Sẽ kiểm tra đột xuất chất lượng nước sạch cung cấp cho người dân
Bộ Y tế vừa ban hành thông tư Thông tư 41/2018/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
54baxb4eex7bcbx7c5dxd773x55faxadafx8a0axc41fxX7xe22dx9d0exca7cx7710xa017xcbdexX5x76d7xXax7b33x7de9x9e07xX3x71acxXdxa643x5a4axX3xXexbf89xX6xX3xb5fdx7dfaxXexX3x66d1xcec3x7929xXexX3xX4xX1xX25xXexX3xX5xd6e4x994axad13xc7eaxX3xX30xX2ex5b9axX4xX3xX7xdea8xX4xX1xX3xX4xX24xX30xX31xX3xX4xX25xXbxX3xX4xX1x74ccxX3xX30xX31xX2exd699xXdxX3x6ee5x86f7xX30xX0x9a0exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa7c9xX10xX6xX50xXaxX12x9206xX20xX3x61e8xX3xXexc2cexX3xd7d0x974cxX6xX3x816bxX6xX30xX3xX1x717axX30xX1xX3xXexX1xc6e1xX30xX31xX3xXexX2exX3xXcxX1xX80xX30xX31xX3xXexX2exX3x96b6xX2xX54xc848xb444xX2xbcdbxX54xXcxXcxca99xX69xX6cxXcxX3xX71x7373xX3x817axX24xd7a5xX3xX4xX1xX24xc20exX30xX3xX16xc834xX3xXexX1xX24x7829xXexX3x7813xX24x958dxX4xX3xX31xXdxX6xX3xX71xX7axX3xXb5xX24xXa4xX3xX1fx9bd0xX30xX1xX3xX16xXdxX18xX19xX3xXexX1cxX6x65b8xX3xX31xXdxc83exX19xX3xX7xXd6xXexX3xX4xX1xX25xXexX3xX5xX2exX2fxX30xX31xX3xX30xX2exX35xX4xX3xX7xX39xX4xX1xX3xX7x56a1xX3xX50xba83xX30xX31xX3xX4xX1xX48xX3xX19xXf6xX4xX3xX1fx72d8xX4xX1xX3xX7xXdxX30xX1xX3xX1xX48xX39xXex756axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx554fxX10xX30xXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX19xX31xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbx6098xX54xX54xXdxX110xX75xX6xX48xX1xX6xXexXdxX30xX1xX110xX71xX30xX54xX30xX10x5779xX7xX54xX2xX96xdbdexX93xX54xX2xX94xX14fxX50xX14fxX2xX93xX2x5c89xX2xX2xXexX96xX90xX2xX90xX5xX2xX110x8c65xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xXexX1cxX6xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX25xXexX3xX4xX1xX25xXexX3xX5xX2exX2fxX30xX31xX3xX30xX2exX35xX4xX3xX7xX39xX4xX1xX3xX4xX24xX30xX31xX3xX4xX25xXbxX3xX4xX1xX48xX3xX30xX31xX2exX4dxXdxX3xX50xX51xX30xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX6xXbxXexXdxX48xX30xXaxX12xe026xX20xXexX3xX4xX80xX30xX31xX3xXexX1cxa75dxX30xX1xX3xX30xX2exX35xX4xX3xX7xX39xX4xX1xX3xX1fxX2exX2fxX4xX3xX23xX51xXa4xX3xX50x6ea9xX30xX31xX110xX3x7bc6x938bxX30xX1xX136xX3xXcxXcxd9eexcb2dx5d18xX54xX1fcxXdxX10xXexX30xX6xX19xd5b8x5da1xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX48xX50xXa4xXaxX12xXcxX1xX10xX48xX3xX1fx9ce1xXd2xX3xXexX72xX3xX30xX31xX7axXa4xX3xX2xX14fxX54xX15axX54xX93xX94xX2x5cbbxXd2xX3xX19xd7fexXdxX3xXex8fabxX30xX1xX54xXexX1xX7axX30xX1xX3xXbxX1xXb7xX3xXbxX1xace4xXdxX3xX4xX223xX3xX75xX20xX3xXbxX1xXb2xX30xX3xXexXdxX6fxX30xX3xX1xX7axX30xX1xX3xX16xXdxX18xX19xX3xXexX1cxX6xX3xX1fxXc6xX30xX1xX3xX16x7e17xXd2xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX25xXexX3xX4xX1xX25xXexX3xX5xX2exX2fxX30xX31xX3xX30xX2exX35xX4xX3xX4xd90dxX6xX3xX4xXd6xX4xX3xX1fx5c15xX30xX3xX71xXc6xX3xX4xX25xXbxX3xX30xX2exX35xX4xX3xX7xX39xX4xX1xX3xX4xX1xX48xX3xX4xXd6xX4xX3xX1xX20xX3xX31xXdxX6xX3xX1fxX1d6xX30xX1xX3xX1fxXc6xX30xX1xX3xX16xX275xX3xXexX1xX10xX48xX3xXb5xX24x8b9fxX110xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX48xX50xXa4xXaxX12xX69xX7axX3xX1fdxX31xX24xXa4x9202xX30xX3xXcxX1xXc6xX3xd100xXdxdc73xX30xX3xX63xX2exX29axX30xX31xX3xX9axX3xX120xXf6xX4xX3xXexX1cxX2ex9fe8xX30xX31xX3xX120xXf6xX4xX3xXa2xX24xX24exX30xX3xX5xX2d1xX3xX19xX80xXdxX3xXexX1cxX2exX4dxX30xX31xX3xXa4xX3xXexX6fxX3xX4xX1xX48xX3xX1xX6xXa4xXd2xX3xXa2xX24xXa4xX3xX4xX1xX24xXa9xX30xX3xX19xX35xXdxX3xX30xX7axXa4xX3xX7xX14xX3xXexX1xX6xXa4xX3xXexX1xX6fxX3xXa2xX120xX1fcxX1fdxX3xX94xX2xX136xX3xX93xX94xX94xX236xX54xX69xX6cxXcxX3xX71xX7axX3xXa2xX120xX1fcxX1fdxX3xX94xX93xX136xX93xX94xX94xX236xX54xX69xX6cxXcxX110xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX48xX50xXa4xXaxX12x5ebfxXdxX18xX19xX3xXexX1xX6xXa4xX3xX1fx6b4dxXdxX3xX5xX35xX30xX3xX30xX1xX25xXexX3xX4xX292xX6xX3xXa2xX24xXa4xX3xX4xX1xX24xXa9xX30xX3xX19xX35xXdxX3xX75xX6xX48xX3xX31x5badxX19xX3xX30xX1xX223xX19xX3xX4xX1xX23exX3xXexXdxX2f8xX24xX3xX75xe26axXexX3xX75xX24xX20xX4xX3xX50xX48xX3xX69xX20xX3xX6cxX3xXexX6fxX3xX75xX6xX30xX3xX1xX7axX30xX1xX3xX71xX7axX3xX30xX1xX223xX19xX3xX4xX1xX23exX3xXexXdxX2f8xX24xX3xX75xX3ccxXexX3xX75xX24xX20xX4xX3xX50xX48xX3xc9e7xXa4xX3xX75xX6xX30xX3xX30xX1xX51xX30xX3xX50xX51xX30xX3xXexX23exX30xX1xX54xXexX1xX7axX30xX1xX3xXbxX1xXb7xX3xX75xX6xX30xX3xX1xX7axX30xX1xX3xXexbb42xXa4xX3xXexX72xX30xX31xX3xX1fxXc6xX6xX3xXbxX1xX2exX29axX30xX31xX110xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX48xX50xXa4xXaxX12xX1cbxX20xXexX3xX1fxXdxX18xX19xX3xX19xX35xXdxX3xX7xX48xX3xX71xX35xXdxX3xXa2xX120xX1fcxX1fdxX136xX94xX2xX136xX93xX94xX94xX236xX54xX69xX6cxXcxXd2xX3xXa2xX120xX1fcxX1fdxX136xX94xX93xX136xX93xX94xX94xX236xX54xX69xX6cxXcxX3xX5xX7axX3xXb5xX24xXa4xX3xX4xX1xX24xXa9xX30xX3xX30xX7axXa4xX3xX4x7541xX30xX3xX4xcec9xX3xXd6xXbxX3xX50xXf6xX30xX31xX3xXbxX1xX2exX29axX30xX31xX3xXbxX1xXd6xXbxX3xXexX1xXf3xX3xXexX1xX10xX48xX3xXexXdxX2f8xX24xX3xX4xX1xX24xXa9xX30xX3xXb5xX24xXb7xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX19xX35xXdxX3xX75xX6xX30xX3xX1xX7axX30xX1xXd2xX3xXexX1cxXd6xX30xX1xX3xXexX1d6xX30xX1xX3xXexX1cxX39xX30xX31xX3xXbxX1xX24exXdxX3xX5xXdxX2f8xX30xX3xXexXf6xX4xX3xX7xXf3xX6xX3xX1fxX397xXdxX3xXb5xX24xXa4xX3xX4xX1xX24xXa9xX30xX3xX16xX1xXdxX3xXbxX1xX2exX29axX30xX31xX3xXbxX1xXd6xXbxX3xXexX1xXf3xX3xX1fxX2exX2fxX4xX3xX7xXf3xX6xX3xX1fxX397xXdxXd2xX3xX75xX397xX3xX7xX24xX30xX31xX3xX1xX48xa02fxX4xX3xXexX1xX6xXa4xX3xXexX1xX6fxX110xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX48xX50xXa4xXaxX12xX120xXd6xX4xX3xX71xXdxd959xX30xX3xX4xX1xX24xXa4xX2f8xX30xX3xX30xX31xX7axX30xX1xX3xXexX1xX24xX20xX4xX3xX69xX20xX3xX6cxX3xXexX6fxX3xX4xX223xX3xXexX1cxXd6xX4xX1xX3xX30xX1xXdxX568xX19xX3xX75xXd6xX48xX3xX4xXd6xX48xX3xXexX1d6xX30xX1xX3xX1xX1d6xX30xX1xX3xX4xX1xX25xXexX3xX5xX2exX2fxX30xX31xX3xX30xX2exX35xX4xX3xX7xX39xX4xX1xX3xX4xX292xX6xX3xX4xXd6xX4xX3xXexX23exX30xX1xX3xXexX1cxX48xX30xX31xX3xX1fxXc6xX6xX3xX75xX7axX30xX3xXbxX1xXf6xX3xXexX1cxXd6xX4xX1xX3xXexX1xX10xX48xX3xX1fxXc6xX30xX1xX3xX16xX275xX3xX15axX3xXexX1xXd6xX30xX31xX54xX5x97e3xX30x58f5xX3xX13xX30axX3xX6cxX3xXexX6fxX3xX4xXd6xX4xX3xXexX23exX30xX1xX3xX4xX1xX23exX3xX1fxX39xX48xX3xX4xXd6xX4xX3xX1fxX29axX30xX3xX71xXc6xX3xXexX1cxX1eexX4xX3xXexX1xX24xX20xX4xX3xX16xXdxX18xX19xX3xXexX1cxX6xXd2xX3xX31xXdxXd6xX19xX3xX7xXd6xXexX3xX4xX1xX25xXexX3xX5xX2exX2fxX30xX31xX3xX30xX2exX35xX4xX110xX3xXcxX1cxX24xX30xX31xX3xXexX51xX19xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX7xX48xXd6xXexX3xX75xX568xX30xX1xX3xXexXb2xXexX3xXexX23exX30xX1xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX25xXexX3xX4xX1xX25xXexX3xX5xX2exX2fxX30xX31xX3xX30xX2exX35xX4xX3xX7xX39xX4xX1xX3xX4xX292xX6xX3xX4xXd6xX4xX3xX1fxX29axX30xX3xX71xXc6xX3xX4xX25xXbxX3xX30xX2exX35xX4xX3xX7xX39xX4xX1xX3xX4xX1xX48xX3xX4xXd6xX4xX3xX1xX20xX3xX31xXdxX6xX3xX1fxX1d6xX30xX1xX3xX1fxXc6xX30xX1xX3xX16xX275xX3xXexX1xX10xX48xX3xXb5xX24xX2d1xX110xX110xX110xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX48xX50xXa4xXaxX12xXa2xX24xXa4xX3xX4xX1xX24xXa9xX30xX3xX19xX35xXdxX3xX4xd642xX30xX31xX3xX23xX223xX6xX3xX75xcb18xX3xX7xX1eexX3xX75xX25xXexX3xX75xX1d6xX30xX1xX3xX1fxc511xX30xX31xX3xXexX1cxX48xX30xX31xX3xXexXdxX6fxXbxX3xX4xXb2xX30xX3xX30xX31xX24xX3baxX30xX3xX30xX2exX35xX4xXd2xX3xXexX49fxX30xX31xX3xXexX103xX30xX1xX3xX4xX1xX292xX3xX1fxX20xX30xX31xX3xX4xX292xX6xX3xX4xXd6xX4xX3xX1fxXc6xX6xX3xXbxX1xX2exX29axX30xX31xX3xX71xX7axX3xX71xX6xXdxX3xXexX1cx7b9dxXd2xX3xXexX1cxXd6xX4xX1xX3xX30xX1xXdxX568xX19xX3xX4xX292xX6xX3xX4xXd6xX4xX3xX4xX29axX3xX7xX30axX3xX4xX24xX30xX31xX3xX4xX25xXbxX3xXexX1cxX48xX30xX31xX3xX1fxX24exX19xX3xX75xX24exX48xX3xX6xX30xX3xXexX48xX7axX30xX3xX4xX25xXbxX3xX30xX2exX35xX4xX110xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX48xX50xXa4xXaxX12xXcxX1xX10xX48xX3xX120xX1xX2exX29axX30xX31xX3xXexX1cxX1d6xX30xX1xX3xX19xXf6xX4xX3xXexXdxX2f8xX24xX3xXb5xX24xXb7xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX23xX51xXa4xX3xX50xX1eexX30xX31xX3xX30xX80xX30xX31xX3xXexX1xX80xX30xX3xX19xX35xXdxXd2xX3xX1fxX6fxX30xX3xX30xX49fxX19xX3xX93xX94xX93xX94xX3xXexX23exX3xX5xX568xX3xX4xXd6xX4xX3xX1xX20xX3xX1fxX2exX2fxX4xX3xX7xXf3xX3xX50xXf6xX30xX31xX3xX30xX2exX35xX4xX3xX7xX39xX4xX1xX3xX1xX2fxXbxX3xX71xX568xX3xX7xXdxX30xX1xX3xX71xX7axX3xX30xX2exX35xX4xX3xX7xX39xX4xX1xX3xXexX1xX10xX48xX3xXb5xX24xXa4xX3xX1fxXc6xX30xX1xX3xXexX1cxX2f8xX30xX3xX4xX24exX3xX30xX2exX35xX4xX3xX5xX7axX3xXexX1cxX2f8xX30xX3xX236xX14fxb129xXd2xX3xXexX1cxX48xX30xX31xX3xX1fxX223xX3xX30xX2exX35xX4xX3xX7xX39xX4xX1xX3xXexX1xX10xX48xX3xXb5xX24xXa4xX3xX1fxXc6xX30xX1xX3xX5xX7axX3xXexX1cxX2f8xX30xX3xX15axX94xX861xX110xX54xX110xX0xX54xXbxX12xX0xX50xXdxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX50xX1cxX10xX5xX6xXexX10xX50xXaxX12xX0xX7xXexX1cxX48xX30xX31xX12xXcxXdxX30xX3xX5xXdxX2f8xX30xX3xXb5xX24xX6xX30xX136xX0xX54xX7xXexX1cxX48xX30xX31xX12xX0xX24xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX9axXexX1xX24xX19xX75xX9axX6xX30xX50xX9axX7xX6xXbxX48xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxa2fcxX3xX5xX568xX3xXexX1xX25xXexX3xXexX1xX48xXd6xXexX3xX30xX2exX35xX4xX3xX7xX39xX4xX1xX3xX30xX80xX30xX31xX3xXexX1xX80xX30xX3xX63xX7axX3xXcxc1d4xX30xX1xX3xX4xX75cxX30xX3xX93xX90xX861xXaxX3xX1xX1cxX10x8462xX9xXaxX54xX30xX48xX30xX31xX9axX30xX31xX1xXdxX10xXbxX54xXexXa4xX9axX5xX10xX9axXexX1xX6xXexX9axXexX1xX48xX6xXexX9axX30xX24xX48xX4xX9axX7xX6xX4xX1xX9axX30xX48xX30xX31xX9axXexX1xX48xX30xX9axX1xX6xX9axXexXdxX30xX1xX9axX4xX48xX30xX9axX93xX90xX54xX2xX15axX14fxX93xX96xX94xX110xX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX31xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX54xX19xX10xX50xXdxX6xX54xX2xX93xX94xX54xX30xX10xX14axX7xX54xX2xX96xX90xX236xX54xX2xX90xX2xX50xX15axX2xX236xX90xX96x75dfxX94xXexX236xX94xX236xX94xX93xX5xX94xX110xX165xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xXexX1cxX6xX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX25xXexX3xX4xX1xX25xXexX3xX5xX2exX2fxX30xX31xX3xX30xX2exX35xX4xX3xX7xX39xX4xX1xX3xX4xX24xX30xX31xX3xX4xX25xXbxX3xX4xX1xX48xX3xX30xX31xX2exX4dxXdxX3xX50xX51xX30xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX50xXdxX71xX12xX0xX7xXexX1cxX48xX30xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX8fcxX3xX5xX568xX3xXexX1xX25xXexX3xXexX1xX48xXd6xXexX3xX30xX2exX35xX4xX3xX7xX39xX4xX1xX3xX30xX80xX30xX31xX3xXexX1xX80xX30xX3xX63xX7axX3xXcxX924xX30xX1xX3xX4xX75cxX30xX3xX93xX90xX861xXaxX3xX1xX1cxX10xX934xX9xXaxX54xX30xX48xX30xX31xX9axX30xX31xX1xXdxX10xXbxX54xXexXa4xX9axX5xX10xX9axXexX1xX6xXexX9axXexX1xX48xX6xXexX9axX30xX24xX48xX4xX9axX7xX6xX4xX1xX9axX30xX48xX30xX31xX9axXexX1xX48xX30xX9axX1xX6xX9axXexXdxX30xX1xX9axX4xX48xX30xX9axX93xX90xX54xX2xX15axX14fxX93xX96xX94xX110xX1xXexX19xXaxX12xXcxX8fcxX3xX5xX568xX3xXexX1xX25xXexX3xXexX1xX48xXd6xXexX3xX30xX2exX35xX4xX3xX7xX39xX4xX1xX3xX30xX80xX30xX31xX3xXexX1xX80xX30xX3xX63xX7axX3xXcxX924xX30xX1xX3xX4xX75cxX30xX3xX93xX90xX861xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX1cxX48xX30xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX50xXaxX12xX69x8d21xX30xX31xX3xX4xXd6xX4xX3xX31xXdxX24exXdxX3xXbxX1xXd6xXbxX3xX1fxX3baxX30xX31xX3xX75xX20xXd2xX3xXcxX1cxX24xX30xX31xX3xXexX51xX19xX3xX1fdxX2exX35xX4xX3xX7xXdxX30xX1xX3xX1xX48xX39xXexX3xX71xX7axX3xX1fcxX568xX3xX7xXdxX30xX1xX3xX19xX80xXdxX3xXexX1cxX2exX4dxX30xX31xX3xX1f3xX1fdxX13xX63xX3xae9axX3xX1fcxX13xX1cbxXcxX207xX3xX30xX80xX30xX31xX3xXexX1xX80xX30xX3xX63xX7axX3xXcxX924xX30xX1xX3xX1fxc42dxX3xX31xXdxX24exX19xX3xXexX8fcxX3xX5xX568xX3xXexX1xX25xXexX3xXexX1xX48xXd6xXexX3xX30xX2exX35xX4xX3xX7xX39xX4xX1xX3xX7xXdxX30xX1xX3xX1xX48xX39xXexX3xX30xX80xX30xX31xX3xXexX1xX80xX30xX3xXexX72xX3xX9acxX15axX861xX3xX30xX49fxX19xX3xX93xX94xX2xcfccxX3xX23xX24xXb7xX30xX31xX3xX4xX75cxX30xX3xX93xX90xX861xX3xX30xX49fxX19xX3xX93xX94xX2xX96xX110xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX50xXdxX71xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX24xX5xX12xX0xX50xXdxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1cxXaxX12xX0xX54xX50xXdxX71xX12xX0xX54xX50xXdxX71xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX48xX24xX1cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX48xX3xX1fcxXdxX10xXexX30xX6xX19xX206xX0xX54xXbxX12