Tham nhũng trong khu vực công tại Việt Nam vẫn nghiêm trọng?
3 đối tượng người dân cho là dễ tham nhũng ở Việt Nam là cảnh sát, cán bộ thuế và lãnh đạo doanh nghiệp.
f8d0x126b7x15045x14a79x16a58x110fcx16b3dx148dex161d7xX7x147ddx12520x11b29xfbf3x12311x12d19xX5x10ba5xXax1264axXcxX1xX6x10e4bxX3x13ae0xX1x131c2xX18x15471xX3xXex1413dx115b3xX18xX1cxX3x11665xX1x15778xX3x11191x11734xX4xX3xX4x11e8fxX18xX1cxX3xXex16b2fxXdxX3x14025xXdx1277axXexX3x14edcxX6xX16xX3xX28x172faxX18xX3xX18xX1cxX1xXdx10832xX16xX3xXexX1fx16ae2xX18xX1cx12bb0xX0x156f9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx100bdxX10xX6x15862xXaxX12xfd4exX3x17b2fx17d21xXdxX3xXex14767x14c05xX18xX1cxX3xX18xX1cxX6cxfde3xXdxX3xX62x16315xX18xX3xX4xX1xX20xX3xX5x1045fxX3xX62xfd6dxX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3x14e2exX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX6xX16xX3xX5xX80xX3xX4x17c46xX18xX1xX3xX7x15ef5xXex16faexX3xX4xXa4xX18xX3x17c19x13859xX3xXexX1xX26x10a91xX3xX28xX80xX3xX5x124c5xX18xX1xX3xX67xX32xX20xX3xX62xX20xX6xX18xX1xX3xX18xX1cxX1xXdxX37xXbx17ebdxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx171f6xX20xX62x121f4xXaxX12xXcx15a85xX3xX4xX1x15aadxX4xX3x108b6xXdxX18xX1xX3xXacxX32xX4xX1xX3xfb0dxX26xX68xX4xX3xXexXb2xX3x11df3xXcx146fex1391cxX3xX28x10ba1xX6xX3xX4xX2dxX18xX1cxX3xXacxX68xX3x12a6cxX1x1284bxX3xX7xX68xX3xX4xX9fxX16xX3xX18xX1x12340xX18xX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xXfcxX10dx15b12xXfexXffxX3x16b18x1260dxX2x15cf6xXa6xX3x1720dxXb2xXbxX3xX1xX32xX18xX1cxX3xX2x120a2xX12fxX3xXf4xX26xX68xX4xX3xX1cxXdxX6xX3xX28xX80xX3xX28x165b6xX18xX1cxX3xX5xXb8xX18xX1xX3xXexX1xXe3xXccxX3xX3ax17a1fxX16xX3xX12exX12fxX2xX131xXa6xX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX6xX16xX3xX67xX32xXexX3xX65x11313xX50xX2xX12fxX12fxX3xX67xXdx13a6exX16xXa6xX3xX134xXb2xXbxX3xX1xX32xX18xX1cxX3xX2xX12fxX131xX50xX2xX13exX12fxX3xXexX20xX80xX18xX3xX4x16f8cxX26xXa6xX3xXexX15dxX18xX1cxX3xX12exX3xX67xXdxX17cxX16xX3xX7xX20xX3xX28x16261xXdxX3xX24xX1xX9fxX20xX3xX7xXa4xXexX3xX18xX15dxX16xX3xX12exX12fxX2x11f2fxXccxX3xXcxXe3xX3xX4xX1xXe7xX4xX3xX5fxX6cxX1abxX18xX1cxX3xXcxX1abxXdxX3xXeaxXdxX18xX1xX3xXdcxX32xX4xX1xX3xXfcxXcxXcxXffxX3x111b9xX3xX10dx1228dxX3xXf4xX26xX6xX18xX3xX67xX197xX26xX3xX16xX68xXdxX3xX4x14661xX6xX3xXcxXfexX3xXexX32xXdxX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX6xX16xX3xX1cxX1xXdxX3xX18xX1xX11axX18xX3xX18xX1x15c46xX18xX1cxX3xXex150dfxX18xX3xX1xXdxX37xX26xX3xXexX218xX4xX1xX3xX4xX29xX4xX3xXexX1fxX20xX18xX1cxX3xX18x15a55xX3xX5xX29xX4xX3xXbxX1x11fb3xX18xX1cxX3xX4xX1xX68xX18xX1cxX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xX4xX1f5xX6xX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX6xX16xXccxX3xXcxX26xXdfxX3xX18xX1xXdxX46xX18xXa6xX3xXexX1xX10xX20xX3xX67xXa4xX18xX1xX3xX1cxXdxXa4xX3xX4xX1f5xX6xX3xXcxXcxXa6xX3xX28xfeafxX18xX3xX67x147edxX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xXexX1fxX20xX18xX1cxX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX4xX3xX4xX2dxX18xX1cxX3xX90xX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX6xX16xX3xX28xX3fxX18xX3xX67xX6cxX6dxX4xX3xX4xX1xX20xX3xX5xX80xX3xX1fxX27dxXexX3xX18xX1cxX1xXdxX46xX16xX3xXexX1fxX4bxX18xX1cxXccxX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xXacxX5xX10xX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX1fxX1cxXdxX18xfbc4xX3xX12exXbxX134xX3xX6xX26xXexX20x16760xXaxX12xX0xXexXacxX20xX62xXdfxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX62xX12xX0xXdxX16xX1cxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2e5xX50xX50xXdxXccxXacxX6xX20xX1xX6xXexXdxX18xX1xXccxX28xX18xX50xX18xX10x1051cxX7xX50xX2xX13exX12fxX13exX50xX131xX131xX62xX1bexX2xX2xfdacxX1bexX65xX131xXexX12exX174xX13exX131xX5xX12fxXccx10b8dxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX6xX16xX3xX18xX1xX26xX18xX1cxX3xXexX1fxX20xX18xX1cxX3xX24xX1xX26xX3xX28xX26xX4xX3xX4xX20xX18xX1cxX3xXexX6xXdxX3xX28xXdxX10xXexX3xX18xX6xX16xX3xX28xX6xX18xX3xX18xX1cxX1xXdxX10xX16xX3xXexX1fxX20xX18xX1cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX1e2xXbxX1xX20xXexX20xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX6xXbxXexXdxX20xX18xXaxX12xX0xXdxX12xX10dxX1xX10fxX3xX7xX68xX3xX4xX9fxX16xX3xX18xX1xX11axX18xX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xX12exX12fxX2xX131xX3xX4xX1f5xX6xX3xXcxXe3xX3xX4xX1xXe7xX4xX3xX16xXdxX18xX1xX3xXacxX32xX4xX1xX3xXf4xX26xX68xX4xX3xXexXb2xX0xX50xXdxX12xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX1fxX12xX0xX50xXexXacxX20xX62xXdfxX12xX0xX50xXexX6xXacxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX20xX62xXdfxXaxX12xXcxX1fxX9fxX3xX5xX74xXdxX3xXbxX1x14eb5xX18xX1cxX3xX28xX27dxX18xX3xXbxX1x10005xX18xX1cxX3xX28xXdxX46xX18xX3xX35x1468axX35xXccxX35xX3axX3xX28xX281xX3xX4xX78xX26xX3xX1xX43bxXdxX3x1599axX5xXdxX37xX26xX3xX24xXb2xXexX3xXf4xX26xX9fxX3xX18xX80xXdfxX3xX4xX445xX3xX67xXa4xX18xX1cxX3xXexXdxX18xX3xX4xX11axXdfxX4ex17dfdxXa6xX3xXacxX80xX3xX3axX1cxX26xXdfxX83xX18xX3xXcxX1x16248xX3x13b8axXdxX281xX26xX3xX35xXdxX83xX18xX3xX1e2xX3x17c14xXdxXa4xX16xX3xX67xX68xX4xX3xXcxXe3xX3xX4xX1xXe7xX4xX3xX5fxX6cxX1abxX18xX1cxX3xXexX1abxXdxX3xXeaxXdxX18xX1xX3xXacxX32xX4xX1xX3xXfcxXcxXcxXffxX3xX4xX1xX20xX3xXacxXdxXb2xXexX2e5xX3xX35xXdxX37xX4xX3xX4xX2dxX18xX1cxX3xXacxX68xX3xX10dxX1xX10fxX3xX7xX68xX3xX4xX9fxX16xX3xX18xX1xX11axX18xX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xX18xX15dxX16xX3xX12exX12fxX2xX131xX3xXfcxX10dxX12axXfexX3xX12exX12fxX2xX131xXffxX3xX67xX6cxX6dxX4xX3xX134xX78xXdfxX3xX62xX29xX18xX1cxX3xX62xX29xX6xX3xXexX1fxX46xX18xX3xX16xXadxXexX3xXbxX1xX6cxX1e5xX18xX1cxX3xXbxX1xXa4xXbxX3xX5xX26xX11axX18xX3xX24xX1xX20xX6xX3xX1xX4bxX4xX3xX28xX80xX3xXexXdxX18xX3xX4xX11axXdfxXccxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX20xX62xXdfxXaxX12x13b80xXdxX17cxX16xX3xX7xX68xX3xX10dxX12axXfexX3xX4xX1xX20xX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX6xX16xX3xX67xX6cxX6dxX4xX3xXcxXfexX3xXexX218xX18xX1xX3xXexX20xXa4xX18xXa6xX3xX7x135eexX3xX62x17957xX18xX1cxX3xXexX1xX2dxX18xX1cxX3xXexXdxX18xX3xXexX102xX3xX13exX3xX18xX1cxX26x16646xX18xX3xX62xX213xX3xX5xXdxX37xX26xX3xX24xX1xX9fxX20xX3xX7xXa4xXexX3xXf4xX26xX68xX4xX3xXexXb2xX3xX67xXadxX4xX3xX5xX11axXbxXa6xX3xX4xX445xX3xX26xXdfxX3xXexX218xX18xX3xX28xX80xX3xXexX1xX17cxX3xX1xXdxX37xX18xX3xXf4xX26xX6xX18xX3xX67xXdxX17cxX16xX3xX67xXa4xX18xX1xX3xX1cxXdxXa4xX3xX4xX1f5xX6xX3xX4xXa4xX4xX3xX4xX1xX26xXdfxX46xX18xX3xX1cxXdxX6xX3xX28xX80xX3xX4xXa4xX4xX3xX18xX1xX80xX3xX62xX20xX6xX18xX1xX3xX18xX1cxX1xXdxX37xXbxX3xX28xX281xX3xX28xX27dxX18xX3xX67xX281xX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xXexX1fxX20xX18xX1cxX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX4xX3xX4xX2dxX18xX1cxXccxX3xX564xX17cxX3xX1xXdxX17cxX26xX3xX28xX281xX3xXex107f5xX18xX1xX3xX1xX658xX18xX1xX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xXexX1fxX20xX18xX1cxX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX4xX3xX4xX2dxX18xX1cxXa6xX3xXacxX46xX18xX3xX4xX32xX18xX1xX3xX4xX1xX10fxX3xX7xX68xX3xX10dxX12axXfexX3xXa6xX3xXexX1xX658xX3xXcxXfexX3xX28xX80xX3xXcxXcxX3xX4xX238xX18xX3xX4xX445xX3xX4xXa4xX4xX3xX4xX2dxX18xX1cxX3xX4xX594xX3xX67xXa4xX18xX1xX3xX1cxXdxXa4xX3xX24xX1xXa4xX4xX3xX28xX281xX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxXa6xX3xXexX1fxX20xX18xX1cxX3xX67xX445xX3xX4xX445xX3xX24xX1xX9fxX20xX3xX7xXa4xXexX3xX460xX12axX1xX20xX18xX1cxX3xX28xX1axX3xXdcxXdxX17cxX26xX3xXcxX1xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xXexX20xX80xX18xX3xX4xX197xX26xX3xXfcxX49fxX10dxXdcxX3xX12exX12fxX2xX131xXffxX3xX1e2xX3xX67xX20xX3xX5xX6cxX74xX18xX1cxX3xX4xX9fxX16xX3xX18xX1xX11axX18xX3xX28xX80xX3xXexX1fxX9fxXdxX3xX18xX1cxX1xXdxX37xX16xX3xX4xX1f5xX6xX3xX18xX1cxX6cxX74xXdxX3xX62xX78xX18xX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX6xX16xXccxX3xX493xX1xX9fxX20xX3xX7xXa4xXexX3xX18xX80xXdfxX3xX67xXb8xX3xXexXdxXb2xX18xX3xX1xX80xX18xX1xX3xXbxX1xX43bxX18xX1cxX3xX28xX27dxX18xX3xXexX1fxX29xX4xX3xXexXdxXb2xXbxX3xX18xX1cxX6cxX74xXdxX3xX62xX78xX18xX3xXexX32xXdxX3xX2xX13exX3xXexX10fxX18xX1xX3xX28xX281xX3xX18xX1xX11axX18xX3xXexX1xXe7xX4xX3xX28xX80xX3xXexX1fxX9fxXdxX3xX18xX1cxX1xXdxX37xX16xX3xX4xX1f5xX6xX3xX1xX4bxX3xX67xX68xXdxX3xX28xX1abxXdxX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xXexX1fxX20xX18xX1cxX3xX5x17904xX18xX1xX3xX28xX29xX4xX3xX4xX2dxX18xX1cxXccxX3xXcxX1xX10xX20xX3xXacxX80xX3xX35xXdxX83xX18xXa6xX3xX67xXdxX17cxX16xX3xX7xX68xX3xX10dxX12axXfexX3xX4xX1f5xX6xX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX6xX16xX3xX18xX15dxX16xX3xX18xX6xXdfxX3xX4xX1axX18xX1cxX3xX4xX445xX3xX16xXe7xX4xX3xX67xXadxX3xXexX6cxX1e5xX18xX1cxX3xX67xX5aaxX18xX1cxX3xX28xX1abxXdxX3xX24xXb2xXexX3xXf4xX26xX9fxX3xX24xX1xX9fxX20xX3xX7xXa4xXexX3xX4xX1f5xX6xX3xX49fxX10dxXdcxX3xX12exX12fxX2xX131xXccxX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xXacxX5xX10xX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX1fxX1cxXdxX18xX2e5xX3xX12exXbxX134xX3xX6xX26xXexX20xX2efxXaxX12xX0xXexXacxX20xX62xXdfxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX62xX12xX0xXdxX16xX1cxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2e5xX50xX50xXdxXccxXacxX6xX20xX1xX6xXexXdxX18xX1xXccxX28xX18xX50xX18xX10xX323xX7xX50xX2xX13exX12fxX13exX50xX131xX131xX62xX1bexX2xX2xX331xX1bexX65xX131xXexX2xX2xX12exX13exX5xX2xXccxX33dxXbxX1cxXaxX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXaxX323xXdxX62xXexX1xX2e5xX331xX65xX1bexXbxX134xX2efxX1xX10xXdxX1cxX1xXexX2e5xX12exff8bxX2xXbxX134xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX6xX16xX3xX18xX1xX26xX18xX1cxX3xXexX1fxX20xX18xX1cxX3xX24xX1xX26xX3xX28xX26xX4xX3xX4xX20xX18xX1cxX3xXexX6xXdxX3xX28xXdxX10xXexX3xX18xX6xX16xX3xX28xX6xX18xX3xX18xX1cxX1xXdxX10xX16xX3xXexX1fxX20xX18xX1cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX1e2xXbxX1xX20xXexX20xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX6xXbxXexXdxX20xX18xXaxX12xXdcxX80xX3xX3axX1cxX26xXdfxX83xX18xX3xXcxX1xX491xX3xX493xXdxX281xX26xX3xX35xXdxX83xX18xX3xX1e2xX3xX49fxXdxXa4xX16xX3xX67xX68xX4xX3xXcxXe3xX3xX4xX1xXe7xX4xX3xX5fxX6cxX1abxX18xX1cxX3xXexX1abxXdxX3xXeaxXdxX18xX1xX3xXacxX32xX4xX1xX3xXfcxXcxXcxXffxX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX1fxX12xX0xX50xXexXacxX20xX62xXdfxX12xX0xX50xXexX6xXacxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX20xX62xXdfxXaxX12xXdcxX80xX3xX493xXdxX281xX26xX3xX35xXdxX83xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x162e2xX3xXexX1xX46xX16xXa6xX3xX28xX1abxXdxX3xX18xX1xX213xX18xX1cxX3xX4xX6xX16xX3xX24xXb2xXexX3xX16xX32xX18xX1xX3xX16x11774xX3xX4xX1f5xX6xX3xX564xX9fxX18xX1cxX3xX28xX80xX3xX3axX1xX80xX3xX18xX6cxX1abxX4xXa6xX3xX4xX2dxX18xX1cxX3xXexXa4xX4xX3xXbxX1xX238xX18xX1cxX3xX4xX1xX68xX18xX1cxX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xX90xX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX6xX16xX3xXexX1fxX20xX18xX1cxX3xX18xX15dxX16xX3xX28xX102xX6xX3xXf4xX26xX6xX3xX67xXb8xX3xX67xX32xXexX3xX67xX6cxX6dxX4xX3xX16xXadxXexX3xX7xX68xX3xX24xXb2xXexX3xXf4xX26xX9fxX3xX18xXe3xXdxX3xXacxX11axXexXa6xX3xXacxX6xX20xX3xX1cxX5aaxX16xX3xX28xXdxX37xX4xX3xX134x163caxXexX3xX134xX591xX3xX4xXa4xX4xX3xX28xX594xX3xXa4xX18xX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xX18xX1cxX1xXdxX46xX16xX3xXexX1fxX4bxX18xX1cxX3xX5xXdxX46xX18xX3xXf4xX26xX6xX18xX3xX67xXb2xX18xX3xX18xX1xXdxX281xX26xX3xX4xXa4xX18xX3xXacxXadxX3xX4xX27dxXbxX3xX4xX6xX20xXccxX3xXdcxX46xX18xX3xX4xX32xX18xX1xX3xX67xX445xXa6xX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX6xX16xX3xX4xX1axX18xX1cxX3xXexXdxXb2xXbxX3xXexX594xX4xX3xX1xX20xX80xX18xX3xXexX1xXdxX37xX18xX3xX24xX1xX26xX18xX1cxX3xXbxX1xXa4xXbxX3xX5xX26xX11axXexX3xX28xX281xX3xXbxX1xX238xX18xX1cxX3xX4xX1xX68xX18xX1cxX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xX18xX1xX6cxX3xXexXdxXb2xX18xX3xX1xX80xX18xX1xX3xX7xX591xX6xX3xX67xXe3xXdxX3x16c2cxX26xX11axXexX3xX12axX1xX238xX18xX1cxX3xX4xX1xX68xX18xX1cxX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xX1xXdxX37xX18xX3xX1xX80xX18xX1xX3xXexX1xX10xX20xX3xX1xX6cxX1abxX18xX1cxX3xXbxX1xX14exX3xX1xX6dxXbxX3xX28xX1abxXdxX3xX4xXa4xX4xX3xX4xX1xX26x1497dxX18xX3xX16xX29xX4xX3xXf4xX26xX68xX4xX3xXexXb2xXccxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX20xX62xXdfxXaxX12xX0xXacxX12xX131xX12ex12066xX3xX18xX1cxX6cxX74xXdxX3xX67xX6cxX6dxX4xX3xX1xX43bxXdxX3xX5xX20xX3xX18xX1cxX32xXdxX3xX28xX281xX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xX28x160ecxXexX0xX50xXacxX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX20xX62xXdfxXaxX12xXcxX26xXdfxX3xX18xX1xXdxX46xX18xXa6xX3xXacxX46xX18xX3xX4xX32xX18xX1xX3xX28xXdxX37xX4xX3xX134xXa89xXexX3xX134xX591xX3xX4xXa4xX4xX3xX28xX594xX3xXa4xX18xX3xX5xX1abxX18xXa6xX3xX18xX1cxX6cxX74xXdxX3xX62xX78xX18xX3xX28xX3fxX18xX3xX1fxX27dxXexX3xX5xX20xX3xX18xX1cxX32xXdxX3xX28xX281xX3xXexX658xX18xX1xX3xXexX1fxX32xX18xX1cxX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xX28xXbd9xXexX3xX67xX68xXdxX3xX28xX1abxXdxX3xX18xX1xX213xX18xX1cxX3xX62xX491xX4xX1xX3xX28xX594xX3xX4xX2dxX18xX1cxX3xX16xX80xX3xX1xX4bxX3xXexXdxXb2xXbxX3xX4xX11axX18xX3xX7xXa4xXexX3xX7xX6cxX74xX18xX3xX18xX1xX6cxX3xXdfxX3xXexXb2xXa6xX3xX1cxXdxXa4xX20xX3xX62xX594xX4x123adxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX20xX62xXdfxXaxX12xf951xX3fxX18xX3xX24xXb2xXexX3xXf4xX26xX9fxX3xXbxX1xX43bxX18xX1cxX3xX28xX27dxX18xX3xX18xX1cxX6cxX74xXdxX3xX62xX78xX18xX3xXexX32xXdxX3xX2xX13exX3xXexX10fxX18xX1xXa6xX3xXexX1xX80xX18xX1xX3xX28xX281xX3xX4xX9fxX16xX3xX18xX1xX11axX18xX3xX28xX80xX3xXexX1fxX9fxXdxX3xX18xX1cxX1xXdxX37xX16xX3xX4xX1f5xX6xX3xX1xX4bxX3xX67xX68xXdxX3xX28xX1abxXdxX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xXexX1fxX20xX18xX1cxX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX4xX3xX4xX2dxX18xX1cxX3xXfcxX49fxX10dxXdcxX3xX12exX12fxX2xX131xXffxX3xXacxX80xX3xX35xXdxX83xX18xX3xX4xX1xX20xX3xXacxXdxXb2xXexX2e5xX3xX131xX12exXbb1xX3xX18xX1cxX6cxX74xXdxX3xX67xX6cxX6dxX4xX3xX1xX43bxXdxX3xXexXdxX18xX3xX1fx13e96xX18xX1cxX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xXexX1fxX20xX18xX1cxX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX4xX3xX4xX2dxX18xX1cxX3xX5xX80xX3xX16xXadxXexX3xX28xX27dxX18xX3xX67xX281xX3xX18xX1cxX1xXdxX46xX16xX3xXexX1fxX4bxX18xX1cxX3xX1xX20xXbd9xX4xX3xX1fxX27dxXexX3xX18xX1cxX1xXdxX46xX16xX3xXexX1fxX4bxX18xX1cxX3xXfcxX7xX20xX3xX28xX1abxXdxX3xX1bexX2xXbb1xX3xXexX1fxX20xX18xX1cxX3xXacxXa4xX20xX3xX4xXa4xX20xX3xX49fxX10dxXdcxX3xX4xX1f5xX6xX3xX18xX15dxX16xX3xX12exX12fxX2xX65xXffxXccxX3xXcxX26xXdfxX3xX18xX1xXdxX46xX18xXa6xX3xX1fxX27dxXexX3xX218xXexX3xX18xX1cxX6cxX74xXdxX3xXfcxX4xX1xX10fxX3xX4xX445xX3xX65xXbb1xXffxX3xXexX68xX3xX4xXa4xX20xX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xX28xX658xX3xX1xX4bxX3xXexXdxX18xX3xX1fxXd65xX18xX1cxX3xXexX68xX3xX4xXa4xX20xX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xX4xX1axX18xX1cxX3xX24xX1xX2dxX18xX1cxX3xXexX1xX6xXdfxX3xX67xXe3xXdxX3xX67xX6cxX6dxX4xX3xX1cxX658xXccxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX20xX62xXdfxXaxX12xXdcxX46xX18xX3xX4xX32xX18xX1xX3xX67xX445xXa6xX3xX1bexX174xXbb1xX3xX18xX1xX213xX18xX1cxX3xX18xX1cxX6cxX74xXdxX3xX4xX445xX3xX5xXdxX46xX18xX3xX1xX37xX3xX28xX1abxXdxX3xXacxX27dxXexX3xX24x161d9xX3xX16xXadxXexX3xXexX1fxX20xX18xX1cxX3xX7xX68xX3xX7xXa4xX26xX3xX62xX491xX4xX1xX3xX28xX594xX3xX4xX2dxX18xX1cxX3xXfcxX1cxXdxXa4xX20xX3xX62xX594xX4xX3xX4xX2dxX18xX1cxX3xX5xX11axXbxXa6xX3xXdfxX3xXexXb2xX3xX4xX2dxX18xX1cxX3xX4xXadxX18xX1cxXa6xX3xX5xX80xX16xX3xX4xX1xXe7xX18xX1cxX3xX16xXdxX18xX1xX3xX18xX1xX78xX18xX3xX62xX78xX18xXa6xX3xX4xX1e5xX3xX7xX90xX3xX4xX26xX18xX1cxX3xX4xX27dxXbxX3xX62xX491xX4xX1xX3xX28xX594xX3xX4xX2dxX18xX1cxX3xX218xX4xX1xXa6xX3xX4xX9fxX18xX1xX3xX7xXa4xXexXa6xX3xXexX1xXb88xX16xX3xXbxX1xXa4xX18xX3xX1xX20xXbd9xX4xX3xX4xXa4xX4xX3xXf4xX26xX6xX18xX3xX4xX1xXe7xX4xX3xXexX238xX6xX3xXa4xX18xXffxX3xX67xX6cxX6dxX4xX3xX24xX1xX9fxX20xX3xX7xXa4xXexX3xX18xX445xXdxX3xX1fxXd65xX18xX1cxXa6xX3xX1xX4bxX3xXbxX1xX9fxXdxX3xXexX1fxX9fxX3xXexXdxX281xX18xX3xX1xX68xXdxX3xX5xXadxXccxX3xX564xX78xXdfxX3xX5xX80xX3xX16xXe7xX4xX3xX4xX6xX20xX3xX18xX1xX27dxXexX3xXexX1fxX20xX18xX1cxX3xX7xX68xX3xX4xXa4xX4xX3xX18xX6cxX1abxX4xX3x10c6ex10cfcx159e2xXfa2xX3axX3xX67xX6cxX6dxX4xX3xX24xX1xX9fxX20xX3xX7xXa4xXexX3xX28xX80xX3xX4xX6xX20xX3xXexX1xXe7xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1fxX20xX18xX1cxX3xX7xX68xX3xX4xXa4xX4xX3xX18xX6cxX1abxX4xX3xX67xX6cxX6dxX4xX3xX24xX1xX9fxX20xX3xX7xXa4xXexX3xX90xX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX4xX3xX10dxX1xX78xX26xX3x17948xX3xXcxX1xXa4xXdxX3xXdcxX658xX18xX1xX3xXcb5xX6cxX1e5xX18xX1cxXa6xX3xX4xX1xX10fxX3xX7xX6xX26xX3x106d9xX18xX3xX564xXadxXccxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX20xX62xXdfxXaxX12xX65xX131xXbb1xX3xX18xX1cxX6cxX74xXdxX3xX67xX6cxX6dxX4xX3xX1xX43bxXdxX3xXexX1fxX9fxX3xX5xX74xXdxX3xX1fxXd65xX18xX1cxXa6xX3xX1xX4bxX3xXexX102xX3xX4xX1xX68xXdxX3xX24xX1xX2dxX18xX1cxX3xXexX1fxX9fxX3xXexXdxX281xX18xX3xX1xX68xXdxX3xX5xXadxXa6xX3xX67xX445xX3xX5xX80xX3xX4xXa4xX4xX1xX3xX1xXdxX37xX26xX3xXf4xX26xX9fxX3xX18xX1xX27dxXexX3xX16xX80xX3xX16xXadxXexX3xX4xX2dxX18xX1cxX3xX62xX78xX18xX3xXacxX658xX18xX1xX3xXexX1xX6cxX74xX18xX1cxX3xX4xX445xX3xXexX1xX17cxX3xX5xX80xX16xX3xX67xX17cxX3xX4xX1xX68xX18xX1cxX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxXccxX3xXcxX26xXdfxX3xX18xX1xXdxX46xX18xXa6xX3xX2xX174xXbb1xX3xX4xX9fxX16xX3xXexX1xX27dxXdfxX3xX1xX20xX80xX18xX3xXexX20xX80xX18xX3xXacxX27dxXexX3xX5xX29xX4xX3xXexX1fxX20xX18xX1cxX3xX28xXdxX37xX4xX3xX4xX1xX68xX18xX1cxX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xX28xX658xX3xX1xX4bxX3xX18xX1cxX1xX7d2xX3xX1fxXd65xX18xX1cxX3xXaxX18xX1xX213xX18xX1cxX3xX18xX1cxX6cxX74xXdxX3xXacxX658xX18xX1xX3xXexX1xX6cxX74xX18xX1cxX3xX24xX1xX2dxX18xX1cxX3xXexX1xX17cxX3xX5xX80xX16xX3xXacxX27dxXexX3xX4xXe7xX3xX67xXdxX281xX26xX3xX1cxX658xXccxXaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX20xX62xXdfxXaxX12xXdcxX80xX3xX493xXdxX281xX26xX3xX35xXdxX83xX18xX3xX4xX1xX20xX3xXacxXdxXb2xXexXa6xX3xX5fxX6cxX1abxX18xX1cxX3xXcxX1abxXdxX3xXeaxXdxX18xX1xX3xXdcxX32xX4xX1xX3xX67xXb8xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX9e2xX3xX24xXb2xXexX3xXf4xX26xX9fxX3xX10dxX1xX10fxX3xX7xX68xX3xX4xX9fxX16xX3xX18xX1xX11axX18xX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xXfcxX10dxX12axXfexXffxX3xX12exX12fxX2xX131xX3xX4xX1axX18xX1cxX3xX18xX1xX6cxX3xXacxXa4xX20xX3xX4xXa4xX20xX3xX49fxX10dxXdcxX3xX12exX12fxX2xX131xX3xXexX1abxXdxX3xX16xXadxXexX3xX7xX68xX3xX4xX1e5xX3xXf4xX26xX6xX18xX3xX4xX1xXe7xX4xX3xX18xX15dxX18xX1cxX3xX90xX3xX35xXdxX37xXexX3xX3axX6xX16xXa6xX3xXexX1fxX20xX18xX1cxX3xX67xX445xX3xX4xX445xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX1fxX6xX3xX10dxX1xX218xX18xX1xX3xXbxX1xX1f5xX3xX28xX80xX3xXdcxX6xX18xX3xX3axXadxXdxX3xX4xX1xX218xX18xX1xX3xXcxX1fxX26xX18xX1cxX3xX6cxX1e5xX18xX1cxXccxX3xXdcxX80xX3xX35xXdxX83xX18xX3xX4xX1axX18xX1cxX3xX4xX1xX20xX3xXacxXdxXb2xXexXa6xX3xXacxX46xX18xX3xX4xX32xX18xX1xX3xX18xX1xX213xX18xX1cxX3xX24xXb2xXexX3xXf4xX26xX9fxX3xX67xX32xXexX3xX67xX6cxX6dxX4xX3xXexX1fxX20xX18xX1cxX3xX28xXdxX37xX4xX3xX134xX591xX3xX5x11b55xX3xX16xXadxXexX3xX7xX68xX3xX67xX32xXdxX3xXa4xX18xX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxXa6xX3xX5fxX6cxX1abxX18xX1cxX3xXcxX1abxXdxX3xXeaxXdxX18xX1xX3xXdcxX32xX4xX1xX3xX1f5xX18xX1cxX3xX1xXadxX3xXf4xX26xX6xX18xX3xX67xXdxX17cxX16xX3xX4xX1xX10fxX3xX67xX32xX20xX3xX4xX1f5xX6xX3xXcxXe3xX18xX1cxX3xXdcxX218xX3xXexX1xX6cxX3xX3axX1cxX26xXdfxX83xX18xX3xX12axX1x133eaxX3xXcxX1fxX4bxX18xX1cxX3xX28xX281xX3xX28xXdxX37xX4xX3xXexX11axXbxX3xXexX1fxX26xX18xX1cxX3xX134xX591xX3xX5xX128exXa6xX3xX18xX1cxX15dxX18xX3xX4xX1xXbd9xX18xX3xX1xXdxX37xX26xX3xXf4xX26xX9fxX3xX460xXexX1xX6xX16xX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xX28xXbd9xXexX482xXa6xX3xXexX658xX18xX1xX3xXexX1fxX32xX18xX1cxX3xX18xX1xX1axX18xX1cxX3xX18xX1xXdxX83xX26xXa6xX3xX1cxX78xXdfxX3xXbxX1xXdxX281xX18xX3xX1xX80xX3xX4xX1xX20xX3xX18xX1cxX6cxX74xXdxX3xX62xX78xX18xX3xX28xX80xX3xX62xX20xX6xX18xX1xX3xX18xX1cxX1xXdxX37xXbxX1e2xX3xX16xXadxXexX3xXexX1fxX20xX18xX1cxX3xX18xX1xX213xX18xX1cxX3xX18xX1xXdxX37xX16xX3xX28xX594xX3xXexX1fxX4bxX18xX1cxX3xXexX78xX16xX3xX4xX1f5xX6xX3xX18xX15dxX16xX3xX12exX12fxX2xX13exXccxX50xXccxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfa3xX20xX26xX1fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3x12b4bxX26xX68xX4xX3xX12axX1xX20xX18xX1cxX50xX35xX44fxX35xXccxX35xX3axX0xX50xXbxX12