Thu giữ hơn 3,3 m 3 gỗ
(Baohatinh.vn) - Sáng 6/12, đội cơ động Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh khi kiểm tra công tác bảo vệ rừng tại các tiểu khu, khu vực trên địa bàn huyện Hương Khê đã phát hiện, thu giữ hơn 3,3 m3 gỗ
ac53x13ffdx14c5fxdc50x13235x15e74x13e7fx137f5xe67bxX7x185a1xd76ex166f6x18becx18d8dx114a2xX5x13b41xXax1439dxXcxX1xc370xX3x14ff8xXdx10dcaxX3xX1x11c86x108a4xX3xb08fx1458dxX1fxX3x1486fxX0xX7xX15xXbxX12xX1fxX3xX0xf1ebxX7xX15xXbxX12xX17x14f8cxX0xX2cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx116afxX10xX6xcfe4xXaxX12xdd9bxc8fexX1dxX17xX3xf392xX2cxX2x160a2xX20xX3xbed7xe883xXdxX3xX4xX1cxX3xX54xX55xX1dxX17xX3x1600axX1xXdxX3xX4x15fe8xX4xX3x18a04xXdx108bdxX23xX3xX5x16f0cxX23xX3xX43x10d0fxX3xXcx163f3xX1dxX1xX3x10f78xX1xXdxX3xX79xXdxX6axX23xX3xXexbd75xX6xX3xX4x12525xX1dxX17xX3xXexX4axX4xX3xc652x132f2x13263xX3x155b5xc45cxX3xX83xf25bxX1dxX17xX3xXex11abbxXdxX3xX4xX4axX4xX3xXexXdxX6axX15xX3xX79xX1xX15xX20xX3xX79xX1xX15xX3xX93xdba6xX4xX3xXexX83xbae4xX1dxX3xX54x15cbbxX6xX3xX8fxX72xX1dxX3xX1xX15x148d1xX94xX1dxX3xX43xffbbxX1cxX1dxX17xX3xX68xX1xXb7xX3xX54x10b38xX3xXbxX1xX4axXexX3xX1xXdxX94xX1dxX20xX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1fxX3xX23xX0xX7xX15xXbxX12xX1fxX0xX2cxX7xX15xXbxX12xX3xX17xX32xX0xX2cxXbxX12xX0xXexX6xX8fxX5xX10xX3x155c6xXdxX46xXexX1xX9xXaxX51x12a43xX113xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX17xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX46xX46xXdxX1dxX17xX9xXaxX2xXaxX3xX8fxX91xX83xX46xX10xX83xX9xXaxX113xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX1dxX9xXaxX4xX10xX1dxXexX10xX83xXaxX12xX0xXexX8fxX91xX46xXc4xX12xX0xXexX83xX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX23xX17xX3xX7xX83xX4xX9xXaxX2cxX2cxXdx10cb0xX8fxX6xX91xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX16dxX93xX1dxX2cxX1dxX10xX10bxX7xX2cxX2xX1fx101afx150a2xX2cxX183xc774xX46xX4exX2xX113xX186xX51xX113xX113xXexX182xX51xc1ffxX192xX183xX5xX113xX16dx181e7xXbxX17xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXexX46xX12xX0xX2cxXexX83xX12xX0xXexX83xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX6xXbxXexXdxX91xX1dxXaxX12xX43xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1fxX3xX23xX0xX7xX15xXbxX12xX1fxX0xX2cxX7xX15xXbxX12xX3xX17xX32xX3xX8fxXbbxX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xX0xX2cxXbxX12xX0xX2cxXexX46xX12xX0xX2cxXexX83xX12xX0xX2cxXexX8fxX91xX46xXc4xX12xX0xX2cxXexX6xX8fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexXc4xX5xX10xX9xXaxXexX10x16e4fxXexce9exX6xX5xXdxX17xX1dx107f4xX3xX198xX15xX7xXexXdx10382xXc4x131a4xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx139cexX91xX46xXc4xXaxX12x155c7xX55xXdxX3xX4xX1cxX3xX54xX55xX1dxX17xX3xX54xXd3xX3xXexXdx10fd9xX1dxX3xX1xX72xX1dxX1xX3xX79xXdxX6axX23xX3xXexX83xX6xX20xX3xXbxX1xX4axXexX3xX1xXdxX94xX1dxX3xX93xX72xX3xXbxX1x18ee5xXdxX3xX1x15ad5xXbxX3xX93xe7e5xXdxX3xX43xX9cxXexX3xX79xXdxX6axX23xX3xX5xX6exX23xX3xX43xXc9xX1cxX1dxX17xX3xX68xX1xXb7xX20xX3xX60xX87xX1dxX17xX3xXexXc4xX3x122adxcec6x15df3x11773x17d36xX3xX60xX1xe144xX4xX3xc73axX3xb047xX54xX1cxX1dxX3xX93xXbbxX3xX4xX1x168f5xX3xX83xX97xX1dxX17xecf7xX3xX20xX3xX234x17b5bxX1dxX3xX22exXdxXb7xX1dxX3xXbxX1x18598xX1dxX17xX3xX186xadadxX186xX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX2xX51xX3xX8fxXb7xX3xX17xX32xX3xX46xX72xXdxX3xX1fxX20xX51xX3x12b51xX3xX186xX20xX186xX3xX23xX3xX93xX26exXdxX3xX79xX1xX266xXdxX3xX5xXc9xX26axX1dxX17xX3xX1xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX1fxX23xX0xX7xX15xXbxX12xX1fxX3xX0xX2cxX7xX15xXbxX12xX20xX3xXexX1xX15xX55xX4xX3xX1dxX1x103c9xX23xX3xX51xX3xX54xX245xX1dxX3xX1dxX1xX314xX23xX3xX183xX3xXexX9cxXdxX3xXexXdxX6axX15xX3xX79xX1xX15xX3xX51xX182xX183xX3xXexX1xX15xX55xX4xX3xX54xXbbxX6xX3xXbxX1xcc2bxX1dxX3xX212xXd3xX3xX43xXc9xX1cxX1dxX17xX3xX291xX6exX23xX16dxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXc4xX5xX10xX9xXaxXexX10xX212xXexX214xX6xX5xXdxX17xX1dxX21axX3xX198xX15xX7xXexXdxX221xXc4xX223xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22exX91xX46xXc4xXaxX12x17eadxX1dxX17xX3xX294xXc9xX1cxX1dxX17xX3xX292xX17x11381xX4xX3xX29cxX1dxX1xX3xX214xX3x15204xX1xX314xX3xX43xX9cxXexX3xXexX83xXc9x161cdxX1dxX17xX3xX43xX9cxXexX3xX68xXdxX6axX23xX3xX291xX6exX23xX3xX43xXc9xX1cxX1dxX17xX3xX68xX1xXb7xX3xX4xX1xX91xX3xX8fxXdxX245xXexX20xX3xX7xX266xX3xX17xX32xX3xXexX83xXb7xX1dxX3xXexX83xXbbxX3xX17xXdxX4axX3xX79xX1xX91xX90xX1dxX17xX3xX2xX113xX3xXexX83xXdxX94xX15xX3xX54xX2b3xX1dxX17xX16dxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29cxX15xXexX1xX91xX83xXaxX12xX234x14181xX60xX3xb9b3xe1d3xdebbx13cf1xX292xX3xX2dexX3xX22ex1229axad51xX3xXcxfc40xX40cxX292xe803xX0xX2cxXbxX12
ĐỨC QUYỀN – BẢO TRUNG