Ngày hè lý thú của học sinh trường Albert Einstein
(Baohatinh.vn) - Với mong muốn mang lại cho các em những ngày hè bổ ích, lành mạnh, Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế cho 500 học sinh tại Khu du lịch sinh thái Hải Thượng (huyện Hương Sơn)
ca67x15b63x154c6x11245x13f30x12481x141d9x16226x10904xX7x149eax118d4x1157ax11f43x1029axd666xX5xd79cxXax10b02x152d2x11585xd858x16932xX3xX1x125c7xX3xX5x168f5xX3xXexX1xe262xX3xX4xf87dxX6xX3xX1x12d06xX4xX3xX7xXdx16daaxX1xX3xXexf83cxef5cx15799xX2cxX14xX3x11d8dxX5xd89bxX10xX30xXexX3x1063bxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxX0xce66xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10dc8xX10xX6x126c6xXaxX12x11b65x13aaexXdxX3xf1f0xfe82xX2cxX14xX3xX5fx13225xf9cexX2cxX3xX5fxX6xX2cxX14xX3xX5x12011xXdxX3xX4xX1xX60xX3xX4x16360xX4xX3xX10xX5fxX3xX2cxX1x1133dxX2cxX14xX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX1xX19xX3xX38xf187xX3x15c60xX4xX1x108b1xX3xX5xX15xX2cxX1xX3xX5fxX6fxX2cxX1xX91xX3xXcxX30xX31xX32xX2cxX14xX3x13d93xX1xX8cxX3xXexX1x119b6xX2cxX14xX3xX5xXdx16d21xX2cxX3xX4x14a4dxXbxX3xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxX3xX55xX15xX3xXcx12b4fxX2cxX1xX3x124b2x1515fxX3xXexX8cxX3xX4xX1xfc29xX4xX3xX4xX77xX4xX3xX1xX60xX6fxXexX3xXd0x14f1exX2cxX14xX3xXexX30x16920xXdxX3xX2cxX14xX1xXdx170ffxX5fxX3xXexX1xf325xX4xX3xXex16409xX3xX4xX1xX60xX3x1322fxdc6axX102xX3xX1xX27xX4xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xXexX6fxXdxX3xe94axX1xX65xX3xX58xX65xX3xX5x1651dxX4xX1xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xXexX1xX77xXdxX3xX55xXebxXdxX3xXcxX1xX31x10641xX2cxX14xX3x11c22xX1xX65xX16xXf2xX2cxX3xX55xX31x16796xX2cxX14xX3x10e97xX13cxX2cx11127xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdf05xX10xX2cxXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX5fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX153xX10xX2cxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxe906xXdxX58xXexX1x116bbxX3x15560x10b6fxX102xXbx131dcx17187xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX17cxX3xX101x1206cx11c88xXbxX182xX183xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17cxX46xX46xXdx10539xX38xX6xX60xX1xX6xXexXdxX2cxX1xX1a2x14e5cxX2cxX46xX2cxX10xX177xX7xX46xX2x11120xX17fxX18fxX46xX2xX18exX18exX58xX101xX2xX18exX18ex1217bx140eaxX18exXexX1c3xX2xX17fxX17exX17fxX5xX102xX1a2x10ba7xXbxX14x10566xX30xX9xX2xX17fxX1c2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX3xX5xX1cxX3xXexX1xX20xX3xX4xX23xX6xX3xX1xX27xX4xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xXexX30xX31xX32xX2cxX14xX3xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX6xXbxXexXdxX60xX2cxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX5fxX5cxXdxX3xX2cxd7c4xX2cxX14xX3xXd0xXe5xX2cxX14xX3xX4xX23xX6xX3xX4xX77xX4xX3xX10xX5fxX3xX1xX27xX4xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xXd0xX31xX12fxX4xX3xX38xcaf9xXexX3xXd0x14c48xX65xX3xX38xdabcxX2cxX14xX3xX2cxX1xX7fxX2cxX14xX3xXd0xXe5xX2cxX14xX3xXexX77xX4xX3xXexX1xe193xX3xX58x1506bxX4xX3xf38bxX1xe54exX10xX3xX27cxX1xX60xX259xX2cxX91xX3xX7xXabxXdxX3xXd0xXe5xX2cxX14xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX10xX2cxXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX5fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX153xX10xX2cxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX58xXexX1xX17cxX3xX17exX17fxX102xXbxX182xX183xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX17cxX3xX101xX18exX18fxXbxX182xX183xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17cxX46xX46xXdxX1a2xX38xX6xX60xX1xX6xXexXdxX2cxX1xX1a2xX1adxX2cxX46xX2cxX10xX177xX7xX46xX2xX1b6xX17fxX18fxX46xX2xX18exX18exX58xX101xX2xX18exX18exX1c2xX18exX1c2xXexX2xX18fxX17exX18fxX2xX5xX102xX1a2xX1cexXbxX14xX1d1xX30xX9xX17fxX1c2xX18exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX3xX5xX1cxX3xXexX1xX20xX3xX4xX23xX6xX3xX1xX27xX4xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xXexX30xX31xX32xX2cxX14xX3xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX6xXbxXexXdxX60xX2cxXaxX12xX153xX77xX4xX3xX10xX5fxX3xXd0xX31xX12fxX4xX3xXexX1xX6xX5fxX3x12d57xX65xX6xX2cxX91xX3xXex16eecxX5fxX3xX1xXdxX276xX65xX3xX5fxXabxX3xX1xX390xX2cxX1xX91xX3xX58xX279xX2cxX14xX3xX4xX279xX1a2xX1a2xX1a2xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX10xX2cxXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX5fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX153xX10xX2cxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX58xXexX1xX17cxX3xX17exX17fxX102xXbxX182xX183xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX17cxX3xX101xX18exX18fxXbxX182xX183xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17cxX46xX46xXdxX1a2xX38xX6xX60xX1xX6xXexXdxX2cxX1xX1a2xX1adxX2cxX46xX2cxX10xX177xX7xX46xX2xX1b6xX17fxX18fxX46xX2xX18exX18exX58xX101xX2xX18exX18exX1c2xX101xX18fxXexX1c3xX18exX17fxX1c3xX1c2xX5xX102xX1a2xX1cexXbxX14xX1d1xX30xX9xX18fxX1b6xX102xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX3xX5xX1cxX3xXexX1xX20xX3xX4xX23xX6xX3xX1xX27xX4xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xXexX30xX31xX32xX2cxX14xX3xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX6xXbxXexXdxX60xX2cxXaxX12xX1a2xX1a2xX1a2xX3xX4xX77xX4xX1xX3xX5xX15xX5fxX3xX2cxXabxX2cxX14xX3xXexX1xX23xX3xX4xXabxX2cxX14xX3xX4xX23xX6xX3xX2cxX14xX31xX32xXdxX3xX2cxXabxX2cxX14xX3xX58xfa07xX2cxX3xXexX30xX31xX5cxX4xX3xXd0xX4bexX16xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX10xX2cxXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX5fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX153xX10xX2cxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX58xXexX1xX17cxX3xX17exX17fxX102xXbxX182xX183xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX17cxX3xX101xX18exX18fxXbxX182xX183xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17cxX46xX46xXdxX1a2xX38xX6xX60xX1xX6xXexXdxX2cxX1xX1a2xX1adxX2cxX46xX2cxX10xX177xX7xX46xX2xX1b6xX17fxX18fxX46xX2xX18exX18exX58xX101xX2xX18exX18exX1b6xX102xX1c2xXexX2xX17fxX101xX1b6xX17fxX5xX102xX1a2xX1cexXbxX14xX1d1xX30xX9xX101xX18fxX1b6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX3xX5xX1cxX3xXexX1xX20xX3xX4xX23xX6xX3xX1xX27xX4xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xXexX30xX31xX32xX2cxX14xX3xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX6xXbxXexXdxX60xX2cxXaxX12xXcxX30x128a0xX3xXd0xX31xX12fxX4xX3xXexX1xX6xX5fxX3xX14xXdxX6xX3xX2cxX1xXdx10f74xX65xX3xXexX30x138b8xX3xX4xX1xX13cxXdxX3xX38xX8cxX3xX8exX4xX1xX3xX2cxX1xX31xX17cxX3xX1adxec18xX2cxX3xX58xX279xX2cxX14xX3xX27cxXdxXfbxX2cxX3xXexX1xXd8xX4xX3xX14xXdxXebxXdxX3xX5fxX5e0xXexX3xXexX1xX31xX91xX3xXexX30xX65xX16xX3xXexX390xX5fxX3xX27cxX1xX60xX3xX38xX77xX65xX1a2xX1a2xX1a2xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11addxX60xX58xX16xX3xXbxX153xX10xX2cxXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX5fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX153xX10xX2cxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX58xXexX1xX17cxX3xX17exX17fxX102xXbxX182xX183xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX17cxX3xX101xX18exX18fxXbxX182xX183xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17cxX46xX46xXdxX1a2xX38xX6xX60xX1xX6xXexXdxX2cxX1xX1a2xX1adxX2cxX46xX2cxX10xX177xX7xX46xX2xX1b6xX17fxX18fxX46xX2xX18exX18exX58xX101xX2xX18exX18exX18fxX2xX2xXexX17fxX18exX1b6xX101xX102xX5xX102xX1a2xX1cexXbxX14xX1d1xX30xX9xX1c2xX1c3xX102xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX3xX5xX1cxX3xXexX1xX20xX3xX4xX23xX6xX3xX1xX27xX4xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xXexX30xX31xX32xX2cxX14xX3xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX6xXbxXexXdxX60xX2cxXaxX12xXcxX30xXebxXdxX3xX2cxX14xX1xXdxXf2xX5fxX3xX38xX259xXexX3xX4xX77xX3xX38xX261xX2cxX14xX3xX2cxX13cxX5fxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX622xX60xX58xX16xX3xXbxX153xX10xX2cxXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX5fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX153xX10xX2cxXexX10xX30xX3xX58xXexX1xX65xX5fxX38xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX58xXexX1xX17cxX3xX17exX17fxX102xXbxX182xX183xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX17cxX3xX101xX18exX18fxXbxX182xX183xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17cxX46xX46xXdxX1a2xX38xX6xX60xX1xX6xXexXdxX2cxX1xX1a2xX1adxX2cxX46xX2cxX10xX177xX7xX46xX2xX1b6xX17fxX18fxX46xX2xX18exX18exX58xX101xX2xX18exX18exX18fxX17fxX17fxXexX17fxX17exX17fxX2xX18fxX5xX102xX1a2xX1cexXbxX14xX1d1xX30xX9xX17fxX102xX18exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX3xX5xX1cxX3xXexX1xX20xX3xX4xX23xX6xX3xX1xX27xX4xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xXexX30xX31xX32xX2cxX14xX3xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX6xXbxXexXdxX60xX2cxXaxX12xX5bxX65xXdxX3xX5fx14835xX2cxX14xX3xX38xXb1xX2cxX3xX4xX1xXdxXfbxX2cxX3xX5xX12fxXdxX3xXbxX1xf824xX5fxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX10xX2cxXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX5fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX153xX10xX2cxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX58xXexX1xX17cxX3xX17exX17fxX102xXbxX182xX183xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX17cxX3xX101xX18exX18fxXbxX182xX183xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17cxX46xX46xXdxX1a2xX38xX6xX60xX1xX6xXexXdxX2cxX1xX1a2xX1adxX2cxX46xX2cxX10xX177xX7xX46xX2xX1b6xX17fxX18fxX46xX2xX18exX18exX58xX101xX2xX18exX18exX18fxX1c3xX17exXexX18fxX102xX101xX1c2xX2xX5xX102xX1a2xX1cexXbxX14xX1d1xX30xX9xX17fxX101xX101xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX3xX5xX1cxX3xXexX1xX20xX3xX4xX23xX6xX3xX1xX27xX4xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xXexX30xX31xX32xX2cxX14xX3xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX6xXbxXexXdxX60xX2cxXaxX12xX5bxX65xXdxX3xX2cxX1xXe5xX2cxX3xX1adxX5cxXdxX3xXexX30xX5ccxX3xX4xX1xX13cxXdxX3xX38xX11axXexX3xX5fxX259xXexX3xX38xX259xXexX3xX1adxX11axXexX1a2xX1a2xX1a2xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX10xX2cxXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX5fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX153xX10xX2cxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX58xXexX1xX17cxX3xX17exX17fxX102xXbxX182xX183xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX17cxX3xX101xX18exX18fxXbxX182xX183xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17cxX46xX46xXdxX1a2xX38xX6xX60xX1xX6xXexXdxX2cxX1xX1a2xX1adxX2cxX46xX2cxX10xX177xX7xX46xX2xX1b6xX17fxX18fxX46xX2xX18exX18exX58xX101xX2xX1c2xX1c3xX1c2xX101xX1b6xXexX2xX1c2xX18fxX102xX18exX5xX102xX1a2xX1cexXbxX14xX1d1xX30xX9xX1c3xX1c3xX1b6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX3xX5xX1cxX3xXexX1xX20xX3xX4xX23xX6xX3xX1xX27xX4xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xXexX30xX31xX32xX2cxX14xX3xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX6xXbxXexXdxX60xX2cxXaxX12xX1a2xX1a2xX1a2xX1adxX15xX3xX38xX11axXexX3xX5fxX259xXexX3xX38xX259xXexX3xX58xXb1xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX10xX2cxXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX5fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX153xX10xX2cxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX58xXexX1xX17cxX3xX17exX17fxX102xXbxX182xX183xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX17cxX3xX101xX18exX18fxXbxX182xX183xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17cxX46xX46xXdxX1a2xX38xX6xX60xX1xX6xXexXdxX2cxX1xX1a2xX1adxX2cxX46xX2cxX10xX177xX7xX46xX2xX1b6xX17fxX18fxX46xX2xX18exX18exX58xX101xX2xX18exX18exX18fxX18exX17exXexX1b6xX18fxX1c2xX101xX1c3xX5xX102xX1a2xX1cexXbxX14xX1d1xX30xX9xX18exX1c3xX18exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX3xX5xX1cxX3xXexX1xX20xX3xX4xX23xX6xX3xX1xX27xX4xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xXexX30xX31xX32xX2cxX14xX3xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX6xXbxXexXdxX60xX2cxXaxX12xX55xX60xX6fxXexX3xXd0xXe5xX2cxX14xX3xX2cxX14xX60xX6fxXdxX3xX27cxX1x11b44xX6xX3xX27cxX1xXabxX2cxX14xX3xX4xX1xff3fxX3xXexX6fxX60xX3xX7xX4bexX2cxX3xX4xX1xX13cxXdxX3xX5xX15xX2cxX1xX3xX5fxX6fxX2cxX1xX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1a2xX1a2xX1a2xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX10xX2cxXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX5fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX153xX10xX2cxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX58xXexX1xX17cxX3xX17exX17fxX102xXbxX182xX183xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX17cxX3xX101xX18exX18fxXbxX182xX183xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17cxX46xX46xXdxX1a2xX38xX6xX60xX1xX6xXexXdxX2cxX1xX1a2xX1adxX2cxX46xX2cxX10xX177xX7xX46xX2xX1b6xX17fxX18fxX46xX2xX18exX18exX58xX101xX2xX18exX18exX17exX17fxX17exXexX2xX2xX1c3xX17exX18exX5xX102xX1a2xX1cexXbxX14xX1d1xX30xX9xX101xX1c2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX3xX5xX1cxX3xXexX1xX20xX3xX4xX23xX6xX3xX1xX27xX4xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xXexX30xX31xX32xX2cxX14xX3xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX6xXbxXexXdxX60xX2cxXaxX12xX1a2xX1a2xX1a2xX3xX5fxX6xX2cxX14xX3xXexX5cxXdxX3xX4xX1xX60xX3xX4xX77xX4xX3xX10xX5fxX3xX2cxX1xX7fxX2cxX14xX3xX2cxXdxX5c7xX5fxX3xX1adxX65xXdxX91xX3xXexXdxXfbxX2cxX14xX3xX4xX31xX32xXdxX1a2xX1a2xX1a2xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX10xX2cxXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX5fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX153xX10xX2cxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX58xXexX1xX17cxX3xX17exX17fxX102xXbxX182xX183xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX17cxX3xX101xX18exX18fxXbxX182xX183xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17cxX46xX46xXdxX1a2xX38xX6xX60xX1xX6xXexXdxX2cxX1xX1a2xX1adxX2cxX46xX2cxX10xX177xX7xX46xX2xX1b6xX17fxX18fxX46xX2xX18exX18exX58xX101xX2xX18exX18exX17exX1c3xX17exXexX18fxX101xX1b6xX101xX18exX5xX102xX1a2xX1cexXbxX14xX1d1xX30xX9xX18fxX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX3xX5xX1cxX3xXexX1xX20xX3xX4xX23xX6xX3xX1xX27xX4xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xXexX30xX31xX32xX2cxX14xX3xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX6xXbxXexXdxX60xX2cxXaxX12xX1a2xX1a2xX1a2xX5fxX15xX3xX4xX5ccxX2cxX3xX14xXdxX77xX60xX3xX58xX279xX4xX3xX27cxcca3xX3xX2cxX236xX2cxX14xX3xX7xX66xX2cxX14xX3xX14xXdxX20xXbxX3xX4xX77xX4xX3xX10xX5fxX3xX4xXb32xX3xXexX1xXb1xX5fxX3xX2cxXdxX5c7xX5fxX3xX1adxX65xXdxX91xX3xX1xXd8xX2cxX14xX3xXexX1xX20xX3xXexX30xX60xX2cxX14xX3xX1xX27xX4xX3xXexX5e0xXbxX0xX46xXbxX12xX0xX58xXdxX1adxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xX30xX10xX5xX6xXexX10xX58xXaxX12xX0xX65xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x16e71xXexX1xX65xX5fxX38xXde2xX6xX2cxX58xXde2xX7xX6xXbxX60xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX140xXdxX2cxX1xX3xX1adxXdxXb1xX2cxX3xX14xXdxX27exXdxX3x14f3fxX6fxXdxX3xX1xX27xX4xX3xX140xX31xX3xXbxX1xX6fxX5fxX3xX55xX15xX3xX13xXe5xXdxX3xX4xX6xX5fxX3xX27cxXfbxXexX3xX1adxX5c7xX3xX5xX15xX5fxX3xX1adxXdxXf2xX4xX3xXexX6fxXdxX3xXcxX30xX31xX32xX2cxX14xX3xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxXaxX3xX1xX30xX10x10483xX9xXaxX46xX14xXdxX6xX60xXde2xX58xX65xX4xX46xX7xXdxX2cxX1xXde2xX1adxXdxX10xX2cxXde2xX14xXdxX60xXdxXde2xX58xX6xXdxXde2xX1xX60xX4xXde2xX7xX65xXde2xXbxX1xX6xX5fxXde2xX1xX6xXde2xX2cxX60xXdxXde2xX4xX6xX5fxXde2xX27cxX10xXexXde2xX1adxX10xXde2xX5xX6xX5fxXde2xX1adxXdxX10xX4xXde2xXexX6xXdxXde2xXexX30xX65xX60xX2cxX14xXde2xX6xX5xX38xX10xX30xXexXde2xX10xXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxX46xX2xX18fxX18exX1c2xX2xX101xX1a2xX1xXexX5fxXaxX12xX0xXdxX5fxX14xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX46xX5fxX10xX58xXdxX6xX46xX2xX17fxX102xX46xX2cxX10xX177xX7xX46xX2xX1b6xX17fxX18exX46xX2xX18exX18exX58xX101xX2xX102xX1c3xX2xX17fxX18fxXexX2xX2xX18fxX1c3xX1b6xX5xX102xX1a2xX1cexXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX3xX5xX1cxX3xXexX1xX20xX3xX4xX23xX6xX3xX1xX27xX4xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xXexX30xX31xX32xX2cxX14xX3xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX1adxX12xX0xX7xXexX30xX60xX2cxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX140xXdxX2cxX1xX3xX1adxXdxXb1xX2cxX3xX14xXdxX27exXdxX3xXe10xX6fxXdxX3xX1xX27xX4xX3xX140xX31xX3xXbxX1xX6fxX5fxX3xX55xX15xX3xX13xXe5xXdxX3xX4xX6xX5fxX3xX27cxXfbxXexX3xX1adxX5c7xX3xX5xX15xX5fxX3xX1adxXdxXf2xX4xX3xXexX6fxXdxX3xXcxX30xX31xX32xX2cxX14xX3xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxXaxX3xX1xX30xX10xXe5axX9xXaxX46xX14xXdxX6xX60xXde2xX58xX65xX4xX46xX7xXdxX2cxX1xXde2xX1adxXdxX10xX2cxXde2xX14xXdxX60xXdxXde2xX58xX6xXdxXde2xX1xX60xX4xXde2xX7xX65xXde2xXbxX1xX6xX5fxXde2xX1xX6xXde2xX2cxX60xXdxXde2xX4xX6xX5fxXde2xX27cxX10xXexXde2xX1adxX10xXde2xX5xX6xX5fxXde2xX1adxXdxX10xX4xXde2xXexX6xXdxXde2xXexX30xX65xX60xX2cxX14xXde2xX6xX5xX38xX10xX30xXexXde2xX10xXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxX46xX2xX18fxX18exX1c2xX2xX101xX1a2xX1xXexX5fxXaxX12xX140xXdxX2cxX1xX3xX1adxXdxXb1xX2cxX3xX14xXdxX27exXdxX3xXe10xX6fxXdxX3xX1xX27xX4xX3xX140xX31xX3xXbxX1xX6fxX5fxX3xX55xX15xX3xX13xXe5xXdxX3xX4xX6xX5fxX3xX27cxXfbxXexX3xX1adxX5c7xX3xX5xX15xX5fxX3xX1adxXdxXf2xX4xX3xXexX6fxXdxX3xXcxX30xX31xX32xX2cxX14xX3xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX30xX60xX2cxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xX140xX77xX2cxX14xX3xX17fxX2xX46xX1c2xX91xX3xXcxX30xX31xX32xX2cxX14xX3xXa5xX1xX8cxX3xXexX1xXabxX2cxX14xX3xX5xXdxXb1xX2cxX3xX4xXb5xXbxX3xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxX3xX1adxX15xX3xX10xX5fxX3xX13xX14xX65xX16x142ebxX2cxX3xX112xX1xX77xX2cxX1xX3xX55xX65xX16xX5c7xX2cxX3xX133xX140xX13xX3xX2xX1b6xX1b6xX1b6xX91xX3xXbxX1xX31xX32xX2cxX14xX3xX140xXabxX2cxX14xX3xXcxX30xX8exX91xX3xXcxd30axX3xX112x108acxX3xX36xX2cxX1xX143xX3xXexXdxXb1xX2cxX3xX1xX15xX2cxX1xX3xX27cxX1cxX3xX27cxXfbxXexX3xX1xX12fxXbxX3xXd0x14298xX2cxX14xX3xXd0xX15xX60xX3xXexX6fxX60xX3xX2cxX14xX1xX5c7xX3xX1adxX5cxXdxX3xXexX8cxX2cxX14xX3xX27cxXdxX2cxX1xX3xXbxX1xX8exX3xX1c2xX102xX3xXexX30xXdxXf2xX65xX3xXd0xX1118xX2cxX14xX1a2xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX1adxX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX55xX27xX4xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxX3xXd0xX60xX15xX2cxX3xX27cxXfbxXexX91xX3xX16xXb1xX65xX3xXexX1xX31xX13cxX2cxX14xX91xX3xXexXf7xX3xXexXdxX2cxX3xX1adxX15xX3xX7xX77xX2cxX14xX3xXexX6fxX60xXaxX3xX1xX30xX10xXe5axX9xXaxX46xX14xXdxX6xX60xXde2xX58xX65xX4xX46xX1xX60xX4xXde2xX7xXdxX2cxX1xXde2xX6xX5xX38xX10xX30xXexXde2xX10xXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxXde2xX58xX60xX6xX2cxXde2xX27cxX10xXexXde2xX16xX10xX65xXde2xXexX1xX65xX60xX2cxX14xXde2xXexX65xXde2xXexXdxX2cxXde2xX1adxX6xXde2xX7xX6xX2cxX14xXde2xXexX6xX60xX46xX2xX18fxX1c3xX102xX17fxX101xX1a2xX1xXexX5fxXaxX12xX0xXdxX5fxX14xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX46xX5fxX10xX58xXdxX6xX46xX2xX17fxX102xX46xX2cxX10xX177xX7xX46xX2xX1b6xX17fxX102xX46xX2xX18exX18exX58xX1c3xX102xX102xX17fxX2xX101xX18exXexX17fxX1c2xX1c3xX18fxX18exX5xX102xX1a2xX1cexXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX3xX5xX1cxX3xXexX1xX20xX3xX4xX23xX6xX3xX1xX27xX4xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xXexX30xX31xX32xX2cxX14xX3xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX1adxX12xX0xX7xXexX30xX60xX2cxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX55xX27xX4xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxX3xXd0xX60xX15xX2cxX3xX27cxXfbxXexX91xX3xX16xXb1xX65xX3xXexX1xX31xX13cxX2cxX14xX91xX3xXexXf7xX3xXexXdxX2cxX3xX1adxX15xX3xX7xX77xX2cxX14xX3xXexX6fxX60xXaxX3xX1xX30xX10xXe5axX9xXaxX46xX14xXdxX6xX60xXde2xX58xX65xX4xX46xX1xX60xX4xXde2xX7xXdxX2cxX1xXde2xX6xX5xX38xX10xX30xXexXde2xX10xXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxXde2xX58xX60xX6xX2cxXde2xX27cxX10xXexXde2xX16xX10xX65xXde2xXexX1xX65xX60xX2cxX14xXde2xXexX65xXde2xXexXdxX2cxXde2xX1adxX6xXde2xX7xX6xX2cxX14xXde2xXexX6xX60xX46xX2xX18fxX1c3xX102xX17fxX101xX1a2xX1xXexX5fxXaxX12xX55xX27xX4xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxX3xXd0xX60xX15xX2cxX3xX27cxXfbxXexX91xX3xX16xXb1xX65xX3xXexX1xX31xX13cxX2cxX14xX91xX3xXexXf7xX3xXexXdxX2cxX3xX1adxX15xX3xX7xX77xX2cxX14xX3xXexX6fxX60xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX30xX60xX2cxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xX153xX1xXdxX5c7xX65xX3xX17fxX2xX46xX101xX91xX3xXcxX30xX31xX32xX2cxX14xX3xXa5xX1xX8cxX3xXexX1xXabxX2cxX14xX3xX5xXdxXb1xX2cxX3xX4xXb5xXbxX3xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxX3xXexX8cxX3xX4xX1xXd8xX4xX3xX5xX10cdxX3xXexX8cxX2cxX14xX3xX27cxXfbxXexX3xX2cxX236xX5fxX3xX1xX27xX4xX3xX17fxX102xX2xX17exX3xXde2xX3xX17fxX102xX2xX1b6xX3xXd0xX276xX3xX4x116cdxX2cxX14xX3xX2cxX1xX6xX65xX3xX2cxX1xX390xX2cxX3xX5xX6fxXdxX3xX2cxX1xX7fxX2cxX14xX3xX2cx115ebxX3xX5xXf7xX4xX3xX4xX23xX6xX3xX2cxX1xX15xX3xXexX30xX31xX32xX2cxX14xX3xX1adxX15xX3xXexX65xX16xXb1xX2cxX3xX58xX31xX13cxX2cxX14xX3xX4xX77xX4xX3xX10xX5fxX3xX1xX27xX4xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xX4xXb32xX3xX27cxXfbxXexX3xX389xX65xXebxX3xXexX66xXexX3xXexX30xX60xX2cxX14xX3xX1xX27xX4xX3xXexX5e0xXbxX91xX3xXexX1xX15xX2cxX1xX3xXexX8exX4xX1xX3xX4xX6xX60xX3xXexX30xX60xX2cxX14xX3xX4xX77xX4xX3xX4xX65xXe5xX4xX3xXexX1xXdxX91xX3xX1xX60xX6fxXexX3xXd0xXe5xX2cxX14xX1a2xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX1adxX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax14a4cxX2cxX3xXexX31xX12fxX2cxX14xX3xXd0xXb1xX5fxX3xX4xX1xX65xX2cxX14xX3xX27cxXfbxXexX3xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxX3xX140xX4xX1xX60xX60xX5xf272xX7xX3x1653bxX60xXexX3xXcxX6xX5xX10xX2cxXexX3xX17fxX102xX2xX1b6xXaxX3xX1xX30xX10xXe5axX9xXaxX46xX2cxX65xXdxXde2xX1xX60xX2cxX14xXde2xX7xX60xX2cxX14xXde2xX5xX6xX46xX6xX2cxXde2xXexX65xX60xX2cxX14xXde2xX58xX10xX5fxXde2xX4xX1xX65xX2cxX14xXde2xX27cxX10xXexXde2xX6xX5xX38xX10xX30xXexXde2xX10xXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxXde2xX7xX4xX1xX60xX60xX5xXde2xX7xXde2xX14xX60xXexXde2xXexX6xX5xX10xX2cxXexXde2xX17fxX102xX2xX1b6xX46xX2xX18fxX17fxX1b6xX1c2xX17exX1a2xX1xXexX5fxXaxX12xX0xXdxX5fxX14xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX46xX5fxX10xX58xXdxX6xX46xX2xX17fxX102xX46xX2cxX10xX177xX7xX46xX2xX1b6xX17fxX102xX46xX2xX102xX1b6xX58xX17fxX102xX102xX102xX101xX102xX1c3xXexX1c2xX17fxX102xX18exX17fxX5xX102xX1a2xX1cexXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX3xX5xX1cxX3xXexX1xX20xX3xX4xX23xX6xX3xX1xX27xX4xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xXexX30xX31xX32xX2cxX14xX3xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX1adxX12xX0xX7xXexX30xX60xX2cxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14a7xX2cxX3xXexX31xX12fxX2cxX14xX3xXd0xXb1xX5fxX3xX4xX1xX65xX2cxX14xX3xX27cxXfbxXexX3xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxX3xX140xX4xX1xX60xX60xX5xX14d4xX7xX3xX14d7xX60xXexX3xXcxX6xX5xX10xX2cxXexX3xX17fxX102xX2xX1b6xXaxX3xX1xX30xX10xXe5axX9xXaxX46xX2cxX65xXdxXde2xX1xX60xX2cxX14xXde2xX7xX60xX2cxX14xXde2xX5xX6xX46xX6xX2cxXde2xXexX65xX60xX2cxX14xXde2xX58xX10xX5fxXde2xX4xX1xX65xX2cxX14xXde2xX27cxX10xXexXde2xX6xX5xX38xX10xX30xXexXde2xX10xXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxXde2xX7xX4xX1xX60xX60xX5xXde2xX7xXde2xX14xX60xXexXde2xXexX6xX5xX10xX2cxXexXde2xX17fxX102xX2xX1b6xX46xX2xX18fxX17fxX1b6xX1c2xX17exX1a2xX1xXexX5fxXaxX12xX14a7xX2cxX3xXexX31xX12fxX2cxX14xX3xXd0xXb1xX5fxX3xX4xX1xX65xX2cxX14xX3xX27cxXfbxXexX3xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxX3xX140xX4xX1xX60xX60xX5xX14d4xX7xX3xX14d7xX60xXexX3xXcxX6xX5xX10xX2cxXexX3xX17fxX102xX2xX1b6xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX30xX60xX2cxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xXcxX66xXdxX3xX17fxX102xX46xX101xX91xX3xXcxX30xX31xX32xX2cxX14xX3xXcxXdxX276xX65xX3xX1xX27xX4xX91xX3xXcxX55xX153xX140xX3xX1adxX15xX3xXcxX55xXa5xXcxX3xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxX3xX133xXcxXa5xX3xX55xX15xX3xXcxXccxX2cxX1xX143xX3xXexX8cxX3xX4xX1xXd8xX4xX3xXd0xXb1xX5fxX3xX4xX1xX65xX2cxX14xX3xX27cxXfbxXexX3x12d02xX36xX5xX38xX10xX30xXexX3xX3dxXdxX2cxX7xXexX10xXdxX2cxX3xX140xX4xX1xX60xX60xX5xX14d4xX7xX3xX14d7xX60xXexX3xXcxX6xX5xX10xX2cxXexX3xX17fxX102xX2xX1b6x14615xX1a2xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX1adxX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX46xX65xX5xX12xX0xX58xXdxX1adxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX30xXaxX12xX0xX46xX58xXdxX1adxX12xX0xX46xX58xXdxX1adxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX65xXexX1xX60xX30xXaxX12xXe10xX1a2xX13xX0xX46xXbxX12
Đ.N