[Video] Những cầu thủ sút phạt tốt nhất mọi thời đại
Những danh thủ như Ronaldinho, Roberto Carlos, David Beckham,...đều sở hữu kỹ năng đá phạt thượng thừa. Họ luôn khiến các thủ môn bất an khi đứng trước bóng bởi chỉ ngay sau đó thì lưới của họ đã phải rung lên mà không hiểu vì sao.
4d87xb799x7419x8d7fx6ebfx6c2exaf73x5b33x5798x950cxc0b5x9a45x80fdx9a3bxcdf7xc602xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax83cdxd0afxe106xXexX0x9642xXaxX17xX18xX19xXexX0xa521x5d3axX19x9d68xXexX0xXax5fb9xX9x5f1bxXdxX18x6facxX2fx8c18xbbc7xacdexX5x5384xXbxXdxX17xX32xXex728axc7f6xX35xX19xX17xX24x865fxX9x6fa6xXax62b0x7ca2xbdc3xX9xX2cx8326xda57xX9xXbxXaxcfd8xX9xX2fx4fc2xXbxX9xX33xXaxc332xXbxX9xXbx6c77xXbxX9xX46xXax8f91xXbxX9xXcxb40fxX35xX9xXbxXaxc385xX35xX9x72c3xX57xX35xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x6fd4xX17xX18xX19xX32xXexX43xXaxX45xX46xX47xX9xX19xX18xX46xXaxX9xXbxXaxX4fxX9xX46xXaxb332xX9xd6caxX24xX46xX18xXdxX19xX35xX46xXaxX24xd268xX9xX98xX24xX23xX17x6f37xXbxX24xX9xX4xX18xXa8xXdxX24xX2fxXa2xX9xX2xX18xd806xX35xX19xX9xaf99xX17xX2cx88c8xXaxX18xXcxXa2xc644xXc2xXc2xX6cxe10dxX4bxX9xX2fxdd6axX9xXaxX45xX4bxX9xXbdxa95bxX9xX46xaddexX46xX47xX9xX6cxcedfxX9xX33xXaxX57xXbxX9xXbxXaxX96x4f23xX46xX47xX9xXbxXax6d88xX18xXc2xX9xX7fxX64xX9xXdxX4bxd069xX46xX9xXbdxXaxX35x66b3xX46xX9xX2cxXd9xX2cxX9xXbxXaxX4fxX9xXcxXf2xX46xX9xX23xX60xXbxX9xX18xX46xX9xXbdxXaxX35xX9xX6cx8a4dxX46xX47xX9xXbxXa8xX96xcd59xX2cxX9xX23xc32exX46xX47xX9xX23xXcaxX35xX9xX2cxXaxcb4fxX9xX46xX47xX18xX26xX9xX2fxX18xX4bxX9xX6cxX11exX9xXbxXaxabccxX9xXdxX96xX11axX35xX9xX2cxX4fxX18xX9xXaxX64xX9xX6cxb820xX9xX33xXax81ddxX35xX9xXa8xX4bxX46xX47xX9xXdx9d33xX46xX9xXcx9a33xX9xXbdxXaxXf2xX46xX47xX9xXaxX35x7a8axX4bxX9xXb6xX138xX9xX2fxX18xX24xXc2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXbaxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xa918xXbx60abxX18xXdxX35xX47xX46x9c4fxX9xX2cxX17xX46xXbxX17xXa8xcc93xX32xXexX0xX35x9389xXa8xX18xXcxX17xX9xX2fxXa8xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX192xX1cxX1cxXb6xX35xX19xX17xX24xXc2xX23xX24xX46xX47xX19xX18xX33xXdxX4bxX2fxXc2xXb6xX46xX1cxXcxX17xX19xX35xX18xX18cxX23xX24xX18axX1cxXb6xX35xX19xX17xX24xX1cxa81bxX2axd7e2xc911xX2axXc2xX23xX19xXcxX17xX19xX35xX18xX32xX9xcd37xX35xX19xXbxXaxX31xX32xX1d5xb0b1xX1d8xX32xX9xXaxX17xX35xX47xXaxXbxX31xX32xbfcfxa131xX1d8xX32xX9xX19fxXa8xX18xXcxX17xX23xX24xXa8xX19xX17xXa8xX31xX32xX1d8xX32xX9xX2fxX2cxXa8xX24xXdxXdxX35xX46xX47xX31xX32xX46xX24xX32xX9xX18xXdxXdxX24xX1e4xX19fxX4bxXdxXdxX2fxX2cxXa8xX17xX17xX46xX31xX32xX32xXexX0xX1cxX35xX19fxXa8xX18xXcxX17xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXbaxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX18axXbxX18cxX18xXdxX35xX47xX46xX192xX9xX2cxX17xX46xXbxX17xXa8xX19axX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX4bxXcxX23xX9xX19xXaxX35xX19xX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1e4xX35xX19xXbxXaxX192xX1d5xX1d8xX1d7xX33xX18axX19axXaxX17xX35xX47xXaxXbxX192xX1f8xX1f9xX1d8xX33xX18axX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXb6xX35xX19xX17xX24xX9xX46xXaxX4bxX46xX47xX9xX2cxX18xX4bxX9xXbxXaxX4bxX9xX2fxX4bxXbxX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX24xXbxX9xX46xXaxX18xXbxX9xXcxX24xX35xX9xXbxXaxX24xX35xX9xX19xX18xX35xX32xX9xX2fxXa8xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX192xX1cxX1cxX35xXc2xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxXc2xXb6xX46xX1cxX46xX17xX1e4xX2fxX1cxX2axX1ecxX1d8xX1f8xX1cxX2axX1d8x838fxX19xX1d7xX2axd1c6xX1d7xX1ecxX1d7xX1f9xXbxX2axX1d8xX1ecxX1d7xXdxX1d8xXc2xa726xX33xX47xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xb911xX24xX4bxXa8xX2cxX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX18axXbxX18cxX18xXdxX35xX47xX46xX192xX9xX2cxX17xX46xXbxX17xXa8xX19axX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXbaxX24xX46xX47xX19xX18xb5c6xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe