Ai Cập tuyên án tù chung thân với thủ lĩnh tổ chức Anh em Hồi giáo
Tòa cũng tuyên án chung thân đối với 64 thành viên khác của tổ chức tổ chức Anh em Hồi giáo.
2e38x8e6cx5549x55dbxb0f1x2f78x872dx6388x9d9dxX7xbbabx768cxa3fax508ex7995xa55cxX5x5055xXax54b1x657exXdxX3x2ecdx51a7xXbxX3xXexa841xb123xb5f1x8691xX3xa1bcxX1exX3xXex94c0xX3xX4xX1xX1bxX1exa168xX3xXexX1x6075xX1exX3xb14ex3518xXdxX3xXexX1xb28bxX3xX5x9b52xX1exX1xX3xXex44cbxX3xX4xX1xa847xX4xX3xX13xX1exX1xX3xX10x33c8xX3x8147x352bxXdxX3xX2axXdxX20x4e4axX0x738cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX10xX6x4863xXaxX12xXcx551bxX6xX3xX4xafc0xX1exX2axX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX1exX3xX4xX1xX1bxX1exX2axX3xXexX1xX2exX1exX3x8f7bx6f0bxXdxX3xX31xX32xXdxX3x3607x7034xX3xXexX1x4af8xX1exX1xX3xX31xXdxX1dxX1exX3x4b2axX1xX20xX4xX3xX4xX37xX6xX3xXexX3fxX3xX4xX1xX43xX4xX3xXexX3fxX3xX4xX1xX43xX4xX3xX13xX1exX1xX3xX10xX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xX2axXdxX20xX54x4ee8xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6b84xX54xX68xX1cxX3xXbxX16xX10xX1exXexX10x9907xXaxX12xX0xXdxX4bxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16xX10xX1exXexX10xXe1xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXax30f7xXdxX68xXexX1x3a16xX3xX90xX2xb55cxXbx404fx3273xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX105xX3xX91xX2x8dc2xXbxX10bxX10cxXaxX3xX7xXe1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX56xX56xXdxXc6x5ae9xX6xX54xX1xX6xXexXdxX1exX1xXc6xX31xX1exX56xX1exX10xX100xX7xX56xX2x9659x4f5dx3639xX56xX2xX118xX13fxX68xX2xX118xX109xX91xX118xX109xa1c6xXexX109xX140xX90xX14dxX5xX91xa417x5de0xX156xX156xXc6x65e3xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX1exX3xXexX24xX3xX4xX1xX1bxX1exX2axX3xXexX1xX2exX1exX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX3xX5xX3axX1exX1xX3xXexX3fxX3xX4xX1xX43xX4xX3xX13xX1exX1xX3xX10xX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xX2axXdxX20xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX54xX1exXaxX12xXcxX1xX37xX3xX5xX3axX1exX1xX3xXexXdxX1exX1xX3xXexX1x7161xX1exX3xXexX3fxX3xX4xX1xX43xX4xX3xX13xX1exX1xX3xX10xX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xX2axXdxX20xX54xX3xb9a4xX54xX1xX6xX4bxX10xX68xX3xXd6xX6xX68xXdxX10xXc6xX3x5544x3696xX2axX1bxX4exX1exX105xX3x5d28xX10xX1bxXexX10xXe1xX7x371fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX54xX68xX1cxXaxX12xXcxX4dxb36cxX3xX88xb062xX6xX3xXexXdxX1ex3f36xX3xX9exX1dxX1exX1xX3xXexXe1xX1bxX1cx4cf1xX1exX3xX1x80dbxX1exX1xX3xX1exX1xX95xX3xX1exX226xX32xX4xX3xX88xX226xX6xX3xXexXdxX1exX22cxX3xX1exX2axX95xX1cxX3xX14dxX140xX56xX141xX22cxX3xX4bx5778xXexX3xXexX6cxX6xX3xX20xX1exX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xX88x9dabxX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX1exX3xXexX24xX3xX4xX1xX1bxX1exX2axX3xXexX1xX2exX1exX3xX88xX89xXdxX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX3xX5xX3axX1exX1xX3xXexXdxX1exX1xX3xXexX1xX1d2xX1exX3xXexX3fxX3xX4xX1xX43xX4xX3xX13xX1exX1xX3xX10xX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xX2axXdxX20xX54xX3xX1edxX54xX1xX6xX4bxX10xX68xX3xXd6xX6xX68xXdxX10xX3xX31xX32xXdxX3xXexX25dxXdxX3xX68xX6xX1exX1xX3xXex52a7xX1exX3xX4xa05fxX1exX2axX3xX31xX95xX54xX3xX88xX4exX1exX3xX4x8662xX1exX1xX3xX7xX20xXexX3x7966xX3xXex6929xX1exX1xX3xX1edxXdxX1exX1cxX6xX3xX1ex4ebfxX4bxX3xX14dxX118xX2xX140xX22cxX3xXexXe1xX54xX1exX2axX3xX88x765fxX3xX5xX95xX4bxX3xX4bxX25dxXexX3xX4xX2e8xX1exX1xX3xX7xX20xXexX3xXexX1xXdxb2d7xXexX3xX4bxb826xX1exX2axXc6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX54xX68xX1cxXaxX12xXcxX6cxX6xX3xX4xX70xX1exX2axX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX1exX3xX4xX1xX1bxX1exX2axX3xXexX1xX2exX1exX3xX88xX89xXdxX3xX31xX32xXdxX3xX90xX91xX3xXexX1xX95xX1exX1xX3xX31xXdxX1dxX1exX3xX9exX1xX20xX4xX3xX4xX37xX6xX3xXexX3fxX3xX4xX1xX43xX4xX3xX4dxX4exXdxX3xX2axXdxX20xX54xX3xX1exX95xX1cxXc6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX54xX68xX1cxXaxX12xXcxX1xX10xX54xX3xX5xX1bxX17xXexX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX22cxX3xXexX24xX3xX4xX1xX1bxX1exX2axX3xXexX1xX2exX1exX3xX88xX4exX1exX2axX3xX1exX2axX1xX3axX6xX3xX31xX32xXdxX3xX14dxX109xX3xX1exX2fexX4bxX3xXexX24xX3xX2axXdxX6xX4bxXc6xX3xX1fdxX2axX54xX95xXdxX3xXe1xX6xX22cxX3xX90xX118xX118xX3xX1exX2axX226xb017xXdxX3xX9exX1xX20xX4xX3xX4xX70xX1exX2axX3xX12cx754exX3xX9ex9c4cxXexX3xX20xX1exX3xXexX24xX3xX2xX109xX3xX1exX2fexX4bxXc6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX54xX68xX1cxXaxX12xX4dxX4exXdxX3xXexX1xX20xX1exX2axX3xX13fxX56xX14dxX118xX2xX140xX22cxX3xX4xX20xX4xX3xX12cxX405xX3xX4xX20xX54xX3xXexXe1xX1dxX1exX3xX88xX26fxX3xXexX2d7xX1exX3xX4xX2dbxX1exX2axX3xX4bxX25dxXexX3xX88xX4exX1exX3xX4xX2e8xX1exX1xX3xX7xX20xXexX3xX31xX95xX3xX7xX20xXexX3xX1xX328xXdxX3xX4bxX25dxXexX3xX4xX2e8xX1exX1xX3xX7xX20xXexX22cxX3xX7xX6xX1bxX3xX9exX1xXdxX3xXcxX3fxX1exX2axX3xXexX1xX89xX1exX2axX3xX1edxX54xX1xX6xX4bxX4bxX10xX68xX3xX1edxX54xXe1xX7xXdxX3xX12cxX405xX3xX5xX17xXexX3xX88xX3fxXc6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX54xX68xX1cxXaxX12x9726x7fc1xX3xXex70caxX3xX88xX30exX22cxX3xX1exX1xX95xX3xX4xX1xX43xX4xX3xXexXe1xX20xX4xX1xX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xX88xX95xX1exX3xX20xXbxX3xXexX1x9e8fxX1exX2axX3xXexX6xX1cxX3xX4xX20xX4xX3xXexX1xX95xX1exX1xX3xX31xXdxX1dxX1exX3xXexX1xX1bxX25dxX4xX3xXcxX3fxX3xX4xX1xX43xX4xX3xX13xX1exX1xX3xX10xX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xX2axXdxX20xX54xXc6xX3xX4dxX95xX1exX2axX3xX1exX2axX1xX23bxX1exX3xX1exX2axX226xX3f7xXdxX3xX88xX26fxX3xX12cxX405xX3xX12cxbbe8xXexX3xX2axXdx2fa0xX3xX31xX95xX3xX1xX95xX1exX2axX3xXexXe1xX2fexX4bxX3xX1exX2axX226xX3f7xXdxX3xX12cxX405xX3xX9exX1x3ec8xXbxX3xX31xX95xX54xX3xXexX25dxXdxX3xX4xX1xX408xXexXc6xX0xX56xXbxX12xX0xX68xXdxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xXe1xX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX1bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX155xXexX1xX1bxX4bxX12cxX155xX6xX1exX68xX155xX7xX6xXbxX54xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX408xX3xX2axXdxX32xXdxX3xX1exX2axX95xX1cxX3x5191xX1bxX6xX105xX3xX16x4827xX1bxX3xXcxX1xX37xX3xXexX226xX32xX1exX2axX3x7a31xX6xX9exXdxX7xXexX6xX1exX3xX1exX1xX17xX1exX3xX20xX1exX3xXexX24xX3xX2xX118xX3xX1exX2fexX4bxX3xX31xX23bxX3xXexX1xX6xX4bxX3xX1exX1xX70xX1exX2axXaxX3xX1xXe1xX10xX156xX9xXaxX56xX68xXdxX10xX4bxX155xX1exX54xX1exX2axX56xXexX1xX10xX155xX2axXdxX54xXdxX155xX1exX2axX6xX1cxX155xX5c3xX1bxX6xX155xX4xX1bxX1bxX155xXexX1xX1bxX155xXexX1bxX54xX1exX2axX155xXbxX6xX9exXdxX7xXexX6xX1exX155xX1exX1xX6xX1exX155xX6xX1exX155xXexX1bxX155xX2xX118xX155xX1exX6xX4bxX155xX31xXdxX155xXexX1xX6xX4bxX155xX1exX1xX1bxX1exX2axX56xX2xX109xa94axX90xX14dxX109xXc6xX1xXexX4bxXaxX12xX0xXdxX4bxX2axX3xX7xXe1xX4xX9xXaxX56xX4bxX10xX68xXdxX6xX56xX2xX14dxX118xX56xX1exX10xX100xX7xX56xX2xX13fxX14dxX65cxX56xX2xX14dxX91xX68xX90xX118xX90xX91xX2xX109xX109xXexX2xX13fxX140xX109xX5xX2xX155xX2xXc6xX15axXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX1exX3xXexX24xX3xX4xX1xX1bxX1exX2axX3xXexX1xX2exX1exX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX3xX5xX3axX1exX1xX3xXexX3fxX3xX4xX1xX43xX4xX3xX13xX1exX1xX3xX10xX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xX2axXdxX20xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX31xX12xX0xX7xXexXe1xX54xX1exX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX408xX3xX2axXdxX32xXdxX3xX1exX2axX95xX1cxX3xX5c3xX1bxX6xX105xX3xX16xX5c9xX1bxX3xXcxX1xX37xX3xXexX226xX32xX1exX2axX3xX5d6xX6xX9exXdxX7xXexX6xX1exX3xX1exX1xX17xX1exX3xX20xX1exX3xXexX24xX3xX2xX118xX3xX1exX2fexX4bxX3xX31xX23bxX3xXexX1xX6xX4bxX3xX1exX1xX70xX1exX2axXaxX3xX1xXe1xX10xX156xX9xXaxX56xX68xXdxX10xX4bxX155xX1exX54xX1exX2axX56xXexX1xX10xX155xX2axXdxX54xXdxX155xX1exX2axX6xX1cxX155xX5c3xX1bxX6xX155xX4xX1bxX1bxX155xXexX1xX1bxX155xXexX1bxX54xX1exX2axX155xXbxX6xX9exXdxX7xXexX6xX1exX155xX1exX1xX6xX1exX155xX6xX1exX155xXexX1bxX155xX2xX118xX155xX1exX6xX4bxX155xX31xXdxX155xXexX1xX6xX4bxX155xX1exX1xX1bxX1exX2axX56xX2xX109xX65cxX90xX14dxX109xXc6xX1xXexX4bxXaxX12xXcxX1xX408xX3xX2axXdxX32xXdxX3xX1exX2axX95xX1cxX3xX5c3xX1bxX6xX105xX3xX16xX5c9xX1bxX3xXcxX1xX37xX3xXexX226xX32xX1exX2axX3xX5d6xX6xX9exXdxX7xXexX6xX1exX3xX1exX1xX17xX1exX3xX20xX1exX3xXexX24xX3xX2xX118xX3xX1exX2fexX4bxX3xX31xX23bxX3xXexX1xX6xX4bxX3xX1exX1xX70xX1exX2axX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexXe1xX54xX1exX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX16xX5c9xX1bxX3xXcxX1xX37xX3xXexX226xX32xX1exX2axX3xX5d6xX6xX9exXdxX7xXexX6xX1exX3xX1exX1xX17xX1exX3xX20xX1exX3xXexX24xX3xX2xX118xX3xX1exX2fexX4bxX3xX31xX23bxX3xXexX1xX6xX4bxX3xX1exX1xX70xX1exX2axX10cxX3xX1fdxX1xX17xXexX3xXd6xX2e8xX1exX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX1exX3xX4xX1xX1bxX1exX2axX3xXexX1xX2exX1exX3xX9ex3fc9xX3xX7xX20xXexX3xX1xX328xXdxX3xX12cxX55cxX3xX1fdxX1xX17xXexX3xaa7exXdxX1exX1xXc6xXc6xXc6xX3xX5xX95xX3xX1exX1xX542xX1exX2axX3xXexX1xX2dbxX1exX2axX3xXexXdxX1exX3xX1exX3fxXdxX3xX12cxX17xXexX3xXexXe1xX1dxX1exX3xXexX1xX408xX3xX2axXdxX32xXdxX3xXexXe1xX54xX1exX2axX3xX1exX2axX95xX1cxX3xX90xX56xX65cxX3xX88xX226x72c8xX4xX3xXd6xX20xX54xX3xX4dxX95xX3xXcxX3axX1exX1xX3xX88xXdxX324xX1exX3xXex301fxX3xXexX3fxX1exX2axX3xX1xX8c6xXbxXc6xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX31xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX37xX3xXexX226xX32xX1exX2axX3x93f5xXe1xX6xX5c3xX3xXe1xX6xX3xX5xX324xX1exX1xX3xX4bxX2f0xX3xX4xX1xXdxX408xX1exX3xX68xX405xX4xX1xX3xX7xX2fexX1exX3xX5xX24xX1exX2axX3xX4xX20xX4xX3xXbxX1xX1d2xX1exX3xXexX8dbxX3xX90dx5767xXaxX3xX1xXe1xX10xX156xX9xXaxX56xX68xXdxX10xX4bxX155xX1exX54xX1exX2axX56xXexX1xX1bxX155xXexX1bxX54xX1exX2axX155xXdxXe1xX6xX5c3xX155xXe1xX6xX155xX5xX10xX1exX1xX155xX4bxX54xX155xX4xX1xXdxX10xX1exX155xX68xXdxX4xX1xX155xX7xX6xX1exX155xX5xX1bxX1exX2axX155xX4xX6xX4xX155xXbxX1xX6xX1exX155xXexX1bxX155xXdxX7xX56xX2xX109xX65cxX14dxX2xX140xXc6xX1xXexX4bxXaxX12xX0xXdxX4bxX2axX3xX7xXe1xX4xX9xXaxX56xX4bxX10xX68xXdxX6xX56xX2xX14dxX118xX56xX1exX10xX100xX7xX56xX2xX13fxX14dxX90xX56xX2xX118xX13fxX68xX109xX118xX141xX14dxX141xX118xX91xXexX14dxX140xX65cxX2xX5xX140xX155xXexXexX10bxX31xX1exX155xX5c3xX1bxX6xX1exX68xX54xXdxXdxXe1xX6xXbxXc6xX15axXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX1exX3xXexX24xX3xX4xX1xX1bxX1exX2axX3xXexX1xX2exX1exX3xX31xX32xXdxX3xXexX1xX37xX3xX5xX3axX1exX1xX3xXexX3fxX3xX4xX1xX43xX4xX3xX13xX1exX1xX3xX10xX4bxX3xX4dxX4exXdxX3xX2axXdxX20xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX31xX12xX0xX7xXexXe1xX54xX1exX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX37xX3xXexX226xX32xX1exX2axX3xX90dxXe1xX6xX5c3xX3xXe1xX6xX3xX5xX324xX1exX1xX3xX4bxX2f0xX3xX4xX1xXdxX408xX1exX3xX68xX405xX4xX1xX3xX7xX2fexX1exX3xX5xX24xX1exX2axX3xX4xX20xX4xX3xXbxX1xX1d2xX1exX3xXexX8dbxX3xX90dxX93exXaxX3xX1xXe1xX10xX156xX9xXaxX56xX68xXdxX10xX4bxX155xX1exX54xX1exX2axX56xXexX1xX1bxX155xXexX1bxX54xX1exX2axX155xXdxXe1xX6xX5c3xX155xXe1xX6xX155xX5xX10xX1exX1xX155xX4bxX54xX155xX4xX1xXdxX10xX1exX155xX68xXdxX4xX1xX155xX7xX6xX1exX155xX5xX1bxX1exX2axX155xX4xX6xX4xX155xXbxX1xX6xX1exX155xXexX1bxX155xXdxX7xX56xX2xX109xX65cxX14dxX2xX140xXc6xX1xXexX4bxXaxX12xXcxX1xX37xX3xXexX226xX32xX1exX2axX3xX90dxXe1xX6xX5c3xX3xXe1xX6xX3xX5xX324xX1exX1xX3xX4bxX2f0xX3xX4xX1xXdxX408xX1exX3xX68xX405xX4xX1xX3xX7xX2fexX1exX3xX5xX24xX1exX2axX3xX4xX20xX4xX3xXbxX1xX1d2xX1exX3xXexX8dbxX3xX90dxX93exX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexXe1xX54xX1exX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xXcxX1xX37xX3xXexX226xX32xX1exX2axX3xX4dxX6xXdxX68xX10xXe1xX3xX6xX5xX155xX13xX12cxX6xX68xXdxX3xX4xX70xX1exX2axX3xXe1xX6xX3xX5xX324xX1exX1xX3xX1exX2axX6xX1cxX3xX5xX17xXbxX3xXexX43xX4xX3xX1xX95xX1exX1xX3xX5c3xX1bxX1cxX408xXexX3xX4xX20xX4xX3xXbxX1xX1d2xX1exX3xXexX8dbxX3xX4dxX4exXdxX3xX2axXdxX20xX54xX3xX4xX5c9xX4xX3xX88xX54xX6xX1exX3xX12cxX405xX3xX9exX408xXexX3xX20xX1exX3xXexX8dbxX3xX1xX23bxX1exX1xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX31xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX1bxX5xX12xX0xX68xXdxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXe1xXaxX12xX0xX56xX68xXdxX31xX12xX0xX56xX68xXdxX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93exX54xX1bxXe1xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX54xX3xX31xXdxX10xXexX1exX6xX4bxaf36xX0xX56xXbxX12