Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử”
Hưởng ứng Tuần lễ biển đảo Việt Nam, sáng 2/6, Bộ TT&TT và các Bộ, ngành T.Ư phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc Triển lãm Bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử”.
29a5x2ffcx563ex5983x3007x2ad2xb7c5x94b9x5e41x7bf1x8788xb245xX5xX8x5076xX5xb93ex4d31xX7x6afax6bb9x6377xa768xX3x6b5dx5bcbxX4xX5xX12x85e8xX6xXaxX3x4bb5xX7xX10xX4xX4xX9xXax97d2x4236xX12xX5xX7xX8xXax2ebcxX28x80e8xX12x8c3bxX14xX3xX7x371bx6e1bxX3x59cex7109xb6a0x799dxX14xX13xX3x63bbxX10xb51exX3xX28xX30x4ae7x305exX14xX13xX3xX40xX10xX3xX20xa212xX10xX3xac52xX12x2bcdxX5xX3x574exX10xX37xX3x3e24xX3xX57xX1x9bf1xX14xX13xX3x855ex7f14xX14xX13xX3xX20xX1xbc23xX14xX13xX3xX7x7dafxX20xX1xX3xX4x602bx43acxX0xb2aaxX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX3axX8xX10x7223xXaxX2exX3axX46x2af1xX14xX13xX3xX6axX14xX13xX3xX28xX18xad91xX14xX3xX7x6c13xX3xX63xX12xX32xX14xX3x400bx5763xX3bxX3xX52xX12xX54xX5xX3xX57xX10xX37xX42xX3xX4xa7b1xX14xX13xX3x8c44xX77x454dxX42xX3x771cxb77bxX3xX28xX28x5e7fxX28xX28xX3x4d1dxX3cxX3xX20xXcexX20xX3xXd7xXd8xX42xX3xX14xX13xX3cxX14xX1xX3xX28x6491x7a10xX3xX27xX1x33faxX12xX3xX1x3944xX27xX3xXe0x7f6exX12xX3x7a08xXd7xX57x56a8xX3xX5x881bxX14xX1xX3xX3axX3cxX3xX28x5d32xX14xX1xX3xX5x946bxX3xX20xX1xX6axX20xX3x9cf2xX1xX10xX12xX3xX37x659exX20xX3xX28xX30xX12xX32xX14xX3xX7xX36xX37xX3xXd7xXc0xX14xX3xXbfx55fexX3xXe0xX3cxX3xX5xX30xX46xX14xX13xX3xX63xX3cxX6xX3xX5xX46xX3xX7xX12xX54xX18xX3xX39xX3axX3bxX3cxX14xX13xX3xX40xX10xX42xX3xX28xX30xX46xX47xX14xX13xX3xX40xX10xX3xX20xX4fxX10xX3xX52xX12xX54xX5xX3xX57xX10xX37xX3xX5bxX3xX14xX1xX5fxX14xX13xX3xX63xX64xX14xX13xX3xX20xX1xX6axX14xX13xX3xX7xX6fxX20xX1xX3xX4xX74xX75xXf2xX0xX77xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXd7xX3bxXa5xX6xXaxX2exX105x7a50xX3xX11cxX1xX10xX12xX3xX37xX122xX20xX3xX20x5f02xX3xX28xX1xX6axX3xX5xX30xX46xXaaxX14xX13xX3xXd7xXd8xX3xX28xX28xXdcxX28xX28xX3x3868x5ea8xX3xa8c7xX18x9239xX3xX105xX3bxX36xX14xb0efxX3xb44axX1xX1c7xX3xX28xX30xX46xXaaxX14xX13xX3xXd7xX10xX14xX3xX28xX18xX6xa0e1xX14xX3xX13xX12xXcexX3bxX3xX28xXf2xXf3xX3xX28xX30xX46x72b4xX14xX13xX3xa9a3xX12xX14xX1xX3xX28xX18x6371xX14xX42xX3x9e04x561axX20xX3xX5xX30xX46xXaaxX14xX13xX3xX21axX21bxX20xX3xX28xX1x5e3axX14xX13xX3xX5xX12xX14xX3xXbfxXf7xX12xX3xX14xX13xX3bxX122xX12xX3x432axX1fcxX3xX52x9586xX14xX3xX57xX13xX1xX12xX1fcxX37xX3xXe0xX3cxX3xXbfxX122xX12xX3xXa5xX12xX54xX14xX3xX37xXd8xX5xX3xX4xXf7xX3xX63xXd8xX42xX3xX14xX13xX3cxX14xX1xX3xX28xXf2xXf3xXf2xX3xX52x3bc4xX3xX27xX1x65aexX10xX3xX5xX108xX14xX1xX3xX3axX3cxX3xX28xX110xX14xX1xX3xX20xX1c7xX15xX3xXd7xX272xX3xX5xX1xX46xX3xX28xX108xX14xX1xX3xX4fxX6xX3xX57xX13xX18xX6xXb8xX14xX3xX28xX1xX10xX14xX1xX3xXd7x4946xX14xX1xX42xX3xX1eaxX1xX1c7xX3xXd7xX272xX3xX5xX1xX46xX3xX5xX1xX46xX47xX14xX13xX3xX5xX30xX1bbxX20xX3xX28xX108xX14xX1xX3xX4fxX6xX3xX1ddxX12xX14xX1xX3x4fd2xX18x379axX14xX3xX52xX12xX54xX5xX42xX3xX1eaxX1xX1c7xX3xX21axX1xX4fxX3xX5xX6fxX20xX1xX3xX102xXd7xX57xX105xX3xX5xX108xX14xX1xX3xX57xX13xX18xX6xXb8xX14xX3xX28xX1xX12xX54xX14xX42xX3xX20xXcexX20xX3xX28xX1xX46xX47xX14xX13xX3xXe0xX21bxX3xX28xX108xX14xX1xX3xX4fxX6xX3xX20x6a09xX14xX13xX3xXbfxX22bxX14xX13xX3xXbfxXc0xX3bxX3xX20xX22bxX14xX13xX3xX20xX1xb8d1xX14xX13xaa3axX0xX77xX27xX2exX0xX5xX10xX63xX7xX8xX3x9cf8xX12xXa5xX5xX1xX9xXaxXd2x9e97xX33exXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xXa5xXa5xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX63xX3bxX30xXa5xX8xX30xX9xXaxX33exXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX30xXaxX2exX0xX5xX63xX3bxXa5xX6xX2exX0xX5xX30xX2exX0xX5xXa5xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX2exX0xX12xX37xX13xX3xX4xX30xX20xX9xXaxX77xX77xX12xXf2xX63xX10xX3bxX1xX10xX5xX12xX14xX1xXf2xXe0xX14xX77xX14xX8xX336xX4xX77xX2x9d68xXd2xX2xX77xb8a7xX33exXa5x37cbxX2xX3cfxX33exX33exX5xX3c8xX33exXd4x7bfbxX3cfxX7xX33exXf2xX17xX27xX13xXaxX3xX77xX2exX0xX77xX5xXa5xX2exX0xX77xX5xX30xX2exX0xX5xX30xX2exX0xX5xXa5xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX21axX10xX27xX5xX12xX3bxX14xXaxX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX21axX10xX27xX5xX12xX3bxX14xXaxX2exX21axXcexX20xX3xXbfxX122xX12xX3xX63xX12xX32xX18xX3xX20xb9caxX5xX3xX63xX241xX14xX13xX3xX11cxX1xX10xX12xX3xX37xX122xX20xX3xX5xX30xX12xX32xX14xX3xX7xX36xX37xX0xX77xX27xX2exX0xX77xX5xXa5xX2exX0xX77xX5xX30xX2exX0xX77xX5xX63xX3bxXa5xX6xX2exX0xX77xX5xX10xX63xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXd7xX3bxXa5xX6xXaxX2exX28xX30xX12xX32xX14xX3xX7xX36xX37xX3xX13xX12xXffxX12xX3xX5xX1xX12xX54xX18xX3xXe0xXffxX12xX3xX20xX22bxX14xX13xX3xX20xX1xX327xX14xX13xX3xX13xXb4xX14xX3xX2x4c26xX33exX3xX63xXc0xX14xX3xXbfxX134xX3xXe0xX3cxX3xX14xX1xX12xX26exX18xX3xX5xX46xX3xX7xX12xX54xX18xX42xX3xXe0xX241xX14xX3xX63xXc0xX14xX42xX3xX1xX12xX54xX14xX3xXe0x89a8xX5xX3xXe0xX3cxX3xX216xX14xX3xX27xX1xb9c9xX37xX3xXbfxX46xXfbxX20xX3xX5xX4fexX27xX3xX1xXfbxX27xX3xX5x9c12xX3xX20xXcexX20xX3xX14xX13xX18xX134xX14xX3xX5xX46xX3xX7xX12xX54xX18xX3xXbfxX36xX3xXbfxX46xXfbxX20xX3xX20xX22bxX14xX13xX3xX63xXf7xX3xX5xX51axX3xX5xX30xX46xXffxX20xX3xXbfx7518xX14xX3xX14xX10xX6xX3xX20xX4fxX10xX3xX20xXcexX20xX3xX14xX1xX3cxX3xX14xX13xX1xX12xX1fcxX14xX3xX20xX6axX18xX42xX3xX1x3237xX20xX3xX13xX12xXc0xX3xX5xX30xX3bxX14xX13xX3xX14xX46xXffxX20xX3xXe0xX3cxX3x5a0axX18xXf7xX20xX3xX5xX548xXf2xX3xX28xX30xX3bxX14xX13xX3xXbfxX1c7xX42xX3xX14xX115xX12xX3xX63xX4fexX5xX3xX20xX1c7xX3xX3c8xX3xX20xX18xXf7xX14xX3x4727xX5xX7xX10xX4xX3xX28xX30xX18xX14xX13xX3xX3axX3bxX10xX3xX63xX46xX18xX3xX20xX1xX272xX14xX1xX3xXa5xX46xX3xXbfxX134xX3xa207xXd2xX3xX20xX18xXf7xX14x32b8xX3xXe0xX3cxX3xX28xX30xX18xX14xX13xX3xX1e0xX18xXf7xX20xX3xXbfxX6fxX10xX3xXbfxX134xX3xXa5xX3bxX3xX14xX1xX3cxX3xX5xX30xX12xX26exX18xX3xXbfxX2a3xX14xX1xX3xX28xX1xX10xX14xX1xX3xX27xX1xXcexX5xX3xX1xX3cxX14xX1xXf2xX3xX21axXcexX20xX3xX5a2xX5xX7xX10xX4xX3xX14xX3cxX6xX3xXbfxX26exX18xX3xX20xX1c7xX3xXbfxX12xX32xX37xX3xX5xX1xXf7xX14xX13xX3xX14xX1xX216xX5xX3xX7xX3cxX3xX7xX36xX14xX1xX3xX5xX1xX115xX3xX20xX1bbxX20xX3xX14xX10xX37xX3xX20xX4fxX10xX3xX28xX30xX18xX14xX13xX3xX1e0xX18xXf7xX20xX3xX20xX1xX108xX3xX13xX12xXffxX12xX3xX1xX122xX14xX3xXbfxX548xX14xX3xXbfxXc0xX3bxX3xX3axXc0xX12xX3xX57xX10xX37xX3xX37xX3cxX3xX11cxX1xX22bxX14xX13xX3xX1xX26exX3xX14xX1c7xX12xX3xX13xX2a3xX3xXbfxX548xX14xX3xX57dxX18xXb4xX14xX3xXbfxXc0xX3bxX3xX3axX3bxX3cxX14xX13xX3xX40xX10xX3xXe0xX3cxX3xX28xX30xX46xX47xX14xX13xX3xX40xX10xX3xX20xX4fxX10xX3xX52xX12xX54xX5xX3xX57xX10xX37xXf2xX0xX77xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXd7xX3bxXa5xX6xXaxX2exX1eaxX1xXcexX5xX3xX63xX12xX32xX18xX3xX20xX1xX3cxX3bxX3xX37xX51axX14xX13xX42xX3xX28xX1xX6axX3xX5xX30xX46xXaaxX14xX13xX3xXd7xXd8xX3xX28xX28xXdcxX28xX28xX3xX1ddxX1dexX3xX1e0xX18xX1e2xX3xX105xX3bxX36xX14xX3xXbfxX36xX3xX11cxX1x9588xX14xX13xX3xXbfxX6fxX14xX1xX3xX5xXb4xX37xX3xX57dxX18xX10xX14xX3xX5xX30xX568xX14xX13xX3xX20xX4fxX10xX3xX5xX30xX12xX32xX14xX3xX7xX36xX37xX3xX7xXb4xX14xX3xX14xX3cxX6xX3xX5xX30xX3bxX14xX13xX3xXe0xX12xX54xX20xX3xX63xXc0xX3bxX3xXe0xX54xX3xX20xX1xX4fxX3xX57dxX18xX6xX26exX14xX3xX63xX12xX32xX14xX42xX3xXbfxXc0xX3bxX3xX52xX12xX54xX5xX3xX57xX10xX37xX3xXe0xX3cxX3xX20xXcexX37xX3xX20bxX14xX3xX102xXd7xX57xX105xX3xX5xX108xX14xX1xX3xX3axX3cxX3xX28xX110xX14xX1xX3xXbfxX36xX3xX27xX1xXf7xX12xX3xX1xXfbxX27xX3xX5xXf7xX5xX3xXbfxX32xX3xX5xX115xX3xX20xX1xX6axX20xX3xX4xX1bbxX3xX11cxX12xX54xX14xX3xX14xX3cxX6xXf2xX0xX77xX27xX2exX0xX5xX10xX63xX7xX8xX3xX336xX12xXa5xX5xX1xX9xXaxXd2xX33exX33exXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xXa5xXa5xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX63xX3bxX30xXa5xX8xX30xX9xXaxX33exXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX30xXaxX2exX0xX5xX63xX3bxXa5xX6xX2exX0xX5xX30xX2exX0xX5xXa5xX2exX0xX12xX37xX13xX3xX4xX30xX20xX9xXaxX77xX77xX12xXf2xX63xX10xX3bxX1xX10xX5xX12xX14xX1xXf2xXe0xX14xX77xX14xX8xX336xX4xX77xX2xX3c8xXd2xX2xX77xX3ccxX33exXa5xX3cfxX2xX3cfxX33exX33exX5xX3c8xX33exXd4xX3d8xXd4xX7xX2xXf2xX17xX27xX13xXaxX3xX77xX2exX0xX77xX5xXa5xX2exX0xX77xX5xX30xX2exX0xX5xX30xX2exX0xX5xXa5xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX21axX10xX27xX5xX12xX3bxX14xXaxX2exX28xX1xX6axX3xX5xX30xX46xXaaxX14xX13xX3xXd7xXd8xX3xX28xX28xXdcxX28xX28xX3xX1ddxX1dexX3xX1e0xX18xX1e2xX3xX105xX3bxX36xX14xX3xX27xX1xXcexX5xX3xX63xX12xX32xX18xX3xX20xX1xX327xX20xX3xX37xX51axX14xX13xX3xX5xX30xX12xX32xX14xX3xX7xX36xX37xX0xX77xX5xXa5xX2exX0xX77xX5xX30xX2exX0xX77xX5xX63xX3bxXa5xX6xX2exX0xX77xX5xX10xX63xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXd7xX3bxXa5xX6xXaxX2exX1eaxX1xX1c7xX3xX21axX1xX4fxX3xX5xX6fxX20xX1xX3xX102xXd7xX57xX105xX3xX5xX108xX14xX1xX3xX57xX13xX18xX6xXb8xX14xX3xX28xX1xX12xX54xX14xX3xXbfxX36xX3xX13xX12xXffxX12xX3xX5xX1xX12xX54xX18xX3xX4xX20bxX3xX57dxX18xX10xX3xXe0xX26exX3xX5xX2a3xX14xX1xX3xX1xX2a3xX14xX1xX3x749dxX28xX3xX5bxX3xX2ccxX3axX3xX3axX3cxX3xX28xX110xX14xX1xX3xX1xX12xX54xX14xX3xX14xX10xX6xX3xXe0xX3cxX3xX14xX1xX5fxX14xX13xX3xX5xX12xX26exX37xX3xX14xX241xX14xX13xX3xX11cxX12xX14xX1xX3xX5xX548xX42xX3xXe0xX241xX14xX3xX1xX1c7xX10xX42xX3xX14xX1xX216xX5xX3xX7xX3cxX3xX5xX12xX26exX37xX3xX14xX241xX14xX13xX3xX11cxX12xX14xX1xX3xX5xX548xX3xX63xX12xX32xX14xX3xX20xX4fxX10xX3xX3axX3cxX3xX28xX110xX14xX1xXf2xX0xX77xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXd7xX3bxXa5xX6xXaxX2exX1eaxX1xX1c7xX3xX21axX1xX4fxX3xX5xX6fxX20xX1xX3xX102xXd7xX57xX105xX3xX5xX108xX14xX1xX3xX20x60f1xX14xX13xX3xX11cxX1xX716xX14xX13xX3xXbfxX6fxX14xX1xX3xXbfxX2cexX6xX3xX7xX3cxX3xX1xX3bxX122xX5xX3xXbfxXd8xX14xX13xX3xX5xX1xX22bxX14xX13xX3xX5xX12xX14xX3xXbfxXf7xX12xX3xX14xX13xX3bxX122xX12xX3xX57dxX18xX10xX14xX3xX5xX30xX568xX14xX13xX3xX14xX1xX64xX37xX3xX13xX1c7xX27xX3xX27xX1xXb4xX14xX3xX14xX2cexX14xX13xX3xX20xX10xX3bxX3xX14xX1xX4fexX14xX3xX5xX1xX6axX20xX42xX3xX5xX12xX14xX1xX3xX5xX1xXb4xX14xX3xXbfxX3bxX3cxX14xX3xX11cxX548xX5xX42xX3xX1e2xX3xX5xX1xX6axX20xX3xX5xX30xXcexX20xX1xX3xX14xX1xX12xX54xX37xX3xX20xX4fxX10xX3xX14xX1xX2cexX14xX3xXa5xX2cexX14xX3xX5xX30xX3bxX14xX13xX3xX14xX46xXffxX20xX42xX3xX11cxX12xX26exX18xX3xX63xX3cxX3bxX3xX5xX10xX3xXaaxX3xX14xX46xXffxX20xX3xX14xX13xX3bxX3cxX12xX42xX3xXbfxb38cxX20xX3xX63xX12xX54xX5xX3xX7xX3cxX3xX5xXb4xX14xX13xX3xX7xXffxX27xX3xX5xX1xX10xX14xX1xX3xX14xX12xX1fcxX14xX3xX5xX30xX3bxX14xX13xX3xXe0xX12xX54xX20xX3xX63xXc0xX3bxX3xXe0xX54xX3xXe0xX3cxX3xX11cxX1xX716xX14xX13xX3xXbfxX6fxX14xX1xX3xX20xX1xX4fxX3xX57dxX18xX6xX26exX14xX3xX20xX4fxX10xX3xX52xX12xX54xX5xX3xX57xX10xX37xXf2xX0xX77xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXd7xX3bxXa5xX6xXaxX2exX28xX108xX14xX1xX3xX20xX9f2xX14xX13xX3xXbfxX36xX3xXdxX2cexX6xX3xXa5xX1bbxX14xX13xX3xX11cxX548xX3xX1xX3bxX122xX20xX1xX3xXbfxX32xX3xX20xXcexX14xX3xX63xXd8xX42xX3xX20xX22bxX14xX13xX3xX20xX1xX6axX20xX42xX3xXe0xX12xX1fcxX14xX3xX20xX1xX6axX20xX42xX3xX1xX568xX20xX3xX4xX12xX14xX1xX42xX3xX4xX12xX14xX1xX3xXe0xX12xX1fcxX14xX42xX3xXbfxX3bxX3cxX14xX3xXe0xX12xX1fcxX14xX3xX5xX1xX10xX14xX1xX3xX14xX12xX1fcxX14xX3xXe0xX3cxX3xX20xXcexX20xX3xX5xXb4xX14xX13xX3xX7xXffxX27xX3xX14xX1xX2cexX14xX3xXa5xX2cexX14xX3xX5xX1xX10xX37xX3xXa5xX1bbxX3xX1xX3bxX122xX5xX3xXbfxXd8xX14xX13xX3xX20xX1c7xX3xX1e2xX3xX14xX13xX1xX110xX10xX3xX14xX3cxX6xXf2xX0xX77xX27xX2exX0xX5xX10xX63xX7xX8xX3xX336xX12xXa5xX5xX1xX9xXaxXd2xX33exX33exXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xXa5xXa5xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX63xX3bxX30xXa5xX8xX30xX9xXaxX33exXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX30xXaxX2exX0xX5xX63xX3bxXa5xX6xX2exX0xX5xX30xX2exX0xX5xXa5xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX2exX0xX12xX37xX13xX3xX4xX30xX20xX9xXaxX77xX77xX12xXf2xX63xX10xX3bxX1xX10xX5xX12xX14xX1xXf2xXe0xX14xX77xX14xX8xX336xX4xX77xX2xX3c8xXd2xX2xX77xX3ccxX33exXa5xX3cfxX2xX3cfxX33exX33exX5xX3c8xX33exXd4xX3d8xX3ccxX7xXd2xXf2xX17xX27xX13xXaxX3xX77xX2exX0xX77xX5xXa5xX2exX0xX77xX5xX30xX2exX0xX5xX30xX2exX0xX5xXa5xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX21axX10xX27xX5xX12xX3bxX14xXaxX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX21axX10xX27xX5xX12xX3bxX14xXaxX2exX21axXcexX20xX3xXbfxX122xX12xX3xX63xX12xX32xX18xX3xX5xX1xX10xX37xX3xX57dxX18xX10xX14xX3xX5xX30xX12xX32xX14xX3xX7xX36xX37xX0xX77xX27xX2exX0xX77xX5xXa5xX2exX0xX77xX5xX30xX2exX0xX77xX5xX63xX3bxXa5xX6xX2exX0xX77xX5xX10xX63xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXd7xX3bxXa5xX6xXaxX2exX28xX30xX12xX32xX14xX3xX7xX36xX37xX3xX11cx5fdfxX3bxX3xXa5xX3cxX12xX3xX5xX51axX3xX37xX313xX14xX13xX3xXd2xX3xXbfxX548xX14xX3xX37xX313xX14xX13xX3x32f8xX77xXd4xX3xXe0xX3cxX3xX4xX10xX18xX3xX7xXb8xX3xX11cxX1xX10xX12xX3xX37xX122xX20xX3xXe0xX3cxX3xX5xX1xX10xX37xX3xX57dxX18xX10xX14xX3xX5xX30xX12xX32xX14xX3xX7xX36xX37xX42xX3xXd7xXd8xX3xX28xX28xXdcxX28xX28xX3xX4xadaaxX3xX63xX3cxX14xX3xX13xX12xX10xX3bxX3xX5xX3bxX3cxX14xX3xX63xXd8xX3xX63xXc0xX14xX3xXbfxX134xX3xXe0xX3cxX3xX5xX46xX3xX7xX12xX54xX18xX3xX5xX30xX12xX32xX14xX3xX7xX36xX37xX3xX20xX1xX3bxX3xX102xXd7xX57xX105xX3xX5xX108xX14xX1xX3xX3axX3cxX3xX28xX110xX14xX1xXf2xX0xX77xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX30xX12xX13xX1xX5xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX5a2xX18xX5xX1xX3bxX30xXaxX2exX5a2xX14xX1xX3xX3axX3bxX3cxX12xX0xX77xX27xX2e
Anh Hoài