Vùi dập Stoke, Chelsea gửi chiến thư tới Arsenal
Chelsea đã gửi đi một thông điệp đầy đe dọa tới Arsenal, trước khi hai đội gặp nhau vào ngày 4/1. Đêm qua, đoàn quân của HLV Antonio Conte dễ dàng nghiền nát Stoke với tỷ số 5-0. Điều đáng nói là họ làm nên trận đại thắng này mà không cần tới ngôi sao Eden Hazard.
fcafx10785x16c40x1516ax14a96x14baax10e78x14dcfx11fb7x13349x14dc1x1257ex15556x16e43x131edx10f1fxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax12861x175f1x14268xXexX0x1394dxXaxX17xX18xX19xXexX0x10e5fx11787xX19x120a7xXexX0xXax10872xX9x10bdfxXdxX18x160c1xX2fxffa1x17947x1129fxX5x10e8exXbxXdxX17xX32xXex16ec7x1413exX35xX9xX19x14d6axX33xX9xfdccxXbxX24x12a2exX17x17556xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9x12a2fx169bbxX35xX9xX2cxXaxX35x14b67x1297axX9xXbxXax13a08xX9xXbx12ba1xX35xX9x13a0ex10b28xX2fxX17xX5axX18xXdxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x149a5xX17xX18xX19xX32xXexX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9x10a52x175b7xX9xX52xX53xX35xX9xX89xX35xX9xXcx104d5xXbxX9xXbxXax17410xX5axX52xX9xX89xX35x15d97xX33xX9xX89x10ab5xX26xX9xX89xX17xX9xX19x1357exX18xX9xXbxX61xX35xX9xX64xX65xX2fxX17xX5axX18xXdxX48xX9xXbxX65xX5exX61xX2cxX9xX46xXaxX35xX9xXaxX18xX35xX9xX89xX94xX35xX9xX52xfd3axX33xX9xX5axXaxX18x16c44xX9x17630x140a2xX24xX9xX5axX52xXd6xX26xX9x173cexX1cxX2ax1747bxX9xfdfex17c91xXcxX9x12fb6xXd3xX18xX48xX9xX89xX24xXd6xX5axX9xXe7xXd3x13a3fxX5axX9xX2cxff37xX18xX9xX7bx15380xX3bxX9xX64xX5axXbxX24xX5axX35xX24xX9xX4xX24xX5axXbxX17xX9xX19x15f6cxX9xX19xXd6xX5axX52xX9xX5axX52xXaxX35x132edxX5axX9xX5ax13e8cxXbxX9xX43xXbxX24xX46xX17xX9xXd5xX61xX35xX9xXbx13609xX9xX2fx157a4xX9x177a1x112bcx113ecxXe1xX9xXe3xX35xX118xXd3xX9xX89xX11cxX5axX52xX9xX5ax143f7xX35xX9xXdxXd6xX9xXaxXaaxX9xXdxXd6xXcxX9xX5axXe4xX5axX9xXbxX65xX40xX5axX9xX89x13bb3xX35xX9xXbxXax14e44xX5axX52xX9xX5axXd6xX26xX9xXcxXd6xX9xX46xXaxX99xX5axX52xX9xX2cxXa3xX5axX9xXbxX61xX35xX9xX5axX52xX99xX35xX9xX2fxX18xX24xX9xX8xX19xX17xX5axX9xX7bxX18x15486xX18xX65xX19xXe1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x17537xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX52xX9xX2fxX65xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x16a1dxX1cxX1cxX35xXe1xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX5axXaxXe1xXd5xX5axX1cxX5axX17x141a2xX2fxX1cxX2ax162d9xX12fx1106bxX1cxX2axX131xX12fxX19xX131xX131x10a97xX1c6x11051xX2axX2axXbxXdex12be3xX1c4xX1cexXdxX131xXe1x15495xX33xX52xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXd5xXd3xX35xX9xX19xX18xX33xX9xX2fxXbxX24xX46xX17xX9xX2cxXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX52xXd3xX35xX9xX2cxXaxX35xX17xX5axX9xXbxXaxXd3xX9xXbxX24xX35xX9xX18xX65xX2fxX17xX5axX18xXdxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX198xX24xX19xX26xX32xXexX198x14ebdx1748dxX9xX5xX7bx1393axX22fx10b44xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX198xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX1acxX9x102aexXd3xX17xX19xX35xX52xX17xX65xX9x15ef7x174f0x129f4x14c25xX48xX9xX2xX65xX35xX5axX46xX1c0xX18xXbxX17xX65xX9xX25dxX1d5xX25fxX260xX48xX9xX7xX17xX19xX65xX24xX9xX25dxX1c6xX25exX25fxX260xX48xX9x147f4xX35xXdxXdxX35xX18xX5axX9xX25dxX1c4xX25exX25fxX130xX33xX17xX5axX260xX48xX9x13509xX18xX33xX33xX18xX2cxX24xX2fxXbxX18xX9xX25dxX1d0xX1d0xX32xX260xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX198xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX12fxX130xX131xX9xX43xXbxX24xX46xX17xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX198xX24xX19xX26xX32xXexX5xX65xX5exX61xX2cxX9xX46xXaxX35xX9xXbxX65xX40xX5axX9xX89x16510xXd3xX9xX19xX35xX10dxX5axX9xX65xX18xX48xX9xX23xX11cxX24xX9xX52xX35xX61xX35xX9xX64xX5axXaxX9xX89x10a0cxX5axX52xX9xXbx132e0xX35xX9xXbxXaxX99xX5axX52xX9xXbxX35xX5axX9xX8xX19xX17xX5axX9xX7bxX18xX184xX18xX65xX19xX9xXbx11e27xX9xX2cxXaxX12dxX35xX9xX46x167d8xX9xXax11156xX33xX9xX89x1698dxX5axX52xX9xXcxX61xX35xX9xXd5xX61xX35xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX48xX9xX89xX337xX5axX52xX9xXbxXax12aeexX35xX9xX2cxX13fxX9xX330xX9xX89x13f6axX5axXaxX9xX52xX35xX18xX9xX5axXaxX40xX33xX9xX254xX17xX18xXdxX9x14cdfxX18xX19xX65xX35xX19xX9xXd5xXd6xX24xX9xXcxX3cxX18xX9xX7bx16cf7xX9xX1c6xX131xX2axX1d0xXe1xX9x16f32xXaxX99xX5axX52xX9xXdxXf3xXd3xX9xX2fxX18xXd3xX48xX9xX19xX18xX5axXaxX9xX2fxX11cxX2cxXaxX9xX89xX11cxX9xX2cxXax16a12xX5axXaxX9xX2cxXf7xX18xX9xX5axXaxXd6xX9xXe3xX386xX3bxXe3xX9xX7xX65xX17xXcxX35xX17xX65xX9xXfbxX17xX18xX52xXd3xX17xX9xX46xXaxX35xX9xX52xXcdxX33xX9xX43xXbxX24xX46xX17xX9xXd5xX15bxX5axX52xX9xXbxXe4xX5axX9xX5axX52xX99xX35xX9xX2fxX18xX24xX9xX5axX52xX5exX353xX35xX9xX198x1043bxXe1xX9xX7bxX18xX184xX18xX65xX19xX9xX5axX52xX337xX35xX9xX52xXaxX59xX9xX19x157f3xX9xX23xX35cxX48xX9xX2cxXax1231exX5axX52xX9xX46xX35xX59xX5axX9xX7xX17xX19xX65xX24xX9xXd5xXd6xX9xX281xX35xXdxXdxX35xX18xX5axX9xX2cxXax13156xX35xX9xX33xXaxX3a4xX18xX9xX2fxX18xXd3xX9xXax12ef0xX9xXbxX65xX333xX9xX64xXdxXd5xX18xX65xX24xX9xX36exX24xX65xX18xXbxX18xXe1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX198xX24xX19xX26xX32xXexX43xX3ffxX9xXd5xX15bxX5axX52xX9xXcxXcdxXbxX9xX2cxXf7xX18xX9xX7bxX18xX184xX18xX65xX19xX9xX46xXaxX99xX5axX52xX9xX30exX5axXaxX9xXaxX5exfdd2xX5axX52xX9xX5axXaxX35xX118xXd3xX9xX89xX59xX5axX9xX2fxX407xX2cxX9xXcxX156xX5axXaxX9xXax14cb9xX18xX9xXdxX3ffxX2cxX9xX2cxXf7xX18xX9xX89xX94xX35xX9xX23xX13fxX5axX52xX9xX2cxXaxXf7xX9xX2fxXf3xX5axX9xX43xXbxX18xXcx1334fxX24xX65xX19xX9xX198xX65xX35xX19xX52xX17xXe1xX9xX198x179e7xX5axX52xX9xX2cxXaxX407xX5axX52xX9xXdxXd6xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX89xX8axX9xXaxX156xX9xX43xXbxX24xX46xX17xX9xX23xX4c2xX5axX52xX9xXcxX94xXbxX9xX2cxXaxX35xX59xX5axX9xXbxXaxX15bxX5axX52xX9xX89xX40xXcxX9xXd5xXd6xX9xX2cxXaxX13fxX5axX52xX9xXd5xX11cxX5axXaxXe1xX9xX4xXaxX3ebxX9xX2fxX18xXd3xX9xX1c6xX25exX9xX33xXax135c4xXbxX9xX23xX13fxX5axX52xX9xXdxX309xX5axX48xX9xXbxX65xX40xX5axX9xX89xX2efxXd3xX9x12111xX17xXcxX9xX5axXaxX5exX9xX18xX5axX9xX23xXd6xX35xX9xX46xXaxX35xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX19x119e3xX5axX9xXbxX65xX5exX61xX2cxX9xXbxX61xX35xX9xX25exX130xX131xX9xXbxX65xX24xX5axX52xX9xXcxX94xXbxX9xXbxXaxX59xX9xXbxX65xX40xX5axX9xX11cxX33xX9xX89xX30exX24xX9xXd5xX118xX9xXcxXaaxX35xX9xXcxXcdxXbxXe1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX198xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX52xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c0xX35xX19xXbxXaxX1acxX1cexX131xX1d0xX33xX52ex11790xXaxX17xX35xX52xXaxXbxX1acxXdexX131xX1cexX33xX52exX32xX9xX2fxX65xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1acxX1cxX1cxX35xXe1xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX5axXaxXe1xXd5xX5axX1cxX5axX17xX1c0xX2fxX1cxX2axX1c4xX12fxX1c6xX1cxX2axX131xX12fxX19xX131xX131xX1cexX1c6xX1d0xX2axX2axXbxX1d0xX1cexX1c4xX1c6xXdxX2axXe1xX1dbxX33xX52xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXd5xXd3xX35xX9xX19xX18xX33xX9xX2fxXbxX24xX46xX17xX9xX2cxXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX52xXd3xX35xX9xX2cxXaxX35xX17xX5axX9xXbxXaxXd3xX9xXbxX24xX35xX9xX18xX65xX2fxX17xX5axX18xXdxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxXd3xXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX5axX32xXexX254xXd3xX17xX19xX35xX52xX17xX65xX9xX46xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX99xX5axX52xX9xX23xX59xX9xXbxX15bxX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX89xX94xX35xX9xX5axXaxXd6xX9xXbxX328xX9xX65xX2efxXbxX9xX2fxX61xXcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX198xX24xX19xX26xX32xXexX4xX518xX9xX89xX11cxX5axXaxX9xX89xXa3xXd3xX9xXbxXaxXd6xX5axXaxX9xX23xXd6xX5axX9xX2cxXf7xX18xX9xX64xX5axXbxX24xX5axX35xX24xX9xX254xXd3xX17xX19xX35xX52xX17xX65xX9xX2fxX18xXd3xX9xX25exX9xX33xXaxX518xXbxX9xX23xX13fxX5axX52xX9xXdxX309xX5axX9xX5axXaxX5exX9xX52xX11cxX24xX9xX5axX5exX61xX2cxX9xXdxX156xX5axXaxX9xX19xX94xX35xX9xXd5xXd6xX24xX9xX43xXbxX24xX46xX17xXe1xX9xX22fxXax121cexX5axX52xX9xX33xXaxX518xXbxX9xX2fxX18xXd3xX9xX89xX13fxX48xX9xX89xX94xX35xX9xX46xXaxX11cxX2cxXaxX9xXbxXaxX35xX9xX89xX2efxXd3xX9xX5axXaxX156xXbxX9xX5axXax12ee5xX18xX48xX9xXbxXaxX35xX59xXd3xX9xX52xX15bxX5axX9xX46xX59xXbxXe1xX9xX7bxXaaxX9xXdxX5ex153d4xX5axX52xX9xXdxX3ffxX9xX52xX35xX700xX18xX9xXd5xX35xX9fxX2cxX9xXbxX35xX59xX33xX9xXbx15e1dxX2cxX9xXbxX65xX35x12b60xX5axX9xX46xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX59xX9xXbxX65xX40xX5axX9xX33xXaxX72axX5axX52xX9xX5axX52xX3ffxX9xX89xX8axX9xXd5xX156xX2cxXaxX9xX65xX18xX9xXbxX65xX5exX61xX2cxX9xXbxX65xX40xX5axX48xX9xXaxX18xX26xX9xX19xXf3xX5axX52xX9xX2cxX18xX24xX9xX89xX94xX35xX9xXax17843xX5axXaxX9xXbxX7a3xXcxX9xX46xX35xX59xXcxX9xX23xXd6xX5axX9xX52xX742xXe1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX198xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX52xX9xX2fxX65xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1acxX1cxX1cxX35xXe1xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX5axXaxXe1xXd5xX5axX1cxX5axX17xX1c0xX2fxX1cxX2axX1c4xX12fxX1c6xX1cxX2axX131xX12fxX19xX131xX131xX1cexX1c6xX1d0xX2axX2axXbxXdexX25exX25exX1d0xXdxX1c6xXe1xX1dbxX33xX52xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXd5xXd3xX35xX9xX19xX18xX33xX9xX2fxXbxX24xX46xX17xX9xX2cxXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX52xXd3xX35xX9xX2cxXaxX35xX17xX5axX9xXbxXaxXd3xX9xXbxX24xX35xX9xX18xX65xX2fxX17xX5axX18xXdxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX5axX32xXexX7xX17xX19xX65xX24xX9xX5axXaxXf3xX5axX9xX89xX99xX35xX9xX2cxX11cxX2cxXaxX9xX23xX35xX9fxXbxX9xX3a4xXbxX9xX33xXaxX518xXbxX9xX2fxX18xXd3xX9xX89xX13fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX198xX24xX19xX26xX32xXexX43xX3ffxX9xXbxXaxX35xX59xXd3xX9xX19xX407xXbxX9xX46xXaxX24xX11cxXbxX9xX2cxXf7xX18xX9xX43xXbxX24xX46xX17xX9xX46xXaxX35xX59xX5axX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX3ffxX9xXdxX26xX9xX2cxX11cxX2cxX9xXbxXd3xX26xX59xX5axX9xX2cxXf7xX18xX9xXaxXaaxX9xX46xXaxX99xX5axX52xX9xX89xX5exX333xX2cxX9xX52xX35xX700xX9x151faxX5axX9xX89xX35cxX5axXaxXe1xX9xXe3xX35xX118xXd3xX9xX89xX13fxX9xX89xX8axX9xX52xX35xX518xX33xX9xX89xX94xX35xX9xX2cxXaxXf7xX9xX5axXaxXd6xX9xX2cxX13fxX9xX65xX2efxXbxX9xX5axXaxX35xX118xXd3xX9xX46xXaxX24xX30exX5axX52xX9xXbxX65xX12dxX5axX52xX9xX89xX75fxX9xXdxXe4xX5axX9xX23xX13fxX5axX52xX9xXd5xXd6xX9xXd3xX26xX9xXaxX35xX59xX33xX9xX46xXaxXd3xX5axX52xX9xXbxXaxXd6xX5axXaxXe1xX9xX2xX18xX5axX5axX26xX9xX2xX65xX35xX5axX46xX1c0xX18xXbxX17xX65xX9xX65xX337xX35xX9xXbxX61xX35xX9xX7xX17xX19xX65xX24xX9xXbxX65xX328xX5axX52xX9xX33xXaxX156xXbxX9xX2fxX3ffxX9xXdxX494xX5axX52xX9xXdx146dfxX24xX9xX5axX423xX35xX9xXaxXd6xX5axX52xX9xXbxXaxXf7xX9xX43xXbxX24xX46xX17xX9xX23xX4c2xX5axX52xX9xXaxX18xX35xX9xX2cxX518xX9xX2fxX518xXbxX9xX52exX18xX9xX5axX52xX24xXd6xX35xX9xXd5xX72axX5axX52xX9xX2cxX2efxXcxX48xX9xX52xX35xX518xX33xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX19xX54axX5axX9xXbxX65xX5exX61xX2cxX9xX25exX130xX131xX9xX2cxXaxX3ebxX9xX2fxX18xXd3xX9xX1c6xX25exX9xX33xXaxX518xXbxX9xX23xX13fxX5axX52xX9xXdxX309xX5axXe1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX198xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX65xX24xX5axX52xXexX36exXd6xX5axX9xXbxXaxX35cxX9xXd3xX26xX9xXbxX65xX5exX61xX2cxX9xX19xX17xX65xX23xX26xX0xX1cxX2fxXbxX65xX24xX5axX52xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX198xX24xX19xX26xX32xXexX5xX65xX24xX5axX52xX9xX2cxXaxX35xX59xX5axX9xXbxXaxX15bxX5axX52xX9xX2cxXaxX13fxX5axX52xX9xXd5xX11cxX5axXaxX9xXd5xXd6xX9xX19xX10dxX9xX19xXd6xX5axX52xX9xXbxX65xX5exX61xX2cxX9xX43xXbxX24xX46xX17xX48xX9xX281xX35xXdxXdxX35xX18xX5axX9xXbxXaxX5exX353xX5axX52xX9xX52exXd3xX26xXe4xX5axX9xX52exXd3xX2efxXbxX9xXaxX35xX9fxX5axX9xXbxX156xX35xX9xX2cxX11cxX2cxX9xX89xX35xX75fxXcxX9xX5axX13fxX5axX52xX9xXd5xXd6xX9xXbxX494xX18xX9xX2fxX11cxX5axX52xX9xX65xX3ffxX2cxX9xX65xX742xXe1xX9xX5xX35xX118xX5axX9xXd5xX9fxX9xX5axX52xX5exX353xX35xX9xX198xX65xX18xX184xX35xXdxX9xXbxX30exX9xX52exXd3xX5axX52xX9xXaxX700xXd3xX9xX89xX94xXbxX9xX19xX10dxX9xX19xXd6xX5axX52xX9xX52xX35xX700xX18xX9xXaxXd6xX5axX52xX9xXbxXaxXf7xX9xX43xXbxX24xX46xX17xXe1xX9xX64xX5axXaxX9xX2cxXaxX35xX59xXcxX9xXdx15e76xX5axXaxX9xX2cxX11cxX2cxX9xX46xXaxX24xX30exX5axX52xX9xXbxX65xX12dxX5axX52xX9xXcxX94xXbxX9xX2cxX11cxX2cxXaxX9xXaxX35xX9fxXd3xX9xXe7xXd3xX30exX9xXd5xXd6xX9xXbxXaxX5exX353xX5axX52xX9xX52exXd3xX26xXe4xX5axX9xX2cxX13fxX9xX5axXaxX700xX5axX52xX9xX89xX5exX353xX5axX52xX9xX2cxXaxXd3xX26xX118xX5axX9xX52ex174e8xX9xX65xX11cxX2cxXaxX9xXaxXd6xX5axX52xX9xXbxXaxXf7xX9xX89xX12dxX35xX9xX33xXaxX5exX423xX5axX52xXe1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX198xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX52xX9xX2fxX65xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1acxX1cxX1cxX35xXe1xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX5axXaxXe1xXd5xX5axX1cxX5axX17xX1c0xX2fxX1cxX2axX1c4xX12fxX1c6xX1cxX2axX131xX12fxX19xX131xX131xX1cexX1c6xX1d0xX2axX2axXbxX1d0xX25exX12fxX1cexXdxX25exXe1xX1dbxX33xX52xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXd5xXd3xX35xX9xX19xX18xX33xX9xX2fxXbxX24xX46xX17xX9xX2cxXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX52xXd3xX35xX9xX2cxXaxX35xX17xX5axX9xXbxXaxXd3xX9xXbxX24xX35xX9xX18xX65xX2fxX17xX5axX18xXdxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX5axX32xXexX281xX35xXdxXdxX35xX18xX5axX9xXbxX494xX18xX9xX2fxX11cxX5axX52xX9xXd5xX61xX35xX9xX2axX9xX23xXd6xX5axX9xXbxXaxX15bxX5axX52xX9xXd5xXd6xX9xX1c6xX9xX89xX5exX353xX5axX52xX9xX46xX35xX59xX5axX9xXbxX156xX24xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX198xX24xX19xX26xX32xXexX5xX65xX24xX5axX52xX9xX25exX9xX23xXd6xX5axX9xXbxXaxX15bxX5axX52xX9xXcxXd6xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX52xXaxX35xX9xX89xX5exX333xX2cxX9xXd5xXd6xX24xX9xX89xXa3xXd3xX9xXbxX65xX40xX5axX48xX9xX2cxX13fxX9xX1c6xX9xX35xX5axX9xX19xX2efxXd3xX9xX52xX35xXd6xX26xX9xX2cxXf7xX18xX9xX281xX35xXdxXdxX35xX18xX5axX48xX9xXd5xX61xX35xX9xX5axXaxX700xX5axX52xX9xX89xX5exX353xX5axX52xX9xX46xX35xX59xX5axX9xXbxX156xX24xX9xXbxXaxXd3xX40xX5axX9xXdxX333xX35xX9xX89xX75fxX9xX89xX337xX5axX52xX9xX89xX94xX35xX9xXdxX40xX33xX9xX2cxX99xX5axX52xXe1xX9xX198xX5exX61xX2cxX9xX2fxX18xX5axX52xX9xXaxX35xX9fxX33xX9xXaxX18xX35xX48xX9xXbxX35xX118xX5axX9xXd5xX9fxX9xX5axX52xX5exX353xX35xX9xX198xX65xX18xX184xX35xXdxX9xXaxX24xXd6xX5axX9xXbxX2efxXbxX9xXcxX94xXbxX9xXbxX65xX40xX5axX9xX89xX2efxXd3xX9xXbxX65xXaaxX5axX9xXd5x170ecxX5axX9xX2cxXaxX24xX9xX65xX35xXe4xX5axX52xX9xXcxX7a3xX5axXaxX48xX9xX23xX4c2xX5axX52xX9xXd5xX35xX9fxX2cxX9xXbxXaxX3ffxX2cxX9xXaxX35xX9fxX5axX9xX2cxX518xX9xX89xX11cxX9xX33xX17xX5axX18xXdxXbxX26xX9xXbxXaxXd6xX5axXaxX9xX2cxX99xX5axX52xX9xX89xX75fxX9xX89xX35xX118xX5axX9xXbxXe4xX5axX9xXdxXe4xX5axX9xX23xX30exX5axX52xX9xXbxX12axX9xX2fxX12dxXe1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX198xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX52xX9xX2fxX65xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1acxX1cxX1cxX35xXe1xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX5axXaxXe1xXd5xX5axX1cxX5axX17xX1c0xX2fxX1cxX2axX1c4xX12fxX1c6xX1cxX2axX131xX12fxX19xX131xX131xX1cexX1c6xX1d0xX2axX2axXbxX1c4xX1c4xX25exX1d0xXdxXdexXe1xX1dbxX33xX52xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXd5xXd3xX35xX9xX19xX18xX33xX9xX2fxXbxX24xX46xX17xX9xX2cxXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX52xXd3xX35xX9xX2cxXaxX35xX17xX5axX9xXbxXaxXd3xX9xXbxX24xX35xX9xX18xX65xX2fxX17xX5axX18xXdxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX5axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX52exXbxX130xX18xXdxX35xX52xX5axX1acxX9xX1dbxXd3xX2fxXbxX35xX4b4xX26xX5acxX32xXexX294xX18xX33xX33xX18xX2cxX24xX2fxXbxX18xX9xX52xXaxX35xX9xX23xXd6xX5axX9xXbxXaxX15bxX5axX52xX9xX89xXa3xXd3xX9xXbxX35xXe4xX5axX9xXbxX65xX24xX5axX52xX9xXcxXd6xXd3xX9xX11cxX24xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX198xX24xX19xX26xX32xXexX22fxX52xXd6xX26xX9xX2cxXd3xX12dxX35xX9xXbxXd3xXa3xX5axX9xX23xX3cxX5axX52xX9xX5axX8e7xX9xX2cxXf7xX18xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX46xX59xXbxX9xXbxXaxX518xX2cxX9xX23xX4c2xX5axX52xX9xX2cxX518xX9xX2fxX518xXbxX9xX52exX18xX9xXbxXaxXd6xX5axXaxX9xX23xXd6xX5axX9xX2cxXf7xX18xX9xX2xX18xXd5xX35xX19xX17xX9xX294xX18xX33xX33xX18xX2cxX24xX2fxXbxX18xX9xX89xX75fxX9xX2efxX5axX9xX89xX35cxX5axXaxX9xXbxXaxX15bxX5axX52xX9xXdxX333xX35xX9xX12fxX130xX131xX9xXbxX65xX5exX61xX2cxX9xX43xXbxX24xX46xX17xXe1xX9xX386xX59xXbxX9xXe7xXd3xX30exX9xX5axXd6xX26xX9xX5axXaxX5exX9xXcxX94xXbxX9xXcxXd6xX5axX9xXbxXaxX35cxX9xXd3xX26xX9xX2fxX407xX2cxX9xXcxX156xX5axXaxX9xXcxXd6xX9xX89xX24xXd6xX5axX9xXe7xXd3xXf3xX5axX9xX2cxXf7xX18xX9xX7bxXfbxX3bxX9xX4xX24xX5axXbxX17xX9xX52xX53xX35xX9xXbxX61xX35xX9xX89xX12dxX35xX9xXbxXaxXf7xX9xXaxXd6xX5axX52xX9xX52exX13fxXcxX9xX64xX65xX2fxX17xX5axX18xXdxXe1xX9xX3bxXd6xX24xX9xX5axX52xXd6xX26xX9xXdexX1cxX2axX9xX2fxX15bxX33xX9xXbxX61xX35xX48xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xXd5xXd6xX9xX64xX65xX2fxX17xX5axX18xXdxX9xX2fx16a92xX9xX23xX5exX61xX2cxX9xXd5xXd6xX24xX9xXbxX65xX40xX5axX9xX19xX17xX65xX23xX26xX9xXfbxX24xX5axX19xX24xX5axX9xXbxX65xXe4xX5axX9xX2fxXf3xX5axX9xX8xXcxX35xX65xX18xXbxX17xX2fxXe1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX198xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX15bxX5axX52xX9xXdxX333xX35xX9xX12fxX130xX131xX9xX89xXe4xXcxX9xXe7xXd3xX18xX9xX5axXaxX5exX9xXdxXd6xX9xXdxX353xX35xX9xX46xXax15126xX5axX52xX9xX89xX35cxX5axXaxX9xX2cxXf7xX18xX9xX5axXaxXd6xX9xXe3xX386xX3bxXe3xX9xX7xX65xX17xXcxX35xX17xX65xX9xXfbxX17xX18xX52xXd3xX17xX48xX9xX65xX4c2xX5axX52xX9xXaxXaaxX9xX89xX8axX9xX2fx11fffxX5axX9xX2fxXd6xX5axX52xX9xX2cxXaxX24xX9xX5axXaxX700xX5axX52xX9xXbxXaxX53xX9xXbxXaxX11cxX2cxXaxX9xX46xXaxX15bxX2cxX9xX5axX52xXaxX35xX9fxXbxXe1xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xXaxX35xX9fxX5axX9xX5axX18xX26xX9xX89xX18xX5axX52xX9xXd5xX5exX423xX5axX9xXdxXe4xX5axX9xXcxX156xX5axXaxX9xXcxXfa5xXe1xX9xX4xXaxX5exX18xX9xX2cxXa3xX5axX9xX89xX59xX5axX9xX7bxX18xX184xX18xX65xX19xX48xX9xX89xX24xXd6xX5axX9xXe7xXd3xXf3xX5axX9xX2cxXf7xX18xX9xX7bxXfbxX3bxX9xX4xX24xX5axXbxX17xX9xXd5xX54axX5axX9xX89xXf7xX9xX2fxX407xX2cxX9xXdxXd6xXcxX9xXbxXd3xX5axX52xX9xXdxX5exX61xX35xX9xX89xX12dxX35xX9xX33xXaxX5exX423xX5axX52xX9xXbxX61xX35xX9xX12fxX9xXdxXa3xX5axXe1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX198xX24xX19xX26xX32xXexXe3x17cbax157f8xX9xX7bxfebdxX22fxX7bxX9xX5xX7bxX1101xX9xXe3x1759cx1390dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX198xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX1acxX9xX4xX24xXd3xX65xXbxX24xX35xX2fxX5acxX9xX64xX184xX33xX35xXdxX35xX2cxXd3xX17xXbxX18xX48xX9xX4xX18xXaxX35xXdxXdxX48xX9xX254xXd3xX17xX19xX35xX52xX17xX65xX5acxX9xX36exX24xX2fxX17xX2fxX9xX25dxX294xX18xX33xX33xX18xX2cxX24xX2fxXbxX18xX48xX9xX12fxX1c4xX25fxX260xX48xX9xX2xX65xX35xX5axX46xX1c0xX18xXbxX17xX65xX48xX9xX386xX18xX5axXbxX17xX9xX25dxX198xX18xX46xX18xX26xX24xX46xX24xX48xX9xX1cexX12fxX25fxX260xX48xX9xX64xXdxX24xX5axX2fxX24xX5acxX9xX281xX35xXdxXdxX35xX18xX5axX48xX9xX7xX17xX19xX65xX24xX5acxX9xX36exX24xX65xX18xXbxX18xX9xX25dxX198xX18xXbxX2fxXaxXd3xX18xX26xX35xX48xX9xX1c4xX2axX25fxX260xXe1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX198xX24xX19xX26xX32xXexX43xXbxX24xX46xX17xX1acxX9xX198xXd3xXbxXdxX18xX5axX19xX5acxX9xX8xX19xX1c0xX18xX65xX19xX2fxX48xX9xX4xX18xXcxX17xX65xX24xX5axX48xX9xX281xX35xXcxXcxX17xX65xX48xX9xX5xX26xXcxX24xX5axX5acxX9x13cccxXdxX17xXbxX2cxXaxX17xX65xX48xX9xX64xX19xX18xXcxX9xX25dxX4xXaxX24xXd3xX33xX24xX130xX36exX24xXbxX35xX5axX52xX48xX9xX1d0xX2axX25fxX260xX5acxX9xX2xX35xX24xXd3xX4b4xX48xX9xX64xX4b4xX17xXdxXdxX18xX26xX9xX25dxX22fxX52xX24xX26xX48xX9xX1c4xX2axX25fxX260xX48xX9xX43xX24xX23xXaxX35xX5acxX9xX198xX17xX65xX18xXaxX35xX5axX24xXe1xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX23xX24xX65xX19xX17xX65xX130xX2cxX24xXdxXdxX18xX33xX2fxX17xX1acxX9xX2cxX24xXdxXdxX18xX33xX2fxX17xX5acxX9xX1c0xX35xX19xXbxXaxX1acxX9xXdexX1d0xX131xX33xX52exX5acxX9xX23xX18xX2cxX46xX52xX65xX24xXd3xX5axX19xX130xX2cxX24xXdxX24xX65xX1acxX9x14ffexX4b4xX4b4xX4b4xX4b4xX17xX131xX5acxX32xX9xX1c0xX35xX19xXbxXaxX31xX32xX32xX9xX18xXdxX35xX52xX5axX31xX32xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX65xXexX0xXbxX19xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX23xX24xX65xX19xX17xX65xX1acxX9xX12a6xX131xX131xX131xX131xX131xX131xX9xX2axX33xX52exX9xX2fxX24xXdxX35xX19xX5acxX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX198xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX65xX24xX5axX52xXexX7xX17xX19xX65xX24xX9xXdxXd6xX9xX2cxXaxXd3xX26xXe4xX5axX9xX52xX35xX18xX9xX2fxX518xXbxX9xX52exX18xX0xX1cxX2fxXbxX65xX24xX5axX52xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX198xX24xX19xX26xX32xXexX7xX17xX19xX65xX24xX9xX2cxX13fxX9xXbxXaxX75fxX9xX52exX17xXcxX9xXdxXd6xX9xX2cxXaxXd3xX26xXe4xX5axX9xX52xX35xX18xX9xX2fxX518xXbxX9xX52exX18xX9xX2cxXf7xX18xX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xXe1xX9xX7xXaxX18xX9xXdxX40xX33xX9xX2cxX99xX5axX52xX9xX2cxXf7xX18xX9xXbxX35xX118xX5axX9xX89xX156xX24xX9xX5axX52xX5exX353xX35xX9xX5xXf3xX26xX9xX198xX18xX5axX9xX22fxXaxX18xX9xXd5xXd6xX24xX9xXdxX5exX61xX35xX9xX43xXbxX24xX46xX17xX9xX89xXe4xXcxX9xXe7xXd3xX18xX9xXdxXd6xX9xXdxXa3xX5axX9xXbxXaxX407xX9xX12fxX9xX18xX5axXaxX9xXdxXd6xXcxX9xXbxXd3xX5axX52xX9xXdxX5exX61xX35xX9xX89xX12dxX35xX9xX33xXaxX5exX423xX5axX52xX9xXbxX328xX9xX5axX52xX24xXd6xX35xX9xXd5xX72axX5axX52xX9xX2cxX2efxXcxX9xXbxX65xX24xX5axX52xX9xX1c4xX9xX23xXd6xX5axX9xXbxXaxX15bxX5axX52xX9xX52xXa3xX5axX9xX5axXaxX2efxXbxX9xXbxX156xX35xX9xX7xX65xX17xXcxX35xX17xX65xX9xXfbxX17xX18xX52xXd3xX17xXe1xX9xXe3xXf3xX26xX9xXdxXd6xX9xXbxXaxX407xX9xXd5x11075xX9xX46xXaxX3a4xX9xXaxX35xX9fxXd3xX9xXe7xXd3xX30exX9xX89xX75fxX9xX4xXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX52exXd3xX26xXe4xX5axX9xXbxXaxXf7xX5axX52xX9xXcxX30exX5axXaxX9xXdxX5exX61xX35xX9xX2cxXf7xX18xX9xX5axXaxX700xX5axX52xX9xX89xX12dxX35xX9xXbxXaxXf7xX9xX2cxXaxX423xX35xX9xX2cxX24xX9xX2cxX759xXcxXe1xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX65xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX198xX24xX19xX26xX32xXexX4xXf3xX33xX9xX5axXaxX40xXbxX9xX198x16cfbxX7bxX9xX22fxX52xX24xX156xX35xX9xXaxX156xX5axX52xX9xX64xX5axXaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX198xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX52xX9xX2fxX65xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1acxX1cxX1cxX35xXe1xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX5axXaxXe1xXd5xX5axX1cxX5axX17xX1c0xX2fxX1cxX2axX1c4xX12fxX1c6xX1cxX2axX131xX12fxX19xX131xX131xX1cexX1c6xX1d0xX2axX2axXbxX1c6xX1d5xX1c4xX1d0xXdxX12fxXe1xX1dbxX33xX52xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXd5xXd3xX35xX9xX19xX18xX33xX9xX2fxXbxX24xX46xX17xX9xX2cxXaxX17xXdxX2fxX17xX18xX9xX52xXd3xX35xX9xX2cxXaxX35xX17xX5axX9xXbxXaxXd3xX9xXbxX24xX35xX9xX18xX65xX2fxX17xX5axX18xXdxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX43xX24xXd3xX65xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX198xX24xX5axX52xX19xX18x12157xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe