX119xX119xX142xX1xXexX54xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xXd8xX3xX1xX35xXd0xX3xX4xX1xX2adxXfdxX18xX1bxX3xXexX74xXdxX3xX1bxXdxX27xXdxX3xX23xX3aaxX3xX2axX3adxX4xX1xX3xXefxXdxX2cxX18xX3xX2fxXdxX18xX1xX3xXexX59xX375xX3xX34xX35xX36xX4xX3xX1bxXdxX6xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX59xX153xX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xXcxX1xX6xX54xX3xX1bxXdxX6xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX23xX3aaxX3xX2axX3adxX4xX1xX3xX2axXdxX2cxX18xX3xX2fxXdxX18xX1xX3xXexX59xX375xX3xX34xX35xX36xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xXb8xXbexX2xXc0xX3xX100xX70xXdxXc4xX18xX3xX59xX6xX3xXexXcbxX3xX18xX1bxX14xXd0xX3xXb8xXbexX3xX4bxX3xXb8xX1d8xX5exXb9xX3xXexX74xXdxX3xXcxX3dxX3xX23xXdxX18xX1xXecxX3xX52xX1bxX1xX4fxX3xX312xX18xX108xXecxX3xX2axX153xX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX4bexX3xX2xXd3xX3xX23xXefxX23xX3xXexX1xX6xX54xX3xX70xX5a7xXecxX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX2axX2adxX2cdxX4xX3xXd8xX3xX1xX35xXd0xX3xX4xX1xX2adxXfdxX18xX1bxX3xX100xX1d8xX3xX13xX22xX23xXecxX3xXb8xX3xX13xX22xX152xXecxX3xXb8xX3xX13xX22xXefxX108xXecxX3xX122xX3axXbxX3xXexX1xXb6xX3xX11dxX5exXb9xXd8xX3xX2axX153xX14xX18xX3xXexX1xX6xX54xX3xX1bxXdxX6xX3xX1bxXdxX27xXdxX142xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxX10axX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5exX35xX5xX12xX0xX70xXdxX10axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX59xXaxX12xX0xX5exX70xXdxX10axX12xX0xX5exX70xXdxX10axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX312xX35xXexX1xX153xX59xXaxX12xX5bfxXdxX3xX23xX339xX18xX0xX5exXbxX12
Ái Vân