Doanh nghiệp TT&TT Hà Tĩnh cùng chung tay xây dựng chính quyền điện tử
(Baohatinh.vn) - Chiều nay (10/10), nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh (TT&TT) tổ chức buổi tọa đàm “Doanh nghiệp ngành TT&TT: Sáng tạo, đổi mới, tích cực trong xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh”.
a3d5xc3cdx10df4x11f51x120e4xc3dfx10dcexeccbxe7cbxX7xd966xb572xeeb2xd5e3xccbbxc0a5xX5xf017xXaxc672xade4x10c7bxX6x1021cxX1xX3xX16x11965xX1xXdxd657xXbxX3xXcxXcx11aa1xXcxXcxX3x10c3bxa962xX3xXcxbe95xX16xX1xX3xX4x1228fxX16xX1axX3xX4xX1x1008fxX16xX1axX3xXexX6xd865xX3x11666xc7b8xX3bxX3x119c2x12293xX16xX1axX3xX4xX1xda70xX16xX1xX3x11626xX35xX3bx118afxX16xX3x1203dxXdxX1dxX16xX3xXex1068dxX0xcfefxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX6xX41xXaxX12xc189xX1xXdxX4fxX35xX3xX16xX6xX3bxX3x108daxX2xc1afxX5axX2xX7bxdaabxe9b8xX3xX16xX1xX3exX16xX3xe2b3xa9ffxX3xX16xXdxX1dxf668xX3xX16xX1axX27xX3bxX3xX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1xX3exX16xX3xddbaxXdxX1dxXexX3xfe2bxX6xX8dxX3xX79xX2xb0e4xX5axX2xX7bxX7fxX80xX3xade5xb39cxX3xXcxX1xdee2xX16xX1axX3xXexXdxX16xX3xf3fexX27xX3xXcxae1axX35xX3bxX4fxX16xX3xXexX1xXb6xX16xX1axX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xX79xXcxXcxX22xXcxXcxX7fxX3xXexe8d0xX3xX4xX1xdcdfxX4xX3xdc39xX35xXdfxXdxX3xXex11ab3xX6xX3xX52xX27xX8dxX3xb761xX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX16xX1axX27xX16xX1xX3xXcxXcxX22xXcxXcxefc6xX3xXb1x11bafxX16xX1axX3xXexd187xX14xX80xX3xX52xXdfxXdxX3xX8dx11940xXdxX80xX3xXexX48xX4xX1xX3xX4xX42xX4xX3xXexXc2xX14xX16xX1axX3xX3dxX3exX3bxX3xX41xX42xX16xX1axX3xX4xX1xX48xX16xX1xX3xX4cxX35xX3bxX4fxX16xX3xX52xXdxX1dxX16xX3xXexX58xX3xXbexX27xX3xX52xXb6xX3xXexX1xc612xX3xXexX1xXb6xX16xX1axX3xX8dxXdxX16xX1xfeb8x10919xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf777xX14xX41xX3bxX3xXbxX6fxX10xX16xXexX10xXc2xXaxX12xX0xXdxX8dxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX10xX16xXexX10xXc2xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxba36xXdxX41xXexX1xX10cxX3xf6d8xX2x10b70xXbxX3dxe96bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX10cxX3xcb1cxX2xX7bxXbxX3dxX1a8xXaxX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX5axX5axXdxX162xXe6xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX162xXbexX16xX5axX16xX10xX19cxX7xX5axX2xd5f0xX1b2xX7bxX5axX2xXaaxX1a5xX41xX1b2xX2x1100exXaaxX1dbxX1a5xX1b2xXexX1b2xXaaxX1e5xXaaxX5xX2xb08exX2xX1a5xf713xX41xX1b2xX2xX1a3xX1b2xX1f4xX1b2xX1f4xXexX1a3xXaaxX1b2xX1f4xX1e5xX5xX7bxX162xf50cxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xXcxXcxX22xXcxXcxX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xX4xX2fxX16xX1axX3xX4xX1xX35xX16xX1axX3xXexX6xX3bxX3xX3dxX3exX3bxX3xX41xX42xX16xX1axX3xX4xX1xX48xX16xX1xX3xX4cxX35xX3bxX4fxX16xX3xX52xXdxX1dxX16xX3xXexX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX14xX41xX3bxXaxX12xX26xXdxX1dxX16xX3xX16xX6xX3bxX80xX3xXexXc2x10c9axX16xX3xX52xX155xX6xX3xXe6xX27xX16xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xX4xb0c7xX3xXexXc2xX27bxX16xX3xX2xX1e5xX1f4xX3xX41xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX79xX13xXa4xX7fxX3xX1xX14xX114xXexX3xX52xde0fxX16xX1axX3xXexXc2xX14xX16xX1axX3xX5xX2axX16xX1xX3xXbexX42xX4xX3xXcxXcxX22xXcxXcxX162xX3xX13xX14xX6xX16xX1xX3xXexX1xX35xX3xX16xX1axX27xX16xX1xX3xXcxXcxX22xXcxXcxX3xX1dbxX3xXexX1xX10fxX16xX1axX3xX52xaee9xX35xX3xX16x12027xX8dxX3xX1f4xX7bxX2xX1dbxX3xX52xX114xXexX3xX1f4xX162xX2xX2xX1a5xX3xXexX88xX3xX52x1217cxX16xX1axX80xX3xXe6x11e1bxX16xX1axX3x10382xX1e5x10470xX3xX7xX14xX3xXbexX11dxXdxX3xX4xb5c7xX3xX16xX2efxX8dxX3xX1f4xX7bxX2xX30fxX162xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX14xX41xX3bxXaxX12xX13xX42xX3xX87xXdxc5aaxX16xX3xXexX14xX27xX16xX3xX16xX1axX27xX16xX1xX3xX52xX114xXexX3xX87xX1xX14xX31bxX16xX1axX3xX1f4xX162xX1e5xX7bxX7bxX3xXexX88xX3xX52xX305xX16xX1axX3xXexXc2xX14xX16xX1axX3xX16xX2efxX8dxX3xX1f4xX7bxX2xX1dbxX80xX3xX52xX28fxX16xX1axX3xX16xX2b2xXbxX3xX16xX1axX3exX16xX3xX7xX10fxX4xX1xX3xXexXc2xX27bxX16xX3xX1e5xX7bxX3xXexX88xX3xX52xX305xX16xX1axX80xX3xX8dxXe3xX4xX3xXexX2efxX16xX1axX3xX4xX1xX35xX16xX1axX3xX4xX1xX14xX3xXexX14xX27xX16xX3xX16xX1axX27xX16xX1xX3xXexXc2xX27bxX16xX3xX2xX7bxX311xX162xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX14xX41xX3bxX3xXbxX6fxX10xX16xXexX10xXc2xXaxX12xX0xXdxX8dxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX10xX16xXexX10xXc2xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX41xXexX1xX10cxX3xX1a3xX2xX1a5xXbxX3dxX1a8xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX10cxX3xX1b2xX2xX7bxXbxX3dxX1a8xXaxX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX5axX5axXdxX162xXe6xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX162xXbexX16xX5axX16xX10xX19cxX7xX5axX2xX1dbxX1b2xX7bxX5axX2xXaaxX1a5xX41xX1b2xX2xX1e5xX1b2xX7bxX7bxX1a3xXexX1dbxX1dbxX1dbxX30fxX5xXaaxX1f1xX2xX1a5xX1f4xX41xX1b2xX2xX1a3xX1b2xX1f4xX1a5xX7bxXexX1b2xX1a5xX1dbxX2xX1dbxX5xX7bxX162xX206xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xXcxXcxX22xXcxXcxX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xX4xX2fxX16xX1axX3xX4xX1xX35xX16xX1axX3xXexX6xX3bxX3xX3dxX3exX3bxX3xX41xX42xX16xX1axX3xX4xX1xX48xX16xX1xX3xX4cxX35xX3bxX4fxX16xX3xX52xXdxX1dxX16xX3xXexX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xa9b5xX1xX28fxX3x10f90xXdxX10fxX8dxX3xX52xbc6dxX4xX3xXb1xXb2xX3xXcxXcxX22xXcxXcxX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xf9f2xa643xX35xX3xXcxX2fxX16xX1axX3xba19xX3exX8dxX10cxX0xX10xX8dxX12xX3xX6fxXb6xX16xX1axX3xXexX10fxX4xX3xX4xX1xX35xX3bxe7bcxX16xX3xXbxX1xX10fxXexX3xX4xX28fxX3xX16xX1xXdxX4fxX35xX3xX52xXdfxXdxX3xX8dxX11dxXdxX80xX3xX172xX10fxX14xX3xX4efxX31bxX16xX1axX3xX52xabbexdbb4xX4xX3xX4xX1xX35xX3bxX50exX16xX3xXexX11dxXdxX3xX2xX7bxX7bxX311xX3xX3dxd0b9xX3xXexXc2xX14xX16xX1axX3xX16xX1axX27xX3bxX162xX0xX5axX10xX8dxX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX14xX41xX3bxXaxX12xX6fxX10fxX4xX3xX13xXa4xX3xX16xX1axX27xX16xX1xX3xXcxXcxX22xXcxXcxX3xX52xX547xX3xXexX114xX14xX3xX4xXb6xX16xX1axX3xXbexXdxX1dxX4xX3xXdfxX16xX3xX52xX155xX16xX1xX3xX4xX1xX14xX3xXexXc2xX27bxX16xX3xX1f4xX162xX7bxX7bxX7bxX3xX5xX6xX14xX3xX52xX2b2xX16xX1axX80xX3xXbexX11dxXdxX3xXexX1xX35xX3xX16xX1xX4f0xXbxX3xXe6xabfbxX16xX1xX3xX4cxX35xX3exX16xX3xXexXc2xX27bxX16xX3xX1a3xX3xXexXc2xXdxX1dxX35xX3xX52xX305xX16xX1axX3xX8dxf1c1xXdxX3xX16xX1axX532xf029xXdxX5axXexX1xX10fxX16xX1axX162xX3x10781xX2b2xXexX3xX7xX4dbxX3xX41xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX4xX28fxX3xX8dxXe3xX4xX3xXexX1xX35xX3xX16xX1xX4f0xXbxX3xX87xX1xX10fxX3xX16xX1xX532xX3xX9fxXdxc50fxX16xX3xXexX1xXb6xX16xX1axX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX80xX3xX8dxXe3xX4xX3xXexX1xX35xX3xX16xX1xX4f0xXbxX3xXe6xX5c1xX16xX1xX3xX4cxX35xX3exX16xX3xX1dbxX80xX1a5xX3xXexXc2xXdxX1dxX35xX3xX52xX305xX16xX1axX3xX8dxX5ddxXdxX3xX16xX1axX532xX5e3xXdxX5axXexX1xX10fxX16xX1axX162xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX14xX41xX3bxXaxX12xX9fxX11dxXdxX3xX7xX42xX3xX16xX5ddxX3xX5xX42xX4xX3xX4x1044dxX6xX3xX4xX10fxX4xX3xX13xXa4xX80xX3xX1xX114xX3xXexX2ebxX16xX1axX80xX3xX8dxX114xX16xX1axX3xX5xX532xX11dxXdxX3xXexX1xXb6xX16xX1axX3xXexXdxX16xX3xX5xXdxX27bxX16xX3xX5xX114xX4xX80xX3xXexXc2xX35xX3bxX4fxX16xX3xX41x11b62xX16xX3xXexX48xX16xX3xX1xXdxX1dxX35xX3xX52xX547xX3xX52xX532xX533xX4xX3xXbxX1xX687xX3xX87xX1xd671xXbxX80xX3xX52xX6xX3xX41xX114xX16xX1axX80xX3xXexXdxX1dxX16xX3xX5xX533xXdxX80xX3xX1axXdxX10fxX3xX16xX1axX27xX3bxX3xX4xX27xX16xX1axX3xXc2xadafxX3xX1xc3a2xX16xX80xX3xXexX1xX35xX4f0xX16xX3xXexXdxX1dxX16xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX10fxX4xX3xX4xX704xX3xX4cxX35xX6xX16xX80xX3xX52xX704xX16xX3xXbexX155xX3xXbexX27xX3xX16xX1axX532xX5e3xXdxX3xX41xX3exX16xX3xXexXc2xX27bxX16xX3xX52xX155xX6xX3xXe6xX27xX16xX162xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX14xX41xX3bxXaxX12xX26xX1dxX3xXexX1xX4dbxX16xX1axX3xX4xX10fxX4xX3xXe6xX532xX35xX3xX4x118aaxX4xX3xXexXdxX340xXbxX3xXexX76cxX4xX3xX52xX532xX533xX4xX3xX41xX35xX3bxX3xXexXc2xX5c1xX80xX3xX8dxXb2xX3xXc2xX2b2xX16xX1axX1a8xX3xX4xXb6xX16xX1axX3xXexX10fxX4xX3xX4xX1xX35xX3bxX50exX16xX3xXbxX1xX10fxXexX3xX4xX28fxX3xX16xX1xXdxX4fxX35xX3xX52xXdfxXdxX3xX8dxX11dxXdxX80xX3xX52xX6xX3xX41xX114xX16xX1axX80xX3xXbxX1xX14xX16xX1axX3xXbxX1xb289xX3xX1xX704xX16xX162xX3xX172xX10fxX14xX3xX4efxX31bxX16xX1axX3xX52xX532xX533xX4xX3xX4xX1xX35xX3bxX50exX16xX3xXexX11dxXdxX3xX2xX7bxX7bxX311xX3xX3dxX547xX3xXexXc2xX14xX16xX1axX3xX16xX1axX27xX3bxX80xX3xX1xX27xX16xX1axX3xXexXc2xX2efxX8dxX3xX4xX10fxX4xX3xfa78xX16xX3xXbxX1xce3fxX8dxX3xXbexX4fxX3xXbexX2efxX16xX3xX1xX28fxX6xX80xX3xX87xX1xX14xX6xX3xX1xXecxX4xX3xX87x116a4xX3xXexX1xX35xX4f0xXexX3xX52xX532xX533xX4xX3xX4xX1xX35xX3bxX50exX16xX3xX52xc6a8xXexX3xXexX114xXdxX3xX4xX10fxX4xX3xX52xXdxX50exX8dxX3xXe6xX532xX35xX3xX52xXdxX1dxX16xX3xXbexX2efxX16xX3xX1xX28fxX6xX3xX3dxX547xX162xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX14xX41xX3bxX3xXbxX6fxX10xX16xXexX10xXc2xXaxX12xX0xXdxX8dxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX10xX16xXexX10xXc2xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX41xXexX1xX10cxX3xX1a3xX2xX1a5xXbxX3dxX1a8xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX10cxX3xX1b2xX2xX7bxXbxX3dxX1a8xXaxX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX5axX5axXdxX162xXe6xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX162xXbexX16xX5axX16xX10xX19cxX7xX5axX2xX1dbxX1b2xX7bxX5axX2xXaaxX1a5xX41xX1b2xX2xX1e5xX1b2xX7bxX2xX30fxXexX30fxX1b2xX1a3xX1a3xX5xX2xX7bxX1f1xX2xX1a5xX1f4xX41xX1b2xX2xX1a3xX1b2xXaaxX7bxX2xXexX1e5xX1e5xX1a3xX5xX1dbxX1f1xXexXexX162xX206xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xXcxXcxX22xXcxXcxX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xX4xX2fxX16xX1axX3xX4xX1xX35xX16xX1axX3xXexX6xX3bxX3xX3dxX3exX3bxX3xX41xX42xX16xX1axX3xX4xX1xX48xX16xX1xX3xX4cxX35xX3bxX4fxX16xX3xX52xXdxX1dxX16xX3xXexX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX6fxX10fxX4xX3xX52xX114xXdxX3xXe6xXdxX50exX35xX3xXexX1xX6xX8dxX3xX41xX42xX3xXe6xX35xXdfxXdxX3xXexXecxX6xX3xX52xX27xX8dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX14xX41xX3bxXaxX12xXcxXc2xX14xX16xX1axX3xXexXdxX340xX16xX3xXexXc2xX5c1xX16xX1xX3xX4xX31bxXdxX3xX4xX10fxX4xX1xX3xX1xX27xX16xX1xX3xX4xX1xX48xX16xX1xX80xX3xX3dxX3exX3bxX3xX41xX42xX16xX1axX3xX4xX1xX48xX16xX1xX3xX4cxX35xX3bxX4fxX16xX3xX52xXdxX1dxX16xX3xXexX58xX80xX3xX4xX10fxX4xX3xX13xXa4xX3xX16xX1axX27xX16xX1xX3xXcxXcxX22xXcxXcxX3xX52xX547xX3xXexXc2xXdxX50exX16xX3xX87xX1xX6xXdxX3xX16xX1xXdxX4fxX35xX3xX16xX2b2xXdxX3xX41xX35xX16xX1axX3xX16xX1xX532xX10cxX3xX6fxX35xX16xX1axX3xX4xX809xXbxX3xXexXc2xX6xX16xX1axX3xXexX1xXdxX340xXexX3xXe6xX155xX80xX3xX8dxX10fxX3bxX3xXexX48xX16xX1xX80xX3xX5xX6dbxXbxX3xX52xX83cxXexX3xX8dxX114xX16xX1axX80xX3xX4xX27xXdxX3xX52xX83cxXexX3xX4xX10fxX4xX3xXbxX1xX2ebxX16xX3xX8dxX4fxX8dxX80xX3xX52xX27xX14xX3xXexX114xX14xX80xX3xXexX4f0xXbxX3xX1xX35xX809xX16xX80xX3xXe6xX31bxX14xX3xXexXc2xX5c1xX1a8xX3xX1xX5ddxX3xXexXc2xX533xX3xX1xX14xX114xXexX3xX52xX2b2xX16xX1axX3xX4xX687xX6xX3xX1xX1dxX3xXexX1xX4dbxX16xX1axX3xX1xX2b2xXdxX3xX16xX1axX1xX155xX3xXexXc2xX35xX3bxX4fxX16xX3xX1xX5c1xX16xX1xX3xXexXc2xX42xX4xX3xXexX35xX3bxX340xX16xX3xXex11cd9xX3xX6fxX1xX48xX16xX1xX3xXbxX1xX687xX3xX52xX340xX16xX3xXexb8b1xX16xX1xX3xXbexX27xX3xXexXac2xX3xXexXad3xX16xX1xX3xX52xX340xX16xX3xX1xX35xX3bxX1dxX16xX162xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX14xX41xX3bxXaxX12xd8edxX16xX1axX3xX41xX76cxX16xX1axX3xX6fxXa4xXcxXcxX3xXexXc2xX14xX16xX1axX3xX4xX31bxXdxX3xX4xX10fxX4xX1xX3xX1xX27xX16xX1xX3xX4xX1xX48xX16xX1xX3xXbexX27xX3xX3dxX3exX3bxX3xX41xX42xX16xX1axX3xX4xX1xX48xX16xX1xX3xX4cxX35xX3bxX4fxX16xX3xX52xXdxX1dxX16xX3xXexX58xX3xX4xX687xX6xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xX52xX532xX533xX4xX3xX52xX2ebxX35xX3xXexX532xX3xXbexX27xX3xX3dxX340xXbxX3xXexX14xXbxX3xX2xX7bxX3xXexXc2xX14xX16xX1axX3xXexX14xX27xX16xX3xX4cxX35xX4dbxX4xX1a8xX3xX8dxXe3xX4xX3xX52xX2b2xX3xX7x100f8xX16xX3xX7xX27xX16xX1axX3xX4xX1xX14xX3xXe3xX16xX1axX3xX41xX76cxX16xX1axX3xXbexX27xX3xXbxX1xX10fxXexX3xXexXc2xXdxX50exX16xX3xX6fxXa4xXcxXcxX3xX3dxX340xXbxX3xXexX1xXe3xX3xX2xX2xX3xX4xX31bxX3xX16xX532xX11dxX4xX162xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX14xX41xX3bxX3xXbxX6fxX10xX16xXexX10xXc2xXaxX12xX0xXdxX8dxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX10xX16xXexX10xXc2xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX41xXexX1xX10cxX3xX1a3xX2xX1a5xXbxX3dxX1a8xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX10cxX3xX1b2xX2xX7bxXbxX3dxX1a8xXaxX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX5axX5axXdxX162xXe6xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX162xXbexX16xX5axX16xX10xX19cxX7xX5axX2xX1dbxX1b2xX7bxX5axX2xXaaxX1a5xX41xX1b2xX2xX1e5xX1b2xX7bxX1f4xX1dbxXexX1e5xX1f4xX30fxX5xX30fxX1f1xX2xX1a5xX1f4xX41xX1b2xX2xX1a3xX1b2xXaaxX1f4xX2xXexXaaxX30fxX1a3xX1f4xX1b2xX5xX7bxX162xX206xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xXcxXcxX22xXcxXcxX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xX4xX2fxX16xX1axX3xX4xX1xX35xX16xX1axX3xXexX6xX3bxX3xX3dxX3exX3bxX3xX41xX42xX16xX1axX3xX4xX1xX48xX16xX1xX3xX4cxX35xX3bxX4fxX16xX3xX52xXdxX1dxX16xX3xXexX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xe709xX16xX1axX3xXcxXc2xX2ebxX16xX3xX13xX6xX16xX1xX3xX9fxXdxX1dxXexX3xfc96xX3xX4d5xXdxX10fxX8dxX3xX52xX4dbxX4xX3xX9fxXa4xX4d1xXcxX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX0xXdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX10cxX3xX5edxX14xX16xX1axX3xX8dxX35xX4dbxX16xX3xX4xX10fxX4xX3xX16xX1axX27xX16xX1xX3xX4xX1xXe3xX4xX3xX16xX2efxX16xX1axX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xX1axXdxX7c7xXbxX3xX52x1186fxX3xX4xX10fxX4xX3xX13xXa4xX3xX16xX1axX27xX16xX1xX3xXcxXcxX22xXcxXcxX3xX4xX28fxX3xX1xX114xX3xXexX2ebxX16xX1axX3xXbexXdxX61bxX16xX3xXexX1xXb6xX16xX1axX3xXbexe7e2xX16xX1axX3xXbexX27xX16xX1axX3xX52xX50exX3xX16xX1axX27xX3bxX3xX4xX27xX16xX1axX3xXbxX1xX10fxXexX3xXexXc2xXdxX50exX16xX162xX0xX5axXdxX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX14xX41xX3bxXaxX12xX172xX27bxX16xX3xX4xX114xX16xX1xX3xX52xX80exX3bxX3xX8dxX114xX16xX1xX3xX1xX14xX114xXexX3xX52xX2b2xX16xX1axX3xX7xX31bxX16xX3xX3dxX35xX809xXexX3xX87xXdxX16xX1xX3xX41xX14xX6xX16xX1xX80xX3xX4xX10fxX4xX3xX41xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX16xX1axX27xX16xX1xX3xXcxXcxX22xXcxXcxX3xX4xc35cxX16xX1axX3xXexX48xX4xX1xX3xX4xX42xX4xX3xX52xX28fxX16xX1axX3xX1axX28fxXbxX3xXbexX27xX14xX3xX4xX10fxX4xX3xX4xX1xX532xX704xX16xX1axX3xXexXc2xX5c1xX16xX1xX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX3dxX547xX3xX1xX2b2xXdxX3xXbexX27xX3xX4xX1xX35xX16xX1axX3xXexX6xX3bxX3xX3dxX3exX3bxX3xX41xX42xX16xX1axX3xX16xXb6xX16xX1axX3xXexX1xXb6xX16xX3xX8dxX11dxXdxX3xX79xXa4xXcxX5edxX7fxX162xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX14xX41xX3bxXaxX12xXcxXc2xX14xX16xX1axX3xX1dbxX3xXexX1xX10fxX16xX1axX3xX52xX2ebxX35xX3xX16xX2efxX8dxX3xX1f4xX7bxX2xX1dbxX80xX3xX4xX10fxX4xX3xX13xXa4xX3xX16xX1axX27xX16xX1xX3xXcxXcxX22xXcxXcxX3xX52xX547xX3xXexXc2xX48xX4xX1xX3xX1xX704xX16xX3xX2xXaaxX80xX1a5xX3xXexX88xX3xX52xX305xX16xX1axX3xXexX27xXdxX3xXexXc2xX533xX3xX4xX10fxX4xX3xX4xX1xX532xX704xX16xX1axX3xXexXc2xX5c1xX16xX1xX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX3dxX547xX3xX1xX2b2xXdxX3xX16xX1xX532xX3xX3dxX3exX3bxX3xX16xX1xX27xX3xXexX5c1xX16xX1xX3xX16xX1axX1xX2axX6xX80xX3xXexX83cxX16xX1axX3xX4cxX35xX27xX3xX4xX1xX14xX3xX16xX1axX532xX5e3xXdxX3xX16xX1axX1x1048fxX14xX80xX3xX16xX114xX16xX3xX16xX1xX3exX16xX3xX4xX1xX809xXexX3xX52xX2b2xX4xX3xX41xX6xX3xX4xX6xX8dxX80xX3xX1axXdxX6xX3xX52xX5c1xX16xX1xX3xX4xX1xX48xX16xX1xX3xX7xX10fxX4xX1xX80xX3xX687xX16xX1axX3xX1xX2b2xX3xX4xXb6xX16xX1axX3xXexXc2xX5c1xX16xX1xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX14xX114xXexX3xX4xX2b2xX16xX1axX3xX52xX305xX16xX1axX80xX3xX52xX2ebxX35xX3xXexX532xX3xX1xX114xX3xXexX2ebxX16xX1axX3xXa4xXcxX5edxX162xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX14xX41xX3bxX3xXbxX6fxX10xX16xXexX10xXc2xXaxX12xX0xXdxX8dxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX10xX16xXexX10xXc2xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX41xXexX1xX10cxX3xX1a3xX2xX1a5xXbxX3dxX1a8xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX10cxX3xX1b2xX2xX7bxXbxX3dxX1a8xXaxX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX5axX5axXdxX162xXe6xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX162xXbexX16xX5axX16xX10xX19cxX7xX5axX2xX1dbxX1b2xX7bxX5axX2xXaaxX1a5xX41xX1b2xX2xX1e5xX1b2xX7bxXaaxX1e5xXexX1a5xX1e5xXaaxX1f4xX5xXaaxX1f1xX2xX1a5xX1f4xX41xX1b2xX2xX1a3xX1b2xXaaxXaaxX2xXexX1e5xX7bxX1dbxXaaxX7bxX5xX7bxX162xX206xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xXcxXcxX22xXcxXcxX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xX4xX2fxX16xX1axX3xX4xX1xX35xX16xX1axX3xXexX6xX3bxX3xX3dxX3exX3bxX3xX41xX42xX16xX1axX3xX4xX1xX48xX16xX1xX3xX4cxX35xX3bxX4fxX16xX3xX52xXdxX1dxX16xX3xXexX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3dxXexX1f1xX6xX5xXdxX1axX16xX10cxX3xX206xX35xX7xXexXdx11773xX3bxX1a8xXaxX12xX4d5xXdxX10fxX8dxX3xX52xX4dbxX4xX3xX5edxX14xXe6xXdxf03exX14xX16xX10xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xXa4xX1axX35xX3bxX61bxX16xX3xXcxX1xX155xX3xX5edxX6xXdxX3xX4f8xX14xX6xX16xX10cxX0xXdxX3xXdxX41xX9xXaxXdxX8dxX1axX4xX6xXbxXexXdxX14xX16xX1f4xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX3xX6fxXb6xX16xX1axX3xXexX3bxX3xX52xX6xX16xX1axX3xX3dxX3exX3bxX3xX41xX42xX16xX1axX3xX4xX10fxX4xX3xX7xX31bxX16xX3xXbxX1xX80exX8dxX3xX7xX58xX3xX41xX76cxX16xX1axX3xXexXc2xX48xX3xXexX35xX1dxX3xX16xX1xX3exX16xX3xXexX114xX14xX3xXbexX27xX3xX8dxX14xX16xX1axX3xX8dxX35xX4dbxX16xX3xX7xX42xX3xX1axXdxX7c7xXbxX3xX52xXd3dxX3xXexXac2xX3xX4xX10fxX4xX3xXe6xX6xX16xX80xX3xX16xX1axX27xX16xX1xX3xX52xX50exX3xX4xX28fxX3xXexX1xX50exX3xX1axXdxX11dxXdxX3xXexX1xXdxX1dxX35xX80xX3xX4xX1xX27xX14xX3xX1xX27xX16xX1axX3xXbexX4fxX3xX5xX2axX16xX1xX3xXbexX42xX4xX3xX16xX27xX3bxX162xX0xX5axXdxX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX14xX41xX3bxXaxX12xXcxXc2xX14xX16xX1axX3xXexX1xX5e3xXdxX3xX1axXdxX6xX16xX3xXexX11dxXdxX80xX3xX16xX1xX30bxX8dxX3xX3dxX3exX3bxX3xX41xX42xX16xX1axX3xX4xX1xX48xX16xX1xX3xX4cxX35xX3bxX4fxX16xX3xX52xXdxX1dxX16xX3xXexX58xX3xXbexX27xX3xX52xXb6xX3xXexX1xX155xX3xXexX1xXb6xX16xX1axX3xX8dxXdxX16xX1xX3xXb2xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX80xX3xX4xX10fxX4xX3xX13xXa4xX3xX16xX1axX27xX16xX1xX3xXcxXcxX22xXcxXcxX3xX4xX1xX7c7xX3xXexXc2xXecxX16xX1axX80xX3xX4cxX35xX6xX16xX3xXexX3exX8dxX3xX52xX2ebxX35xX3xXexX532xX3xXbxX1xX10fxXexX3xXexXc2xXdxX50exX16xX3xX1xX114xX3xXexX2ebxX16xX1axX3xXcxXcxX22xXcxXcxX3xXb2xX3xXexX35xX3bxX340xX16xX3xX1xX35xX3bxX1dxX16xX1a8xX3xX4xX10fxX4xX3xX87xX1xX35xX3xX87xXdxX16xX1xX3xXexX340xX80xX3xX87xX1xX35xX3xX4xXb6xX16xX1axX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX80xX3xX41xX35xX3xX5xX155xX4xX1xX80xX3xX52xX83cxX4xX3xXe6xXdxX1dxXexX3xX5xX27xX3xX52xX2ebxX35xX3xXexX532xX3xX1xX114xX3xXexX2ebxX16xX1axX3xXexX114xXdxX3xX4xX10fxX4xX3xXbexX2fxX16xX1axX3xX87xX1xX28fxX3xX87xX1xX2efxX16xX80xX3xXbexX2fxX16xX1axX3xXe6xXdxX27bxX16xX3xX1axXdxX11dxXdxX1a8xX3xX4cxX35xX6xX16xX3xXexX3exX8dxX3xX52xX305xX16xX1axX3xX1xX27xX16xX1xX3xX4xX2fxX16xX1axX3xXexXad3xX16xX1xX3xXexXc2xX14xX16xX1axX3xX4cxX35xX10fxX3xXexXc2xX5c1xX16xX1xX3xX3dxX3exX3bxX3xX41xX42xX16xX1axX3xX4xX1xX48xX16xX1xX3xX4cxX35xX3bxX4fxX16xX3xX52xXdxX1dxX16xX3xXexX58xX3xX4xX10fxX4xX3xX4xX809xXbxX80xX3xXbxX1xX76cxX4xX3xXbexX76cxX3xX16xX1xX3exX16xX3xX41xX3exX16xX80xX3xX13xXa4xX3xX16xX1axX27xX3bxX3xX4xX27xX16xX1axX3xXexX4dbxXexX3xX1xX704xX16xX162xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX14xX41xX3bxX3xXbxX6fxX10xX16xXexX10xXc2xXaxX12xX0xXdxX8dxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX10xX16xXexX10xXc2xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX41xXexX1xX10cxX3xX1a3xX2xX1a5xXbxX3dxX1a8xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX10cxX3xX1b2xX2xX7bxXbxX3dxX1a8xXaxX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX5axX5axXdxX162xXe6xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX162xXbexX16xX5axX16xX10xX19cxX7xX5axX2xX1dbxX1b2xX7bxX5axX2xXaaxX1a5xX41xX1b2xX2xX1e5xX1b2xX7bxX1b2xX1a5xXexX2xX2xX7bxX1e5xX5xX1a3xX1f1xX2xX1a5xX1f4xX41xX1b2xX2xX1a3xX1a5xXaaxX1b2xXaaxXexX1dbxX1a3xX2xX1f4xX1dbxX5xX7bxX162xX206xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xXcxXcxX22xXcxXcxX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xX4xX2fxX16xX1axX3xX4xX1xX35xX16xX1axX3xXexX6xX3bxX3xX3dxX3exX3bxX3xX41xX42xX16xX1axX3xX4xX1xX48xX16xX1xX3xX4cxX35xX3bxX4fxX16xX3xX52xXdxX1dxX16xX3xXexX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xXcd1xX16xX1axX3xXa4xX1axX35xX3bxX61bxX16xX3xX4f8xX14xX16xX1axX3xX4d5xXdxX6xX16xX1axX3xX1f1xX3xX4d5xXdxX10fxX8dxX3xX52xX4dbxX4xX3xX172xX532xX35xX3xX52xXdxX1dxX16xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX10cxX3xX0xX10xX8dxX12xX4efxX704xX16xX3xXbexX155xX3xX52xX6xX16xX1axX3xX4xX4dbxX3xX1axX6dbxX16xX1axX3xX52xXdfxXdxX3xX8dxX11dxXdxX3xX6fxXa4xXcxXcxX3xX52xX50exX3xX52xX10fxXbxX3xXe3xX16xX1axX3xX16xX1xX35xX3xX4xX2ebxX35xX3xX16xX1axX27xX3bxX3xX4xX27xX16xX1axX3xX4xX6xX14xX3xX4xX687xX6xX3xX87xX1xX10fxX4xX1xX3xX1xX27xX16xX1axX0xX5axX10xX8dxX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX14xX41xX3bxXaxX12xXcxXdfxX3xX4xX1xXe3xX4xX3xXexX1xX42xX4xX3xX1xXdxX1dxX16xX3xXexX1xX27xX16xX1xX3xX4xXb6xX16xX1axX3xX52xX4fxX3xX10fxX16xX3xXexX1xX48xX3xX52xXdxX50exX8dxX3xX4xX1xX35xX3bxX50exX16xX3xX1axXdxX6xX14xX3xX8dxX2b2xXexX3xX7xX4dbxX3xX16xX1xXdxX1dxX8dxX3xXbexX76cxX3xX1xX27xX16xX1xX3xX4xX1xX48xX16xX1xX3xX4xXb6xX16xX1axX3xXexX1xX42xX4xX3xX1xXdxX1dxX16xX3xX4cxX35xX6xX3xX41xX155xX4xX1xX3xXbexX76cxX3xXe6xX532xX35xX3xX4xX1xX48xX16xX1xX3xX4xXb6xX16xX1axX3xX48xX4xX1xX3xXexXc2xX27bxX16xX3xX52xX155xX6xX3xXe6xX27xX16xX3xXexXad3xX16xX1xX80xX3xX16xX1xX30bxX8dxX3xX1axX28fxXbxX3xXbxX1xX2ebxX16xX3xX8dxXdxX16xX1xX3xXe6xX114xX4xX1xX3xX1xX28fxX6xX80xX3xXc2xX7c7xXexX3xX16xX1axX6dbxX16xX3xXexX1xX5e3xXdxX3xX1axXdxX6xX16xX3xXbexX27xX3xXexX114xX14xX3xX52xXdxX4fxX35xX3xX87xXdxX1dxX16xX3xXexX1xX35xX4f0xX16xX3xXexXdxX1dxX16xX3xX4xX1xX14xX3xX16xX1axX532xX5e3xXdxX3xX41xX3exX16xX80xX3xX41xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xXbexX27xX3xX4xX1xX48xX16xX1xX3xX4cxX35xX3bxX4fxX16xX3xXexXc2xX14xX16xX1axX3xXbexXdxX1dxX4xX3xXexX1xX42xX4xX3xX1xXdxX1dxX16xX3xX4xX10fxX4xX3xXexX1xX687xX3xXexX76cxX4xX3xX1xX27xX16xX1xX3xX4xX1xX48xX16xX1xX162xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX14xX41xX3bxXaxX12xX4efxX4dbxXdxX3xXbexX11dxXdxX3xX5xX2axX16xX1xX3xXbexX42xX4xX3xXbexXdxX61bxX16xX3xXexX1xXb6xX16xX1axX80xX3xXexX2efxX16xX1axX3xX4xX532xX5e3xX16xX1axX3xX4xX10fxX4xX3xX41xX155xX4xX1xX3xXbexX76cxX3xX52xX6xX3xXbxX1xX532xX704xX16xX1axX3xXexXdxX1dxX16xX3xX4xX28fxX3xX4xX1xX809xXexX3xX5xX532xX533xX16xX1axX3xX4xX6xX14xX1a8xX3xX52xX80exX3bxX3xX8dxX114xX16xX1xX3xXbxX1xX10fxXexX3xXexXc2xXdxX50exX16xX3xX1b2xX4d5xX5axX1a5xX4d5xX80xX3xXexX2efxX16xX1axX3xXexX88xX3xX5xX1dxX3xX7xX58xX3xX41xX76cxX16xX1axX3xX52xXdxX1dxX16xX3xXexX1xX14xX114xXdxX3xXexX1xXb6xX16xX1axX3xX8dxXdxX16xX1xX80xX3xX8dxX114xX16xX1axX3xXdxX16xXexX10xXc2xX16xX10xXexX3xX87xX340xXexX3xX16xX4dbxXdxX3xXbexX114xX16xX3xXbexX4f0xXexX3xX52xX50exX3xX52xX80exX3bxX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexXdxX340xX16xX3xXexXc2xX5c1xX16xX1xX3xX16xX4fxX16xX3xX87xXdxX16xX1xX3xXexX340xX3xX7xX4dbxX162xX162xX162xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX14xX41xX3bxX3xXbxX6fxX10xX16xXexX10xXc2xXaxX12xX0xXdxX8dxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX10xX16xXexX10xXc2xX3xX41xXexX1xX35xX8dxXe6xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX41xXexX1xX10cxX3xX1a3xX2xX1a5xXbxX3dxX1a8xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX10cxX3xX1b2xX2xX7bxXbxX3dxX1a8xXaxX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX5axX5axXdxX162xXe6xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX162xXbexX16xX5axX16xX10xX19cxX7xX5axX2xX1dbxX1b2xX7bxX5axX2xX1a5xX1f4xX41xX1b2xX2xX1e5xX2xX7bxXaaxX1e5xXexX1e5xXaaxX1f4xX1a3xXaaxX5xX7bxX162xX206xXbxX1axd004xXc2xX9xX1dbxX1a5xX1dbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xXcxXcxX22xXcxXcxX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xX4xX2fxX16xX1axX3xX4xX1xX35xX16xX1axX3xXexX6xX3bxX3xX3dxX3exX3bxX3xX41xX42xX16xX1axX3xX4xX1xX48xX16xX1xX3xX4cxX35xX3bxX4fxX16xX3xX52xXdxX1dxX16xX3xXexX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xXb1xXb2xX3xXcxXcxX22xXcxXcxX3xXexXc2xX6xX14xX3xX1axXdxX809xX3bxX3xX87xX1xX10xX16xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX10fxX4xX3xX13xXa4xX3xX16xX1axX27xX16xX1xX3xXcxXcxX22xXcxXcxX3xX4xX28fxX3xX52xX28fxX16xX1axX3xX1axX28fxXbxX3xX5xX11dxX16xX3xXexXc2xX14xX16xX1axX3xX4cxX35xX10fxX3xXexXc2xX5c1xX16xX1xX3xXbxX1xX10fxXexX3xXexXc2xXdxX50exX16xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX172xX14xX41xX3bxXaxX12xXcxX114xXdxX3xXe6xX35xXdfxXdxX3xX1axX83cxXbxX3xX8dxX83cxXexX80xX3xX4xX10fxX4xX3xX13xXa4xX3xX1axX58xXdxX3xX5xX5e3xXdxX3xX4xX31bxX8dxX3xX704xX16xX3xX4xX809xXbxX3xX687xX3bxX80xX3xX4xX1xX48xX16xX1xX3xX4cxX35xX3bxX4fxX16xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xX16xX28fxXdxX3xX4xX1xX35xX16xX1axX80xX3xXb1xXb2xX3xXcxXcxX22xXcxXcxX3xX16xX28fxXdxX3xXc2xXdxX27bxX16xX1axX3xX52xX547xX3xX4cxX35xX6xX16xX3xXexX3exX8dxX80xX3xX4xX28fxX3xX16xX1xXdxX4fxX35xX3xX4xX1xX48xX16xX1xX3xX7xX10fxX4xX1xX3xX1xX5ddxX3xXexXc2xX533xX80xX3xXexX114xX14xX3xX52xXdxX4fxX35xX3xX87xXdxX1dxX16xX3xX52xX50exX3xX1xX14xX114xXexX3xX52xX2b2xX16xX1axX3xX5xX2axX16xX1xX3xXbexX42xX4xX3xXcxXcxX22xXcxXcxX3xX16xX1axX27xX3bxX3xX4xX27xX16xX1axX3xXbxX1xX10fxXexX3xXexXc2xXdxX50exX16xX162xX3xX4efxX305xX16xX1axX3xXexX1xX5e3xXdxX80xX3xX16xX27bxX35xX3xX5xX27bxX16xX3xX16xX1xXd69xX16xX1axX3xXexX1xX35xX4f0xX16xX3xX5xX533xXdxX80xX3xX87xX1xX28fxX3xX87xX1xX2efxX16xX3xXbexX27xX3xX8dxX14xX16xX1axX3xX8dxX35xX4dbxX16xX3xXexXad3xX16xX1xX80xX3xX4xX10fxX4xX3xX7xXb2xX80xX3xX16xX1axX27xX16xX1xX3xXexXdxX340xXbxX3xXexX76cxX4xX3xX4xX28fxX3xX7xX42xX3xX1xX5ddxX3xXexXc2xX533xX80xX3xX52xX305xX16xX1axX3xX1xX27xX16xX1xX3xX52xX50exX3xX1xX14xX114xXexX3xX52xX2b2xX16xX1axX3xX7xX31bxX16xX3xX3dxX35xX809xXexX80xX3xX87xXdxX16xX1xX3xX41xX14xX6xX16xX1xX3xX52xX114xXexX3xX87xX340xXexX3xX4cxX35xX31bxX3xXexX4dbxXexX3xX1xX704xX16xX162xX0xX5axXbxX12xX0xX41xXdxXbexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX41xXc2xX10xX5xX6xXexX10xX41xXaxX12xX0xX7xXexXc2xX14xX16xX1axX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX27bxX16xX3xX4cxX35xX6xX16xX10cxX0xX5axX7xXexXc2xX14xX16xX1axX12xX0xX35xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1f1xXexX1xX35xX8dxXe6xX1f1xX6xX16xX41xX1f1xX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX532xX704xX16xX1axX3xX8dxX114xXdxX3xX52xXdxX1dxX16xX3xXexX58xX3xX1f1xX3xX4xX704xX3xX1xX2b2xXdxX3xXbxX1xX10fxXexX3xXexXc2xXdxX50exX16xX3xX7xX31bxX16xX3xXbxX1xX80exX8dxX3xXf3xX8dxX6xX41xX10xX3xXdxX16xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX161xXaxX3xX1xXc2xX10xX109exX9xXaxX5axXexX1xX35xX14xX16xX1axX1f1xX8dxX6xXdxX1f1xX41xXdxX4xX1xX1f1xXbexX35xX5axXexX1xX35xX14xX16xX1axX1f1xX8dxX6xXdxX1f1xX41xXdxX10xX16xX1f1xXexX35xX1f1xX4xX14xX1f1xX1xX14xXdxX1f1xXbxX1xX6xXexX1f1xXexXc2xXdxX10xX16xX1f1xX7xX6xX16xX1f1xXbxX1xX6xX8dxX1f1xX8dxX6xX41xX10xX1f1xXdxX16xX1f1xX1xX6xX1f1xXexXdxX16xX1xX5axX2xX30fxX7bxX7bxXaaxX1b2xX162xX1xXexX8dxXaxX12xX0xXdxX8dxX1axX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX5axX8dxX10xX41xXdxX6xX5axX2xX1f4xX7bxX5axX16xX10xX19cxX7xX5axX2xX1dbxXaaxX1dbxX5axX2xX1b2xX1f4xX41xX1b2xX7bxX30fxX1b2xX1b2xX7bxX1dbxXexX1e5xX2xX1dbxX30fxX1e5xX5xX7bxX162xX206xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xXcxXcxX22xXcxXcxX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xX4xX2fxX16xX1axX3xX4xX1xX35xX16xX1axX3xXexX6xX3bxX3xX3dxX3exX3bxX3xX41xX42xX16xX1axX3xX4xX1xX48xX16xX1xX3xX4cxX35xX3bxX4fxX16xX3xX52xXdxX1dxX16xX3xXexX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX41xXdxXbexX12xX0xX7xXexXc2xX14xX16xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX532xX704xX16xX1axX3xX8dxX114xXdxX3xX52xXdxX1dxX16xX3xXexX58xX3xX1f1xX3xX4xX704xX3xX1xX2b2xXdxX3xXbxX1xX10fxXexX3xXexXc2xXdxX50exX16xX3xX7xX31bxX16xX3xXbxX1xX80exX8dxX3xXf3xX8dxX6xX41xX10xX3xXdxX16xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX161xXaxX3xX1xXc2xX10xX109exX9xXaxX5axXexX1xX35xX14xX16xX1axX1f1xX8dxX6xXdxX1f1xX41xXdxX4xX1xX1f1xXbexX35xX5axXexX1xX35xX14xX16xX1axX1f1xX8dxX6xXdxX1f1xX41xXdxX10xX16xX1f1xXexX35xX1f1xX4xX14xX1f1xX1xX14xXdxX1f1xXbxX1xX6xXexX1f1xXexXc2xXdxX10xX16xX1f1xX7xX6xX16xX1f1xXbxX1xX6xX8dxX1f1xX8dxX6xX41xX10xX1f1xXdxX16xX1f1xX1xX6xX1f1xXexXdxX16xX1xX5axX2xX30fxX7bxX7bxXaaxX1b2xX162xX1xXexX8dxXaxX12xXcxX1xX532xX704xX16xX1axX3xX8dxX114xXdxX3xX52xXdxX1dxX16xX3xXexX58xX3xX1f1xX3xX4xX704xX3xX1xX2b2xXdxX3xXbxX1xX10fxXexX3xXexXc2xXdxX50exX16xX3xX7xX31bxX16xX3xXbxX1xX80exX8dxX3xXf3xX8dxX6xX41xX10xX3xXdxX16xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX161xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexXc2xX14xX16xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xXa4xX3exX16xX1axX3xX4xX809xXbxX3xX4xXdfxX16xX1axX3xXexX1xXb6xX16xX1axX3xXexXdxX16xX3xX52xXdxX1dxX16xX3xXexX58xX80xX3xX1xX5ddxX3xXexXc2xX533xX3xX41xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX3dxX3exX3bxX3xX41xX42xX16xX1axX3xXexX1xX532xX704xX16xX1axX3xX1xXdxX1dxX35xX80xX3xXbxX1xX10fxXexX3xXexXc2xXdxX50exX16xX3xX4xX10fxX4xX3xX7xX31bxX16xX3xX1axXdxX6xX14xX3xX41xX155xX4xX1xX3xX1xX27xX16xX1axX3xX1xX14xX10fxX80xX3xX16xXb6xX16xX1axX3xX7xX31bxX16xX80xX3xX7xX31bxX16xX3xXbxX1xX80exX8dxX3xX4xX1xX687xX3xX5xX42xX4xe4dexX3xX5xX27xX3xX16xX1xXd69xX16xX1axX3xX1xX14xX114xXexX3xX52xX2b2xX16xX1axX3xX16xXdfxXdxX3xXe6xX4f0xXexX3xX4xX687xX6xX3xXb1xXb2xX3xX6fxXb6xX16xX1axX3xXexX1xX532xX704xX16xX1axX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xX1axX28fxXbxX3xXbxX1xX2ebxX16xX3xXbxX1xX10fxXexX3xXexXc2xXdxX50exX16xX3xX1xX14xX114xXexX3xX52xX2b2xX16xX1axX3xXexX1xX532xX704xX16xX1axX3xX8dxX114xXdxX3xX52xXdxX1dxX16xX3xXexX58xX3xXexXc2xX27bxX16xX3xX52xX155xX6xX3xXe6xX27xX16xX3xXexXad3xX16xX1xX162xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX41xXdxXbexX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xXexX114xX14xX3xX52xX2b2xXexX3xXbxX1xX10fxX3xXbexX4fxX3xX4xX1xXad3xX3xX7xX4dbxX3xdf7fxX6fxXcxX3xX1df7xX16xX41xX10xX3dxX80xX3xX3dxX340xXbxX3xX2xX2xX3xX4xX31bxX3xX16xX532xX11dxX4xXaxX3xX1xXc2xX10xX109exX9xXaxX5axX87xX1xX14xX6xX1f1xX1xX14xX4xX1f1xX4xX14xX16xX1axX1f1xX16xX1axX1xX10xX5axX1xX6xX1f1xXexXdxX16xX1xX1f1xXexX6xX14xX1f1xX41xX14xXexX1f1xXbxX1xX6xX1f1xXbexX10xX1f1xX4xX1xXdxX1f1xX7xX14xX1f1xXdxX4xXexX1f1xXdxX16xX41xX10xX3dxX1f1xX3dxX10xXbxX1f1xX2xX2xX1f1xX4xX6xX1f1xX16xX35xX14xX4xX5axX2xX1e5xX30fxXaaxX7bxXaaxX162xX1xXexX8dxXaxX12xX0xXdxX8dxX1axX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX5axX8dxX10xX41xXdxX6xX5axX2xX1f4xX7bxX5axX16xX10xX19cxX7xX5axX2xX1dbxXaaxX1b2xX5axX2xX7bxX1dbxX41xX1a5xX7bxX1a3xX7bxX1a5xXaaxX1a3xXexX2xX1dbxX1f4xX1b2xX1b2xX5xX7bxX162xX206xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xXcxXcxX22xXcxXcxX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xX4xX2fxX16xX1axX3xX4xX1xX35xX16xX1axX3xXexX6xX3bxX3xX3dxX3exX3bxX3xX41xX42xX16xX1axX3xX4xX1xX48xX16xX1xX3xX4cxX35xX3bxX4fxX16xX3xX52xXdxX1dxX16xX3xXexX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX41xXdxXbexX12xX0xX7xXexXc2xX14xX16xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xXexX114xX14xX3xX52xX2b2xXexX3xXbxX1xX10fxX3xXbexX4fxX3xX4xX1xXad3xX3xX7xX4dbxX3xX1df7xX6fxXcxX3xX1df7xX16xX41xX10xX3dxX80xX3xX3dxX340xXbxX3xX2xX2xX3xX4xX31bxX3xX16xX532xX11dxX4xXaxX3xX1xXc2xX10xX109exX9xXaxX5axX87xX1xX14xX6xX1f1xX1xX14xX4xX1f1xX4xX14xX16xX1axX1f1xX16xX1axX1xX10xX5axX1xX6xX1f1xXexXdxX16xX1xX1f1xXexX6xX14xX1f1xX41xX14xXexX1f1xXbxX1xX6xX1f1xXbexX10xX1f1xX4xX1xXdxX1f1xX7xX14xX1f1xXdxX4xXexX1f1xXdxX16xX41xX10xX3dxX1f1xX3dxX10xXbxX1f1xX2xX2xX1f1xX4xX6xX1f1xX16xX35xX14xX4xX5axX2xX1e5xX30fxXaaxX7bxXaaxX162xX1xXexX8dxXaxX12xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xXexX114xX14xX3xX52xX2b2xXexX3xXbxX1xX10fxX3xXbexX4fxX3xX4xX1xXad3xX3xX7xX4dbxX3xX1df7xX6fxXcxX3xX1df7xX16xX41xX10xX3dxX80xX3xX3dxX340xXbxX3xX2xX2xX3xX4xX31bxX3xX16xX532xX11dxX4xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexXc2xX14xX16xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xXb1xX6xX35xX3xX16xX5ddxX3xX5xX42xX4xX3xXexXc2xX14xX16xX1axX3xXbexXdxX1dxX4xX3xXbxX1xX10fxXexX3xXexXc2xXdxX50exX16xX3xXbexX27xX3xXe3xX16xX1axX3xX41xX76cxX16xX1axX3xX4xXb6xX16xX1axX3xX16xX1axX1xX1dxX3xXexX1xXb6xX16xX1axX3xXexXdxX16xX3xX79xX6fxXa4xXcxXcxX7fxX80xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xX52xX547xX3xXbexX532xX704xX16xX3xX5xX27bxX16xX3xX52xXe3xX16xX1axX3xXexX1xXe3xX3xX2xX2xX3xX16xX1xX28fxX8dxX3xX4xX10fxX4xX3xXexXad3xX16xX1xX80xX3xXexX1xX27xX16xX1xX3xXbxX1xX4dbxX3xXexXc2xX42xX4xX3xXexX1xX35xX2b2xX4xX3xXexXc2xX35xX16xX1axX3xX532xX704xX16xX1axX3xXbexX4fxX3xX6fxX1xXad3xX3xX7xX4dbxX3xXb1xXb88xX16xX3xX7xX27xX16xX1axX3xX4xX1xX14xX3xXbxX1xX10fxXexX3xXexXc2xXdxX50exX16xX3xXbexX27xX3xXe3xX16xX1axX3xX41xX76cxX16xX1axX3xX6fxXa4xXcxXcxX3xXce4xX3xXexXc2xX35xX3bxX4fxX16xX3xXexX1xXb6xX16xX1axX3xX9fxXdxX1dxXexX3xXa4xX6xX8dxX3xX79xX1df7xX6fxXcxX3xX1df7xX16xX41xX10xX3dxX7fxX3xX16xX2efxX8dxX3xX1f4xX7bxX2xX1dbxX162xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX41xXdxXbexX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa4xX1axX27xX16xX1xX3xXcxXcxX22xXcxXcxX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xXbxX1xX76cxX4xX3xXbexX76cxX3xX52xX6dbxX4xX3xX5xX42xX4xX3xX7xX42xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX52xXdfxXdxX3xX8dxX11dxXdxX80xX3xX1xX2b2xXdxX3xX16xX1xX4f0xXbxX3xXbexX27xX3xXbxX1xX10fxXexX3xXexXc2xXdxX50exX16xXaxX3xX1xXc2xX10xX109exX9xXaxX5axX87xX1xX14xX6xX1f1xX1xX14xX4xX1f1xX4xX14xX16xX1axX1f1xX16xX1axX1xX10xX5axX16xX1axX6xX16xX1xX1f1xXexXexX1f1xX6xX8dxXbxX1f1xXexXexX1f1xX1xX6xX1f1xXexXdxX16xX1xX1f1xXbxX1xX35xX4xX1f1xXbexX35xX1f1xX41xX6xX4xX1f1xX5xX35xX4xX1f1xX7xX35xX1f1xX16xX1axX1xXdxX10xXbxX1f1xX41xX14xXdxX1f1xX8dxX14xXdxX1f1xX1xX14xXdxX1f1xX16xX1xX6xXbxX1f1xXbexX6xX1f1xXbxX1xX6xXexX1f1xXexXc2xXdxX10xX16xX5axX2xX1e5xX1e5xXaaxX1dbxX7bxX162xX1xXexX8dxXaxX12xX0xXdxX8dxX1axX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX5axX8dxX10xX41xXdxX6xX5axX2xX1f4xX7bxX5axX16xX10xX19cxX7xX5axX2xX1dbxXaaxX2xX5axX2xX7bxX1a3xX41xX7bxX1f4xX1f4xXaaxX2xX1f4xX7bxXexX2xX2xX2xX1a5xX1dbxX5xX7bxX162xX206xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX1xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xXcxXcxX22xXcxXcxX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xX4xX2fxX16xX1axX3xX4xX1xX35xX16xX1axX3xXexX6xX3bxX3xX3dxX3exX3bxX3xX41xX42xX16xX1axX3xX4xX1xX48xX16xX1xX3xX4cxX35xX3bxX4fxX16xX3xX52xXdxX1dxX16xX3xXexX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX41xXdxXbexX12xX0xX7xXexXc2xX14xX16xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa4xX1axX27xX16xX1xX3xXcxXcxX22xXcxXcxX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xXbxX1xX76cxX4xX3xXbexX76cxX3xX52xX6dbxX4xX3xX5xX42xX4xX3xX7xX42xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX52xXdfxXdxX3xX8dxX11dxXdxX80xX3xX1xX2b2xXdxX3xX16xX1xX4f0xXbxX3xXbexX27xX3xXbxX1xX10fxXexX3xXexXc2xXdxX50exX16xXaxX3xX1xXc2xX10xX109exX9xXaxX5axX87xX1xX14xX6xX1f1xX1xX14xX4xX1f1xX4xX14xX16xX1axX1f1xX16xX1axX1xX10xX5axX16xX1axX6xX16xX1xX1f1xXexXexX1f1xX6xX8dxXbxX1f1xXexXexX1f1xX1xX6xX1f1xXexXdxX16xX1xX1f1xXbxX1xX35xX4xX1f1xXbexX35xX1f1xX41xX6xX4xX1f1xX5xX35xX4xX1f1xX7xX35xX1f1xX16xX1axX1xXdxX10xXbxX1f1xX41xX14xXdxX1f1xX8dxX14xXdxX1f1xX1xX14xXdxX1f1xX16xX1xX6xXbxX1f1xXbexX6xX1f1xXbxX1xX6xXexX1f1xXexXc2xXdxX10xX16xX5axX2xX1e5xX1e5xXaaxX1dbxX7bxX162xX1xXexX8dxXaxX12xXa4xX1axX27xX16xX1xX3xXcxXcxX22xXcxXcxX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xXbxX1xX76cxX4xX3xXbexX76cxX3xX52xX6dbxX4xX3xX5xX42xX4xX3xX7xX42xX3xX16xX1axX1xXdxX1dxXbxX3xX52xXdfxXdxX3xX8dxX11dxXdxX80xX3xX1xX2b2xXdxX3xX16xX1xX4f0xXbxX3xXbexX27xX3xXbxX1xX10fxXexX3xXexXc2xXdxX50exX16xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexXc2xX14xX16xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xXa4xX1axX27xX3bxX3xX2xX1f4xX5axX30fxX5axX1f4xX7bxX7bxX1b2xX80xX3x10188xX172xXa4xX13xX3xXexXad3xX16xX1xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xXe6xX6xX16xX3xX1xX27xX16xX1xX3x10c64xX35xX3bxX340xXexX3xX52xX155xX16xX1xX3xX7xX4dbxX3xX30fxX2xX5axX1f4xX7bxX7bxX1b2xX5axX23d3xX4efxX1f1xX23b8xX172xX1f1xXa4xX9fxX3xXexX1xX27xX16xX1xX3xX5xX4f0xXbxX3xXb1xXb2xX3xX172xX532xX35xX3xX4xX1xX48xX16xX1xX3xX1f1xX3xX9fxXdxX61bxX16xX3xXexX1xXb6xX16xX1axX3xX79xX16xX6xX3bxX3xX5xX27xX3xXb1xXb2xX3xXcxX1xXb6xX16xX1axX3xXexXdxX16xX3xXbexX27xX3xXcxXc2xX35xX3bxX4fxX16xX3xXexX1xXb6xX16xX1axX7fxX162xX3xXb1xX6xX35xX3xX2xX1a5xX3xX16xX2efxX8dxX3xX3dxX3exX3bxX3xX41xX42xX16xX1axX80xX3xX52xX704xX16xX3xXbexX155xX3xX52xX547xX3xXexXac2xX16xX1axX3xXe6xX532xX11dxX4xX3xXexXc2xX532xXb2xX16xX1axX3xXexX1xX27xX16xX1xX80xX3xX1xX2b2xXdxX3xX16xX1xX4f0xXbxX80xX3xX87xX1xbe70xX16xX1axX3xX52xX155xX16xX1xX3xXbexX6xXdxX3xXexXc2xfda4xX80xX3xXbexX155xX3xXexXc2xX48xX3xX4xX687xX6xX3xX8dxX5c1xX16xX1xX3xXbexX27xX3xX4xX28fxX3xX16xX1xXdxX4fxX35xX3xX52xX28fxX16xX1axX3xX1axX28fxXbxX3xX4cxX35xX6xX16xX3xXexXc2xXecxX16xX1axX3xX4xX1xX14xX3xX7xX42xX3xXbxX1xX10fxXexX3xXexXc2xXdxX50exX16xX3xX4xX1xX35xX16xX1axX3xX4xX687xX6xX3xXexXad3xX16xX1xX162xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX41xXdxXbexX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX35xX5xX12xX0xX41xXdxXbexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXc2xXaxX12xX0xX5axX41xXdxXbexX12xX0xX5axX41xXdxXbexX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxca80xX35xXexX1xX14xXc2xXaxX12xX9fxX2efxX16xX3xX4efxXe3xX4xX0xX5axXbxX12
Văn Đức