Đoàn kết, sáng tạo thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 2017
(Baohatinh.vn) - Chiều 19/1, Hội đồng thi đua khen thưởng (TĐKT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
c08bx126adx14970x159fex128d1x14fafx13a60x127eaxd1cdxX7xfa12x114bax11d3dxd7b6x10a44xd44exX5x1452fxXaxX3xX7xXexc9bbxX5xX10xX9xXaxXexX10x14029xXexecdaxX6xX5xXdxd047x1186exe900xX3x12b84x10f5cxX7xXexXdxe2c5xX15x12379xXaxdc02x141fax10900xff08xX23xX3xe7a1xcdc3xXex10831xX3xX7x14d46xX23xX22xX3xXex109cdxX31xX3xXexX1xXdxX3x15e97xX27xX6xX3xX1xX31xX32xX23xX3xXexX1xX32xX23xX1xX3x11a8dxfdc5x15ecexXexX3xf386xe542xX4xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX1xc84dxX3xXexXdxfc58xX27xX3xce8fx1442cxX2x12c97xX0x1189exX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe2e0xX10xX6xc8b5xXaxX2fx1263bxX1xXdxcfdexX27xX3xX2x12299xX71xX2xX38xX3xX80xc821xXdxX3xX47x1183exX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xX47xX27xX6xX3xX35xX1xX10xX23xX3xXexX1xX57x12687xX23xX22xX3x10ef9xXcxX30x1362axXcx1477axX3xXexX65xX23xX1xX3xXexe080xX3xX4xX1xX5cxX4xX3xX1xX93xXdxX3xX23xX22xX1x11dacxX3xXexXbcxX23xX22xX3xX35xX36xXexX3xX4x15704xX23xX22xX3xXexX3bxX4xX3xXcxX30xXb2xXcxX3xX23xe733xX5bxX3xX6cxX6dxX2xfa44xX3xX56xX32xX3xXex156bcxXdx13f19xX23xX3xX35xX1xX6xXdxX3xX23xX1xXdx1563cxX5bxX3xX56xc1a6xX3xX23xXe4xX5bxX3xX6cxX6dxX2xX6fxfc2axX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf423xX31xX83xX15xXaxX2fx12150xX15xX3xX56xXdxX69xX23xX3xX11bxX86xX80xX3xXcxXf0xX27xX23xX22xX3xX57xfa38xX23xX22xX3xX30x12a6bxX23xX22xX38xX3xX11bx15dc5xX3xXexX1xX57xX3xXcxX65xX23xX1xX3x1420fxX15xX3x127adxX69xX3xX30xc9ccxX23xX1xX3x12548xX134xX23xX2dxX3xXcxXf0xX57xXabxX23xX22xX3xd00dxX6xX23xX3xXcxXbcxX3xX4xX1xX5cxX4xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX14axX15xX3xX80xX32xX3xff65xXe4xX23xX3xXcxX1xX40xX4xX1xX2dxX3xXcxXf0xX57xXabxX23xX22xX3xX161xX6xX23xX3x15d6exfbf3xX23xX3xX56x137a1xX23xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX14axX15xX3x10810xX1xX6xX23xX3xX86xX6xX31xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX56xX32xX3xX4xX3bxX4xX3xX19exX1x1107axX3xX86xX1xX14axX3xXexXcaxX4xX1xX3x151f5xX11bxd93axX18exX3xXexX65xX23xX1xX24xX3xX30xe02axX23xX22xX3x10ebbxX27x130f6xX4xX3xX178xXdxX23xX1xX38xX3xX18exX57xX134xX23xX22xX3xXcxe12bxXexX3xXcxX1x1276fxX23xX22xX38xX3xX30xX1cdxX23xX22xX3xX1c3xX22xcbe9xX4xX3xX155xX134xX23xX3xX4x141f6xX23xX22xX3xXexX1xX6xX5bxX3xX83xd67axX10bxX3xX86xX1xX14axX3xXexXcaxX4xX1xX3xX1c1xX11bxX1c3xX18exX3xXexX65xX23xX1xX3xX30xX1cdxX23xX22xX3xX1d1xX27xX1d3xX4xX3xXb2xX1xX3bxX23xX1xX38xX3xX19exX1xX1b6xX3xX86xX1xX14axX3xXexXcaxX4xX1xX3xX80xX30xX1c3xX18exX3xXexX65xX23xX1xX3xX1c3xX22xX27xX15x105c5xX23xX3xXcxX1xXcaxX3xX1c3xef04xX3x10efaxX38xX3xX86xX1xX14axX3xXexXcaxX4xX1xX3xX1c1xX11bx10899xXcxXcxX1d1xX3xXcx13192xX3xX178xXe4xX23xX3xX18exXdxXfdxX23xX3xX56xX32xX3xX19exX1xX1b6xX3xe83bxXdxX3bxX5bxX3xX47xX1d3xX4xX3xX155xXabxX3xX1c3xX93xXdxX3xX56xX101xX3xX1c3xX22xX27xX15xX248xX23xX3xX178xXe4xX23xX3xXcxX27xce4cxX23xX3xX4xX1xX14axX3xXexXf0xX151xX3xX1xX93xXdxX3xX23xX22xX1xXcaxX10bxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX31xX83xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXf0xX2dxXaxX2fxX0xXdxX5bxX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX83xX31xX6xX23xX3xX35xX10xXexX3xX7xX6xX23xX22xX3xXexX6xX31xX3xXexX1xXdxX3xX83xX27xX6xX3xX1xX31xX6xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX56xX27xX31xXexX3xX5bxX27xX4xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX10xX27xX3xX6cxX6dxX2xX6fxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX71xX71xXdxX10bxX161xX6xX31xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX56xX23xX71xX23xX10xd579xX7xX71xX2xX6fxX6dxf8dfxX71xX2xX6dxXeaxX83xc32bxX2xXeaxX6cxX2xX346xX34cxXexX346xX34cxX34cx1315axX5xX6dxX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX340xXdxX83xXexX1xX24xfa1fxX36dxX6dxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX346xXeaxX6fxXbxX1cxXaxX3xX71xX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX31xX83xX15xXaxX2fxX1c3xXe4xX5bxX3xX6cxX6dxX2xXeaxX38xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX101xX5bxX38xX3xX35xX1xX1d3xXdxX3xXexX1xXdxX3xX47xX27xX6xX3xXexXf0xX31xX23xX22xX3xXexX31xX32xX23xX3xXexX65xX23xX1xX3xX47x12e7fxX3xXexX13fxX4xX1xX3xX4xX206xX4xX3xX56xX32xX31xX3xX4xX27xX93xX4xX38xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX47xX93xX23xX22xX3xX56xX32xX3xXexXbcxX3xX4xX1xX5cxX4xX3xX4xX3bxX4xX3xXbxX1xX31xX23xX22xX3xXexXf0xX32xX31xX3xXexX1xXdxX3xX47xX27xX6xX3xXexXf0xX31xX23xX22xX3xX4xX3bxX4xX3xX5x12889xX23xX1xX3xX56xX206xX4xX38xX3xX47xX57xX58xX4xX3xX4xX3bxX4xX3xXexX298xX23xX22xX3xX5x1090bxXbxX3xX23xX1xX18fxX23xX3xX83xX18fxX23xX3xX1xX57xXabxX23xX22xX3xX5cxX23xX22xX3xXexX13fxX4xX1xX3xX4xX206xX4xX38xX3xXexXf0xX31xX23xX22xX3xX47xX1b6xX3xXexX193xXbxX3xXexXf0xX27xX23xX22xX3xX4xX3bxX4xX3xXexXf0xX1f4xX23xX22xX3xXexX18fxX5bxX24xX3xXcxX1xXdxX3xX47xX27xX6xX3xXexX1xX206xX4xX3xX1xXdxXfdxX23xX3xX23xX1xXdxXfdxX5bxX3xX56xX101xX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexXf0xXdxXf2xX23xX3xXb2xXcxX1exd6a3xX80xX3xX23xXe4xX5bxX3xX6cxX6dxX2xXeaxX2dxX3xX5xX193xXbxX3xXexX1xX32xX23xX1xX3xXexX13fxX4xX1xX3xX4xX1xX32xX31xX3xX5bxX266xX23xX22xX3xX161xX298xX27xX3xX4x14e78xX3xX47xX40xXdxX3xX161xXdxXf2xX27xX3xX1d1xX27xX1d3xX4xX3xX1xX93xXdxX3xX35xX1xX1b6xX6xX3xX498x113c2xX178xX3xX56xX32xX3xX47xX40xXdxX3xX161xXdxXf2xX27xX3xX80xX30xX1c3xX18exX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX1e3xXbxX3xX23xX1xXdxXfdxX5bxX3xX35xd418xX3xX6cxX6dxX2xXeaxX1exX6cxX6dxX6cxX2xX2dxX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX7xX5cxX4xX3xX1cxX18fxX15xX3xX83xX206xX23xX22xX3xX1c3xXcxX260xX38xX3xX47xXd6xX3xXexX1xXcaxX3xX56xXe4xX23xX3xX5bxXdxX23xX1xX2dxX3xdc6dxXcxX31xX32xX23xX3xX83xX18fxX23xX3xX47xX31xX32xX23xX3xX35xX36xXexX3xX1cxX18fxX15xX3xX83xX206xX23xX22xX3xX47xd274xXdxX3xX7xX1d3xX23xX22xX3xX56xXe4xX23xX3xX1xX1b6xX6x11db2xX2dxX3xX536xXcxX31xX32xX23xX3xX83xX18fxX23xX3xX161xX139xX31xX3xX56xXfdxX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xXcxXbcxX3x11f16xX27xX1d3xX4xX562x14c50xX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX31xX83xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXf0xX2dxXaxX2fxX0xXdxX5bxX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX83xX31xX6xX23xX3xX35xX10xXexX3xX7xX6xX23xX22xX3xXexX6xX31xX3xXexX1xXdxX3xX83xX27xX6xX3xX1xX31xX6xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX56xX27xX31xXexX3xX5bxX27xX4xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX10xX27xX3xX6cxX6dxX2xX6fxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX71xX71xXdxX10bxX161xX6xX31xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX56xX23xX71xX23xX10xX340xX7xX71xX2xX6fxX6dxX346xX71xX2xX6dxXeaxX83xX34cxX2xXeaxX6cxX2xX346xX8dxXexX2xX6cxX346xX2xX5xX6fxX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX340xXdxX83xXexX1xX24xX36dxX36dxX6dxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX346xXeaxX6fxXbxX1cxXaxX3xX71xX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX31xX83xX15xXaxX2fxX86xX3bxX4xX3xX23xX22xX32xX23xX1xX38xX3xX47xX31xX32xX23xX3xXexX1xXf2xX3xXexXdxX36xXbxX3xXexX101xX4xX3xX47xc58axX15xX3xX5bxX40xX23xX1xX3xXbxX1xX31xX23xX22xX3xXexXf0xX32xX31xX3xXexX1xXdxX3xX47xX27xX6xX3xX161x13e88xX23xX22xX3xX23xX1xX250xX23xX22xX3xX7xX3bxX23xX22xX3xX35xXdxX36xX23xX38xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX5xX32xX5bxX3xX1xXdxXfdxX27xX3xX581xX27xX139xX38xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xX27xX15xX3xXexXf0xX3bxX4xX1xX3xX23xX1xXdxXfdxX5bxX38xX3xX35xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3bxX4xX3xX47xX57xX58xX4xX3xXexXdxX89xX5bxX3xX23xXe4xX23xX22xX38xX3xX5xX58xXdxX3xXexX1xX36xX10bxX3xX1c3xX1xX553xX3xX56xX193xX15xX38xX3xX80xX32xX3xXcxX415xX23xX1xX3xX4xX134xX3xX161xX139xX23xX3xX47xX3c9xX3xX56xX57xX58xXexX3xX581xX27xX6xX3xX47xX57xX58xX4xX3xX23xX1xX250xX23xX22xX3xX35xX1xX1b6xX3xX35xX1xXe4xX23xX38xX3xXexX1xX3bxX4xX1xX3xXexX1xX5cxX4xX38xX3xX1xX31xX32xX23xX3xXexX1xX32xX23xX1xX3xXexX1d3xXexX3xX5bxX93xXexX3xX7xX1d3xX3xX4xX1xX65xX3xXexXdxX69xX27xX3xX47xX3c9xX3xX47xX89xX3xXf0xX6xX10bxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX31xX83xX15xXaxX2fxX155xX139xX23xX3xX1cxX27xX1e3xXexX3xX23xXd6xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxXfdxXbxX3xXexXe4xX23xX22xX3xX34cxX38xX357xX8dx149f2xX2dxX3xX4xX1xX65xX3xX7xX1d3xX3xX7xX139xX23xX3xX1cxX27xX1e3xXexX3xX4xXd6xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxXfdxXbxX3xXexXe4xX23xX22xX3xX2xX36dxX38xX346xX6fxX7aexX10bxX3xXb2xXdxX5bxX3xX23xX22xX40xX4xX1xX3xX1cxX27xX1e3xXexX3xX35xX1xX691xX27xX3xX47xX40xXexX3xX2xX346xX6dxX3xXexXf0xXdxXfdxX27xX3xX1c1xX155xX18exX38xX3xXexXe4xX23xX22xX3xX34cxX38xX36dxX8dxX7aexX3xX7xX31xX3xX56xX42dxXdxX3xX4xX1fcxX23xX22xX3xX35xX500xX3xX23xXe4xX5bxX3xX6cxX6dxX2xX36dxX10bxX3xXcxX1xX27xX3xX23xX22xX18fxX23xX3xX7xX3bxX4xX1xX3xX23xX93xXdxX3xX47xXcaxX6xX3xX47xX40xXexX3xX36dxX10bxX34cxX8dxXeaxX3xXexf347xX3xX47xX97xX23xX22xX38xX3xX56xX57xX58xXexX3xX35xX36xX3xX1xX31xX40xX4xX1xX3xXcxXf0xX27xX23xX22xX3xX57xX134xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX31xX10bxX10bxX10bxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX31xX83xX15xXaxX2fxX0xXdxX5bxX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX83xX31xX6xX23xX3xX35xX10xXexX3xX7xX6xX23xX22xX3xXexX6xX31xX3xXexX1xXdxX3xX83xX27xX6xX3xX1xX31xX6xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX56xX27xX31xXexX3xX5bxX27xX4xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX10xX27xX3xX6cxX6dxX2xX6fxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX71xX71xXdxX10bxX161xX6xX31xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX56xX23xX71xX23xX10xX340xX7xX71xX2xX6fxX6dxX346xX71xX2xX6dxXeaxX83xX34cxX2xXeaxX6cxX2xX34cxXeaxXexX34cxX357xX8dxX6dxX5xX6fxX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX340xXdxX83xXexX1xX24xX36dxX36dxX6dxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX346xXeaxX6fxXbxX1cxX2dxX83xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX161xX5xX31xX4xX35xX2dxX5bxX6xXf0xX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX6xX27xXexX31xX2dxX5bxX6xXf0xX22xXdxX23xX1exXf0xXdxX22xX1xXexX24xX6xX27xXexX31xXaxX3xX71xX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX6xXbxXexXdxX31xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX298xX15xX3xX19exX1xX6xX23xX3xX11bxX3bxX3xXcxX18fxX23xX3xe951xX3xX278xXdxX3bxX31xX3xX56xXdxX69xX23xX3xXexXf0xX57xX553xX23xX22xX3xXcxX80xX19exXcxX3xX260xX6xXdxX3xXcxX1x12b5bxX4xX3xX14dxX31xX6xX23xX3xXafxX14dxX93xX4xX3xX80xX32xXb4xX24xX3xX0xX10xX5bxX2fxX14dxX32xX3xX47xX139xX23xX22xX3xX56xXdxX69xX23xX3xXexXf0xc276xX38xX3xX22xXdxX3bxX31xX3xX56xXdxX69xX23xX3xXexXf0xX9e3xX38xX3xXexXd6xXdxX3xX23xX1xX193xX23xX3xXexX1xX5cxX4xX3xX47xX57xX58xX4xX3xXf0xX6adxX23xX22xX3xX56xXdxXfdxX4xX3xX22xXdxX3bxX31xX3xX83xX101xX4xX38xX3xX83xX40xX15xX3xX83x125cdxX3xX4xX3bxX4xX3xX10xX5bxX3xX1xX1f4xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX5xX32xX3xXexXf0xX3bxX4xX1xX3xX23xX1xXdxXfdxX5bxX3xX4xX14axX6xX3xX5bxX151xX23xX1xX10bxX3xX178xX151xX3xX56xX193xX15xX38xX3xX5bxXa21xXdxX3xX5bxX93xXexX3xX56xXdxXfdxX4xX3xX83xX1fcxX3xX23xX1x1226axX3xX23xX1xX57xX23xX22xX3xX4xX1b6xX3xXexX1xXf2xX3xX22xXdxX9bexXbxX3xX4xX3bxX4xX3xX10xX5bxX3xX56xX57xX134xX23xX3xX5xX69xX23xX3xX1xX1f4xX4xX3xXexX193xXbxX3xXexX1d3xXexX38xX3xXexXf0xX57xXabxX23xX22xX3xXexX1xX32xX23xX1xX3xXexXf0xX31xX23xX22xX3xX4xX27xX93xX4xX3xX7xX1d3xX23xX22xX3xXexXd6xXdxX3xX47xX89xX27xX3xX5xX32xX5bxX3xX1xX36xXexX3xX7xX5cxX4xX0xX71xX10xX5bxX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX31xX83xX15xXaxX2fxXcxX31xX32xX23xX3xXexX65xX23xX1xX3xXexX1xX32xX23xX1xX3xX5xX193xXbxX3xX5bxX42dxXdxX3xX8dxX346xX6dxX3xX83xX31xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXfdxXbxX38xX3xXexXe4xX23xX22xX3xX6fxX38xX8dxX7aexX3xX7xX31xX3xX56xX42dxXdxX3xX23xXe4xX5bxX3xX6cxX6dxX2xX36dxX2dxX3xXexX1xX32xX23xX1xX3xX5xX193xXbxX3xX5bxX42dxXdxX3xX6cxX36dxX6dxX3xX80xXcxX498xX38xX3xX6cxX346xX6dxX3xXcxX80xXcxX3xX56xX32xX3xX47xXe4xX23xX22xX3xX35x119bdxX3xX5bxX42dxXdxX3xX22xX298xX23xX3xX34cxX10bxX6dxX6dxX6dxX3xX1xX93xX3xX35xXdxX23xX1xX3xX83xX31xX6xX23xX1xX2dxX3xX47xX3c9xX3xX581xX27xX15xX36xXexX3xX47xXcaxX23xX1xX3xX4xX1xX14axX3xXexXf0xX57xX134xX23xX22xX3xX47xX298xX27xX3xXexX57xX3xX2xX6dxX6dxX3xX83xX206xX3xX3bxX23xX3xXexXf0xX31xX23xX22xX3xX23xX57xX42dxX4xX3xX56xX42dxXdxX3xX7xX1d3xX3xX56xX1d3xX23xX3xX47xXe4xX23xX22xX3xX35xXb4exX3xX5xX69xX23xX3xX47xX36xX23xX3xXexXf0xX69xX23xX3xX357xX10bxX6dxX6dxX6dxX3xXexX846xX3xX47xX97xX23xX22xX3xX56xX32xX3xX357xX3xX83xX206xX3xX3bxX23xX3xX47xX298xX27xX3xXexX57xX3xX23xX57xX42dxX4xX3xX23xX22xX31xX32xXdxX3xX56xX42dxXdxX3xX56xX1d3xX23xX3xX47xXe4xX23xX22xX3xX35xXb4exX3xX2xX36dxX36dxX3xXexXf0xXdxXfdxX27xX3xX1c1xX155xX18exX10bxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX31xX83xX15xXaxX2fxX0xXdxX5bxX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX83xX31xX6xX23xX3xX35xX10xXexX3xX7xX6xX23xX22xX3xXexX6xX31xX3xXexX1xXdxX3xX83xX27xX6xX3xX1xX31xX6xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX56xX27xX31xXexX3xX5bxX27xX4xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX10xX27xX3xX6cxX6dxX2xX6fxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX71xX71xXdxX10bxX161xX6xX31xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX56xX23xX71xX23xX10xX340xX7xX71xX2xX6fxX6dxX346xX71xX2xX6dxXeaxX83xX34cxX2xXeaxX6cxX6cxX2xX6cxXexX2xXeaxX36dxXeaxX5xX6fxX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX340xXdxX83xXexX1xX24xX36dxX36dxX6dxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX346xXeaxX6fxXbxX1cxX2dxX83xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX161xX5xX31xX4xX35xX2dxX5bxX6xXf0xX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX6xX27xXexX31xX2dxX5bxX6xXf0xX22xXdxX23xX1exXf0xXdxX22xX1xXexX24xX6xX27xXexX31xXaxX3xX71xX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX6xXbxXexXdxX31xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX86xX1xX14axX3xXexXcaxX4xX1xX3xX1c1xX11bxX1c3xX18exX3xX1xX27xX15xXfdxX23xX3xX80xX57xX134xX23xX22xX3xX155xX134xX23xX3xX178x10c9cxX3xX178xXe4xX23xX3xX19exX1xX9bexX4xX24xX3xX0xX10xX5bxX2fxX536xX19exX1xX3bxXexX562xX3xX5xX32xX3xXbxX1xX139xXdxX3xX536xX47xX93xX23xX22xX562xX3xX56xX32xX3xXexX1xX206xX4xX3xX7xX206xX3xXexX40xX31xX3xX47xX57xX58xX4xX3xX7xX206xX3xX47xX97xX23xX22xX3xXexX1xX27xX193xX23xX3xXexXf0xX31xX23xX22xX3xX23xX1xX18fxX23xX3xX83xX18fxX23xX10bxX3xX178xX151xX3xX56xX193xX15xX38xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX7xX6xX27xX3xX35xX1xXdxX3xXbxX1xX3bxXexX3xX47xX93xX23xX22xX3xX4xX3bxX4xX3xXbxX1xX31xX23xX22xX3xXexXf0xX32xX31xX3xXexX1xXdxX3xX47xX27xX6xX38xX3xX35xXb4exX3xX4xX6xX5bxX3xX35xX36xXexX3xX22xXdxX6xX31xX3xX57xX42dxX4xX3xXexX1xXdxX3xX47xX27xX6xX38xX3xX1xX27xX15xXfdxX23xX3xX4xX1xX65xX3xX47xX40xX31xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX134xX3xX581xX27xX6xX23xX38xX3xX1cxX3c9xX38xX3xXexX1xXcaxX3xXexXf0xX1e3xX23xX3xX5xX193xXbxX3xX35xX36xX3xX1xX31xX40xX4xX1xX3xX4xX101xX3xXexX1xXf2xX38xX3xXf0xXd4bxX3xXf0xX32xX23xX22xX2dxX3xX47xX97xX23xX22xX3xXexX1xX553xXdxX3xX161xX6xX23xX3xX1xX32xX23xX1xX3xX161xX93xX3xXexXdxX69xX27xX3xX4xX1xX13fxX3xX4xX1xX1e3xX5bxX3xX47xXdxXf2xX5bxX3xX4xXd6xX23xX22xX3xX35xX1xX6xXdxX38xX3xX5bxXdxX23xX1xX3xX161xX40xX4xX1xX0xX71xX10xX5bxX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX31xX83xX15xXaxX2fxX19exX1xX31xX23xX22xX3xXexXf0xX32xX31xX3xXexX1xXdxX3xX47xX27xX6xX3xX1cxX18fxX15xX3xX83xX206xX23xX22xX3xX1c3xXcxX260xX3xX47xX40xXexX3xX35xX36xXexX3xX581xX27xX139xX3xX35xX1xX3bxX3xX4xX6xX31xX10bxX3xX1c3xXe4xX5bxX3xX6cxX6dxX2xXeaxX38xX3xX4xX1b6xX3xX346xX6dxX3xX1cxX3c9xX3xX47xX57xX58xX4xX3xX4xXd6xX23xX22xX3xX23xX1xX193xX23xX3xX47xX40xXexX3xX4xX1xX27xX691xX23xX3xX1c3xXcxX260xX2dxX3xX4xX1b6xX3xX34cxX8dxX6dxX3xXexX1xXd6xX23xX3xX47xX40xXexX3xXb2xX18exX86xX3xX1c3xXcxX260xX3xX35xXdxXf2xX27xX3xX5bxff0bxX27xX2dxX3xX2xX10bxX346xX6dxX6dxX3xX56xX57xX553xX23xX3xX5bxXf18xX27xX3xX47xX40xXexX3xX4xX1xX27xX691xX23xX10bxX3xX178xXdxXfdxX4xX3xX23xX1xX18fxX23xX3xXf0xX93xX23xX22xX3xX47xXdxXf2xX23xX3xX1xX151xX23xX1xX3xXexXdxX69xX23xX3xXexXdxX36xX23xX3xX47xX57xX58xX4xX3xX581xX27xX6xX23xX3xXexX18fxX5bxX3xX47xX1cdxX4xX3xX161xXdxXfdxXexX10bxX3xX11bxX6xX23xX3xXcxX30xXb2xXcxX3xXexX65xX23xX1xX3xX47xX3c9xX3xX4xX1xX65xX3xX47xX40xX31xX3xX4xX3bxX4xX3xX47xX134xX23xX3xX56xXcaxX38xX3xX47xXcaxX6xX3xXbxX1xX57xX134xX23xX22xX3xX1cxX18fxX15xX3xX83xX206xX23xX22xX3xX35xX36xX3xX1xX31xX40xX4xX1xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxXfdxX23xX38xX3xX161xX97xXdxX3xX83xX57xd3a7xX23xX22xX3xX56xX32xX3xX23xX1xX18fxX23xX3xXf0xX93xX23xX22xX3xX4xX3bxX4xX3xX47xXdxXf2xX23xX3xX1xX151xX23xX1xX3xXexXdxX69xX23xX3xXexXdxX36xX23xX38xX3xX22xX57xX134xX23xX22xX3xX536xX23xX22xX57xX553xXdxX3xXexX1d3xXexX38xX3xX56xXdxXfdxX4xX3xXexX1d3xXexX562xX3xXexXf0xX31xX23xX22xX3xXbxX1xX31xX23xX22xX3xXexXf0xX32xX31xX3xXexX1xXdxX3xX47xX27xX6xX3xX15xX69xX27xX3xX23xX57xX42dxX4xX3xXexXf0xX69xX23xX3xX5bxX1f4xXdxX3xX5xX415xX23xX1xX3xX56xX206xX4xX38xX3xXbxX1xX31xX23xX22xX3xXexXf0xX32xX31xX3xX536xX80xX1f4xX4xX3xXexX193xXbxX3xX56xX32xX3xX5xX32xX5bxX3xXexX1xX10xX31xX3xXexX1e3xX5bxX3xX22xX57xX134xX23xX22xX3xX47xX40xX31xX3xX47xX5cxX4xX3xX80xX97xX3xX86xX1xX13fxX3xX260xXdxX23xX1xX562xX10bxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX31xX83xX15xXaxX2fxX86xX134xX3xX581xX27xX6xX23xX3xXcxX1xX57xX553xX23xX22xX3xXexXf0xX206xX4xX3xX80xX30xXcxX30xXb2xXcxX3xXexX65xX23xX1xX3xX47xX3c9xX3xXbxX1xX1d3xXdxX3xX1xX58xXbxX3xX56xX42dxXdxX3xX4xX3bxX4xX3xXexXbcxX3xX4xX1xX5cxX4xX3xX4xX1xX13fxX23xX1xX3xXexXf0xXcaxX3xX1cxX3c9xX3xX1xX93xXdxX3xX47xX691xX15xX3xX5bxX40xX23xX1xX3xXbxX1xX31xX23xX22xX3xXexXf0xX32xX31xX3xXexX1xXdxX3xX47xX27xX6xX38xX3xX161xX97xXdxX3xX83xX57xXfc4xX23xX22xX38xX3xX23xX1xX18fxX23xX3xXf0xX93xX23xX22xX3xX47xXdxXf2xX23xX3xX1xX151xX23xX1xX3xXexXdxX69xX23xX3xXexXdxX36xX23xX3xXexXf0xX31xX23xX22xX3xX4xXd6xX23xX22xX3xX23xX1xX18fxX23xX38xX3xX23xXd6xX23xX22xX3xX83xX18fxX23xX38xX3xX47xX31xX32xX23xX3xX56xXdxX69xX23xX3xX56xX32xX3xX1xX93xXdxX3xX56xXdxX69xX23xX10bxX3xXcxX1xX10xX31xX3xX47xX1b6xX38xX3xX23xXe4xX5bxX3xX6cxX6dxX2xXeaxX38xX3xX4xX1b6xX3xXeaxX34cxX3xXexX193xXbxX3xXexX1xXf2xX3xX47xX57xX58xX4xX3xX1cxX36xXbxX3xX5xX31xX40xXdxX3xXexX1xXdxX3xX47xX27xX6xX3xX1cxX27xX1e3xXexX3xX7xX1e8xX4xX38xX3xX36dxX8dxX3xXexX193xXbxX3xXexX1xXf2xX3xX5xX31xX40xXdxX3xXexX1d3xXexX3xX56xX32xX3xX2xX357xX3xXexX193xXbxX3xXexX1xXf2xX3xX5xX31xX40xXdxX3xX35xX1xX3bxX10bxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX31xX83xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXf0xX2dxXaxX2fxX0xXdxX5bxX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX83xX31xX6xX23xX3xX35xX10xXexX3xX7xX6xX23xX22xX3xXexX6xX31xX3xXexX1xXdxX3xX83xX27xX6xX3xX1xX31xX6xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX56xX27xX31xXexX3xX5bxX27xX4xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX10xX27xX3xX6cxX6dxX2xX6fxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX71xX71xXdxX10bxX161xX6xX31xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX56xX23xX71xX23xX10xX340xX7xX71xX2xX6fxX6dxX346xX71xX6fxX6fxX83xX34cxX2xX8dxX34cxX357xX36dxX8dxXexX6fxX357xX36dxX2xX5xX6fxX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX340xXdxX83xXexX1xX24xX36dxX36dxX6dxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX346xXeaxX6fxXbxX1cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX83xXexX1xX27xX5bxX161xX3xX83xX1xXdxX83xX10xXaxX3xX71xX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX6xXbxXexXdxX31xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXf0xX2dxXaxX2fxX0xXdxX5bxX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX83xX31xX6xX23xX3xX35xX10xXexX3xX7xX6xX23xX22xX3xXexX6xX31xX3xXexX1xXdxX3xX83xX27xX6xX3xX1xX31xX6xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX56xX27xX31xXexX3xX5bxX27xX4xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX10xX27xX3xX6cxX6dxX2xX6fxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX71xX71xXdxX10bxX161xX6xX31xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX56xX23xX71xX23xX10xX340xX7xX71xX2xX6fxX6dxX346xX71xX6fxX6fxX83xX34cxX2xX8dxX34cxX8dxX6cxX8dxXexX6cxX2xX5xXeaxX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX340xXdxX83xXexX1xX24xX36dxX36dxX6dxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX346xX6dxX6cxXbxX1cxXaxX3xX71xX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX6xXbxXexXdxX31xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXf0xX2dxXaxX2fxXcxXf0xX57xXabxX23xX22xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX101xX5bxX3xX56xX32xX3xX35xX1xX1d3xXdxX3xXexX1xXdxX3xX47xX27xX6xX3xXexXf0xX31xX23xX22xX3xXexX31xX32xX23xX3xXexX65xX23xX1xX3xX35xXb4exX3xX22xXdxX6xX31xX3xX57xX42dxX4xX3xXexX1xXdxX3xX47xX27xX6xX3xX23xXe4xX5bxX3xX6cxX6dxX2xX6fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX31xX83xX15xXaxX2fxXb2xX36xXexX3xX5xX27xX193xX23xX3xX1xX93xXdxX3xX23xX22xX1xXcaxX38xX3xX86xX1xX14axX3xXexXcaxX4xX1xX3xX1c1xX11bxX1c3xX18exX3xXexX65xX23xX1xX3xX30xX1cdxX23xX22xX3xX1d1xX27xX1d3xX4xX3xXb2xX1xX3bxX23xX1xX3xX47xX3bxX23xX1xX3xX22xXdxX3bxX3xX4xX6xX31xX3xX35xX36xXexX3xX581xX27xX139xX3xXbxX1xX31xX23xX22xX3xXexXf0xX32xX31xX3xXexX1xXdxX3xX47xX27xX6xX3xX15xX69xX27xX3xX23xX57xX42dxX4xX3xX23xXe4xX5bxX3xX6cxX6dxX2xXeaxX38xX3xX47xX97xX23xX22xX3xXexX1xX553xXdxX3xX4x14c72xX23xX22xX3xXexX1xc7bexX23xX22xX3xXexX1xX1e8xX23xX3xX4xX1xX65xX3xXf0xX6xX3xX23xX1xX250xX23xX22xX3xX5bxX1cdxXexX3xX4x112dexX23xX3xXexX97xX23xX3xXexX40xXdxX3xX23xX1xX57xX24xX3xX5bxX93xXexX3xX7xX1d3xX3xX4xX1xX65xX3xXexXdxX69xX27xX38xX3xX5bxX101xX4xX3xXexXdxX69xX27xX3xX47xX57xX6xX3xXf0xX6xX3xX4xX1xX57xX6xX3xX47xX40xXexX2dxX3xX5bxX93xXexX3xX7xX1d3xX3xX47xXcaxX6xX3xXbxX1xX57xX134xX23xX22xX38xX3xX4xX134xX3xX7xXabxX3xX4xX14b7xX23xX3xX4xX1xX10xX3xX83xX1e3xX27xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX40xX5bxX38xX3xX4xX1xX57xX6xX3xX35xXcaxXbxX3xXexX1xX553xXdxX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxXfdxX23xX2dxX3xX161xXfdxX23xX1xX3xXexX1xX32xX23xX1xX3xXexX13fxX4xX1xX3xXexXf0xX31xX23xX22xX3xX1cxX18fxX15xX3xX83xX206xX23xX22xX3xX1c3xXcxX260xX3xX56xXf18xX23xX3xX4xX14b7xX23xX38xX3xX56xXdxXfdxX4xX3xX1cxX4c3xX3xX5xXb4exX3xXexX97xX23xX3xX47xX1f4xX23xX22xX3xX4xX1xX57xX6xX3xX35xXcaxXbxX3xXexX1xX553xXdxX586xX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX31xX83xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXf0xX2dxXaxX2fxX0xXdxX5bxX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX83xX31xX6xX23xX3xX35xX10xXexX3xX7xX6xX23xX22xX3xXexX6xX31xX3xXexX1xXdxX3xX83xX27xX6xX3xX1xX31xX6xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX56xX27xX31xXexX3xX5bxX27xX4xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX10xX27xX3xX6cxX6dxX2xX6fxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX71xX71xXdxX10bxX161xX6xX31xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX56xX23xX71xX23xX10xX340xX7xX71xX2xX6fxX6dxX346xX71xX2xX6dxXeaxX83xX34cxX2xX357xX6dxX357xX34cxX6fxXexX6fxX6cxX6fxX36dxX5xX8dxX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX340xXdxX83xXexX1xX24xX36dxX36dxX6dxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX346xXeaxX6fxXbxX1cxXaxX3xX71xX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX31xX83xX15xXaxX2fxXcxX1xX206xX4xX3xX1xXdxXfdxX23xX3xX23xX1xXdxXfdxX5bxX3xX56xX101xX3xX23xXe4xX5bxX3xX6cxX6dxX2xX6fxX38xX3xX86xX1xX14axX3xXexXcaxX4xX1xX3xX1c1xX11bxX1c3xX18exX3xXexX65xX23xX1xX3xX47xX89xX3xX23xX22xX1xXcaxX3xX4xX3bxX4xX3xX7xXabxX38xX3xX23xX22xX32xX23xX1xX38xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX101xX5bxX3xXexX1xXdxX3xX47xX27xX6xX3xXexX13fxX4xX1xX3xX4xX206xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX47xX93xX23xX22xX3xX56xX32xX3xXexXbcxX3xX4xX1xX5cxX4xX3xXexXf0xXdxXf2xX23xX3xX35xX1xX6xXdxX3xX1xXdxXfdxX27xX3xX581xX27xX139xX3xX4xX3bxX4xX3xXbxX1xX31xX23xX22xX3xXexXf0xX32xX31xX3xXexX1xXdxX3xX47xX27xX6xX3xX15xX69xX27xX3xX23xX57xX42dxX4xX38xX3xXexX193xXbxX3xXexXf0xX27xX23xX22xX3xX56xX32xX31xX3xX4xX3bxX4xX3xX23xX93xXdxX3xX83xX27xX23xX22xX3xXexXf0xX1f4xX23xX22xX3xXexX18fxX5bxX3xX23xX1xX57xX24xX3xXcxXdxX36xXbxX3xXexX101xX4xX3xXexXf0xXdxXf2xX23xX3xX35xX1xX6xXdxX3xX7xX18fxX27xX3xXf0xX93xX23xX22xX3xXbxX1xX31xX23xX22xX3xXexXf0xX32xX31xX3xX1cxX18fxX15xX3xX83xX206xX23xX22xX3xX1c3xXcxX260xX38xX3xX47xXd6xX3xXexX1xXcaxX3xX56xXe4xX23xX3xX5bxXdxX23xX1xX2dxX3xX4xX1fcxX23xX22xX3xX56xX42dxXdxX3xXexX193xXbxX3xXexXf0xX27xX23xX22xX3xX1xX31xX32xX23xX3xXexX1xX32xX23xX1xX3xX4xX3bxX4xX3xXexXdxX69xX27xX3xX4xX1xX13fxX3xXabxX3xX4xX3bxX4xX3xX1cxX3c9xX3xX47xXe4xX23xX22xX3xX35xXb4exX3xX56xX89xX3xX47xX13fxX4xX1xX3xX1c3xXcxX260xX3xX4xX298xX23xX3xX581xX27xX6xX23xX3xXexX18fxX5bxX3xX4xX3bxX4xX3xX1cxX3c9xX3xX47xX3c9xX3xX56xX89xX3xX47xX13fxX4xX1xX3xXexXf0xX31xX23xX22xX3xX56xXdxXfdxX4xX3xX83xX27xX15xX3xXexXf0xX151xX3xX56xX32xX3xX23xX18fxX23xX22xX3xX4xX6xX31xX3xXexXdxX69xX27xX3xX4xX1xX13fxX2dxX3xXexXdxX36xXbxX3xXexX101xX4xX3xXexX1xX206xX4xX3xX1xXdxXfdxX23xX3xX4xX139xXdxX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX1xX32xX23xX1xX3xX4xX1xX13fxX23xX1xX3xXexX1xX10xX31xX3xX1xX57xX42dxX23xX22xX3xX47xX139xX5bxX3xX161xX139xX31xX3xX7xX206xX3xX1xX32xXdxX3xX5xX14b7xX23xX22xX3xX4xX14axX6xX3xX23xX22xX57xX553xXdxX3xX83xX18fxX23xX3xX56xX32xX3xX83xX31xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXfdxXbxX2dxX3xXexX1xX206xX4xX3xX1xXdxXfdxX23xX3xXexX1d3xXexX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX1xX13fxX23xX1xX3xX7xX3bxX4xX1xX3xX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1cxX3c9xX3xX1xX93xXdxX38xX3xX22xXdxX139xX5bxX3xX23xX22xX1x114b1xX31xX3xX161xX89xX23xX3xX56xX250xX23xX22xX2dxX3xXexX193xXbxX3xXexXf0xX27xX23xX22xX3xXexX1xX27xX3xX23xX22xX18fxX23xX3xX7xX3bxX4xX1xX38xX3xXexX1xX206xX4xX3xX1xXdxXfdxX23xX3xXexX1xX27xX3xX47xX9bexX23xX22xX38xX3xX47xX14axX38xX3xX4xX1xX13fxX23xX1xX3xX1cxX3bxX4xX3xX22xX1e8xX23xX3xX56xX42dxXdxX3xXexX40xX31xX3xX5bxXd6xXdxX3xXexXf0xX57xX553xX23xX22xX3xX47xX298xX27xX3xXexX57xX38xX3xX35xXdxX23xX1xX3xX83xX31xX6xX23xX1xX3xX47xXf2xX3xXexX40xX31xX3xXexX1xX69xX5bxX3xX23xX22xX27xX97xX23xX3xXexX1xX27xX2dxX3xX47xX139xX5bxX3xX161xX139xX31xX3x15eb5xX1c3xXcxXcxX38xX3xXexXf0xX31xX23xX22xX3xX47xX1b6xX3xX4xX1xX9bexX3xXexXf0xX1f4xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX23xXd6xX23xX22xX3xXexX1xXd6xX23xX38xX3xX22xX1e8xX23xX3xX56xX42dxXdxX3xX47xX139xX5bxX3xX161xX139xX31xX3xX194axXcxX278xXcxX38xX3xX47xX1cdxX4xX3xX161xXdxXfdxXexX3xX5xX32xX3xXexXf0xX31xX23xX22xX3xXexX1xX553xXdxX3xX47xXdxXf2xX5bxX3xXexXf0xX57xX42dxX4xX38xX3xXexXf0xX31xX23xX22xX3xX56xX32xX3xX7xX6xX27xX3xXcxX36xXexX3xX23xX22xX27xX15xX69xX23xX3xX47xX3bxX23xX2dxX3xX581xX27xX6xX23xX3xXexX18fxX5bxX3xX22xXdxX139xXdxX3xX581xX27xX15xX36xXexX3xX4xX3bxX4xX3xX56xX1e3xX23xX3xX47xX89xX3xXexX97xX23xX3xX47xX1f4xX23xX22xX38xX3xX35xX1xXd6xX23xX22xX3xX47xXf2xX3xX35x11f53xX31xX3xX83xX32xXdxX10bxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX31xX83xX15xXaxX2fxXcxXf0xX57xX42dxX4xX3xX5bxX1e8xXexX38xX3xX4xX3bxX4xX3xX47xXcaxX6xX3xXbxX1xX57xX134xX23xX22xX3xX4xX298xX23xX3xX5xX32xX5bxX3xXexX1d3xXexX3xX56xXdxXfdxX4xX3xX161xX97xXdxX3xXexX1xX57xX553xX23xX22xX38xX3xX1xXa21xX3xXexXf0xX58xX3xXexX1xXdxXfdxXexX3xX1xX40xXdxX3xX4xX1xX31xX3xX4xX3bxX4xX3xX56xX1fcxX23xX22xX3xX56xX10xX23xX3xX161xXdxXf2xX23xX3xX161xXcaxX3xX139xX23xX1xX3xX1xX57xXabxX23xX22xX3xX161xXabxXdxX3xX7xX206xX3xX4xX1d3xX3xX5bxXd6xXdxX3xXexXf0xX57xX553xX23xX22xX38xX3xX47xX139xX5bxX3xX161xX139xX31xX3xX4xX1xX13fxX23xX1xX3xX1cxX3bxX4xX38xX3xX4xXd6xX23xX22xX3xX161xX6adxX23xX22xX38xX3xX4xXd6xX23xX22xX3xX35xX1xX6xXdxX38xX3xX5bxXdxX23xX1xX3xX161xX40xX4xX1xX38xX3xX47xX9bexX23xX22xX3xX47xX1d3xXdxX3xXexX57xX58xX23xX22xX3xXexX1xX10xX31xX3xX581xX27xX15xX3xX47xXcaxX23xX1xX3xX56xX42dxXdxX3xX5bxX101xX4xX3xXexXdxX69xX27xX3xX4xX1xXdxX3xXexXf0xX139xX3xX35xXcaxXbxX3xXexX1xX553xXdxX3xXexXf0xX57xX42dxX4xX3xXcxX36xXexX2dxX3xXexXdxX36xXbxX3xXexX101xX4xX3xXexX27xX15xX69xX23xX3xXexXf0xX27xX15xX89xX23xX38xX3xXexXbcxX3xX4xX1xX5cxX4xX3xXexX1xX6xX23xX1xX38xX3xX35xXdxXf2xX5bxX3xXexXf0xX6xX3xX194axXcxXcxX19exX3xXexXf0xX57xX42dxX4xX38xX3xXexXf0xX31xX23xX22xX3xX56xX32xX3xX7xX6xX27xX3xXcxX36xXexX2dxX3xXexX1xX206xX4xX3xX1xXdxXfdxX23xX3xX581xX27xX139xX23xX3xX5xXb4exX3xX56xX32xX3xX1cxX4c3xX3xX5xXb4exX3xX4xX3bxX4xX3xX56xXdxX3xXbxX1xX40xX5bxX3xX5xXdxX69xX23xX3xX581xX27xX6xX23xX3xX47xX36xX23xX3xXbxX1xX3bxX31xX3xX23xXbcxX2dxX3xXexX9bexX4xX3xXexXf0xX206xX4xX3xX6cxX34cxX71xX6cxX34cxX3xX47xX139xX5bxX3xX161xX139xX31xX3xX194axXcxX278xXcxX38xX3xX1cxX4c3xX3xX5xXb4exX3xX23xX22xX1xXdxX69xX5bxX3xX4xX3bxX4xX3xX47xX1d3xXdxX3xXexX57xX58xX23xX22xX3xX7xX4c3xX3xX83xX101xX23xX22xX3xX161xXdxX6xX3xXf0xX57xX58xX27xX3xX35xX1xXdxX3xX47xXdxX89xX27xX3xX35xX1xXdxXf2xX23xX3xXbxX1xX57xX134xX23xX22xX3xXexXdxXfdxX23xX3xX56xX32xX3xXexX1xX206xX4xX3xX1xXdxXfdxX23xX3xXexX1xX27xX3xX1xX97xXdxX3xXbxX1xX57xX134xX23xX22xX3xXexXdxXfdxX23xX3xX4xX14axX6xX3xX4xX3bxX4xX3xX47xX1d3xXdxX3xXexX57xX58xX23xX22xX3xX23xX32xX15xX10bxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX31xX83xX15xXaxX2fxXcxX40xXdxX3xX1xX93xXdxX3xX23xX22xX1xXcaxX38xX3xXcxX1xX266xX6xX3xX14axX15xX3xX581xX27xX15xX89xX23xX3xX4xX14axX6xX3xX86xX1xX14axX3xXexXcaxX4xX1xX3xX23xX57xX42dxX4xX38xX3xX11bxX13fxX3xXexX1xX57xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX14axX15xX3xX14dxX69xX3xX30xX151xX23xX1xX3xX155xX134xX23xX3xX47xX3c9xX3xXexXf0xX6xX31xX3xX80xX27xX18fxX23xX3xX4xX1xX57xX134xX23xX22xX3xX14dxX6xX31xX3xX47xX93xX23xX22xX3xX1xX40xX23xX22xX3xX23xX1xX1e3xXexX3xX4xX1xX31xX3xX47xX97xX23xX22xX3xX4xX1xX13fxX3xX1c3xX22xX27xX15xX248xX23xX3xXcxX1xXdxXfdxX23xX3xX9a0xX3xX23xX22xX27xX15xX69xX23xX3xX19exX1xX1b6xX3xX86xX1xX14axX3xXexXcaxX4xX1xX3xX1c1xX11bxX1c3xX18exX3xXexX65xX23xX1xX10bxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX31xX83xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXf0xX2dxXaxX2fxX0xXdxX5bxX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX83xX31xX6xX23xX3xX35xX10xXexX3xX7xX6xX23xX22xX3xXexX6xX31xX3xXexX1xXdxX3xX83xX27xX6xX3xX1xX31xX6xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX56xX27xX31xXexX3xX5bxX27xX4xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX10xX27xX3xX6cxX6dxX2xX6fxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX71xX71xXdxX10bxX161xX6xX31xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX56xX23xX71xX23xX10xX340xX7xX71xX2xX6fxX6dxX346xX71xX2xX6dxXeaxX83xX34cxX2xX357xX2xX2xX6cxX36dxXexX36dxX36dxX2xX6fxX5xX36dxX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX340xXdxX83xXexX1xX24xX36dxX36dxX6dxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX346xXeaxX6fxXbxX1cxXaxX3xX71xX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX31xX83xX15xXaxX2fxX86xX1xX14axX3xXexXcaxX4xX1xX3xX1c1xX11bxX1c3xX18exX3xXexX65xX23xX1xX3xX30xX1cdxX23xX22xX3xX1d1xX27xX1d3xX4xX3xXb2xX1xX3bxX23xX1xX3xXexXf0xX6xX31xX3xX80xX27xX18fxX23xX3xX4xX1xX57xX134xX23xX22xX3xX14dxX6xX31xX3xX47xX93xX23xX22xX3xX47xX93xX23xX22xX3xX1xX40xX23xX22xX3xX23xX1xX151xX3xX4xX1xX31xX3xX47xX97xX23xX22xX3xX4xX1xX13fxX3xX14dxX69xX3xX30xX151xX23xX1xX3xX155xX134xX23xX3xX1exX3xX11bxX13fxX3xXexX1xX57xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX14axX15xX3xX56xX32xX3xX47xX97xX23xX22xX3xX4xX1xX13fxX3xX30xX1cdxX23xX22xX3xX1d1xX27xX1d3xX4xX3xX178xXdxX23xX1xX3xX9a0xX3xX19exX1xX1b6xX3xX86xX1xX14axX3xXexXcaxX4xX1xX3xX1c1xX11bxX1c3xX18exX3xXexX65xX23xX1xX10bxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX31xX83xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXf0xX2dxXaxX2fxX0xXdxX5bxX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX83xX31xX6xX23xX3xX35xX10xXexX3xX7xX6xX23xX22xX3xXexX6xX31xX3xXexX1xXdxX3xX83xX27xX6xX3xX1xX31xX6xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX56xX27xX31xXexX3xX5bxX27xX4xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX10xX27xX3xX6cxX6dxX2xX6fxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX71xX71xXdxX10bxX161xX6xX31xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX56xX23xX71xX23xX10xX340xX7xX71xX2xX6fxX6dxX346xX71xX2xX6dxXeaxX83xX34cxX2xX357xX2xX2xX34cxXeaxXexX346xX36dxX357xX5xX2xX6dxX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX340xXdxX83xXexX1xX24xX36dxX36dxX6dxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX346xXeaxX6fxXbxX1cxXaxX3xX71xX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX31xX83xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXf0xX2dxXaxX2fxX0xXdxX5bxX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX83xX31xX6xX23xX3xX35xX10xXexX3xX7xX6xX23xX22xX3xXexX6xX31xX3xXexX1xXdxX3xX83xX27xX6xX3xX1xX31xX6xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX56xX27xX31xXexX3xX5bxX27xX4xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX10xX27xX3xX6cxX6dxX2xX6fxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX71xX71xXdxX10bxX161xX6xX31xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX56xX23xX71xX23xX10xX340xX7xX71xX2xX6fxX6dxX346xX71xX2xX6dxXeaxX83xX34cxX2xX357xX2xX2xX36dxX346xXexX36dxX6cxXeaxXeaxX5xX357xX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX340xXdxX83xXexX1xX24xX36dxX36dxX6dxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX346xXeaxX6fxXbxX1cxXaxX3xX71xX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX31xX83xX15xXaxX2fxX80xX93xXdxX3xX23xX22xX1xXcaxX3xX4xX1496xX23xX22xX3xXexX1cdxX23xX22xX3xX1xX31xX6xX3xX4xX1xX31xX3xX36dxX3xXexX193xXbxX3xXexX1xXf2xX3xX47xX57xX58xX4xX3xX80xX93xXdxX3xX47xX97xX23xX22xX3xXcxX30xXb2xXcxX3xXexX65xX23xX1xX3xX47xX89xX3xX23xX22xX1xXcaxX3xXcxX1xX14axX3xXexX57xX42dxX23xX22xX3xX86xX1xX13fxX23xX1xX3xXbxX1xX14axX3xXexX1cdxX23xX22xX3xX86xX553xX3xXexX1xXdxX3xX47xX27xX6xX3xX1cxX27xX1e3xXexX3xX7xX1e8xX4xX2dxX3xXexXf0xX6xX31xX3xX86xX553xX3xXexX1xXdxX3xX47xX27xX6xX3xX1cxX27xX1e3xXexX3xX7xX1e8xX4xX3xX4xX14axX6xX3xX1c1xX11bxX1c3xX18exX3xXexX65xX23xX1xX3xX4xX1xX31xX3xX2xX8dxX3xXexX193xXbxX3xXexX1xXf2xX3xX56xX32xX3xX161xX6adxX23xX22xX3xX35xX1xX10xX23xX3xX4xX14axX6xX3xX1c1xX11bxX1c3xX18exX3xXexX65xX23xX1xX3xX4xX1xX31xX3xX6cxX34cxX3xXexX193xXbxX3xXexX1xXf2xX10bxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX31xX83xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXf0xX2dxXaxX2fxX0xXdxX5bxX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX83xX31xX6xX23xX3xX35xX10xXexX3xX7xX6xX23xX22xX3xXexX6xX31xX3xXexX1xXdxX3xX83xX27xX6xX3xX1xX31xX6xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX56xX27xX31xXexX3xX5bxX27xX4xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX10xX27xX3xX6cxX6dxX2xX6fxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX71xX71xXdxX10bxX161xX6xX31xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX56xX23xX71xX23xX10xX340xX7xX71xX2xX6fxX6dxX346xX71xX2xX6dxXeaxX83xX34cxX2xX357xX2xX6cxX346xX36dxXexX346xXeaxX357xX36dxX5xX34cxX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX340xXdxX83xXexX1xX24xX36dxX36dxX6dxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX346xXeaxX6fxXbxX1cxXaxX3xX71xX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX31xX83xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXf0xX2dxXaxX2fxX0xXdxX5bxX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX83xX31xX6xX23xX3xX35xX10xXexX3xX7xX6xX23xX22xX3xXexX6xX31xX3xXexX1xXdxX3xX83xX27xX6xX3xX1xX31xX6xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX56xX27xX31xXexX3xX5bxX27xX4xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX10xX27xX3xX6cxX6dxX2xX6fxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX71xX71xXdxX10bxX161xX6xX31xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX56xX23xX71xX23xX10xX340xX7xX71xX2xX6fxX6dxX346xX71xX2xX6dxXeaxX83xX34cxX2xX357xX2xX346xX2xX34cxXexX6cxX8dxX8dxX6dxX5xX346xX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX340xXdxX83xXexX1xX24xX36dxX36dxX6dxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX346xXeaxX6fxXbxX1cxXaxX3xX71xX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX31xX83xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXf0xX2dxXaxX2fxX0xXdxX5bxX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX83xX31xX6xX23xX3xX35xX10xXexX3xX7xX6xX23xX22xX3xXexX6xX31xX3xXexX1xXdxX3xX83xX27xX6xX3xX1xX31xX6xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX56xX27xX31xXexX3xX5bxX27xX4xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX10xX27xX3xX6cxX6dxX2xX6fxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX71xX71xXdxX10bxX161xX6xX31xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX56xX23xX71xX23xX10xX340xX7xX71xX2xX6fxX6dxX346xX71xX2xX6dxXeaxX83xX34cxX2xX357xX2xX346xX346xX36dxXexX34cxX346xXeaxX34cxX5xX8dxX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX340xXdxX83xXexX1xX24xX36dxX36dxX6dxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX346xXeaxX6fxXbxX1cxXaxX3xX71xX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX31xX83xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXf0xX2dxXaxX2fxX0xXdxX5bxX22xX3xX6xX5xXexX9xXaxX83xX31xX6xX23xX3xX35xX10xXexX3xX7xX6xX23xX22xX3xXexX6xX31xX3xXexX1xXdxX3xX83xX27xX6xX3xX1xX31xX6xX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX56xX27xX31xXexX3xX5bxX27xX4xX3xX4xX6xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX10xX27xX3xX6cxX6dxX2xX6fxXaxX3xX7xXf0xX4xX9xXaxX71xX71xXdxX10bxX161xX6xX31xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10bxX56xX23xX71xX23xX10xX340xX7xX71xX2xX6fxX6dxX346xX71xX2xX6dxXeaxX83xX34cxX2xX357xX2xX6cxX34cxX36dxXexX36dxX346xX357xX6dxX5xXeaxX10bxX26xXbxX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX340xXdxX83xXexX1xX24xX36dxX36dxX6dxXbxX1cxX2dxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX346xXeaxX6fxXbxX1cxXaxX3xX71xX2fxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX31xX83xX15xXaxX2fxX86xX1496xX23xX22xX3xXexX40xXdxX3xX1xX93xXdxX3xX23xX22xX1xXcaxX38xX3xXexXf0xX57xXabxX23xX22xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX101xX5bxX3xX56xX32xX3xX35xX1xX1d3xXdxX3xXexX1xXdxX3xX47xX27xX6xX3xXexXf0xX31xX23xX22xX3xXexX31xX32xX23xX3xXexX65xX23xX1xX3xX47xX3c9xX3xX35xXb4exX3xX22xXdxX6xX31xX3xX57xX42dxX4xX3xXexX1xXdxX3xX47xX27xX6xX3xX23xXe4xX5bxX3xX6cxX6dxX2xX6fxX3xX56xX42dxXdxX3xX4xX1xX14axX3xX47xX89xX24xX3xX0xX10xX5bxX2fxX536xX30xX31xX32xX23xX3xX35xX36xXexX38xX3xX83xX18fxX23xX3xX4xX1xX14axX38xX3xX35xX846xX3xX4xX57xX134xX23xX22xX38xX3xX7xX3bxX23xX22xX3xXexX40xX31xX3xXexX1xXdxX3xX47xX27xX6xX3xX47xX57xX6xX3xX80xX32xX3xXcxX415xX23xX1xX3xX56xX57xX58xXexX3xX581xX27xX6xX3xX35xX1xX1b6xX3xX35xX1xXe4xX23xX38xX3xXexX1xX3bxX4xX1xX3xXexX1xX5cxX4xX38xX3xX1xX31xX32xX23xX3xXexX1xX32xX23xX1xX3xX56xX57xX58xXexX3xX5bxX5cxX4xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX1xX65xX3xXexXdxX69xX27xX3xX23xXe4xX5bxX3xX6cxX6dxX2xX6fxX562xX0xX71xX10xX5bxX2fxX10bxX0xX71xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX194axX27xXexX1xX31xXf0xXaxX2fxX0xX161xX2fxX11bxXdxXfdxX23xX3xX1c3xX1xX27xX23xX22xX3xX9a0xX3xXcxX1xX27xX3xX80xX32xX0xX71xX161xX2fxX0xX71xXbxX2f
Biện Nhung – Thu Hà