Phát hiện thêm 10km Vạn Lý Trường Thành có niên đại 2.000 năm
Các nhà khảo cổ đã phát hiện tàn tích của Vạn Lý Trường Thành ở dọc biên giới khu tự trị Ninh Hạ, Tây Bắc Trung Quốc, và tỉnh Cam Túc.
dfb4x16718x15bbex123ecx165bdx14886x1212bx15e33x132e5xX7x163dcx134b8xf226x10fc1x10a05x13b44xX5xe750xXax14d85x14ae8xX1x1371axXexX3xX1xXdxeb0dx13254xX3xXexX1x14978x10474xX3xX2x10867x1422axX20xX3x111c6x130c3xX1bxX3x14512xf678xX3xXcxe985xf325x145d3xX1bx13b2fxX3xXcxX1xf9bfxX1bxX1xX3xX4x15edcxX3xX1bxXdxX1fxX1bxX3xfda3xX28xXdxX3x164efx15de7xX23xX23xX23xX3xX1bx15b12xX20xX0x165a8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11bc9xX10xX6xf648xXaxX3xX7xXexee23xX5xX10xX9xXaxXexX10x125d8xXex12f60xX6xX5xXdxX33xX1bxf1c1xX3x15673x168e5xX7xXexXdx16328xX68xXaxX12x121e1xX15xX4xX3xX1bxX1xX37xX3xX24xX1x1367dxe503xX3xX4x169f6xX3xX43x1537fxX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXexX37xX1bxX3xXex12583xX4xX1xX3xX4x12083xX6xX3xX27xX28xX1bxX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX30xX31xX1bxX33xX3xXcxX1xX37xX1bxX1xX3x12becxX3xX63x13473xX4xX3xe9d3xXdxX1fxX1bxX3xX33xXdxf7f3xXdxX3xX24xX1xX7axX3xXexf809xX3xXexX2fx107a9xX3xf376xXdxX1bxX1xX3xX60xX28xe647xX3xXcx15a61xX68xX3xfc46xf1d8xX4xX3xXcxX2fxX7axX1bxX33xX3x13be9xX7axfa0exX4xXe2xX3xf5aexX37xX3xXex12870xX1bxX1xX3xX82xX6xX20xX3xXcx12e52xX4xX48xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xXc6xX5xX10xX3xXc6xX8dxX2fxX63xX10xX2fxX9xXaxX23xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1bxX33xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX63xX63xXdxX1bxX33xX9xXaxX2xXaxX3x14cd0xXdxX63xXexX1xX9xXaxX47xX23xX23xXaxX3xX6xX5xXdxX33xX1bxX9xXaxX4xX10xX1bxXexX10xX2fxXaxX12xX0xXexXc6xX8dxX63xX68xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX63xX12xX0xXdxX20xX33xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX51xX51xXdxX48xXc6xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX48xXf8xX1bxX51xX1bxX10xX13exX7xX51xX2xf436xX2xX189xX51xX2xX23x14da5xX63xX189xX2x12843xX193xX47xX23xX23xXexe5d5xX18fxX23xX18fxX23xX5xX23xX48xX79xXbxX33xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8dx1552exX20xX6xX33xX10xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX63xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX6xXbxXexXdxX8dxX1bxXaxX12x110dexX1bxX1xX3xX20xXdxX1bxX1xX3xX1xXc3xX6xX48xX3x1069exXdbxX33xX7axfcd5xX1bxX77xX3xX6xX2fxX4xX1xX6xX10xX8dxX5xX8dxX33xX68xX48xX8dxX2fxX33x1387axX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX2fxX12xX0xX51xXexXc6xX8dxX63xX68xX12xX0xX51xXexX6xXc6xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX8dxX63xX68xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6fxXexX71xX6xX5xXdxX33xX1bxX77xX3xX79xX7axX7xXexXdxX7exX68xXaxX12xX13xX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1bxX37xX68xX3xX43xX93xX3xX6fxX3cxX6xX3xXc6xfac7xX3x1306axX7axX6xX1bxX3xX1bxXdxX1axX20xX3xX4xX1xX8dxX3xX2fx1091cxX1bxX33xX3xX24xX1xX7axX3xXf8xXd5xX4xX3xX1bxX37xX68xX3xX24xX1x13553xX1bxX33xX3xX4xX3cxX3xX43xX8dxX28xX1bxX3xX1bxX37xX8dxX3xX4xXa9xX6xX3xX27xX28xX1bxX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX30xX31xX1bxX33xX3xXcxX1xX37xX1bxX1xX48xX3xX13xX1x14d45xX3xXexXa4xX4xX1xX3xX43xX30x14955xX4xX3xXex150cexX20xX3xXexX1x10939xX68xXe2xX3xX33xX1ecxX20xX3xX4xX1xXa4xX1bxX3xX43xX8dxX28xX1bxX3xXf8xXcdxXdxX3xXexX90xX1bxX33xX3xX4xX1xXdxe225xX7axX3xX63xX37xXdxX3xX1x16005xX1bxX3xX2xX23xX24xX20xXe2xX3xX43xX30xX2b4xX4xX3xX4xX1xX8dxX3xX5xX37xX3xXbxX1x1675fxX1bxX3xXcxX30xX31xX1bxX33xX3xXcxX1xX37xX1bxX1xX3xX43xX30xX2b4xX4xX3xX6fxXe5xX68xX3xXex11874xX3xX43xX31xXdxX3xXcxX2faxX1bxX3xX1e8xX47xX47xX2xX71xX47xX23xX18fxX3xXexX2fxX30xXcdxX4xX3xX82xX280xX1bxX33xX3xX1bxX33xX7axX68xX1fxX1bxX1ffxX48xX0xXc6xX2fxX3xX51xX12xX0xXc6xX2fxX3xX51xX12xX3xXdbxX1xX26exX20xX3xX1bxX33xX4exX1bxX3xX4xX1xe03fxX1bxX3xX33xXdxX352xX4xX3xX1bxX33xX8dxX28xXdxX3xX6fxXe5xX20xX3xX25fxX7axX6xX3xX7xX280xX1bxX33xX3xX60xX8dxX37xX1bxX33xX3xX60xX37xX3xX24xX1xXdxX3xXc6xXd9xX3xX43xX3cxX1bxX33xX3xXc6xX4exX1bxX33xXe2xX3xX1bxX30xXcdxX4xX3xXcxX2faxX1bxX3xX43xX93xX3xX6fxXe5xX68xX3xX63xXd5xX1bxX33xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX280xX1bxX33xX3xX7xXd5xX3xX63xXc3xX4xX3xXexX1xX10xX8dxX3xXexX1xX7axX1bxX33xX3xX5xf539xX1bxX33xX3xXf8xX10xX1bxX3xX7xX280xX1bxX33xX48xX3xX0xXc6xX2fxX3xX51xX12xX0xXc6xX2fxX3xX51xX12xX3x105aexX8dxX28xX1bxX3xXcxX30xX31xX1bxX33xX3xXcxX1xX37xX1bxX1xX3xX1bxX37xX68xX3xX43xX30xX2b4xX4xX3xX6fxXe5xX68xX3xXc6xX26exX1bxX33xX3xX43xX15xX3xX1xX8dxX352xX4xX3xX1bxX1x11ddaxX1bxX33xX3xX24xX1xXf4xXdxX3xX43xX2bdxXexX3xX5xXcdxX1bxXe2xX3xXexX2fxX8cxXdxX3xX63xX37xXdxX3xXexX313xX3xX5xX37xX1bxX33xX3xXdbxX6xX20xX3x15950xX30xX2e3xX1bxX33xX3xXc0xX3xXdbxXdxX1bxX1xX3xX60xX28xX3xXf8xXcdxXdxX3xX1xX7axX68xX1axX1bxX3xXcxed16xX1bxX1xX3xX27xXdx12557xX1bxX3xX4xXa9xX6xX3xXexXfcxX1bxX1xX3xX82xX6xX20xX3xXcxX105xX4xX3xXexX2fxX1fxX1bxX3xXc6xX31xX3xXbxX1xXa4xX6xX3xXcxXe5xX68xX3xX7xX280xX1bxX33xX3xX60xX8dxX37xX1bxX33xX3xX60xX37xX48xX3xXcxX7axX68xX3xX1bxX1xXdxX1fxX1bxXe2xX3xX63xX8dxX3xX1bxX33x10f42xXbxX3xX5x1586axXexX3xXf8xX37xX3xXc6xXd9xX3xXexX1xXdxX1fxX1bxX3xX1bxX1xXdxX1fxX1bxX3xX6fxX3cxXdxX3xX20x15444xX1bxX3xX1bxX1fxX1bxX3xX4xX1xXdxX2dbxX7axX3xX4xX6xX8dxX3xX4xXa9xX6xX3xX4xX15xX4xX3xX43xX8dxX28xX1bxX3xXexX30xX31xX1bxX33xX3xX1bxX37xX68xX3xX43xX93xX3xXc6xXd9xX3xX33xXdxX8cxX20xX3xX2xX71xX189xX20xX48xX0xXc6xX2fxX3xX51xX12xX0xXc6xX2fxX3xX51xX12xX3xX82xX15xX4xX3xX1bxX1xX37xX3xX1bxX33xX1xXdxX1fxX1bxX3xX4xffbcxX7axX3xX43xX93xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXexX37xX1bxX3xXexXa4xX4xX1xX3xX1bxX37xX68xX3xX1xX1ecxXdxX3xXexX1xX15xX1bxX33xX3xXe8xX6xX48xX0xXc6xX2fxX3xX51xX12xX0xXc6xX2fxX3xX51xX12xX3xX27xX28xX1bxX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX30xX31xX1bxX33xX3xXcxX1xX37xX1bxX1xX3xX43xX30xX2b4xX4xX3xXcxX90xX3xX4xX1xX500xX4xX3x15d74xXdxX15xX8dxX3xX63xX491xX4xXe2xX3x123a7xX1xX8dxX6xX3xX1xXc3xX4xX3xXf8xX37xX3xX27xX4exX1bxX3xX1xX3cxX6xX3xX4xXa9xX6xX3xX2bxXdxX1fxX1bxX3xX1xX2b4xXbxX3xX25fxX7axXf4xX4xX3xX1e8x1284bxXdbx1215dx13f1bxX82x141faxX1ffxX3xX4xX280xX1bxX33xX3xX1bxX1xX48dxX1bxX3xX5xX37xX3x1038bxXdxX3xX7xX8cxX1bxX3xXcxX1xX2abxX3xX33xXdxXcdxXdxX3xXexX313xX3xX1bxX4exX20xX3xX2x1367cx1351bxX199xX48xX0xXc6xX2fxX3xX51xX12xX0xXc6xX2fxX3xX51xX12xX3xXcxX2fxX8dxX1bxX33xX3xX562xX2abxX3xX1xX8dxX28xX4xX1xX1bxX4exX20xX3xX1bxX4exX20xX3xX5xX2faxX1bxX3xXexX1xX500xX3xX2xX2xX3xX1e8xX47xX23xX23xX18fxX71xX47xX23xX2xX23xX1ffxXe2xX3xX82xX1xXa4xX1bxX1xX3xXbxX1xXa9xX3xXcxX2fxX7axX1bxX33xX3xXf2xX7axXf4xX4xX3xX43xX93xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX2e3xX1bxX3xX189xX23xX23xX3xXexX2fxXdxX1axX7axX3xX1bxX1xXe5xX1bxX3xX63xXe5xX1bxX3xXexX1axX3xX1e8xX24xX1xX8dxX8cxX1bxX33xX3xX5b7xX2xXe2xX18fxX3xXexX2fxXdxX1axX7axX3xX589xX58cxX59exX1ffxX3xX43x1368exX3xXc6xX8cxX8dxX3xXf8xX1axX3xX27xX28xX1bxX3xX2bxX2cxX3xXcxX2fxX30xX31xX1bxX33xX3xXcxX1xX37xX1bxX1xX48xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58cxX8dxX7axX2fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX8dxX3xX27xXdxX10xXexX1bxX6xX20xe996xX0xX51xXbxX12
congthanh