Hơn 100 cuộc đối thoại, lắng nghe 1.700 ý kiến nhân dân
(Baohatinh.vn) - Hơn 100 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và cấp xã, thị trấn với người dân đã được huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) nỗ lực thực hiện gần 2 năm qua.
be10x1008exd791xc043x1087ax120d5xce8cx109bcx101c6xX7x10c9bx13eb2xf9bbxf59bxfdb8x10ad0xX5xfeb5xXax11dadx13ed8xe1d3x124e4xX3xX2x11fa1xX18xX3xX4xd89fxdae7xX4xX3xbf21xd5daxXdxX3xXexX1xe6a7x126fbxXdxX3xc8dbxX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX13x14475x12aa8xX3xX15xc780xfcfdx11e2exXdxX3xX20xf612xX15xX37xX3xX20x103dexX1cxX3xX5x113f6xX15xX37xX3xX15xX37xX1xX10xX3xX2xf575x144cdxX18xX18xX3x10b59xX3xc27fxXdx13c2exX15xX3xX15xX1xe71axX15xX3xbe74xX5exX15xX0x128a9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX61xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX37xXdx14365xX6xX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX20xX3dxX15xX37xX3xX20xX42xX1cxX3xX4x125fexXbxX3x13751xd5a0xX34xX3xX4xX1xbefdxX15xX1xX3x11de0xX1cxXaax1281cxX15xX3xX4xXa6xXbxX3xX1xX1cxXaaxdad5xX15xX3x108d0xX33xX3xX4xXa6xXbxX3x105cfxde12xX34xX3xXexX1xcecdxX3xXex11bdfxXa6xX15xX3xXc3xfc0axXdxX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX61xX5exX15xX3xX20xXcbxX3xX20xX38x14359xX4xX3xX1xX1cxXaaxXc0xX15xX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX13xX33xX3xfc76xX13xX33xX3xXcxeb65xX15xX1xbe39xX3xX15x10a14xX3xX5x1183cxX4xX3xXexX1xX10axX4xX3xX1xXdxXc0xX15xX3xX37xX42xX15xX3xc246xX3xX15xd327xd695xX3xXb3xX1cxX6xX50xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxed81xX26xX61xXaaxXaxX12xXcxc7e6xX3xX61xXdxd1caxX15xX3xX20xX33xX15xX3xXd3xX1dxX15xX37xX3xX5xXd8xX15xX3xXc3xXd8xXdxX3xX7xX10axX3xXexX1xX6xX11fxX3xX37xXdxX6xX3xX4xXa9xX6xX3xX1xX14xX15xX3xX51xX3xX15xX37xX33xX15xX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX61xX5exX15xX3xX2axX3x11a9fxX18xX65xX17axX2xX3xXcaxXcbxX34xX3xXexX1xXd0xX3xXexXd3xXa6xX15xX34xX3xX4xd3aaxX3xX1xXc0xX3xXexX1xX21xX15xX37xX3xX4xX1xXafxX15xX1xX3xX1xX1cxXaaxXc0xX15xX3xXc3xX33xX3xX4xX14xX3xX7xX2axX3xX20xXcbxX3xX4xfa44xX15xX37xX3xX5xX46xX15xX37xX3xX15xX37xX1xX10xX34xX3xX37xXdxX18fxXdxX3xX20x14678xXbxX3xX1xX14xX15xX3xX2xX50xX51xX18xX18xX3xX5xX38xXeaxXexX3xX55xX3xX57xXdxX59xX15xX3xX4xXa9xX6xX3xX15xX1xX5exX15xX3xX61xX5exX15xX50xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX26xX61xXaaxX3xXbxc055xX10xX15xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxXexX10xXcaxXex10685xX6xX5xXdxX37xX15x133bfxX3xX4xX10xX15xXexX10xXd3x123b0xXaxX12xX0xXdxX11fxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX203xX10xX15xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXax1460exXdxX61xXexX1xX21cxX3x138c0xX2x11097xXbxXcaxX224xX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX21cxX3x12eb4xX2xX18xXbxXcaxX224xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX21cxX65xX65xXdxX50x124d8xX6xX26xX1xX6xXexXdxX15xX1xX50xXc3xX15xX65xX15xX10xX243xX7xX65xX2xd660xX259xX259xX65xX24axc550xX61xX17axX2xX282xX18xX51xX24cxX17axXexX24cxX18xX18xX2xX5xX287xX216xX2xX18xX24cxX61xX11bxX11bxX2xX17axX17axX259xX24cxXexX282xX24axX287xX282xX5xX2xX216xX24axX50x132eexXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX2axX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX13xX33xX34xX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX20xX3dxX15xX37xX3xX20xX42xX1cxX3xX5xX46xX15xX37xX3xX15xX37xX1xX10xX3xX2xX50xX51xX18xX18xX3xX55xX3xX57xXdxX59xX15xX3xX15xX1xX5exX15xX3xX61xX5exX15xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX203xX6xXbxXexXdxX26xX15xXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxXexX10xXcaxXexX216xX6xX5xXdxX37xX15xX21cxX3xX2adxX1cxX7xXexXdx118d0xXaaxX224xXaxX12xXcxX1xX33xX15xX1xX3xXc3xXdx10a45xX15xX3xX20xX26xX33xX15xX3xX4xc308xX15xX37xX3xXexX1c8xX4xX3xX4xXa9xX6xX3xX134xXcxeb93xX3xX13xX1cxXaaxXc0xX15xX3xXa9xXaaxX3xXexX27xXdxX3xX360xXdxXc0xXexX3x145efxX1cxXaaxX349xX15xX3xXc3xX33xX3xX5xXcbxX15xX1xX3xX20xX27xX26xX3xX11fxX1dxXexX3xX7xX21xX3xXbxX1xfe41xX15xX37xX34xX3xX26fxX6xX15xX3xX4xXa6xXbxX3xX1xX1cxXaaxXc0xX15xX3xX4xX1b3xX15xX37xX3xXc3xXb6xX3xX61xX10axX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX37xXdxX93xX6xX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX20xX3dxX15xX37xX3xX20xX42xX1cxX3xX20xXd0xX6xX3xXbxX1xX38xX14xX15xX37xX3xXc3xXd8xXdxX3xX15xX1xX5exX15xX3xX61xX5exX15xX3xXexX1xX352xX15xX3xX360xXdxXc0xXexX3xe691xX349xX15xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfc97xX15xXexX10xXd3xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xe282xX37xX38xX39xXdxX3xX61xX5exX15xX3xX20xdfe6xX15xX37xX3xXexX1xX1cxbfa0xX15xX34xX3xX4xX1c8xX15xX3xX26fxX1dxX3xX4xX14xX3xX7xX2axX3xX20xX38xXeaxX4xX3xde2cxXexXdxX59xXbxX3xX5xed0dxX6xde2dxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX26xX61xXaaxXaxX12xX374xXcbxX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xXcxXdxX59xX15xX3xXexXd3xX26xX15xX37xX3xXexX1xX1c8xX15xX37xX3xX15xX38xXd8xX4xX3xXd3x11e69xXexX3xXbxX1xXa6xX15xX3xX20xXa6xX1cxX3xX20xX27xXexX3xX4xX1xX1cx11af7xX15xX3xX40bxXcx105a4xX34xX3xX20xX59xX15xX3xX20xX5exX1cxX3xX4x144fexX15xX37xX3xX26fxX46xXexX3xX37xcdb8xXbxX3xX15xXdxXb6xX11fxX3xXc3xX1cxXdxX3xXd3xX27xX15xX37xX3xX15xX37xX39xXdxX3xXexXd3xX349xX15xX3xX15xX1xX93xX15xX37xX3xX37xX38xX14xX15xX37xX3xX11fxX49fxXexX3xX38xXd8xXexX3xX20x10feexX11fxX3xX11fxX416xX3xX1xX352xXdxX3xX4xXa9xX6xX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX61xX5exX15xX50xX3xXcxXd3xX349xX15xX3xX20xX27xXdxX3xX4xX352xX15xX37xX3xXexXd3xX38xX39xX15xX37xX3xX40bxXcxX48axX34xX3xX4x13377xX3xXexX1x10c02xX3xX15xX503xXdxX3xX4xX1c8xXdxX3xX20xX38xXeaxX4xX3xX5xXd8xX15xX3xX15xX1xXa6xXexX3xX5xX33xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX42xX15xX3xXexXd3xX1c8xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXc0xX11fxX34xX3xX15xX1xXdxXc0xXexX3xX1xX1cxXaaxX59xXexX3xX4xXa9xX6xX3xX4xX1c8xX15xX3xX26fxX1dxX3xXcaxXcbxX34xX3xXexX1xX352xX15xX3xXc3xX33xX3xX7xX10axX3xXexX10axX3xX37xXdxX1c8xX4xX34xX3xX1xX11exX15xX37xX3xX7xX6xXaaxX3xX4xXa9xX6xX3xX11fxX107xXdxX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX61xX5exX15xX50xX3xXcxX1xX10xX26xX3xX134xXafxX3xXexX1xX38xX3xdd3exX18fxX15xX37xX3xXa9xXaaxX3xXcaxXcbxX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xXcxXdxX59xX15xX3xX40bxX37xX1cxXaaxX13fxX15xX3xX360xX11exX15xX3xX13xX26xX33xX15xX34xX3xX7xX10axX3xX4xX1xX1cxXaaxX507xX15xX3xX20xX1dxX15xX37xX3xX5xXd8xX15xX3xX15xX33xXaaxX3xX20xX38xXeaxX4xX3xX26fxX46xXexX3xX20xX42xX1cxX3xXexX13bxX3xX15xX1xX93xX15xX37xX3xX4xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX4xXa9xX6xX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX20xX3dxX15xX37xX3xX20xX42xX1cxX3xX4xXa6xXbxX3xXa9xXaaxX34xX3xX4xX1xXafxX15xX1xX3xXb3xX1cxXaaxXb6xX15xX3xX1xX1cxXaaxXc0xX15xX3xXc3xXd8xXdxX3xX4xX1c8xX15xX3xX26fxX1dxX34xX3xX15xX1xX5exX15xX3xX61xX5exX15xX3xX20xXd0xX6xX3xXbxX1xX38xX14xX15xX37xX50xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX26xX61xXaaxX3xXbxX203xX10xX15xXexX10xXd3xXaxX12xX0xXdxX11fxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xXexX1xX1cxX11fxX26fxX3xXdxX203xX10xX15xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxX243xXdxX61xXexX1xX21cxX3xX24axX2xX24cxXbxXcaxX224xX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX21cxX3xX259xX2xX18xXbxXcaxX224xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX21cxX65xX65xXdxX50xX26fxX6xX26xX1xX6xXexXdxX15xX1xX50xXc3xX15xX65xX15xX10xX243xX7xX65xX2xX282xX259xX259xX65xX2xX18xX24cxX61xX17axX11bxX2xX24cxX282xX24cxX18xXexX24cxX51xX282xX24axX5xX2xX216xX2xX18xX24cxX61xX11bxX11bxX2xX17axX17axX17axX17axXexX11bxX17axX24axX24axX5xX17axX216xX24axX50xX2adxXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX2axX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX13xX33xX34xX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX20xX3dxX15xX37xX3xX20xX42xX1cxX3xX5xX46xX15xX37xX3xX15xX37xX1xX10xX3xX2xX50xX51xX18xX18xX3xX55xX3xX57xXdxX59xX15xX3xX15xX1xX5exX15xX3xX61xX5exX15xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX203xX6xXbxXexXdxX26xX15xXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxXexX10xXcaxXexX216xX6xX5xXdxX37xX15xX21cxX3xX2adxX1cxX7xXexXdxX33cxXaaxX224xXaxX12xX40bxX37xX38xX39xXdxX3xX61xX5exX15xX3xXexX1xX352xX15xX3xX360xXdxXc0xXexX3xX3edxX349xX15xX3xXexX1xe0c7xX15xX37xX3xXexX1xX46xX15xX3xX26fxX33xXaaxX3xXex10103xX3xX15xX1xX93xX15xX37xX3xXexXd3xX11exX15xX3xXexXd3xX2axX34xX3xX26fxX11exX15xX3xX57xX1xX26xX11exX15xX3xXc3xXd8xXdxX3xX5xXcbxX15xX1xX3xX20xX27xX26xX3xX20xXd0xX6xX3xXbxX1xX38xX14xX15xX37xX3xXexX27xXdxX3xX26fxX1cx1141cxXdxX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX50xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX26xX61xXaaxXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX20xX503xX34xX3xX4xX1cxX21xXdxX3xX15xX11exX11fxX3xX11bxX18xX2xX51xX3xXc3xX33xX3xX20xX42xX1cxX3xX15xX11exX11fxX3xX11bxX18xX2xX282xX34xX3xX134xX6xX15xX3xXcxX1xX38xX39xX15xX37xX3xXc3xdcf5xX3xX13xX1cxXaaxXc0xX15xX3xXa9xXaaxX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX13xX33xX3xX4xX1b3xX15xX37xX3xX20xX27xXdxX3xX61xXdxXc0xX15xX3xX5xXcbxX15xX1xX3xX20xX27xX26xX3xX4xX1c8xX4xX3xXbxX1xX38fxX15xX37xX34xX3xX26fxX6xX15xX34xX3xXexX7e1xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX4xX1xXafxX15xX1xX3xXexXd3xXd0xX3xXcaxXcbxX3xX1xX1dxXdxX3xX20xXcbxX3xXexX7e1xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX11bxX3xX4xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xXc3xXd8xXdxX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX61xX5exX15xX3xX20xXd0xX6xX3xXbxX1xX38xX14xX15xX37xX50xX3xf997xX42xX15xX3xX20xX42xX1cxX3xXexXdxX349xX15xX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX61xX5exX15xX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xXcxXdxX59xX15xX3xX4xX503xX3xX20xX38xXeaxX4xX3xX11fxX1dxXexX3xX61xXdxX13fxX15xX3xX20xX33xX15xX3xXexXd3xX6xX26xX3xX20xX7e1xXdxX3xX4xX2axXdxX3xX11fxX2axX34xX3xXexX1xX799xX15xX37xX3xXexX1xX46xX15xX34xX3xX61xX5exX15xX3xX4xX1xXa9xX3xXc3xXd8xXdxX3xX7xX10axX3xXexX1xX6xX11fxX3xX37xXdxX6xX3xX4xXa9xX6xX3xX4xX18fxX3xX1xXc0xX3xXexX1xX21xX15xX37xX3xX4xX1xXafxX15xX1xX3xXexXd3xXd0xX3xX4xXa9xX6xX3xX1xX1cxXaaxXc0xX15xX3xXc3xX33xX3xXcaxXcbxX50xX3xX203xX1b3xX15xX37xX3xXc3xXd8xXdxX3xX20xX38xXeaxX4xX3xXexXd3xX18fxX3xX5xX39xXdxX34xX3xX37xXdxX18fxXdxX3xX20xX1c8xXbxX3xX4xX1c8xX4xX3xX57xXdxX59xX15xX3xX15xX37xX1xXd0xX34xX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX61xX5exX15xX3xX4xX38fxX15xX3xX20xX38xXeaxX4xX3xX5xXcbxX15xX1xX3xX20xX27xX26xX3xX1xX1cxXaaxXc0xX15xX3xX20xXd0xX15xX1xX3xX1xX38xXd8xX15xX37xX34xX3xXbxX1xX5exX15xX3xXexXafxX4xX1xX3xX7xX5exX1cxX3xXc3xXb6xX3xXexXd3xX1c8xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXc0xX11fxX3xX4xXa9xX6xX3xX1x11818xX3xX20xX21xXdxX3xXc3xXd8xXdxX3xXcaxX5exXaaxX3xX61xX10axX15xX37xX3xX40bxXcxX48axX50xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX26xX61xXaaxXaxX12xX590xX416xX15xX37xX3xXexX1xX39xXdxX3xX4xX496xX15xX37xX3xXexX27xXdxX3xX4xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX34xX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX20xX3dxX15xX37xX3xX20xX42xX1cxX3xX4xXa6xXbxX3xXa9xXaaxX34xX3xX4xX1xXafxX15xX1xX3xXb3xX1cxXaaxXb6xX15xX3xX1xX1cxXaaxXc0xX15xX3xX20xXcbxX3xX4xX1xd3d0xX3xXd3xcf15xX3xX15xX1xX93xX15xX37xX3xX1xX27xX15xX3xX4xX1xX59xX3xXexX13bxX3xX4xX1xXafxX15xX1xX3xX20xX1dxXdxX3xX15xX37xX496xX3xX4xX1c8xX15xX3xX26fxX1dxX3xX20xXd0xX6xX3xXbxX1xX38xX14xX15xX37xX3xX15xX1xX38xX21cxX3xX203xX1xX38xX6xX3xX15xX349xX1cxX3xX4xX6xX26xX3xXexXd3xX1c8xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXc0xX11fxX34xX3xXexX1xXdxX59xX1cxX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX15xX1xX27xXaaxX3xXexXd3xX26xX15xX37xX3xXexXdxX59xXbxX3xX4xX41dxX15xX3xXbxX1xX38xX14xX15xX37xX3xXbxX1xX1c8xXbxX3xXcaxX5exXaaxX3xX61xX10axX15xX37xX3xX40bxXcxX48axX50xX3xX203xX1xXafxX15xX1xX3xX7xX10axX3xXbxX1xX349xX3xX26fx1215exX15xX1xX34xX3xX15xX1xX46xX4xX3xX15xX1xX2axX3xXexX1xX799xX15xX37xX3xXexX1xX46xX15xX3xXc3xX33xX3xX7xX10axX3xX20xXd0xX15xX1xX3xX1xX38xXd8xX15xX37xX34xX3xX1xX107xX3xXexXd3xXeaxX3xX7xX1c8xXexX3xX7xX6xX26xX3xX4xXa9xX6xX3xX1xX1cxXaaxXc0xX15xX3xX7xX6xX1cxX3xX4xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX20xXcbxX3xX433xXexXdxX59xXbxX3xX5xX43axX6xX43cxX3xX4xX1xX26xX3xX4xX18fxX3xX1xXc0xX3xXexX1xX21xX15xX37xX3xX4xX1xXafxX15xX1xX3xXexXd3xXd0xX3xXcaxXcbxX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xXcxXdxX59xX15xX3xXexX1xX6xXaaxX3xX20xX7e1xXdxX3xX15xX1xX41dxX15xX3xXexX1xX3dxX4xX3xXc3xX33xX3xXb3xX1cxXaaxX59xXexX3xX5xXdxXc0xXexX3xXexXd3xXdxX507xX15xX3xX57xX1xX6xXdxX3xX15xX1xX93xX15xX37xX3xX37xXdxX18fxXdxX3xXbxX1xX1c8xXbxX3xX11fxXd8xXdxX50xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX26xX61xXaaxX3xXbxX203xX10xX15xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxXexX10xXcaxXexX216xX6xX5xXdxX37xX15xX21cxX3xX4xX10xX15xXexX10xXd3xX224xXaxX12xX0xXdxX11fxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX203xX10xX15xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxX243xXdxX61xXexX1xX21cxX3xX24axX2xX24cxXbxXcaxX224xX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX21cxX3xX259xX2xX18xXbxXcaxX224xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX21cxX65xX65xXdxX50xX26fxX6xX26xX1xX6xXexXdxX15xX1xX50xXc3xX15xX65xX15xX10xX243xX7xX65xX2xX282xX259xX259xX65xX24axX287xX61xX17axX2xX282xX18xX287xX2xX24axXexX11bxX282xX17axX282xX5xX24axX216xX6xX216xX2xX50xX2adxXbxX37xcc5dxXd3xX9xX2xX17axX17axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX2axX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX13xX33xX34xX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX20xX3dxX15xX37xX3xX20xX42xX1cxX3xX5xX46xX15xX37xX3xX15xX37xX1xX10xX3xX2xX50xX51xX18xX18xX3xX55xX3xX57xXdxX59xX15xX3xX15xX1xX5exX15xX3xX61xX5exX15xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX203xX6xXbxXexXdxX26xX15xXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxXexX10xXcaxXexX216xX6xX5xXdxX37xX15xX21cxX3xX2adxX1cxX7xXexXdxX33cxXaaxX224xXaxX12xX203xX1c8xX15xX3xX26fxX1dxX34xX3xX15xX1xX5exX15xX3xX61xX5exX15xX3xXcaxXcbxX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xe885xX349xX15xX1xX3xX4xX1xX1cxX15xX37xX3xX7xX3dxX4xX34xX3xX20xX416xX15xX37xX3xX5xX38fxX15xX37xX3xX1xX26xX33xX15xX3xXexX1xX33xX15xX1xX3xX4xX1c8xX4xX3xXexXdxX349xX1cxX3xX4xX1xXafxX3xX40bxXcxX48axX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX26xX61xXaaxXaxX12xX134xXafxX3xXexX1xX38xX3xX590xX26xX33xX15xX3xXcaxXcbxX3xX8c1xX349xX3xX590xX3dxX4xX3xXcxX1cxXa6xX15xX34xX3xXexX7e1xX3xXexXd3xX38xX2axX15xX37xX3xXexX7e1xX3xX4xX352xX15xX37xX3xXexX1c8xX4xX3xX4xXa9xX6xX3xXcaxXcbxX3xX2axX3xXexX1xX352xX15xX3xX360xX101xX15xX1xX3xX48axXd8xXdxX3xX216xX3xXexX1xX352xX15xX3xXcaxX5exXaaxX3xX61xX10axX15xX37xX3xX57xX1xX1cxX3xX61xX5exX15xX3xX4xX38xX3xX57xXdxX507xX1cxX3xX11fxX4cfxX1cxX3xX2axX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xXcxXdxX59xX15xX3xX4xX1xX26xX3xX26fxXdxX59xXexX21cxX3xX433xXcxX13bxX3xX57xX1xXdxX3xX20xX7e1xXdxX3xX11fxXd8xXdxX3xX4xX1c8xX4xX1xX3xX5xX33xX11fxX3xXexXd3xX26xX15xX37xX3xXexX1xX10axX4xX3xX1xXdxXc0xX15xX3xX15xX1xXdxXc0xX11fxX3xXc3xX837xX3xX4xX1xXafxX15xX1xX3xXexXd3xXd0xX34xX3xXexX352xXdxX3xX20xXcbxX3xX1xX9d7xX4xX3xX4xX1c8xX4xX1xX3xX37xX42xX15xX3xX61xX5exX15xX34xX3xX5xX11exX15xX3xXcaxX18fxX3xXexXd3xX26xX15xX37xX3xX11fxX9d7xXdxX3xX4xX352xX15xX37xX3xXc3xXdxXc0xX4xX34xX3xXexX5exX11fxX3xX1xX1cxXaaxX59xXexX3xXc3xX33xX3xXexXd3xX1c8xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXc0xX11fxX3xXc3xXaf1xX3xX4xX1cxX1dxX4xX3xX7xX21xX15xX37xX3xX11fxXd8xXdxX3xX4xXa9xX6xX3xX15xX1xX5exX15xX3xX61xX5exX15xX50xX3xX203xX496xX15xX37xX3xXexX13bxX3xX4xX1c8xX4xX1xX3xX5xX33xX11fxX3xXc3xXdxXc0xX4xX3xX11fxXd8xXdxX3xX4xXa9xX6xX3xX259xX3xX4xX1c8xX15xX3xX26fxX1dxX3xXcaxXcbxX3xXc3xXb6xX3xXbxX1xX837xX3xXexXd3xX1c8xX4xX1xX3xXexX1xX352xX15xX34xX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX61xX5exX15xX3xX360xX101xX15xX1xX3xX48axXd8xXdxX3xX20xXcbxX3xXexXdxX15xX3xXexX38xX2axX15xX37xX3xXc3xX33xX3xX20xX416xX15xX37xX3xX5xX38fxX15xX37xX34xX3xX4xX1xX1cxX15xX37xX3xX7xX3dxX4xX3xX1xX26xX33xX15xX3xXexX1xX33xX15xX1xX3xX11fxX1dxXexX3xX57xX1xX21xXdxX3xX5xX38xXeaxX15xX37xX3xX4xX352xX15xX37xX3xXc3xXdxXc0xX4xX3xXd3xXa6xXexX3xX5xXd8xX15xX3xX20xX507xX3xXexX1xX10axX4xX3xX1xXdxXc0xX15xX3xX2xX18xX3xXexXdxX349xX1cxX3xX4xX1xXafxX3xX57xX1xX1cxX3xX61xX5exX15xX3xX4xX38xX3xX57xXdxX507xX1cxX3xX11fxX4cfxX1cxX43cxX50xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3ffxX15xXexX10xXd3xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xcd72xX6xX1cxX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX5xX33xX3xX1xX33xX15xX1xX3xX20xX1dxX15xX37xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3ffxX15xXexX10xXd3xXcxXdxXexX5xX10xX3xXbxX203xX10xX15xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxXexX10xXcaxXexX216xX6xX5xXdxX37xX15xX21cxX3xX4xX10xX15xXexX10xXd3xX224xXaxX12xX0xXdxX11fxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX203xX10xX15xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxX243xXdxX61xXexX1xX21cxX3xX24axX2xX24cxXbxXcaxX224xX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX21cxX3xX259xX2xX18xXbxXcaxX224xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX21cxX65xX65xXdxX50xX26fxX6xX26xX1xX6xXexXdxX15xX1xX50xXc3xX15xX65xX15xX10xX243xX7xX65xX2xX282xX259xX259xX65xX24axX287xX61xX17axX2xX282xX2xX51xX2xX17axXexX11bxX51xX287xX24cxX5xX51xX216xX6xX216xX24cxX50xX2adxXbxX37xXc6fxXd3xX9xX2xX11bxX282xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX2axX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX13xX33xX34xX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX20xX3dxX15xX37xX3xX20xX42xX1cxX3xX5xX46xX15xX37xX3xX15xX37xX1xX10xX3xX2xX50xX51xX18xX18xX3xX55xX3xX57xXdxX59xX15xX3xX15xX1xX5exX15xX3xX61xX5exX15xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX203xX6xXbxXexXdxX26xX15xXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxXexX10xXcaxXexX216xX6xX5xXdxX37xX15xX21cxX3xX2adxX1cxX7xXexXdxX33cxXaaxX224xXaxX12xX40bxX37xX38xX39xXdxX3xX20xX3dxX15xX37xX3xX20xX42xX1cxX3xX4xXa6xXbxX3xXa9xXaaxX34xX3xX4xX1xXafxX15xX1xX3xXb3xX1cxXaaxXb6xX15xX3xXexX1xXd0xX3xXexXd3xXa6xX15xX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX13xX33xX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX34xX3xX5xX46xX15xX37xX3xX15xX37xX1xX10xX3xX55xX3xX57xXdxX59xX15xX3xX4xXa9xX6xX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX61xX5exX15xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX26xX61xXaaxXaxX12xXcxX27xXdxX3xXexX1xXd0xX3xXexXd3xXa6xX15xX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX13xX33xX34xX3xX7xX6xX1cxX3xX57xX1xXdxX3xX134xX6xX15xX3xXcxX1xX38xX39xX15xX37xX3xXc3xX837xX3xX13xX1cxXaaxXc0xX15xX3xXa9xXaaxX3xX26fxX6xX15xX3xX1xX33xX15xX1xX3xX433x12fd2xX1cxXaaxX3xX4xX1xX59xX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xXexXd3xX10axX4xX3xXexXdxX59xXbxX3xX4xXa9xX6xX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX20xX3dxX15xX37xX3xX20xX42xX1cxX3xX4xXa6xXbxX3xXa9xXaaxX3xX20xX18fxX15xX37xX34xX3xX4xX1xXafxX15xX1xX3xXb3xX1cxXaaxXb6xX15xX3xX4xX1c8xX4xX3xX4xXa6xXbxX3xXc3xXd8xXdxX3xX15xX1xX5exX15xX3xX61xX5exX15xX3xXexXd3xX349xX15xX3xX20xXd0xX6xX3xX26fxX33xX15xX3xX1xX1cxXaaxXc0xX15xX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX13xX33xX43cxX34xX3xX20xXd0xX6xX3xXbxX1xX38xX14xX15xX37xX3xX20xXcbxX3xXexX7e1xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX20xX38xXeaxX4xX3xX17axX3xX4xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xXc3xXd8xXdxX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX61xX5exX15xX3xX2axX3xX17axX3xXexX1xX352xX15xX3xXc3xXd8xXdxX3xX24cxX259xX3xX5xX38xXeaxXexX3xX55xX3xX57xXdxX59xX15xX3xX4xXa9xX6xX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX61xX5exX15xX3xXexX1xX6xX11fxX3xX37xXdxX6xX50xX3xXcxXd3xX26xX15xX37xX3xX7xX21xX3xX20xX503xX34xX3xX4xX1c8xX4xX3xX4xX5exX1cxX3xX1xX7a7xXdxX34xX3xX57xXdxX59xX15xX3xX15xX37xX1xXd0xX3xX4xXa9xX6xX3xX15xX1xX5exX15xX3xX61xX5exX15xX3xX5xXdxX349xX15xX3xXb3xX1cxX6xX15xX3xX20xX59xX15xX3xX5xX101xX15xX1xX3xXc3xX10axX4xX3xXexX33xXdxX3xX15xX37xX1cxXaaxX349xX15xX3xX216xX3xX11fxX352xXdxX3xXexXd3xX38xX39xX15xX37xX3xX4xX1xXdxX59xX11fxX3xXexXd3xX349xX15xX3xX24axX24axbe35xX50xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX26xX61xXaaxXaxX12xXcxX27xXdxX3xXexX7e1xX3xX61xX5exX15xX3xXbxX1xX21xX3xX2xX2xX34xX3xX15xX14xXdxX3xX4xX503xX3xX2xX282xX3xX55xX3xX57xXdxX59xX15xX3xXc3xXb6xX3xX5xX101xX15xX1xX3xXc3xX10axX4xX3xXexX33xXdxX3xX15xX37xX1cxXaaxX349xX15xX34xX3xX11fxX352xXdxX3xXexXd3xX38xX39xX15xX37xX3xXexXd3xX26xX15xX37xX3xXexX7e1xX15xX37xX3xX7xX21xX3xX11bxX17axX3xX4xX5exX1cxX3xX1xX7a7xXdxX3xX4xXa9xX6xX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX61xX5exX15xX3xXexXd3xX26xX15xX37xX3xX4xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX34xX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX20xX3dxX15xX37xX3xX20xX42xX1cxX3xX4xXa6xXbxX3xXa9xXaaxX3xX20xXcbxX3xXaaxX349xX1cxX3xX4xX42xX1cxX3xd77exX134xX40bx13cd2xX3xXexX1xXd0xX3xXexXd3xXa6xX15xX3xXexX1xX33xX15xX1xX3xX5xX41dxXbxX3xXexX7e1xX3xX4xX352xX15xX37xX3xXexX1c8xX4xX3xX4xX1xX1cxXaaxX349xX15xX3xXc3xXb6xX3xXexX1xX6xX11fxX3xX11fxX38xX1cxX3xXcaxX43axX3xX5xX55xX3xX4xX1c8xX4xX3xXc3xXa6xX15xX3xX20xXb6xX3xX5xXdxX349xX15xX3xXb3xX1cxX6xX15xX3xX20xX59xX15xX3xX20xXa6xXexX3xX20xX6xXdxX50xX3xXcxX7e1xX3xX4xX352xX15xX37xX3xXexX1c8xX4xX3xX20xXcbxX3xXexXdxX59xX15xX3xX1xX33xX15xX1xX3xXd3xX33xX3xX7xX26xX1c8xXexX3xX1xX416xX3xX7xX14xX34xX3xX1xXdxXc0xX15xX3xXexXd3xX27xX15xX37xX3xX20xXa6xXexX3xX20xX6xXdxX3xXexX27xXdxX3xX4xX1c8xX4xX3xX20xXdxX507xX11fxX3xX4xX503xX3xX55xX3xX57xXdxX59xX15xX3xX57xXdxX59xX15xX3xX15xX37xX1xXd0xX3xXc3xX33xX3xXbxX1xX5exX15xX3xX15xX1xX503xX11fxX3xX15xX1dxXdxX3xX61xX1cxX15xX37xX34xX3xXcaxX5exXaaxX3xX61xX10axX15xX37xX3xX57xX59xX3xX1xX26xX27xX4xX1xX3xX5xX33xX11fxX3xXc3xXdxXc0xX4xX3xXexXd3xX10axX4xX3xXexXdxX59xXbxX3xXc3xXd8xXdxX3xX61xX5exX15xX50xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX26xX61xXaaxX3xXbxX203xX10xX15xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxXexX10xXcaxXexX216xX6xX5xXdxX37xX15xX21cxX3xX4xX10xX15xXexX10xXd3xX224xXaxX12xX0xXdxX11fxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX203xX10xX15xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxX243xXdxX61xXexX1xX21cxX3xX24axX2xX24cxXbxXcaxX224xX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX21cxX3xX259xX2xX18xXbxXcaxX224xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX21cxX65xX65xXdxX50xX26fxX6xX26xX1xX6xXexXdxX15xX1xX50xXc3xX15xX65xX15xX10xX243xX7xX65xX2xX282xX259xX259xX65xX24axX287xX61xX17axX2xX282xX2xX282xX11bxX24axXexX2xX259xX24axX51xX5xX259xX216xX6xX216xX259xX50xX2adxXbxX37xXc6fxXd3xX9xX11bxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX2axX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX13xX33xX34xX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX20xX3dxX15xX37xX3xX20xX42xX1cxX3xX5xX46xX15xX37xX3xX15xX37xX1xX10xX3xX2xX50xX51xX18xX18xX3xX55xX3xX57xXdxX59xX15xX3xX15xX1xX5exX15xX3xX61xX5exX15xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX26xX61xXaaxXaxX12xX203xX1xXa9xX3xXexXd0xX4xX1xX3xX13afxX134xX40bxX13b2xX3xXexX1xXd0xX3xXexXd3xXa6xX15xX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX13xX33xX3xX40bxX37xX1cxXaaxX13fxX15xX3xXcxXd3xX9d7xX15xX37xX3xXcxX1xX33xX15xX1xX3xX4xX1xX26xX3xX26fxXdxX59xXexX34xX3xXexX13bxX3xXexX1xX1c8xX15xX37xX3xX2xX2xX34xX3xXexX7e1xX3xX20xXcbxX3xXexXd3xX10axX4xX3xXexXdxX59xXbxX3xXc3xXb6xX3xXexX27xXdxX3xX15xX1xX33xX3xXc3xX11exX15xX3xX1xX503xX6xX3xX5xX33xX11fxX3xXc3xXdxXc0xX4xX3xXc3xXd8xXdxX3xX4xX1c8xX4xX3xX1xX1dxX3xX61xX5exX15xX3xX4xX503xX3xX57xXdxX59xX15xX3xX15xX37xX1xXd0xX3xX20xX507xX3xX5xX33xX11fxX3xXd3xXa57xX3xX1xX14xX15xX3xXc3xXb6xX3xXb3xX1cxXaaxX3xX20xXd0xX15xX1xX3xXb3xX1cxX18fxX15xX3xX5xX55xX3xX20xXa6xXexX3xX20xX6xXdxX34xX3xXcaxX1c8xX4xX3xX20xXd0xX15xX1xX3xX15xX37xX1cxX416xX15xX3xX37xX21xX4xX3xX20xXa6xXexX224xX3xX15xX37xX1xX101xX6xX3xXc3xX837xX3xXexX33xXdxX3xX4xX1xXafxX15xX1xX3xX57xX1xXdxX3xXexX1xX10axX4xX3xX1xXdxXc0xX15xX3xX4xXa6xXbxX3xX37xXdxXa6xXaaxX3xX4xX1xX3dxX15xX37xX3xX15xX1xX41dxX15xX3xXb3xX1cxXaaxXb6xX15xX3xX7xX43axX3xX61xX837xX15xX37xX3xX20xXa6xXexX50xX50xX50xX3xX15xX1x13e22xX11fxX3xX37xXdxX472xXbxX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX61xX5exX15xX3xX1xXdxX507xX1cxX3xXd3xXa57xX34xX3xXexX1xX21xX15xX37xX3xX15xX1xXa6xXexX3xXc3xX33xX3xXexXafxX4xX1xX3xX4xX10axX4xX3xXbxX1xX21xXdxX3xX1xXeaxXbxX3xXexX1xX10axX4xX3xX1xXdxXc0xX15xX34xX3xX20xX18fxX11fxX3xX26fxX18fxX26xX3xXb3xX1cxXaaxXb6xX15xX3xX5xXeaxXdxX3xXc3xX33xX3xX15xX37xX1xX101xX6xX3xXc3xX837xX3xX4xXa9xX6xX3xX11fxXaf1xX15xX1xX50xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX26xX61xXaaxX3xXbxX203xX10xX15xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxXexX10xXcaxXexX216xX6xX5xXdxX37xX15xX21cxX3xX4xX10xX15xXexX10xXd3xX224xXaxX12xX0xXdxX11fxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX203xX10xX15xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxX243xXdxX61xXexX1xX21cxX3xX24axX2xX24cxXbxXcaxX224xX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX21cxX3xX259xX2xX18xXbxXcaxX224xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX21cxX65xX65xXdxX50xX26fxX6xX26xX1xX6xXexXdxX15xX1xX50xXc3xX15xX65xX15xX10xX243xX7xX65xX2xX282xX259xX259xX65xX24axX287xX61xX17axX2xX282xX2xX287xX2xX24axXexX24cxX11bxX24cxX287xX5xX11bxX216xX6xX216xX17axX50xX2adxXbxX37xXc6fxXd3xX9xX259xX259xX282xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX2axX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX13xX33xX34xX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX20xX3dxX15xX37xX3xX20xX42xX1cxX3xX5xX46xX15xX37xX3xX15xX37xX1xX10xX3xX2xX50xX51xX18xX18xX3xX55xX3xX57xXdxX59xX15xX3xX15xX1xX5exX15xX3xX61xX5exX15xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX203xX6xXbxXexXdxX26xX15xXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxXexX10xXcaxXexX216xX6xX5xXdxX37xX15xX21cxX3xX2adxX1cxX7xXexXdxX33cxXaaxX224xXaxX12xXf82xX6xX1cxX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX34xX3xX4xX1c8xX15xX3xX26fxX1dxX3xX20xXd0xX6xX3xX4xX1xXafxX15xX1xX3xXexX1xXd0xX3xXexXd3xXa6xX15xX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX13xX33xX3xX4xX1b3xX15xX37xX3xXcxX7e1xX3xXexXd3xX38xX2axX15xX37xX3xXcxX7e1xX3xX61xX5exX15xX3xXbxX1xX21xX3xX2xX2xX3xX57xX1xX18fxX26xX3xX7xX1c8xXexX3xX1xXdxXc0xX15xX3xXexXd3xX27xX15xX37xX3xX20xXa6xXexX3xX4xX1xX1cxX485xX15xX3xX26fxXd0xX3xX5xX33xX11fxX3xXc3xXdxXc0xX4xX3xXc3xXd8xXdxX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX61xX5exX15xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX26xX61xXaaxXaxX12xX203xX496xX15xX37xX3xXexX1xX10xX26xX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX20xX3dxX15xX37xX3xX20xX42xX1cxX3xX4xX1xXafxX15xX1xX3xXb3xX1cxXaaxXb6xX15xX3xXexX1xXd0xX3xXexXd3xXa6xX15xX34xX3xXc3xXdxXc0xX4xX3xXcaxX43axX3xX5xX55xX3xX15xX1xX93xX15xX37xX3xXexX416xX15xX3xX20xX9d7xX15xX37xX3xXexXd3xX26xX15xX37xX3xXb3xX1cxX18fxX15xX3xX5xX55xX3xX20xXa6xXexX3xX20xX6xXdxX3xX61xX1b3xX3xX61xXcbxX3xX20xX38xXeaxX4xX3xXb3xX1cxX6xX15xX3xXexX5exX11fxX3xX15xX1xX38xX15xX37xX3xX4xX1xX38xX6xX3xX20xX38xXeaxX4xX3xX37xXdxX18fxXdxX3xXb3xX1cxXaaxX59xXexX3xX61xX3dxXexX3xX20xXdxX507xX11fxX50xX3xX119dxX1cxX6xX3xX4xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xXc3xXd8xXdxX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX61xX5exX15xX34xX3xX4xX1b3xX15xX37xX3xXc3xXd8xXdxX3xX7xX10axX3xXexX1xX6xX11fxX3xX37xXdxX6xX3xX4xXa9xX6xX3xX5xXcbxX15xX1xX3xX20xX27xX26xX3x140e2xX1xX38fxX15xX37xX3xXcxX33xXdxX3xX15xX37xX1cxXaaxX349xX15xX3xXc3xX33xX3xX48axX352xXdxX3xXexXd3xX38xX39xX15xX37xX3xX1xX1cxXaaxXc0xX15xX34xX3xX4xX1c8xX4xX3xX55xX3xX57xXdxX59xX15xX3xX57xXdxX59xX15xX3xX15xX37xX1xXd0xX34xX3xXexX1xX46xX4xX3xX11fxX46xX4xX3xX20xXcbxX3xX20xX38xXeaxX4xX3xX37xXdxX18fxXdxX3xXexX1xXafxX4xX1xX3xXd3xXa57xX3xXd3xX33xX15xX37xX34xX3xX4xX503xX3xXexXafxX15xX1xX3xXexX1xX1cxXaaxX59xXexX3xXbxX1xX837xX4xX3xX4xX6xX26xX50xX3xX203xX496xX15xX37xX3xXb3xX1cxX6xX3xX20xX503xX34xX3xXbxX1xX38fxX15xX37xX3xX4xX1xX1cxXaaxX349xX15xX3xX11fxX352xX15xX3xX4xXa6xXbxX3xX1xX1cxXaaxXc0xX15xX3xX15xX46xX11fxX3xX26fxX46xXexX3xXc3xX33xX3xX4xX503xX3xX7xX10axX3xXexX1xX21xX15xX37xX3xX15xX1xXa6xXexX3xXc3xXd8xXdxX3xX20xXd0xX6xX3xXbxX1xX38xX14xX15xX37xX3xXexXd3xX26xX15xX37xX3xXc3xXdxXc0xX4xX3xXexXaf1xX11fxX3xX37xXdxX18fxXdxX3xXbxX1xX1c8xXbxX3xX37xXdxX18fxXdxX3xXb3xX1cxXaaxX59xXexX3xX15xX1xX93xX15xX37xX3xXc3xXa6xX15xX3xX20xXb6xX3xXexX416xX15xX3xX20xX9d7xX15xX37xX50xX0xX65xXbxX12xX0xX26fxX5xX26xX4xX57xXb3xX1cxX26xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXd3xXdxX4xX1xX61xX6xX15xXaxX12xX0xX61xXdxXc3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX26xX15xXexX10xX15xXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX26xX61xXaaxXaxX12xX119dxX1cxX6xX3xX4xX1c8xX4xX3xX4xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX37xXdxX93xX6xX3xX15xX37xX38xXd8xXdxX3xX20xX3dxX15xX37xX3xX20xX42xX1cxX3xX4xX1c8xX4xX3xX4xXa6xXbxX3xX2axX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX13xX33xX3xXc3xXd8xXdxX3xX15xX1xX5exX15xX3xX61xX5exX15xX34xX3xX4xX14xX3xX26fxX18fxX15xX3xX4xX1c8xX4xX3xX55xX3xX57xXdxX59xX15xX34xX3xX57xXdxX59xX15xX3xX15xX37xX1xXd0xX3xXexX1xX1cxX1dxX4xX3xXexX1xX485xX11fxX3xXb3xX1cxXaaxXb6xX15xX3xX20xXcbxX3xX20xX38xXeaxX4xX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX20xX3dxX15xX37xX3xX20xX42xX1cxX3xX1xX26xX49fxX4xX3xXexXd3xX10axX4xX3xXexXdxX59xXbxX3xX1xX26xX49fxX4xX3xXbxX1xX5exX15xX3xX4xX352xX15xX37xX3xX4xX1c8xX4xX3xX26fxX1dxX3xXbxX1xX41dxX15xX3xX4xX1xX1cxXaaxX349xX15xX3xX11fxX352xX15xX3xX5xX33xX11fxX3xXd3xXa57xX34xX3xXcaxX43axX3xX5xX55xX34xX3xX37xXdxX18fxXdxX3xXb3xX1cxXaaxX59xXexX3xX61xX3dxXexX3xX20xXdxX507xX11fxX34xX3xX57xX1xX352xX15xX37xX3xX4xX38fxX15xX3xXexXaf1xX15xX1xX3xXexXd3xX27xX15xX37xX3xX1xX3dxX6xX3xX7xX1cxX352xX15xX37xX34xX3xX5xX33xX11fxX3xX11fxXa6xXexX3xX5xX38fxX15xX37xX3xXexXdxX15xX3xXc3xX33xX3xX7xX10axX3xX57x13a60xX3xXc3xX9d7xX15xX37xX3xX4xXa9xX6xX3xX15xX1xX5exX15xX3xX61xX5exX15xX50xX3xXf82xX6xX1cxX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX34xX3xX7xX10axX3xX20xX416xX15xX37xX3xX5xX38fxX15xX37xX34xX3xX20xX416xX15xX37xX3xXexX1xX1cxX41dxX15xX3xX4xXa9xX6xX3xX15xX1xX5exX15xX3xX61xX5exX15xX3xX20xX38xXeaxX4xX3xX57xX1xX14xXdxX3xX61xX41dxXaaxX3xX11fxX27xX15xX1xX3xX11fx11f0fxX34xX3xX37xXdxX472xXbxX3xX4xX1c8xX4xX3xX20xXd0xX6xX3xXbxX1xX38xX14xX15xX37xX3xX1xX26xX33xX15xX3xXexX1xX33xX15xX1xX3xXexX21xXexX3xX1xX14xX15xX3xX4xX1c8xX4xX3xX15xX1xXdxXc0xX11fxX3xXc3xX837xX3xX4xX1xXafxX15xX1xX3xXexXd3xXd0xX50xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX26xX61xXaaxXaxX12xX203xX496xX15xX37xX3xXexX13bxX3xXc3xXdxXc0xX4xX3xX37xXdxX18fxXdxX3xXb3xX1cxXaaxX59xXexX3xX15xX1xX93xX15xX37xX3xXexX416xX15xX3xX20xX9d7xX15xX37xX34xX3xX26fxX3dxX4xX3xXcaxX472xX4xX3xX7xX6xX1cxX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX34xX3xX2axX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX13xX33xX3xX20xXcbxX3xX37xXdxX18fxX11fxX3xXd3xXa57xX3xXd3xXc0xXexX3xX4xX1c8xX4xX3xX20xX14xX15xX34xX3xXexX1xX38xX3xX57xX1xXdxX59xX1cxX3xX15xX27xXdxX3xX4xXa9xX6xX3xX15xX1xX5exX15xX3xX61xX5exX15xX50xX3xX40bxX59xX1cxX3xX15xX1xX38xX3xX15xX11exX11fxX3xX11bxX18xX2xX51xX3xX4xXa6xXbxX3xX1xX1cxXaaxXc0xX15xX3xX4xX503xX3xX11bxX51xX11bxX3xX20xX14xX15xX34xX3xXexX1xX38xX224xX3xX4xXa6xXbxX3xXcaxXcbxX3xX4xX503xX3xX17axX259xX282xX3xX20xX14xX15xX34xX3xXexX1xX38xX34xX3xXexX1xXaf1xX3xX15xX11exX11fxX3xX11bxX18xX2xX282xX3xX4xXa6xXbxX3xX1xX1cxXaaxXc0xX15xX3xX4xX1xXa54xX3xX4xX503xX3xX2xX287xX18xX3xX20xX14xX15xX34xX3xXexX1xX38xX224xX3xX4xXa6xXbxX3xXcaxXcbxX3xX4xX1xXa54xX3xX4xX503xX3xX2xX287xX2xX3xX20xX14xX15xX34xX3xXexX1xX38xX50xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX61xXdxXc3xX12xX0xX61xXdxXc3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX1cxXexX1xX26xXd3xXaxX12xXcxXd3xX38xX2axX15xX37xX3xX26fxX6xX15xX3xX13b2xX5exX15xX3xXc3xX41dxX15xX3xX13xX1cxXaaxXc0xX15xX3xXa9xXaaxX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX13xX33xX3xX8c1xX349xX3xX360xX11exX15xX3xXf82xX14xX15xX0xX65xX61xXdxXc3xX12xX0xX65xX26fxX5xX26xX4xX57xXb3xX1cxX26xXexX10xX12xX0xX61xXdxXc3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xXd3xX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX1cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX216xXexX1xX1cxX11fxX26fxX216xX6xX15xX61xX216xX7xX6xXbxX26xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXd3xX6xX26xX3xX20xX7e1xXdxX3xXexX1xX352xX15xX37xX3xXexXdxX15xX34xX3xX11fxX2axX3xXd3xX1dxX15xX37xX3xX61xX5exX15xX3xX4xX1xXa9xX3xX2axX3xX13xX33xX3xXcxX101xX15xX1xX21cxX3xX40bxX37xX1xX10xX3xX433xXexXdxX59xX15xX37xX3xX61xX5exX15xX43cxX37xXdxX93xX6xX3xX20xX6xX3xX4xX1xXdxXb6xX1cxX3xXexX1xX352xX15xX37xX3xXexXdxX15xXaxX3xX1xXd3xX10xX33cxX9xXaxX65xXcaxX6xXaaxX216xX61xX1cxX15xX37xX216xX61xX6xX15xX37xX65xXexXd3xX6xX26xX216xX61xX26xXdxX216xXexX1xX26xX15xX37xX216xXexXdxX15xX216xX11fxX26xX216xXd3xX26xX15xX37xX216xX61xX6xX15xX216xX4xX1xX1cxX216xX26xX216xX1xX6xX216xXexXdxX15xX1xX216xX15xX37xX1xX10xX216xXexXdxX10xX15xX37xX216xX61xX6xX15xX216xX37xXdxX1cxX6xX216xX61xX6xX216xX4xX1xXdxX10xX1cxX216xXexX1xX26xX15xX37xX216xXexXdxX15xX65xX2xX24axX2xX2xX51xX24cxX50xX1xXexX11fxXaxX12xX0xXdxX11fxX37xX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX65xX11fxX10xX61xXdxX6xX65xX2xX11bxX18xX65xX15xX10xX243xX7xX65xX2xX282xX17axX24cxX65xX2xX18xX24axX61xX24cxX2xX24axX11bxX287xX24cxX259xXexX287xX259xX282xX24axX5xX287xX216xX2xX17axX17axX61xX259xX2xX11bxX259xX259xX11bxX2xXexX259xX24axX18xX18xX5xX17axX216xX24axX50xX2adxXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX2axX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX13xX33xX34xX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX20xX3dxX15xX37xX3xX20xX42xX1cxX3xX5xX46xX15xX37xX3xX15xX37xX1xX10xX3xX2xX50xX51xX18xX18xX3xX55xX3xX57xXdxX59xX15xX3xX15xX1xX5exX15xX3xX61xX5exX15xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX61xXdxXc3xX12xX0xX7xXexXd3xX26xX15xX37xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXd3xX6xX26xX3xX20xX7e1xXdxX3xXexX1xX352xX15xX37xX3xXexXdxX15xX34xX3xX11fxX2axX3xXd3xX1dxX15xX37xX3xX61xX5exX15xX3xX4xX1xXa9xX3xX2axX3xX13xX33xX3xXcxX101xX15xX1xX21cxX3xX40bxX37xX1xX10xX3xX433xXexXdxX59xX15xX37xX3xX61xX5exX15xX43cxX37xXdxX93xX6xX3xX20xX6xX3xX4xX1xXdxXb6xX1cxX3xXexX1xX352xX15xX37xX3xXexXdxX15xXaxX3xX1xXd3xX10xX33cxX9xXaxX65xXcaxX6xXaaxX216xX61xX1cxX15xX37xX216xX61xX6xX15xX37xX65xXexXd3xX6xX26xX216xX61xX26xXdxX216xXexX1xX26xX15xX37xX216xXexXdxX15xX216xX11fxX26xX216xXd3xX26xX15xX37xX216xX61xX6xX15xX216xX4xX1xX1cxX216xX26xX216xX1xX6xX216xXexXdxX15xX1xX216xX15xX37xX1xX10xX216xXexXdxX10xX15xX37xX216xX61xX6xX15xX216xX37xXdxX1cxX6xX216xX61xX6xX216xX4xX1xXdxX10xX1cxX216xXexX1xX26xX15xX37xX216xXexXdxX15xX65xX2xX24axX2xX2xX51xX24cxX50xX1xXexX11fxXaxX12xXcxXd3xX6xX26xX3xX20xX7e1xXdxX3xXexX1xX352xX15xX37xX3xXexXdxX15xX34xX3xX11fxX2axX3xXd3xX1dxX15xX37xX3xX61xX5exX15xX3xX4xX1xXa9xX3xX2axX3xX13xX33xX3xXcxX101xX15xX1xX21cxX3xX40bxX37xX1xX10xX3xX433xXexXdxX59xX15xX37xX3xX61xX5exX15xX43cxX37xXdxX93xX6xX3xX20xX6xX3xX4xX1xXdxXb6xX1cxX3xXexX1xX352xX15xX37xX3xXexXdxX15xX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexXd3xX26xX15xX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xXcxXd3xX26xX15xX37xX3xX26fxX21xXdxX3xX4xX18fxX15xX1xX3xXexX1xX352xX15xX37xX3xXexXdxX15xX3xX20xX6xX3xX4xX1xXdxXb6xX1cxX34xX3xXexXdxX59xXbxX3xX4xX41dxX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXc3xX33xX3xX61xX13fxX34xX3xXc3xXdxXc0xX4xX3xX15xX46xX11fxX3xX26fxX46xXexX3xXexX1xX352xX15xX37xX3xXexXdxX15xX3xXexX13bxX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX61xX5exX15xX3xX4xX42xX15xX3xX20xX38xXeaxX4xX3xX4xXa6xXbxX3xXa9xXaaxX34xX3xX4xX1xXafxX15xX1xX3xXb3xX1cxXaaxXb6xX15xX3xXexXdxX59xX15xX3xX1xX33xX15xX1xX3xXc3xXd8xXdxX3xX4xX1c8xX4xX3xX37xXdxX18fxXdxX3xXbxX1xX1c8xXbxX3xX4xX1xXa9xX3xX20xX1dxX15xX37xX34xX3xX20xX416xX15xX37xX3xX26fxX1dxX50xX3xX360xX33xX34xX3xXexXd3xX349xX15xX3xXexXa6xXexX3xX4xX18fxX34xX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX61xX5exX15xX3xXbxX1xX18fxXdxX3xX20xX38xXeaxX4xX3xXexX352xX15xX3xXexXd3xX9d7xX15xX37xX34xX3xXexXdxX59xX15xX37xX3xX15xX503xXdxX3xX4xXa9xX6xX3xX1xX9d7xX3xXbxX1xX18fxXdxX3xX5xX1cxX352xX15xX3xX20xX38xXeaxX4xX3xX5xX46xX15xX37xX3xX15xX37xX1xX10xX50xX3xX590xX503xX3xX4xX496xX15xX37xX3xX5xX33xX3xX5xX472xX4xX3xX61xX5exX15xX3xX4xX1xXa9xX3xX20xX38xXeaxX4xX3xX11fxX2axX3xXd3xX1dxX15xX37xX3xXd3xX1dxX15xX37xX3xXd3xXcbxXdxX50xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX61xXdxXc3xX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX27xX4xX1xX3xX13xX33xX3xX20xX7e1xXdxX3xX11fxXd8xXdxX3xXbxX1xX38xX14xX15xX37xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX5xXcbxX15xX1xX3xX20xX27xX26xX34xX3xX57xX1xX14xXdxX3xX61xX41dxXaaxX3xX7xX3dxX4xX3xX11fxX27xX15xX1xX3xXexX7e1xX15xX37xX3xX1xXeaxXbxXaxX3xX1xXd3xX10xX33cxX9xXaxX65xX4xX1xXdxX15xX1xX216xXexXd3xXdxX65xXexX1xX6xX4xX1xX216xX1xX6xX216xX61xX26xXdxX216xX11fxX26xXdxX216xXbxX1xX1cxX26xX15xX37xX216xXexX1xX1cxX4xX216xX5xX6xX15xX1xX216xX61xX6xX26xX216xX57xX1xX26xXdxX216xX61xX6xXaaxX216xX7xX1cxX4xX216xX11fxX6xX15xX1xX216xXexX26xX15xX37xX216xX1xX26xXbxX65xX2xX24axX18xX287xX287xX259xX50xX1xXexX11fxXaxX12xX0xXdxX11fxX37xX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX65xX11fxX10xX61xXdxX6xX65xX2xX11bxX18xX65xX15xX10xX243xX7xX65xX2xX282xX17axX51xX65xX51xX11bxX61xX259xX2xX282xX17axX2xX2xX24cxXexX11bxX2xX51xX2xX5xX24cxX216xX26fxX216xX51xX282xX282xX11bxX50xX2adxXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX2axX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX13xX33xX34xX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX20xX3dxX15xX37xX3xX20xX42xX1cxX3xX5xX46xX15xX37xX3xX15xX37xX1xX10xX3xX2xX50xX51xX18xX18xX3xX55xX3xX57xXdxX59xX15xX3xX15xX1xX5exX15xX3xX61xX5exX15xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX61xXdxXc3xX12xX0xX7xXexXd3xX26xX15xX37xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX27xX4xX1xX3xX13xX33xX3xX20xX7e1xXdxX3xX11fxXd8xXdxX3xXbxX1xX38xX14xX15xX37xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX5xXcbxX15xX1xX3xX20xX27xX26xX34xX3xX57xX1xX14xXdxX3xX61xX41dxXaaxX3xX7xX3dxX4xX3xX11fxX27xX15xX1xX3xXexX7e1xX15xX37xX3xX1xXeaxXbxXaxX3xX1xXd3xX10xX33cxX9xXaxX65xX4xX1xXdxX15xX1xX216xXexXd3xXdxX65xXexX1xX6xX4xX1xX216xX1xX6xX216xX61xX26xXdxX216xX11fxX26xXdxX216xXbxX1xX1cxX26xX15xX37xX216xXexX1xX1cxX4xX216xX5xX6xX15xX1xX216xX61xX6xX26xX216xX57xX1xX26xXdxX216xX61xX6xXaaxX216xX7xX1cxX4xX216xX11fxX6xX15xX1xX216xXexX26xX15xX37xX216xX1xX26xXbxX65xX2xX24axX18xX287xX287xX259xX50xX1xXexX11fxXaxX12xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX13xX33xX3xX20xX7e1xXdxX3xX11fxXd8xXdxX3xXbxX1xX38xX14xX15xX37xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX5xXcbxX15xX1xX3xX20xX27xX26xX34xX3xX57xX1xX14xXdxX3xX61xX41dxXaaxX3xX7xX3dxX4xX3xX11fxX27xX15xX1xX3xXexX7e1xX15xX37xX3xX1xXeaxXbxX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexXd3xX26xX15xX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX1a22xX1xX1c8xXexX3xX26fxXdxX507xX1cxX3xXexX27xXdxX3xX26fxX1cxX7e1xXdxX3xX5xX33xX11fxX3xXc3xXdxXc0xX4xX3xXc3xXd8xXdxX3xX1xX1cxXaaxXc0xX15xX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX13xX33xX3xXc3xXb6xX3xX57xX59xXexX3xXb3xX1cxX18fxX3xXcaxX5exXaaxX3xX61xX10axX15xX37xX3xX15xX352xX15xX37xX3xXexX1xX352xX15xX3xX11fxXd8xXdxX3xXfcxX40bxXcxX48axX104xX3xXc3xX33xX3xXexX1xX10axX4xX3xX1xXdxXc0xX15xX3xX40bxX37xX1xXd0xX3xXb3xX1cxXaaxX59xXexX3xXcxXd3xX1cxX15xX37xX3xX38xX14xX15xX37xX3xX24axX3xXfcxX57xX1xX503xX6xX3xX374xX3ffxX3ffxX104xX3xX4xX1xXdxXb6xX1cxX3xX15xX6xXaaxX34xX3xX134xXafxX3xXexX1xX38xX3xXcxXa54xX15xX1xX3xXa9xXaaxX3xX8c1xX349xX3xX590xXaf1xX15xX1xX3xXf82xX14xX15xX3xX37xX1xXdxX3xX15xX1xX41dxX15xX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX13xX33xX3xX20xXcbxX3xX4xX503xX3xX20xX7e1xXdxX3xX11fxXd8xXdxX3xXexXd3xX26xX15xX37xX3xXbxX1xX38xX14xX15xX37xX3xXexX1xX3dxX4xX3xX5xXcbxX15xX1xX3xX20xX27xX26xX34xX3xX57xX1xX14xXdxX3xX61xX41dxXaaxX3xX7xX3dxX4xX3xX11fxX27xX15xX1xX3xX4xX18fxX3xX1xXc0xX3xXexX1xX21xX15xX37xX3xX4xX1xXafxX15xX1xX3xXexXd3xXd0xX3xXc3xX33xX3xXexX26xX33xX15xX3xXexX1xX507xX3xX15xX1xX5exX15xX3xX61xX5exX15xX50xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX61xXdxXc3xX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX374xXcbxX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xXc3xXd8xXdxX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX61xX5exX15xX21cxX3x118b1xdcf1xX3xXc3xX38xXd8xX15xX37xX3xXexX5exX11fxX3xXexX38xX34xX3xX37xXdxX18fxXdxX3xXb3xX1cxXaaxX59xXexX3xXexX416xX15xX3xX20xX9d7xX15xX37xXaxX3xX1xXd3xX10xX33cxX9xXaxX65xX4xX1xXdxX15xX1xX216xXb3xX1cxXaaxX10xX15xX65xXcaxX6xX216xX61xX26xXdxX216xXexX1xX26xX6xXdxX216xXc3xX26xXdxX216xX15xX37xX1cxX26xXdxX216xX61xX6xX15xX216xX37xX26xX216xXc3xX1cxX26xX15xX37xX216xXexX6xX11fxX216xXexX1cxX216xX37xXdxX6xXdxX216xXb3xX1cxXaaxX10xXexX216xXexX26xX15xX216xX61xX26xX15xX37xX65xX2xX24axX18xX24cxX17axX11bxX50xX1xXexX11fxXaxX12xX0xXdxX11fxX37xX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX65xX11fxX10xX61xXdxX6xX65xX2xX11bxX18xX65xX15xX10xX243xX7xX65xX2xX282xX17axX24axX65xX2xX18xX24cxX61xX11bxX11bxX2xX17axX17axX17axX17axXexX11bxX17axX24axX24axX5xX17axX216xX24axX287xX61xX18xX18xX51xX18xX11bxX24cxX282xXexX51xX2xX259xX282xX5xX17axX216xX6xX50xX2adxXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX18xX3xX4xX1cxX1dxX4xX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xX2axX3xXcxX1xX27xX4xX1xX3xX13xX33xX34xX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX20xX3dxX15xX37xX3xX20xX42xX1cxX3xX5xX46xX15xX37xX3xX15xX37xX1xX10xX3xX2xX50xX51xX18xX18xX3xX55xX3xX57xXdxX59xX15xX3xX15xX1xX5exX15xX3xX61xX5exX15xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX61xXdxXc3xX12xX0xX7xXexXd3xX26xX15xX37xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX374xXcbxX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xXc3xXd8xXdxX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX61xX5exX15xX21cxX3xX26c1xX26c2xX3xXc3xX38xXd8xX15xX37xX3xXexX5exX11fxX3xXexX38xX34xX3xX37xXdxX18fxXdxX3xXb3xX1cxXaaxX59xXexX3xXexX416xX15xX3xX20xX9d7xX15xX37xXaxX3xX1xXd3xX10xX33cxX9xXaxX65xX4xX1xXdxX15xX1xX216xXb3xX1cxXaaxX10xX15xX65xXcaxX6xX216xX61xX26xXdxX216xXexX1xX26xX6xXdxX216xXc3xX26xXdxX216xX15xX37xX1cxX26xXdxX216xX61xX6xX15xX216xX37xX26xX216xXc3xX1cxX26xX15xX37xX216xXexX6xX11fxX216xXexX1cxX216xX37xXdxX6xXdxX216xXb3xX1cxXaaxX10xXexX216xXexX26xX15xX216xX61xX26xX15xX37xX65xX2xX24axX18xX24cxX17axX11bxX50xX1xXexX11fxXaxX12xX374xXcbxX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xXc3xXd8xXdxX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX61xX5exX15xX21cxX3xX26c1xX26c2xX3xXc3xX38xXd8xX15xX37xX3xXexX5exX11fxX3xXexX38xX34xX3xX37xXdxX18fxXdxX3xXb3xX1cxXaaxX59xXexX3xXexX416xX15xX3xX20xX9d7xX15xX37xX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexXd3xX26xX15xX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX433xX590xX21xXdxX3xXexX1xX26xX27xXdxX3xXc3xXd8xXdxX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX61xX5exX15xX3xXexX13bxX15xX37xX3xXexX1xX352xX15xX34xX3xX20xX503xX3xX5xX33xX3xX5xX472xX4xX3xX4xX1c8xX15xX3xX26fxX1dxX3xX20xX38xXeaxX4xX3xX5xX46xX15xX37xX3xX15xX37xX1xX10xX3xX15xX1xX93xX15xX37xX3xXexXdxX59xX15xX37xX3xX15xX503xXdxX3xXexX1xX799xX15xX37xX3xXexX1xX46xX15xX34xX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX20xX10axX15xX37xX3xX15xX1xXdxXb6xX1cxX3xXexX5exX11fxX3xXexX38xX3xX4xXa9xX6xX3xX15xX37xX38xX39xXdxX3xX61xX5exX15xX3xXc3xX33xX3xX15xX1xX93xX15xX37xX3xXc3xX38xXd8xX15xX37xX3xX11fxX46xX4xX3xXexX13bxX3xX4xX14xX3xX7xX2axX50xX3xX590xX5exXaaxX3xXexX1xX10axX4xX3xX7xX10axX3xX5xX33xX3xX15xX1xX1cxX3xX4xX42xX1cxX3xXexX1xX352xX15xX37xX3xXexXdxX15xX3xX57xX1xX352xX15xX37xX3xXexX1xX507xX3xXexX1xXdxX59xX1cxX3xX20xX507xX3xX4xX503xX3xXexX1xX507xX3xXexX1xX10axX4xX3xX1xXdxXc0xX15xX3xXexX21xXexX3xX1xX14xX15xX3xX15xX1xXdxXc0xX11fxX3xXc3xX837xX3xX4xX1xXafxX15xX1xX3xXexXd3xXd0xX3xX4xXa9xX6xX3xX20xXd0xX6xX3xXbxX1xX38xX14xX15xX37xX43cxX216xX3xX134xXafxX3xXexX1xX38xX3xX590xX18fxX15xX37xX3xXa9xXaaxX3xXcaxXcbxX3xX360xXdxXc0xXexX3xX374xX1cxXaaxX349xX15xX3xXfcxXcxX1xX27xX4xX1xX3xX13xX33xX34xX3xX13xX33xX3xXcxX101xX15xX1xX104xX3xX1a22xX1xX27xX11fxX3xX40bxX6xX11fxX3xc75axX15xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xc8b7xX50xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX61xXdxXc3xX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX65xX1cxX5xX12xX0xX61xXdxXc3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXd3xXaxX12xX0xX65xX61xXdxXc3xX12xX0xX65xX61xXdxXc3xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a4fxX1cxXexX1xX26xXd3xXaxX12xX48axX6xXdxX3xXcxX1xXa9xXaaxX0xX65xXbxX12
Mai Thủy