Hà Tĩnh chỉ đạo xử lý tình trạng sử dụng lòng, lề đường làm sân phơi, tuốt lúa
(Baohatinh.vn) - Tình trạng dùng lòng, lề đường làm nơi tuốt lúa, phơi rơm rạ diễn ra phổ biến trên địa bàn Hà Tĩnh mỗi khi bước vào các vụ thu hoạch lúa.
cc1axf8d1x10b15x18751x17a2fx1098exfe30x119f7x11ccfxX7xe150x15555xf0bax17aadxec2dxde21xX5xdb92xXaxcd61x12da3x1098axX3xXcx152b4x12f48xX1xX3xX4xX1x11006xX3xec58x11736x13f89xX3xfb04x125ffxX3xX5x11273xX3xXexefb4xX18xX1xX3xXex15cb2xX20xX18x140afxX3xX7xX24xX3x148e4x13335xX18xX32xX3xX5x129d5xX18xX32x13c26xX3xX5x1391cxX3xX1fx109f0x166dexX18xX32xX3xX5xX14x1353axX3xX7x1745axX18xX3xXbxX1x1007exXdxX40xX3xXex13e66x14aaaxXexX3xX5xe597xX6xX0xfe16xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX37xXaxX12xXcxX2axX18xX1xX3xXexX2fxX20xX18xX32xX3xX37xdff5xX18xX32xX3xX5xX3dxX18xX32xX40xX3xX5xX43xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX3xX5xX14xX4dxX3xX18xX55xXdxX3xXexX5axX5bxXexX3xX5xX5fxX6xX40xX3xXbxX1xX55xXdxX3xX2fxX55xX4dxX3xX2fxX20xX3xX37xXdx18939xX18xX3xX2fxX6xX3xXbxX1x10f1fxX3x152eexXdxfaaexX18xX3xXexX2fx106caxX18xX3xX1fxea6bxX6xX3xXc0xX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4dx129b6xXdxX3xe7acxX1xXdxX3xXc0xX46x11e39xX4xX3x12516xX14xX21xX3xX4x181b9xX4xX3xXe7xX38xX3xXexX1xX5axX3xX1xX21xX20xX4xX1xX3xX5xX5fxX6x13063xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx144fdxX10xX18xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX4dxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10fxX10xX18xXexX10xX2fxX3xX37xXexX1xX5axX4dxXc0xXaxX3xX7xXex10d69xX5xX10xX9xXax12040xXdxX37xXexX1x1308exX3x11359xX2x17275xXbxX23xe882xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX13fxX3xf361xX2xe121xXbxX23xX146xX3xX4dxX6xX2fxX32xXdxX18xX13fxX3xX152xXbxX23xX3xX6xX5axXexX21xX146xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13fxX62xX62xXdxXffxXc0xX6xX21xX1xX6xXexXdxX18xX1xXffxXe7xX18xX62xX18xX10xX13axX7xX62xX2x164a5x173aaxX152xX62xX2xX152xX141xX37xX143xX2xX18cxX18cxX152xX2x122c1xXex1576exX18cxX19bxX141xX5xX18cxXffx14a6bxXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xXexX2fxX20xX18xX32xX3xX7xX24xX3xX37xX38xX18xX32xX3xX5xX3dxX18xX32xX40xX3xX5xX43xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX3xX5xX14xX4dxX3xX7xX50xX18xX3xXbxX1xX55xXdxX40xX3xXexX5axX5bxXexX3xX5xX5fxX6xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX6xXbxXexXdxX21xX18xXaxX3xX7xXexX135xX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexeb74xX6xX5xXdxX32xX18xX13fxX3xX4xX10xX18xXexX10xX2fxX146xXaxX12x15485xX20xX18xX3xXbxX1xX55xXdxX40xX3xXexX5axX5bxXexX3xX5xX5fxX6xX3xXexX2fxXc7xX18xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX3xXexXdxX43xX4dxX3x1082axX18xX3xX18xX32xX5axX135xX3xX4xX55xX3xXexX6xXdxX3xX18xX20xX18xX3xX32xXdxX6xX21xX3xXexX1xcf44xX18xX32xX40xX3xX4dx15c96xXexX3xX4dx116b6xX3x14061xX5axX6xX18xX3xX1fxX26fxX3xXexX1xXcbxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11202xX21xX37xX135xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1fxX6xX18xX32xX3xXc0x131b2xXexX3xX1fx16f27xX5axX3xXc0xX46xXe4xX4xX3xXe7xX14xX21xX3xXe7xX38xX3xXexX1xX5axX3xX1xX21xX20xX4xX1xX3xX5xX5fxX6xX3xX1x12fc5xX3xXexX1xX5axX146xX3xX27bxX5axX6xX3xXdexXdxd432xX4dxX3xXexX2fxX6xX40xX3xXexX2axX18xX1xX3xXexX2fxX20xX18xX32xX3xX37xX83xX18xX32xX3xX5xX3dxX18xX32xX40xX3xX5xX43xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX3xX5xX14xX4dxX3xX18xX55xXdxX3xXexX5axX5bxXexX3xX5xX5fxX6xX40xX3xXbxX1xX55xXdxX3xX2fxX55xX4dxX3xX2fxX20xX3xX1fxd6adxX3xX23xX5axX275xXexX3xX1xXdxd764xX18xX3xXdexX1xXecxX3xXbxX1xXbexX3xXc0xXdxXc2xX18xX3xXexX2fxXc7xX18xX3xX4dx10c36xXexX3xX7xX5bxX3xXexX5axX135xXc2xX18xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX40xX3xX18xX1xX275xXexX3xX5xX14xX3xX1fxXcbxX6xX3xXc0xX14xX18xX3xX1xX5axX135xX327xX18xX3xX10fxX255xX4dxX3x182e4xX5axX135xXc7xX18xX3x14c93xX1fxXdxX2d8xX18xX3xX1xX2axX18xX1xX3xX18xX1xX46xX3xXexX5axX135xXc2xX18xX3x16e82x1541axX2xX143xX295xX3xX1fxX21xX20xX18xX3xX27bxX5axX6xX3xX23xX31exX3xX10fxX255xX4dxX3xe9c5xX46xX55xX18xX32xX40xX3xX385xX386xX18bxX10fxX3xX1fxX21xX20xX18xX3xX27bxX5axX6xX3xX23xX31exX3xX10fxX255xX4dxX3x15e2fxX1xX5fxX4xX40xX3xX10fxX255xX4dxX3xXcxX1x17586xX18xX32xX146xX3xX385xX386xX2xX3xX1fxX21xX20xX18xX3xX27bxX5axX6xX3xX10fxX255xX4dxX3xXcxX2fxX5axX18xX32xX40xX3xX10fxX255xX4dxX3xXcxX1xXcbxX18xX1xXffxXffx1139bxX146xX3xX4xXecxX4xX3xX1fxXcbxX6xX3xXbxX1xX46xX55xX18xX32xX3xXdexX1xXecxX4xX3xXc0xX2a9xXexX3xX1fxX2adxX5axX3xXc0xX46xXe4xX4xX3xXe7xX14xX21xX3xXe7xX38xX3xXexX1xX5axX3xX1xX21xX20xX4xX1xX40xX3xX37x17ecfxX3xXc0xXecxX21xX3xXexX2axX18xX1xX3xX1xX2axX18xX1xX3xXe7xXdxX3xXbxX1xX20xX4dxX3xX7xefd2xX3xX37xXdxXb6xX18xX3xX2fxX6xX3xX18xX32xX1xXdxXc7xX4dxX3xXexX2fxdb0axX18xX32xX3xX18xXc2xX5axX3xXdexX1xX26fxX18xX32xX3xX4x17fbaxX3xX32xXdx117e5xXdxX3xXbxX1xXecxXbxX3xX1x16960xX5axX3xX1xXdxX327xX5axX3xXe7xX14xX3xXdexXcbxXbxX3xXexX1xX47xXdxXffxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX10xX18xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX4dxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10fxX10xX18xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX135xX5xX10xX9xXaxX13axXdxX37xXexX1xX13fxX3xX141xX2xX143xXbxX23xX146xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX13fxX3xX150xX2xX152xXbxX23xX146xX3xX4dxX6xX2fxX32xXdxX18xX13fxX3xX152xXbxX23xX3xX6xX5axXexX21xX146xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13fxX62xX62xXdxXffxXc0xX6xX21xX1xX6xXexXdxX18xX1xXffxXe7xX18xX62xX18xX10xX13axX7xX62xX2xX18bxX18cxX152xX62xX2xX152xX141xX37xX143xX2xX18cxX18cxX152xX2xX199xXexX141xX18cxX199xX143xX5xX150xXffxX1a2xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xXexX2fxX20xX18xX32xX3xX7xX24xX3xX37xX38xX18xX32xX3xX5xX3dxX18xX32xX40xX3xX5xX43xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX3xX5xX14xX4dxX3xX7xX50xX18xX3xXbxX1xX55xXdxX40xX3xXexX5axX5bxXexX3xX5xX5fxX6xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX6xXbxXexXdxX21xX18xXaxX12x10b7fxXecxX135xX3xXexX5axX5bxXexX3xX4xX1xX2a9xX18xX3xX18xX32xX6xX18xX32xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX3xX4xX461xX18xX3xXexX2fx16cfdxX3xX32xXdxX6xX21xX3xXexX1xX26fxX18xX32xXffxX3xdc69xX18xX1xX3x104cdx1548fxX4xX3xXcxX1xXdxX327xX18xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX295xX21xX37xX135xXaxX12xX5bfxX2d8xX3xX1xX20xX18xX3xX4xX1xXc2xX3xXexX2axX18xX1xX3xXexX2fxX20xX18xX32xX3xXe7xXdxX3xXbxX1xX20xX4dxX3xXe7xX14xX3xXdexX1xX26fxX18xX32xX3xX1fxX2d8xX3xX23xX255xX135xX3xX2fxX6xX3xXexX6xXdxX3xX18xX20xX18xX3xX32xXdxX6xX21xX3xXexX1xX26fxX18xX32xX3xX37xX21xX3xXbxX1xX55xXdxX3xX2fxX55xX4dxX3xX2fxX20xX3xXexX2fxXc7xX18xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX3xXc0xX33dxX40xX3xX295xX6xX18xX3xf2c5xXcx101e8xXcxX3xXexX1dxX18xX1xX3xXe7xeaeaxX6xX3xX4xX45dxX3xX4xX26fxX18xX32xX3xXe7xX3c3xX18xX3xX1fxX43xX3xX18xX32xX1xXcbxX3x10390xX295xX232xX39bxX3xX4xXecxX4xX3xX1xX5axX135xX327xX18xX40xX3xXexX1xXcbxX3xX23xX31exX40xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX5bxX40xX3xX4xXecxX4xX3xX4xX55xX3xX27bxX5axX6xX18xX3xX1fxX55xX18xX3xXe7xXcbxX3xX4xX45dxX3xX5xXdxXc7xX18xX3xX27bxX5axX6xX18xX3xXexX50xX4dxX3xXexX2fxXdxX2d8xX18xX3xXdexX1xX6xXdxX3xXexX1xX422xX4xX3xX1xXdxX327xX18xX3xX4xXecxX4xX3xX18xX33dxXdxX3xX37xX5axX18xX32xX3xX7xX6xX5axX13fxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX295xX21xX37xX135xXaxX12xX665xX295xX232xX39bxX3xX4xXecxX4xX3xX1xX5axX135xX327xX18xX40xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX5bxX40xX3xXexX1xXcbxX3xX23xX31exX3xX4xX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX665xX295xX232xX39bxX3xX4xXecxX4xX3xX23xX31exX40xX3xXexX1xXcbxX3xXexX2fxX275xX18xX40xX3xX5xX422xX4xX3xX5xX46xddbcxX18xX32xX3xX4xX26fxX18xX32xX3xX6xX18xX3xX4xX275xXbxX3xX1xX5axX135xX327xX18xX40xX3xX4xX275xXbxX3xX23xX31exX3xXexX3c3xX18xX32xX3xX4xX46xX47xX18xX32xX3xX4xX26fxX18xX32xX3xXexXecxX4xX3xXdexXdxX2d8xX4dxX3xXexX2fxX6xX40xX3xXexX1xX10xX21xX3xX37x156e5xXdxX3xXexX2fxXc7xX18xX3xX4xXecxX4xX3xXexX5axX135xXc2xX18xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX3xX1fxXdxX3xX27bxX5axX6xX3xX1fxXcbxX6xX3xXc0xX14xX18xX40xX3xXexX5axX135xXc7xX18xX3xXexX2fxX5axX135xX43xX18xX40xX3xX18xX1xX2a9xX4xX3xX18xX1xX5adxX3xXc0xX14xX3xX4xX21xX18xX3xX18xX1xX50xX18xX3xX37xX50xX18xX40xX3xX1fx14c12xX4xX3xXc0xXdxX327xXexX3xX5xX14xX3xX4xXecxX4xX3xX1xX33dxX3xX37xX50xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7xX5bxX18xX32xX3xX1xX6xXdxX3xXc0xXc7xX18xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX3xXdexX1xX26fxX18xX32xX3xX7xX24xX3xX37xX38xX18xX32xX3xX5xX3dxX18xX32xX40xX3xX5xX43xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX3xX1fxX2d8xX3xX5xX14xX4dxX3xX7xX50xX18xX3xXbxX1xX55xXdxX40xX3xXexX5axX5bxXexX3xX5xX5fxX6xX146xX3xX4xX45dxX3xXc0xXdxX327xX18xX3xXbxX1xXecxXbxX3xX23xX24xX3xX5xX27xX3xX18xX32xX1xXdxXc7xX4dxX3xX1fxX5bxXdxX3xXe7xXe4xXdxX3xX4xXecxX4xX3xXexX2fxX46xX47xX18xX32xX3xX1xX72exXbxX3xX4xX5bxX3xXexX2axX18xX1xX3xXe7xXdxX3xXbxX1xX20xX4dxX40xX3xX4xX45dxX3xXexX1xX2d8xX3xX5x14c08xXbxX3xX1xf765xX3xX7xX55xX3xXdexX1xX5adxXdxX3xXexX5bxX3xX1xX2axX18xX1xX3xX7xX422xX3xX1fxX5bxXdxX3xXe7xXe4xXdxX3xXexX2fxX46xX47xX18xX32xX3xX1xX72exXbxX3xX1fxX5bxXexX3xX2fxX55xX4dxX3xX2fxX20xX3xX5xX14xX4dxX3xX1xX46xX3xX1xcee1xX18xX32xX3xXdexXc2xXexX3xX4xX275xX5axX3xX1xX20xX3xXexX2adxX18xX32xX3xX32xXdxX6xX21xX3xXexX1xX26fxX18xX32xX3xX1xX21xX7c1xX4xX3xX4xX1xX10xX3xX4xX1xX2a9xX18xX3xX32xX20xX4xX1xX3xX1fxXecxX3xX7xX14xX21xX3xXe7xX2cbxX3xX1fxX2d8xX3xX4xX1xXdxXc2xX4dxX3xX37xX38xX18xX32xX3xX5xX3dxX18xX32xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX3xXbxX1xX55xXdxX3xX5xX5fxX6xX3xX32xX50xX135xX3xXexX6xXdxX3xX18xX20xX18xX3xX32xXdxX6xX21xX3xXexX1xX26fxX18xX32xXffxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX295xX21xX37xX135xXaxX12xX10fxX26fxX18xX32xX3xX6xX18xX3xXexX1dxX18xX1xX3xX4xX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX5xX422xX4xX3xX5xX46xX72exX18xX32xX3xX10fxd339xX645xXcxX40xX3xX4xX26fxX18xX32xX3xX6xX18xX3xX4xXecxX4xX3xX1xX5axX135xX327xX18xX40xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX5bxX40xX3xXexX1xXcbxX3xX23xX31exX3xXexX1xX46xX47xX18xX32xX3xX23xX5axX135xXc7xX18xX3xXdexXdxX2d8xX4dxX3xXexX2fxX6xX40xX3xXbxX1xXecxXexX3xX1xXdxX327xX18xX40xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX3xX18xX32xX1xXdxXc7xX4dxX3xX4xXecxX4xX3xXexX2fxX46xX47xX18xX32xX3xX1xX72exXbxX3xX7xX24xX3xX37xX38xX18xX32xX3xX5xX3dxX18xX32xX3xX5xX43xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX3xX1fxX2d8xX3xXexX5axX5bxXexX3xX5xX5fxX6xX40xX3xXbxX1xX55xXdxX3xX2fxX55xX4dxX3xX2fxX20xXffxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX295xX21xX37xX135xXaxX12xX95axX5adxX3xX645xXdxX6xX21xX3xXexX1xX26fxX18xX32xX3xXe7xX871xX18xX3xXexX461xXdxX3xX4xX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX5xX422xX4xX3xX5xX46xX72exX18xX32xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX2fxX6xX3xX95axX5adxX3xX645xXcx14c97xXcxX3xXbxX1xX5bxXdxX3xX1xX72exXbxX3xXa3dxX3c3xX18xX3xXbxX1xX3dxX18xX32xX3xX295xX6xX18xX3xX643xXcxX645xXcxX3xXexX1dxX18xX1xX3xXdexXdxX2d8xX4dxX3xXexX2fxX6xX40xX3xX1fxXecxX18xX1xX3xX32xXdxXecxX3xXexX2axX18xX1xX3xX1xX2axX18xX1xX3xXe7xXdxX3xXbxX1xX20xX4dxX3xXe7xX14xX3xX7xX422xX3xXe7xX14xX21xX3xX4xX5axX33dxX4xX3xXexX2fxXdxX2d8xX18xX3xXdexX1xX6xXdxX3xXexX1xX422xX4xX3xX1xXdxX327xX18xX3xX4xf5aaxX6xX3xX4xX1xf305xX18xX1xX3xX27bxX5axX135xX43xX18xX3xX4xXecxX4xX3xX1fxXcbxX6xX3xXbxX1xX46xX55xX18xX32xX40xX3xX4xXecxX4xX3xX4xX55xX3xX27bxX5axX6xX18xX3xX5xXdxXc7xX18xX3xX27bxX5axX6xX18xX146xX3xXexX2fxXc7xX18xX3xX4xX55xX3xX7xX5adxX3xX1fxX45dxX3xXc0xXecxX21xX3xX4xXecxX21xX3xX665xX295xX232xX39bxX3xXexX1dxX18xX1xX3xXbxX1xXc7xX3xXc0xX2axX18xX1xX3xX4xXecxX4xX3xX1fxX55xX18xX3xXe7xXcbxX3xXdexX1xX26fxX18xX32xX3xXexX2fxXdxX2d8xX18xX3xXdexX1xX6xXdxX3xXe7xX14xX3xX1fxX2d8xX3xX23xX255xX135xX3xX2fxX6xX3xXe7xXdxX3xXbxX1xX20xX4dxX3xX18xX1xXdxX43xX5axXffxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX295xX21xX37xX135xXaxX12xX5bfxX43xX3xX18xX32xX1xXcbxX3xX10fxX38xX4xX3xX385xX5axX461xX18xX3xX5xX27xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX3xXc0xX33dxX3x1448exXb73xX3xX27bxX5axX6xX18xX3xXexX50xX4dxX3xX4xX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX5xX422xX4xX3xX5xX46xX72exX18xX32xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX2fxX6xX3xX10fxX1xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX27bxX5axX461xX18xX3xX5xX27xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX3xXc0xX33dxX3xXb73xXb73xXffx1684fxX40xX3xX4xXecxX4xX3xX1fxX55xX18xX3xXe7xXcbxX3xX27bxX5axX461xX18xX3xX5xX27xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX3xXc0xX33dxX3xXexX3c3xX18xX32xX3xX4xX46xX47xX18xX32xX3xX4xX26fxX18xX32xX3xXexXecxX4xX3xXexX5axX2adxX18xX3xXexX2fxX6xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX3xX4xXecxX4xX3xXexX2fxX46xX47xX18xX32xX3xX1xX72exXbxX3xXe7xXdxX3xXbxX1xX20xX4dxX40xX3xXexX2fxXc7xX18xX3xX4xXecxX4xX3xXexX5axX135xXc2xX18xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX3xXexX1xX5axX33dxX4xX3xXbxX1xX20xX4dxX3xXe7xXdxX3xX4dxX2axX18xX1xX3xX27bxX5axX461xX18xX3xX5xX27xX40xX3xXbxX1xX5bxXdxX3xX1xX72exXbxX3xX4xX1xXab0xX18xX1xX3xX27bxX5axX135xX43xX18xX3xX1fxXcbxX6xX3xXbxX1xX46xX55xX18xX32xX3xXexX2fxX21xX18xX32xX3xXe7xXdxX327xX4xX3xXbxX1xXecxXexX3xX1xXdxX327xX18xX40xX3xXexX5axX135xXc7xX18xX3xXexX2fxX5axX135xX43xX18xX40xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX3xXe7xXdxX3xXbxX1xX20xX4dxXffxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX295xX21xX37xX135xXaxX12xX10fxXecxX4xX3xX4xX55xX3xX27bxX5axX6xX18xX3xXexX2fxX5axX135xX43xX18xX3xXexX1xX26fxX18xX32xX13fxX3xX5bfxX14xXdxX3xX3b7xXcxXcxX13xX3xXexX1dxX18xX1xX40xX3xX295xXecxX21xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX5bxXdxX3xX1xX72exXbxX3xX4xXecxX4xX3xX1fxX55xX18xX3xXe7xXcbxX3xX4xX45dxX3xX5xXdxXc7xX18xX3xX27bxX5axX6xX18xX3xX4xX461xX18xX1xX3xXc0xXecxX21xX3xXe7xX43xX3xX18xX32xX5axX135xX3xX4xX55xX3xXexX6xXdxX3xX18xX20xX18xX3xX32xXdxX6xX21xX3xXexX1xX26fxX18xX32xX3xX37xX21xX3xXexX5axX5bxXexX3xX5xX5fxX6xX40xX3xXbxX1xX55xXdxX3xX2fxX55xX4dxX3xX2fxX20xX3xXexX2fxXc7xX18xX3xX4xXecxX4xX3xXexX5axX135xXc2xX18xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX146xX3xX1fxX3c3xX18xX32xX3xXexX461xXdxX3xX18xX1xX46axX18xX32xX3xX1xX2axX18xX1xX3xX461xX18xX1xX3xXe7xXdxX3xXbxX1xX20xX4dxX3xXexX20xXdxX3xX4xXecxX4xX3xXexX5axX135xXc2xX18xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX40xX3xX1fxXcbxX6xX3xXbxX1xX46xX55xX18xX32xX3xX4xX38xX3xXexX1xX2d8xX3xX1fxX2d8xX3xX18xX50xX18xX32xX3xX4xX6xX21xX3xX1xXdxX327xX5axX3xX27bxX5axX461xX3xXexX5axX135xXc7xX18xX3xXexX2fxX5axX135xX43xX18xX3xXe7xX14xX3xX5xX14xX4dxX3xX4xX3c3xX18xX3xX4xX5c0xX3xX1fxX2d8xX3xX4xXecxX4xX3xX4xX55xX3xX27bxX5axX6xX18xX3xX4xX1xX5c0xX4xX3xX18xX3c3xX18xX32xX3xX4xX45dxX3xXc0xXdxX327xX18xX3xXbxX1xXecxXbxX3xX23xX24xX3xX5xX27xX3xX1fxX5bxXdxX3xXe7xXe4xXdxX3xX4xXecxX4xX3xX4xXecxX3xX18xX1xX50xX18xX40xX3xXexXbexX3xX4xX1xX5c0xX4xX3xX4xX45dxX3xX5xXdxXc7xX18xX3xX27bxX5axX6xX18xXffxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX295xX21xX37xX135xXaxX12xXa3dxX3c3xX18xX3xXbxX1xX3dxX18xX32xX3xX295xX6xX18xX3xX643xXcxX645xXcxX3xXexX1dxX18xX1xX3xX4xX45dxX3xX18xX1xXdxX327xX4dxX3xXe7xX38xX3xXdexXdxX2d8xX4dxX3xXexX2fxX6xX40xX3xX1fxX26fxX18xX3xX1fxX5bxX4xX3xXe7xXdxX327xX4xX3xXexX1xX422xX4xX3xX1xXdxX327xX18xX3xX4xXaabxX6xX3xX4xXecxX4xX3xX1fxXcbxX6xX3xXbxX1xX46xX55xX18xX32xX40xX3xX1fxX55xX18xX3xXe7xXcbxX146xX3xX1fxX46xX6xX3xXexXdxXc7xX5axX3xX4xX1xXab0xX3xX18xX14xX135xX3xX5xX14xX3xXexXdxXc7xX5axX3xX4xX1xXab0xX3xX27bxX5axX6xX18xX3xXexX2fxX44exX18xX32xX3xX1fxX2d8xX3xX23xXc2xXbxX3xX5xX21xX20xXdxX40xX3xXc0xX2axX18xX1xX3xX23x1316fxXexX3xXexX1xXdxX3xX1fxX5axX6xX3xX4xX26fxX18xX32xX3xXexXecxX4xX3xX1fxX461xX4dxX3xXc0xX461xX21xX3xX643xXcxX645xXcxX3xX18xX3c3xX4dxX3xX18cxX152xX2xX18bxXffxX0xX62xXbxX12xX0xX37xXdxXe7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX37xX2fxX10xX5xX6xXexX10xX37xXaxX12xX0xX7xXexX2fxX21xX18xX32xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxXc7xX18xX3xX27bxX5axX6xX18xX13fxX0xX62xX7xXexX2fxX21xX18xX32xX12xX0xX5axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX221xXexX1xX5axX4dxXc0xX221xX6xX18xX37xX221xX7xX6xXbxX21xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX665xX295xX232xX39bxX3xXexX1dxX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX3xX18xX32xX1xXdxXc7xX4dxX3xX18xX20xX18xX3xXexX5axX5bxXexX3xX5xX5fxX6xX40xX3xXbxX1xX55xXdxX3xX2fxX55xX4dxX3xX2fxX20xX3xXexX2fxXc7xX18xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xXaxX3xX1xX2fxX10x165f5xX9xXaxX62xX6xX18xX221xX18xXdxX18xX1xX221xXexX2fxX6xXexX221xXexX5axX62xX5axXc0xX18xX37xX221xXexXdxX18xX1xX221xX1xX6xX221xXexXdxX18xX1xX221xX4xX1xXdxX221xX37xX6xX21xX221xX23xX5axX221xX5xX135xX221xX18xX32xX1xXdxX10xX4dxX221xX18xX6xX18xX221xXexX5axX21xXexX221xX5xX5axX6xX221xXbxX1xX21xXdxX221xX2fxX21xX4dxX221xX2fxX6xX221xXexX2fxX10xX18xX221xX37xX5axX21xX18xX32xX62xX2xX143xX150xX19bxX19bxX199xXffxX1xXexX4dxXaxX12xX0xXdxX4dxX32xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX62xX4dxX10xX37xXdxX6xX62xX2xX18cxX152xX62xX18xX10xX13axX7xX62xX2xX18bxX18cxX2xX62xX199xX199xX37xX2xX2xX150xX143xX19bxX2xX143xXexX18cxX18cxX150xX2xX5xX152xXffxX1a2xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xXexX2fxX20xX18xX32xX3xX7xX24xX3xX37xX38xX18xX32xX3xX5xX3dxX18xX32xX40xX3xX5xX43xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX3xX5xX14xX4dxX3xX7xX50xX18xX3xXbxX1xX55xXdxX40xX3xXexX5axX5bxXexX3xX5xX5fxX6xXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX37xXdxXe7xX12xX0xX7xXexX2fxX21xX18xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX665xX295xX232xX39bxX3xXexX1dxX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX3xX18xX32xX1xXdxXc7xX4dxX3xX18xX20xX18xX3xXexX5axX5bxXexX3xX5xX5fxX6xX40xX3xXbxX1xX55xXdxX3xX2fxX55xX4dxX3xX2fxX20xX3xXexX2fxXc7xX18xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xXaxX3xX1xX2fxX10xXfb5xX9xXaxX62xX6xX18xX221xX18xXdxX18xX1xX221xXexX2fxX6xXexX221xXexX5axX62xX5axXc0xX18xX37xX221xXexXdxX18xX1xX221xX1xX6xX221xXexXdxX18xX1xX221xX4xX1xXdxX221xX37xX6xX21xX221xX23xX5axX221xX5xX135xX221xX18xX32xX1xXdxX10xX4dxX221xX18xX6xX18xX221xXexX5axX21xXexX221xX5xX5axX6xX221xXbxX1xX21xXdxX221xX2fxX21xX4dxX221xX2fxX6xX221xXexX2fxX10xX18xX221xX37xX5axX21xX18xX32xX62xX2xX143xX150xX19bxX19bxX199xXffxX1xXexX4dxXaxX12xX665xX295xX232xX39bxX3xXexX1dxX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX3xX18xX32xX1xXdxXc7xX4dxX3xX18xX20xX18xX3xXexX5axX5bxXexX3xX5xX5fxX6xX40xX3xXbxX1xX55xXdxX3xX2fxX55xX4dxX3xX2fxX20xX3xXexX2fxXc7xX18xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexX2fxX21xX18xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX37xXaxX12xXcxX1xX6xX135xX3xX4dxX7c1xXexX3xX665xX295xX232xX39bxX3xXexX1dxX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX40xX3xX3b7xX1xX45dxX3xX10fxX1xXaabxX3xXexXcbxX4xX1xX3xX39bxX46xX55xX18xX32xX3xXcxX275xXexX3xXcxX1xX2a9xX18xX32xX3xXe7xX64exX6xX3xXdexX27xX3xXe7xX3c3xX18xX3xXc0xX461xX18xX3xX4xX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX4xXecxX4xX3xX18xX32xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX5c0xX4xX3xX18xX3c3xX18xX32xX3xX4xX83xX18xX32xX3xX4xXecxX4xX3xX1fxXcbxX6xX3xXbxX1xX46xX55xX18xX32xX3xXexX3c3xX18xX32xX3xX4xX46xX47xX18xX32xX3xX1fxX461xX4dxX3xXc0xX461xX21xX3xX643xXcxX645xXcxX3xXexX2fxX21xX18xX32xX3xX4dxX83xX6xX3xXexX1xX5axX3xX1xX21xX20xX4xX1xX3xX18xX26fxX18xX32xX3xX7xX461xX18xX40xX3xX18xX1xX275xXexX3xX5xX14xX3xXexX2axX18xX1xX3xXexX2fxX20xX18xX32xX3xX7xX24xX3xX37xX38xX18xX32xX3xX5xX3dxX18xX32xX40xX3xX5xX43xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX3xX5xX14xX4dxX3xX18xX55xXdxX3xXc0xX5axX26fxX18xX3xXc0xXecxX18xX40xX3xXexX5axX5bxXexX3xX5xX5fxX6xX40xX3xXbxX1xX55xXdxX3xX2fxX55xX4dxX3xX2fxX20xXffxX0xX62xXbxX12xX0xX62xX37xXdxXe7xX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3b7xX1xX55xXdxX3xX5xX5fxX6xX3xXexX2fxXc7xX18xX3xX27bxX5axX5bxX4xX3xX5xX33dxX40xX3xX2xX3xXbxX1xX38xX3xX18xX46axX3xXc0xXcbxX3xX23xX10xX3xXexX461xXdxX3xXexX26fxX18xX32xX3xXexX24xX3xX18xX20xX18xXaxX3xX1xX2fxX10xXfb5xX9xXaxX62xX6xX18xX221xX18xXdxX18xX1xX221xXexX2fxX6xXexX221xXexX5axX62xXbxX1xX21xXdxX221xX5xX5axX6xX221xXexX2fxX10xX18xX221xX27bxX5axX21xX4xX221xX5xX21xX221xX2xX221xXbxX1xX5axX221xX18xX5axX221xXc0xXdxX221xX23xX10xX221xXexX6xXdxX221xXexX21xX18xX32xX221xXexX5axX221xX18xX6xX18xX62xX2xX143xX150xX18bxX19bxX18bxXffxX1xXexX4dxXaxX12xX0xXdxX4dxX32xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX62xX4dxX10xX37xXdxX6xX62xX2xX18cxX152xX62xX18xX10xX13axX7xX62xX2xX18bxX18cxX152xX62xX199xX199xX37xX141xX2xX143xX150xX18bxX152xX152xXexX18cxX19bxX18bxX19bxX5xX152xXffxX1a2xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xXexX2fxX20xX18xX32xX3xX7xX24xX3xX37xX38xX18xX32xX3xX5xX3dxX18xX32xX40xX3xX5xX43xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX3xX5xX14xX4dxX3xX7xX50xX18xX3xXbxX1xX55xXdxX40xX3xXexX5axX5bxXexX3xX5xX5fxX6xXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX37xXdxXe7xX12xX0xX7xXexX2fxX21xX18xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3b7xX1xX55xXdxX3xX5xX5fxX6xX3xXexX2fxXc7xX18xX3xX27bxX5axX5bxX4xX3xX5xX33dxX40xX3xX2xX3xXbxX1xX38xX3xX18xX46axX3xXc0xXcbxX3xX23xX10xX3xXexX461xXdxX3xXexX26fxX18xX32xX3xXexX24xX3xX18xX20xX18xXaxX3xX1xX2fxX10xXfb5xX9xXaxX62xX6xX18xX221xX18xXdxX18xX1xX221xXexX2fxX6xXexX221xXexX5axX62xXbxX1xX21xXdxX221xX5xX5axX6xX221xXexX2fxX10xX18xX221xX27bxX5axX21xX4xX221xX5xX21xX221xX2xX221xXbxX1xX5axX221xX18xX5axX221xXc0xXdxX221xX23xX10xX221xXexX6xXdxX221xXexX21xX18xX32xX221xXexX5axX221xX18xX6xX18xX62xX2xX143xX150xX18bxX19bxX18bxXffxX1xXexX4dxXaxX12xX3b7xX1xX55xXdxX3xX5xX5fxX6xX3xXexX2fxXc7xX18xX3xX27bxX5axX5bxX4xX3xX5xX33dxX40xX3xX2xX3xXbxX1xX38xX3xX18xX46axX3xXc0xXcbxX3xX23xX10xX3xXexX461xXdxX3xXexX26fxX18xX32xX3xXexX24xX3xX18xX20xX18xX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexX2fxX21xX18xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX37xXaxX12xXcxX2fxX5axX18xX32xX3xXexXecxX3xXa3dxX770xX3xX10fxX26fxX18xX3xX95axX55xX18xX3xX221xX3xX5bfxX33dxXdxX3xXexX2fxX46xX5adxX18xX32xX3xX5bfxX33dxXdxX3xX10fxX95axX645xXcxX3xX10fxX26fxX18xX32xX3xX6xX18xX3xX1xX5axX135xX327xX18xX3xX10fxX255xX4dxX3xX36axX5axX135xXc7xX18xX3xX370xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3ebxX3xX23xXecxX4xX3xX18xX1xX871xX18xX3xXexX2fxXc7xX18xX3xX1fxXcbxX6xX3xXc0xX14xX18xX3xX1xX5axX135xX327xX18xX3xXe7xX64exX6xX3xX23xX255xX135xX3xX2fxX6xX3xX4dxX33dxXexX3xXe7xX38xX3xXcxX232xX645xXcxX3xX18xX32xX1xXdxXc7xX4dxX3xXexX2fxX44exX18xX32xX3xX5xX14xX4dxX3xX4dxX33dxXexX3xX18xX32xX46xX47xXdxX3xX4xX1xXc2xXexXffxX0xX62xXbxX12xX0xX62xX37xXdxXe7xX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXecxXdxX3xX37xXdxXb6xX18xX3xXexX2axX18xX1xX3xXexX2fxX20xX18xX32xX3xXc0xXdxXc2xX18xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX3xXexX1xX14xX18xX1xXffxXffxXffxX3xX7xX50xX18xX3xXbxX1xX55xXdxfaf9xXaxX3xX1xX2fxX10xXfb5xX9xXaxX62xXc0xX6xX18xX221xX37xX21xX4xX221xXe7xXdxX10xXexX62xXexX6xXdxX221xX37xXdxX10xX18xX221xXexXdxX18xX1xX221xXexX2fxX6xX18xX32xX221xXc0xXdxX10xX18xX221xX37xX5axX21xX18xX32xX221xXexX1xX6xX18xX1xX221xX7xX6xX18xX221xXbxX1xX21xXdxX62xX2xX143xX150xX141xX143xX152xXffxX1xXexX4dxXaxX12xX0xXdxX4dxX32xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX62xX4dxX10xX37xXdxX6xX62xX2xX18cxX152xX62xX18xX10xX13axX7xX62xX2xX18bxX18cxX152xX62xX2xX152xX141xX37xX143xX2xX18cxX18cxX152xX2xX199xXexX19bxX18cxX19bxX141xX5xX18cxXffxX1a2xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX3xX5xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xXexX2fxX20xX18xX32xX3xX7xX24xX3xX37xX38xX18xX32xX3xX5xX3dxX18xX32xX40xX3xX5xX43xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX3xX5xX14xX4dxX3xX7xX50xX18xX3xXbxX1xX55xXdxX40xX3xXexX5axX5bxXexX3xX5xX5fxX6xXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX37xXdxXe7xX12xX0xX7xXexX2fxX21xX18xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXecxXdxX3xX37xXdxXb6xX18xX3xXexX2axX18xX1xX3xXexX2fxX20xX18xX32xX3xXc0xXdxXc2xX18xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX3xXexX1xX14xX18xX1xXffxXffxXffxX3xX7xX50xX18xX3xXbxX1xX55xXdxX160cxXaxX3xX1xX2fxX10xXfb5xX9xXaxX62xXc0xX6xX18xX221xX37xX21xX4xX221xXe7xXdxX10xXexX62xXexX6xXdxX221xX37xXdxX10xX18xX221xXexXdxX18xX1xX221xXexX2fxX6xX18xX32xX221xXc0xXdxX10xX18xX221xX37xX5axX21xX18xX32xX221xXexX1xX6xX18xX1xX221xX7xX6xX18xX221xXbxX1xX21xXdxX62xX2xX143xX150xX141xX143xX152xXffxX1xXexX4dxXaxX12xXcxXecxXdxX3xX37xXdxXb6xX18xX3xXexX2axX18xX1xX3xXexX2fxX20xX18xX32xX3xXc0xXdxXc2xX18xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX3xXexX1xX14xX18xX1xXffxXffxXffxX3xX7xX50xX18xX3xXbxX1xX55xXdxX160cxX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexX2fxX21xX18xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX37xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1fxX6xX18xX32xX3xXc0xX46xXe4xX4xX3xXe7xX14xX21xX3xXexX1xX5axX3xX1xX21xX20xX4xX1xX3xX5xX5fxX6xX3xXe7xX38xX3xX23xX5axX50xX18xXffxX3xXcxX2axX18xX1xX3xXexX2fxX20xX18xX32xX3xX18xX32xX46xX47xXdxX3xX37xX50xX18xX3xX7xX24xX3xX37xX38xX18xX32xX3xX5xX3dxX18xX32xX40xX3xX5xX43xX3xX1fxX46xX47xX18xX32xX3xX1fxX2d8xX3xX5xX14xX4dxX3xX18xX55xXdxX3xXexX5axX5bxXexX3xX5xX5fxX6xX40xX3xXbxX1xX55xXdxX3xX2fxX55xX4dxX3xX2fxX20xX3xXe7xX14xX3xX4xXecxX4xX3xX5xX21xX20xXdxX3xX18xX26fxX18xX32xX3xX7xX461xX18xX3xX5xX20xXdxX3xXexXecxXdxX3xX37xXdxXb6xX18xX160cxX0xX62xXbxX12xX0xX62xX37xXdxXe7xX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX62xX5axX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX643xX5axXexX1xX21xX2fxXaxX12xX3b7xXffxXa3dxX0xX62xXbxX12xX0xX62xX37xXdxXe7xX12
P.V