Công an Hà Tĩnh khám phá 151 vụ, bắt gần 300 đối tượng phạm tội hình sự
(Baohatinh.vn) - Kết thúc đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm (tháng 11/2018 đến tháng 2/2019) bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an Hà Tĩnh đã đã điều tra, khám phá 151 vụ, bắt gần 300 đối tượng phạm tội hình sự, thu hồi tài sản trị giá trên 2,8 tỷ đồng.
e527x149d0x16373x149eax17210x12fa0x1607ex1075dx1651axX7x17483x14e97x15900x13927x10020x10284xX5x13991xXax16b22x156f2xX6xX3x11682x14d5cx13b0cx10578xX3xX4xX6xf036xX3xe645xXdx14884x16e84xfe6cxX3x14355x14763xX19x16287xX3xX6xX19xX3x136f0x1032dxX3xXcx11ff4xX19xX1xX3xX1fxXdx15231xX17xX3xXex12d94xX6xX23xX3x15399xX1x110b8xX22xX3xXbxX1xX41xX3xX2x16c4bxX2xX3x106d2x151f1xX23xX3x16541x162ecxXexX3xX28x1426bxX19xX3xfad6x1516dxX59xX3xX1fx150a3xXdxX3xXexeefax1432fxX19xX28xX3xXbxX1x12f69xX22xX3xXex13c3fxXdxX3xX1xe979xX19xX1xX3xX7x1005cxX0x16a27xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10xX6x13efexXaxX12x13b9ex12f93xXexX3xXexX1x10f10xX4xX3xX1fxX62xXexX3xX3bxX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xXex1183bxX19xX3xX4xX26xX19xX28xX23xX3xXexX3bxXabxX19xX3xX41xXbxX3xXexX6cxXdxX3xXbxX1xX68xX22xX3x14581xXexX1xX41xX19xX28xX3xX2xX2xX77x11165xX59xX2x13a2exX3xX1fxX8dxX19xX3xXexX1xX41xX19xX28xX3xXcfxX77xXcfxX59xX2x12719x10fcdxX3xX50xefa3xX1dxX3xX1fxXe7xX22xX3x13688xf0b4xXcxXcxX3xXexX3bxX61x1010axX4xX23xX3xXexX3bxX1dxX19xX28xX3xX4cxX2exX3xX7xX6xX17xX3xXcxX8dxXexX3xXefxX28xX17x15b56x16d83xX19xX3xX1fxX41xX19xX23xX3xX25xX26xX19xX28xX3xX6xX19xX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX19xX1xX3xX1fx14bb0xX3xX1fxX128xX3xX1fxXdxX37xX17xX3xXexX3bxX6xX23xX3xX3fxX1xX41xX22xX3xXbxX1xX41xX3xX2xX49xX2xX3xX4cxX4dxX23xX3xX50xX51xXexX3xX28xX55xX19xX3xX58xX59xX59xX3xX1fxX5dxXdxX3xXexX61xX62xX19xX28xX3xXbxX1xX68xX22xX3xXexX6cxXdxX3xX1xX70xX19xX1xX3xX7xX75xX23xX3xXexX1xX17xX3xX1x11bdbxXdxX3xXexX2exXdxX3xX7xXe7xX19xX3xXexX3bx1409dxX3xX28xXdxX41xX3xXexX3bxX10fxX19xX3xXcfxX23xXd2xX3xXexf31axX3xX1fxX175xX19xX28x16559xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1541dxX1dxX89xX10exX3xXbxX25xX10xX19xXexX10xX3bxXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX25xX10xX19xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX10exX5xX10xX9xXax13e7exXdxX89xXexX1x10894xX3x14fa7xX2xX49xXbx1086fxf807xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX1d7xX3x169fexX2xX59xXbxX1ddxX1dexXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d7xX77xX77xXdxX198xX50xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX19xX1xX198xX4cxX19xX77xX19xX10xX1d2xX7xX77xX2xXe3xX2xX2xX77xXe3xX1d9xX89xXcfxX59xX1d9xX59xX49xX58xXcfxXexX49xXe3xX58xX58xX5xX58xec3cxX2xX198x11a46xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX23xX3xX25xX26xX19xX28xX3xX6xX19xX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX19xX1xX3xX1fxXdxX37xX17xX3xXexX3bxX6xX23xX3xX3fxX1xX41xX22xX3xXbxX1xX41xX3xX2xX49xX2xX3xX4cxX4dxX23xX3xX50xX51xXexX3xX28xX55xX19xX3xX58xX59xX59xX3xX1fxX5dxXdxX3xXexX61xX62xX19xX28xX3xXbxX1xX68xX22xX3xXexX6cxXdxX3xX1xX70xX19xX1xX3xX7xX75xXaxX3xX77xX12xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX6xXbxXexXdxX1dxX19xXaxX3xX7xXexX10exX5xX10xX9xXaxXexX10xX1ddxXexX226xX6xX5xXdxX28xX19xX1d7xX3xX229xX17xX7xXexXdx16a21xX10exX1dexXaxX12x13faexX75xX4xX3xX5xX61xX62xX19xX28xX3xX4xX1xe825xX4xX3xX19x103c5xX19xX28xX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX19xX1xX3xX50xX51xXexX3xX28xXdxfec1xX3xXefxX28xX17xX10ex16032xX19xX3xXcxX1xX2exX19xX1xX3xXcxX3bxX17xX19xX28xX3xXc5x1761fxXefxX3xX2xXe3xXd2x1165dxXe4xX3xXexX3bxX92xX3xXexX68xXdxX3xX1ddxX128xX3xX307xf755xX19xX3xXcxX18xX10exX23xX3xX1xX17xX10ex1311bxX19xX3xX2dxX61xX31cxX19xX28xX3xX307xX31cxX19xX23xX3xX3fx14cadxX3xX1fxX128xX3xX89x1144axX19xX28xX3xX5xX75xX17xX3xX1fxX68xX19xX23xX3xX7xX92xX19xX28xX3xX4xX5dxX3xXexX1x13d8bxX3xXexX3bxX1dxX19xX28xX3xX1ddxX10xX3xX26xX3xXexX26xX3xX19xX1xXdxX37xX17xX3xX28xXdx14401xX3xXc5xX25xX1xX17xX10exX10fxX19xX3xX41xX19xX3xX22xX6xX3xXexX92xX10exX3xXcxX2xXcfxX2xXd2xX23xX3xXexX1xX41xX19xX28xX3xXcfxX77xXcfxX59xX2xXe3xXe4xX198xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX1dxX89xX10exXaxX12x13f66xX68xXdxX3xXexX41xX3xX3a9x13f41xX19xX28xX3xX2dxX1dxX2exXdxX3xX307xX31cxX19xX3xece4xX3x1560exX1x13266xX3x10700xXdxX41xX22xX3xX1fxX5dxX4xX3xX25xX26xX19xX28xX3xX6xX19xX3xXexff9fxX19xX1xX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX19xX1xX3xX4xX1xX1dxX3xX50xXdxX8dxXexX1d7xX3xeeb6xX3a9xX21xX3xX1fxX62xXexX3xX4xX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xXexXabxX19xX3xX4xX26xX19xX28xX3xXexX3bxXabxX19xX3xX41xXbxX3xXexX6cxXdxX3xXbxX1xX68xX22xX3xX1fxX68xXexX3xX3fxX8dxXexX3xX16xX17xXe7xX3xX4xX6xX1dxX23xX3xX1a8xX6xX19xX3xX3c4xXdxX41xX22xX3xX1fxX5dxX4xX3xX25xX26xX19xX28xX3xX6xX19xX3xXexX3d6xX19xX1xX3xX1fxX128xX3xX4xX1xX3d6xX3xX1fxX68xX1dxX3xX4xX41xX4xX3xXbxX1x160b9xX19xX28xX3xX4xX1xX2dbxX4xX3xX19xX2dfxX19xX28xX3xX25xX26xX19xX28xX3xX6xX19xX3xXexX3d6xX19xX1xX3xXbxX1xX5dxXdxX3xX1xX62xXbxX3xX4xX1xX3b1xXexX3xX4xX1x134d2xX3xX4cxXf6xXdxX3xX4xX26xX19xX28xX3xX6xX19xX3xX4xX41xX4xX3xX1xX17xX10exX327xX19xX23xX3xXexX1xX2exX19xX1xX3xXbxX1xX5dxX23xX3xXexX1xX182xX3xX1ddxX128xX3xX4xX1xX353xX3xX1fxX6cxX19xX28xX3xX19xX51xX22xX3xX4xX1xX51xX4xX3xXexX70xX19xX1xX3xX1xX70xX19xX1xX3xXexX3bxX10fxX19xX3xX4xX41xX4xX3xXexX17xX10exX8dxX19xX23xX3xX5xX31xX19xX1xX3xX4cxX75xX4xX23xX3xX1fxX182xX6xX3xX50xX2exX19xX3xXexX3bx12dd6xX19xX28xX3xX1fxXdxX21xX22xX1dexX3xX1fx15e94xX10exX3xX22xX68xX19xX1xX3xX4xX26xX19xX28xX3xXexX41xX4xX3xXexX17xX10exX10fxX19xX3xXexX3bxX17xX10exX37xX19xX3xXexX3bxX10fxX19xX3xX4xX41xX4xX3xXbxX1xX61xX31cxX19xX28xX3xXexXdxX327xX19xX3xXexX1xX26xX19xX28xX3xXexXdxX19xX3xX1fxX68xXdxX3xX4xX1xX92xX19xX28xX3xX4cxX37xX3xXbxX1xX61xX31cxX19xX28xX3xXexX1xX2dbxX4xX23xX3xX18xX22xX3xX22xX61xX17xX23xX3xXexX1xX353xX3xX1fxX1dxX68xX19xX3xX4xX353xX6xX3xX4xX41xX4xX3xX5xX1dxX68xXdxX3xXexX6cxXdxX3xXbxX1xX68xX22xX198xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX1dxX89xX10exXaxX12xX3a9xX175xX19xX28xX3xXexX1xX36bxXdxX23xX3xXex137b4xXbxX3xXexX3bxX17xX19xX28xX3xX5xX75xX4xX3xX5xX61xX62xX19xX28xX23xX3xXbxX1xX61xX31cxX19xX28xX3xXexXdxX327xX19xX3xX4xX1xX353xX3xX1fxX6cxX19xX28xX3xX3fxXdxX21xX22xX3xX7xX1dxX41xXexX3xXexX70xX19xX1xX3xX1xX70xX19xX1xX23xX3xX19xX28xX2dfxX19xX3xX4xX1xX3b1xX19xX3xX3fxX182xXbxX3xXexX1xX36bxXdxX3xX4xX41xX4xX3xX1fxX5dxXdxX3xXexX61xX62xX19xX28xX3xX4xX3c2xX3xX89xXabxX17xX3xX1xXdxX327xX17xX3xX1xX4e9xX6xXexX3xX1fxX6cxX19xX28xX3xXbxX1xX68xX22xX3xXexX6cxXdxX1dexX3xX1fxXabxX17xX3xXexX3bxX6xX19xX1xX3xX4xX3c2xX3xX1xXdxX327xX17xX3xX16xX17xXe7xX3xX4cxXf6xXdxX3xX4xX41xX4xX3xX5xX1dxX68xXdxX3xXexX6cxXdxX3xXbxX1xX68xX22xX23xX3xX19xX1xXabxXexX3xX5xX2exX3xXexX6cxXdxX3xXbxX1xX68xX22xX3xX1xX1dxX68xXexX3xX1fxX6cxX19xX28xX3xX4xX3c2xX3xXex12e07xX3xX4xX1xX2dbxX4xX3xX3ecxX1ddxX128xX3xX1xX6cxXdxX3xX1fxX10xX19xeafcxX23xX3xX4xX61xXf6xXbxX23xX3xX4xX61xXf6xXbxX3xX28xXdxX593xXexX23xX3xXexX3bxX6cxX22xX3xX4xX51xXbxX3xXexX2exXdxX3xX7xXe7xX19xX23xX3xX4xX5dxX3x1296bxX3xX28xX18xX10exX3xXexX1xX61xX31cxX19xX28xX3xXex16d9axX4xX1xX23xX3xX4xX1xX5dxX19xX28xX3xX19xX28xX61xX36bxXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2exX19xX1xX3xX4xX26xX19xX28xX3xX4cxX4dxX23xX3xX28xX18xX10exX3xX3bxX5dxXdxX3xXexX3bxX593xXexX3xXexX75xX3xX4xX26xX19xX28xX3xX4xX6cxX19xX28x10c32xX670xX198xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX1dxX89xX10exX3xXbxX25xX10xX19xXexX10xX3bxXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX25xX10xX19xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX10exX5xX10xX9xXaxX1d2xXdxX89xXexX1xX1d7xX3xX1d9xX2xX49xXbxX1ddxX1dexX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX1d7xX3xX1e8xX2xX59xXbxX1ddxX1dexXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d7xX77xX77xXdxX198xX50xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX19xX1xX198xX4cxX19xX77xX19xX10xX1d2xX7xX77xX2xXe3xX2xX2xX77xXe3xX1d9xX89xXcfxX59xX1d9xX2xX59xX58xXcfxXexXd2xXd2xX30dxXd2xX5xXd2xX226xXcfxX198xX229xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX23xX3xX25xX26xX19xX28xX3xX6xX19xX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX19xX1xX3xX1fxXdxX37xX17xX3xXexX3bxX6xX23xX3xX3fxX1xX41xX22xX3xXbxX1xX41xX3xX2xX49xX2xX3xX4cxX4dxX23xX3xX50xX51xXexX3xX28xX55xX19xX3xX58xX59xX59xX3xX1fxX5dxXdxX3xXexX61xX62xX19xX28xX3xXbxX1xX68xX22xX3xXexX6cxXdxX3xX1xX70xX19xX1xX3xX7xX75xXaxX3xX77xX12xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX6xXbxXexXdxX1dxX19xXaxX3xX7xXexX10exX5xX10xX9xXaxXexX10xX1ddxXexX226xX6xX5xXdxX28xX19xX1d7xX3xX229xX17xX7xXexXdxX2caxX10exX1dexXaxX12xX3c0xX1xX453xX19xX28xX3xX25xXe7xX19xX1xX3xX7xX41xXexX3xX2dxX70xX19xX1xX3xX7xX75xX3xX4xX1xX353xX3xX4xX26xX19xX28xX3xXbxX1xX5dxXdxX3xX1xX62xXbxX3xX4cxXf6xXdxX3xX25xX26xX19xX28xX3xX6xX19xX3xX1xX17xX10exX327xX19xX3xX2dxX61xX31cxX19xX28xX3xX8cxX1xX10fxX23xX3xX3c0xX1xX453xX19xX28xX3xX25xXe7xX19xX1xX3xX7xX41xXexX3xX4xX31cxX3xX1fxX6cxX19xX28xX3xX1fxX6cxXexX3xX3fxX6a7xX4xX1xX3xX65exX3xX50xX68xX4xX3xX1xX1dxX68xXexX3xX1fxX6cxX19xX28xX3x173d3xX3xX3fxX1xX17xX3xX4cxX75xX4xX3xX1fxX175xXdxX3xXcxX3bxX68xX19xX28xX3xXefx171dbxX1dxX3xXc5xX3c0xX1xX92xX4xX3xXcxX3bxX68xX4xX1xX3xX226xX3xX2dxX61xX31cxX19xX28xX3xX8cxX1xX10fxXe4xX23xX3xX50xX51xXexX3xX28xXdxX2f1xX3xXcfxX1e8xX3xX1fxX5dxXdxX3xXexX61xX62xX19xX28xX3xXc5xXexX1xX41xX19xX28xX3xXcfxX77xXcfxX59xX2xXe3xXe4xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX1dxX89xX10exXaxX12x17076xXabxX17xX3xXabxX19xX3xX1fxX593xX22xX3xX19x17655xXexX3xX19xX1xXabxXexX3xXexX3bxX1dxX19xX28xX3xX19xX1xX2f1xX19xX28xX3xX19xX28xX2exX10exX3xX7xX6xX17xX3xXexX8dxXexX3xX1fxX3c2xX3xX5xX2exX3xX25xX26xX19xX28xX3xX6xX19xX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX19xX1xX3xX1fxX128xX3xXbxX1xX5dxXdxX3xX1xX62xXbxX3xX4cxXf6xXdxX3xX25xX4dxX4xX3xX25xXe7xX19xX1xX3xX7xX41xXexX3xX1fxXdxX37xX17xX3xXexX3bxX6xX3xXexX6cxXdxX3xXbxX1xX68xX22xX3xX4cxX37xX3xX22xX6xX3xXexX92xX10exX23xX3xX4xX41xX4xX3xX5xX75xX4xX3xX5xX61xX62xX19xX28xX3xX4xX1xX2dbxX4xX3xX19xX2dfxX19xX28xX3xXbxX1xX41xX3xXexX1xX2exX19xX1xX3xX4xX26xX19xX28xX3xX4xX1xX17xX10exX10fxX19xX3xX41xX19xX3xXcxX2xXcfxX2xXd2xX3xX50xX51xXexX3xX30dxX3xX1fxX5dxXdxX3xXexX61xX62xX19xX28xX23xX3xXexX1xX17xX3xXe3xX3xX3fxX28xX3xX22xX6xX3xXexX92xX10exX3xX1fxX41xX23xX3xXexX1xX17xX3xXexX3bxX10fxX19xX3xX30dxX3xX19xX28xX2exX19xX3xX4cxXdxX10fxX19xX3xX22xX6xX3xXexX92xX10exX3xXexX65exX19xX28xX3xX1xX62xXbxX3xX4xX33cxX19xX28xX3xX19xX1xXdxX37xX17xX3xX4cx14e7dxX3xX3fxX1xX6a7xX3xX19xX3c2xX19xX28xX3xX22xX2exX3xX4xX41xX4xX3xX1fxX5dxXdxX3xXexX61xX62xX19xX28xX3xX89xX33cxX19xX28xX3xX4xX1xX5dxX19xX28xX3xXexX3bxXe7xX3xX5xX68xXdxX3xX5xX75xX4xX3xX5xX61xX62xX19xX28xX3xX4cxX18xX10exX3xX50xX51xXexX198xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX1dxX89xX10exXaxX12xX3a9xX61xX62xX4xX3xX50xXdxX8dxXexX23xX3xX7xX6xX17xX3xX58xX3xXexX1xX41xX19xX28xX3xX4xX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xXexXabxX19xX3xX4xX26xX19xX28xX3xXexX3bxXabxX19xX3xX41xXbxX3xXexX6cxXdxX3xXbxX1xX68xX22xX23xX3xX25xX26xX19xX28xX3xX6xX19xX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX19xX1xX3xX1fxX128xX3xX1fxXdxX37xX17xX3xXexX3bxX6xX23xX3xX3fxX1xX41xX22xX3xXbxX1xX41xX3xX2xX49xX2xX3xX4cxX4dxX23xX3xX50xX51xXexX3xX28xX55xX19xX3xX58xX59xX59xX3xX1fxX5dxXdxX3xXexX61xX62xX19xX28xX3xXbxX1xX68xX22xX3xXexX6cxXdxX3xX1xX70xX19xX1xX3xX7xX75xX23xX3xXexX1xX17xX3xX1xX175xXdxX3xXexX2exXdxX3xX7xXe7xX19xX3xXexX3bxX182xX3xX28xXdxX41xX3xXexX3bxX10fxX19xX3xXcfxX23xXd2xX3xXexX192xX3xX1fxX175xX19xX28xX198xX3xXcxX3bxX1dxX19xX28xX3xX1fxX3c2xX23xX3xXexX3bxXdxX327xXexX3xXbxX1xX41xX3xX2xX1d9xX3xX65exX3xX19xX1xX3c2xX22xX23xX3xX2xX59xXe3xX3xX1fxX5dxXdxX3xXexX61xX62xX19xX28xX3xX4xX3c2xX3xX1xX2exX19xX1xX3xX4cxXdxX3xX4xX5dxX3xX699xX3xX28xX18xX10exX3xXexX1xX61xX31cxX19xX28xX3xXexX6a7xX4xX1xX23xX3xX50xX51xXexX3xX28xXdxX2f1xX3xX19xX28xX61xX36bxXdxX3xXexX3bxX41xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX17xX593xXexX23xX3xX28xX18xX10exX3xX3bxX5dxXdxX3xXexX3bxX593xXexX3xXexX75xX3xX4xX26xX19xX28xX3xX4xX6cxX19xX28xX23xX3xX5x14abexX6xX3xX1fxXe7xX1dxX23xX3xXexX3bxX6cxX22xX3xX4xX51xXbxX3xXexX2exXdxX3xX7xXe7xX19xX1dexX3xXbxX1xX41xXexX3xX1xXdxX327xX19xX23xX3xX50xX51xXexX3xX28xXdxX2f1xX3xX2xX1d9xXcfxX3xX4cxX4dxX23xX3xX58xX2xX30dxX3xX1fxX5dxXdxX3xXexX61xX62xX19xX28xX3xXexX2exX19xX28xX3xXexX3bxX2f1xX23xX3xX22xX17xX6xX3xX50xX41xX19xX23xX3xX4cxX593xX19xX3xX4xX1xX17xX10exX21xX19xX23xX3xX7x13bbdxX3xX89xX4dxX19xX28xX3xXexX3bxX41xXdxX3xXbxX1xX908xXbxX3xX4xX1xXabxXexX3xX22xX6xX3xXexX17xX699xX23xX3xXexX1xX17xX3xX28xXdxX2f1xX3xX2xXcfxX59xX3xX50xX41xX19xX1xX3xX1xX10xX3bxX1dxXdxX19xX23xX3xXexX3bxX10fxX19xX3xX58xX59xX59xX3xX3fxX28xX3xX22xX6xX3xXexX92xX10exX3xX1fxX41xX23xX3xX2xX2xX3xX19xX28xX2exX19xX3xX4cxXdxX10fxX19xX3xX1xX175xX19xX28xX3xXbxX1xXdxX8dxX19xX3xX4xX33cxX19xX28xX3xX22xX6cxXexX3xX7xX5dxX3xXexX6xX19xX28xX3xX4cxX593xXexX3xX4xX3c2xX3xX5xXdxX10fxX19xX3xX16xX17xX6xX19xX3xX3fxX1xX41xX4xX198xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX1dxX89xX10exX3xXbxX25xX10xX19xXexX10xX3bxXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX25xX10xX19xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX10exX5xX10xX9xXaxX1d2xXdxX89xXexX1xX1d7xX3xX1d9xX2xX49xXbxX1ddxX1dexX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX1d7xX3xX1e8xX2xX59xXbxX1ddxX1dexXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d7xX77xX77xXdxX198xX50xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX19xX1xX198xX4cxX19xX77xX19xX10xX1d2xX7xX77xX2xXe3xX2xX2xX77xXe3xX1d9xX89xXcfxX59xX1d9xX2xX30dxX2xXd2xXexXe3xX30dxX1d9xX59xX5xX2xX226xX1e8xX198xX229xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX23xX3xX25xX26xX19xX28xX3xX6xX19xX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX19xX1xX3xX1fxXdxX37xX17xX3xXexX3bxX6xX23xX3xX3fxX1xX41xX22xX3xXbxX1xX41xX3xX2xX49xX2xX3xX4cxX4dxX23xX3xX50xX51xXexX3xX28xX55xX19xX3xX58xX59xX59xX3xX1fxX5dxXdxX3xXexX61xX62xX19xX28xX3xXbxX1xX68xX22xX3xXexX6cxXdxX3xX1xX70xX19xX1xX3xX7xX75xXaxX3xX77xX12xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX6xXbxXexXdxX1dxX19xXaxX3xX7xXexX10exX5xX10xX9xXaxXexX10xX1ddxXexX226xX6xX5xXdxX28xX19xX1d7xX3xX229xX17xX7xXexXdxX2caxX10exX1dexXaxX12xX3a9xX68xXdxX3xXexX41xX3xX3a9xX3b1xX19xX28xX3xX2dxX1dxX2exXdxX3xX307xX31cxX19xX3xX226xX3xX3c0xX1xX3c2xX3xX3c4xXdxX41xX22xX3xX1fxX5dxX4xX3xX25xX26xX19xX28xX3xX6xX19xX3xXexX3d6xX19xX1xX23xX3xX4xX1xX353xX3xXexX3bxX70xX3xX5xX2exX22xX3xX4cxXdxX327xX4xX3xX4cxXf6xXdxX3xX4xX41xX4xX3xX19xX28xX2exX19xX1xX3xX4xX1xX2dbxX4xX3xX19xX2dfxX19xX28xX23xX3xX50xX2exX19xX3xX28xXdxXe7xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX1fxXabxX17xX3xXexX3bxX6xX19xX1xX3xX1xXdxX327xX17xX3xX16xX17xXe7xX3xX4cxXf6xXdxX3xXexX6cxXdxX3xXbxX1xX68xX22xX3xXaxXexX6a7xX19xX3xX89xX4dxX19xX28xX3xX1fxX10xX19xXaxX3xXc5xXexX1xX41xX19xX28xX3xX2xXcfxX77xXcfxX59xX2xXd2xXe4xX198xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX1dxX89xX10exXaxX12xXcxX3bxX10fxX19xX3xX5xX31xX19xX1xX3xX4cxX75xX4xX3xX1fxXabxX17xX3xXexX3bxX6xX19xX1xX3xX4cxXf6xXdxX3xXexX6cxXdxX3xXbxX1xX68xX22xX3xX3fxXdxX19xX1xX3xXexX8dxX3xX4cxX2exX3xX22xX26xXdxX3xXexX3bxX61xX36bxX19xX28xX23xX3xX5xX75xX4xX3xX5xX61xX62xX19xX28xX3xX4xX1xX2dbxX4xX3xX19xX2dfxX19xX28xX3xX1fxX128xX3xXbxX1xX41xXexX3xX1xXdxX327xX19xX23xX3xX1ddxXc02xX3xX5xX699xX3xXexX3bxX10fxX19xX3xX58xX2xX59xX3xX4cxX4dxX23xX3xXexX3bxX10fxX19xX3xX58xX1e8xX59xX3xX1fxX5dxXdxX3xXexX61xX62xX19xX28xX3xX1ddxX18xX22xX3xXbxX1xX68xX22xX3xXexX3bxX593xXexX3xXexX75xX3xX16xX17xXe7xX19xX3xX5xX699xX3xX3fxXdxX19xX1xX3xXexX8dxX3xX4cxX2exX3xX4cxXdxX3xXbxX1xX68xX22xX3xX22xX26xXdxX3xXexX3bxX61xX36bxX19xX28xX23xX3xX4cxX327xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX6xX19xX3xXexX1dxX2exX19xX3xXexX1xX75xX4xX3xXbxX1xX4f4xX22xX23xX3xXexX1xX17xX3xX28xXdxX2f1xX3xX1xX2exX19xX28xX3xX1xX3c2xX6xX3xXexX3bxX182xX3xX28xXdxX41xX3xX28xX55xX19xX3xX49xX3xXexX192xX3xX1fxX175xX19xX28xX198xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX1dxX89xX10exXaxX12xX2cfxX75xX4xX3xX5xX61xX62xX19xX28xX3xX4xX1xX2dbxX4xX3xX19xX2dfxX19xX28xX3xX4xXa06xX19xX28xX3xX1fxX128xX3xXbxX1xX41xXexX3xX1xXdxX327xX19xX23xX3xX1ddxXc02xX3xX5xX699xX3xXcfxXd2xX1e8xX3xX4cxX4dxX77xX2xX198xX2xX59xX59xX3xX1fxX5dxXdxX3xXexX61xX62xX19xX28xX3xX1fxX41xX19xX1xX3xX50xX68xX4xX23xX3xXexX1xX17xX3xX28xXdxX2f1xX3xX28xX55xX19xX3xXe3xX1d9xX59xX3xXexX3bxXdxX327xX17xX3xX1fxX175xX19xX28xX1dexX3xX1fxXabxX17xX3xXexX3bxX6xX19xX1xX23xX3xXexX3bxXdxX327xXexX3xXbxX1xX41xX3xXe3xX3xX65exX3xX19xX1xX3c2xX22xX23xX3xX1e8xX49xX3xX1fxX5dxXdxX3xXexX61xX62xX19xX28xX23xX3xXcfxXe3xX3xX4xX31cxX3xX7xX892xX3xX3fxXdxX19xX1xX3xX89xX1dxX6xX19xX1xX3xX89xX182xX4xX1xX3xX4cxX4dxX3xX4xX55xX22xX3xX1fxX175xX23xX3xXexX2exXdxX3xX4xX1xX6a7xX19xX1xX3xX5xXdxX10fxX19xX3xX16xX17xX6xX19xX3xX1fxX8dxX19xX3xX1xX1dxX68xXexX3xX1fxX6cxX19xX28xX3xX3ecxXexX6a7xX19xX3xX89xX4dxX19xX28xX3xX1fxX10xX19xX670xX3xX1fxX453xXdxX3xX19xX62xX23xX3xX7xXdxX8dxXexX3xX19xX62xX23xX3xX4xX1xX1dxX3xX4cxX6xX10exX3xX5xX128xXdxX3xX19xX3b1xX19xX28xX23xX3xX50xX51xXexX3xX28xXdxX2f1xX3xX19xX28xX61xX36bxXdxX3xXexX3bxX41xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX17xX593xXexX198xX3xX3a9xX3b1xX4xX3xX50xXdxX327xXexX23xX3xX1fxX128xX3xXbxX1xX41xXexX3xX1xXdxX327xX19xX23xX3xX50xX51xXexX3xXexX3bxX10fxX19xX3xX49xXd2xX59xX3xX4cxX4dxX77xX1d9xXcfxX1d9xX3xX1fxX5dxXdxX3xXexX61xX62xX19xX28xX3xX22xX17xX6xX3xX50xX41xX19xX23xX3xXexX2exX19xX28xX3xXexX3bxX2f1xX23xX3xX4cxX593xX19xX3xX4xX1xX17xX10exX21xX19xX23xX3xX7xXc02xX3xX89xX4dxX19xX28xX3xXbxX1xX41xX1dxX23xX3xX4cxX593xXexX3xX5xXdxX327xX17xX3xX19xX65exX1dexX3xXexX1xX17xX3xX28xXdxX2f1xX3xXexX3bxX10fxX19xX3xXcfxX198xX59xX59xX59xX3xX3fxX28xX3xXbxX1xX41xX1dxX3xX4xX41xX4xX3xX5xX1dxX68xXdxX23xX3xX30dxX1d9xX3xX3fxX28xX3xXexX1xX17xX5dxX4xX3xX19xX65exX6e3xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX1dxX89xX10exX3xXbxX25xX10xX19xXexX10xX3bxXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX25xX10xX19xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX10exX5xX10xX9xXaxX1d2xXdxX89xXexX1xX1d7xX3xX1d9xX2xX49xXbxX1ddxX1dexX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX1d7xX3xX1e8xX2xX59xXbxX1ddxX1dexXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d7xX77xX77xXdxX198xX50xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX19xX1xX198xX4cxX19xX77xX19xX10xX1d2xX7xX77xX2xXe3xX2xX2xX77xXe3xX1d9xX89xXcfxX59xX1d9xXcfxX59xX1e8xX58xXexX58xX30dxX30dxX59xX5xX1e8xX226xX58xX198xX229xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX23xX3xX25xX26xX19xX28xX3xX6xX19xX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX19xX1xX3xX1fxXdxX37xX17xX3xXexX3bxX6xX23xX3xX3fxX1xX41xX22xX3xXbxX1xX41xX3xX2xX49xX2xX3xX4cxX4dxX23xX3xX50xX51xXexX3xX28xX55xX19xX3xX58xX59xX59xX3xX1fxX5dxXdxX3xXexX61xX62xX19xX28xX3xXbxX1xX68xX22xX3xXexX6cxXdxX3xX1xX70xX19xX1xX3xX7xX75xXaxX3xX77xX12xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX6xXbxXexXdxX1dxX19xXaxX3xX7xXexX10exX5xX10xX9xXaxXexX10xX1ddxXexX226xX6xX5xXdxX28xX19xX1d7xX3xX229xX17xX7xXexXdxX2caxX10exX1dexXaxX12xX25xX31cxX3xX16xX17xX6xX19xX3xX4xX26xX19xX28xX3xX6xX19xX3xX50xX51xXexX3xXexX68xX22xX3xX28xXdxX6xX22xX3xX58xX3xX1fxX5dxXdxX3xXexX61xX62xX19xX28xX3xX5xX10fxX19xX3xX2dxX61xX31cxX19xX28xX3xX8cxX1xX10fxX3xXaxX50xX51xXexX3xX4xX3c2xX4xXaxX3xX19xX28xX61xX36bxXdxX3xX1fxX21xX3xX1fxX453xXdxX3xX19xX62xX1d7xX3xX2dxX1dxX2exX19xX28xX3x1343cxX17xX18xX19xX3xX2dxX61xX31cxX19xX28xX3xXc5xX307xXefxX3xX2xXe3xXd2xX59xX23xX3xX892xX3xXbxX1xX61xX36bxX19xX28xX3xX1a8xX51xX4xX3xX2dxX2exXe4xX1dexX3x11beex15b67xX3xXcxX41xX3xX2dxX1dxX2exX19xX1xX3xXc5xX307xXefxX3xX2xXe3xXe3xX1d9xX23xX3xX892xX3xX1ddxX128xX3xXcxX1xX68xX4xX1xX3xX2dxX68xXe4xX3xX4cxX2exX3xX3a9xX593xX17xX3xX12f5xX17xX18xX19xX3xX2dxXdxX8dxX17xX3xXc5xX307xXefxX3xXcfxX59xX59xX2xX23xX3xX892xX3xXbxX1xX61xX36bxX19xX28xX3xXcxX1xX68xX4xX1xX3x15dacxX17xX699xXe4xX3xX4xX33cxX19xX28xX3xXexX1xX17xX6cxX4xX3xXcxX3c0xX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX19xX1xX198xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX1dxX89xX10exXaxX12xX25xX33cxX19xX28xX3xX4cxXf6xXdxX3xX7xX75xX3xX1fxX175xX19xX28xX3xX5xX1dxX68xXexX3xX3bxX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX353xX6xX3xX4xX41xX4xX3xX5xX75xX4xX3xX5xX61xX62xX19xX28xX23xX3xX1fxX21xX3xXbxX1xXe7xX19xX3xX2dbxX19xX28xX3xX4cxX2exX3xXexX3bxXabxX19xX3xX41xXbxX3xX3fxX182xXbxX3xXexX1xX36bxXdxX3xX4xX41xX4xX3xX4cxX4dxX3xX4cxXdxX327xX4xX3xX28xX18xX10exX3xX3bxX5dxXdxX3xXeexXefxXcxXcxX23xX3xX5xX75xX4xX3xX5xX61xX62xX19xX28xX3xX25xXe7xX19xX1xX3xX7xX41xXexX3xX4xX31cxX3xX1fxX6cxX19xX28xX23xX3xX25xXe7xX19xX1xX3xX7xX41xXexX3xX2xX2xX58xX23xX3xX25xXe7xX19xX1xX3xX7xX41xXexX3xXexX3bxX593xXexX3xXexX75xX3xX1ddxX128xX3xX1xX6cxXdxX3xX1fxX128xX3xX1xX17xX10exX3xX1fxX6cxX19xX28xX3xXexX5dxXdxX3xX1fxX6xX3xX5xX75xX4xX3xX5xX61xX62xX19xX28xX23xX3xXbxX1xX61xX31cxX19xX28xX3xXexXdxX327xX19xX23xX3xXexX1xX61xX36bxX19xX28xX3xXexX3bxX75xX4xX3xXcfxX1e8xX77xXcfxX1e8xX1xX3xX7x11278xX19xX3xX7xX2exX19xX28xX3xX4xX1xXdxX8dxX19xX3xX1fxXabxX17xX3xX3fxX1xXdxX3xX4xX3c2xX3xX10exX10fxX17xX3xX4xX55xX17xX23xX3xXexX2dfxX19xX28xX3xX4xX61xX36bxX19xX28xX3xX4xX26xX19xX28xX3xXexX41xX4xX3xXexX17xX55xX19xX3xXexX3bxX6xX23xX3xX3fxXdxX21xX22xX3xXexX3bxX6xX23xX3xX1ddxXc02xX3xX5xX699xX3xX19xX28xX1xXdxX10fxX22xX3xX19xX1xX2f1xX19xX28xX3xXexX3bxX61xX36bxX19xX28xX3xX1xX62xXbxX3xX4cxXdxX3xXbxX1xX68xX22xX23xX3xX1fxX3b1xX4xX3xX50xXdxX327xXexX3xX5xX2exX3xX19xX1xX2f1xX19xX28xX3xXexX3bxX61xX36bxX19xX28xX3xX1xX62xXbxX3xX4cxXdxX3xXbxX1xX68xX22xX3xX4cxX37xX3xXexX3bxX593xXexX3xXexX75xX3xX6xX19xX3xXexX1dxX2exX19xX3xX28xXdxX6xX1dxX3xXexX1xX26xX19xX28xX23xX3xXexX3bxX593xXexX3xXexX75xX3xX4xX26xX19xX28xX3xX4xX6cxX19xX28xX3xX892xX3xX19xX1xX2f1xX19xX28xX3xXexX17xX10exX8dxX19xX23xX3xX1fxX182xX6xX3xX50xX2exX19xX3xXexX3bxX4e9xX19xX28xX3xX1fxXdxX21xX22xX23xX3xX4cxX2exX1dxX3xX19xX1xX2f1xX19xX28xX3xX28xXdxX36bxX3xX4xX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX198xX3xX3a9xX175xX19xX28xX3xXexX1xX36bxXdxX23xX3xXbxX1xX5dxXdxX3xX1xX62xXbxX3xX4xX1xX3b1xXexX3xX4xX1xX47exX3xX4cxXf6xXdxX3xX4xX41xX4xX3xX1fxX31cxX19xX3xX4cxX182xX3xX19xX28xX1xXdxX327xXbxX3xX4cxX4dxX3xX22xX6cxXexX3xX4xX41xX4xX1xX3xX4xX3c2xX3xX1xXdxX327xX17xX3xX16xX17xXe7xX3xXexX3bxX1dxX19xX28xX3xX16xX17xX41xX3xXexX3bxX70xX19xX1xX3xX1fxXabxX17xX3xXexX3bxX6xX19xX1xX3xX4xX41xX4xX3xX4xX1xX17xX10exX10fxX19xX3xX41xX19xX23xX3xX4cxX4dxX3xX41xX19xX3xX5xXf6xX19xX198xX198xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX1dxX89xX10exX3xXbxX25xX10xX19xXexX10xX3bxXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX25xX10xX19xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX10exX5xX10xX9xXaxX1d2xXdxX89xXexX1xX1d7xX3xX1d9xX2xX49xXbxX1ddxX1dexX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX1d7xX3xX58xX58xX1d9xXbxX1ddxX1dexXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d7xX77xX77xXdxX198xX50xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX19xX1xX198xX4cxX19xX77xX19xX10xX1d2xX7xX77xX2xXe3xX2xX2xX77xXe3xX1d9xX89xXcfxX59xX1d9xXcfxX49xX49xX1e8xXexX1d9xX1e8xX30dxX58xX5xXd2xX226xX1d9xX198xX229xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX23xX3xX25xX26xX19xX28xX3xX6xX19xX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX19xX1xX3xX1fxXdxX37xX17xX3xXexX3bxX6xX23xX3xX3fxX1xX41xX22xX3xXbxX1xX41xX3xX2xX49xX2xX3xX4cxX4dxX23xX3xX50xX51xXexX3xX28xX55xX19xX3xX58xX59xX59xX3xX1fxX5dxXdxX3xXexX61xX62xX19xX28xX3xXbxX1xX68xX22xX3xXexX6cxXdxX3xX1xX70xX19xX1xX3xX7xX75xXaxX3xX77xX12xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX6xXbxXexXdxX1dxX19xXaxX3xX7xXexX10exX5xX10xX9xXaxXexX10xX1ddxXexX226xX6xX5xXdxX28xX19xX1d7xX3xX229xX17xX7xXexXdxX2caxX10exX1dexXaxX12xX25xX1xX353xX3xXexX182xX4xX1xX3x12b1axX1a8xXefxX8fcxX3xXexX3d6xX19xX1xX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX19xX1xX3xX3a9xX3b1xX19xX28xX3xX136bxX17xX5dxX4xX3xX8cxX1xX41xX19xX1xX3xXexX3bxX6xX1dxX3xXexX1xX61xX892xX19xX28xX3xX4xX1xX1dxX3xX4xX41xX4xX3xX1fxX31cxX19xX3xX4cxX182xX3xXexX1xX6xX22xX3xX28xXdxX6xX3xXexX3bxXdxX327xXexX3xX1ddxX3c2xX6xX3xX19xX1xXdxX37xX17xX3xX4xX1xX17xX10exX10fxX19xX3xX41xX19xX3xX22xX6xX3xXexX92xX10exX3xX5xXf6xX19xX3xXexX3bxX10fxX19xX3xX1fxX182xX6xX3xX50xX2exX19xX3xXexX3bxX1dxX19xX28xX3xX1fxX62xXexX3xX4xX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xXexXabxX19xX3xX4xX26xX19xX28xX23xX3xXexX3bxXabxX19xX3xX41xXbxX3xXexX6cxXdxX3xXbxX1xX68xX22xX3xXc5xXexX1xX41xX19xX28xX3xXcfxX77xXcfxX59xX2xXe3xXe4xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX1dxX89xX10exXaxX12xX131cxXf6xXdxX3xX19xX1xX2f1xX19xX28xX3xXexX1xX2exX19xX1xX3xXexX6a7xX4xX1xX3xX1fxX68xXexX3xX1fxX61xX62xX4xX3xXexX3bxX1dxX19xX28xX3xX1fxX62xXexX3xX3bxX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX23xX3xX19xX1xXdxX37xX17xX3xXexX593xXbxX3xXexX1xX21xX3xX4cxX2exX3xX4xX41xX3xX19xX1xX18xX19xX3xX1fxX61xX62xX4xX3xX4xX41xX4xX3xX4xXabxXbxX23xX3xX19xX28xX2exX19xX1xX3xX28xX1xXdxX3xX19xX1xX593xX19xX3xX4cxX2exX3xX16xX17xX55xX19xX3xX4xX1xX92xX19xX28xX3xX19xX1xX18xX19xX3xX89xX18xX19xX3xX1fxX175xX19xX28xX3xXexX70xX19xX1xX3xX353xX19xX28xX3xX1xX6cxX23xX3xX1fxX61xX62xX4xX3xXcxX1xX353xX3xXexX61xXf6xX19xX28xX3xX25xX1xX6a7xX19xX1xX3xXbxX1xX353xX3xX28xXc02xXdxX3xXexX1xX61xX3xX3fxX1xX10xX19xX23xX3xX4xXabxXbxX3xX353xX10exX23xX3xX4xX1xX6a7xX19xX1xX3xX16xX17xX10exX37xX19xX3xX3fxX1xX10xX19xX3xXexX1xX61xX892xX19xX28xX198xX3xXefxX1xX2f1xX19xX28xX3xX3fxX8dxXexX3xX16xX17xXe7xX23xX3xXexX1xX2exX19xX1xX3xXexX6a7xX4xX1xX3xX1fxX3c2xX3xX5xX2exX3xX19xX37xX19xX3xXexXe7xX19xX28xX3xX4cxX2f1xX19xX28xX3xX4xX1xX51xX4xX3xX1fxX21xX3xX25xX1a8xX25xX307xX3xX25xX26xX19xX28xX3xX6xX19xX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX19xX1xX3xXexXdxX8dxXbxX3xXexX4dxX4xX3xX5xX593xXbxX3xX19xX10fxX19xX3xX19xX1xXdxX37xX17xX3xX4xX1xXdxX8dxX19xX3xX4xX26xX19xX28xX3xX22xXf6xXdxX23xX3xX1xX1dxX2exX19xX3xXexX1xX2exX19xX1xX3xX1ddxX17xXabxXexX3xX7xX51xX4xX3xX22xX4e9xXdxX3xX19xX1xXdxX327xX22xX3xX4cxX4dxX3xX1fxX61xX62xX4xX3xX28xXdxX6xX1dxX23xX3xXexXdxX8dxXbxX3xXexX4dxX4xX3xX28xXdxX2f1xX3xX4cxX2f1xX19xX28xX3xXeexXefxXcxXcxX3xXexX3bxX10fxX19xX3xX1fxX182xX6xX3xX50xX2exX19xX198xX0xX77xXbxX12xX0xX89xXdxX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX89xX3bxX10xX5xX6xXexX10xX89xXaxX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX226xXexX1xX17xX22xX50xX226xX6xX19xX89xX226xX7xX6xXbxX1dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8cxX1xX26xX19xX28xX3xX1fxX21xX3xXexX6cxXdxX3xXbxX1xX68xX22xX3xX5xX6cxX19xX28xX3xX1xX2exX19xX1xX23xX3xX28xX18xX10exX3xX50xX2dbxX4xX3xX1ddxX92xX4xX3xXexX3bxX1dxX19xX28xX3xX19xX1xX18xX19xX3xX89xX18xX19xXaxX3xX1xX3bxX10xX2caxX9xXaxX77xX6xX19xX226xX19xXdxX19xX1xX226xXexX3bxX6xXexX226xXexX17xX77xX3fxX1xX1dxX19xX28xX226xX89xX10xX226xXexX1dxXdxX226xXbxX1xX6xX22xX226xX5xX1dxX19xX28xX226xX1xX6xX19xX1xX226xX28xX6xX10exX226xX50xX17xX4xX226xX1ddxX17xX4xX226xXexX3bxX1dxX19xX28xX226xX19xX1xX6xX19xX226xX89xX6xX19xX77xX2xX1d9xX30dxXcfxX1d9xX30dxX198xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX77xX22xX10xX89xXdxX6xX77xX2xXcfxX59xX77xX19xX10xX1d2xX7xX77xX2xXe3xX59xXcfxX77xXe3xX1d9xX89xX49xX2xX1e8xX49xX1d9xX59xX1e8xXexX1e8xX58xXcfxXcfxX59xX5xX59xX198xX229xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX23xX3xX25xX26xX19xX28xX3xX6xX19xX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX19xX1xX3xX1fxXdxX37xX17xX3xXexX3bxX6xX23xX3xX3fxX1xX41xX22xX3xXbxX1xX41xX3xX2xX49xX2xX3xX4cxX4dxX23xX3xX50xX51xXexX3xX28xX55xX19xX3xX58xX59xX59xX3xX1fxX5dxXdxX3xXexX61xX62xX19xX28xX3xXbxX1xX68xX22xX3xXexX6cxXdxX3xX1xX70xX19xX1xX3xX7xX75xXaxX3xX77xX12xX0xX77xX6xX12xX0xX89xXdxX4cxX12xX0xX7xXexX3bxX1dxX19xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8cxX1xX26xX19xX28xX3xX1fxX21xX3xXexX6cxXdxX3xXbxX1xX68xX22xX3xX5xX6cxX19xX28xX3xX1xX2exX19xX1xX23xX3xX28xX18xX10exX3xX50xX2dbxX4xX3xX1ddxX92xX4xX3xXexX3bxX1dxX19xX28xX3xX19xX1xX18xX19xX3xX89xX18xX19xXaxX3xX1xX3bxX10xX2caxX9xXaxX77xX6xX19xX226xX19xXdxX19xX1xX226xXexX3bxX6xXexX226xXexX17xX77xX3fxX1xX1dxX19xX28xX226xX89xX10xX226xXexX1dxXdxX226xXbxX1xX6xX22xX226xX5xX1dxX19xX28xX226xX1xX6xX19xX1xX226xX28xX6xX10exX226xX50xX17xX4xX226xX1ddxX17xX4xX226xXexX3bxX1dxX19xX28xX226xX19xX1xX6xX19xX226xX89xX6xX19xX77xX2xX1d9xX30dxXcfxX1d9xX30dxX198xX1xXexX22xXaxX12xX8cxX1xX26xX19xX28xX3xX1fxX21xX3xXexX6cxXdxX3xXbxX1xX68xX22xX3xX5xX6cxX19xX28xX3xX1xX2exX19xX1xX23xX3xX28xX18xX10exX3xX50xX2dbxX4xX3xX1ddxX92xX4xX3xXexX3bxX1dxX19xX28xX3xX19xX1xX18xX19xX3xX89xX18xX19xX0xX77xX6xX12xX0xX77xX7xXexX3bxX1dxX19xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX89xXaxX12xX131cxXf6xXdxX3xX19xX1xX2f1xX19xX28xX3xXexX1xX2exX19xX1xX3xXexX6a7xX4xX1xX3xX19xX65exXdxX3xX50xX593xXexX3xXexX3bxX1dxX19xX28xX3xX4xX26xX19xX28xX3xXexX41xX4xX3xX1fxXabxX17xX3xXexX3bxX6xX19xX1xX3xXbxX1xX453xX19xX28xX3xX4xX1xX5dxX19xX28xX3xXexX6cxXdxX3xXbxX1xX68xX22xX23xX3xX1ddxX18xX10exX3xX89xX75xX19xX28xX3xXbxX1xX1dxX19xX28xX3xXexX3bxX2exX1dxX3xX3ecxXcxX1dxX2exX19xX3xX89xX18xX19xX3xXexX1xX6xX22xX3xX28xXdxX6xX3xX50xXe7xX1dxX3xX4cxX327xX3xXeexXefxXcxX136bxX670xX23xX3xX25xX26xX19xX28xX3xX6xX19xX3xX1xX17xX10exX327xX19xX3xXcxX1xX68xX4xX1xX3xX2dxX2exX3xX5xX2exX3xX1fxX31cxX19xX3xX4cxX182xX3xX89xX17xX10exX3xX19xX1xXabxXexX3xX4xX353xX6xX3xX25xX26xX19xX28xX3xX6xX19xX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX19xX1xX3xX1fxX61xX62xX4xX3xX25xX1xX353xX3xXexX182xX4xX1xX3xX1747xX1a8xXefxX8fcxX3xXexX3d6xX19xX1xX3xXexX3b1xX19xX28xX3xX4xX36bxX3xXexX1xXdxX3xX1fxX17xX6xX3xX3ecxX3a9xX31cxX19xX3xX4cxX182xX3xX89x1650cxX19xX3xX1fxX55xX17xX3xXbxX1xX1dxX19xX28xX3xXexX3bxX2exX1dxX3xXexX1xXdxX3xX1fxX17xX6xX3xX19xX2dfxX22xX3xXcfxX59xX2xXd2xX670xX198xX0xX77xXbxX12xX0xX77xX89xXdxX4cxX12xX0xX77xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3a9xX41xX19xX1xX3xX22xX68xX19xX1xX3xXexX6cxXdxX3xXbxX1xX68xX22xX23xX3xX28xXdxX2f1xX3xX50xX70xX19xX1xX3xX10exX10fxX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX19xX1xX18xX19xX3xX89xX18xX19xX3xX1fxX3c2xX19xX3xXcxX8dxXexX23xX3xX4cxX17xXdxX3xX1ddxX17xX18xX19xXaxX3xX1xX3bxX10xX2caxX9xXaxX77xX5xX17xX4xX226xX5xX17xX1dxX19xX28xX226xX4cxX17xX226xXexX3bxX6xX19xX28xX77xX89xX6xX19xX1xX226xX22xX6xX19xX1xX226xXexX1dxXdxX226xXbxX1xX6xX22xX226xX28xXdxX17xX226xX50xXdxX19xX1xX226xX10exX10xX19xX226xX4xX1xX1dxX226xX19xX1xX6xX19xX226xX89xX6xX19xX226xX89xX1dxX19xX226xXexX10xXexX226xX4cxX17xXdxX226xX1ddxX17xX6xX19xX77xX2xX1d9xX30dxX59xX59xXd2xX198xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX77xX22xX10xX89xXdxX6xX77xX2xXcfxX59xX77xX19xX10xX1d2xX7xX77xX2xXe3xX59xXcfxX77xXe3xX1d9xX89xX2xX59xX1d9xX49xX49xX59xX2xXexX30dxXd2xXe3xXd2xX5xXe3xX226xX58xX2xX198xX229xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX23xX3xX25xX26xX19xX28xX3xX6xX19xX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX19xX1xX3xX1fxXdxX37xX17xX3xXexX3bxX6xX23xX3xX3fxX1xX41xX22xX3xXbxX1xX41xX3xX2xX49xX2xX3xX4cxX4dxX23xX3xX50xX51xXexX3xX28xX55xX19xX3xX58xX59xX59xX3xX1fxX5dxXdxX3xXexX61xX62xX19xX28xX3xXbxX1xX68xX22xX3xXexX6cxXdxX3xX1xX70xX19xX1xX3xX7xX75xXaxX3xX77xX12xX0xX77xX6xX12xX0xX89xXdxX4cxX12xX0xX7xXexX3bxX1dxX19xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3a9xX41xX19xX1xX3xX22xX68xX19xX1xX3xXexX6cxXdxX3xXbxX1xX68xX22xX23xX3xX28xXdxX2f1xX3xX50xX70xX19xX1xX3xX10exX10fxX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX19xX1xX18xX19xX3xX89xX18xX19xX3xX1fxX3c2xX19xX3xXcxX8dxXexX23xX3xX4cxX17xXdxX3xX1ddxX17xX18xX19xXaxX3xX1xX3bxX10xX2caxX9xXaxX77xX5xX17xX4xX226xX5xX17xX1dxX19xX28xX226xX4cxX17xX226xXexX3bxX6xX19xX28xX77xX89xX6xX19xX1xX226xX22xX6xX19xX1xX226xXexX1dxXdxX226xXbxX1xX6xX22xX226xX28xXdxX17xX226xX50xXdxX19xX1xX226xX10exX10xX19xX226xX4xX1xX1dxX226xX19xX1xX6xX19xX226xX89xX6xX19xX226xX89xX1dxX19xX226xXexX10xXexX226xX4cxX17xXdxX226xX1ddxX17xX6xX19xX77xX2xX1d9xX30dxX59xX59xXd2xX198xX1xXexX22xXaxX12xX3a9xX41xX19xX1xX3xX22xX68xX19xX1xX3xXexX6cxXdxX3xXbxX1xX68xX22xX23xX3xX28xXdxX2f1xX3xX50xX70xX19xX1xX3xX10exX10fxX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX19xX1xX18xX19xX3xX89xX18xX19xX3xX1fxX3c2xX19xX3xXcxX8dxXexX23xX3xX4cxX17xXdxX3xX1ddxX17xX18xX19xX0xX77xX6xX12xX0xX77xX7xXexX3bxX1dxX19xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX89xXaxX12xX307xX6xX17xX3xX28xX55xX19xX3xXcfxX3xXexX1xX41xX19xX28xX3xX4xX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xXexXabxX19xX3xX4xX26xX19xX28xX3xXexX3bxXabxX19xX3xX41xXbxX3xXexX6cxXdxX3xXbxX1xX68xX22xX3xXc5xX2xX1d9xX77xX2xX2xX77xXcfxX59xX2xXd2xX3xX226xX3xX2xX1e8xX77xX2xX77xXcfxX59xX2xXe3xXe4xX23xX3xX25xX26xX19xX28xX3xX6xX19xX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX19xX1xX3xX1fxX128xX3xX5xX593xXbxX3xX19xX1xXdxX37xX17xX3xX4xX1xXdxX8dxX19xX3xX4xX26xX19xX28xX23xX3xX28xXdxX2f1xX3xX50xX70xX19xX1xX3xX10exX10fxX19xX3xXexX3bxX1dxX19xX28xX3xX89xX182xXbxX3xXcxX8dxXexX3xX89xX61xX31cxX19xX28xX3xX5xX182xX4xX1xX3xX4cxXb9fxX6xX3xX16xX17xX6xX3xX4cxX2exX3xXexXdxX8dxXbxX3xXexX4dxX4xX3xX1fxXe7xX22xX3xX50xXe7xX1dxX3xX6xX19xX3xXexX1dxX2exX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX19xX28xX61xX36bxXdxX3xX89xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX4f4xX19xX3xX50xX182xX3xX1fxX3c2xX19xX3xXcxX8dxXexX3xX4xX65exX3xXexX3bxX17xX10exX37xX19xX3xX89xX18xX19xX3xXexX6cxX4xX198xX0xX77xXbxX12xX0xX77xX89xXdxX4cxX12xX0xX77xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8cxX1xX41xX22xX3xX1ddxX908xXexX3xX49xX3xX4xX31cxX3xX7xX892xX3xX3ecxXexX6a7xX19xX3xX89xX4dxX19xX28xX3xX1fxX10xX19xX670xX3xX5xXf6xX19xX3xX19xX1xXabxXexX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX19xX1xX23xX3xX50xX51xXexX3xX28xXdxX2f1xX3xXcfxX49xX3xX1fxX5dxXdxX3xXexX61xX62xX19xX28xXaxX3xX1xX3bxX10xX2caxX9xXaxX77xX6xX19xX226xX19xXdxX19xX1xX226xXexX3bxX6xXexX226xXexX17xX77xX3fxX1xX6xX22xX226xX1ddxX10xXexX226xX49xX226xX4xX1dxX226xX7xX1dxX226xXexXdxX19xX226xX89xX17xX19xX28xX226xX89xX10xX19xX226xX5xX1dxX19xX226xX19xX1xX6xXexX226xX1xX6xX226xXexXdxX19xX1xX226xX50xX6xXexX226xX28xXdxX17xX226xXcfxX49xX226xX89xX1dxXdxX226xXexX17xX1dxX19xX28xX77xX2xX1d9xX1e8xX1d9xX59xXd2xX198xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX28xX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX77xX22xX10xX89xXdxX6xX77xX2xXcfxX59xX77xX19xX10xX1d2xX7xX77xX2xXd2xX1e8xX30dxX77xXe3xX1d9xX89xX59xX2xX1e8xX2xX58xX2xX58xXexXe3xX2xX58xX59xX5xXd2xX226xX2xX226xX4xX1dxXbxX10exX198xX229xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4xX6xX1dxX3xX1fxXdxX21xX22xX23xX3xX25xX26xX19xX28xX3xX6xX19xX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX19xX1xX3xX1fxXdxX37xX17xX3xXexX3bxX6xX23xX3xX3fxX1xX41xX22xX3xXbxX1xX41xX3xX2xX49xX2xX3xX4cxX4dxX23xX3xX50xX51xXexX3xX28xX55xX19xX3xX58xX59xX59xX3xX1fxX5dxXdxX3xXexX61xX62xX19xX28xX3xXbxX1xX68xX22xX3xXexX6cxXdxX3xX1xX70xX19xX1xX3xX7xX75xXaxX3xX77xX12xX0xX77xX6xX12xX0xX89xXdxX4cxX12xX0xX7xXexX3bxX1dxX19xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8cxX1xX41xX22xX3xX1ddxX908xXexX3xX49xX3xX4xX31cxX3xX7xX892xX3xX3ecxXexX6a7xX19xX3xX89xX4dxX19xX28xX3xX1fxX10xX19xX670xX3xX5xXf6xX19xX3xX19xX1xXabxXexX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX19xX1xX23xX3xX50xX51xXexX3xX28xXdxX2f1xX3xXcfxX49xX3xX1fxX5dxXdxX3xXexX61xX62xX19xX28xXaxX3xX1xX3bxX10xX2caxX9xXaxX77xX6xX19xX226xX19xXdxX19xX1xX226xXexX3bxX6xXexX226xXexX17xX77xX3fxX1xX6xX22xX226xX1ddxX10xXexX226xX49xX226xX4xX1dxX226xX7xX1dxX226xXexXdxX19xX226xX89xX17xX19xX28xX226xX89xX10xX19xX226xX5xX1dxX19xX226xX19xX1xX6xXexX226xX1xX6xX226xXexXdxX19xX1xX226xX50xX6xXexX226xX28xXdxX17xX226xXcfxX49xX226xX89xX1dxXdxX226xXexX17xX1dxX19xX28xX77xX2xX1d9xX1e8xX1d9xX59xXd2xX198xX1xXexX22xXaxX12xX8cxX1xX41xX22xX3xX1ddxX908xXexX3xX49xX3xX4xX31cxX3xX7xX892xX3xX3ecxXexX6a7xX19xX3xX89xX4dxX19xX28xX3xX1fxX10xX19xX670xX3xX5xXf6xX19xX3xX19xX1xXabxXexX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX19xX1xX23xX3xX50xX51xXexX3xX28xXdxX2f1xX3xXcfxX49xX3xX1fxX5dxXdxX3xXexX61xX62xX19xX28xX0xX77xX6xX12xX0xX77xX7xXexX3bxX1dxX19xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX89xXaxX12xX3c0xX1xX453xX19xX28xX3xX25xXe7xX19xX1xX3xX7xX41xXexX3xX2dxX70xX19xX1xX3xX7xX75xX3xX226xX3xX25xX26xX19xX28xX3xX6xX19xX3xX2dxX2exX3xXcxX31xX19xX1xX3xX4cxXb9fxX6xX3xXbxX1xX5dxXdxX3xX1xX62xXbxX3xX4cxXf6xXdxX3xX3c0xX1xX453xX19xX28xX3xX25xXe7xX19xX1xX3xX7xX41xXexX3xX4xX31cxX3xX1fxX6cxX19xX28xX23xX3xX25xX26xX19xX28xX3xX6xX19xX3xX1xX17xX10exX327xX19xX3xX2cfxX6cxX4xX3xX2dxX2exX23xX3xX25xX26xX19xX28xX3xX6xX19xX3xXcxX12f5xX3xX8cx13ee8xX3xXeexX19xX1xX3xX1xX17xX10exX3xX1fxX6cxX19xX28xX3xX1xX31cxX19xX3xX2xX59xX59xX3xX25xX1a8xX25xX307xX3xX1fxX175xX19xX28xX3xX5xX1dxX68xXexX3xX3fxX1xX41xX22xX3xX1ddxX908xXexX3xX3fxX1xX4f4xX19xX3xX4xXabxXbxX3xX49xX3xX4xX31cxX3xX7xX892xX3xX4xX55xX22xX3xX1fxX175xX3xX4xX3c2xX3xX1xX1dxX68xXexX3xX1fxX6cxX19xX28xX3xX4xX1xX1dxX3xX4cxX6xX10exX3xX19xX3b1xX19xX28xX3xX5xX128xXdxX3xXexX3bxX10fxX19xX3xX1fxX182xX6xX3xX50xX2exX19xX3xXexX3d6xX19xX1xX198xX0xX77xXbxX12xX0xX77xX89xXdxX4cxX12xX0xX77xX5xXdxX12xX0xX77xX17xX5xX12xX0xX89xXdxX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3bxXaxX12xX0xX77xX89xXdxX4cxX12xX0xX77xX89xXdxX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX17xXexX1xX1dxX3bxXaxX12x16eaaxX6xXdxX3xX2dxX1dxX2exX19xX28xX3xX3bexX3xX131cxX2dfxX19xX3xX2dxX33cxX19xX28xX0xX77xXbxX12
Mai Hoàng – Văn Hùng