Ngôi nhà 70m2 là tổ ấm yên bình mà ai cũng muốn quay về
Ngôi nhà có diện tích không quá lớn nhưng dưới bàn tay khéo léo của chủ nhân đã trở thành tổ ấm thực thụ, để các thành viên luôn muốn quay trở về.
9624xc9b8xf47fx101f0x1181axa67excd21xa737xf58exX7x11639xd3e0x10934x11d7fxe933xf1b4xX5xe557xXaxb1e4xf466xccf4x1071exXdxX3xbc88xX1x126ebxX3x122b8xc4a9xf76cxX0xX7xad41xXbxX12xd0dfxX0xd6d5xX7xX21xXbxX12xX3xX5xX1axX3xXex125a3xX3x10740xX1exX3xf7cexb851xX18xX3x120e4xaff0xX18xX1xX3xX1exX1axX3xX6xXdxX3xX4xe1caxX18xX14xX3xX1exX21xe69fxX18xX3x10489xX21xX6xX35xX3xb15bx12286xX0xX26xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9b83xX10xX6xbab0xXaxX12xX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX4xd41cxX3xX68xXdx126c6xX18xX3xXexf7e3xX4xX1xX3xcb34xX1xX15xX18xX14xX3xX4exX21xd22fxX3xX5xbe1axX18xX3xX18xX1xdccdxX18xX14xX3xX68xX91xX8cxXdxX3xX39xX1axX18xX3xXexX6xX35xX3xX81xX1xcb6ex11070xX3xX5xXa4xXa5xX3xX4xaa22xX6xX3xX4xX1xXacxX3xX18xX1xd28axX18xX3x11387x11469xX3xXexbecexafb9xX3xXexX1xX1axX18xX1xX3xXexX30xX3xX32xX1exX3xXexX1x10532xX4xX3xXexX1xd411xfa6cxX3xXb8x9d41xX3xX4xX89xX4xX3xXexX1xX1axX18xX1xX3xX53xXdxX36xX18xX3xX5xX21xX15xX18xX3xX1exX21xX4bxX18xX3xX4exX21xX6xX35xX3xXexXbcxXbdxX3xX53xX54xf295xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10f07xX10xX18xXexX10xXbcxXaxX12xX0xXdxX1exX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1exX7xed61xXbxX1xXa5xXexXa5xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxd1c7xXdxX68xXexX1xff7fxX3xbfe4xX24xX1dxXbxe46exc723xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX137xX3xfe21xf7dcxX2xXbxX13dxX13exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX24xX3xX5xX1axX3xXexX30xX3xX32xX1exX3xX35xX36xX18xX3xX39xX3axX18xX1xX3xX1exX1axX3xX6xXdxX3xX4xX45xX18xX14xX3xX1exX21xX4bxX18xX3xX4exX21xX6xX35xX3xX53xX54xX3xX1xX3axX18xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX26xX26xXdxXfcxX39xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX18xX1xXfcxX53xX18xX26xX18xX10xX132xX7xX26xX2xed81xX148xX139xX26xX2xX1dxX149xX68xX149xX2xX1dxX2xX1dx9caexX24xXexX1c0xX139xX2xX148xX5xX2xXfcx101d4xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX0xX7xX21xXbxX12xX24xX0xX26xX7xX21xXbxX12xX3xX5xX1axX3xXexX30xX3xX32xX1exX3xX35xX36xX18xX3xX39xX3axX18xX1xX3xX1exX1axX3xX6xXdxX3xX4xX45xX18xX14xX3xX1exX21xX4bxX18xX3xX4exX21xX6xX35xX3xX53xX54xXaxX3xX68xX6xXexX6xX123xXbxX1xXa5xXexXa5xX123xXa5xXbcxXdxX14xXdxX18xX6xX5xX123xX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX137xX26xX26xXdxX1exX6xX14xX10xX7xXfcxX53xXa5xX53xXfcxX53xX18xX26xX21xXbxX5xXa5xX6xX68xX10xX68xX26xX81xXbcxX39xX139xX7xX5xX1c0xX1xXbcxX132xX21xX5xX35xX139xX21xe4abxX53xX10xX21xX81xX14xX26xX24xX1dxX2xX1b3x121e4xX2xX24xX26axX1dxX149xX26xX65xXdxX18xX1xX26axX2xX26axcf70xcbc8xX278x11db4xXfcxX1caxXbxX14xXaxX3xX26xX12xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxXa5xX18xXaxX12x12556xXdxX79xX4xX3xX4xX1x101cbxX1exX3xX4xX1xe398xXexX3xXexXbcxXa5xX18xX14xX3xXex11ce2xX18xX14xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxe31dxXexX3xX18xf2afxXdxX3xXexX1xX32xXexX3xX81xX1xX15xX18xX14xX3xX4xX1xe8c5xX3xXexX15xX3xXb8xXdxXd6xX1exX3xX53xbd68xX3xXb8x113b1xXbxX3xXexX1xa710xX1exX3xX1exd401xX3xX1exX1axX3xX4x124e5xX18xX3xXexX1xXd6xX3xX1xXdxX79xX18xX3xX4xX89xX3xXexX7dxX18xX1xX3xX1exffa5xX18xX1xX3xX1exd164xX3xX4xXacxX6xX3xX14xXdxX6xX3xX4xX1xXacxXfcxX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX10xX18xXexX10xXbcxXaxX12xX0xXdxX1exX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1exX7xX123xXbxX1xXa5xXexXa5xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX132xXdxX68xXexX1xX137xX3xX139xX24xX1dxXbxX13dxX13exX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX137xX3xX148xX149xX2xXbxX13dxX13exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX24xX3xX5xX1axX3xXexX30xX3xX32xX1exX3xX35xX36xX18xX3xX39xX3axX18xX1xX3xX1exX1axX3xX6xXdxX3xX4xX45xX18xX14xX3xX1exX21xX4bxX18xX3xX4exX21xX6xX35xX3xX53xX54xX3xX1xX3axX18xX1xX3xX24xXaxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX26xX26xXdxXfcxX39xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX18xX1xXfcxX53xX18xX26xX18xX10xX132xX7xX26xX2xX1b3xX148xX139xX26xX2xX1dxX149xX68xX149xX2xX1dxX2xX1dxX1c0xX24xXexX24xX24xX148xX5xX24xXfcxX1caxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX0xX7xX21xXbxX12xX24xX0xX26xX7xX21xXbxX12xX3xX5xX1axX3xXexX30xX3xX32xX1exX3xX35xX36xX18xX3xX39xX3axX18xX1xX3xX1exX1axX3xX6xXdxX3xX4xX45xX18xX14xX3xX1exX21xX4bxX18xX3xX4exX21xX6xX35xX3xX53xX54xXaxX3xX68xX6xXexX6xX123xXbxX1xXa5xXexXa5xX123xXa5xXbcxXdxX14xXdxX18xX6xX5xX123xX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX137xX26xX26xXdxX1exX6xX14xX10xX7xXfcxX53xXa5xX53xXfcxX53xX18xX26xX21xXbxX5xXa5xX6xX68xX10xX68xX26xX81xXbcxX39xX139xX7xX5xX1c0xX1xXbcxX132xX21xX5xX35xX139xX21xX25fxX53xX10xX21xX81xX14xX26xX24xX1dxX2xX1b3xX26axX2xX24xX26axX1dxX149xX26xX65xXdxX18xX1xX26axX24xX26axXcx124edxae2excb95xXfcxX1caxXbxX14xXaxX3xX26xX12xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxXa5xX18xXaxX12x10ebbxX1xX2edxX18xX14xX3xX2a3xX18xX3xX18x125fcxX1exX3xX5xXdxX54xX18xX3xX81xX54xX3xXbxX1xX2edxX18xX14xX3xX81xX1xX89xX4xX1xXd3xX3xX4xX89xX4xX1xX3xX18xX1xX6xX21xX3xXexX1xX15xX18xX14xX3xX4exX21xX6xX3xX1xX79xX3xX5xX6xX1exX3xX14xc6a6xXfcxX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX10xX18xXexX10xXbcxXaxX12xX0xXdxX1exX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1exX7xX123xXbxX1xXa5xXexXa5xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX132xXdxX68xXexX1xX137xX3xX139xX24xX1dxXbxX13dxX13exX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX137xX3xX148xX149xX2xXbxX13dxX13exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX24xX3xX5xX1axX3xXexX30xX3xX32xX1exX3xX35xX36xX18xX3xX39xX3axX18xX1xX3xX1exX1axX3xX6xXdxX3xX4xX45xX18xX14xX3xX1exX21xX4bxX18xX3xX4exX21xX6xX35xX3xX53xX54xX3xX1xX3axX18xX1xX3xd148xXaxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX26xX26xXdxXfcxX39xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX18xX1xXfcxX53xX18xX26xX18xX10xX132xX7xX26xX2xX1b3xX148xX139xX26xX2xX1dxX149xX68xX149xX2xX1dxX2xX1dxX1c0xX24xXexX2xX149xX149xX139xX5xX58axXfcxX1caxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX0xX7xX21xXbxX12xX24xX0xX26xX7xX21xXbxX12xX3xX5xX1axX3xXexX30xX3xX32xX1exX3xX35xX36xX18xX3xX39xX3axX18xX1xX3xX1exX1axX3xX6xXdxX3xX4xX45xX18xX14xX3xX1exX21xX4bxX18xX3xX4exX21xX6xX35xX3xX53xX54xXaxX3xX68xX6xXexX6xX123xXbxX1xXa5xXexXa5xX123xXa5xXbcxXdxX14xXdxX18xX6xX5xX123xX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX137xX26xX26xXdxX1exX6xX14xX10xX7xXfcxX53xXa5xX53xXfcxX53xX18xX26xX21xXbxX5xXa5xX6xX68xX10xX68xX26xX81xXbcxX39xX139xX7xX5xX1c0xX1xXbcxX132xX21xX5xX35xX139xX21xX25fxX53xX10xX21xX81xX14xX26xX24xX1dxX2xX1b3xX26axX2xX24xX26axX1dxX149xX26xX65xXdxX18xX1xX26axX58axX26axX10cxa283xX279xa254xXfcxX1caxXbxX14xXaxX3xX26xX12xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxXa5xX18xXaxX12xX10cxX1xXdxX2bcxX4xX3xX39xX1axX18xX3xX14xX4f1xX3xX81xX2bcxXexX3xX1xfb1dxXbxX3xX4x9859xX18xX14xX3xX18xX14xX21x11c9exX18xX3xX7xX89xX18xX14xX3xXexXcdxX3xX18xX1xXdxX36xX18xXd3xX3xXexX302xXa5xX3xX18xX36xX18xX3xX39x9a3cxX4xX3xXexXbcxX6xX18xX1xX3xX1xXa5xX1axX18xX3xX1xc96cxXa5xXd3xX3xX1exX6xX18xX14xX3xX14xXdxX89xX3xXexXbcx11c63xX3xXexX1xX2e3xX1exX3xX1exX2e7xX3xX4xX6xXa5xX3xX1exX1axX3xX81xX1xX15xX18xX14xX3xXbxX1xX6d9xXdxX3xX7x10f69xX3xX68xXd2xX18xX14xX3xX4exX21xX89xX3xX18xX1xXdxX54xX21xX3xXexX1xXacxX3xXexX1xX21xa35bxXexX3xX1xX6xX35xX3xXb8xX6afxX3xXb8xX302xX4xX3xXexXbcxX6xX18xX14xX3xXexXbcxX7dxXfcxX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX10xX18xXexX10xXbcxXaxX12xX0xXdxX1exX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1exX7xX123xXbxX1xXa5xXexXa5xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX132xXdxX68xXexX1xX137xX3xX139xX24xX1dxXbxX13dxX13exX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX137xX3xX148xX149xX2xXbxX13dxX13exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX24xX3xX5xX1axX3xXexX30xX3xX32xX1exX3xX35xX36xX18xX3xX39xX3axX18xX1xX3xX1exX1axX3xX6xXdxX3xX4xX45xX18xX14xX3xX1exX21xX4bxX18xX3xX4exX21xX6xX35xX3xX53xX54xX3xX1xX3axX18xX1xX3xX148xXaxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX26xX26xXdxXfcxX39xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX18xX1xXfcxX53xX18xX26xX18xX10xX132xX7xX26xX2xX1b3xX148xX139xX26xX2xX1dxX149xX68xX149xX2xX1dxX2xX1dxX1c0xX24xXexX1c0xX148xX2xX148xX5xX148xXfcxX1caxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX0xX7xX21xXbxX12xX24xX0xX26xX7xX21xXbxX12xX3xX5xX1axX3xXexX30xX3xX32xX1exX3xX35xX36xX18xX3xX39xX3axX18xX1xX3xX1exX1axX3xX6xXdxX3xX4xX45xX18xX14xX3xX1exX21xX4bxX18xX3xX4exX21xX6xX35xX3xX53xX54xXaxX3xX68xX6xXexX6xX123xXbxX1xXa5xXexXa5xX123xXa5xXbcxXdxX14xXdxX18xX6xX5xX123xX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX137xX26xX26xXdxX1exX6xX14xX10xX7xXfcxX53xXa5xX53xXfcxX53xX18xX26xX21xXbxX5xXa5xX6xX68xX10xX68xX26xX81xXbcxX39xX139xX7xX5xX1c0xX1xXbcxX132xX21xX5xX35xX139xX21xX25fxX53xX10xX21xX81xX14xX26xX24xX1dxX2xX1b3xX26axX2xX24xX26axX1dxX149xX26xX65xXdxX18xX1xX26axX148xX26axX65xX27bxaa27xX65xXfcxX1caxXbxX14xXaxX3xX26xX12xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxXa5xX18xXaxX12xX10cxX1xXdxX2bcxX4xX3xXb8xd588xX18xX3xX14xX4f1xX3xX4xX1xX302xX35xX3xX68x12199xX4xX3xXexX1xX10xXa5xX3xX4xX1xXdxX54xX21xX3xX68xX1axXdxX3xX4xXacxX6xX3xX39xX1axX18xXd3xX3xXexX2a3xX18xX14xX3xX4xX91xe17dxX18xX14xX3xX89xX18xX1xX3xX7xX89xX18xX14xX3xX81xX1xXdxX3xX53xX54xX3xXb8xX36xX1exXfcxX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX10xX18xXexX10xXbcxXaxX12xX0xXdxX1exX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1exX7xX123xXbxX1xXa5xXexXa5xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX132xXdxX68xXexX1xX137xX3xX139xX24xX1dxXbxX13dxX13exX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX137xX3xX148xX149xX2xXbxX13dxX13exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX24xX3xX5xX1axX3xXexX30xX3xX32xX1exX3xX35xX36xX18xX3xX39xX3axX18xX1xX3xX1exX1axX3xX6xXdxX3xX4xX45xX18xX14xX3xX1exX21xX4bxX18xX3xX4exX21xX6xX35xX3xX53xX54xX3xX1xX3axX18xX1xX3xX1c0xXaxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX26xX26xXdxXfcxX39xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX18xX1xXfcxX53xX18xX26xX18xX10xX132xX7xX26xX2xX1b3xX148xX139xX26xX2xX1dxX149xX68xX149xX2xX1dxX2xX1dxX1c0xX24xXexX1cxX1b3xX148xX1cxX5xX1c0xXfcxX1caxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX0xX7xX21xXbxX12xX24xX0xX26xX7xX21xXbxX12xX3xX5xX1axX3xXexX30xX3xX32xX1exX3xX35xX36xX18xX3xX39xX3axX18xX1xX3xX1exX1axX3xX6xXdxX3xX4xX45xX18xX14xX3xX1exX21xX4bxX18xX3xX4exX21xX6xX35xX3xX53xX54xXaxX3xX68xX6xXexX6xX123xXbxX1xXa5xXexXa5xX123xXa5xXbcxXdxX14xXdxX18xX6xX5xX123xX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX137xX26xX26xXdxX1exX6xX14xX10xX7xXfcxX53xXa5xX53xXfcxX53xX18xX26xX21xXbxX5xXa5xX6xX68xX10xX68xX26xX81xXbcxX39xX139xX7xX5xX1c0xX1xXbcxX132xX21xX5xX35xX139xX21xX25fxX53xX10xX21xX81xX14xX26xX24xX1dxX2xX1b3xX26axX2xX24xX26axX1dxX149xX26xX65xXdxX18xX1xX26axX1c0xX26axe522xX278xd738xfe2dxXfcxX1caxXbxX14xXaxX3xX26xX12xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxXa5xX18xXaxX12xf1f8xX2c0xXexX3xX39xX6caxX4xX3xXexXbcxX6xX18xX1xX3xX1exX1axX21xX3xX53xX1axX18xX14xX3xX1exX6xX18xX14xX3xX5xX302xXdxX3xXb8xXdxXd6xX1exX3xX18xX1xX32xX18xX3xXb8xac38xX4xX3xX39xXdxX79xXexXd3xX3xXb8xXd6xX3xX4xX2a3xX18xX3xXbxX1xX2edxX18xX14xX3xX81xX1xX15xX18xX14xX3xX4exX21xX89xX3xXexX2dbxX3xX18xX1xX302xXexXfcxX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX10xX18xXexX10xXbcxXaxX12xX0xXdxX1exX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1exX7xX123xXbxX1xXa5xXexXa5xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX132xXdxX68xXexX1xX137xX3xX139xX24xX1dxXbxX13dxX13exX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX137xX3xX148xX149xX2xXbxX13dxX13exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX24xX3xX5xX1axX3xXexX30xX3xX32xX1exX3xX35xX36xX18xX3xX39xX3axX18xX1xX3xX1exX1axX3xX6xXdxX3xX4xX45xX18xX14xX3xX1exX21xX4bxX18xX3xX4exX21xX6xX35xX3xX53xX54xX3xX1xX3axX18xX1xX3xX149xXaxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX26xX26xXdxXfcxX39xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX18xX1xXfcxX53xX18xX26xX18xX10xX132xX7xX26xX2xX1b3xX148xX139xX26xX2xX1dxX149xX68xX149xX2xX1dxX2xX1dxX1c0xX24xXexX139xX58axX58axX1b3xX5xX149xXfcxX1caxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX0xX7xX21xXbxX12xX24xX0xX26xX7xX21xXbxX12xX3xX5xX1axX3xXexX30xX3xX32xX1exX3xX35xX36xX18xX3xX39xX3axX18xX1xX3xX1exX1axX3xX6xXdxX3xX4xX45xX18xX14xX3xX1exX21xX4bxX18xX3xX4exX21xX6xX35xX3xX53xX54xXaxX3xX68xX6xXexX6xX123xXbxX1xXa5xXexXa5xX123xXa5xXbcxXdxX14xXdxX18xX6xX5xX123xX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX137xX26xX26xXdxX1exX6xX14xX10xX7xXfcxX53xXa5xX53xXfcxX53xX18xX26xX21xXbxX5xXa5xX6xX68xX10xX68xX26xX81xXbcxX39xX139xX7xX5xX1c0xX1xXbcxX132xX21xX5xX35xX139xX21xX25fxX53xX10xX21xX81xX14xX26xX24xX1dxX2xX1b3xX26axX2xX24xX26axX1dxX149xX26xX65xXdxX18xX1xX26axX149xX26axX491xX279xe04exf615xXfcxX1caxXbxX14xXaxX3xX26xX12xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxXa5xX18xXaxX12xXcxXacxX3xX39xX2bcxXbxX3xX1exX1axX21xX3xX13dxX6xX18xX1xX3xX5xX89xX3xX4xXb5xX35xX3xX5xX1axX3xX1exX2c0xXexX3xX4xX89xX4xX1xX3xXexXbcxX6xX18xX14xX3xXexXbcxX7dxX3xX81xX1xX89xX3xXexX89xXa5xX3xX39xX302xXa5xX3xX18xX1xX91xX18xX14xX3xX5xX302xXdxX3xX1exX6xX18xX14xX3xXb8xX2bcxX18xX3xX1xXdxX79xX21xX3xX4exX21xX6d9xX3xXexX1xX2e3xX1exX3xX1exX2e7xX3xX4xX6xXa5xX3xXexXbcxXa5xX18xX14xX3xX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX24xXfcxX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX10xX18xXexX10xXbcxXaxX12xX0xXdxX1exX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1exX7xX123xXbxX1xXa5xXexXa5xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX132xXdxX68xXexX1xX137xX3xX139xX24xX1dxXbxX13dxX13exX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX137xX3xX148xX149xX2xXbxX13dxX13exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX24xX3xX5xX1axX3xXexX30xX3xX32xX1exX3xX35xX36xX18xX3xX39xX3axX18xX1xX3xX1exX1axX3xX6xXdxX3xX4xX45xX18xX14xX3xX1exX21xX4bxX18xX3xX4exX21xX6xX35xX3xX53xX54xX3xX1xX3axX18xX1xX3xX1cxXaxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX26xX26xXdxXfcxX39xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX18xX1xXfcxX53xX18xX26xX18xX10xX132xX7xX26xX2xX1b3xX148xX139xX26xX2xX1dxX149xX68xX149xX2xX1dxX2xX1dxX1c0xX24xXexX1c0xX149xX2xX139xX5xX1cxXfcxX1caxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX0xX7xX21xXbxX12xX24xX0xX26xX7xX21xXbxX12xX3xX5xX1axX3xXexX30xX3xX32xX1exX3xX35xX36xX18xX3xX39xX3axX18xX1xX3xX1exX1axX3xX6xXdxX3xX4xX45xX18xX14xX3xX1exX21xX4bxX18xX3xX4exX21xX6xX35xX3xX53xX54xXaxX3xX68xX6xXexX6xX123xXbxX1xXa5xXexXa5xX123xXa5xXbcxXdxX14xXdxX18xX6xX5xX123xX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX137xX26xX26xXdxX1exX6xX14xX10xX7xXfcxX53xXa5xX53xXfcxX53xX18xX26xX21xXbxX5xXa5xX6xX68xX10xX68xX26xX81xXbcxX39xX139xX7xX5xX1c0xX1xXbcxX132xX21xX5xX35xX139xX21xX25fxX53xX10xX21xX81xX14xX26xX24xX1dxX2xX1b3xX26axX2xX24xX26axX1dxX149xX26xX65xXdxX18xX1xX26axX1cxX26axf96cxXcxXa9cxX66fxXfcxX1caxXbxX14xXaxX3xX26xX12xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxXa5xX18xXaxX12xXac0xXaebxXexX3xXexXacxX3xX39xX2bcxXbxX3xX5xX1axX1exX3xX39xX4bdxX18xX14xX3xXb8xX89xX3xX14xXbcxX6xX18xXdxXexX3xX68xX1axX35xXd3xX3xX4xX75xX3xXb8xX2c0xX3xX39xX54xX18xX3xX4xX6xXa5xX3xX53xX1axX3xX68x10cabxX3xX68xX1axX18xX14xX3xX4xX1xXa5xX3xX53xXdxX79xX4xX3xX5xX1axX1exX3xX7xX302xX4xX1xXfcxX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX10xX18xXexX10xXbcxXaxX12xX0xXdxX1exX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1exX7xX123xXbxX1xXa5xXexXa5xX3xX68xXexX1xX21xX1exX39xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX132xXdxX68xXexX1xX137xX3xX139xX24xX1dxXbxX13dxX13exX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX137xX3xX148xX149xX2xXbxX13dxX13exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX24xX3xX5xX1axX3xXexX30xX3xX32xX1exX3xX35xX36xX18xX3xX39xX3axX18xX1xX3xX1exX1axX3xX6xXdxX3xX4xX45xX18xX14xX3xX1exX21xX4bxX18xX3xX4exX21xX6xX35xX3xX53xX54xX3xX1xX3axX18xX1xX3xX139xXaxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX26xX26xXdxXfcxX39xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX18xX1xXfcxX53xX18xX26xX18xX10xX132xX7xX26xX2xX1b3xX148xX139xX26xX2xX1dxX149xX68xX149xX2xX1dxX2xX1dxX1c0xX24xXexX1cxX1b3xX1c0xX148xX5xX139xXfcxX1caxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX0xX7xX21xXbxX12xX24xX0xX26xX7xX21xXbxX12xX3xX5xX1axX3xXexX30xX3xX32xX1exX3xX35xX36xX18xX3xX39xX3axX18xX1xX3xX1exX1axX3xX6xXdxX3xX4xX45xX18xX14xX3xX1exX21xX4bxX18xX3xX4exX21xX6xX35xX3xX53xX54xXaxX3xX68xX6xXexX6xX123xXbxX1xXa5xXexXa5xX123xXa5xXbcxXdxX14xXdxX18xX6xX5xX123xX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX137xX26xX26xXdxX1exX6xX14xX10xX7xXfcxX53xXa5xX53xXfcxX53xX18xX26xX21xXbxX5xXa5xX6xX68xX10xX68xX26xX81xXbcxX39xX139xX7xX5xX1c0xX1xXbcxX132xX21xX5xX35xX139xX21xX25fxX53xX10xX21xX81xX14xX26xX24xX1dxX2xX1b3xX26axX2xX24xX26axX1dxX149xX26xX65xXdxX18xX1xX26axX139xX26axXcxX490xX10cxXcxXfcxX1caxXbxX14xXaxX3xX26xX12xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxXa5xX18xXaxX12xX29cxXdxX79xX4xX3xX14xX1xXa4xXbxX3xX1xX6xXdxX3xX1exX6d9xX18xX1xX3xX53xX89xX18xX3xXexX302xXa5xX3xXexX1xX1axX18xX1xX3xX39xX1axX18xX3xX1exX6xX18xX14xX3xXb8xX2bcxX18xX3xX7xXcdxX3xXexXcdxX3xX18xX1xXdxX36xX18xX3xX4xb6caxX18xX3xXexX1xXdxX2bcxXexXfcxX3xXac0xX2c0xXexX3xXexX32xX1exX3xX14xX91x119f3xX18xX14xX3xX1xX3axX18xX1xX3xX4xX1x10941xX3xX18xX1xX71dxXexX3xX68xX1axXdxX3xXexX2a3xX18xX14xX3xX4xX6d9xX1exX3xX14xXdxX89xX4xX3xXbcxX2c0xX18xX14xX3xXbcxXb9xXdxX3xX4xX1xXa5xX3xX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axXfcxX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX10xX18xXexX10xXbcxXaxX12xX0xXdxX1exX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1exX7xX123xXbxX1xXa5xXexXa5xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX132xXdxX68xXexX1xX137xX3xX139xX24xX1dxXbxX13dxX13exX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX137xX3xX148xX149xX2xXbxX13dxX13exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX24xX3xX5xX1axX3xXexX30xX3xX32xX1exX3xX35xX36xX18xX3xX39xX3axX18xX1xX3xX1exX1axX3xX6xXdxX3xX4xX45xX18xX14xX3xX1exX21xX4bxX18xX3xX4exX21xX6xX35xX3xX53xX54xX3xX1xX3axX18xX1xX3xX1b3xXaxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX26xX26xXdxXfcxX39xX6xXa5xX1xX6xXexXdxX18xX1xXfcxX53xX18xX26xX18xX10xX132xX7xX26xX2xX1b3xX148xX139xX26xX2xX1dxX149xX68xX149xX2xX1dxX2xX1dxX1c0xX24xXexX1c0xX58axX58axX149xX5xX1b3xXfcxX1caxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xX1cxX1dxX1exX0xX7xX21xXbxX12xX24xX0xX26xX7xX21xXbxX12xX3xX5xX1axX3xXexX30xX3xX32xX1exX3xX35xX36xX18xX3xX39xX3axX18xX1xX3xX1exX1axX3xX6xXdxX3xX4xX45xX18xX14xX3xX1exX21xX4bxX18xX3xX4exX21xX6xX35xX3xX53xX54xXaxX3xX68xX6xXexX6xX123xXbxX1xXa5xXexXa5xX123xXa5xXbcxXdxX14xXdxX18xX6xX5xX123xX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX137xX26xX26xXdxX1exX6xX14xX10xX7xXfcxX53xXa5xX53xXfcxX53xX18xX26xX21xXbxX5xXa5xX6xX68xX10xX68xX26xX81xXbcxX39xX139xX7xX5xX1c0xX1xXbcxX132xX21xX5xX35xX139xX21xX25fxX53xX10xX21xX81xX14xX26xX24xX1dxX2xX1b3xX26axX2xX24xX26axX1dxX149xX26xX65xXdxX18xX1xX26axX1b3xX26axXac0xXa9fxX8b2xXc90xXfcxX1caxXbxX14xXaxX3xX26xX12xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxXa5xX18xXaxX12xa429xX36xX18xX3xX68xX91xX8cxXdxX3xX4xX1xXb5xX18xX3xX4xX10f5xX21xX3xXexX1xX6xX18xX14xX3xX4xX1xXacxX3xX18xX1xX1axX3xX4xX2edxX18xX3xXexX71dxX18xX3xX68xXd2xX18xX14xX3xXb8xXd6xX3xX5xX1axX1exX3xX1exX2c0xXexX3xX18xX1xX1axX3xX81xX1xXa5xX3xX18xX1xaf78xXd3xX3xX14xXdxX2a8xXbxX3xX7xd484xXbxX3xX13dxX2bcxXbxX3xX1exX8e7xXdxX3xX53xX71dxXexX3xX68xXd2xX18xX14xX3xXexXbcxXa5xX18xX14xX3xX18xX14xX15xXdxX3xX18xX1xX1axX3xXexX1xX71dxXexX3xX14xX8e7xX18xX3xX14xX1axX18xX14xXfcxX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27bxXa5xX21xXbcxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXa5xX3xX29cxfa29xX29cxX0xX26xXbxX12