Real Madrid thất bại cay đắng trên sân nhà
(Baohatinh.vn) - Ronaldo và đồng đội đã phung phí không ít cơ hội ăn bàn rõ rệt khiến Real Madrid thất bại 0-1 trước Real Betis ngay trên sân nhà.
8b88xe7faxcf8exc759x1181axa7ccx10414x9732xfbaaxX7x119f5x106d3x9682x10912xd597xbd15xX5xdb07xXax12bc3x10954xX10xX6xX5xX3xb805xX6x124d0xa805xXdxX1axX3xXexX1x8ec6xXexX3xde79xeb87xXdxX3xX4xX6xc30bxX3xad33x1223excd5ax12d08xX3xXexX1bx10709xX2exX3xX7x99e9xX2exX3xX2exX1x11ef1xX0x9640xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf73axX10xX6xX1axXaxX12xX13x12637xX2exX6xX5xX1axX54xX3x8fc5xX3cxX3xX2cxf9e2xX2exX2fxX3xX2cxed02xXdxX3xX2cxd194xX3xXbxX1xf9a6xX2exX2fxX3xXbxX1x113a0xX3x10199xX1xa745xX2exX2fxX3xX72xXexX3xX4x9459xX3xX1xX64xXdxX3xa7acxX2exX3xX24xX3cxX2exX3xX1bx12b43xX3xX1bxd56exXexX3xX74xX1xXdx8eabxX2exX3xX13xX10xX6xX5xX3xX18xX6xX1axX1bxXdxX1axX3xXexX1xX21xXexX3xX24xX25xXdxX3xde3exede0xX2xX3xXexX1bx10a56x95c6xX4xX3xX13xX10xX6xX5xX3xbbb5xX10xXexXdxX7xX3xX2exX2fxX6xX2axX3xXexX1bxX33xX2exX3xX7xX37xX2exX3xX2exX1xX3cx12a68xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9c3axX10xX2exXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxf55exX2fxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX3exX6xXbxXbxX7xX3exX54xXbxX10xX2exX3exXedxX10xX1axXdxX6xX3exXexX1xX6cxXedxX24xd18bxXbxX9xX2exX10x8f25xX7xX3exX2x1261ax10b58xa084xX3exX2xXadxcbebxX1axe3f6xXadxX116xX2xX2xeb6bx107a8xXexX122xX122xX121xX2xX5xX11axXd3x10d7bxXbxX2fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXedxX4xX10xXaexX54xX24xX12bxX10xX4xXexX3xX1axX2fxXedxX10xX1axXdxX6xX3xX5bxXdxX1axX10xX54xX3xXedxXbxX11cxXaxX3xX1axX6xXexX6xXaexXexX2axXbxX10xX9xXaxX5bxXdxX1axX10xX54xX3exXedxXbxX11cxXaxX3xX1axX6xXexX6xXaexX10xX2exX4xX54xX1axX10xX9xXaxX3exXexX6cx10ea5xX6cxXbcx9728xX7xX121x12470xbc52xX2exc843xX116xX7xX184xX6xfd8dxbea8xX2fxX7xX182xX10xX12bxXadx9680xf742x113adxe88cxX74xX191xe371xX114xX4dxX6xX18axXexX182xX121x12c49xX110xX2exX1axX17bx11856xce77xX18axXdxX1a5xXbcxX192xX2exX12bxcb8ex111d8xX121xXbcxX24x10acfxX110xe99bxX5bxX24xX197xX182xX184xX11ax9edfx10e14xXadxX110xX1aexX121xXbcxX184xX182xX1bcxX24xX193xX18xX1a4xXadxX121xXcxX197xX1bbxX3exX4xX7xX192xX1bxX182xX114xXexXdxX5bxX18axX74xX1bcxX192xX2exX110xX11axX1bxX192xX2axX12bxX1b4xX116xX17bxX110xX1aexX115xX192xXaxX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX10xX2exXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxXedxX2fxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbx118d1xX3exX3exXdxXd3xX24xX6xX54xX1xX6xXexXdxX2exX1xXd3xX5bxX2exX3exX2exX10xX110xX7xX3exX2xX114xX115xX116xX3exX2xXadxX11axX1axX11cxXadxX116xX2xX121xX121xX116xXexX11cxX122xX122xX5xXadxXd3xX12bxXbxX2fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1axXexX1xX6cxXedxX24xX3xX1axX1xXdxX1axX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX10xX6xX5xX3xXedxX6xX1axX1bxXdxX1axX3xXexX1xX6xXexX3xX24xX6xXdxX3xX4xX6xX2axX3xX1axX6xX2exX2fxX3xXexX1bxX10xX2exX3xX7xX6xX2exX3xX2exX1xX6xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX110xXdxX1axXexX1xX212xX18axX115xXadxXbxX189x103b7xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX212xX11cxX115xX11cxXbxX189xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xX1axXdxX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1axXedxX10xX1axXdxX6xXaxX12xXcxX3exX1xX0xX3exX1axXdxX5bxX12xX0xX1axXdxX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1axXedxX10xX1axXdxX6xXaxX12xX0xX3exX1axXdxX5bxX12