HLV Park Hang Seo bận rộn khi trở lại Việt Nam
Sau khi trở lại Việt Nam bắt đầu công việc của mình, HLV Park Hang Seo sẽ có một hành trình bận rộn cùng bóng đá Việt Nam.
8eexa6edx9f98x4b5fx6b43x4960x1c8dx73bdx614cx6fc5xae63xc0d2x5c89xf93x773cx5d25xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax5229x613ax2909xXexX0x9ff6xXaxX17xX18xX19xXexX0x123bx5eb0xX19x9008xXexX0xXax37f9xX9x3688xXdxX18x42faxX2fxa156x9334x394axX5x67efxXbxXdxX17xX32xXex885ex79d1x56dbxX9xX7xX18x83a2x29cfxX9xX3bxX18xad13x5413xX9x1ec0xX17xX24xX9xX23xba8axX46xX9xX41x3236xX46xX9xX42xXaxX35xX9xXbxX41xb331xX9xXdx73e2xX35xX9xX3dxX35x9e9fxXbxX9xa782xX18xXcxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX17xX18xX19xX32xXexX49xX18xa075xX9xX42xXaxX35xX9xXbxX41xX5bxX9xXdxX5exX35xX9xX3dxX35xX63xXbxX9xX66xX18xXcxX9xX23xc249xXbxX9x88d4x612bxX81xX9xX2cx217dxX46xX47xX9x322bxX35xX63xX2cxX9xX2cxa180xX18xX9xXcx9488xX46xXax5fa7xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX7xX18xX41xX42xX9xX3bxX18xX46xX47xX9xX49xX17xX24xX9xX2fx6071xX9xX2cx9c41xX9xXcxX52xXbxX9xXax1b15xX46xXaxX9xXbxX41xXafxX46xXaxX9xX23xX4exX46xX9xX41xX52xX46xX9xX2cx742exX46xX47xX9xX23xXcaxX46xX47xX9xX9cxbae7xX9xX3dxX35xX63xXbxX9xX66xX18xXcx4653xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xb601xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x1420xX1cxX1cxX35xXf8xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxXf8xXa5xX46xX1cxX46xX17xa4a4xX2fxX1cxX2axa03xX2axb1cdxX1cxX2axX136x8ee9xX19xX2axX2ax659dx7d08x1c4exX13fxX140xXbxX13exX136xX13fxX13fxXdxX136xXf8x2170xX33xX47xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX130xX35xX19xXbxXaxX11cxX13axX13fxX136xX33xaeadxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxXdxXa5xX9xX33xX18xX41xX42xX9xXaxX18xX46xX47xX9xX2fxX17xX24xX9xX23xX18xX46xX9xX41xX24xX46xX9xX42xXaxX35xX9xXbxX41xX24xX9xXdxX18xX35xX9xXa5xX35xX17xXbxX9xX46xX18xXcxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX46xX17xX130xX2fxaf9bxX18xXa5xX18xXbxX18xX41xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX108xX24xX19xX26xX32xXex3703xX5exX35xX9xX19xX35xX63xX46xX9xX2cxXabxX18xX9xX3dx8d4cxX1d2xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35x3369xXbxX9xXbx7669xX9xX46xX47xXd1xX26xX9xX13axX9xX9cxX1dbxX46xX9xX134xX1cxX13exX9xXbx2fbcxX35xXb2xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX7xX18xX41xX42xX9xX3bxX18xX46xX47xX9xX49xX17xX24xX9xX2fxXc7xX9xX23xX18xX26xX9xX2fxX18xX46xX47xX9x7e35xX18xXdxX18xX26xX2fxX35xX18xX9xX19x44fexX9xXaxX52xX35xX9xXbxXax5039xX24xX9xX2cxXabxX18xX9xX3cxX35x6916xX46xX9xX9cxX24xXd1xX46xX9xX23xXcaxX46xX47xX9xX9cxXeexX9xX2cxXaxb79cxX81xX9xaa5exX9xa80dx7736xX1d2xX4x58e3xX9xX19xXd1xX46xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXeexX2cxX9xX3bxX3cxX3dxX9xXbxX41x8d18xX5bxX46xX47xX9xX9cxX52xX35xX9xXbxX81xX26x1353xX46xX9x216cxX81xc12cxX2cxX9xX47xX35xX18xXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX108xX24xX19xX26xX32xXexX49xX18xX81xX9xX9cxXcaxXb2xX9xXa1xX46xX47xX9xX2fxXc7xX9xXbxX41xX5bxX9xXa5x1129xX9xX3dxX35xX63xXbxX9xX66xX18xXcxX9xX9cxX26axX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19x8950xX35xX9xX42xXaxX18xX35xX9xXcxX5exX2cxX9xX3dxX1a4xX3cxX17xX18xX47xX81xX17xX9xb68exX136xX2axX134xXb2xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX7xX18xX41xX42xX9xX3bxX18xX46xX47xX9xX49xX17xX24xX9xX9cxb085xX9xX2cxXax1b64xX46xX9xXbxX41xX4exX46xX9xX9cxa4cfxX81xX9xX47xX35x467axX18xX9xX4xX3cxX108xX9xX3bxXd1xX9xX66xX52xX35xX9xX47x912fxX33xX9xX4xX3cxX108xX9xX3bxX225xX35xX9xX7xXax2447xX46xX47xX9xX5bxX9xXdxX25ex9ac7xXbxX9xXbxX41xX4exX46xX9xXcxX5bxX9xXcxXd1xX46xX9xXcxXe4xX18xX9xX47xX35xX225xX35xX9xX9cxX26axX9xX19xX21dxX9xX42xXaxXeexX46xXf8xX9xX1c4xX240xX26xX9xXdxXd1xX9xXbxX41xX4exX46xX9xX9cxX2eexX81xX9xX9cxX25exX317xX2cxX9xX2cxXax3737xX9xX9cxX317xX35xX9xX42xXaxX35xX9xXbxX41xX24xX46xX47xX9xX9cxX52xX35xX9xXaxXafxX46xXaxX9xX2cxXabxX18xX9xX3bxXd1xX9xX66xX52xX35xX9xXa5xXd1xX9xX3bxX225xX35xX9xX7xXaxX30fxX46xX47xX9xX9cxX18xX46xX47xX9xX2cxXcaxX9xX46xXaxX35xX29fxX81xX9xXbxX81xX26xX26axX46xX9xXbxXaxXabxX9xX26dxX81xX26fxX2cxX9xX47xX35xX18xX9xXa5xXd1xX9x842dxX2c8xX13exX9xX3dxX35xX63xXbxX9xX66xX18xXcxX9xXbxX41xX24xX46xX47xX9xX9cxX52xX35xX9xXaxXafxX46xXaxXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX108xX24xX19xX26xX32xXexX1c4xX25exX317xX2cxX9xX23xX35xX1dbxXbxXb2xX9xXa5xXd1xX24xX9xX46xX47xXd1xX26xX9xX2axX2c8xX1cxX13exXb2xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX7xX18xX41xX42xX9xX3bxX18xX46xX47xX9xX49xX17xX24xX9xX2fxXc7xX9xXdxXd1xXcxX9xXa5xX35xX63xX2cxX9xXa5xX1f1xX35xX9xX3dxX1d2xX1d2xX9xXa5xX29fxX9xXa5xX35xX63xX2cxX9xXbxX4exX33xX9xXbxX41xX81xX46xX47xX9xX9cxX52xX35xX9xXbxX81xX26xX26axX46xX9xX26dxX81xX26fxX2cxX9xX47xX35xX18xX9xXa5xXd1xX9xX3a7xX2c8xX13exX9xX2cxXaxX24xX9xX246xX49x37caxX246xX2xX9xXa5xXd1xX9xX246xX1d2xX1d2xX9xX4xX81xX33xXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX108xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX11cxX1cxX1cxX35xXf8xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxXf8xXa5xX46xX1cxX46xX17xX130xX2fxX1cxX2axX134xX2axX136xX1cxX2axX136xX13axX19xX2axX2axX13exX13fxX140xX13fxX140xXbxb794xX2c8xX136xX4a4xXdxX2axXf8xX14bxX33xX47xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX161xX1a4xX130xX35xX19xXbxXaxX11cxX2axX136xX136x9c7xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxXdxXa5xX9xX33xX18xX41xX42xX9xXaxX18xX46xX47xX9xX2fxX17xX24xX9xX23xX18xX46xX9xX41xX24xX46xX9xX42xXaxX35xX9xXbxX41xX24xX9xXdxX18xX35xX9xXa5xX35xX17xXbxX9xX46xX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xXexX3bxX3cxX3dxX9xX7xX18xX41xX42xX9xX3bxX18xX46xX47xX9xX49xX17xX24xX9xX2fxXc7xX9xX2cxXcaxX9xXcxX52xXbxX9xXdx7d1dxX2cxXaxX9xXbxX41xXafxX46xXaxX9xX41xX2eexXbxX9xX23xX4exX46xX9xX41xX52xX46xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX108xX24xX19xX26xX32xXexX49xX18xX81xX9xX23xX81x263axX35xX9xXdxXd1xXcxX9xXa5xX35xX63xX2cxX9xXa5xX1f1xX35xX9xXdxX2e1xX46xXaxX9xX9cxX5exX24xX9xX3dxX1d2xX1d2xX9xX9cxX26axX9xX23xXd1xX46xX9xXa5xX29fxX9xX42xX1dbxX9xXaxX24xX5exX2cxXaxX9xX2cxXaxX81x2335xX46xX9xX23xX533xX9xX2cxXaxX24xX9xX246xX49xX44axX246xX2xX9xXa5xXd1xX9xX246xX1d2xX1d2xX9xX4xX81xX33xX9xX2c8xX136xX2axX134xXb2xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX7xX18xX41xX42xX9xX46xXaxX35xX29fxX81xX9xX42xXaxX225xX9xX46x3b1dxX46xX47xX9xX2cxb052xX46xX47xX9xX2fxXc7xX9xX2fxX99xX33xX9xX161xX1dbxX33xX9xX9cxX26axX9xX9cxX1dbxX46xX9xX19xX21dxX9xX42xXaxXeexX46xX9xXbxX41xX4exX46xX9xX23xXeexX46xX9xX42xX1dbxXbxX9xXa5xXd1xX9xX2cxXaxX81xX46xX47xX9xX42xX1dbxXbxX9x54f9xX35xX225xX35xX9xX3a7xX2ax84b3xX9xX26dxX81xX26fxX2cxX9xX47xX35xX18xX9xX19xX35x5540xX46xX9xX41xX18xX9xXa5xXd1xX24xX9xX46xX47xXd1xX26xX9xX2axX13exX1cxX13exX9xXa5xXd1xX9xX2axX13fxX1cxX13exXf8xX9xX5xXaxXa1xX46xX47xX9xX26dxX81xX18xX9xX47xX35xX225xX35xX9xX9cxX2eexX81xX9xXb2xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX7xX18xX41xX42xX9xX3bxX18xX46xX47xX9xX49xX17xX24xX9xX2fxXc7xX9xX2cxXcaxX9xX19xX533xX33xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19xX2b3xX35xX9xXdx8d69xX18xX9xXbxX41x1acfxX9xX2fxXc7xX9xX2cxXcaxX9xX46xXaxX35xX29fxX81xX9xX9cxXcaxX46xX47xX9xX47xXcaxX33xX9xX2cxXaxX24xX9xXdxX674xX18xX9xX3a7xX2c8xX13exX9xX3dxX35xX63xXbxX9xX66xX18xXcxX9xXa5xXd1xX24xX9xX46xX5cbxXcxX9xX2c8xX136xX2c8xX136xXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX108xX24xX19xX26xX32xXexX49xX18xX81xX9xXa5xX30fxX46xX47xX9xX13exX9xX3dxXf8xX3cxX17xX18xX47xX81xX17xX9xX2c8xX136xX2axX134xXb2xX9xX9cxX52xX35xX9xXbxX81xX26xX26axX46xX9xX3dxX35xX63xXbxX9xX66xX18xXcxX9xX2fxXc7xX9xXbxX4exX33xX9xXbxX41xX81xX46xX47xX9xX2cxXaxX81xX596xX46xX9xX23xX533xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX41xX4exX46xX9xX9cxX2eexX81xX9xXa5xX1f1xX35xX9x60ccxX24xX41xX19xX18xX46xX9xX5bxX9xXdxX25exX317xXbxX9xXbxX41xX4exX46xX9xX2cxX81xX26fxX35xX9xX2cxXe4xX46xX47xX9xXa5xX30fxX46xX47xX9xXdxX24xX5exX35xX9xX246xX2fxX35xX18xX46xX9xX4xX81xX33xX9xX2c8xX136xX2axX134xXf8xX9xX5xX41xX4exX46xX9xX9cxX2eexX81xX9xX46xXd1xX26xX9xX19xX35xX61cxX46xX9xX41xX18xX9xXbxX41xX22exX46xX9xX2fxX240xX46xX9xX2cxXabxX18xX9xX71bxX24xX41xX19xX18xX46xX9xXa5xXd1xX24xX9xX46xX47xXd1xX26xX9xX2c8xX140xX1cxX13exXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX108xX24xX19xX26xX32xXexX66xXaxX25exX9xXa5xX4exX26xX9xX2cxXcaxX9xXbxXaxX26axX9xXbxXaxX2eexX26xX9xX2fxX18xX81xX9xX42xXaxX35xX9xXbxX41xX5bxX9xXdxX5exX35xX9xX3dxX35xX63xXbxX9xX66xX18xXcxX9xX9cxX26axX9xX23xX99xXbxX9xX9cxX9dxX81xX9xX2cxXa1xX46xX47xX9xXa5xX35xX63xX2cxX9xX2cxXabxX18xX9xXcxXafxX46xXaxXb2xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX7xX18xX41xX42xX9xX3bxX18xX46xX47xX9xX49xX17xX24xX9xX2fxXc7xX9xX2cxXcaxX9xXcxX52xXbxX9xXdxX533xX2cxXaxX9xXbxX41xXafxX46xXaxX9xX41xX2eexXbxX9xX23xX4exX46xX9xX41xX52xX46xXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX49xX24xX81xX41xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX3dxX5xX3dxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe