Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc trọng thể vào ngày mai
Thứ Hai, ngày 21/10, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
4f2ax7d11xa69fxa0d3xc0b2x6756xc197x9f38xb831xX7x9e37x7b7ax7183x524dx796bx8373xX5x61ffxXax7ca4x91e4xb833xX3xX1xc13cxXbxX3xXexX1xb107xX3x76fcxc608xX3x81a5xadd2xd37bxX4xX3xX1x8eb3xXdxX3x6cbfxX1x565fxX6xX3x8c6bx9d58x967fxX3xX7x6dcexX3xX2axX1xX6xXdxX3x64a5xc189xX4xX3xXex9797xX17x913axaacbxX3xXexX1x90c8xX3x67ebx5ab9x6c0dxX3xX42xX43xX4ax784exX3xX3bxX6xXdxX0xad53xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5717xX10xX6xaebcxXaxX12xXcxX1xX1cxX3xX65xX6xXdxX1fxX3xX42xX43xX4axX50xX3xc172xX2xX56xX2x7c67xX1fxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xX2axX1xX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX3xX42x9dc1xb8bbxX4xX3x80c6xX27xX42xX43xX3xX1x760dxX6xX3xX2fx7b1fxX3xX1xX27xXdxX3xX97xX1x9cbbxX3xX42xX43xX1xcf5exX6xX3xX31xXdx7dd4xXexX3xa536xX6xX3bxX3xX2axX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX4xX3xXexX40xX17xX42xX43xX3xXexX1xX47xX3xX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX3xXexX3cxXdxX3xXb6xX1xX4axX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX1fxX3xXcxX1xXa9xX3xd189x74e9xX3xX65xX4axX3xXb6xX27xXdxd517xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc850xX4bxX68xX50xXaxX12xX0xXdxX3bxX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3bxX7x6813xXbxX1xX4bxXexX4bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xX2axX1xX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX3xX7xX34xX3xX2axX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX4xX3xXexX40xX17xX42xX43xX3xXexX1xX47xX3xX49xX4axX4bxX3xX42xX43xX4axX50xX3xX79xX2xX56xX2xX7dxX3xX1x5e4fxX42xX1xX3xd2a0xX42xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX56xX56xXdxXf9xd273xX6xX4bxX1xX6xXexXdxX42xX1xXf9xX49xX42xX56xX42xX10x5b76xX7xX56xX2x55e5x5406xX2xX56xX2xX7dx696dxX68xX7dxX7dxX19axX1a0xb350xX79xX1a6xXexX2xX2xX1a0xX19bxX5xX2xXf9x61e7xXbxX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xX2axX1xX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX3xX7xX34xX3xX2axX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX4xX3xXexX40xX17xX42xX43xX3xXexX1xX47xX3xX49xX4axX4bxX3xX42xX43xX4axX50xX3xX3bxX6xXdxXaxX3xX68xX6xXexX6xX11exXbxX1xX4bxXexX4bxX11exX4bxX40xXdxX43xXdxX42xX6xX5xX11exX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x521exX56xX56xX4xX68xX42xXdxX3bxX43xXf9xX49xXdxX10xXexX42xX6xX3bxXbxX5xX22xX7xXf9xX49xX42xX56xXex7589xX79xX7dxX56xX22xXbxX5xX4bxX6xX68xX10xX68xX56xb3abxX7xX3bxX7xX50xX56xX79xX7dxX2xX19ax61c3xX2xX7dxX24exX79xX7dxX56xX1xX4bxXbxX24ex5167xX22xX4bxX4xX24exX1xX4bxXdxXf9xX1b1xXbxX43xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX6xXbxXexXdxX4bxX42xXaxX12x5f10xX27xXexX3xXbxX1xXdx5e8cxX42xX3xX1xX17xXbxX3xX4xXa9xX6xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxXf9xX3x744dxXb6xX43xX22xbca0xX42xX21dxX3xXcxXcxX2fxX31xXb6x8f76xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX4bxX68xX50xXaxX12xXcxX1x543dxXdxX3xX43xXdxX6xX42xX3xX259xX22xX6xX1fxX3xb655xX50xX3xX187xX6xX42xX3xXcxX1xX93xX2c2xX42xX43xX3xX49xcfb1xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX1fxX3xX97xX1xa739xX42xX1xX3xXbxX1xXa9xX1fxX3xX65xX27xXdxX3xXf0xX2a1xX42xX43xX3x4fabxb96fxX42xX3xXexX27xX4xX1fxX3xX4xb54fxX4xX3xX2cfxX50xX3xX187xX6xX42xX3xX4xXa9xX6xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX1fxX3xX4xX308xX4xX3xXf0xX4bxX4axX42xX3xXf0xX3cxXdxX3xX187xXdxX47xX22xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX1fxX3xX4xX308xX4xX3xX49xb8a2xX3xXf0xX3cxXdxX3xX187xXdxX47xX22xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xX49xX4axX3xX4xX308xX4xX3xX4x78e7xX3xX259xX22xX6xX42xX1fxX3xXexb0dfxX3xX4xX1xX1cxX4xX1fxX3xX4xX308xX3xX42xX1xX2ffxX42xX3xX1xb2a0xX22xX3xX259xX22xX6xX42xX3xXf0xXa1xX3xX2axX1x9fd7xX42xX3xXexX40xX93xX35dxX42xX43xX3xX4xX1xX22xX384xX42xX3xX187xX341xX3xX4xX308xX4xX3xX42xX27xXdxX3xX68xX22xX42xX43xX3xXexX40xX173xX42xX1xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxbdbaxX3xXexX366xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xXexXdx60ebxXbxX3xc867x8a44xX4xX1fxX3xX42x8e89xX3bxX3xX187xX3c7xXexX3xXexX2ffxX3bxX3xXexX93xX1fxX3xX42xX43xX22xX50xXb3xX42xX3xX49xX17xX42xX43xX3xX4xXa9xX6xX3xX4x8c48xX3xXexX40xXdxX3xXf0xX47xX3xXbxX1xX177xX42xX3xX308xX42xX1xX3xX49xX94xXdxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xXexX3cxXdxX3xX2axX14xX3xX1xX17xXbxXf9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX4bxX68xX50xXaxX12xXcxX1xX10xX4bxX3xX4xX1xX93xX35dxX42xX43xX3xXexX40xX173xX42xX1xX1fxX3xXex61fbxX3xX1a6xX3xX43xXdxX2c2xX3xX2xX1a0xX1fxX3xX4xX308xX4xX3xX49xX341xX3xXf0xX3cxXdxX3xX187xXdxX47xX22xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xXf0xb746xXexX3xX49xX9dxX42xX43xX3xX1xX4bxX6xX3xX49xX4axX3xX49xX4axX4bxX3xc286xd079xX42xX43xX3xX49xXdxX3bexX42xX43xX3xX97xX1xXa9xX3xXexX341xX4xX1xX3xX65xX2a1xX3xX97xX1xX2ecxX3xX281xXdxX42xX1xXf9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX4bxX68xX50xXaxX12xXcxX43axX3xX1exX3xX43xXdxX2c2xX1fxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xX1xX17xXbxX3xXbxX1xXdxX288xX42xX3xXexX40xbc10xX3xX187xX341xX3xXf0xX47xX3xXexX1xX177xX4bxX3xX5xX22x799axX42xX3xX49xX4axX3xX187xXdxX47xX22xX3xX259xX22xX50xX3bexXexX3xXexX1xXf1xX42xX43xX3xX259xX22xX6xX3xX97xX1xX93xX35dxX42xX43xX3xXexX40xX173xX42xX1xX3xX2axX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exXf9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX4bxX68xX50xXaxX12x91daxX3c2xX42xX43xX3xX19axX3xX43xXdxX2c2xX1fxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xX1xX17xXbxX3xXbxX1xXdxX288xX42xX3xX2axX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX4xX3xXexX3cxXdxX3xX65xX27xXdxX3xXexX40xX93xX2c2xX42xX43xX3xX2fexXdxX288xX42xX3xX65xX2a1xX42xX43xX1fxX3xXb6xX1xX4axX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxXf9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX4bxX68xX50xXaxX12xb16cxX1xXdxX288xX42xX3xX2axX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX4xX3xX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xX2axX1xX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX3xXf0xX93xa25fxX4xX3xX520xX4axXdxX3xXcxXdxX3bexX42xX43xX3xX42xX2cxXdxX3xX31xXdxXb3xXexX3xXb6xX6xX3bxX1fxX3xX520xX4axXdxX3xXcxX40xX22xX50x9e47xX42xX3xX1xX173xX42xX1xX3xX31xXdxXb3xXexX3xXb6xX6xX3bxX1fxX3xXcxX40xX22xX50xX5d8xX42xX3xX1xX173xX42xX1xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xX31xXdxXb3xXexX3xXb6xX6xX3bxX3xXbxX1xX308xXexX3xXexX1xX6xX42xX1xX3xX49xX4axX3xXexX40xX22xX50xX5d8xX42xX3xX1xX173xX42xX1xX3xXexX40x6d8exX4xX3xXexXdxX3bexXbxX3xXf0xX47xX3xX4xX3e7xX3xXexX40xXdxX3xX49xX4axX3xXb6xX1xX2ffxX42xX3xX68xX2ffxX42xX3xX4xX177xX3xX42xX93xX94xX4xX3xX4xX4c7xX42xX43xX3xXexX1xX10xX4bxX3xX68x8704xXdxXf9xX56xXf9xX0xX56xXbxX12xX0xX68xXdxX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xX40xX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX7xXexX40xX4bxX42xX43xX12xXcxXdxX42xX3xX5xXdxX288xX42xX3xX259xX22xX6xX42xX21dxX0xX56xX7xXexX40xX4bxX42xX43xX12xX0xX22xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX11exXexX1xX22xX3bxX187xX11exX6xX42xX68xX11exX7xX6xXbxX4bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX3xX11exX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xX2axX1xX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX3xX68xX624xX3xX2axXdxX3bexX42xX3xX2axba24xX4bxX3xX68xX4axXdxX3xX79xX1a6xX3xX42xX43xX4axX50xXaxX3xX1xX40xX10xX244xX9xXaxX56xX4xX1xXdxX42xX1xX11exXexX40xXdxX56xX2axX50xX11exX1xX4bxXbxX11exXexX1xX22xX11exX1exX11exX259xX22xX4bxX4xX11exX1xX4bxXdxX11exX2axX1xX4bxX6xX11exX3c1xXdxX49xX11exX68xX22xX11exX2axXdxX10xX42xX11exX2axX10xX4bxX11exX68xX6xXdxX11exX79xX1a6xX11exX42xX43xX6xX50xX56xX2xX1exX7dxX1a6xX19axX1a0xXf9xX1xXexX3bxXaxX12xX0xXdxX3bxX43xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX56xX3bxX10xX68xXdxX6xX56xX2xX79xX7dxX56xX42xX10xX196xX7xX56xX2xX19axX19bxX2xX56xX2xX7dxX237xX68xX19bxX2xX19bxX2xX79xX19bxX1exXex53a8xX77bxX77bxX1a6xX19axX5xX7dxXf9xX1b1xXbxX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xX2axX1xX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX3xX7xX34xX3xX2axX1xX6xXdxX3xX3bxX3cxX4xX3xXexX40xX17xX42xX43xX3xXexX1xX47xX3xX49xX4axX4bxX3xX42xX43xX4axX50xX3xX3bxX6xXdxXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX49xX12xX0xX7xXexX40xX4bxX42xX43xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX3xX11exX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xX2axX1xX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX3xX68xX624xX3xX2axXdxX3bexX42xX3xX2axX6ecxX4bxX3xX68xX4axXdxX3xX79xX1a6xX3xX42xX43xX4axX50xXaxX3xX1xX40xX10xX244xX9xXaxX56xX4xX1xXdxX42xX1xX11exXexX40xXdxX56xX2axX50xX11exX1xX4bxXbxX11exXexX1xX22xX11exX1exX11exX259xX22xX4bxX4xX11exX1xX4bxXdxX11exX2axX1xX4bxX6xX11exX3c1xXdxX49xX11exX68xX22xX11exX2axXdxX10xX42xX11exX2axX10xX4bxX11exX68xX6xXdxX11exX79xX1a6xX11exX42xX43xX6xX50xX56xX2xX1exX7dxX1a6xX19axX1a0xXf9xX1xXexX3bxXaxX12xX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX3xX11exX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xX2axX1xX2cxX6xX3xX2fxX30xX31xX3xX68xX624xX3xX2axXdxX3bexX42xX3xX2axX6ecxX4bxX3xX68xX4axXdxX3xX79xX1a6xX3xX42xX43xX4axX50xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX40xX4bxX42xX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xXcxXdxX3bexXbxX3xXexX2dexX4xX3xX4xX1xX93xX35dxX42xX43xX3xXexX40xX173xX42xX1xX3xX584xX1xXdxX288xX42xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX77bxX1exX1fxX3xX7xX308xX42xX43xX3xX2xX1a6xX56xX2xX7dxX1fxX3xX2cfxX50xX3xX187xX6xX42xX3xXcxX1xX93xX2c2xX42xX43xX3xX49xX2dexX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxX3xX4xX1xX4bxX3x71afxX3xX2axXdxX3bexX42xX3xX49xX5d8xX3xX49xXdxXb3xX4xX3xX4xX1xX22xX384xX42xX3xX187xX341xX3xX13xX14xX3xX1xX17xXbxX3xXexX1xX1cxX3xX1exX3xX4xXa9xX6xX3xX21xX22xX23xX4xX3xX1xX27xXdxXf9xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX49xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX22xX5xX12xX0xX68xXdxX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX40xXaxX12xX0xX56xX68xXdxX49xX12xX0xX56xX68xXdxX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6356xX4bxX22xX40xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX4bxX3xXcxXcxX2fxX31xXb6xX56xX31xXdxX10xXexX42xX6xX3bx8fd9xX0xX56xXbxX12