Nissan Leaf chạy điện đầu tiên đến Việt Nam
Mẫu xe hơi vận hành hoàn toàn bằng điện do Nissan phát triển bất ngờ hiện diện tại Việt Nam.
ea5bxf8adx17bb2x15c09x16b56x115cex181bax1a348x11980x12bd4x13679x167d2xX5xX8x1570axX5x1892bx1abeaxX7x184fdx18919x1bf45x1aee5xX3x18ee9x16b5cxX4xX5xX12x13e99xX6xXaxX3x13e5cxX7xX10xX4xX4xX9xXax1277ex1a89exX12xX5xX7xX8xXax16e09x172c6xX12xX4xX4xX10xX14xX3x1b507xX8xX10xX1cxX3xX20xX1x126c2xX6xX3x12708xX12x1365bxX14xX3xX40x10038xX18xX3xX5xX12x18df4xX14xX3xX40x13f2cxX14xX3x13fb4xX12xX42xX5xX3xX2fxX10x10315xX0x1aa82xX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x156adxX8xX10x1a3efxXaxX2ex15ac6x19ac6xX18xX3xXdxX8xX3xX1x176fdxX12xX3xf7d8x10356xX14xX3xX1xfca7xX14xX1xX3xX1x1b608xX9cxX14xX3xX5xXa1xX9cxX14xX3x19c53x16f6axX14xX13xX3xX40xX12xX42xX14xX3xX89xXa1xX3xX2fxX12xX4xX4xX10xX14xX3xX27xX1x1896dxX5xX3xX5x17802xX12x15a61xX14xX3xXaax1343fxX5xX3xX14xX13xfbdbxX3xX1xX12xX42xX14xX3xX89xX12xX42xX14xX3xX5xX3dxX12xX3xX52xX12xX42xX5xX3xX2fxX10xX59x178cdxX0xX5bxX27xX2exX0xX5xX10xXaaxX7xX8xX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX89xX89xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3x198b5xX12xX89xX5xX1xX9xXax107acx1420exX11bxXaxX3xXaaxXa1xXc4xX89xX8xXc4xX9xXaxX11bxXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xXc4xXaxX2exX0xX5xXaaxXa1xX89xX6xX2exX0xX5xXc4xX2exX0xX5xX89xX2exX0xX12xX59xX13xX3xX4xXc4xX20xX9xXaxX5bxX5bxX12xXe7xXaaxX10xXa1xX1xX10xX5xX12xX14xX1xXe7xX97xX14xX5bxX14xX8xX113xX4xX5bxX2x14d71x15d62x1a504xX5bxX2xX11bx188ddxX89xX2xX2xfda4xX2xX173xX11bxX11bxX5xX16fxX11bxX16fxX16bxf9a2xX7xX11bxXe7xX17xX27xX13xXaxX3xX5bxX2exX0xX5bxX5xX89xX2exX0xX5bxX5xXc4xX2exX0xX5xXc4xX2exX0xX5xX89xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x181a3xX10xX27xX5xX12xXa1xX14xXaxX2exX1a5xX1xX12xX4fxX20xX3xXdxX8xX3xX40xX12xX42xX14xX3xX2fxX12xX4xX4xX10xX14xX3xX36xX8xX10xX1cxX3xX40xX46xX18xX3xX5xX12xX4bxX14xX3xX5xX3dxX12xX3xX52xX12xX42xX5xX3xX2fxX10xX59xX3xXfxX3x11523xX14xX1xX15xX3x133e7x1a5e2xX0xX5bxX27xX2exX0xX5bxX5xX89xX2exX0xX5bxX5xXc4xX2exX0xX5bxX5xXaaxXa1xX89xX6xX2exX0xX5bxX5xX10xXaaxX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x1218exXa1xX89xX6xXaxX2exX2fxX12xX4xX4xX10xX14xX3xX36xX8xX10xX1cxX3x18f31xX1x12f36xX14xX13xX3xX4x12cb8xX3xX89x13602xX14xX13xX3xX40x13831xX14xX13xX3xX20xX94xX3xX40x169e6xX5xX3xX5xXc4xXa1xX14xX13x16144xX3xX20xX1xX12xX4fxX20xX3xXdxX8xX3xXaxXdxX10xX14xX1xXaxX3xX97xX98xX14xX3xX1xX9cxX14xX1xX3xXaaxXabxX14xX13xX3xX14x163bcxX14xX13xX3xX7x198f2x19bcexX14xX13xX3xX40xX12xX42xX14xX3xX14xX1xXcfxX3xXaaxX24dxX3xX27xX12xX14xX3xX4xX3dxX20xX3x128b5xX18xX10xX3xX7xX283x131b1xX12xX3xX40xX12xX42xX14xX3xX89x1bdbfxX14xX3xX89xX248xX14xX13xXe7xX0xX5bxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX22cxXa1xX89xX6xXaxX2exX8cxX8dxX18xX3xXdxX8xX3xX40xX12xX42xX14xX3xX5xX1xX18xX24dxX20xX3xX27xX1xX2abxX14xX3xX23exX1x1252exX20xX3xXdxX8xX3xX13xX12xX10xX3xX40x1061dxX14xX1xX3xX20xeb43xX3xX14xX1x167b1xX25dxX3xX5xX1xX12xX4fxX5xX3xX23exX4fxX3xX14xX24dxX12xX3xX5xX1xXcaxX5xX25dxX3xX5xXc4xX10xX14xX13xX3xXaax164d6xX3xX20xX240xX14xX13xX3xX14xX27exX14xX13xX3xX97xX9cxX3xX5xX1xX12xX4fxX5xX3xXaaxX32exX3xX10xX14xX3xX5xXa1xX9cxX14xX3xX5xX283xX94xX14xX13xX3xX5x19247xX3xX59xX24dxX5xX3xX20xX1xX12xX4fxX20xX3xXdxX8xX3xX1xX94xX12xX3xX5xX1xX240xX14xX13xX3xX5xX1xX283xXcfxX14xX13xXe7xX0xX5bxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX22cxXa1xX89xX6xXaxX2ex164bfxX24dxX14xX13xX3xX20xX94xX3xX40xX12xX42xX14xX3xX5xXc4xX10xX14xX13xX3xXaaxX32exX3xX5xXc4xX4bxX14xX3xX2fxX12xX4xX4xX10xX14xX3xX36xX8xX10xX1cxX3xX20x19b0axX3xX20xX240xX14xX13xX3xX4xX18xXcaxX5xX3xX2xX11bxX16bxX3xX59x15118xX3xX7xX355xX20xX3xX97xX9cxX3xX59xX240xXfxX59xX8xX14xX3xXdxXa1x17f03xX14xX3xX20xX355xX20xX3xX40xX3dxX12xX3xX11axX173xX16axX3xX2fxX59xXe7xX0xX5bxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX22cxXa1xX89xX6xXaxX2exX22cxX24dxX3xX27xX12xX14xX3xX20xX3cexX3xX5xX1xXc6xX3xX4xX3dxX20xX3xX40xX46xX6xX3xX17dxX11bx10654xX3xX20xX1x1a0fexX3xX5xXc4xXa1xX14xX13xX3xX97x18eaexX14xX13xX3xX16axX11bxX3xX27xX1xX2fdxX5xX3xX23exX1xX12xX3xX4xX245xX3xX89xX248xX14xX13xX3xX5xX1xX12xX4fxX5xX3xXaaxX32exX3xX4xX3dxX20xX3xX14xX1xX10xX14xX1xX3xX97xX9cxX3xX20xX46xX14xX3xX17dxX3xX5xX12xX4fxX14xX13xX3xX40xXc6xX3xX4xX3dxX20xX3xX40xX46xX6xX3xXaaxX308xX14xX1xX3xX5xXc4xXa1xX14xX13xX3xX5xXc4xX283xXcfxX14xX13xX3xX1xX284xX27xX3xX14xX3dxX27xX3xX5x15f73xX3xX7xX283xX2a2xX12xX3xX40xX12xX42xX14xX3xX89xX2abxX14xX3xX89xX248xX14xX13xXe7xX0xX5bxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX22cxXa1xX89xX6xXaxX2exX2fxX12xX4xX4xX10xX14xX3xX36xX8xX10xX1cxX3xX40xX46xX18xX3xX5xX12xX4bxX14xX3xX40xX4fxX14xX3xX52xX12xX42xX5xX3xX2fxX10xX59xX3xX23exX1xX240xX14xX13xX3xX5xX1xX8xXa1xX3xX1xX308xX14xX1xX3xX5xX1x13fd4xX20xX3xX14xX1xX98xX27xX3xX23exX1x18877xX18xX3xX20xX1x13783xX14xX1xX3xX1xX3dfxX14xX13xXe7xX3xf119xX12xXc0xX3xXaaxXc0xX14xX3xX20xX1xX12xX4fxX20xX3xXdxX8xX3xX40xX12xX42xX14xX3xX14xX9cxX6xX3xX1xX12xX42xX14xX3xX97xX8dxX14xX3xX7xX9cxX3xX59xX24dxX5xX3xXaaxX542xX3xX53dxX14xXe7xX0xX5bxX27xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX1e6xXa1xX18xXc4xX20xX8xXaxX2exX28xX1xX8xXa1xX3xX8cxX12xX14xX1xX3x1171bxX18xX10xX14xX13xX5bxX22cxXc0xXa1xX3xX54cxX28xX52xX28xX0xX5bxX27xX2e
congthanh