Toyota Aqua Air Concept chỉ tốn xăng như xe ga
Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe theo tiêu chuẩn thử nghiệm tại Nhật Bản là 2,82 lít/100 km.
ae3exde89x11bdexd186xd8fcxf291x103b7xd064xd0fbxX7xd863xcbe3xcf81xfebfx10da4x10c1fxX5x116eaxXax1073dxXcx1343bx110eexX14xXexX6xX3xc628xb07dxccd0xX6xX3xX1axXdx143bcxX3x10273xX14x127b1xX4xX10xXbxXexX3xX4xX1x112ffxX3xXexe121xX25xX3x13ea4xff8dxX25xb649xX3xX25xX1x14392xX3xX33xX10xX3xX36xX6xX0xb31cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf43cxX10xX6x13012xXaxX12xb1c6xcbf7xX4xX3xXexXdxdedbxX1cxX3xXexX1x145aexX3xX25xX1xXdxX5dxX25xX3xX5xXdx110e4xX1cxX3xX4x1360dxX6xX3xX33xX10xX3xXexX1xX10xX14xX3xXexXdxX5dxX1cxX3xX4xX1xX1cx113bbxX25xX3xXexX1xe2abxX3xX25xX36xX1xXdxX6cx1250cxX3xXex1366exXdxX3x10cd9xX1xe932xXexX3x139f0xf5dbxX25xX3xX5x132a7xX3xb32bx13851xf466xXa1xX3xX5xc485xXexX42xX2xc1ffxXabxX3xfe95xX8fxfed7xX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xd852xX5xX10xX3x117c7xXdxX54xXexX1xX9xXaxXa1xXabxXabxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX25xX36xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX54xX54xXdxX25xX36xX9xXaxX2xXaxX3xXb8xX14xX21xX54xX10xX21xX9xXaxXabxXaxX3xX6xX5xXdxX36xX25xX9xXaxX21xXdxX36xX1xXexXaxX12xX0xXexXb8xX14xX54xX15xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX8fxX36xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXb0xXb8xX6xX14xX1xX6xXexXdxX25xX1xXb0xfd10xX25xX42xX25xX10xXbcxX7xX42xX2x116d1x13c03xf24fxX42xX2xXabx101d6xX54xX137xXabxX137xX132xX132xXabxXabxXexX132xX2xX133xXabxX2xX5xXabxXb0x1000bxXbxX36xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX21xX12xX0xX42xXexXb8xX14xX54xX15xX12xX0xX42xXexX6xXb8xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX33xXexe723xX6xX5xXdxX36xX25x1394axX3xX149xX1cxX7xXexXdx13cd9xX15xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX14xX54xX15xXaxX12xXcxX21xX14xX25xX36xX3xXexX21xXdxafa3xX25xX3xX5xd2c7xX8fxX3xXcxX14xXaexX15xX14xX3xXa1xXabxX2xX131xX3xX54xXdxd401xX25xX3xX21xX6xX3xX128xX9fxX14xX3xXexX1cx10c68xX25xX3xXex13b44xXdxXa2xX3xX1xX1a4xX25xX36xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX7x1302axX3xX4xX1xXa7xX25xX1xX3xXexX1xX58xX4xX3xXexX21xf66dxX25xX1xX3xX5xX9fxX25xX36xX3xX8fxc1b7xXexX3xX5xX14xX92xXdxX3xX8fxe673xX1cxX3xX33xX10xX3xX4xX14xX25xX4xX10xXbxXexX3xX8fxX1c4xXdxXa2xX3x11d71xXdxX1a0xX25xX3xX1xX1e4xX25xX1xX3xX25xX1xX3axX3xX1axX1bxX1cxX6xX3xX1axXdxX21xXb0xX3xe58fxfd3axX15xX3xX20axX3axb792xX4xX3xX4xX14xXdxX3xX5xX9fxX3xX8fxX1f7xX1cxX3xX33xX10xX3xX1xX15xXb8xX21xXdxX54xX3xX8fxX1cxXdxX3xXexX21xX1c0xX25xX3xX20axX1c0xX1cxX3xXexXdxX5dxX25xX3xX4xX70xX6xX3xX1xX1a4xX25xX36xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xXexfd02xX3xXexX21xX3axX1c4xX4xX3xX20ax1218cxX25xX3xX25xX6xX15xXb0xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX33xXexX178xX6xX5xXdxX36xX25xX17exX3xX149xX1cxX7xXexXdxX185xX15xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX14xX54xX15xXaxX12xXcxX92xX8fxX3xXexX1xe1b7xXdxXa2xX3xX1xX1a4xX25xX36xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX128xX1f7xX25xX3xX4xX1xX3axX6xX3xX4xc40fxX25xX36xX3xXb8xX30xX3xX25xX1xXdx10596xX1cxX3xXexX1xX2c4xX25xX36xX3xXexXdxX25xX3xX5xXdxX5dxX25xX3xX1bxX1cxX6xX25xX3xX20axX26cxX25xX3xX1axX1bxX1cxX6xX3xX1axXdxX21xX3xX23xX14xX25xX4xX10xXbxXexXb0xX3x10e4cxc214xX3xX20axX14x148f5xX25xXa2xX3xX33xX10xX3xX20axX3axX228xX4xX3xXbxX1xX300xXexX3xXexX21xXdxX1a0xX25xX3xX54xX2fcxX6xX3xXexX21xX5dxX25xX3xX8fxX1f7xX1cxX3xX33xX10xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX1bxX1cxX6xX3xX1xX6xX15xX3x146dfxX21xXdxX1cxX7xX3xX23xX3xXexX92xXdxX3xXexX1xf01axX3xXexX21xX3axX2aaxX25xX36xX3xX57x12d0bxXb0xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX33xXexX178xX6xX5xXdxX36xX25xX17exX3xX149xX1cxX7xXexXdxX185xX15xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX14xX54xX15xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xe002xX6xX1xX14xX14xX3xe0fbxX6xXbxX6xX25xXa2xX3xX1axX1bxX1cxX6xX3xX1axXdxX21xX3xX23xX14xX25xX4xX10xXbxXexX3xX5xX9fxX3xX1xX1e4xX25xX1xX3xX9bxX25xX1xX3xXexX3axbc91xX25xX36xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX70xX6xX3xX8fxX1eexXexX3xX8fxX1f7xX1cxX3xX33xX10xX3xX1xX15xXb8xX21xXdxX54xX3xX8fxX1cxXdxX3xXexX21xX1c0xX25xX3xX8fxX1c4xXdxX3xXexX21xX14xX25xX36xX3xX36xXdxX6xX3xX20axX1e4xX25xX1xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xXb0xX3xb7c0xX10xX3xX7xb3bcxX3xX1xed7fxX1cxX3xXaexXa7xX4xX1xX3xXexX1xX3axX1c4xX4xX3xX4xX70xX6xX3xX54x12387xX25xX36xX3xX7xX1cxXbxX10xX21xX8fxXdxX25xXdxX3xX128xX1c4xXdxX3xX4xX1xXdxX2cexX1cxX3xX54xX9fxXdxX3xX131xXb0xae68xX42dxXabxX3xX8fxX8fxXa2xX3xX21xX1eexX25xX36xX3xX2xXb0xX137xX42dxXabxX3xX8fxX8fxX3xX128xX9fxX3xX4xX6xX14xX3xX2xXb0xX132xX132xXabxX3xX8fxX8fxXb0xX3xX23xX1xXdxX2cexX1cxX3xX54xX9fxXdxX3xX4xX3b3xX3xX7xX3f9xX3xX4xX70xX6xX3xX33xX10xX3xX20axX92xXexX3xX8fxX58xX4xX3xXa1xXb0xX133xX133xXabxX3xX8fxX8fxXb0xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX33xXexX178xX6xX5xXdxX36xX25xX17exX3xX149xX1cxX7xXexXdxX185xX15xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX14xX54xX15xXaxX12xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX1bxX1cxX6xX3xX1axXdxX21xX3xX23xX14xX25xX4xX10xXbxXexX3xX7xX88xX3xX54xX62xX25xX36xX3xX1xX6cxX3xX54xX1f7xX25xX3xX20axX1eexX25xX36xX3xX1xX15xXb8xX21xXdxX54xX3xX128xX1c4xXdxX3xX8fxX300xX15xX3xX33xX34xX25xX36xX3xX1axXexXaexXdxX25xX7xX14xX25xX3xX2xXa2xX133xX3xX5xXa7xXexXa2xX3xX8fxX2c4xXexX3b3xX3xX20axXdxX6cxX25xX3xX128xX9fxX3xX1xX1eexXbxX3xX7xX30xX3xXb8xXdxX26cxX25xX3xXexX1xXdxX5dxX25xX3xX128xX2c4xX3xX4xfb9exXbxXb0xX3xX23xX2c4xX25xX36xX3xX7xX1cxX522xXexX3xXex109a2xX25xX36xX3xX4xX1eexX25xX36xX3xX4xX70xX6xX3xX1xX6cxX3xX54xX1f7xX25xX3xX20axX1eexX25xX36xX3xX1xX15xXb8xX21xXdxX54xX3xX5xX9fxX3xX2xXabxXabxX3xX8fxX1a4xX3xX5xX2fcxX4xXb0xX3xXcxX21xX14xX25xX36xX3xXaexX1xXdxX3xX20ax10fa8xXa2xX3xX8fxX58xX4xX3xXexXdxX5dxX1cxX3xXexX1xX62xX3xX25xX1xXdxX5dxX25xX3xX5xXdxX6cxX1cxX3xX4xX70xX6xX3xX33xX10xX3xXexX1xX10xX14xX3xXexXdxX5dxX1cxX3xX4xX1xX1cxX83xX25xX3xXexX1xX88xX3xX25xX36xX1xXdxX6cxX8fxX3xXexX92xXdxX3xX95xX1xX97xXexX3xX9axX9bxX25xX3xX5xX9fxX3xXa1xXa2xXa3xXa1xX3xX5xXa7xXexX42xX2xXabxXabxX3xXaexX8fxXb0xX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xXb8xX5xX10xX3xXbcxXdxX54xXexX1xX9xXaxXa1xXabxXabxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX25xX36xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX54xX54xXdxX25xX36xX9xXaxX2xXaxX3xXb8xX14xX21xX54xX10xX21xX9xXaxXabxXaxX3xX6xX5xXdxX36xX25xX9xXaxX4xX10xX25xXexX10xX21xXaxX12xX0xXexXb8xX14xX54xX15xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX8fxX36xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXb0xXb8xX6xX14xX1xX6xXexXdxX25xX1xXb0xX128xX25xX42xX25xX10xXbcxX7xX42xX2xX131xX132xX133xX42xX2xXabxX137xX54xX137xXabxX137xX132xX132xXabxXabxXexX2xX137xXabxX137xX132xX133xX2xX132xXa1xX5xX2xXb0xX149xXbxX36xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX54xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxX14xX25xXaxX12xX95xX1eexXdxX3xXexX1xX522xXexX3xX4xX70xX6xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX1bxX1cxX6xX3xX1axXdxX21xX3xX23xX14xX25xX4xX10xXbxXexXb0xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX21xX12xX0xX42xXexXb8xX14xX54xX15xX12xX0xX42xXexX6xXb8xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX33xXexX178xX6xX5xXdxX36xX25xX17exX3xX149xX1cxX7xXexXdxX185xX15xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX14xX54xX15xXaxX12xbfa5xX2cexX3xX8fx121c5xXexX3xXexX1xXdxX26cxXexX3xXaexX26cxXa2xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX1bxX1cxX6xX3xX1axXdxX21xX3xX23xX14xX25xX4xX10xXbxXexX3xXexX21xX2c4xX25xX36xX3xXaexX1xX300xX3xXexX1xX1a0xX3xXexX1xX6xX14xX3xX128xX9fxX3xX8fxX3axX228xXexX3xX8fxX9fxXb0xX3xX3f5xX10xX3xX20axX3axX228xX4xX3xXexX21xX6xX25xX36xX3xXb8xX345xX3xXb8xX1eexX3xX5xX3axX1c4xXdxX3xXexX9bxX25xX3xX25xX1xXdxX6cxXexX3xX1xX1e4xX25xX1xX3xXexX1xX6xX25xX36xX3xX21xX1eexX25xX36xX3xX128xX9fxX3xX4xX62xX8fxX3xX20axb361xX25xX3xXbxX1xX6xX3xXexX6xX8fxX3xX36xXdxX300xX4xX3xX522xX25xX3xXexX3axX228xX25xX36xXb0xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX33xXexX178xX6xX5xXdxX36xX25xX17exX3xX149xX1cxX7xXexXdxX185xX15xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX14xX54xX15xXaxX12xX95xX36xX14xX9fxXdxX3xX1axX1bxX1cxX6xX3xX1axXdxX21xX3xX23xX14xX25xX4xX10xXbxXexXa2xX3xX1xX1a4xX25xX36xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX4xX40fxX25xX3xX36xXdxX1c4xXdxX3xXexX1xXdxX6cxX1cxX3xXa1xX3xX8fxX1f7xX1cxX3xX33xX10xX3xXexX3axX3b3xX25xX36xX3xXexX2fcxX3xXaexX1xX300xX4xXb0xX3xX222xX1c0xX1cxX3xXexXdxX5dxX25xX3xX5xX9fxX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX1bxX1cxX6xX3x13885xX3x11b5fxXbxX14xX21xXexX7xX3xX128xX1c4xXdxX3xX1xX6cxX3xX54xX1f7xX25xX3xX20axX1eexX25xX36xX3xX1xX15xXb8xX21xXdxX54xX3xXexX3axX3b3xX25xX36xX3xXexX2fcxX3xX1axX1bxX1cxX6xX3xX1axXdxX21xX3xX23xX14xX25xX4xX10xXbxXexXb0xX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xXb8xX5xX10xX3xXbcxXdxX54xXexX1xX9xXaxXa1xXabxXabxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX25xX36xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX54xX54xXdxX25xX36xX9xXaxX2xXaxX3xXb8xX14xX21xX54xX10xX21xX9xXaxXabxXaxX3xX6xX5xXdxX36xX25xX9xXaxX4xX10xX25xXexX10xX21xXaxX12xX0xXexXb8xX14xX54xX15xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX8fxX36xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXb0xXb8xX6xX14xX1xX6xXexXdxX25xX1xXb0xX128xX25xX42xX25xX10xXbcxX7xX42xX2xX131xX132xX133xX42xX2xXabxX137xX54xX137xXabxX137xX132xX132xXabxXabxXexX2xX137xXabxX137xX132xX133xX2xX132xX131xX5xXa1xXb0xX149xXbxX36xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX54xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxX14xX25xXaxX12xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX1bxX1cxX6xX3xX82bxX3xX82dxXbxX14xX21xXexX7xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX21xX12xX0xX42xXexXb8xX14xX54xX15xX12xX0xX42xXexX6xXb8xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX33xXexX178xX6xX5xXdxX36xX25xX17exX3xX149xX1cxX7xXexXdxX185xX15xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX14xX54xX15xXaxX12xX3f5xX10xX3xX8fxX6xX25xX36xX3xXexX21xX5dxX25xX3xX8fxX1e4xX25xX1xX3xX5xX3axX1c4xXdxX3xXexX9bxX25xX3xX25xX1xXdxX6cxXexX3xX1xX1e4xX25xX1xX3xX54xX6xX14xX3xX4xX92xX14xXa2xX3xX54xX9bxXdxX3xX20axX77exX25xX3xbf5fxb78cxX2fbxX3xX4xX1xXdxX26cxX1cxX3xX7xX300xX25xX36xX3xXb8xX6xX25xX3xX25xX36xX9fxX15xXa2xX3xXexX522xX8fxX3xX5xX3axX1c4xXexX3xX36xXdxX56bxX3xXb8xX5dxX25xX3xX1xX2c4xX25xX36xXa2xX3xX4xX9bxX25xX3xX128xX6xX3xX7xX6xX1cxX3xX8fxX1c4xXdxX3xXexXa7xX4xX1xX3xX1xX228xXbxX3xXb8xX1eexX3xXaexX1xX1cxX26cxX4xX1xX3xXexX300xX25xX3xX128xX9fxX3xXb8xX1eexX3xX5xX6xX178xb512xX34xX25xX36xX3xX1xX228xXbxX3xXaexXdxX8fxX3xX20axX10xX25xX3xX2xf26fxX3xXdxX25xX4xX1xX3xX128xX1c4xXdxX3xX20axXdxX1a0xX8fxX3xX25xX1xX522xX25xX3xX8fxX9fxX1cxX3xX20ax131adxX3xX128xX9fxX3xX5xX30xXbxX3xX9axX21xXdxX54xX36xX10xX7xXexX14xX25xX10xX3xX337xX14xXexX10xX25xXa1dxX6xX3xX2xX42dxX133xX42xX132xX133xXb0xX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xXb8xX5xX10xX3xXbcxXdxX54xXexX1xX9xXaxXa1xXabxXabxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX25xX36xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX54xX54xXdxX25xX36xX9xXaxX2xXaxX3xXb8xX14xX21xX54xX10xX21xX9xXaxXabxXaxX3xX6xX5xXdxX36xX25xX9xXaxX4xX10xX25xXexX10xX21xXaxX12xX0xXexXb8xX14xX54xX15xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX8fxX36xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXb0xXb8xX6xX14xX1xX6xXexXdxX25xX1xXb0xX128xX25xX42xX25xX10xXbcxX7xX42xX2xX131xX132xX133xX42xX2xXabxX137xX54xX137xXabxX137xX132xX132xXabxXabxXexX2xX137xXabxX137xX132xX133xX2xX132xX132xX5xX131xXb0xX149xXbxX36xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX54xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxX14xX25xXaxX12xX95xX1eexXdxX3xXexX1xX522xXexX3xX4xX70xX6xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX1bxX1cxX6xX3xX82bxX3xX82dxXbxX14xX21xXexX7xXb0xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX21xX12xX0xX42xXexXb8xX14xX54xX15xX12xX0xX42xXexX6xXb8xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX33xXexX178xX6xX5xXdxX36xX25xX17exX3xX149xX1cxX7xXexXdxX185xX15xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX14xX54xX15xXaxX12xX9axX5dxX25xX3xXexX21xX14xX25xX36xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX1bxX1cxX6xX3xX82bxX3xX82dxXbxX14xX21xXexX7xX3xX33xX1cxX522xXexX3xX1xXdxX6cxX25xX3xXb8xX1eexX3xX36xX1xX26cxX3xXexX1xX1a0xX3xXexX1xX6xX14xX3xXb8x118b4xX4xX3xX54xX6xX3xX128xX9fxX3xX1axX5xX4xX6xX25xXexX6xX21xX6xX3xX7xX6xX25xX36xX3xXexX21xXbd7xX25xX36xXb0xX3xX95xX36xX14xX9fxXdxX3xX21xX6xXa2xX3xX4xX40fxX25xX3xXbxX1xX9bxXdxX3xXaexX1a0xX3xX20axX26cxX25xX3xX128xX2c4xX178xX5xX34xX25xX36xXa2xX3xX4xX1c0xX25xX3xX7xX30xX3xX128xX9fxX3xXb8xX9fxX25xX3xX20axX92xXbxX3xXexX1xX1a0xX3xXexX1xX6xX14xX3xX8fxX1c4xXdxX3xX4xb6b2xX25xX36xX3xX54xX9fxX25xX3xX223xX8fxX3xXexX1xX6xX25xX1xX3xX4xX6xX14xX3xX4xX522xXbxX3xX1xX3b3xX25xXb0xX3xX23xX1cxX30xXdxX3xX4xXc39xX25xX36xX3xX5xX9fxX3xX1xX6cxX3xXexX1xX30xX25xX36xX3xXexX21xX10xX14xX3xXexX1xX1a0xX3xXexX1xX6xX14xX3xX128xX9fxX3xXexX1xX6xX25xX1xX3xX36xXdx1168exX25xX36xX3xX36xXdxX6xX3xX4xX30xX3xXexX1xX223xX25xX3xX33xX10xXb0xX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xXb8xX5xX10xX3xXbcxXdxX54xXexX1xX9xXaxXa1xXabxXabxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX25xX36xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX54xX54xXdxX25xX36xX9xXaxX2xXaxX3xXb8xX14xX21xX54xX10xX21xX9xXaxXabxXaxX3xX6xX5xXdxX36xX25xX9xXaxX4xX10xX25xXexX10xX21xXaxX12xX0xXexXb8xX14xX54xX15xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX8fxX36xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXb0xXb8xX6xX14xX1xX6xXexXdxX25xX1xXb0xX128xX25xX42xX25xX10xXbcxX7xX42xX2xX131xX132xX133xX42xX2xXabxX137xX54xX137xXabxX137xX132xX132xXabxXabxXexX2xX137xXabxX137xX132xX133xX2xX132xX133xX5xX132xXb0xX149xXbxX36xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX54xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxX14xX25xXaxX12xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX1bxX1cxX6xX3xX23xX21xX14xX7xX7xX3xX23xX14xX25xX4xX10xXbxXexX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX21xX12xX0xX42xXexXb8xX14xX54xX15xX12xX0xX42xXexX6xXb8xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX33xXexX178xX6xX5xXdxX36xX25xX17exX3xX149xX1cxX7xXexXdxX185xX15xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX14xX54xX15xXaxX12xX57xX1f7xX1cxX3xX33xX10xX3xX4xX14xX25xX4xX10xXbxXexX3xXexX1xX58xX3xXb8xX6xX3xX4xX70xX6xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX5xX9fxX3xX1axX1bxX1cxX6xX3xX23xX21xX14xX7xX7xX3xX128xX1c4xXdxX3xXaexX1xX1cxX2c4xX25xX3xX25xX1xX2fcxX6xX3xX8fxX9fxX1cxX3xXexX30xXdxX3xX33xX1cxX25xX36xX3xX1bxX1cxX6xX25xX1xX3xX1xX30xX4xX3xXb8xX300xX25xX1xXa2xX3xXexX522xX8fxX3xX5xX3axX1c4xXexX3xX36xXdxX56bxX3xXb8xX5dxX25xX3xX1xX2c4xX25xX36xX3xX128xX9fxX3xX4xX9bxX25xX3xX128xX6xX3xXexX21xX3axX1c4xX4xX42xX7xX6xX1cxXb0xX3xX9axX5dxX25xX3xX4xX92xX25xX1xX3xX20axX56bxXa2xX3xX33xX10xX3xX4xX40fxX25xX3xX20axX3axX228xX4xX3xXexX21xX6xX25xX36xX3xXb8xX345xX3xX5xX3axX1c4xXdxX3xXexX9bxX25xX3xX25xX1xXdxX6cxXexXa2xX3xX36xXdxX300xX3xX20ax1441bxX3xX20axec12xX3xXexX21xX5dxX25xX3xX25xX56bxX4xX3xX33xX10xX3xX128xX9fxX3xX1xX6cxX3xXexX1xX30xX25xX36xX3xX20axX77exX25xX3xXaexX1xX300xX4xX3xXb8xXdxX6cxXexXb0xX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xXb8xX5xX10xX3xXbcxXdxX54xXexX1xX9xXaxXa1xXabxXabxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX25xX36xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX54xX54xXdxX25xX36xX9xXaxX2xXaxX3xXb8xX14xX21xX54xX10xX21xX9xXaxXabxXaxX3xX6xX5xXdxX36xX25xX9xXaxX4xX10xX25xXexX10xX21xXaxX12xX0xXexXb8xX14xX54xX15xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX8fxX36xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXb0xXb8xX6xX14xX1xX6xXexXdxX25xX1xXb0xX128xX25xX42xX25xX10xXbcxX7xX42xX2xX131xX132xX133xX42xX2xXabxX137xX54xX137xXabxX137xX132xX132xXabxXabxXexX2xX137xXabxX137xX132xX133xX2xX132xX137xX5xX133xXb0xX149xXbxX36xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX54xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX6xXbxXexXdxX14xX25xXaxX12xX95xX1eexXdxX3xXexX1xX522xXexX3xX4xX70xX6xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axX1bxX1cxX6xX3xX23xX21xX14xX7xX7xX3xX23xX14xX25xX4xX10xXbxXexXb0xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX21xX12xX0xX42xXexXb8xX14xX54xX15xX12xX0xX42xXexX6xXb8xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX33xXexX178xX6xX5xXdxX36xX25xX17exX3xX149xX1cxX7xXexXdxX185xX15xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX14xX54xX15xXaxX12xXcxX21xX14xX25xX36xX3xX33xX10xX3xX5xX9fxX3xXb8xX1eexX3xX36xX1xX26cxXa2xX3xX4xX1xX522xXexX3xX5xXdxX6cxX1cxX3xXb8xXbd7xX4xX3xX128xX9fxX3xXb8xX1eexX3xXbxX1xX62xX3xXaexXdxX6cxX25xX3xXexX21xX6xX25xX36xX3xXexX21xXa7xX3xX8fxX1c4xXdxXb0xX3xX95xX1xX1e4xX25xX3xX4xX1xX1cxX25xX36xXa2xX3xX1axX1bxX1cxX6xX3xX23xX21xX14xX7xX7xX3xX23xX14xX25xX4xX10xXbxXexX3xX5xX9fxX3xXexX1xX88xX3xX25xX36xX1xXdxX6cxX8fxX3xX8fxX1c4xXdxX3xX4xX70xX6xX3xX1xX1a4xX25xX36xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xXexX21xX14xX25xX36xX3xXbxX1xX223xX25xX3xXaexX1x135b9xX4xX3xX4xX21xX14xX7xX7xX14xX128xX10xX21xX3xX1xX15xXb8xX21xXdxX54xX3xX4xXe7dxX3xX25xX1xXa49xXb0xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82dxX14xX1cxX21xX4xX10xXaxX12xX95xX36xX1cxXe80xX25xX17exX3xXcxX21xXa7xX3xXexX1xX58xX4xX3xXexX21xdad0xX0xX42xXbxX12
sydong