Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ
Nhiệt độ tại các khu vực này trung bình từ 32-35 độ C.
99fexdadaxcc5cx102bbxbc66xea36xd040xf4c3xed97xX7x113e7xd451x1155bx9b7bxadfexf504xX5x11307xXaxc00dxXcxc253xedfexX3xa7fexd46bxX4xX3x102e7x11df0xX3xefbdx11eb6xX3xX17xX18xX4xX3xXcxab32xe40bx10bdcxd8c6xX3xX1bxX1cxX3xb7bexX27xe446xXexX3xX1xXdx11203xX28xX3xX28xX18xX28xX29xX3xX28xa971xX28xX29xX3xX4xe698xX4xX3xX1bxX1cxX0xfb73xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxececxX10xX6x9ee6xXaxX12xe7ccxX1xXdxX35xXexX3xa334xX1cxX3xXexeb65xXdxX3xX4xeed4xX4xX3xe415xX1xX27xX3xX1exd95axX4xX3xX28xX1fxX15xX3xXexX26xX27xX28xX29xX3xX1bxd4d2xX28xX1xX3xXex10fb7xX3xa36exe16axda77xX89xbbacxX3xX64xX1cxX3xe5faxfd4dxX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xX1bxX5xX10xX3xX6xX5xXdxX29xX28xX9xXaxX5xX10xd895xXexXaxX3x119aexXdxX5bxXexX1xX9xXaxX8axff47xXb4xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX28xX29xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5bxX5bxXdxX28xX29xX9xXaxX2xXaxX3xX1bxee1axX26xX5bxX10xX26xX9xXaxXb4xXaxX12xX0xXexX1bxXd9xX5bxX15xX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXdxee1dxX29xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX93xX1bxX6xXd9xX1xX6xXexXdxX28xX1xX93xX1exX28xX49xX28xX10xXacxX7xX49xX2xX89xX2x10320xX49xX2xXb4xX115xX5bxX89xX2xX89xX8axf492xX8dxX8axXexX8ax10074xe5f5x1058fxX11fxX5xXb4xX93xf2caxXbxX29xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX26xX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxXd9xX28xXaxX12xd1adxX28xX1xX3xXf4xXdxX28xX1xX3xX1xffb3xX6xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX26xX12xX0xX49xXexX1bxXd9xX5bxX15xX12xX0xX49xXexX6xX1bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXd9xX5bxX15xXaxX12xXcxX1xX10xXd9xX3xXcxX26xX27xX28xX29xX3xXexX14xXf4xX3x1154exX74xX3xX1bxX6cxXd9xX3x9ee7xX1xacd1xX3xXexb15cxa08cxX28xX29xX3xXcxX1x11198xX15xX3xX1exfccexX28xX3xXcxX26xX27xX28xX29xX3xX1a7xc2e8xX28xX29xd8d0xX3xX28xX29xX1fxX15xX3xX8axX11fxX49xX11fxX1bfxX3xX28xX1xXdxefb3xX27xX3xX1exf31cxX28xX29xX3xXexX26xb271xX28xX3xX4xcbdbxX3xX28xX1a7xc0ccxX4xX3xX28xX1xXdxX35xXexX3xX64xX1cxX3xX64xa9edxX3xXexX1b2xX28xX29xX3xX5xX1d9xX28xX93xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXd9xX5bxX15xXaxX12xXcxX68xXdxX3xX4xX6cxX4xX3xXexe57fxX28xX1xX3xXbxX1xX1a4xX6xX3xXcxX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX3xX17xX18xX4xX3xXcxX26xX27xX28xX29xX3xX1bxX1cxX3xX2exX27xX30xXexX3xX1xXdxX35xX28xX3xX28xX1xXdxX1cfxX27xX3xX64xXdxf2b0xXf4xX3xX28xX18xX28xX29xX3xX28xX3exX28xX29xX3xX4xX43xX4xX3xX1bxX1cxX3xX6fxX1xXdxX3xX1exX1d3xX28xX29xX3xX6cxXbxX3xXexX1xX30xXbxX3xX28xX3exX28xX29xX3xXbxX1xX1a4xX6xX3xXexX14xX15xX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexX26xXdxX24dxX28xX3xXf4xX68xX28xX1xX93xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXd9xX5bxX15xXaxX12xXcxX26xX68xX28xX29xX3xXexX1xX6cxXdxX3xXbxX1xedb0xX3xX1bxXdxd0d6xX28xX3xXexX26xd158xXdxX3x1019cxX27xX6xX28xX29xX3xXf4xX14xX15xX1bfxX3xX28xX18xX28xX29xX3xX2exX27xX30xXexX3xX1xXdxX35xX28xX3xX7xX1e1xXf4xX3xX64x10e1cxX15xX3xX28xX1cfxX28xX3xX28xX1xXdxX35xXexX3xX64xX1cxX3xXexX1b2xX28xX29xX3xX8axX3xX8bxX3xX89xX3xX64xX1cxX3xX92xX3xX1exX1fxX3xXbxX1xX2b2xX3xX1bxXdxX2b6xX28xX3xX89xX8axX3xX8bxX3xX89xX8dxX3xX64xX1cxX3xX92xX1bfxX3xXf4xX1cxXexX3xX7xe570xX3xX6fxX1xX27xX3xX1exX74xX4xX3xX1exX1d3xX28xX29xX3xX28xfb02xXdxX3xX28xX1xX1a7xX3x9a3bxX1a7xX2bbxX28xX29xX3x1131fxX6xX15xX1bfxX3xX333xX1a7xX2bbxX28xX29xX3xX339xX6xX1bfxX3xc04cx10c64xX28xX29xX3xX333xX1eexX1bfxX3x104cdxX1d9xX28xX3xX92xX1xX14xX27xX1bfxX3xX58xf8edxX6xX3xX17xX82xX28xX1xX1bfxX3x1020cxX27x9b2dxX3xX58xX1a8xXbxX1bfxX3xXcxX1a7xX1bcxX28xX29xX3xX19bxX1a7xX1bcxX28xX29xX1bfxX3xXcxX27xX15xX1d9xX28xX3xX58xX3exX6xX3xX28xX1xXdxX35xXexX3xX64xX1cxX3xX28xX18xX28xX29xX3xX28xX3exX28xX29xX3xX5xX1d9xX28xX3xX64xX2b6xX28xX3xX89xX126xX3xX8bxX3xX89xX124xX3xX64xX1cxX3xX92xX1bfxX3xX6fxX1xX349xX28xX29xX3xX6fxX1xX1a4xX3xXd9xXdxX3xX1bx10ab1xX4xX93xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXd9xX5bxX15xXaxX12xbc3cxX1e1xXdxX3xXexX1xX1aexX3xX64xX349xX3xX58xX1fxX3xX5exX1cxXdxX3xX1exX1fxX3xX4xX6cxX4xX3xXexX217xX28xX1xX3xXbxX1xX1a4xX6xX3xf70exX349xX28xX29xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxX3xXf4xX1a7xX6xX3xX5bxX349xX28xX29xX3xX4xX1xXdxX1cfxX27xX3xXexX31cxXdxX3xX2bexX27xX6xX3xX4xb7bdxX28xX29xX3xX28xX1xX6xX28xX1xX3xX4xX1xX3exX28xX29xX3xX4xX1xX30xXf4xX3xX5bxX3bcxXexX3xXexX1xX6xX15xX3xX1exX1fxXd9xX3xX64xX3exX3xX5xX1fxX3xXexX26xX2bbxXdxX3xX28xX18xX28xX29xX1bfxX3xX28xX1xXdxX35xXexX3xX64xX1cxX3xXbxX1xX2b2xX3xX1bxXdxX2b6xX28xX3xX89xX8axX3xX8bxX3xX89xX11fxX3xX64xX1cxX3xX92xX1bfxX3xX6fxX1xX349xX28xX29xX3xX6fxX1xX1a4xX3xX6fxX1xX6cxX3xXd9xXdxX3xX28xX3exX28xX29xX3xX1exX1fxXd9xX3xX1bxX27xX2b2xXdxX3xXexX26xX1a7xX6xX3xX5bxXd9xX3xX28xX1xXdxX35xXexX3xX64xX1cxX3xX4xX6xXd9xX3xX6fx105aaxXf4xX3xXexX1xX10xXd9xX3xX64xX1cxX3xX2ddxXf4xX3xX5xX1e1xX28xX93xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX348xX27xX1bxXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX19bxX74xX3xX1bxX6cxXd9xX3xXexX1xX2bbxXdxX3xXexXdxX2b6xXexX3xXexX87xX28xX29xX3xX1exX1d3xX28xX29xX3xXexX26xX1d9xX28xX3xX4xX1ddxX3xX28xX1a7xX1e1xX4xX3xX28xX29xX1fxX15xX3xX1exX1fxX3xX64xX1d9xXf4xX3xX8axX11fxX49xX11fxX3xX28xX1xX1a7xX3xX7xX6xX27x11894xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXd9xX5bxX15xXaxX12xfd13xX1xX1a4xX6xX3xXcxX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxX50exX3xXf4xX14xX15xX3xXexX1xX6xX15xX3xX64xX2b2xXdxX1bfxX3xX28xX29xX1fxX15xX3xX28xX18xX28xX29xX1bfxX3xX4xX3exX3xX28xX1bcxXdxX3xX4xX3exX3xX28xX18xX28xX29xX3xX28xX3exX28xX29xX1bfxX3xX4xX1xXdxX1cfxX27xX3xXexX31cxXdxX3xX1exX1fxX3xX64xX1d9xXf4xX3xX4xX3exX3xXf4xX1a7xX6xX3xX26xX1fxXd9xX3xX1exX1fxX3xX5bxX349xX28xX29xX3xX1exX1fxXdxX3xX28xX1bcxXdxX93xX3xe609xXdxX3exX3xX28xX1xa45dxX93xX3xX5exX1xXdxX35xXexX3xX64xX1cxX3xXexX1xX30xXbxX3xX28xX1xX30xXexX3xXexX87xX3xX8axX2xX3xX8bxX3xX8axX11fxX3xX64xX1cxX3xX92xX1bfxX3xX28xX1xXdxX35xXexX3xX64xX1cxX3xX4xX6xXd9xX3xX28xX1xX30xXexX3xXexX87xX3xX89xX8axX3xX8bxX3xX89xX8dxX3xX64xX1cxX3xX92xX1bfxX3xX4xX3exX3xX28xX1bcxXdxX3xX89xX115xX3xX8bxX3xX89xX124xX3xX64xX1cxX3xX92xX93xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXd9xX5bxX15xXaxX12xX524xX1xX1a4xX6xX3xX3f7xX349xX28xX29xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxX50exX3xXf4xX14xX15xX3xXexX1xX6xX15xX3xX64xX2b2xXdxX1bfxX3xX28xX29xX1fxX15xX3xX28xX18xX28xX29xX1bfxX3xX4xX1xXdxX1cfxX27xX3xXexX31cxXdxX3xX1exX1fxX3xX64xX1d9xXf4xX3xX4xX3exX3xXf4xX1a7xX6xX3xX26xX1fxXd9xX3xX1exX1fxX3xX5bxX349xX28xX29xX3xX1exX1fxXdxX3xX28xX1bcxXdxX93xX3xX590xXdxX3exX3xX64xX349xX28xX29xX3xX28xX6xXf4xX3xX4xX30xXbxX3xX8axX3xX8bxX3xX89xX93xX3xX5exX1xXdxX35xXexX3xX64xX1cxX3xXexX1xX30xXbxX3xX28xX1xX30xXexX3xXexX87xX3xX8axX89xX3xX8bxX3xX8axX115xX3xX64xX1cxX3xX92xX1bfxX3xX28xX1xXdxX35xXexX3xX64xX1cxX3xX4xX6xXd9xX3xX28xX1xX30xXexX3xXexX87xX3xX89xX2xX3xX8bxX3xX89xX11fxX3xX64xX1cxX3xX92xX93xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXd9xX5bxX15xXaxX12xX1a2xX1xX27xX3xX1exX74xX4xX3xX58xX1fxX3xX5exX1cxXdxX50exX3xXf4xX14xX15xX3xXexX1xX6xX15xX3xX64xX2b2xXdxX1bfxX3xX28xX29xX1fxX15xX3xX28xX18xX28xX29xX1bfxX3xX4xX1xXdxX1cfxX27xX3xXexX31cxXdxX3xX1exX1fxX3xX64xX1d9xXf4xX3xX4xX3exX3xXf4xX1a7xX6xX3xX26xX1fxXd9xX3xX1exX1fxX3xX5bxX349xX28xX29xX3xX26xX1ddxXdxX3xX26xX6cxX4xX93xX3xX590xXdxX3exX3xX64xX349xX28xX29xX3xX28xX6xXf4xX3xX4xX30xXbxX3xX8axX3xX8bxX3xX89xX93xX3xX5exX1xXdxX35xXexX3xX64xX1cxX3xXexX1xX30xXbxX3xX28xX1xX30xXexX3xXexX87xX3xX8axX11fxX3xX8bxX3xX8axX115xX3xX64xX1cxX3xX92xX1bfxX3xX28xX1xXdxX35xXexX3xX64xX1cxX3xX4xX6xXd9xX3xX28xX1xX30xXexX3xXexX87xX3xX89xX2xX3xX8bxX3xX89xX11fxX3xX64xX1cxX3xX92xX93xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXd9xX5bxX15xXaxX12xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX58xX3exX6xX3xX8bxX3xXcxX1xX87xX6xX3xXcxX1xXdxX1d9xX28xX3xX58xX27xX2b6xX50exX3xXf4xX14xX15xX3xXexX1xX6xX15xX3xX64xX2b2xXdxX1bfxX3xX28xX29xX1fxX15xX3xX28xX18xX28xX29xX1bfxX3xX4xX3exX3xX28xX1bcxXdxX3xX4xX3exX3xX28xX18xX28xX29xX3xX28xX3exX28xX29xX1bfxX3xX4xX1xXdxX1cfxX27xX3xXexX31cxXdxX3xX1exX1fxX3xX64xX1d9xXf4xX3xX4xX3exX3xXf4xX1a7xX6xX3xX26xX1fxXd9xX3xX1exX1fxX3xX5bxX349xX28xX29xX3xX1exX1fxXdxX3xX28xX1bcxXdxX93xX3xX590xXdxX3exX3xXexX14xX15xX3xX28xX6xXf4xX3xX4xX30xXbxX3xX8axX3xX8bxX3xX89xX93xX3xX5exX1xXdxX35xXexX3xX64xX1cxX3xXexX1xX30xXbxX3xX28xX1xX30xXexX3xXexX87xX3xX8axX11fxX3xX8bxX3xX8axX126xX3xX64xX1cxX3xX92xX1bfxX3xX28xX1xXdxX35xXexX3xX64xX1cxX3xX4xX6xXd9xX3xX28xX1xX30xXexX3xXexX87xX3xX89xX8axX3xX8bxX3xX89xX8dxX3xX64xX1cxX3xX92xX1bfxX3xX4xX3exX3xX28xX1bcxXdxX3xX89xX115xX3xX8bxX3xX89xX124xX3xX64xX1cxX3xX92xX93xX3xX3f7xX1fxX3xX5ex1188exX28xX29xX3xX64xX2b6xX28xX3xX17xX82xX28xX1xX3xXcxX1xX27x1065exX28xX50exX3xXf4xX14xX15xX3xXexX1xX6xX15xX3xX64xX2b2xXdxX1bfxX3xX28xX29xX1fxX15xX3xX28xX18xX28xX29xX1bfxX3xX64xX1d9xXf4xX3xX6fxX1xX349xX28xX29xX3xXf4xX1a7xX6xX1bfxX3xX4xX1xXdxX1cfxX27xX3xXexX31cxXdxX3xX4xX3exX3xXf4xX1a7xX6xX3xX26xX1fxXd9xX3xX1exX1fxX3xX5bxX349xX28xX29xX3xX1exX1fxXdxX3xX28xX1bcxXdxX93xX3xX590xXdxX3exX3xX64xX349xX28xX29xX3xX28xX6xXf4xX3xX4xX30xXbxX3xX8axX3xX8bxX3xX89xX93xX3xX5exX1xXdxX35xXexX3xX64xX1cxX3xXexX1xX30xXbxX3xX28xX1xX30xXexX3xXexX87xX3xX8axX11fxX3xX8bxX3xX8axX126xX3xX64xX1cxX3xX92xX1bfxX3xX28xX1xXdxX35xXexX3xX64xX1cxX3xX4xX6xXd9xX3xX28xX1xX30xXexX3xXexX87xX3xX89xX2xX3xX8bxX3xX89xX11fxX3xX64xX1cxX3xX92xX93xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xXd9xX5bxX15xXaxX12xXcxX14xX15xX3xX5exX29xX27xX15xX1d9xX28xX50exX3xXf4xX14xX15xX3xXexX1xX6xX15xX3xX64xX2b2xXdxX1bfxX3xX28xX29xX1fxX15xX3xX28xX18xX28xX29xX1bfxX3xX4xX1xXdxX1cfxX27xX3xXexX31cxXdxX3xX1exX1fxX3xX64xX1d9xXf4xX3xX4xX3exX3xXf4xX1a7xX6xX3xX26xX1fxXd9xX3xX1exX1fxX3xX5bxX349xX28xX29xX3xX1exX1fxXdxX3xX28xX1bcxXdxX93xX3xX590xXdxX3exX3xX28xX1xX596xX93xX3xX5exX1xXdxX35xXexX3xX64xX1cxX3xXexX1xX30xXbxX3xX28xX1xX30xXexX3xXexX87xX3xX8axX2xX3xX8bxX3xX8axX11fxX3xX64xX1cxX3xX92xX1bfxX3xX28xX1xXdxX35xXexX3xX64xX1cxX3xX4xX6xXd9xX3xX28xX1xX30xXexX3xXexX87xX3xX89xX2xX3xX8bxX3xX89xX11fxX3xX64xX1cxX3xX92xX93xX3xX5exX6xXf4xX3xX1bxX1cxX50exX3xXf4xX14xX15xX3xXexX1xX6xX15xX3xX64xX2b2xXdxX1bfxX3xX28xX29xX1fxX15xX3xX4xX3exX3xXf4xX1a7xX6xX3xX26xX1fxXd9xX3xX26xX1ddxXdxX3xX26xX6cxX4xX3xX1exX1fxX3xX4xX3exX3xX28xX1bcxXdxX3xX4xX3exX3xX5bxX349xX28xX29xX1bfxX3xX64xX1d9xXf4xX3xX4xX3exX3xXf4xX1a7xX6xX3xX26xX1fxXd9xX3xX1exX1fxX3xX5bxX349xX28xX29xX3xX1exX1fxXdxX3xX28xX1bcxXdxX93xX3xX590xXdxX3exX3xX64xX349xX28xX29xX3xX64xX2b6xX28xX3xX64xX349xX28xX29xX3xX28xX6xXf4xX3xX4xX30xXbxX3xX8axX3xX8bxX3xX89xX93xX3xX5exX1xXdxX35xXexX3xX64xX1cxX3xXexX1xX30xXbxX3xX28xX1xX30xXexX3xXexX87xX3xX8axX8dxX3xX8bxX3xX8axX124xX3xX64xX1cxX3xX92xX1bfxX3xX28xX1xXdxX35xXexX3xX64xX1cxX3xX4xX6xXd9xX3xX28xX1xX30xXexX3xXexX87xX3xX89xX8axX3xX8bxX3xX89xX8dxX3xX64xX1cxX3xX92xX93xX49xX93xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX348xXd9xX27xX26xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXd9xX3xX1exXd9xX1exX93xX1exX28xX0xX49xXbxX12
sydong