Tháng 12, Thaco giảm ưu đãi loạt xe Kia, Mazda
Trong tháng 12 tới, Thaco sẽ giảm ưu đãi từ 5-20 triệu so với mức ưu đãi tháng 11 – hiện đang áp dụng cao nhất tới 90 triệu đồng.
9519x10020xb7e8x10c49xc4bcxdfb7x11539xe34cx10e8axX7xc589xdbffxc23fxd638xfacax11b88xX5x114d8xXaxd386xXcxX1xb8f2xc255x103edxX3xX2xb119xd3a8xX3xXcxX1xX6xX4x97a2xX3xX17xXdx114a6xa0ecxX3x9797xc473xX3xca43x9b91xXdxX3xX5xX21x10636xXexX3xb220xX10xX3xd9c6xXdxX6xX1bxX3x9688xX6xc315x11debxX6xX0x9944xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe0afxX10xX6xX3fxXaxX3xX7xXex11cd8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexe02cxX6xX5xXdxX17xX16x11927xX3xbb8cxX29xX7xXexXdxde7bxX59x9789xXaxX12xX0xX7xXex970exX21xX16xX17xX12xXcxX77xX21xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX2xX1axX3xXexbed5xXdxX1bxX3xXcxX1xX6xX4xX21xX3xX7x9bf5xX3xX17xXdxX25xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxXdxX3xXexea28xX3x10e4exX62xX1axf943xX3xXexX77xXdx9fa5xX29xX3xX7xX21xX3x10c79xX8cxXdxX3xX26xb006xX4xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX2xX2xX3xb62exX3xX1xXdxXb0xX16xX3xX2bxX6xX16xX17xX3xX15xXbxX3xX3fxba90xX16xX17xX3xX4xX6xX21xX3xX16xX1xb021xXexX3xXexX8cxXdxX3xfed8xXabxX3xXexX77xXdxXb0xX29xX3xX2bxe734xX16xX17xfedexX0xX42xX7xXexX77xX21xX16xX17xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb683xX21xX3fxX59xXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexX62xX6xX5xXdxX17xX16xX68xX3xX6axX29xX7xXexXdxX6fxX59xX71xXaxX12xX0xX7xXexX77xX21xX16xX17xX12x9ec7xX29xX3xX2bxX2cxXdxX3xX17xXdxX25xX26xX3xXexX8cxXdxX3xX1axXabxX3xXexX77xXdxXb0xX29xX3xX2bxXf9xX16xX17xX3xXexX77xX21xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX2xX1axX3xXexX8cxXdxX0xX42xX7xXexX77xX21xX16xX17xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX21xX3fxX59xXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexX62xX6xX5xXdxX17xX16xX68xX3xX6axX29xX7xXexXdxX6fxX59xX71xXaxX12x114c3xX16xX17xX3xX115xe911xXdxX3xX37xXdxX26xX3xX37xX1xX6xX3xXcexX3xd221xX1xa1e8xX3xXcxce3axX16xX17xX3xe072xXdxX15xX26xX3xX2bxbcccxX4xX3x103e0x996fxX16xX17xX3xXexX59xX3xX1d0xX3xXexX1d0xX3xXcxX77xX28x11097xX16xX17xX3xX51xX25xXdxX3xb8e0xXcxX1xX6xX4xX21xa1abxX3xX4xX1xX21xX3x11cdfxXdxb5e5xXexX1bxX3xXexXa6xX3xX16xX17x1149dxX59xX3xX2xX42xX2xX1axX42xX1axXabxX2xXa8xX1bxX3xXcxX1xX6xX4xX21xX3xX7xX97xX3xX17xXdxX25xX26xX3xX26xec65xXexX3xX7xX1ccxX3xX4xX1xX28xc17dxX16xX17xX3xXexX77xbb05xX16xX1xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxXdxX3xX4xX1xX21xX3xX3fxda23xX16xX17xX3xX34xX10xX3xX37xXdxX6xX3xXb6xX1fexX3xX3cxX6xX3exX3fxX6xX3xX7xX6xX29xX3xX16xX1xXdxd292xX29xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX5xXdxaa71xX16xX3xXexXdxX1f5xXbxX3xXcxX1xX6xX4xX21xX3xX2bxX2cxX3xX4xX1bfxX3xX16xX1x10fc9xX16xX17xX3xX4xX1xX28xX224xX16xX17xX3xXexX77xX22axX16xX1xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxXdxX3xX5xX8cxX16xXfcxX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xX1f3xX5xX10xX3xddc5xXdxX3fxXexX1xX9xXaxX1axXabxXabxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3fxX3fxXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX1f3xX21xX77xX3fxX10xX77xX9xXaxXabxXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX77xXaxX12xX0xXexX1f3xX21xX3fxX59xX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX3fxX12xX0xX6xX3xX1xX77xX10xX6fxX9xXaxXaxX12xX0xXdxX26xX17xX3xX7xX77xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXfcxX1f3xX6xX21xX1xX6xXexXdxX16xX1xXfcxXb6xX16xX42xX16xX10xX29dxX7xX42xX2xXa8xb24bxXa8xX42xX2xXabxda02xX3fxXa8xX2xX31fxXa8xXa8xXabxXabxXexX2x11e89xX2xX31fxXa8xXa8xX2xXefxX2xX5xXabxXfcxX6axXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX21xe79dxX26xX6xX17xX10xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX42xXexX3fxX12xX0xX42xXexX77xX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cfxX6xXbxXexXdxX21xX16xXaxX12xX37xXdxX6xX3x9c24xX21xX77xX10xX16xXexX21xX3xX2bxX21bxX3xXexX29xX59xXb0xXexX3xX2bxd572xXbxX3xXexX31xXdxX3x115adxX3cxX37bxX3xX1axXabxX2xXa8xX0xX42xXexX3fxX12xX0xX42xXexX77xX12xX0xX42xXexX1f3xX21xX3fxX59xX12xX0xX42xXexX6xX1f3xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX21xX3fxX59xXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexX62xX6xX5xXdxX17xX16xX68xX3xX6axX29xX7xXexXdxX6fxX59xX71xXaxX12xX1cfxXdexX3xXexX1x100c6xX1bxX3xX26xXbbxX4xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxXdxX3xX4xX1xX21xX3xX34xX10xX3xX3cxX6xX3exX3fxX6xX3xX4xX6xX21xX3xX16xX1xXe8xXexX3xXexX77xX21xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX2xX2xX3xX16xX1fexX59xX3xX5xX1fexX3xXefxXabxX3xXexX77xXdxXb0xX29xX3xX7xX97xX3xX17xXdxX25xX26xX3xX34xX29xX1ccxX16xX17xX3x11353xXabxX3xXexX77xXdxXb0xX29xX3xXexX77xX21xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX2xX1axX3xXexX8cxXdxX1bxX3xXexX77xX21xX16xX17xX3xcfc3xX1xXdxX3xX26xXbbxX4xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxXdxX3xX4xX6xX21xX3xX16xX1xXe8xXexX3xX324xXabxX3xXexX77xXdxXb0xX29xX3xX4xc2b5xX6xX3xX37xXdxX6xX3xXexX77xX21xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX2xX2xX3xX7xX97xX3xX17xXdxX25xX26xX3xX34xX29xX1ccxX16xX17xX3xX4xX1xd1ffxX3xX4xX23axX16xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxXdxX3xX31fxXefxX3xXexX77xXdxXb0xX29xX3xXexX77xX21xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX2xX1axX3xXexX8cxXdxXfcxX3xX1cfxX15xX4xX3xX26xXbbxX4xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxXdxX3xX4xX1xX21xX3xXexXa6xX16xX17xX3xX26xe5c7xX29xX3xX34xX10xX3xXexX77xX21xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX2xX2xX3xXb6xX1fexX3xX2xX1axX42xX1axXabxX2xXa8xX3xX16xX1xX28xX3xX7xX6xX29xX68xX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xX1f3xX5xX10xX3xX29dxXdxX3fxXexX1xX9xXaxX1axXabxXabxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3fxX3fxXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX1f3xX21xX77xX3fxX10xX77xX9xXaxXabxXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX77xXaxX12xX0xXexX1f3xX21xX3fxX59xX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX3fxX12xX0xX6xX3xX1xX77xX10xX6fxX9xXaxXaxX12xX0xXdxX26xX17xX3xX7xX77xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXfcxX1f3xX6xX21xX1xX6xXexXdxX16xX1xXfcxXb6xX16xX42xX16xX10xX29dxX7xX42xX2xXa8xX31fxXa8xX42xX2xXabxX324xX3fxXa8xX2xX31fxXa8xXa8xXabxXabxXexXefxX31fxX32fxXabxX31fxX5xX2xXfcxX6axXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX21xX347xX26xX6xX17xX10xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX42xXexX3fxX12xX0xX42xXexX77xX12xX0xX42xXexX1f3xX21xX3fxX59xX12xX0xX42xXexX6xX1f3xX5xX10xX12xX0xXexX6xX1f3xX5xX10xX3xX29dxXdxX3fxXexX1xX9xXaxX1axXabxXabxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3fxX3fxXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX1f3xX21xX77xX3fxX10xX77xX9xXaxXabxXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX77xXaxX12xX0xXexX1f3xX21xX3fxX59xX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX3fxX12xX0xXdxX26xX17xX3xX7xX77xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXfcxX1f3xX6xX21xX1xX6xXexXdxX16xX1xXfcxXb6xX16xX42xX16xX10xX29dxX7xX42xX2xXa8xX31fxXa8xX42xX2xXabxX324xX3fxXa8xX2xX31fxXa8xXa8xXabxXabxXexXefxX31fxX32fxX2xXabxX5xX1axXfcxX6axXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX21xX347xX26xX6xX17xX10xX3xX3fxXexX1xX29xX26xX1f3xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXexX3fxX12xX0xX42xXexX77xX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cfxX6xXbxXexXdxX21xX16xXaxX12xX3cxX6xX3exX3fxX6xX3xX1cfx11f43xX62xXa8xX3xX4xX1bfxX3xX26xXbbxX4xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxXdxX3xXefxXabxX3xXexX77xXdxXb0xX29xX3xXexX77xX21xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX2xX2xX3xX16xX1fexX59xX3xXb6xX1fexX3xX43axXabxX3xXexX77xXdxXb0xX29xX3xXexX77xX21xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX2xX1axX3xXexX8cxXdxX0xX42xXexX3fxX12xX0xX42xXexX77xX12xX0xX42xXexX1f3xX21xX3fxX59xX12xX0xX42xXexX6xX1f3xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX21xX3fxX59xXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexX62xX6xX5xXdxX17xX16xX68xX3xX6axX29xX7xXexXdxX6fxX59xX71xXaxX12xX0xX7xXexX77xX21xX16xX17xX12xX51xX1fexX16xX17xX3xX5xX21xX31xXexX3xX45dxfa2dxX3xX5xXdexX4xX3xX26xX8cxXdxX3xX2bxX28xc0b0xX4xX3xXexX1xXdxX1f5xXexX3xX5xd924xXbxX0xX42xX7xXexX77xX21xX16xX17xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX21xX3fxX59xXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexX62xX6xX5xXdxX17xX16xX68xX3xX6axX29xX7xXexXdxX6fxX59xX71xXaxX12xc435xX1b0xX3xX26xX8cxXdxX3x11d98xX29xX6xX3xX2xXabxX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX16xX1xX28xX16xX17xX3xX4xX1bfxX3xXexX1xX3e9xX3xX16xX1bfxXdxX1bxX3xX16xfaafxX26xX3xX1axXabxX2xXa8xX3xX5xX1fexX3xX26xX21bxXexX3xX16xX7e5xX26xX3xX4xX1bfxX3xX16xX1xXdxX255xX29xX3xX3fxXe8xX29xX3xXe8xX16xX3xX4xX47fxX6xX3xX1cfxX1d0xX16xX17xX3xXexX59xX3xX1abxXexX1d0xX3xXcxX77xX28xX1dfxX16xX17xX3xX51xX25xXdxX3xX1e7xXcxX51xc57cxX1cfxc379xX1edxX1bxX3xX2bx11f00xX4xX3xX1f3xXdxXb0xXexX3xX5xX1fexX3xX7xfe3dxX3xXexX7e5xX16xX17xX3xXexX77xX28x9b4axX16xX17xX3xX26xX31xX16xX1xX3xX26xX97xX3xX3fxX23axX16xX17xX3xX34xX10xX3xX3fxX29xX3xX5xaa35xX4xX1xX3xXb6xX8cxXdxX3xX3fxX21xX6xX16xX1xX3xX7xX1ccxX3xX32fxX2xXfcxXa8xXabxXabxX3xX34xX10xXfcxX3xXcxX77xX21xX16xX17xX3xX2bxX1bfxX1bxX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX2xXabxX3xXb6xXa6xX6xX3xX7c5xX29xX6xX3xX3fxX21xX6xX16xX1xX3xX7xX1ccxX3xX34xX10xX3xX34xX10xX3xX3fxX29xX3xX5xX85bxX4xX1xX3xXb6xX28xX777xXexX3xXexX77xX260xX16xX3xX31fxXfcxXabxXabxXabxX3xX34xX10xX3xXexX7e5xX16xX17xX3xX2xXabxXabxfb8axX3xX7xX21xX3xXb6xX8cxXdxX3xX4xX1b0xX16xX17xX3xX45dxd8e5xX1bxX3xX5xX1fexX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xXexX1xXbbxX3xX1axX3xX5xXdxX260xX16xX3xXexXdxX1f5xXbxX3xXexX77xX21xX16xX17xX3xX16xX7e5xX26xX3xX16xX6xX59xX3xX2bxX31xXexX3xX4xX21bxXexX3xX26xX1ccxX4xX3xX5xX85bxX4xX1xX3xX7x117d6xX3xX16xX1fexX59xXfcxX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xX1f3xX5xX10xX3xX29dxXdxX3fxXexX1xX9xXaxX1axXabxXabxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3fxX3fxXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX1f3xX21xX77xX3fxX10xX77xX9xXaxXabxXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX77xXaxX12xX0xXexX1f3xX21xX3fxX59xX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX3fxX12xX0xX6xX3xX1xX77xX10xX6fxX9xXaxXaxX12xX0xXdxX26xX17xX3xX7xX77xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXfcxX1f3xX6xX21xX1xX6xXexXdxX16xX1xXfcxXb6xX16xX42xX16xX10xX29dxX7xX42xX2xXa8xX31fxXa8xX42xX2xXabxX324xX3fxXa8xX2xX31fxXa8xXa8xXabxXabxXexX2xX32fxX2xX31fxXa8xXa8xX2xXefxX31fxX5xX32fxXfcxX6axXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX21xX347xX26xX6xX17xX10xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX42xXexX3fxX12xX0xX42xXexX77xX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cfxX6xXbxXexXdxX21xX16xXaxX12xX37xXdxX6xX3xX3cxX21xX77xX16xXdxX16xX17xX3xX5xX781xXbxX3xX45dxX76bxX3xX5xXdexX4xX3xX3fxX21xX6xX16xX1xX3xX7xX1ccxX3xXexX77xX21xX16xX17xX3xX17x11b1exX16xX3xX31fxX3xX16xX7e5xX26xX3xX7c5xX29xX6xX0xX42xXexX3fxX12xX0xX42xXexX77xX12xX0xX42xXexX1f3xX21xX3fxX59xX12xX0xX42xXexX6xX1f3xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX21xX3fxX59xXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexX62xX6xX5xXdxX17xX16xX68xX3xX6axX29xX7xXexXdxX6fxX59xX71xXaxX12xX0xX7xXexX77xX21xX16xX17xX12xX394xX8cxXdxX3xXexX1xX28xX224xX16xX17xX3xX1xXdxXb0xX29xX3xX34xX10xX3xX37xXdxX6xX0xX42xX7xXexX77xX21xX16xX17xX12xX1bxX3xX2bxf42axX59xX3xX4xe7aaxX16xX17xX3xX5xX1fexX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xXexX1xXbbxX3xX1xX6xXdxX3xX5xXdxX260xX16xX3xXexXdxX1f5xXbxX1bxX3xX37xXdxX6xX3xX2bxX31xXexX3xX3fxX21xX6xX16xX1xX3xX7xX1ccxX3xX45dxX76bxX3xX5xXdexX4xX3xXe8xX16xX3xXexX28xX777xX16xX17xX3xXexX77xX260xX16xX3xX1axXfcxXabxXabxXabxX3xX34xX10xX3xX45dxX3e9xX3xXexXa6xX3xX45dxX1xXdxX3xXexX1xX6xX26xX3xX17xXdxX6xX3xXb6xX1fexX21xX3xXexX1xX85bxX3xXexX77xX28xX1dfxX16xX17xX3xX34xX10xX3xX3fxX29xX3xX5xX85bxX4xX1xX3xXexX31xXdxX3xX394xXdxXb0xXexX3x11fc1xX6xX26xX3xX16xX7e5xX26xX3xX1axXabxXabxX43axXfcxX3xX1cfxXdexX3xXexX1xX3e9xX1bxX3xXexX77xX21xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX2xXabxX3xXb6xXa6xX6xX3xX7c5xX29xX6xX1bxX3xXexX1xX28xX224xX16xX17xX3xX1xXdxXb0xX29xX3xX37xXdxX6xX3xX2bxX2cxX3xX1f3xX15xX16xX3xX17xXa21xX16xX3xX1axXfcxX1axXabxXabxX3xX34xX10xX1bxX3xXexX7e5xX16xX17xX3xX1xX224xX16xX3xX2xXabxXabxX8c4xX3xX7xX21xX3xXb6xX8cxXdxX3xX4xX1b0xX16xX17xX3xX45dxX8d3xX3xX16xX7e5xX26xX3xX1axXabxX2xX31fxX3xX1e7xX1xX224xX16xX3xX2xXfcxXabxXabxXabxX3xX34xX10xX1edxX1bxX3xX2bxXbbxX16xX17xX3xXb6xX85bxX3xXexX77xb311xX3xXexX1xXbbxX3xX1axX3xXexX77xX21xX16xX17xX3xX7xX1ccxX3xX4xX15xX4xX3xXexX1xX28xX224xX16xX17xX3xX1xXdxXb0xX29xX3xX34xX10xX3xX3fxX29xX3xX5xX85bxX4xX1xX3xX4xX1bfxX3xX3fxX21xX6xX16xX1xX3xX7xX1ccxX3xX4xX6xX21xX3xX16xX1xXe8xXexX3xXexX1xX29xX21bxX4xX3xX394xX826xX3cxX826xX3xX45dxX3e9xX3xXexXa6xX3xX2bxXa21xX29xX3xX16xX7e5xX26xX3xX2bxX1f5xX16xX3xX16xX6xX59xXfcxX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xX1f3xX5xX10xX3xX29dxXdxX3fxXexX1xX9xXaxX1axXabxXabxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3fxX3fxXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX1f3xX21xX77xX3fxX10xX77xX9xXaxXabxXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX77xXaxX12xX0xXexX1f3xX21xX3fxX59xX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX3fxX12xX0xX6xX3xX1xX77xX10xX6fxX9xXaxXaxX12xX0xXdxX26xX17xX3xX7xX77xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXfcxX1f3xX6xX21xX1xX6xXexXdxX16xX1xXfcxXb6xX16xX42xX16xX10xX29dxX7xX42xX2xXa8xX31fxXa8xX42xX2xXabxX324xX3fxXa8xX2xX31fxXa8xXa8xXabxXabxXexX2xX32fxX2xX31fxXa8xXa8xX2xXefxXa8xX5xX31fxXfcxX6axXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX21xX347xX26xX6xX17xX10xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX42xXexX3fxX12xX0xX42xXexX77xX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX3fxX12xX0xX42xXexX3fxX12xX0xX42xXexX77xX12xX0xX42xXexX1f3xX21xX3fxX59xX12xX0xX42xXexX6xX1f3xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX21xX3fxX59xXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexX62xX6xX5xXdxX17xX16xX68xX3xX6axX29xX7xXexXdxX6fxX59xX71xXaxX12xXcxX77xX21xX16xX17xX3xX2bxX1bfxX1bxX3xX3cxX21xX77xX16xXdxX16xX17xX3xXexXdxX1f5xXbxX3xXexXdexX4xX3xX45dxX1x9980xX16xX17xX3xX2bxX85bxX16xX1xX3xXb6xX85bxX3xXexX77xXbbbxX3xX1xX1fexX16xX17xX3xX2bxXa21xX29xX3xXbxX1xXa9fxX16xX3xX45dxX1x1041bxX4xX3xX826xX3xXb6xX8cxXdxX3xX2xXfcxXabxX31fxcdf8xX3xX34xX10xX3xX2bxX28xX777xX4xX3xX1f3xX15xX16xX3xX77xX6xX1bxX3xXexX7e5xX16xX17xX3xX1xX224xX16xX3xX2xXa8xXabxX8c4xX3xX7xX21xX3xXb6xX8cxXdxX3xX4xX1b0xX16xX17xX3xX45dxX8d3xX3xX1e7xX31fxXabxX43axX3xX34xX10xX1edxX71xX3xX37xX32fxX3xX2bxXbbxX16xX17xX3xXexX1xXbbxX3xX1xX6xXdxX3xXb6xX8cxXdxX3xX3fxX21xX6xX16xX1xX3xX7xX1ccxX3xX1f3xX15xX16xX3xX31fxXabxXabxX3xX34xX10xX71xX3xXb28xX10xX29dxX3xX37bxX21xX77xX10xX16xXexX21xX3xX5xX1fexX3xX1axXabxXabxX3xX34xX10xXfcxX3xc946xX3xX26xX25xX16xX17xX3xX34xX10xX3xX16xX1xX781xXbxX3xX45dxX1x11528xX29xX1bxX3xX37xXdxX6xX3xe91exXdxX21xX3xXb6xX4e8xX16xX3xX5xX1fexX3xX26xX4e8xX29xX3xX34xX10xX3xX2bxX31xXexX3xX3fxX21xX6xX16xX1xX3xX7xX1ccxX3xX4xX6xX21xX3xX16xX1xXe8xXexX3xXb6xX8cxXdxX3xX31fxXabxXabxX3xX34xX10xX1bxX3xX17xXe8xXbxX3xX324xX1bxXa8xX3xX5xXa21xX16xX3xX7xX21xX3xXb6xX8cxXdxX3xX4xX1b0xX16xX17xX3xX45dxX8d3xXfcxX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xX1f3xX5xX10xX3xX29dxXdxX3fxXexX1xX9xXaxX1axXabxXabxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3fxX3fxXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX1f3xX21xX77xX3fxX10xX77xX9xXaxXabxXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX77xXaxX12xX0xXexX1f3xX21xX3fxX59xX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX3fxX12xX0xX6xX3xX1xX77xX10xX6fxX9xXaxXaxX12xX0xXdxX26xX17xX3xX7xX77xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXfcxX1f3xX6xX21xX1xX6xXexXdxX16xX1xXfcxXb6xX16xX42xX16xX10xX29dxX7xX42xX2xXa8xX31fxXa8xX42xX2xXabxX324xX3fxXa8xX2xX31fxXa8xXa8xXabxXabxXexX2xX32fxX2xX31fxXa8xXa8xX2xXefxX324xX5xXa8xXfcxX6axXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX21xX347xX26xX6xX17xX10xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX42xXexX3fxX12xX0xX42xXexX77xX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cfxX6xXbxXexXdxX21xX16xXaxX12xX3cxX6xX3exX3fxX6xX32fxX3xX4xX1bfxX3xX26xXbbxX4xX3xXexX7e5xX16xX17xX3xXexX77xX28xX843xX16xX17xX3xX4xX6xX21xX3xX16xX1xXe8xXexX3xXexX77xX21xX16xX17xX3xXexX21xXbxX3xX2xXabxX3xX34xX10xX3xX1f3xX15xX16xX3xX4xX1xX31xX59xX3xX16xX1xXe8xXexX3xX2xXabxX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX7c5xX29xX6xX0xX42xXexX3fxX12xX0xX42xXexX77xX12xX0xX42xXexX1f3xX21xX3fxX59xX12xX0xX42xXexX6xX1f3xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX21xX3fxX59xXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexX62xX6xX5xXdxX17xX16xX68xX3xX6axX29xX7xXexXdxX6fxX59xX71xXaxX12xXcxX77xX21xX16xX17xX3xX45dxX1xXdxX3xX2bxX1bfxX1bxX0xX7xXexX77xX21xX16xX17xX12xX3xXexX1xX28xX224xX16xX17xX3xX1xXdxXb0xX29xX3xX3cxX6xX3exX3fxX6xX0xX42xX7xXexX77xX21xX16xX17xX12xX3xXexXdxX1f5xXbxX3xXexXdexX4xX3xXexX1xe16bxX16xX17xX3xX5xX8cxX16xX3xXexX77xX260xX16xX3xXexX1xX85bxX3xXexX77xX28xX1dfxX16xX17xX3xX394xXdxXb0xXexX3xXb28xX6xX26xX3xX45dxX3e9xX3xXexXa6xX3xX2bxXa21xX29xX3xX16xX7e5xX26xX3xX2bxX1f5xX16xX3xX16xX6xX59xX3xXb6xX8cxXdxX3xX3fxX21xX6xX16xX1xX3xX7xX1ccxX3xX1f3xX15xX16xX3xX2bxX31xXexX3xXexX77xX260xX16xX3xX2xXa8xXfcxXabxXabxXabxX3xX34xX10xX1bxX3xXexX77xX843xX3xXexX1xX1fexX16xX1xX3xXexX1xX28xX224xX16xX17xX3xX1xXdxXb0xX29xX3xX34xX10xX3xXb28xX1xX781xXexX3xX4xX1bfxX3xXexX1ccxX4xX3xX2bxX21bxX3xXexX7e5xX16xX17xX3xXexX77xX28xX843xX16xX17xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX16xX1xXe8xXexX3xXexX31xXdxX3xXexX1xX85bxX3xXexX77xX28xX1dfxX16xX17xX3xX394xXdxXb0xXexX3xXb28xX6xX26xXfcxX3xXb28xX1f5xX29xX3xXexXbbbxX16xX1xX3xX3fxX21xX6xX16xX1xX3xX7xX1ccxX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX2xXabxX3xXb6xXa6xX6xX3xX7c5xX29xX6xX1bxX3xX3cxX6xX3exX3fxX6xX3xX1f3xX15xX16xX3xX2bxX28xX777xX4xX3xX2xXfcxXd83xX32fxX31fxX3xX34xX10xX1bxX3xXexX7e5xX16xX17xX3xXd83xX2xX8c4xX3xX7xX21xX3xXb6xX8cxXdxX3xX4xX1b0xX16xX17xX3xX45dxX8d3xX1bxX3xXexX77xX21xX16xX17xX3xX2bxX1bfxX3xX2bxX1bfxX16xX17xX3xX17xX1bfxXbxX3xX77xXe8xXexX3xX5xX8cxX16xX3xXexXa6xX3xX31fxX3xX26xX4e8xX29xX3xX34xX10xX3xXexX1xX1f5xX3xX1xXb0xX3xX26xX8cxXdxX3xX4xX47fxX6xX3xX3cxX6xX3exX3fxX6xX3xX5xX1fexX3xX3cxX6xX3exX3fxX6xX1axX1bxX3xX3cxX6xX3exX3fxX6xX32fxX1bxX3xX1cfxX6c4xX62xXa8xX1bxX3xX3cxX6xX3exX3fxX6xX324xXfcxX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xX1f3xX5xX10xX3xX29dxXdxX3fxXexX1xX9xXaxX1axXabxXabxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3fxX3fxXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX1f3xX21xX77xX3fxX10xX77xX9xXaxXabxXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX77xXaxX12xX0xXexX1f3xX21xX3fxX59xX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX3fxX12xX0xX6xX3xX1xX77xX10xX6fxX9xXaxXaxX12xX0xXdxX26xX17xX3xX7xX77xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXfcxX1f3xX6xX21xX1xX6xXexXdxX16xX1xXfcxXb6xX16xX42xX16xX10xX29dxX7xX42xX2xXa8xX31fxXa8xX42xX2xXabxX324xX3fxXa8xX2xX31fxXa8xXa8xXabxXabxXexX2xX32fxX2xX31fxXa8xXa8xX2xXefxX43axX5xX324xXfcxX6axXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX21xX347xX26xX6xX17xX10xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX42xXexX3fxX12xX0xX42xXexX77xX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cfxX6xXbxXexXdxX21xX16xXaxX12xX3cxX6xX3exX3fxX6xX1axX3xX26xX8cxXdxX3xX4xX1bfxX3xX17xXdxX15xX3xX1xXe8xXbxX3xX3fxX4e8xX16xX3xX4xX1xX28xX6xX3xXexXa6xX16xX17xX3xX4xX1bfxX0xX42xXexX3fxX12xX0xX42xXexX77xX12xX0xX42xXexX1f3xX21xX3fxX59xX12xX0xX42xXexX6xX1f3xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX21xX3fxX59xXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexX62xX6xX5xXdxX17xX16xX68xX3xX6axX29xX7xXexXdxX6fxX59xX71xXaxX12xX1cfxXdexX3xXexX1xX3e9xX1bxX3xX3fxX4e8xX16xX3xX2bxXa21xX29xX3xX5xX1fexX3xX3cxX6xX3exX3fxX6xX32fxX3xX3fxX21xX6xX16xX1xX3xX7xX1ccxX3xX1f3xX15xX16xX3xX2bxX31xXexX3xXa8xX31fxX1axX3xX34xX10xX71xX3xda66xXbbxX16xX17xX3xXexX1xXbbxX3xX1xX6xXdxX3xX5xX1fexX3xX1cfxX6c4xX62xXa8xX3xX5xX1fexX3xX32fxX43axX32fxX3xX34xX10xX71xX3xX37xX1f5xX3xX2bxX1f5xX16xX3xX5xX1fexX3xX3cxX6xX3exX3fxX6xX3xX115xXcxX62xXa8xXabxX3xX4xX1bfxX3xX5xX28xX777xX16xX17xX3xXexXdxX260xX29xX3xXexX1xXdexX3xX2bxX31xXexX3xX31fxX2xX43axX3xX34xX10xX1bxX3xX2bxXa9fxX59xX3xX4xXaa3xX16xX17xX3xX5xX1fexX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX26xX4e8xX29xX3xX34xX10xX3xX16xX1fexX59xX3xX4xX1bfxX3xX3fxX21xX6xX16xX1xX3xX7xX1ccxX3xX4xX6xX21xX3xX16xX1xXe8xXexX3xX45dxX3e9xX3xXexXa6xX3xX2bxXa21xX29xX3xX16xX7e5xX26xX3xX2bxX1f5xX16xX3xX16xX6xX59xXfcxX3xXcxX77xX21xX16xX17xX3xX45dxX1xXdxX3xX2bxX1bfxX1bxX3xX3cxX6xX3exX3fxX6xX1axX3xX1f3xX15xX16xX3xX2bxX28xX777xX4xX3xX2xXfcxX2xXabxXabxX3xX34xX10xX3xX1f3xX15xX16xX3xX77xX6xX3xX4xX1xX4a5xX3xX7xX6xX29xX3xX1f3xX6xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX77xX6xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX1bfxX16xX17xX3xXb6xX28xX224xX16xX3xX5xX260xX16xX3xXb6xX85bxX3xXexX77xXbbbxX3xXcxX828xX1bdxX3xX32fxX3xX16xX1xX276xX16xX17xX3xX26xX4e8xX29xX3xX34xX10xX3xX1f3xX15xX16xX3xX4xX1xX31xX59xX3xX16xX1xXe8xXexX3xXexX77xX21xX16xX17xX3xXbxX1xXa9fxX16xX3xX45dxX1xXd76xX4xX3xX115xXfcxX3xX1cfxX23axX16xX3xX5xX31xXdxX3xX3cxX6xX3exX3fxX6xX324xX3xX4xX1bfxX3xX1axX1axX2xX3xX34xX10xX3xX1f3xX15xX16xX3xX77xX6xXfcxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37bxX21xX29xX77xX4xX10xXaxX12xX0xX7xXexX77xX21xX16xX17xX12xXcxX1xX10xX21xX3xX1bdxX1xX28xX224xX16xX17xX3xX394xXaa3xX0xX42xX7xXexX77xX21xX16xX17xX12xX42xX394xX16xX3cxX10xX3fxXdxX6xX0xX42xXbxX12
congthanh