Play-off Nam Định vs Hà Nội B: CĐV Hà Tĩnh “đổ bộ” sân Vinh
(Baohatinh.vn) - Trận play-off giữa Nam Định và Hà Nội B diễn ra lúc 16h30 chiều nay trên sân Vinh. Theo thông tin từ phía đội bóng, sau trận cầu này, Hà Nội B sẽ được chuyển giao cho Hà Tĩnh. Vì thế, rất đông khán giả đã cất công ra sân Vinh cổ vũ cho đội bóng sắp tới là đội nhà của mình.
1681x77fex5f49x44bdx8907x593cx65fex7bbdxa447xX7x4255xa1ffx3397xa92fx94d1x61d4xX5x593dxXax4e10xaad9xX5xX6x2912x2e51x5bf3x68bdxX19xX3x550axX6x53e7xX3x4ff5x53bbx3818xX1xX3x6a36xX7xX3x1e53x684cxX3xX1cx1a4dxXdxX3x9372x7af5xX3x9f39xX20x54a6xX3xX28xX29xX3xXcx19edxX22xX1xX3xXaxa714x4a72xX3x7560xX2cxXaxX3xX7x46e2xX22xX3xX34xXdxX22xX1xX0x524axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX10xX6x88bdxXaxX12xXcx846bx8518xX22xX3xXbxX5xX6xX16xX17xX18xX19xX19xX3x187exXdx4a3bxX6xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX25xX29xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX3xX61xXdx4b2bxX22xX3xX65xX6xX3xX5x49a0xX4xX3xX2xaaa6xX1x7423x2a06xX3xX4xX1xXdx7773x2488xX3xX22xX6xX16xX3xXexX65x2abexX22xX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1x18c8xX3xXcxX1xX10xX18xX3xXexX1x4e71xX22xX72xX3xXexXdxX22xX3xXex7db1xX3xXbxX1xa4b5xX6xX3xX3fxX2cxXdxX3xX42x6be4xX22xX72x2b54xX3xX7xX6xXa2xX3xXexX65xX66xX22xX3xX4x894exXa2xX3xX22xX29xX16xXd6xX3xX0xX6xX3xX1xX65xX10xX19xX9xXaxX1xXexXexXbxX30xX4fxX4fxX42xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb5xX25xX22xX4fxXexX18xXbxXdxX4xX4fxX99xX2xa9c5xX4fxX4xX5xX42xX17xX42xX18xX22xX72xX17xX61xX6xX17xX1xX6xX17xXexXdxX22xX1xX4fxXaxX3xXexX6xX65xX72xX10xXexX9xXax1761xX42xX5xX6xX22x813cxXaxX3xX65xX10xX5xX9xXaxX22xX18xX18xXbxX10xX22xX10xX65xXaxX12xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX3xX7x6fc0xX3xX3fx3872x6473xX4xX3xX4xX1xXa2xX16x201bxX22xX3xX72xXdxX6xX18xX3xX4xX1xX18xX3xX28xX29xX3xXcxX3axX22xX1xX0xX4fxX6xX12xXb5xX3xX34x16acxX3xXexX1x91fbxXd6xX3xX65x5713xXexX3xX3fxXbexX22xX72xX3xX134xX1x7932xX22xX3xX72xXdx7fb3xX3xX3fx4a8bxX3xX4xX17dxXexX3xX4xXbexX22xX72xX3xX65xX6xX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1xX3xX4xX40xX3xX25x5a5dxX3xX4xX1xX18xX3xX3fxX2cxXdxX3xX42xXd3xX22xX72xX3xX7x9c84xXbxX3xXexa733xXdxX3xX5xX29xX3xX3fxX2cxXdxX3xX22xX1xX29xX3xX4x68c7xX6xX3xX1exX175xX22xX1xXb5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX18xX61xX16xX3xXbxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax5c54xXdxX61xXexX1xX30xX3xX99xX2x692dxXbx22bdx41fdxX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexX30xX3x4e5exX2xX9cxXbxX219xX21axXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30xX4fxX4fxXdxXb5xX42xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb5xX25xX22xX4fxX22xX10xX20exX7xX4fxX2xX10fxX224xX2xX4fxX2xX9cxX217xX61xX99xX2xX224xX224x95c5xX217xX99xXexX9bxX99xX2xX224xX5xX224xX17xX224xX9bxX259xX217x9014xX224xX224xX99xX17xX268xX99xX268xX2xX99xX217xX268xX2xX224xX217xX9cxXb5x2a85xXbxX72x3ea7xX65xX9x2285xX217xX9bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX5xX6xX16xX17xX18xX19xX19xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX25xX7xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX34xX3xX28xX29xX3xXcxX3axX22xX1xX3x913cxX3fxX40xX3xX42xX2cx4d94xX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX12xX32xX20xX34xX3xX28xX29xX3xXcxX3axX22xX1xX3xXexX66xXbxX3xXexX65xXa2xX22xX72xX3xXexX65xX153xX1bexX4xX3xX34xXdxX22xX4xX18xX1exX3xX13xX5xX6x467axX6xX3xX4xX1xXa2x2c1exX22xX3xX42xX21xX3xX65xX6xX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX18xX61xX16xX3xXbxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX20exXdxX61xXexX1xX30xX3xX99xX2xX217xXbxX219xX21axX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexX30xX3xX224xX2xX9cxXbxX219xX21axXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30xX4fxX4fxXdxXb5xX42xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb5xX25xX22xX4fxX22xX10xX20exX7xX4fxX2xX10fxX224xX2xX4fxX2xX9cxX217xX61xX99xX2xX224xX217xX9cxX9cxX259xXexX10fxX2xX217xX99xX5xX2xX9cxX17xX224xX224xX9cxX217xX268xX217xX217xX268xX17xX217xX99xX268xX259xX99xX99xX9cxX268xX9cxX10fxX9cxXb5xX279xXbxX72xX27cxX65xX9xX217xX217xX9cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX5xX6xX16xX17xX18xX19xX19xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX25xX7xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX34xX3xX28xX29xX3xXcxX3axX22xX1xX3xX2b4xX3fxX40xX3xX42xX2cxX2baxX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX12xX1cxX1xXdxXa1xXa2xX3xX32xX20xX34xX3xX5xX1bexX22xX3xXexXa2xX40xXdxXb5xXb5xXb5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX18xX61xX16xX3xXbxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX20exXdxX61xXexX1xX30xX3xX99xX2xX217xXbxX219xX21axX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexX30xX3xX224xX2xX9cxXbxX219xX21axXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30xX4fxX4fxXdxXb5xX42xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb5xX25xX22xX4fxX22xX10xX20exX7xX4fxX2xX10fxX224xX2xX4fxX2xX9cxX217xX61xX99xX2xX224xX217xX2xX9cxX224xXexX217xX27fxX268xX224xX5xX27fxX17xX224xX9bxX27fxX10fxX27fxX259xX217xX268xX17xX224xX268xX9cxX9bxX9cxX9bxX99xX10fxX2xX10fxX9bxXb5xX279xXbxX72xX27cxX65xX9xX2xX99xX99xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX5xX6xX16xX17xX18xX19xX19xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX25xX7xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX34xX3xX28xX29xX3xXcxX3axX22xX1xX3xX2b4xX3fxX40xX3xX42xX2cxX2baxX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX12xX32xX20xX34xX3xX22xX74xX3xX22xX1xXdxaa40xXexX3xXexX175xX22xX1xX3xXexX1xX6xX1exX3xX72xXdxX6xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX18xX61xX16xX3xXbxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX20exXdxX61xXexX1xX30xX3xX99xX2xX217xXbxX219xX21axX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexX30xX3xX224xX2xX9cxXbxX219xX21axXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30xX4fxX4fxXdxXb5xX42xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb5xX25xX22xX4fxX22xX10xX20exX7xX4fxX2xX10fxX224xX2xX4fxX2xX9cxX217xX61xX99xX2xX224xX217xX9cxX268xX99xXexX224xX268xX224xX5xX224xX17xX224xX224xX9cxX268xX99xX217xX217xX2xX17xX27fxX2xX27fxX224xX99xX259xX27fxX259xX217xX268xX27fxXb5xX279xXbxX72xX27cxX65xX9xX99xX268xX99xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX5xX6xX16xX17xX18xX19xX19xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX25xX7xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX34xX3xX28xX29xX3xXcxX3axX22xX1xX3xX2b4xX3fxX40xX3xX42xX2cxX2baxX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX12xXb5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX18xX61xX16xX3xXbxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX20exXdxX61xXexX1xX30xX3xX99xX2xX217xXbxX219xX21axX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexX30xX3xX224xX2xX9cxXbxX219xX21axXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30xX4fxX4fxXdxXb5xX42xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb5xX25xX22xX4fxX22xX10xX20exX7xX4fxX2xX10fxX224xX2xX4fxX2xX9cxX217xX61xX99xX2xX224xX217xX9cxX224xX268xXexX99xX268xX27fxX9cxX5xX9cxX17xX224xX224xX9cxX268xX9bxX2xX10fxX217xX17xX224xX27fxX259xX217xX224xX27fxX268xX268xX268xX217xX217xXb5xX279xXbxX72xX27cxX65xX9xX9bxX217xX268xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX5xX6xX16xX17xX18xX19xX19xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX25xX7xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX34xX3xX28xX29xX3xXcxX3axX22xX1xX3xX2b4xX3fxX40xX3xX42xX2cxX2baxX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX12xX2fx6d1cxX3xX4xa17axX22xX72xX3xX4xX18xX22xX3xX3fxXdxX3xX4xX40xX3xX25xX1aaxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX18xX61xX16xX3xXbxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX20exXdxX61xXexX1xX30xX3xX99xX2xX217xXbxX219xX21axX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexX30xX3xX224xX2xX9cxXbxX219xX21axXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30xX4fxX4fxXdxXb5xX42xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb5xX25xX22xX4fxX22xX10xX20exX7xX4fxX2xX10fxX224xX2xX4fxX2xX9cxX217xX61xX99xX2xX224xX217xX9cxX217xX217xXexX99xX259xX2xX224xX5xX268xX17xX224xX9bxX259xX217xX2xX99xX224xX259xX17xX99xX259xX259xX10fxX27fxX10fxX99xX27fxX9bxX27fxX268xXb5xX279xXbxX72xX27cxX65xX9xX268xX27fxX259xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX5xX6xX16xX17xX18xX19xX19xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX25xX7xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX34xX3xX28xX29xX3xXcxX3axX22xX1xX3xX2b4xX3fxX40xX3xX42xX2cxX2baxX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX12xX32xX1xXa2xX30cxX22xX3xX42xX21xX3xX5xXaaxX22xX3xX3fxX153x870dxX22xX72xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX18xX61xX16xX3xXbxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX20exXdxX61xXexX1xX30xX3xX99xX2xX217xXbxX219xX21axX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexX30xX3xX224xX2xX9cxXbxX219xX21axXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30xX4fxX4fxXdxXb5xX42xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb5xX25xX22xX4fxX22xX10xX20exX7xX4fxX2xX10fxX224xX2xX4fxX2xX9cxX217xX61xX99xX2xX99xX268xX2xX9cxX99xXexX2xX9cxX217xX224xX5xX99xX17xX224xX9bxX27fxX224xX224xX9bxX224xX10fxX17xX217xX217xX2xX27fxX268xX217xX10fxX224xX10fxX99xX9cxXb5xX279xXbxX72xX27cxX65xX9xX268xX99xX10fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX5xX6xX16xX17xX18xX19xX19xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX25xX7xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX34xX3xX28xX29xX3xXcxX3axX22xX1xX3xX2b4xX3fxX40xX3xX42xX2cxX2baxX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX12xXb5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX18xX61xX16xX3xXbxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX20exXdxX61xXexX1xX30xX3xX99xX2xX217xXbxX219xX21axX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexX30xX3xX224xX2xX9cxXbxX219xX21axXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30xX4fxX4fxXdxXb5xX42xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb5xX25xX22xX4fxX22xX10xX20exX7xX4fxX2xX10fxX224xX2xX4fxX2xX9cxX217xX61xX99xX2xX99xX268xX2xX2xX259xXexX259xX9bxX9bxX259xX5xX9cxX17xX224xX9bxX27fxX10fxX10fxX10fxX10fxX9bxX17xX268xX259xX99xX9bxX259xX9bxX2xX9cxX27fxX99xX268xXb5xX279xXbxX72xX27cxX65xX9xX99xX9bxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX5xX6xX16xX17xX18xX19xX19xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX25xX7xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX34xX3xX28xX29xX3xXcxX3axX22xX1xX3xX2b4xX3fxX40xX3xX42xX2cxX2baxX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX12xX32xX20xX34xX3xX4xX40xX3xX25xX1aaxX3xX65xX17dxXexX3xX4xX1xXa2xX16xXaaxX22xX3xX22xX72xX1xXdxX553xXbxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX18xX61xX16xX3xXbxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX32xX10xX22xXexX10xX65xX3xX61xXexX1xXa2xX1exX42xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX20exXdxX61xXexX1xX30xX3xX99xX2xX217xXbxX219xX21axX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexX30xX3xX224xX2xX9cxXbxX219xX21axXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30xX4fxX4fxXdxXb5xX42xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb5xX25xX22xX4fxX22xX10xX20exX7xX4fxX2xX10fxX224xX2xX4fxX2xX9cxX217xX61xX99xX2xX99xX268xX2xX9bxX9cxXexX27fxX2xX259xX217xX5xX99xX17xX224xX9bxX259xX217xX9cxX217xX2xX9cxX17xX268xX2xX9bxX9cxX224xX224xX224xX259xX9bxX27fxX2xXb5xX279xXbxX72xX27cxX65xX9xX217xX268xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX5xX6xX16xX17xX18xX19xX19xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX25xX7xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX34xX3xX28xX29xX3xXcxX3axX22xX1xX3xX2b4xX3fxX40xX3xX42xX2cxX2baxX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX12xXexXc7xX3xXexX65xX77axX22xX72xX3xX134x8a01xX22xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX18xX61xX16xX3xXbxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX20exXdxX61xXexX1xX30xX3xX99xX2xX217xXbxX219xX21axX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexX30xX3xX224xX2xX9cxXbxX219xX21axXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30xX4fxX4fxXdxXb5xX42xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb5xX25xX22xX4fxX22xX10xX20exX7xX4fxX2xX10fxX224xX2xX4fxX2xX9cxX217xX61xX99xX2xX99xX224xX224xX9cxX259xXexX10fxX27fxX9bxX10fxX5xX2xX17xX224xX9bxX10fxX268xX10fxX268xX224xX10fxX17xX9bxX9bxX224xX217xX268xX9bxX224xX27fxX9bxX259xX27fxXb5xX279xXbxX72xX27cxX65xX9xX27fxX268xX9cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX5xX6xX16xX17xX18xX19xX19xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX25xX7xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX34xX3xX28xX29xX3xXcxX3axX22xX1xX3xX2b4xX3fxX40xX3xX42xX2cxX2baxX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX12xX3fxX179xX22xX3xX187xX18xX3xX4xX8a7xX3xX3fx2f25xX3xX7xX6xX18xX3xX25xX29xX22xX72xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX18xX61xX16xX3xXbxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX20exXdxX61xXexX1xX30xX3xX99xX2xX217xXbxX219xX21axX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexX30xX3xX224xX2xX9cxXbxX219xX21axXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30xX4fxX4fxXdxXb5xX42xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb5xX25xX22xX4fxX22xX10xX20exX7xX4fxX2xX10fxX224xX2xX4fxX2xX9cxX217xX61xX99xX2xX99xX224xX224xX9bxX9cxXexX259xX9cxX99xX224xX5xX27fxX17xX224xX9bxX27fxX10fxX10fxX224xX9cxX9cxX17xX2xX27fxX268xX268xX259xX268xX217xX10fxX9bxX99xX27fxXb5xX279xXbxX72xX27cxX65xX9xX99xX99xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX5xX6xX16xX17xX18xX19xX19xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX25xX7xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX34xX3xX28xX29xX3xXcxX3axX22xX1xX3xX2b4xX3fxX40xX3xX42xX2cxX2baxX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX12xX3fxXa1xXa2xX3xX3fxX153xX154xX4xX3xX32xX20xX34xX3xX28xX29xX3xXcxX3axX22xX1xX3xX4xX1xXa2xX30cxX22xX3xX42xX21xX3xXexXc7xX3xXexX65xX153xX1bexX4xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX18xX61xX16xX3xXbxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX20exXdxX61xXexX1xX30xX3xX99xX2xX217xXbxX219xX21axX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexX30xX3xX268xX259xX259xXbxX219xX21axXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30xX4fxX4fxXdxXb5xX42xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb5xX25xX22xX4fxX22xX10xX20exX7xX4fxX2xX10fxX224xX2xX4fxX2xX9cxX217xX61xX99xX2xX99xX268xX2xX9bxX10fxXexX268xX2xX259xX5xX9cxX17xX224xX9bxX10fxX10fxX9cxX217xX217xX259xX17xX2xX259xX2xX259xX2xX268xX217xX99xX10fxX10fxX2xXb5xX279xXbxX72xX27cxX65xX9xX259xX10fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX5xX6xX16xX17xX18xX19xX19xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX25xX7xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX34xX3xX28xX29xX3xXcxX3axX22xX1xX3xX2b4xX3fxX40xX3xX42xX2cxX2baxX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX12xX25xX29xX3xX22xX1xXa2xX2cxX1exX3xX3fxXd0fxX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX18xX61xX16xX3xXbxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX20exXdxX61xXexX1xX30xX3xX99xX2xX217xXbxX219xX21axX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexX30xX3xX224xX2xX9cxXbxX219xX21axXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30xX4fxX4fxXdxXb5xX42xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb5xX25xX22xX4fxX22xX10xX20exX7xX4fxX2xX10fxX224xX2xX4fxX2xX9cxX217xX61xX99xX2xX10fxX268xX268xX2xX259xXexX27fxX268xX99xX10fxX5xX27fxX17xX224xX9bxX10fxX10fxX9cxX268xX224xX27fxX17xX224xX259xX268xX217xX224xX9cxX259xX9cxX27fxX10fxX10fxXb5xX279xXbxX72xX27cxX65xX9xX99xX259xX9bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX5xX6xX16xX17xX18xX19xX19xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX25xX7xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX34xX3xX28xX29xX3xXcxX3axX22xX1xX3xX2b4xX3fxX40xX3xX42xX2cxX2baxX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX12xXcxXdxX179xX4xX3xX22xXa2xX77axXdxX3xX134xX1xXdxX3xX4xXe2xXa2xX3xXexX1xX1cdxX3xX42xXd0fxX3xX5x89d2xX3xX4x8dfexX3xX1xX2cxXdxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX18xX61xX16xX3xXbxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX20exXdxX61xXexX1xX30xX3xX99xX2xX217xXbxX219xX21axX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexX30xX3xX224xX2xX9cxXbxX219xX21axXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30xX4fxX4fxXdxXb5xX42xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb5xX25xX22xX4fxX22xX10xX20exX7xX4fxX2xX10fxX224xX2xX4fxX2xX9cxX217xX61xX99xX2xX10fxX268xX268xX9bxX9bxXexX224xX2xX224xX2xX5xX9bxX17xX224xX9bxX259xX217xX268xX268xX9bxX217xX17xX268xX9cxX259xX27fxX9cxX9cxX2xX99xX9cxX9cxX9bxXb5xX279xXbxX72xX27cxX65xX9xX9bxX99xX217xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX5xX6xX16xX17xX18xX19xX19xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX25xX7xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX34xX3xX28xX29xX3xXcxX3axX22xX1xX3xX2b4xX3fxX40xX3xX42xX2cxX2baxX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX12xXb5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX18xX61xX16xX3xXbxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX20exXdxX61xXexX1xX30xX3xX99xX2xX217xXbxX219xX21axX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexX30xX3xX224xX2xX9cxXbxX219xX21axXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30xX4fxX4fxXdxXb5xX42xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb5xX25xX22xX4fxX22xX10xX20exX7xX4fxX2xX10fxX224xX2xX4fxX2xX9cxX217xX61xX99xX2xX10fxX268xX268xX224xX268xXexX259xX9cxX9bxX217xX5xX2xX17xX224xX224xX9cxX268xX9bxX259xX2xX9cxX17xX9bxX9cxX224xX9bxX9bxX2xX9bxX99xX99xX10fxX9bxXb5xX279xXbxX72xX27cxX65xX9xX217xX9cxX224xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX5xX6xX16xX17xX18xX19xX19xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX25xX7xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX34xX3xX28xX29xX3xXcxX3axX22xX1xX3xX2b4xX3fxX40xX3xX42xX2cxX2baxX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX12xXb5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX18xX61xX16xX3xXbxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX20exXdxX61xXexX1xX30xX3xX99xX2xX217xXbxX219xX21axX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexX30xX3xX224xX2xX9cxXbxX219xX21axXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30xX4fxX4fxXdxXb5xX42xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb5xX25xX22xX4fxX22xX10xX20exX7xX4fxX2xX10fxX224xX2xX4fxX2xX9cxX217xX61xX99xX2xX27fxX9bxX9cxX9cxX9cxXexX259xX2xX99xX217xX5xX217xX17xX2xXb5xX279xXbxX72xX27cxX65xX9xX27fxX27fxX224xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX5xX6xX16xX17xX18xX19xX19xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX25xX7xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX34xX3xX28xX29xX3xXcxX3axX22xX1xX3xX2b4xX3fxX40xX3xX42xX2cxX2baxX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX12xXcxX65xXaaxX22xX3xX7xX47xX22xXd6xX3xX4xX187xX4xX3xX4xXe2xXa2xX3xXexX1xX1cdxX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX3xXexX1xXdxX3xX3fxX17dxXa2xX3xX22x997axX22xX72xX3xX22xX40xX3xX22xX72xX6xX16xX3xX134xX1xXdxX3xXexXdxX179xX22xX72xX3xX4x6ef5xXdxX3xX134xX1xX6xXdxX3xX4xXa2xX2cxX4xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX18xX61xX16xX3xXbxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX20exXdxX61xXexX1xX30xX3xX99xX2xX217xXbxX219xX21axX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexX30xX3xX224xX2xX9cxXbxX219xX21axXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30xX4fxX4fxXdxXb5xX42xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb5xX25xX22xX4fxX22xX10xX20exX7xX4fxX2xX10fxX224xX2xX4fxX2xX9cxX217xX61xX99xX2xX27fxX9bxX9cxX9cxX99xXexX2xX259xX217xX9bxX5xX10fxX17xX268xXb5xX279xXbxX72xX27cxX65xX9xX9bxX217xX217xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX5xX6xX16xX17xX18xX19xX19xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX25xX7xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX34xX3xX28xX29xX3xXcxX3axX22xX1xX3xX2b4xX3fxX40xX3xX42xX2cxX2baxX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX12xX134xX1xXdxX179xX22xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX134xX1xXbexX22xX72xX3xXexX1xX15bxX3xX1xXdxX553xX22xX3xX3fxX153xX154xX4xX3xX22xX1xXdxXa1xXa2xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX18xX61xX16xX3xXbxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX20exXdxX61xXexX1xX30xX3xX99xX2xX217xXbxX219xX21axX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexX30xX3xX224xX2xX9cxXbxX219xX21axXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30xX4fxX4fxXdxXb5xX42xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb5xX25xX22xX4fxX22xX10xX20exX7xX4fxX2xX10fxX224xX2xX4fxX2xX9cxX217xX61xX99xX2xX27fxX9bxX9cxX2xX9bxXexX259xX99xX268xX259xX5xX224xX17xX9bxXb5xX279xXbxX72xX27cxX65xX9xX2xX99xX224xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX5xX6xX16xX17xX18xX19xX19xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX25xX7xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX34xX3xX28xX29xX3xXcxX3axX22xX1xX3xX2b4xX3fxX40xX3xX42xX2cxX2baxX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX12x8565xX2cxXexX3xXbxX1xX6xX3xX3fxX2cxXexX3xXbxX1xX187xX3xX42xXaaxX22xX3xX4xX187xX22xX1xX3xXexX65xX187xXdxX3xX4xX1cdxX6xX3xX4xXe2xXa2xX3xXexX1xX1cdxX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX18xX61xX16xX3xXbxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX20exXdxX61xXexX1xX30xX3xX99xX2xX217xXbxX219xX21axX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexX30xX3xX224xX2xX9cxXbxX219xX21axXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30xX4fxX4fxXdxXb5xX42xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb5xX25xX22xX4fxX22xX10xX20exX7xX4fxX2xX10fxX224xX2xX4fxX2xX9cxX217xX61xX99xX2xX27fxX9bxX9cxX268xX268xXexX268xX2xX99xX259xX5xX2xX17xX224xXb5xX279xXbxX72xX27cxX65xX9xX9bxX27fxX268xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX5xX6xX16xX17xX18xX19xX19xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX25xX7xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX34xX3xX28xX29xX3xXcxX3axX22xX1xX3xX2b4xX3fxX40xX3xX42xX2cxX2baxX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX12x993axXaaxX3x69c7xXa2xX47xX22xX3xXcxX95xX3xXexX1xXdxX3xX3fxX17dxXa2xX3xX134xX1xX187xX3xX22xX40xXdxX3xX42xX66xXexX3xX42xXaaxX22xX3xX4xX187xX22xX1xX3xXexX65xX187xXdxXb5xX3xX1cxX72xX6xX16xX3xX7xX6xXa2xX3xXexX65xX66xX22xX3xX3fxX17dxXa2xX3xX22xX29xX16xXd6xX3xX1733xXa2xX47xX22xX3xXcxX95xX3xX4xX77dxX22xX72xX3xX9bxX3xX3fx94baxX22xX72xX3xX3fxX2cxXdxX3xX134xX1xX187xX4xX3xX4xX1cdxX6xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX7xX150xX3xX42xX6xX16xX3xX7xX6xX22xX72xX3x5f76xX22xX61xX18xX22xX10xX7xXdxX6xX3xX3fxX15bxX3xX1xX2cxXdxX3xa52bxXa2xX47xX22xX3xX4xX77dxX22xX72xX3x9353xX2xX259xX3xX34xXdxX553xXexX3xX1cxX6xX1exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX18xX61xX16xX3xXbxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX32xX10xX22xXexX10xX65xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX20exXdxX61xXexX1xX30xX3xX99xX2xX217xXbxX219xX21axX3xX1xX10xXdxX72xX1xXexX30xX3xX224xX2xX9cxXbxX219xX21axXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30xX4fxX4fxXdxXb5xX42xX6xX18xX1xX6xXexXdxX22xX1xXb5xX25xX22xX4fxX22xX10xX20exX7xX4fxX2xX10fxX224xX2xX4fxX2xX9cxX217xX61xX99xX2xX27fxX9bxX9cxX268xX259xXexX2xX27fxX99xX10fxX5xX10fxX17xX99xXb5xX279xXbxX72xX27cxX65xX9xX268xX9cxX268xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX5xX6xX16xX17xX18xX19xX19xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX25xX7xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX34xX3xX28xX29xX3xXcxX3axX22xX1xX3xX2b4xX3fxX40xX3xX42xX2cxX2baxX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX6xXbxXexXdxX18xX22xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX219xXexX17xX6xX5xXdxX72xX22xX30xX3xX279xXa2xX7xXexXdxX19xX16xX21axXaxX12xXcxX1xXe2xX16xX3xXexX65xX13e2xX3xX28xX1730xX34xX3xX13xX1x35e3xX1exX3xX1606xXdxX22xX1xX3xX20x1d4axX4xX3xX3fxX18fxX3xX134xX1xXbexX22xX72xX3xXexX1xX15bxX3xX25xX153xX154xXexX3xX17baxXa2xX6xX3xX3fxX153xX154xX4xX3xX4xX187xX4xX3xX4xXe2xXa2xX3xXexX1xX1cdxX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xXd6xX3xX3fxX29xX22xX1xX3xX5xX108bxX3xX1x1bddxX22xX3xX25xX1bexXdxX3xX34xXb5xX1730xX10xX6xX72xXa2xX10xX3xX268xX9cxX2xX259xXb5xX3xXcxXa2xX16xX3xX22xX1xXdxXaaxX22xXd6xX3xX25xX1bexXdxX3xX5xX18fdxX6xX3xX4xXe2xXa2xX3xXexX1xX1cdxX3xXexX65x7277xX3xXexXa2xX40xXdxX3xX3fxXe2xX16xX3xXexX65xXdxX15bxX22xX3xX25x6b8exX22xX72xXd6xX3xX3fxX2cxXdxX3xX42xXd3xX22xX72xX3xX7xX1baxXbxX3xX3fxX153xX154xX4xX3xX4xX1xXa2xX16xX15bxX22xX3xX72xXdxX6xX18xX3xX4xX1xX18xX3xX28xX29xX3xXcxX3axX22xX1xX3xX7xX150xX3xX1xX18fdxX6xX3xX1xX193axX22xX3xX5xX29xX3xX3fxX2cxXdxX3xX42xXd3xX22xX72xX3xX3fxX187xX22xX72xX3xX219xX10xX1exX3xXexX65xX18xX22xX72xX3xX1exX77dxX6xX3xX72xXdxX18cxXdxX3xXexX1bexXdxXb5xX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX42xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX219xX6xX22xX1xX22xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX22xX72xX9xXaxX9cxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX61xX61xXdxX22xX72xX9xXaxX217xXaxX12xX0xXexX42xX18xX61xX16xX12xX0xXexX65xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX18xX61xX16xXaxX12xXcxX1xXbexX22xX72xX3xXexXdxX22xX3xXexX65xX153xX1bexX4xX3xXexX65xX66xX22xX3xX3fxX17dxXa2xX30xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX18xX61xX16xXaxX12xX17xX3xXcxX1xX10xX18xX3xX17baxXa2xX16xX3xX3fxX21xX22xX1xX3xX4xX1cdxX6xX3xX2fxXcxX32xXd6xX3xX4xX187xX4xX3xX22xX72xX18xX18f4xXdxX3xX42xXdxX22xX1xX3xX7xX150xX3xX134xX1xXbexX22xX72xX3xX3fxX153xX154xX4xX3xXexX1xX6xX1exX3xX61x849bxX3xXexX65xX66xX22xX3xXbxX5xX6xX16xX17xX18xX19xX19xX3xX5xXe2xX22xX3xX22xX29xX16xXb5xX3x8294xX18xX3xX3fxXd3xXd6xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX7xX150xX3xXexX1xXdxX179xXa2xX3xX25xX1baxX22xX72xX3xXexXdxXa1xX22xX3xX3fxX18f4xX18xX3xX1ac0xXdxX18xX72xX18xX3xX13xX10xX65xX10xXdxX65xX6xX3xXexX65xXaaxX22xX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1xXb5xX3xX20xX187xX22xX72xX3xX4xX1xX95xX3x396bxXd6xX3xX1ac0xXdxX18xX72xX18xX3xX13xX10xX65xX10xXdxX65xX6xX3xX4xX1xXcbxX22xX1xX3xX5xX29xX3xX4xX1xX47xX22xX3xX7xX95xXexX3xX7xX77axX3xX2xX3xX4xX1cdxX6xX3xX3fxX2cxXdxX3xX4xX1xX1cdxX3xX7xX47xX22xX3xXcxX1xXdxXaaxX22xX3xXcxX65xX153xX8a7xX22xX72xX3x1b55xX3xX34xX17xX1730xX10xX6xX72xXa2xX10xX3xX268xX9cxX2xX10fxX3xX25xX1bexXdxX3xX27fxX3xXbxX1xX6xX3xX5xX29xX1exX3xX42xX29xX22xXd6xX3xX61xX77dxX3xX4xX1x892bxX3xX4xX1xX108exXdxX3xX2xX9cxX3xXexX65xX66xX22xXb5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX18xX61xX16xXaxX12xX17xX3xX1730xX1aa7xX4xX3xX5xX153xX154xX22xX72xX3xX4xX1cdxX6xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX3xX4xXd3xX3xX22xX13e2xX22xX72xX3xX4xX77axXexX3xX5xX29xX3xX5xX18fdxX6xX3xX4xXe2xXa2xX3xXexX1xX1cdxX3xX17c4xX268xX2xX3xX25xX29xX3xX17c4xX2xX259xX3xX61xX18xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3x4113xX32xX3xX3fxX29xX18xX3xXexX18f4xX18xXb5xX3x1af1xX17dxXexX3xX22xX1xXdxXa1xXa2xX3xX4xXe2xXa2xX3xXexX1xX1cdxX3xX4xX1cdxX6xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX3xX3fxX18fxX3xX25xX29xX3xX3fxX6xX22xX72xX3xX134xX1xX18xX187xX4xX3xX187xX18xX3xX17c4xX2xX259xX3xX34xXdxX553xXexX3xX1cxX6xX1exXb5xX3xX20x79d3xX4xX3xX42xXdxX553xXexXd6xX3xXexX1xX1cdxX3xX1exXbexX22xX3xX20x8abbxX3x9038x8188xX3xX28xXa2xX16xX3xXexXc7xX22xX72xX3xXexX1xX6xX1exX3xX61xX1aa7xX3xX17c4xX268xX9cxX3x647fxX18xX65xX5xX61xX3xX32xXa2xXbxX3xX268xX9cxX2xX27fxX3xX4xX77dxX22xX72xX3xX17c4xX268xX9cxX3xX34xXdxX553xXexX3xX1cxX6xX1exXb5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX18xX61xX16xXaxX12xX17xX3xX1c49xX6xXa2xX3xXexX65xX66xX22xX3xX3fxX17dxXa2xX3xXbxX5xX6xX16xX17xX18xX19xX19xX3xX25xX1bexXdxX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xXd6xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX3xX7xX150xX3xX3fxX153xX154xX4xX3xX4xX1xXa2xX16xX15bxX22xX3xX72xXdxX6xX18xX3xX4xX1xX18xX3xX28xX29xX3xXcxX3axX22xX1xXd6xX3xX61xX77dxX3xX4xXd3xX3xX72xXdxX29xX22xX1xX3xX17baxXa2xX16xXa1xX22xX3xX5xXaaxX22xX3xX1xX18f4xX22xX72xX3xX1xX6xX16xX3xXexXdxX179xXbxX3xXexa713xX4xX3xX1b52xX3xX5xX18f4xXdxX3xX1xX18f4xX22xX72xX3xX1cxX1xX17dxXexX3xX1exX77dxX6xX3xX7xX6xXa2xXb5xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX65xX12xX0xX4fxXexX42xX18xX61xX16xX12xX0xX4fxXexX6xX42xX5xX10xX12xX0xX61xXdxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX65xX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX7xXexX65xX18xX22xX72xX12xXcxXdxX22xX3xX5xXdxXaaxX22xX3xX17baxXa2xX6xX22xX30xX0xX4fxX7xXexX65xX18xX22xX72xX12xX0xXa2xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX17xXexX1xXa2xX1exX42xX17xX6xX22xX61xX17xX7xX6xXbxX18xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xXdxXa1xXa2xX3xX4xX1xX153xX6xX3xX42xXdxX179xXexX3xX25xXa1xX3xX13xX1xX18f4xX1exX3xXcxXa2xX17dxX22xX3xX28xX18cxXdxX3x563exX3xX4xX1xX47xX22xX3xX7xX95xXexX3xX3fxX187xX22xX72xX3xX7xX154xX3xX4xX1cdxX6xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxXaxX3xX1xX65xX10xX19xX9xXaxX4fxX42xX18xX22xX72xX17xX61xX6xX4fxX61xXdxX10xXa2xX17xX4xX1xXa2xX6xX17xX42xXdxX10xXexX17xX25xX10xX17xXbxX1xX6xX1exX17xXexXa2xX6xX22xX17xX1xX6xXdxX17xX17xX4xX1xX6xX22xX17xX7xXa2xXexX17xX61xX6xX22xX72xX17xX7xX18xX17xX4xXa2xX6xX17xX1xX6xX17xX22xX18xXdxX17xX42xX4fxX2xX99xX268xX224xX217xX9bxXb5xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX7xX65xX4xX9xXaxX4fxX1exX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX268xX9cxX4fxX22xX10xX20exX7xX4fxX2xX10fxX224xX2xX4fxX2xX9cxX217xX61xX217xX2xX99xX2xX2xX2xX268xXexX217xX2xX27fxX217xX5xX27fxX17xX9bxX27fxX259xX99xX9bxX99xX2xX27fxX17xX99xX99xX268xX2xX217xX99xX10fxX2xX27fxX224xX259xXb5xX279xXbxX72xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX5xX6xX16xX17xX18xX19xX19xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX25xX7xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX34xX3xX28xX29xX3xXcxX3axX22xX1xX3xX2b4xX3fxX40xX3xX42xX2cxX2baxX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX25xX12xX0xX7xXexX65xX18xX22xX72xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20xXdxXa1xXa2xX3xX4xX1xX153xX6xX3xX42xXdxX179xXexX3xX25xXa1xX3xX13xX1xX18f4xX1exX3xXcxXa2xX17dxX22xX3xX28xX18cxXdxX3xX1dc9xX3xX4xX1xX47xX22xX3xX7xX95xXexX3xX3fxX187xX22xX72xX3xX7xX154xX3xX4xX1cdxX6xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxXaxX3xX1xX65xX10xX19xX9xXaxX4fxX42xX18xX22xX72xX17xX61xX6xX4fxX61xXdxX10xXa2xX17xX4xX1xXa2xX6xX17xX42xXdxX10xXexX17xX25xX10xX17xXbxX1xX6xX1exX17xXexXa2xX6xX22xX17xX1xX6xXdxX17xX17xX4xX1xX6xX22xX17xX7xXa2xXexX17xX61xX6xX22xX72xX17xX7xX18xX17xX4xXa2xX6xX17xX1xX6xX17xX22xX18xXdxX17xX42xX4fxX2xX99xX268xX224xX217xX9bxXb5xX1xXexX1exXaxX12xX20xXdxXa1xXa2xX3xX4xX1xX153xX6xX3xX42xXdxX179xXexX3xX25xXa1xX3xX13xX1xX18f4xX1exX3xXcxXa2xX17dxX22xX3xX28xX18cxXdxX3xX1dc9xX3xX4xX1xX47xX22xX3xX7xX95xXexX3xX3fxX187xX22xX72xX3xX7xX154xX3xX4xX1cdxX6xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX65xX18xX22xX72xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX1606xX6xX22xX72xX3xXexX65xXaaxX22xX3xXexX6xX16xX3xXexX17dxX1exX3xX42xX13cbxX22xX72xX3xX3fxX2cxXdxX3xXexX65xX153xX1b52xX22xX72xX3xX25xX29xX3xX3fxX15bxX3xX5xX18f4xXdxX3xX61xX17dxXa2xX3xX17dxX22xX3xX3fxX66xX1exX3xX22x738bxXexX3xX25xX1bexXdxX3xX27fxX3xX42xX29xX22xX3xXexX1xX1baxX22xX72xX3xX72xX1xXdxX3xX3fxX153xX154xX4xX3xX1b52xX3xX1exX77dxX6xX3xX72xXdxX18cxXdxX3xX1xX18f4xX22xX72xX3xX1cxX1xX17dxXexX3x6c03xXa2xX77axX4xX3xX72xXdxX6xX3xX268xX9cxX2xX10fxXd6xX3xXexXdxXa1xX22xX3xX3fxX18f4xX18xX3xXexX65xX196dxX3xX13xX1xX18f4xX1exX3xXcxXa2xX17dxX22xX3xX28xX18cxXdxX3xX3fxX6xX22xX72xX3xX5xX29xX3xX4xX1xX47xX22xX3xX7xX95xXexX3xX3fxX187xX22xX72xX3xX72xX8a7xX1exX3xX22xX1xX17dxXexX3xX42xXaaxX22xX3xXbxX1xXcbxX6xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX3xXexX65xX153xX1bexX4xX3xXexX65xX66xX22xX3xX72xX1c35xXbxX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xXb5xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX25xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX5xX6xX16xX3xX18xX19xX19xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX17xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX20xX18f4xXdxX3xX4xX1xXdxX179xX22xX3xXexX65xXaaxX22xX3xX2b4xX4xX1xX18cxX18xX3xX5x395dxX6xX2baxX3xXexX1xX29xX22xX1xX3xX34xXdxX22xX1x9307xXaxX3xX1xX65xX10xX19xX9xXaxX4fxX42xX18xX22xX72xX17xX61xX6xX4fxXbxX5xX6xX16xX17xX18xX19xX19xX17xX22xX6xX1exX17xX61xXdxX22xX1xX17xX1xX6xX17xX22xX18xXdxX17xX42xX17xX61xX6xXdxX17xX4xX1xXdxX10xX22xX17xXexX65xX10xX22xX17xX4xX1xX6xX18xX17xX5xXa2xX6xX17xXexX1xX6xX22xX1xX17xX25xXdxX22xX1xX4fxX2xX99xX268xX9bxX99xX217xXb5xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX72xX3xX7xX65xX4xX9xXaxX4fxX1exX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX268xX9cxX4fxX22xX10xX20exX7xX4fxX2xX10fxX224xX2xX4fxX2xX9cxX99xX61xX224xX9cxX10fxX224xX99xX9cxX224xXexX27fxX27fxX10fxX99xX5xX10fxX17xX22xX6xX1exX61xXdxX22xX1xX99xX99xX9cxX17xX2xXb5xX279xXbxX72xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX5xX6xX16xX17xX18xX19xX19xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX25xX7xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX34xX3xX28xX29xX3xXcxX3axX22xX1xX3xX2b4xX3fxX40xX3xX42xX2cxX2baxX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX25xX12xX0xX7xXexX65xX18xX22xX72xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX5xX6xX16xX3xX18xX19xX19xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX17xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX20xX18f4xXdxX3xX4xX1xXdxX179xX22xX3xXexX65xXaaxX22xX3xX2b4xX4xX1xX18cxX18xX3xX5xX2113xX6xX2baxX3xXexX1xX29xX22xX1xX3xX34xXdxX22xX1xX2121xXaxX3xX1xX65xX10xX19xX9xXaxX4fxX42xX18xX22xX72xX17xX61xX6xX4fxXbxX5xX6xX16xX17xX18xX19xX19xX17xX22xX6xX1exX17xX61xXdxX22xX1xX17xX1xX6xX17xX22xX18xXdxX17xX42xX17xX61xX6xXdxX17xX4xX1xXdxX10xX22xX17xXexX65xX10xX22xX17xX4xX1xX6xX18xX17xX5xXa2xX6xX17xXexX1xX6xX22xX1xX17xX25xXdxX22xX1xX4fxX2xX99xX268xX9bxX99xX217xXb5xX1xXexX1exXaxX12xX13xX5xX6xX16xX3xX18xX19xX19xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX17xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX20xX18f4xXdxX3xX4xX1xXdxX179xX22xX3xXexX65xXaaxX22xX3xX2b4xX4xX1xX18cxX18xX3xX5xX2113xX6xX2baxX3xXexX1xX29xX22xX1xX3xX34xXdxX22xX1xX2121xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX65xX18xX22xX72xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX20xX2cxXdxX3xX42xXd3xX22xX72xX3xX4xXa2xX77axXdxX3xX4xX77dxX22xX72xX3xX61xX1aa7xX3xX1exX77dxX6xX3xX72xXdxX18cxXdxX3xX34xXb5xX1730xX10xX6xX72xXa2xX10xX3xX268xX9cxX2xX259xX3xX7xX150xX3xX3fxX153xX154xX4xX3xX219xX187xX4xX3xX3fxX21xX22xX1xX3xX42x8391xX22xX72xX3xXexX65xX66xX22xX3xXbxX5xX6xX16xX3xX18xX19xX19xX3xX72xXdxX74xX6xX3xX1cxX6xX1exX3xX20xX21xX22xX1xX3xX25xX29xX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX3xXexX65xXaaxX22xX3xX7xX47xX22xX3xX34xXdxX22xX1xX3xX25xX29xX18xX3xX5xX95xX4xX3xX2xX99xX1xX9bxX9cxX3xX4xX1xXdxXa1xXa2xX3xX2xX9bxX4fxX2xX9cxXb5xX3xX20xX47xX16xX3xX5xX29xX3xXexX65xX66xX22xX3xX3fxX17dxXa2xX3xX3fxX187xX22xX72xX3xX219xX10xX1exX3xX134xX1xXdxX3xX28xX29xX3xX1cxX2cxXdxX3xX2fxX3xX4xX1xX1b7axX3xX4xX13e2xX22xX3xX4xX187xX4xX1xX3xX7xX47xX22xX3xX4xX1xX108exXdxX3xX34xXb5xX1730xX10xX6xX72xXa2xX10xX3xX3fxX95xX22xX72xX3xX259xX9cxX3xXbxX1xX95xXexX3xX4xX13e2xX22xX3xX3fxX2cxXdxX3xX42xXd3xX22xX72xX3xXexX1xX29xX22xX1xX3xX1cxX6xX1exX3xX61xX3axX3xX22xX1xXdxXaaxX22xX3xX4xX1aaxX22xX72xX3xX134xX1xXbexX22xX72xX3xX1exXa2xX77axX22xX3xX42xX21xX3xX65xX1bexXexX3xX1xX18f4xX22xX72xXb5xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX25xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxXa2xX5xX12xX0xX61xXdxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX65xXaxX12xX0xX4fxX61xXdxX25xX12xX0xX4fxX61xXdxX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx87cfxXa2xXexX1xX18xX65xXaxX12xX1cxX1xXd3xX1exX3xX13xXb5xX34xX0xX4fxXbxX12
Nhóm P.V