Samsung thua kiện Apple, bồi thường 119,6 triệu USD
Một tòa án liên bang Mỹ tuyên án Samsung vi phạm 2 bằng sáng chế của Apple, yêu cầu nhà sản xuất Hàn Quốc bồi thường hơn 119,6 triệu USD.
3a98xba18x913ax3aa8xa3e2xca47x6e61x56b9x4f8dxX7x6980xa8d8xd2cex9519xdb89x56faxX5xa17fxXaxc608xb69exX6xce2exX7x84a5x5791x7960xX3xXexX1xX17xX6xX3xa0b5xXdx6d61xX18xX3xa80dxXbxXbxX5xX10x7e5cxX3x68fcxb11fxXdxX3xXexX1xb757xbb4dxX18xX19xX3xX2xX2x5448xX2ax514exX3xXex7fb9xXdxX22xX17xX3x4dfdxX13xdaffxX0xd692xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXexd3d4xX5xX10xX9xXaxXexX10xc37exXex4e8fxX6xX5xXdxX19xX18x5cdexX3xc8f7xX17xX7xXexXdxdc17xX50xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd7b4xX10xX6x4053xXaxX12xcf31x5ba2xXexX3xXex890bxX6xX3x83e4xX18xX3xX5xXdxb5f3xX18xX3xX2cxX6xX18xX19xX3xX78x425axX3xXexX17xX50xX85xX18xX3xX80xX18xX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xa000xXdxX3xXbxX1x8bffxX15xX3x3e6exX3xX2cxa3cfxX18xX19xX3xX7xX80xX18xX19xX3xX4xX1xad9bxX3xX4xc381xX6xX3xX25xXbxXbxX5xX10xX2axX3xX50xX85xX17xX3xX4x6a72xX17xX3xX18xX1x6c11xX3xX7xa554xX18xX3xX57xX17x4f4dxXexX3xX72xXcexX18xX3x44b0xX17x8045xX4xX3xX2cxX2dxXdxX3xXexX1xX32xX33xX18xX19xX3xX1xb5eexX18xX3xX2xX2xX39xX2axX3bxX3xXexX3exXdxX22xX17xX3xX43xX13xX45xcb3cxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX19xX18xX5fxX3xX61xX17xX7xXexXdxX66xX50xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb2ebx6b43xX75xX50xXaxX12xXcxX1xX10xX12dxX3xXbxX1xX80xX18xX3x6538xX17xX50xXb7xXexX2axX3xXexXd6xXexX3xX4xXd1xX3x7cadxXdxX22xX18xX3xXexX1xX12dxXa6xXdxX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xX2cx92c1xX3xX25xXbxXbxX5xX10xX3xX20xXdxX22xX18xX3xX14ax461fxX17xX3xXa1xXdxX3xXbxX1xXa6xX15xX3xX2cxXacxX18xX19xX3xX7xX80xX18xX19xX3xX4xX1xXb7xX3xX15xb6b3xX3xX5xXdxX85xX18xX3xX20xXb7xXexX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX7xX12dxX18xX19xX3xX20xX1x67c2xX18xX19xX3xXa1xXdxX3xXbxX1xXa6xX15xX3xX2cxXacxX18xX19xX3xX7xX80xX18xX19xX3xX4xX1xXb7xX3xXex9591xX15xX3xX20xXdxXb7xX15xX3xXbxX1x5cd6xX3xX13cxX17xX80xXexX3xXa1xXcexX3xX14axX2dxX18xX19xX3xX2cxX79xX3xX1xb112xX6xX100xX3x99d4xb997xXdxX3xX2cxXacxX18xX19xX3xX7xX80xX18xX19xX3xX4xX1xXb7xX3xXa1xX17xXdfxXexX3xX14ax8a39xX3xX15xX186xX3xX20xX1xX1d6xX6xX2axX3xX4xX1x3f37xX3xX4xX1d6xX3xX15xX79xXexX3xX7xXdfxX3xX7xXd1xX18xX3xXbxX1x3cf8xX15xX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xXa1xXdxX3xXbxX1xXa6xX15xX100xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX19xX18xX5fxX3xX61xX17xX7xXexXdxX66xX50xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX12dxX75xX50xXaxX12x676exX19xX32x614bxX4xX3xX5xXa6xXdxX2axX3x6b98xX3xX15x7f2fxX17xX3xXdx7b0fxX1xX12dxX18xX10xX3xXa1xXcexX3xXa9xX3xX15xX263xX17xX3xXdxX267xX12dxX75xX3xXexX12dxX17xX4xX1xX3xX4xXbaxX6xX3xX25xXbxXbxX5xX10xX3xX4xbb3fxX18xX19xX3xXa1xXdxX3xXbxX1xXa6xX15xX3xX15xX79xXexX3xXexX3exX12dxX18xX19xX3xX1xX6xXdxX3xX2cxXacxX18xX19xX3xX7xX80xX18xX19xX3xX4xX1xXb7xX3xX5xXdxX85xX18xX3xX13cxX17xX6xX18xX3xX14axXb7xX18xX3xXex8b3cxX18xX1xX3xX18x8f65xX18xX19xX3xXd1xX18xX1xX3xXa1xXcexX3xXa1xXdxX75xX10xX12dxX3xX15xXcexX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xX15xX6xX18xX19xX3xX14axXdxX3xX20xXdxX22xX18xX3xX25xXbxXbxX5xX10xX2axX3xX7xX12dxX18xX19xX3xX7x3cf6xX3xXa1xXdxX3xXbxX1xXa6xX15xX3xX18xXcexX50xX3xX20xX1xX19exX18xX19xX3xX4xXdfxX3xXexX1b9xX18xX1xX3xXa1xXcexX3xX4xX1xX1ffxX3xXbxX1xXd1xXdxX3xX2cxX2dxXdxX3xXexX1xX32xX33xX18xX19xX3xX2xcc5ex8c73xX100x4e4ax5759xX336xX3xX43xX13xX45xX100xX0xX47xXbxX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX6xX5xXdxX19xX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xX3exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15xX6xX19xX10xX12cxX12dxX57xXaxX12xX0xXexX2cxX12dxX75xX50xX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX75xX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX19xX18xX5fxX3xX61xX17xX7xXexXdxX66xX50xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX12dxX75xX50xXaxX12xX0xXdxX15xX19xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX47xX47xXdxX100xX2cxX6xX12dxX1xX6xXexXdxX18xX1xX100xXa1xX18xX47xX18xX10x89a7xX7xX47xX2xX335xX2x3bd6xX47xX2xX336xX3bxX75xX3bxX2xXa9xX260xXa9xX336xX336xXexX332xX2xX39xX3bxX332xX5xX336xX100xX61xXbxX19xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXexX75xX12xX0xX47xXexX3exX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX75xX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX19xX18xX5fxX3xX61xX17xX7xXexXdxX66xX50xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX12dxX75xX50xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx914bxX6xXbxXexXdxX12dxX18xXaxX12xX428xX17xX79xX4xX3xX4xX1xXdxXb7xX18xX3xX19xXdx40ebxX6xX3xX25xXbxXbxX5xX10xX3xXa1xXcexX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xXexX1xX2fexX4xX3xX4xX1xXd6xXexX3xX5xXcexX3xX18xX1xXacxX15xX3xXa1xXcexX12dxX3x7627xX12dxX12dxX19xX5xX10xX3xX25xX18xX75xX3exX12dxXdxX75xX100xX3xc9a5xX18xX1xX3xX15xXdxX18xX1xX3xX1xa46cxX6xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX75xX12xX0xX47xXexX3exX12xX0xX47xXexX2cxX12dxX75xX50xX12xX0xX47xXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX19xX18xX5fxX3xX61xX17xX7xXexXdxX66xX50xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX12dxX75xX50xXaxX12xX25xXbxXbxX5xX10xX3xXexX3exX32xX1dbxX4xX3xX14axX1d6xX3xX14axX7dxXdxX3xXa9xX2axXa9xX3xXexb57bxX3xX43xX13xX45xX3xXexXdxX16cxX18xX3xX2cxX2dxXdxX3xXexX1xX32xX33xX18xX19xX2axX3xXexX3exX12dxX18xX19xX3xX20xX1xXdxX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xXexX2c3xX18xX1xX3xXexX12dxX80xX18xX3xX18xX1xXdxX16cxX17xX3xX18xX1xXd6xXexX3xX4xX1xX1ffxX3xX260xX333xX3xXexX3exXdxX22xX17xX3xX43xX13xX45xX100xX3xX72x60c8xX18xX19xX3xX4xX28cxX18xX19xX3xXexX1b9xX15xX3xX20xXdxXb7xX15xX3xX20xX1xX12dxXd1xX18xX3xX2cxX2dxXdxX3xXexX1xX32xX33xX18xX19xX3xX3bxX3xXexX3exXdxX22xX17xX3xX43xX13xX45xX3xXex54d4xX3xX25xXbxXbxX5xX10xX100xX3xX45x913dxX3xX20xX1xX12dxXd1xX18xX3xXbxX1xXa6xXexX3xX4xX17xXdfxXdxX3xX4xX572xX18xX19xX3xX14axX32xX258xX4xX3xX57xX80xX4xX3xX14axX15exX18xX1xX3xX4xX7dxX18xX3xX20x5eb0xX15xX3xX57xX6xX3xX7xX12dxX3xXa1xX1dbxXdxX3xX18xX19xX17xX50xX22xX18xX3xXa1xX482xX18xX19xX3xX2cxX6xX18xX3xX14axXc9xX17xX2axX3xX25xXbxXbxX5xX10xX3xXa1xX263xX18xX3xX20xX1xX80xX3xX1xX12dxX6xX18xX3xX1xX1ffxX3xXexX3exX32xX1dbxX4xX3xXexX1x606axX18xX19xX3xX5xX258xXdxX3xX18xXcexX50xX100xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX19xX18xX5fxX3xX61xX17xX7xXexXdxX66xX50xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX12dxX75xX50xXaxX12x7d48xc502xX50xX3xX5xXcexX3xXbxX1xXdxX85xX18xX3xX57x47e8xX3xX5xX1dbxX18xX3xXexX1x9856xX3xX1xX6xXdxX3xX19xXdxX43exX6xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX19exX18xX19xX3xXexX50xX3xXexXa6xXdxX3xX78xX8exX3xXa1xXcexX3xX4xX1xX5dcxX4xX3xX4xX1xX5dcxX18xX3xX4xX1xX32xX6xX3xXbxX1xXd1xXdxX3xXbxX1xXdxX85xX18xX3xX4xX17xXdfxXdxX3xX4xX572xX18xX19xX100xX3xX255xX2c8xX15xX3xXa9xX336xX2xXa9xX2axX3xX4xXd1xX3xX1xX6xXdxX3xX19xb74fxXbxX3xX18xX1xX6xX17xX3xXexX3exX85xX18xX3xXexX7dxX6xX3xX20xX1xXdxX3xX25xXbxXbxX5xX10xX3xa3a0xXexXdfxae76xX3xX5xX62fxX6xX3xX14axXdxX22xX18xX3xXexX1xX12dxXa6xXdxX3xXa1xXcexX3xX15xX80xX50xX3xXexX2c3xX18xX1xX3xX2cxXd1xX18xX19xX3xX468xX6xX5xX6xX57xX50xX3xX14axXc9xX17xX3xXexXdxX85xX18xX3xXexX3exX19exX18xX19xX3xX19xXdxXdfxX18xX19xX3xX1xX22xXexX3xXdxX267xX1xX12dxX18xX10xX2axX3xXdxX267xX6xX75xX100xX3xX78xX79xXexX3xX2cxX2dxXdxX3xXexX1xX211xX15xX3xX14axX12dxXcexX18xX3xX14axX2dxX18xX19xX3x4044xX3xXa1xX1dbxXdxX3xX25xXbxXbxX5xX10xX3xXa1xXcexX3xX2cxX17xX79xX4xX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xX2cxX2dxXdxX3xXexX1xX32xX33xX18xX19xX3xX2xX2axX336xX332xX3xXexX4e7xX3xX43xX13xX45xX3xX18xX1xX32xX18xX19xX3xX7xX6xX17xX3xX14axX1d6xX3xX19xXdxXd1xX15xX3xX4xX7dxX18xX3xX39xX260xX39xX2axX39xX3xXexX3exXdxX22xX17xX3xX43xX13xX45xX3xXa1xX1dbxXdxX3xX5xX70cxX3xX75xX12dxX3xXexX2c3xX18xX1xX3xXexX12dxX80xX18xX3xX7xX6xXdxX100xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX19xX18xX5fxX3xX61xX17xX7xXexXdxX66xX50xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX12dxX75xX50xXaxX12xXcxX3exX12dxX18xX19xX3xX7xX17xXdfxXexX3xX2xX3xXexX1xX80xX18xX19xX3xX57xX627xX3xX80xX18xX2axX3xX25xXbxXbxX5xX10xX3xXexX3exX6xX18xX1xX3xX5xX17x772axX18xX3xX18xX1xXdxX16cxX17xX3xXexX2c3xX18xX1xX3xX18xX2c8xX18xX19xX3xX13cxX17xX6xX18xX3xXexX3exX482xX18xX19xX3xX4xXbaxX6xX3xX14axXdxX22xX18xX3xXexX1xX12dxXa6xXdxX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xX5xXcexX3xX75xX12dxX3xX25xXbxXbxX5xX10xX3xXbxX1xX80xXexX3xX15xXdxX18xX1xX100xX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xX2cxXdxX22xX18xX3xX1xX79xX3xX14axXdxX22xX18xX3xXexX1xX12dxXa6xXdxX3xX4xXbaxX6xX3xX15xX1b9xX18xX1xX3xX1xX12dxXa6xXexX3xX14axX79xX18xX19xX3xXexX3exX85xX18xX3xX18xX16cxX18xX3xXexXd1xX18xX19xX3xX25xX18xX75xX3exX12dxXdxX75xX3xX4xXbaxX6xX3xX468xX12dxX12dxX19xX5xX10xX2axX3xX75xX12dxX3xX14axX1d6xX2axX3xX15xX482xXdxX3xX20xX1xXdxXb7xX17xX3xX20xXdxX22xX18xX3xX4xXbaxX6xX3xX25xXbxXbxX5xX10xX3xX14axX16cxX17xX3xX5xXcexX3xX18xX1xXacxX15xX3xXa1xXcexX12dxX3xX468xX12dxX12dxX19xX5xX10xX100xX3xX45xX572xX3xX19xX538xX3xX20xX1xX1c3xX18xX19xX3xX5xX2dxX3xXexX1b9xX15xX3xX20xXdxXb7xX15xX3xX20xX1xX19exX18xX19xX3xXbxX1xXd1xXdxX3xX15xX79xXexX3xXexX1xXcexX18xX1xX3xXbxX1xXc9xX18xX3xX4xXbaxX6xX3xXa1xd08dxX3xX20xXdxX22xX18xX2axX3xXexX1xX10xX12dxX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX2axX3xX468xX12dxX12dxX19xX5xX10xX3xXa1xXcexX3xX25xX18xX75xX3exX12dxXdxX75xX3xX15xX1dbxXdxX3xX4xX1xX2c3xX18xX1xX3xX5xXcexX3xX15xX8e1xX4xX3xXexXdxX85xX17xX3xXexX1xX2fexX4xX3xX7xX2fexX3xX4xXbaxX6xX3xX25xXbxXbxX5xX10xX100xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX19xX18xX5fxX3xX61xX17xX7xXexXdxX66xX50xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX12dxX75xX50xXaxX12xX72xXeexX18xX3xX3c4xX336x6088xX3xX7xX15xX6xX3exXexXbxX1xX12dxX18xX10xX3xX14axX6xX18xX19xX3xX4xX1d6xX3xXexX3exX85xX18xX3xXexX1xX15exX3xXexX3exX32xX33xX18xX19xX3xX4xX1xXa6xX50xX3xX25xX18xX75xX3exX12dxXdxX75xX2axX3xX1xX22xX3xX14axXdxX16cxX17xX3xX1xXcexX18xX1xX3xX468xX12dxX12dxX19xX5xX10xX3xX4xXd6xXbxX3xXbxX1xX59cxXbxX3xX15xXdxc3e8xX18xX3xXbxX1xX2c3xX3xX4xX1xX12dxX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xXa1xXcexX3xX4xX80xX4xX3xX18xX1xXcexX3xX7xXd1xX18xX3xX57xX17xXd6xXexX3xX20xX1xX80xX4xX100xX3xX468xX12dxX12dxX19xX5xX10xX3xXexX1xX6xX15xX3xX19xXdxX6xX3xXexX1xX15exX3xXexX3exX32xX33xX18xX19xX3xX7xX15xX6xX3exXexXbxX1xX12dxX18xX10xX3xX20xX1xXdxX3xX428xX1xXbaxX3xXexX15exX4xX1xX3x9ef6xX3exXdxX4xX3xX13xX4xX1xX15xXdxX75xXexX3xX20xX1xXdxX3xXd6xX50xX3xXa1xX263xX18xX3xX14axX6xX18xX19xX3xXexX3exX12dxX18xX19xX3xX2cxX6xX18xX3xX13cxX17xXd1xX18xX3xXexX3exX15exX3xX25xXbxXbxX5xX10xX100xX3xX619xX79xX18xX19xX3xXexX1xX80xXdxX3xX18xXcexX50xX3xX20xX1xXdxXb7xX18xX3xX4xXdfxX3xXcxX1c3xX18xX19xX3xX468xXdxX80xX15xX3xX14axXdfxX4xX3xX25xXbxXbxX5xX10xX3xX13xXexX10xXa1xX10xX3x7f81xX12dxX2cxX7xX3xXa1xX19exX3xX4xX572xX18xX19xX3xXbxX1xX263xX18xX3xX18xX79xX2axX3xX57xX10xX15xX3xX25xX18xX75xX3exX12dxXdxX75xX3xX5xXcexX3xX7xX2fexX3xX7xX6xX12dxX3xX4xX1xX59cxXbxX3xXexX3exX5dcxX18xX19xX3xXexX3exX258xX18xX3xX4xXbaxX6xX3xXdxX267xX1xX12dxX18xX10xX100xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX19xX18xX5fxX3xX61xX17xX7xXexXdxX66xX50xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX12dxX75xX50xXaxX12xX13xX6xX17xX3xX20xX1xXdxX3xX5xX12dxXa6xXdxX3xX13xX4xX1xX15xXdxX75xXexX3xX3exX6xX3xX20xX1xcf21xXdxX3xX2cxX6xX18xX3xX5xX538xX18xX1xX3xX14axXa6xX12dxX2axX3xXa82xX12dxX2cxX7xX3xXexX1xX16cxX3xX25xXbxXbxX5xX10xX3xX7xdaa3xX3xXbxX1xX80xXexX3xX14axX79xX18xX19xX3xX6a2xX4xX1xXdxXb7xX18xX3xXexX3exX6xX18xX1xX3xX1xXa6xXexX3xX18xX1xX61axX18xX6a5xX3xXbxX1xX80xX3xX1xXbaxX50xX3xX25xX18xX75xX3exX12dxXdxX75xX3xXa1xXcexX3xX14axX2dxX18xX19xX3xX15xXdxX18xX1xX100xX3xXcxX3exX12dxX18xX19xX3xXbxX1xXdxX85xX18xX3xX57xX627xX3xXexX3exX32xX1dbxX4xX3xX14axX1d6xX2axX3xX5xX17xX7d6xXexX3xX7xX32xX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xX14axX32xX6xX3xX3exX6xX3xX2cxXacxX18xX19xX3xX4xX1xX62fxX18xX19xX3xX5xXcexX3xX10xX15xX6xXdxX5xX3xXa82xX12dxX2cxX7xX3xX19xX627xXdxX3xX4xXd6xXbxX3xX75xX32xX1dbxXdxX3xX18xX2c8xX15xX3xXa9xX336xX2xX336xX2axX3xXexX1x9431xX4xX3xX59cxXbxX3xX1xX482xX3xXexX1c3xX3xX4xX1xX62fxX4xX3xX6a2xX4xX17xX79xX4xX3xX4xX1xXdxXb7xX18xX3xXexX1xXc9xX18xX3xXexX1xX80xX18xX1xX6a5xX3xX4xX1xXdfxX18xX19xX3xX5xXa6xXdxX3xX25xX18xX75xX3exX12dxXdxX75xX3xXexX3exX12dxX18xX19xX3xX18xX2c8xX15xX3xXa9xX336xX2xX2xX100xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX50xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX19xX18xX5fxX3xX3exXdxX19xX1xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX12dxX75xX50xXaxX12xX0xX7xXexX3exX12dxX18xX19xX12xX45xX17xX3x5c5bxX6xX15xX3xX0xX47xX7xXexX3exX12dxX18xX19xX12xb719xXexX1c3xX18xX19xX3xX1xX258xXbx46f7xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX12dxX17xX3exX4xX10xXaxX12xX255xX19xX17xX2dxX18xX5fxX3xXdxX4xXexX18xX10xX3bexX7xX100xXa1xX18xX0xX47xXbxX12
congthanh