5 công nghệ thay đổi thế giới của Elon Musk
Khi còn là sinh viên ngành vật lý, kinh tế học tại đại học Pennsylvania, Elon Musk đã tin vào 5 công nghệ có thể thay đổi thế giới.
dd1axec82x12df7x10806x103a1x12a06xf5b0x1031fx15351xX7x12b54xeaebx10884xfebcx15de6x12039xX5x13a1dxXax12421x1006exX3xX4xe94cx14ad9x14937xX3xX17xX18xX1x139ecxX3xXexX1xX6xf83bxX3x15b5ax114c6xXdxX3xXexX1x106c2xX3xX18xXdx111ebxXdxX3xX4xfefcxX6xX3x11004xX5x11111xX17xX3x13cf3x13f0exX7x132bbxX0xfd72xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeeebxX10xX6xe05cxXaxX12xe203xX1xXdxX3xX4x1688bxX17xX3xX5x10309xX3xX7xXdxX17xX1xX3x1218axXdx15948xX17xX3xX17xX18xX5dxX17xX1xX3xX64x118d9xXexX3xX5x15b1cx13e8axX3xX3dxXdxX17xX1xX3xXexX2axX3xX1x147c1xX4xX3xXex16906xXdxX3xX24xX84xXdxX3xX1xX80xX4xX3x10750xX10xX17xX17xX7xX22xX5xX64xX6xX17xXdxX6xX75xX3xX35xX5xX37xX17xX3xX3axX3bxX7xX3dxX3xX24xf893xX3xXexXdxX17xX3xX64xX5dxX37xX3xX13xX3xX4xX16xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX1dxX3xX4x1256cxX3xXexX1x1174dxX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xX2axX3xX18xXdxX2exXdx135b2xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12d0axX37xX51xX22xXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xX4xX3bxff56xX17xX3xX35xX5xX37xX17xX3xX3axX3bxX7xX3dx1407dxX3xXcxX10xX7xX5xX6xX75xX3x10ba6xXbxX6xX4xX10xf6eaxX75xX3xX6xX17xX51xX3xXexX1xX10xX3xfafaxX3bxX10xX7xXexX3xf76dxX37x14ebdxX3xX6xX3x156c1xX6xX17xXexX6xX7xXexXdxX4xX3xX124xX3bxXexX3bxX120xX10xX3x13976xX35xX5xX37xX17xX3xX3axX3bxX7xX3dxXffxX3xXcxX10xX7xX5xX6xX75xX3xX108xXbxX6xX4xX10xX3xX64xX5dxX3xX17xX1xXdxX1dxe2ecxX3xX64x169fexX3xX4xX1xX37xX3xX155x13f41xXexX3xXex14b03x15e35xX17xX18xX3xX5xX6xXdxX3xX51xXdxX1dxX3bxX3xX3dxedf2x12d0fxX3xX4xX32xX6xX3xXex136e2xX4xX3xX18xXdx16655xX3x10972xX7xX1xX5xX10xX10xX3xe4f8xX6xX17xX4xX10xX75xX3xX3axX3bxX7xX3dxX3xX4xX1xX3bxX22xXc3xX17xX3xX24xX2axX17xX3xXexX120xX163x11d85xX17xX18xX3xe77bxX1xX6xX120xXexX37xX17xX3xX64xX5dxX37xX3xX17x16ac6xX155xX3xX2x11b0exX1b7x14e8fxX3x15a9exfdc9xX17xX18xX3xX1xX80xX4xX3xX1bbxX25xX17xX18xX3xX7xX6xX3bxX3xX3dxX1xXdxX3xXexX120xX17fxXdxX3x12639xX3bxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX17xX1b3xX155xX3xXexX84xXdxX3xX24xX84xXdxX3xX1xX80xX4xX3xX118xX3bxX10xX10xX17xX3x11f83xX3x112edxX17xXexX6xX120xXdxX37xX75xX3x11b13xX6xX17xX6xX51xX6xXd6xX3xf502xX17xX18xX3xX155xX164xX3xX163xX2exX4xX3xX64x14ab6xX3xX64xXdxX1dxX4xX3xX3dxX1xX17axX155xX3xXbxX1xX17axX3xX64x10736xX3xXexX120xX158xX3xX64xX5dxX3xX5xXdxX66xX17xX3xXexX158xX4xX3xX17xXbfxXdxX3xX64xX213xX3xX16xXexX16xX3xX24xXdxX1dxX17xXd6xX3xX54xX1xXdxX3xX24xXbfxX75xX3xX3axX3bxX7xX3dxX3xXexXdxX17xX3xX64xX5dxX37xX3xX13xX3xX24xXdxX213xX3bxX3xX4xXbfxX3xXexX1xXc3xX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xX2axX3xX18xXdxX2exXdxXd6xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX37xX51xX22xXaxX12xX0xXdxX155xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1ffxX10xX17xXexX10xX120xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXax1007axXdxX51xXexX1xXffxX3xe4faxX2xX13xXbx15b49x12347xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexXffxX3x1063ax14f93xX1b7xXbxX2b8xX2b9xXaxX3xX7xX120xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXd6xX1bbxX6xX37xX1xX6xXexXdxX17xX1xXd6xX64xX17xX3fxX17xX10xX2adxX7xX3fxX1b9xX2c4x162ffxX2c4xX3fxX2xX2c4xX13xX51xX2xX2xX2c3xX13xX13xX2c4xX2e8xXex1253ax1236bxX2c3xX1b9xX13xX5xX2c4xXd6x10ffcxXbxX18x114ecxX120xX9xX2f7xX1b7xX2e8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX4xX16xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX1dxX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xX2axX3xX18xXdxX2exXdxX3xX4xX32xX6xX3xX35xX5xX37xX17xX3xX3axX3bxX7xX3dxXaxX3xX2adxXdxX51xXexX1xX9xXaxX2b4xX2xX13xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX2c3xX2c4xX1b7xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ffxX6xXbxXexXdxX37xX17xXaxX12xX35xX5xX37xX17xX3xX3axX3bxX7xX3dxXd6xX3x14a5cxX17xX1xXffxX3xX181xX8fxXd6xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX37xX51xX22xXaxX12xX0xX7xXexX120xX37xX17xX18xX12x13fe3xX17xXexX10xX120xX17xX10xXexX0xX3fxX7xXexX120xX37xX17xX18xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX37xX51xX22xXaxX12x139bexX18xX6xX22xX3xX3dxX1xXdxX3xX2b8xX3bx12aaexXexX3xX1xXdxX1dxX17xX3xX24x11951xX3bxX3xXexX1xX70xXbxX3xX3dx14ba0xX3xX1b7xX2c4xX75xX3xX3axX3bxX7xXexX3xXexXdxX17xX3xX120xX1bcxX17xX18xX3xX39fxX17xXexX10xX120xX17xX10xXexX3xX7x14865xX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xX25xXdxX3xX17xX1x13ff4xX17xX3xX5xX37xX84xXdxX3xX64xX213xX3xX4xX164xX3xX1bbxX17fxX17xX3xX64xX5dxX3xX4xX37xXdxX3xX24xX40dxX22xX3xX5xX5dxX3xX24xXdxX213xX3bxX3xX1xXdxXc3xX17xX3xX17xX1xXdxX66xX17xX3xX7xX400xX3xX2b8xX17fxX22xX3xX120xX6xXd6xX3xX207xX17xX18xX3xX7xX37xX3xX7xX17axX17xX1xX3xX39fxX17xXexX10xX120xX17xX10xXexX3xX64xX2exXdxX3xX1xX1dxX3xXexX1xX3d9xX17xX3xX3dxXdxX17xX1xX3xX4xX32xX6xX3xX4xX37xX17xX3xX17xX18xX163xX1a2xXdxXffxX3x15fafxX3c5xX2axX3bxX3xX1bbxX84xX17xX3xX3dxX1xX16xX17xX18xX3xX4xXbfxX3xX1xX1dxX3xXexX1xX3d9xX17xX3xX3dxXdxX17xX1xX75xX3xX1bbxX84xX17xX3xX7xX400xX3xX3dxX1xX16xX17xX18xX3xX1bbxXdxX2axXexX3xX4xX1xX3bxX22xX1dxX17xX3xX18x16149xX3xX2b8xX17fxX22xX3xX120xX6xX3xX1d6xX3bxX6xX17xX1xX3xX155xX4b7xX17xX1xXd6xX3xX1ffxX17axX4xX3xX17xX18xXbfxX17xX3xXexX6xX22xX75xX3xX17xX18xXbfxX17xX3xX4xX1xX40dxX17xX3xX4xX32xX6xX3xX1bbxX84xX17xX3xX7xX400xX3xX155xX3d0xXexX3xXexX120xXdxX3xX18xXdxX17axX4xe6a5xXd6xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX37xX51xX22xXaxX12xX54xX1xXdxX3xX4xX59xX17xX3xX24xXdxX3xX1xX80xX4xX75xX3xX3axX3bxX7xX3dxX3xX120xX3d0xXexX3x1627exXexX3xXexX120xX3bxX22xX3xX4xX70xXbxX3xX39fxX17xXexX10xX120xX17xX10xXexXd6xX3xX207xX17xX18xX3xX4xX1x12a41xX3xX64xX5dxX37xX3xX155xX84xX17xX18xX3xX3dxX1xXdxX3xXexX4b7xX155xX3xXexX1xX16xX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX4xX1xX37xX3xX64xXdxX1dxX4xX3xX1xX80xX4xX3xXexX120xX37xX17xX18xX3xX17xX18xX5dxX17xX1xX3xX64xX70xXexX3xX5xX74xX3xX4xX32xX6xX3xX155xX4b7xX17xX1xXd6xX3xX47dxXcxX120xX163xX2exX4xX3xX24xX40dxX22xX75xX3xXexX1xX16xX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX24xX163x1601dxX4xX3xX5xX6xX17xX3xXexX120xX3bxX22xX213xX17xX3xX1bbxX1bcxX17xX18xX3xXbxX1xX163xX164xX17xX18xX3xXbxX1xX17axXbxX3xX3dxX1xX3bxX2axX4xX1xX3xXexX17axX17xX3xX1d6xX3bxX6xX3xXexX1xX163xX75xX3xX24xXdxX1dxX17xX3xXexX1xX37xX84xXdxXd6xX3xX1ffxX17axX4xX1xX3xX17xX5dxX22xX3xX120xX3d0xXexX3xX4xX1xX70xX155xXd6xX3xXe6xX84xX17xX3xX4xX224xX17xX18xX3xX3dxX1xX16xX17xX18xX3xXexX1xXc3xX3xXexXdxX2axXbxX3xX4xX70xX17xX3xX7xX17axX4xX1xX3xX1bbxX17axX37xX3xX17xX2axX3bxX3xX3dxX1xX16xX17xX18xX3xX4xXbfxX3xXexX1xX163xX3xX64xXdxX1dxX17xXd6xX3xXe6xX40dxX22xX3xX18xXdxX1a2xX75xX3xX1bbxX84xX17xX3xX4xXbfxX3xXexX1xXc3xX3xXexXdxX2axXbxX3xX4xX70xX17xX3xX155xX80xXdxX3xXexX1x14170xX3xX18xX3d9xX17xX3xX17xX1xX163xX3xX5xX70xXbxX3xXexX657xX4xX75xX3xX51xf5eexX3xX1f4xX3xX155xX15fxXexX3xX3dxX1xX3bxX3xX64x13111xX4xX3xX1x12d9fxX37xX3xX5xX17axX17xX1xX4fbxX75xX3xX3axX3bxX7xX3dxX3xX17xXbfxXdxXd6xX3xXax11513xXdxX213xX3bxX3xX17xX5dxX22xX3xX18xXdxXf3xX17xX18xX3xX4xX17axX4xX3xX1bbxX15fxX3xXbxX1xX70xX17xX3xX4xX164xX3xXexX1xXc3xX3xX24xX163xX5a6xX4xX3xX17xX1xX70xX17xX3xXexX1xX16xX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX24xXdxX213xX3bxX3xX3dxX1xXdxXc3xX17xX3xXex1299dxX3xX17xXa8xX37xX3xX17xX18xX6xX22xX3xX5xX70xXbxX3xXexX657xX4xXd6xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX37xX51xX22xXaxX12xX0xX7xXexX120xX37xX17xX18xX12xX1ffxX3bxX15fxX4xX3xX7xXf3xX17xX18xX3xX24xX6xX3xX1xX5dxX17xX1xX3xXexXdxX17xX1xX0xX3fxX7xXexX120xX37xX17xX18xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX37xX51xX22xXaxX12xX3axX3bxX7xX3dxX3xXexXdxX17xX3xX120xX1bcxX17xX18xX3xX47dxXexX84xX37xX3xX120xX6xX3xX4xX3bxX15fxX4xX3xX7xXf3xX17xX18xX3xX24xX6xX3xX1xX5dxX17xX1xX3xXexXdxX17xX1xX3xX64xX5dxX3xX7xX678xX3xX1xXdxXc3xX3bxX3xX1bbxXdxX2axXexX3xX24xX6xX3xX1xX5dxX17xX1xX3xXexXdxX17xX1xX4fbxX3xX7xX400xX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xX2axX3xX18xXdxX2exXdxXd6xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX37xX51xX22xXaxX12xX54xX1xXdxX3xX4xX59xX17xX3xX5xX5dxX3xX24xX657xX6xX3xXexX120xX67cxX75xX3xX16xX17xX18xX3xX1bbx16ad6xX3xX17fxX17xX1xX3xX1xX163xX1f4xX17xX18xX3xX1bbxX1f4xXdxX3xX3dxX1xX37xX6xX3xX1xX80xX4xX3xX18xXdxX17fxX3xXexX163xX1f4xX17xX18xX3xX64xX5dxX3xX5xX3bxX16xX17xX3xXexXdxX17xX3xX120xX1bcxX17xX18xX3xX17xX18xX5dxX22xX3xX17xX5dxX37xX3xX24xXbfxX3xX47dxX4xX17axX4xX3xX4xX37xX17xX3xXexX5dxX3bxX3xX3dxX1xX16xX17xX18xX3xX18xXdxX6xX17xX3xX7xX400xX3xX18xXdx151e6xXbxX3xX5xX37xX5dxXdxX3xX17xX18xX163xX1a2xXdxX3xX64xX163xX164xX17xX3xX120xX6xX3xX64xX224xX3xXexX120xX158xX4fbxXd6xX3xXcxX120xX163xX2exX4xX3xX24xXbfxX75xX3xX16xX17xX18xX3xXexX6d3xX17xX18xX3xX3dxXc3xX3xX120xX1bcxX17xX18xX3xX2f7xX3xX4xX3bxXf3xX17xX3xX7xX17axX4xX1xX3xX4xX32xX6xX3xX1bbxX15fxX3xXexX120xX3bxX22xX1dxX17xX3xX3dxX1xX37xX6xX3xX1xX80xX4xX3xX18xXdxX17fxX3xXexX163xX1f4xX17xX18xX3xX124xX37xX3bxX17xX51xX6xXexXdxX37xX17xX3xX64xXdxX2axXexX3xX1bbxX1f4xXdxX3xX39fxX7xX6xX6xX4xX3xX181xX7xXdxX155xX37xX64xX3xX5xX5dxX3xX47dxX24xX15fxX17xX18xX3xX5xX678xX4xX3xX24xXc3xX3xX16xX17xX18xX3xXexX1xX5dxX17xX1xX3xX5xX70xXbxX3xX4xX16xX17xX18xX3xXexX22xX3xX4exX5dxX17xX18xX3xX3dxX1xX16xX17xX18xX3xX188xX224xX3xXexX120xX158xX3xX108xXbxX6xX4xX10xX10dxX4fbxXd6xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX37xX51xX22xXaxX12xX3c5xX18xX5dxX22xX3xX2e8xX2c4xX3fxX13xX3xX64xX6d3xX6xX3xX1d6xX3bxX6xX75xX3xX108xXbxX6xX4xX10xX10dxX3xX24xXa8xX3xX5xX3d9xX17xX3xX24xX3d9xX3bxX3xXexXdxX66xX17xX3xX24xX163xX6xX3xX1b9xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX5dxX17xX1xX3xX18xXdxX6xX3xX4xX32xX6xX3xX3c5xX181xX108xX181xX3xX5xX66xX17xX3xX1d6xX3bxe5afxX3xX24xX84xX37xXd6xX3xX691xXbfxX3xX5xX5dxX3xX4xX15fxXexX3xX155xXf3xX4xX3xX24xX17axX17xX1xX3xX51xX3d0xX3bxX3xX1d6xX3bxX17axX3xXexX120xX4b7xX17xX1xX3xX51xX3bxX3xX1xX5dxX17xX1xX3xX3dxX1xX16xX17xX18xX3xX18xXdxX6xX17xX3xX4xX32xX6xX3xX5xX37xX5dxXdxX3xX17xX18xX163xX1a2xXdxX75xX3xX18xXdxX822xXbxX3xX3axX3bxX7xX3dxX3xX1bbxX163xX2exX4xX3xX18xX3d9xX17xX3xX1xX164xX17xX3xX24xX2axX17xX3xXexX1xX6xX155xX3xX64xX80xX17xX18xX3xX24x15f96xXexX3xX4xX1xX40dxX17xX3xX7xX6xX37xX3xX4ex11bebxX6xXd6xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX37xX51xX22xXaxX12xX0xX7xXexX120xX37xX17xX18xX12xX1ffxX16xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX1dxX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xX25xXdxX3xX18xX10xX17xX3xX17xX1xX40dxX17xX3xX5xX37xX84xXdxX0xX3fxX7xXexX120xX37xX17xX18xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX37xX51xX22xXaxX12x15820xXdxXf3xX17xX18xX3xX155xX15fxXexX3xX17xX1xX40dxX17xX3xX64xX70xXexX3xXexX120xX37xX17xX18xX3xXbxX1xXdxX155xX3xXa27xX6xXexXexX6xX4xX6xX3xX17xX1b3xX155xX3xX2xX1b7xX1b7xX2f7xX3xXbxX1xX17fxXdxX3xXexX120xX17fxXdxX3xX1d6xX3bxX6xX3xX1d6xX3bxX17axX3xXexX120xX4b7xX17xX1xX3xX4xX17fxXdxX3xXexX84xX37xX3xX18xX10xX17xX3xX24xXc3xX3xXexX1xX10xX37xX3xX24xX3bxX25xXdxX3xX18xXdxX3d0xX4xX3xX155xX164xX3xX51xX3bxX3xX1xX5dxX17xX1xX3xX64xX224xX3xXexX120xX158xX75xX3xX3axX3bxX7xX3dxX3xXexXdxX17xX3xX120xX1bcxX17xX18xX3xX64xXdxX1dxX4xX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xX25xXdxX3xX18xX10xX17xX3xX4xX32xX6xX3xX4xX37xX17xX3xX17xX18xX163xX1a2xXdxX3xX4xXbfxX3xXexX1xXc3xX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xX2axX3xX18xXdxX2exXdxXd6xX3xX691xXdxX213xX3bxX3xX24xXbfxX3xX24xXa8xX3xX2b8xX17fxX22xX3xX120xX6xX3xX64xX2exXdxX3xX4xX16xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX1dxX3xX1ffxX120xXdxX7xXbxX120xXd6xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX37xX51xX22xXaxX12xX3axX3bxX7xX3dxX3xX3dxX1xX16xX17xX18xX3xX32xX17xX18xX3xX1xX15fxX3xX1xX6xX22xX3xX4xX1xXf3xX17xX18xX3xX5xX84xXdxX3xX64xXdxX1dxX4xX3xX1bbxXdxX2axX17xX3xX24xX25xXdxX3xX18xX10xX17xXd6xX3xX207xX17xX18xX3xX4xX1xX547xX3xX17xXbfxXdxX3xX120xX1bcxX17xX18xX3xX17xX1xXdxX213xX3bxX3xX3dxX1xX17fxX3xX17xX1b3xX17xX18xX3xX4xX16xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX1dxX3xX18xX10xX17xX3xX7xX400xX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xX25xXdxX3xXexX163xX164xX17xX18xX3xX5xX6xXdxXd6xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX37xX51xX22xXaxX12xX0xX7xXexX120xX37xX17xX18xX12xX3c5xX1b3xX17xX18xX3xX5xX163xX5a6xX17xX18xX3xX1bbxX213xX17xX3xX64x16401xX17xX18xX0xX3fxX7xXexX120xX37xX17xX18xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX37xX51xX22xXaxX12xX54xX1xXdxX3xX4xX59xX17xX3xX5xX5dxX3xXexX1xXdxX2axX3bxX3xX17xXdxX66xX17xX75xX3xX3axX3bxX7xX3dxX3xXexX1xX3d0xX22xX3xX155xX4b7xX17xX1xX3xX4xXbfxX3xXexX120xX17axX4xX1xX3xX17xX1xXdxX1dxX155xX3xX64xX2exXdxX3xX7xXf3xX3xXbxX1xX70xX17xX3xX4xX32xX6xX3xX17xX1xX40dxX17xX3xX5xX37xX84xXdxX3xX64xX5dxX3xX1bbxX7c5xX3xX1xX3d0xXbxX3xX51x16474xX17xX3xX1bbxX1f4xXdxX3xX74xX3xXexX163xX1f4xX17xX18xX3xXexX84xX37xX3xX120xX6xX3xX47dxX4xX16xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX1dxX3xX17xX1b3xX17xX18xX3xX5xX163xX5a6xX17xX18xX3xX7xX84xX4xX1xX4fbxXd6xX3xXe6xX1f4xXdxX3xX64xX70xX22xX3xX16xX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX120xX1bcxX17xX18xX3xX17xX1b3xX17xX18xX3xX5xX163xX5a6xX17xX18xX3xX1bbxX213xX17xX3xX64xXbc7xX17xX18xX3xX7xX400xX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xX25xXdxX3xXexX163xX164xX17xX18xX3xX5xX6xXdxXd6xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX37xX51xX22xXaxX12xX108xX678xX3xX1bbxX213xX17xX3xX64xXbc7xX17xX18xX3xX120xX3d0xXexX3xX1d6xX3bxX6xX17xX3xXexX120xX80xX17xX18xX3xXexX120xX163xX2exX4xX3xX3dxX1xXdxX3xX17xX1xXbc7xX17xX18xX3xXexX17axX4xX3xX24xX15fxX17xX18xX3xX155xX16xXdxX3xXexX120xX163xX1a2xX17xX18xX3xXexX120xX1f4xX3xX17xX66xX17xX3xX120x14c2dxX3xX120xX5dxX17xX18xXd6xX3xX3c5xX2axX3bxX3xX3dxX1xX6xXdxX3xXexX1xX17axX4xX3xX64xX5dxX3xX24xXf3xXexX3xX17xX1xXdxX213xX3bxX3xX1xX22xX51xX120xX37xX4xX6xX120xX1bbxX37xX17xX75xX3xX155xX15fxXexX3xX5xX822xX4xX3xX17xX5dxX37xX3xX24xXbfxX3xX4xX1xX822xX17xX18xX3xX7xX400xX3xX4xX84xX17xX3xX3dxXdxX1dxXexXd6xX3xX47dxX3c5xXbfxX3xX3dxX1xX16xX17xX18xX3xX18xXdxXf3xX17xX18xX3xX3dxXdxX155xX3xX5xX37xX84xXdxX75xX3xX4xX1xX822xX17xX18xX3xXexX6xX3xX7xX400xX3xX3dxX1xX16xX17xX18xX3xX1bbxX6xX37xX3xX18xXdxX1a2xX3xX1xX2axXexX3xX3dxXdxX155xX3xX5xX37xX84xXdxX3xX17xX1xX163xX17xX18xX3xX7xX400xX3xX1xX2axXexX3xX1xX22xX51xX120xX37xX4xX6xX120xX1bbxX37xX17xX4fbxX75xX3xX16xX17xX18xX3xX17xXbfxXdxXd6xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX37xX51xX22xXaxX12xX3c5xX1b3xX155xX3xX1b9xX2c4xX2c4xX2c3xX75xX3xX3axX3bxX7xX3dxX3xXexX120xX1f4xX3xXexX1xX5dxX17xX1xX3xX17xX18xX163xX1a2xXdxX3xX24x14f82xX17xX18xX3xX7xX17axX17xX18xX3xX5xX70xXbxX3xX4xX16xX17xX18xX3xXexX22xX3xX2b8xX10xX3xX24xXdxX1dxX17xX3xXcxX10xX7xX5xX6xXd6xX3xX3c5xX1b3xX155xX3xX1b9xX2c4xX2c4xX2f8xX75xX3xX16xX17xX18xX3xXexX120xX1f4xX3xXexX1xX5dxX17xX1xX3xX1ffxX35xX1f6xX3xX4xX16xX17xX18xX3xXexX22xX3xX17xX5dxX22xXd6xX3xXcxX3bxX3d9xX17xX3xXexX120xX163xX2exX4xX75xX3xXcxX10xX7xX5xX6xX3xX24xXa8xX3xXexX120xX1f4xX3xXexX1xX5dxX17xX1xX3xX17xX1xX5dxX3xX7xX17fxX17xX3xX2b8xX3bxX3d0xXexX3xX16xXexX16xX3xX18xXdxX17axX3xXexX120xX7c5xX3xX17xX1xX3d0xXexX3xXexX1xX2axX3xX18xXdxX2exXdxX75xX3xX3dxX1xXdxX3xX5xX3d9xX17xX3xX24xX3d9xX3bxX3xXexXdxX66xX17xX3xX64xXf3xX17xX3xX1xXbfxX6xX3xXexX1xX7c5xX3xXexX120xX163xX1a2xX17xX18xX3xX4xX32xX6xX3xX4xX16xX17xX18xX3xXexX22xX3xX2b8xX10xX3xX24xXdxX1dxX17xX3xX17xX5dxX22xX3xX64xX163xX5a6xXexX3xX1d6xX3bxX6xX3xXcxX37xX22xX37xXexX6xXd6xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX37xX51xX22xXaxX12xX0xX7xXexX120xX37xX17xX18xX12xXcxX120xX52bxX3xXexX1xX16xX17xX18xX3xX155xXdxX17xX1xX3xX17xX1xX40dxX17xX3xXexX84xX37xX0xX3fxX7xXexX120xX37xX17xX18xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX37xX51xX22xXaxX12xX3c5xX1b3xX155xX3xX1b9xX2c4xX2xX1b7xX75xX3xXexX84xXdxX3xX4exX15fxXdxX3xX17xX18xX1xX7c5xX3xXcxX120xX52bxX3xXexX3bxX1dxX3xX17xX1xX40dxX17xX3xXexX84xX37xX3xXexX1xX2axX3xX18xXdxX2exXdxX3xX1f4xX3xXcxX1xX163xX5a6xX17xX18xX3xX4exX17fxXdxX75xX3xX3axX3bxX7xX3dxX75xX3xX17xX18xX163xX1a2xXdxX3xX24xXdfcxX17xX18xX3xX7xX17axX17xX18xX3xX5xX70xXbxX3xXbxX1xX59xX17xX18xX3xXexX1xX52bxX3xX17xX18xX1xXdxX1dxX155xX3xX17xX18xX1xXdxX66xX17xX3xX4xX657xX3bxX3xX181xX39fxX3xXbxX1xXdxX3xX5xX5a6xXdxX3xX17xX1xX3bxX70xX17xX3xX1f6xXbxX10xX17xX181xX39fxX75xX3xX4xX1xX37xX3xX1bbxXdxX2axXexX3xX155xX17axX22xX3xXexX52bxX17xX1xX3xX7xX400xX3xX64xX163xX5a6xXexX3xX1d6xX3bxX6xX3xX4xX37xX17xX3xX17xX18xX163xX1a2xXdxX3xX1bbxX1bcxX17xX18xX3xX155xX80xXdxX3xX4xX17axX4xX1xXd6xX3xX1ffxX37xX17xX3xX17xX18xX163xX1a2xXdxX3xX7xX400xX3xX155xX3d0xXexX3xX64xXdxX1dxX4xX3xX64xX4b7xX3xX120xX37xX1bbxX37xXexX3xX1xX6xX22xX3xX155xX15fxXexX3xX4xX1xX32xX17xX18xX3xXexX15fxX4xX3xX181xX39fxX3xXexXdxX213xX155xX3xX17xX1b3xX17xX18xX3xX7xX400xX3xX5xX3d0xX17xX3xX17axXexX3xX5xX37xX5dxXdxX3xX17xX18xX163xX1a2xXdxXd6xX3xX47dxX181xX39fxX3xX4xXbfxX3xXexXdxX213xX155xX3xX17xX1b3xX17xX18xX3xX5xX2exX17xX3xX1xX164xX17xX3xX17xX1xXbc7xX17xX18xX3xX18xX4b7xX3xX155xX80xXdxX3xX17xX18xX163xX1a2xXdxX3xX1bbxXdxX2axXexXd6xX3xXcxXf3xX4xX3xX24xX15fxX3xXbxX1xX17axXexX3xXexX120xXdxXc3xX17xX3xX4xX32xX6xX3xX181xX39fxX3xXexX1xX10xX37xX3xX4xX3d0xXbxX3xX7xXf3xX3xX17xX1xX40dxX17xX4fbxX75xX3xX16xX17xX18xX3xX17xXbfxXdxX3xXexX84xXdxX3xX1xX15fxXdxX3xX17xX18xX1xX7c5xX3xX4xX16xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX1dxX3xX108xX37xX3bxXexX1xX3xX1bbxX22xX3xX108xX37xX3bxXexX1xX2adxX10xX7xXexX3xX1b9xX2c4xX2xX2f8xXd6xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX37xX51xX22xXaxX12xX3axX3bxX7xX3dxX3xX4xX224xX17xX18xX3xXexX1xX5dxX17xX1xX3xX5xX70xXbxX3xX4xX16xX17xX18xX3xXexX22xX3xX3c5xX10xX3bxX120xX6xX5xXdxX17xX3dxX3xX17xX18xX1xXdxX66xX17xX3xX4xX657xX3bxX3xX3dxX2axXexX3xX1xX5a6xXbxX3xX155xX17axX22xX3xXexX52bxX17xX1xX3xX64xX2exXdxX3xXexX120xX52bxX3xX17xXa8xX37xX3xX64xX4b7xX3xX16xX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX120xX1bcxX17xX18xX3xX4xX37xX17xX3xX17xX18xX163xX1a2xXdxX3xXbxX1xX17fxXdxX3xX1xX5a6xXbxX3xX17xX1xX3d0xXexX3xX64xX2exXdxX3xX181xX39fxX3xX24xXc3xX3xXexX120xX17axX17xX1xX3xX1bbxX7c5xX3xX18xX84xXexX3xX1bbxX9c9xXd6xX3xX47dxXcxX16xXdxX3xX155xX3bxXf3xX17xX3xX4xXbfxX3xX7xX678xX3xX3dxX2axXexX3xX1xX5a6xXbxX3xX4xX1xX9bcxXexX3xX4xX1xX400xX3xX18xXdxXbc7xX6xX3xXexX120xX52bxX3xXexX3bxX1dxX3xX4xX37xX17xX3xX17xX18xX163xX1a2xXdxX3xX64xX5dxX3xXexX120xX52bxX3xXexX1xX16xX17xX18xX3xX155xXdxX17xX1xX3xX3dxX94bxX3xXexX1xX3bxX70xXexX3xX7xXf3xX4fbxX75xX3xX16xX17xX18xX3xX17xXbfxXdxXd6xX3xX47dxXcxX16xXdxX3xX64xX5dxX3xX3c5xX10xX3bxX120xX6xX5xXdxX17xX3dxX3xX24xX6xX17xX18xX3xX4xXf3xX3xX18x115e1xX17xX18xX3xX18xXdxX17fxXdxX3xX1d6xX3bxX22xX2axXexX3xX64xX3d0xX17xX3xX24xX213xX3xX24xXbfxX3xX1bbxX1bcxX17xX18xX3xX4xX17axX4xX1xX3xXexX84xX37xX3xX120xX6xX3xX7xX678xX3xX5xXdxX66xX17xX3xX3dxX2axXexX3xX18xXdxXbc7xX6xX3xX181xX39fxX3xX64xX5dxX3xX17xXa8xX37xX3xX17xX18xX163xX1a2xXdxX4fbxXd6xX0xX3fxXbxX12xX0xX51xXdxX64xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xX120xX10xX5xX6xXexX10xX51xXaxX12xX0xX7xXexX120xX37xX17xX18xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX66xX17xX3xX1d6xX3bxX6xX17xXffxX0xX3fxX7xXexX120xX37xX17xX18xX12xX0xX3bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x11a47xXexX1xX3bxX155xX1bbxX1293xX6xX17xX51xX1293xX7xX6xXbxX37xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX108xXbxX6xX4xX10xX10dxX3xXbxX1xXbfxX17xX18xX3xXexX1xX5dxX17xX1xX3xX4xX16xX17xX18xX3xXexX5dxX3bxX3xX64xX224xX3xXexX120xX158xX3xX5xX7c5xX4xX1xX3xX7x113a0xX3xX1ffxX120xX10xX2adxX3x101dfxX120xX6xX18xX37xX17xX3xX5xX66xX17xX3xX39fxX108xX108xXaxX3xX1xX120xX10xX11exX9xXaxX3fxX3dxX1xX37xX6xX1293xX1xX37xX4xX3fxX7xXbxX6xX4xX10xX2b8xX1293xXbxX1xX37xX17xX18xX1293xXexX1xX6xX17xX1xX1293xX4xX37xX17xX18xX1293xXexX6xX3bxX1293xX64xX3bxX1293xXexX120xX3bxX1293xX5xXdxX4xX1xX1293xX7xX3bxX1293xX4xX120xX10xX2adxX1293xX51xX120xX6xX18xX37xX17xX1293xX5xX10xX17xX1293xXdxX7xX7xX3fxX2xX1b7xX2e8xX2c4xX1b9xX2f8xXd6xX1xXexX155xXaxX12xX0xXdxX155xX18xX3xX7xX120xX4xX9xXaxX3fxX155xX10xX51xXdxX6xX3fxX2xX1b9xX2c4xX3fxX17xX10xX2adxX7xX3fxX1b9xX2c4xX1b9xX2xX3fxX2xX1b9xX2f8xX51xX2c4xX2c4xX2f7xX13xX2b4xX2c3xX2xXexX1b7xX2f7xX2xX2f8xX5xX2xXd6xX2ffxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX4xX16xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX1dxX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xX2axX3xX18xXdxX2exXdxX3xX4xX32xX6xX3xX35xX5xX37xX17xX3xX3axX3bxX7xX3dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX51xXdxX64xX12xX0xX7xXexX120xX37xX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX108xXbxX6xX4xX10xX10dxX3xXbxX1xXbfxX17xX18xX3xXexX1xX5dxX17xX1xX3xX4xX16xX17xX18xX3xXexX5dxX3bxX3xX64xX224xX3xXexX120xX158xX3xX5xX7c5xX4xX1xX3xX7xX12dbxX3xX1ffxX120xX10xX2adxX3xX12e2xX120xX6xX18xX37xX17xX3xX5xX66xX17xX3xX39fxX108xX108xXaxX3xX1xX120xX10xX11exX9xXaxX3fxX3dxX1xX37xX6xX1293xX1xX37xX4xX3fxX7xXbxX6xX4xX10xX2b8xX1293xXbxX1xX37xX17xX18xX1293xXexX1xX6xX17xX1xX1293xX4xX37xX17xX18xX1293xXexX6xX3bxX1293xX64xX3bxX1293xXexX120xX3bxX1293xX5xXdxX4xX1xX1293xX7xX3bxX1293xX4xX120xX10xX2adxX1293xX51xX120xX6xX18xX37xX17xX1293xX5xX10xX17xX1293xXdxX7xX7xX3fxX2xX1b7xX2e8xX2c4xX1b9xX2f8xXd6xX1xXexX155xXaxX12xX108xXbxX6xX4xX10xX10dxX3xXbxX1xXbfxX17xX18xX3xXexX1xX5dxX17xX1xX3xX4xX16xX17xX18xX3xXexX5dxX3bxX3xX64xX224xX3xXexX120xX158xX3xX5xX7c5xX4xX1xX3xX7xX12dbxX3xX1ffxX120xX10xX2adxX3xX12e2xX120xX6xX18xX37xX17xX3xX5xX66xX17xX3xX39fxX108xX108xX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexX120xX37xX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX3c5xX18xX5dxX22xX3xX2e8xX2c4xX3fxX13xX75xX3xX1ffxX164xX3xX1d6xX3bxX6xX17xX3xX4exX5dxX17xX18xX3xX3dxX1xX16xX17xX18xX3xX64xX5dxX3xX188xX224xX3xXexX120xX158xX3xX3axX94bxX3xX135xX3c5xX181xX108xX181xX173xX3xX24xXa8xX3xXbxX1xXbfxX17xX18xX3xXexX1xX5dxX17xX1xX3xX4xX16xX17xX18xX3xXexX5dxX3bxX3xX64xX224xX3xXexX120xX158xX3xX1ffxX120xX10xX2adxX3xX12e2xX120xX6xX18xX37xX17xX3xX4xX32xX6xX3xX108xXbxX6xX4xX10xX10dxX3xX4xX66bxX17xX18xX3xX1b9xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX5dxX17xX1xX3xX18xXdxX6xX3xX5xX66xX17xX3xXexX120xX84xX155xX3xX64xX224xX3xXexX120xX158xX3xX1d6xX3bxXf3xX4xX3xXexX2axXd6xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX51xXdxX64xX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10dxX3bxX17xX18xX3xX1d6xX3bxX6xX17xX1xX3xXcxX120xX17axXdxX3xX691xX3d0xXexX3xXexX37xX5dxX17xX3xX5xX5dxX3xX120xX17axX4xXaxX3xX1xX120xX10xX11exX9xXaxX3fxX3dxX1xX37xX6xX1293xX1xX37xX4xX3fxX2b8xX3bxX17xX18xX1293xX1d6xX3bxX6xX17xX1xX1293xXexX120xX6xXdxX1293xX51xX6xXexX1293xXexX37xX6xX17xX1293xX5xX6xX1293xX120xX6xX4xX3fxX2xX1b7xX1b9xX1b7xX2f8xX2c4xXd6xX1xXexX155xXaxX12xX0xXdxX155xX18xX3xX7xX120xX4xX9xXaxX3fxX155xX10xX51xXdxX6xX3fxX2xX1b9xX2c4xX3fxX17xX10xX2adxX7xX3fxX1b9xX2c4xX1b9xX2xX3fxX2xX2c4xX13xX51xX13xX1b9xX2e8xX1b9xX1b7xX13xX1b7xXexX2f8xX2c4xX2f7xX2e8xX2e8xX5xX2c4xXd6xX2ffxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX4xX16xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX1dxX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xX2axX3xX18xXdxX2exXdxX3xX4xX32xX6xX3xX35xX5xX37xX17xX3xX3axX3bxX7xX3dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX51xXdxX64xX12xX0xX7xXexX120xX37xX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10dxX3bxX17xX18xX3xX1d6xX3bxX6xX17xX1xX3xXcxX120xX17axXdxX3xX691xX3d0xXexX3xXexX37xX5dxX17xX3xX5xX5dxX3xX120xX17axX4xXaxX3xX1xX120xX10xX11exX9xXaxX3fxX3dxX1xX37xX6xX1293xX1xX37xX4xX3fxX2b8xX3bxX17xX18xX1293xX1d6xX3bxX6xX17xX1xX1293xXexX120xX6xXdxX1293xX51xX6xXexX1293xXexX37xX6xX17xX1293xX5xX6xX1293xX120xX6xX4xX3fxX2xX1b7xX1b9xX1b7xX2f8xX2c4xXd6xX1xXexX155xXaxX12xX10dxX3bxX17xX18xX3xX1d6xX3bxX6xX17xX1xX3xXcxX120xX17axXdxX3xX691xX3d0xXexX3xXexX37xX5dxX17xX3xX5xX5dxX3xX120xX17axX4xX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexX120xX37xX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX54xXc3xX3xXexX6d3xX3xX17xX1b3xX155xX3xX2xX1b7xX13xX2f7xX75xX3xX1d6xX3bxX94bxX3xX24xX84xX37xX3xXexX1xX3d0xXbxX3xX1d6xX3bxX6xX17xX1xX3xXcxX120xX17axXdxX3xX24xX3d0xXexX3xX24xXa8xX3xXexX120xX1f4xX3xXexX1xX5dxX17xX1xX3xX155xX15fxXexX3xX155xX16xXdxX3xXexX120xX163xX1a2xX17xX18xX3xX24xX3d9xX22xX3xX47dxX120xX17axX4xX3xXexX1xX17fxXdxX4fbxX3xX7xX6xX3bxX3xX1xX164xX17xX3xX1b9xXd6xX1b9xX2c4xX2c4xX3xX5xX3d9xX17xX3xXbxX1xXbfxX17xX18xX3xX64xX1dxX3xXexXdxX17xX1xXd6xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX51xXdxX64xX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3e2xX3xXbxX1xX822xX3xX35xX5xX37xX17xX3xX3axX3bxX7xX3dxX3xX3dxX66xX3bxX3xX18xX80xXdxX3xX2b8xXbfxX6xX3xX124xX6xX4xX10xX1bbxX37xX37xX3dxXaxX3xX1xX120xX10xX11exX9xXaxX3fxXexX1xXdxX10xXexX1293xX1bbxXdxX1293xX7xX37xX3fxXexX22xX1293xXbxX1xX3bxX1293xX10xX5xX37xX17xX1293xX155xX3bxX7xX3dxX1293xX3dxX10xX3bxX1293xX18xX37xXdxX1293xX2b8xX37xX6xX1293xX11exX6xX4xX10xX1bbxX37xX37xX3dxX3fxX2xX2f8xX2f7xX2c4xX13xX1b7xXd6xX1xXexX155xXaxX12xX0xXdxX155xX18xX3xX7xX120xX4xX9xXaxX3fxX155xX10xX51xXdxX6xX3fxX2xX1b9xX2c4xX3fxX17xX10xX2adxX7xX3fxX1b9xX2c4xX2c4xX2b4xX3fxX2xX2c4xX13xX51xX2e8xX2xX2c4xX2c4xX2b4xX1b9xX2c3xXexX2e8xX2e8xX2f8xX1b7xX5xX2c4xX1293xXbxX1xX37xXexX37xX1293xX2xX1293xX2xX13xX2f8xX2xX2e8xX1b9xX2c4xX2xX2f7xX2xX1b9xX1b7xXd6xX2ffxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX4xX16xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX1dxX3xXexX1xX6xX22xX3xX24xX25xXdxX3xXexX1xX2axX3xX18xXdxX2exXdxX3xX4xX32xX6xX3xX35xX5xX37xX17xX3xX3axX3bxX7xX3dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX51xXdxX64xX12xX0xX7xXexX120xX37xX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3e2xX3xXbxX1xX822xX3xX35xX5xX37xX17xX3xX3axX3bxX7xX3dxX3xX3dxX66xX3bxX3xX18xX80xXdxX3xX2b8xXbfxX6xX3xX124xX6xX4xX10xX1bbxX37xX37xX3dxXaxX3xX1xX120xX10xX11exX9xXaxX3fxXexX1xXdxX10xXexX1293xX1bbxXdxX1293xX7xX37xX3fxXexX22xX1293xXbxX1xX3bxX1293xX10xX5xX37xX17xX1293xX155xX3bxX7xX3dxX1293xX3dxX10xX3bxX1293xX18xX37xXdxX1293xX2b8xX37xX6xX1293xX11exX6xX4xX10xX1bbxX37xX37xX3dxX3fxX2xX2f8xX2f7xX2c4xX13xX1b7xXd6xX1xXexX155xXaxX12xXcxX3e2xX3xXbxX1xX822xX3xX35xX5xX37xX17xX3xX3axX3bxX7xX3dxX3xX3dxX66xX3bxX3xX18xX80xXdxX3xX2b8xXbfxX6xX3xX124xX6xX4xX10xX1bbxX37xX37xX3dxX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexX120xX37xX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX3axX84xX17xX18xX3xX2b8xXa8xX3xX1xX15fxXdxX3xXbxX1xX25xX3xX1bbxXdxX2axX17xX3xX17xX1xX3d0xXexX3xXexX120xX66xX17xX3xXexX37xX5dxX17xX3xXexX1xX2axX3xX18xXdxX2exXdxX3xX1xXdxX1dxX17xX3xX17xX6xX22xX3xX5xX5dxX3xX124xX6xX4xX10xX1bbxX37xX37xX3dxX75xX3xX4xXbfxX3xXexX2exXdxX3xX1xX164xX17xX3xX1b9xX75xX2f7xX3xXexX3e2xX3xX17xX18xX163xX1a2xXdxX3xX51xX66bxX17xX18xX3xX1xX5dxX17xX18xX3xXexX1xX17axX17xX18xXd6xX3xXcxX1xX2axX3xX17xX1xX163xX17xX18xX75xX3xX124xX6xX4xX10xX1bbxX37xX37xX3dxX3xX4xX224xX17xX18xX3xX17xX1xX70xX17xX3xX24xX163xX5a6xX4xX3xX120xX3d0xXexX3xX17xX1xXdxX213xX3bxX3xX5xX1a2xXdxX3xX4xX1xX547xX3xXexX120xX52bxX4xX1xXd6xX3xXe6xX11fexXexX3xX24xX3d9xX3bxX3xXexX6d3xX3xX64xX158xX3xX7xX4xX6xX17xX51xX6xX5xX3xX24xXc3xX3xX5xX15fxX3xXexX1xX16xX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX17xX18xX163xX1a2xXdxX3xX51xX66bxX17xX18xX75xX3xX4xX1xX37xX3xX24xX2axX17xX3xX64xXdxX1dxX4xX3xX5xX6xX17xX3xXexX120xX3bxX22xX213xX17xX3xXexXdxX17xX3xXexX657xX4xX3xX18xXdxX17fxX3xX155xX84xX37xX3xX64xX5dxX3xX17xX1xXbc7xX17xX18xX3xX17fxX17xX1xX3xX1xX163xX1f4xX17xX18xX3xXexXdxX66xX3bxX3xX4xX678xX4xX3xX24xX2axX17xX3xX155xX15fxXexX3xX7xXf3xX3xX5xX163xX5a6xX17xX18xX3xX5xX2exX17xX3xX17xX18xX163xX1a2xXdxX3xX51xX40dxX17xXd6xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX51xXdxX64xX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX3fxX3bxX5xX12xX0xX51xXdxX64xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX120xXaxX12xX0xX3fxX51xXdxX64xX12xX0xX3fxX51xXdxX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX37xX3bxX120xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xX1ffxX3c5xXe6xX1ffxX3fxX188xX3c5xX35xX0xX3fxXbxX12