27 suất quà gửi tặng các em nhỏ ở khu cách ly tập trung TP Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Các phần quà là bánh kẹo, sữa, đồ chơi và sách truyện được Thành đoàn và Hội đồng Đội TP Hà Tĩnh trao đến 27 em nhỏ đang thực hiện cách ly tại 11 khu cách ly tập trung trên địa bàn.
33bfx379dxc19axe504x5cbfx6f5cxb921x8e84xc5fcxX7xa710x5d96x4a8ex4904x7c7fxa925xX5xa97cxXax33e4xae45x7474xX3xX7x8bcfx47a1xXexX3x547bxX17xae93xX3x700ex6134xXdxX3xXex9a35x4e3fxX1fxX3xX4x38a2xX4xX3xX10x9a00xX3xX25xX1xa404xX3x472dxX3x4d35xX1xX17xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX5x7a8fxX3xXexe8a7xXbxX3xXexa2e9xX17xX25xX1fxX3xXcxbd91xX3xb25cxX1dxX3xXcx3851xX25xX1xX0xa8fcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX10xX6x41b8xXaxX12x97a2xX29xX4xX3xXbxX1xcc46xX25xX3xX1bxX17xX1dxX3xX5xX1dxX3xadf7xX29xX25xX1xX3xX35x8287x653dx3ea4xX3xX7x43f6xX6xX83xX3x979fxe8eaxX3xX4xX1x36bfxXdxX3xd552xX1dxX3xX7xX29xX4xX1xX3xXexX46xX17xX3fx675bxX25xX3xX8ax608bxdff8xX4xX3xXcxX1xX1dxX25xX1xX3xX8axX82xX1dxX25xX3xX92xX1dxX3xX4ex9ad8xXdxX3xX8axX8bxX25xX1fxX3x7742xXb5xXdxX3xXcxX4cxX3xX4exX1dxX3xXcxX52xX25xX1xX3xXexX46xX6xX82xX3xX8ax73a8xX25xX3xX13xX14xX3xX10xX2dxX3xX25xX1xX31xX3xX8axX6xX25xX1fxX3xXexX1x354axX4xX3xX1xXdxX9exX25xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX5xX3fxX3xXex86ccxXdxX3xX2xX2xX3xX35xX1xX17xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX5xX3fxX3xXexX42xXbxX3xXexX46xX17xX25xX1fxX3xXexX46x6ed0xX25xX3xX8ax767axX6xX3xX7bxX1dxX25x51d2xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx991dxX82xX68xX3fxXaxX12xX0xXdxX2dxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6bxX10xX25xXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxba07xXdxX68xXexX1x7065xX3x4c1bxX2xe750xXbx38c5xd14axX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX156xX3x54a1xX2x36f3xXbxX15cxX15dxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX11fxX7bxX6xX82xX1xX6xXexXdxX25xX1xX11fxX92xX25xX56xX25xX10xX151xX7xX56xX13xX2xX13xX167xX56x8c32xX167xX68xX15axX169x42b8xX169x39e3xX13xX169xXexX158xX18fxX158xX196xX194xX5xX169xX11fx7db5xXbxX1fx61adxX46xX9xX167xX18fxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xXexX3xX1bxX17xX1dxX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xX1fxX3xX4xX29xX4xX3xX10xX2dxX3xX25xX1xX31xX3xX33xX3xX35xX1xX17xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX5xX3fxX3xXexX42xXbxX3xXexX46xX17xX25xX1fxX3xXcxX4cxX3xX4exX1dxX3xXcxX52xX25xX1xXaxX3xX151xXdxX68xXexX1xX9xXaxX158xX2xX15axXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX167xX2xX169xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxX82xX25xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX15cxXex7eefxX6xX5xXdxX1fxX25xX156xX3xX1a2xX17xX7xXexXdxb1cdxX3fxX15dxXaxX12xXcxX1xX1dxX25xX1xX3xX8axX82xX1dxX25xX83xX3xX4exXb5xXdxX3xX8axX8bxX25xX1fxX3xXbdxXb5xXdxX3xXcxX4cxX3xX4exX1dxX3xXcxX52xX25xX1xX3xX92xc3d8xX6xX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xX1fxX3xX13xX14xX3xXbxX1xX71xX25xX3xX1bxX17xX1dxX3xX4xX1xX82xX3xX4xX29xX4xX3xX10xX2dxX3xX25xX1xX31xX3xX8axX6xX25xX1fxX3xXexX1xXe6xX4xX3xX1xXdxX9exX25xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX5xX3fxX3xX3fxX3xXexXd2xX3xXexX42xXbxX3xXexX46xX17xX25xX1fxX3xXexXf7xXdxX3xXcxX4cxX3xX4exX1dxX3xXcxX52xX25xX1xX11fxX3xX6bxX29xX4xX3xXbxX1xX71xX25xX3xX1bxX17xX1dxX3xX8axXa2xXa3xX4xX3xX1fxX20xXdxX3xX4xX1xX82xX3xX7bxX6xX25xX3xX8axXdxb942xX17xX3xX1xX1dxX25xX1xX3xX4xX29xX4xX3xX35xX1xX17xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX5xX3fxX3xX8axdc64xX3xXexX24xX25xX1fxX3xX4xX29xX4xX3xX10xX2dxX3xX25xX1xX31xX11fxX3xX0xX10xX2dxX12xXcxX46xX82xX25xX1fxX3x56c6xX25xX1xX156xX3xXbdxX82xX1dxX25xX3xXexX24xX25xX1fxX3xX1bxX17xX1dxX3xX4xX1xX82xX3xX4xX29xX4xX3xX10xX2dxX3xXexXf7xXdxX3xX35xX1xX17xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX5xX3fxX3xXexX42xXbxX3xXexX46xX17xX25xX1fxX3xXcxX46xXa2x815axX25xX1fxX3xXcxX4exX6bxcfeaxX3xba6cxX1fxX17xX3fx3789xX25xX3xc2d7xX17xX11fxX0xX56xX10xX2dxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX82xX68xX3fxXaxX12xX0xXdxX2dxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6bxX10xX25xXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX151xXdxX68xXexX1xX156xX3xX158xX2xX15axXbxX15cxX15dxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX156xX3xX167xX2xX169xXbxX15cxX15dxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX11fxX7bxX6xX82xX1xX6xXexXdxX25xX1xX11fxX92xX25xX56xX25xX10xX151xX7xX56xX13xX2xX13xX167xX56xX18fxX167xX68xX15axX169xX194xX169xX196xX196xX169xXexX158xX169xX14xX15axX2xX5xX169xX11fxX1a2xXbxX1fxX1a5xX46xX9xX13xX158xX167xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xXexX3xX1bxX17xX1dxX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xX1fxX3xX4xX29xX4xX3xX10xX2dxX3xX25xX1xX31xX3xX33xX3xX35xX1xX17xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX5xX3fxX3xXexX42xXbxX3xXexX46xX17xX25xX1fxX3xXcxX4cxX3xX4exX1dxX3xXcxX52xX25xX1xXaxX3xX151xXdxX68xXexX1xX9xXaxX158xX2xX15axXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX167xX2xX169xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxX82xX25xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX15cxXexX234xX6xX5xXdxX1fxX25xX156xX3xX1a2xX17xX7xXexXdxX241xX3fxX15dxXaxX12x83efxb7e2xXdxX3xXbxX1xX71xX25xX3xX1bxX17xX1dxX3xXexX46xX119xX3xX1fxXdxX29xX3xX13xX169xX169xX3xX25xX1fxX1x8820xX25xX3xX8axX8bxX25xX1fxX3xX1fxX8bxX2dxX156xX3xX7bxX29xX25xX1xX3xX35xX81xX82xX83xX3xX7xX86xX6xX83xX3xX8axX8bxX3xX4xX1xX8fxXdxX3xX92xX1dxX3xX7xX29xX4xX1xX3xXexX46xX17xX3fxX9exX25xX0xX7xXexX46xX82xX25xX1fxX12xX11fxX3xX0xX56xX7xXexX46xX82xX25xX1fxX12xXbdxa2f6xX3fxX3xX5xX1dxX3xX25xX1fxX17xX8bxX25xX3xX8axXa2xXa3xX4xX3xX8ax6fb4xX25xX1fxX3xX1fxX50bxXbxX3xX4x7420xX6xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX8fxX3xX7xX33xX3xX8axX82xX1dxX25xX83xX3xX8axXb5xXdxX3xX4xX514xX6xX3xXexX1xX1dxX25xX1xX3xXbxX1x72d4xX3xX25xX1xdac7xX2dxX3xXexX1xX301xX3xX1xXdxX9exX25xX3xX7xXe6xX3xX1bxX17xX6xX25xX3xXexX4f9xX2dxX3xX8axXd2xX25xX3xX4xX29xX4xX3xX10xX2dxX3xX25xX1xX31xX3xXexX46xX82xX25xX1fxX3xX35xX1xX17xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX5xX3fxX3xXexX42xXbxX3xXexX46xX17xX25xX1fxX11fxX3xX0xX10xX2dxX12xXcxX46xX82xX25xX1fxX3xX31exX25xX1xX156xX3xXcxX1xX1dxX25xX1xX3xX8axX82xX1dxX25xX83xX3xX4exXb5xXdxX3xX8axX8bxX25xX1fxX3xXbdxXb5xXdxX3xXcxX4cxX3xX4exX1dxX3xXcxX52xX25xX1xX3xX1fxX20xXdxX3xX1bxX17xX1dxX3xX4xX1xX82xX3xX4xX29xX4xX3xX10xX2dxX3xX25xX1xX31xX3xXexXf7xXdxX3xX35xX1xX17xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX5xX3fxX3xXexX42xXbxX3xXexX46xX17xX25xX1fxX3xXcxX46xXa2xX359xX25xX1fxX3xX497xX71xX2dxX3xX25xX82xX25xX3xXbdxX8bxX25xX1fxX3xX497xd86cxX25xX11fxX0xX56xX10xX2dxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX82xX68xX3fxXaxX12xX0xXdxX2dxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6bxX10xX25xXexX10xX46xX3xX68xXexX1xX17xX2dxX7bxXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX151xXdxX68xXexX1xX156xX3xX158xX2xX15axXbxX15cxX15dxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX156xX3xX167xX2xX169xXbxX15cxX15dxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX11fxX7bxX6xX82xX1xX6xXexXdxX25xX1xX11fxX92xX25xX56xX25xX10xX151xX7xX56xX13xX2xX13xX167xX56xX18fxX167xX68xX15axX169xX194xX169xX169xX196xX158xXexX15axX18fxX169xX2xX167xX5xX169xX11fxX1a2xXbxX1fxX1a5xX46xX9xX167xX169xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xXexX3xX1bxX17xX1dxX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xX1fxX3xX4xX29xX4xX3xX10xX2dxX3xX25xX1xX31xX3xX33xX3xX35xX1xX17xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX5xX3fxX3xXexX42xXbxX3xXexX46xX17xX25xX1fxX3xXcxX4cxX3xX4exX1dxX3xXcxX52xX25xX1xXaxX3xX151xXdxX68xXexX1xX9xXaxX158xX2xX15axXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX167xX2xX169xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxX82xX25xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX15cxXexX234xX6xX5xXdxX1fxX25xX156xX3xX1a2xX17xX7xXexXdxX241xX3fxX15dxXaxX12xX6bxX29xX4xX3xXbxX1xX71xX25xX3xX1bxX17xX1dxX3xX8axa4f0xX3xX8axXa2xXa3xX4xX3xX7bxX6xX25xX3xX8axXdxX2e8xX17xX3xX1xX1dxX25xX1xX3xX4xX29xX4xX3xX35xX1xX17xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX5xX3fxX3xX4xX1xX17xX3fxX301xX25xX3xX8axXd2xX25xX3xXexX42xX25xX3xXexX6xX3fxX3xX4xX29xX4xX3xX10xX2dxX11fxX3xX0xX10xX2dxX12xXcxX46xX82xX25xX1fxX3xX31exX25xX1xX156xX3xa05bxX2dxX3xX362xX1fxX17xX3fxX366xX25xX3xe0cdxXa2xX17xX3xb5f0x7046xX3xX369xX17xX3fxX115xX25xX3xX8axX6xX25xX1fxX3xX4xX29xX4xX1xX3xX5xX3fxX3xXexXf7xXdxX3xXcxX46xXa2xX359xX25xX1fxX3xX497xX71xX2dxX3xX25xX82xX25xX3xXcxX4f9xX25xX3x4b0axXdxX6xX25xX1fxX3xX92xX17xXdxX3xX2dxX26bxX25xX1fxX3xX8axX50bxX25xX3xX25xX1xX42xX25xX3xX4xX29xX4xX3xX2dxX50bxX25xX3xX1bxX17xX1dxX3xda24xX3xX25xX1fxX1xX52xX6xX11fxX3x653fxc472xX25xX1xX3xX25xX1xX4f9xX25xX3xX92xX42xXexX3xX4xX17xX25xX1fxX3xX4xX18xXbx7d1cxX11fxX0xX56xX10xX2dxX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX82xX68xX3fxXaxX12xX0xXdxX2dxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6bxX10xX25xXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX151xXdxX68xXexX1xX156xX3xX158xX2xX15axXbxX15cxX15dxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX156xX3xX167xX2xX169xXbxX15cxX15dxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX11fxX7bxX6xX82xX1xX6xXexXdxX25xX1xX11fxX92xX25xX56xX25xX10xX151xX7xX56xX13xX2xX13xX167xX56xX2xX196xX169xX68xX15axX169xX194xX196xX15axX13xX2xXexX13xX158xX14xX169xX5xX196xX234xX18fxX167xX68xX15axX169xX194xX169xX2xX169xX194xXexX13xX2xX13xX15axX14xX5xX169xX11fxX1a2xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xXexX3xX1bxX17xX1dxX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xX1fxX3xX4xX29xX4xX3xX10xX2dxX3xX25xX1xX31xX3xX33xX3xX35xX1xX17xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX5xX3fxX3xXexX42xXbxX3xXexX46xX17xX25xX1fxX3xXcxX4cxX3xX4exX1dxX3xXcxX52xX25xX1xXaxX3xX151xXdxX68xXexX1xX9xXaxX158xX2xX15axXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX167xX2xX169xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxX82xX25xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX15cxXexX234xX6xX5xXdxX1fxX25xX156xX3xX1a2xX17xX7xXexXdxX241xX3fxX15dxXaxX12xX369xX119xXbxX3xX25xX1dxX3fxX83xX3xXcxX1xX1dxX25xX1xX3xX8axX82xX1dxX25xX3xX92xX1dxX3xX4exXb5xXdxX3xX8axX8bxX25xX1fxX3xXbdxXb5xXdxX3xXcxX4cxX3xX4exX1dxX3xXcxX52xX25xX1xX3xX8axX73bxX3xXexXdxXd2xXbxX3xX25xX1xX42xX25xX3xX2dxX50bxX25xX3xX1bxX17xX1dxX3xX2xX3xXexX46xXdxX9exX17xX3xX8axX8bxX25xX1fxX3xX4xX514xX6xX3xX10xX2dxX3xXcxX46xX71xX25xX3xX12fxX31exX82xX3xX6bxX1xX4f9xX17xX3xX7f2xX1x368cxX4xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX5x45f2xXbxX3xX167x7658xX83xX3xXcxX46xXa2xX359xX25xX1fxX3xXcxXdxX301xX17xX3xX1xX9aaxX4xX3xX12fx469cxX4xX3xX4exX1dxX808xX3xX514xX25xX1fxX3xX1xXb5xX3x4123xX17xbb42xX3xX4cxX1x5aa2xX25xX1fxX3xX4xX1xX537xX25xX1fxX3xX68xX119xX4xX1xX3xX6bxX82xX92xXdxX68xX234xX2xX194xX3xX4xX514xX6xX3xXexX1xX1dxX25xX1xX3xXbxX1xX537xX11fxX0xX56xXbxX12xX0xX68xXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xX46xX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX7xXexX46xX82xX25xX1fxX12xXcxXdxX25xX3xX5xXdxX115xX25xX3xX1bxX17xX6xX25xX156xX0xX56xX7xXexX46xX82xX25xX1fxX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX234xXexX1xX17xX2dxX7bxX234xX6xX25xX68xX234xX7xX6xXbxX82xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6bxX29xX4xX3xX8axX8fxX25xX3xX92xX119xX83xX3xX8axX119xX6xX3xXbxX1xXa2xX8fxX25xX1fxX3xX33xX3xX4exX1dxX3xXcxX52xX25xX1xX3xX514xX25xX1fxX3xX1xXb5xX3xX4xX5f8xX25xX1fxX3xXexX29xX4xX3xXbxX1xX9dfxX25xX1fxX83xX3xX4xX1xX537xX25xX1fxX3xX68xX119xX4xX1xX3xX6bxX82xX92xXdxX68xX234xX2xX194xXaxX3xX1xX46xX10xX241xX9xXaxX56xX25xX1xXdxXbxX234xX4xX6xX17xX234xX3fxX10xX17xX234xXexX1xX17xX82xX25xX1fxX56xX4xX6xX4xX234xX68xX82xX25xX234xX92xXdxX234xX68xXdxX6xX234xXbxX1xX17xX82xX25xX1fxX234xX82xX234xX1xX6xX234xXexXdxX25xX1xX234xX17xX25xX1fxX234xX1xX82xX234xX4xX82xX25xX1fxX234xXexX6xX4xX234xXbxX1xX82xX25xX1fxX234xX4xX1xX82xX25xX1fxX234xX68xXdxX4xX1xX234xX4xX82xX92xXdxX68xX234xX2xX194xX56xX13xX2xX196xX18fxX18fxX14xX11fxX1xXexX2dxXaxX12xX0xXdxX2dxX1fxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX56xX2dxX10xX68xXdxX6xX56xX2xX13xX169xX56xX25xX10xX151xX7xX56xX13xX2xX13xX167xX56xX14xX13xX68xX13xX2xX158xX2xX196xX169xX158xXexX194xX169xX196xX2xX196xX5xX169xX11fxX1a2xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xXexX3xX1bxX17xX1dxX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xX1fxX3xX4xX29xX4xX3xX10xX2dxX3xX25xX1xX31xX3xX33xX3xX35xX1xX17xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX5xX3fxX3xXexX42xXbxX3xXexX46xX17xX25xX1fxX3xXcxX4cxX3xX4exX1dxX3xXcxX52xX25xX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX92xX12xX0xX7xXexX46xX82xX25xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6bxX29xX4xX3xX8axX8fxX25xX3xX92xX119xX83xX3xX8axX119xX6xX3xXbxX1xXa2xX8fxX25xX1fxX3xX33xX3xX4exX1dxX3xXcxX52xX25xX1xX3xX514xX25xX1fxX3xX1xXb5xX3xX4xX5f8xX25xX1fxX3xXexX29xX4xX3xXbxX1xX9dfxX25xX1fxX83xX3xX4xX1xX537xX25xX1fxX3xX68xX119xX4xX1xX3xX6bxX82xX92xXdxX68xX234xX2xX194xXaxX3xX1xX46xX10xX241xX9xXaxX56xX25xX1xXdxXbxX234xX4xX6xX17xX234xX3fxX10xX17xX234xXexX1xX17xX82xX25xX1fxX56xX4xX6xX4xX234xX68xX82xX25xX234xX92xXdxX234xX68xXdxX6xX234xXbxX1xX17xX82xX25xX1fxX234xX82xX234xX1xX6xX234xXexXdxX25xX1xX234xX17xX25xX1fxX234xX1xX82xX234xX4xX82xX25xX1fxX234xXexX6xX4xX234xXbxX1xX82xX25xX1fxX234xX4xX1xX82xX25xX1fxX234xX68xXdxX4xX1xX234xX4xX82xX92xXdxX68xX234xX2xX194xX56xX13xX2xX196xX18fxX18fxX14xX11fxX1xXexX2dxXaxX12xX6bxX29xX4xX3xX8axX8fxX25xX3xX92xX119xX83xX3xX8axX119xX6xX3xXbxX1xXa2xX8fxX25xX1fxX3xX33xX3xX4exX1dxX3xXcxX52xX25xX1xX3xX514xX25xX1fxX3xX1xXb5xX3xX4xX5f8xX25xX1fxX3xXexX29xX4xX3xXbxX1xX9dfxX25xX1fxX83xX3xX4xX1xX537xX25xX1fxX3xX68xX119xX4xX1xX3xX6bxX82xX92xXdxX68xX234xX2xX194xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX46xX82xX25xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xXcxXdxXd2xXbxX3xXexbefdxX4xX3xX514xX25xX1fxX3xX1xXb5xX3xX4xX5f8xX25xX1fxX3xXexX29xX4xX3xXbxX1xX9dfxX25xX1fxX83xX3xX4xX1xX537xX25xX1fxX3xX68xX119xX4xX1xX3xX6bxX82xX92xXdxX68xX234xX2xX194xX83xX3xX4xX29xX4xX3xX8axX8fxX25xX3xX92xX119xX83xX3xX8axX119xX6xX3xXbxX1xXa2xX8fxX25xX1fxX3xX33xX3xX4exX1dxX3xXcxX52xX25xX1xX3xX8axX73bxX3xXexX46xX6xX82xX3xX25xX1xXdxX2e8xX17xX3xXbxX1xX71xX25xX3xX1bxX17xX1dxX3xX7e9xX3xX25xX1fxX1xX52xX6xX11fxX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX92xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX362xX1xXdxX2e8xX17xX3xX25xX1xX17xX3xX3fxXd2xX17xX3xXbxX1x8612xX2dxX3xX1xXa2xX9b3xX25xX1fxX3xXexX9b3xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX5xXe6xX4xX3xX5xXa2xXa3xX25xX1fxX3xXbxX1xX9dfxX25xX1fxX83xX3xX4xX1xX537xX25xX1fxX3xX68xX119xX4xX1xX3xX92xX1dxX3xX4xX5f8xX25xX1fxX3xX68xX4f9xX25xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX5xX3fxXaxX3xX1xX46xX10xX241xX9xXaxX56xX25xX1xXdxXbxX234xX4xX6xX17xX234xX3fxX10xX17xX234xXexX1xX17xX82xX25xX1fxX56xX25xX1xXdxX10xX17xX234xX25xX1xX17xX234xX3fxX10xX17xX234xXbxX1xX6xX2dxX234xX1xX17xX82xX25xX1fxX234xXexX82xXdxX234xX4xX6xX4xX234xX5xX17xX4xX234xX5xX17xX82xX25xX1fxX234xXbxX1xX82xX25xX1fxX234xX4xX1xX82xX25xX1fxX234xX68xXdxX4xX1xX234xX92xX6xX234xX4xX82xX25xX1fxX234xX68xX6xX25xX234xX4xX6xX4xX1xX234xX5xX3fxX56xX13xX2xX196xX15axX13xX2xX11fxX1xXexX2dxXaxX12xX0xXdxX2dxX1fxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX56xX2dxX10xX68xXdxX6xX56xX2xX13xX169xX56xX25xX10xX151xX7xX56xX13xX2xX13xX196xX56xX194xX158xX68xX167xX2xX14xX15axX196xX2xX169xXexX158xX13xX158xX13xX5xX15axX234xX15axX11fxX1a2xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xXexX3xX1bxX17xX1dxX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xX1fxX3xX4xX29xX4xX3xX10xX2dxX3xX25xX1xX31xX3xX33xX3xX35xX1xX17xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX5xX3fxX3xXexX42xXbxX3xXexX46xX17xX25xX1fxX3xXcxX4cxX3xX4exX1dxX3xXcxX52xX25xX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX92xX12xX0xX7xXexX46xX82xX25xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX362xX1xXdxX2e8xX17xX3xX25xX1xX17xX3xX3fxXd2xX17xX3xXbxX1xXd90xX2dxX3xX1xXa2xX9b3xX25xX1fxX3xXexX9b3xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX5xXe6xX4xX3xX5xXa2xXa3xX25xX1fxX3xXbxX1xX9dfxX25xX1fxX83xX3xX4xX1xX537xX25xX1fxX3xX68xX119xX4xX1xX3xX92xX1dxX3xX4xX5f8xX25xX1fxX3xX68xX4f9xX25xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX5xX3fxXaxX3xX1xX46xX10xX241xX9xXaxX56xX25xX1xXdxXbxX234xX4xX6xX17xX234xX3fxX10xX17xX234xXexX1xX17xX82xX25xX1fxX56xX25xX1xXdxX10xX17xX234xX25xX1xX17xX234xX3fxX10xX17xX234xXbxX1xX6xX2dxX234xX1xX17xX82xX25xX1fxX234xXexX82xXdxX234xX4xX6xX4xX234xX5xX17xX4xX234xX5xX17xX82xX25xX1fxX234xXbxX1xX82xX25xX1fxX234xX4xX1xX82xX25xX1fxX234xX68xXdxX4xX1xX234xX92xX6xX234xX4xX82xX25xX1fxX234xX68xX6xX25xX234xX4xX6xX4xX1xX234xX5xX3fxX56xX13xX2xX196xX15axX13xX2xX11fxX1xXexX2dxXaxX12xX362xX1xXdxX2e8xX17xX3xX25xX1xX17xX3xX3fxXd2xX17xX3xXbxX1xXd90xX2dxX3xX1xXa2xX9b3xX25xX1fxX3xXexX9b3xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX5xXe6xX4xX3xX5xXa2xXa3xX25xX1fxX3xXbxX1xX9dfxX25xX1fxX83xX3xX4xX1xX537xX25xX1fxX3xX68xX119xX4xX1xX3xX92xX1dxX3xX4xX5f8xX25xX1fxX3xX68xX4f9xX25xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX5xX3fxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX46xX82xX25xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX362xX1xX86xX25xX1fxX3xX25xX1fxX1dxX3fxX3xX1bxX17xX6xX83xX3xX4xX29xX4xX3xXexd691xX3xX4xX1x7a69xX4xX3xX92xX1dxX3xX25xX1fxXa2xX359xXdxX3xX68xX4f9xX25xX3xXexX46xX115xX25xX3xX8axX119xX6xX3xX7bxX1dxX25xX3xX4exX1dxX3xXcxX52xX25xX1xX3xX8axX73bxX3xX4xX1xX17xXd90xX25xX3xX7bxX119xX3xX4xX29xX4xX3xX7xX17xX18xXexX3xX4xX8fxX2dxX83xX3xX2dxX6xX25xX1fxX3xX25xX1xX17xX3xX3fxXd2xX17xX3xXbxX1xXd90xX2dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x8863xX3xX92xX18xXexX3xX92xX31exX3xX92xX9b3xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX5xXe6xX4xX3xX5xXa2xXa3xX25xX1fxX3xX5xX1dxX2dxX3xX25xX1xXdxX9exX2dxX3xX92xXcf4xX3xX92xX1dxX3xX4xX5f8xX25xX1fxX3xX68xX4f9xX25xX3xXexXf7xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX35xX1xX17xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX5xX3fxX83xX3xX4xX1xX537xXexX3xXbxX1xX82xX25xX1fxX3xXexX31xX6xX11fxX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX92xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX46xX6xX82xX3xX1bxX17xX1dxX3xX4xX1xX82xX3xX25xX1fxXa2xX359xXdxX3xX68xX4f9xX25xX3xX35xX1xX50bxX3xX35xX1x6a0dxX25xX3xXexX46xX82xX25xX1fxX3xX92x776fxX25xX1fxX3xX68xX119xX4xX1xXaxX3xX1xX46xX10xX241xX9xXaxX56xX25xX1xXdxXbxX234xX4xX6xX17xX234xX3fxX10xX17xX234xXexX1xX17xX82xX25xX1fxX56xXexX46xX6xX82xX234xX1bxX17xX6xX234xX4xX1xX82xX234xX25xX1fxX17xX82xXdxX234xX68xX6xX25xX234xX35xX1xX82xX234xX35xX1xX6xX25xX234xXexX46xX82xX25xX1fxX234xX92xX17xX25xX1fxX234xX68xXdxX4xX1xX56xX13xX2xX196xX196xX194xX196xX11fxX1xXexX2dxXaxX12xX0xXdxX2dxX1fxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX56xX2dxX10xX68xXdxX6xX56xX2xX13xX169xX56xX25xX10xX151xX7xX56xX13xX2xX13xX196xX56xX2xX13xX194xX68xX196xX169xX194xX15axX194xX15axX194xXexX18fxX2xX169xX169xX14xX5xX169xX11fxX1a2xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xXexX3xX1bxX17xX1dxX3xX1fxX20xXdxX3xXexX24xX25xX1fxX3xX4xX29xX4xX3xX10xX2dxX3xX25xX1xX31xX3xX33xX3xX35xX1xX17xX3xX4xX29xX4xX1xX3xX5xX3fxX3xXexX42xXbxX3xXexX46xX17xX25xX1fxX3xXcxX4cxX3xX4exX1dxX3xXcxX52xX25xX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX92xX12xX0xX7xXexX46xX82xX25xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX46xX6xX82xX3xX1bxX17xX1dxX3xX4xX1xX82xX3xX25xX1fxXa2xX359xXdxX3xX68xX4f9xX25xX3xX35xX1xX50bxX3xX35xX1xX111fxX25xX3xXexX46xX82xX25xX1fxX3xX92xX1129xX25xX1fxX3xX68xX119xX4xX1xXaxX3xX1xX46xX10xX241xX9xXaxX56xX25xX1xXdxXbxX234xX4xX6xX17xX234xX3fxX10xX17xX234xXexX1xX17xX82xX25xX1fxX56xXexX46xX6xX82xX234xX1bxX17xX6xX234xX4xX1xX82xX234xX25xX1fxX17xX82xXdxX234xX68xX6xX25xX234xX35xX1xX82xX234xX35xX1xX6xX25xX234xXexX46xX82xX25xX1fxX234xX92xX17xX25xX1fxX234xX68xXdxX4xX1xX56xX13xX2xX196xX196xX194xX196xX11fxX1xXexX2dxXaxX12xXcxX46xX6xX82xX3xX1bxX17xX1dxX3xX4xX1xX82xX3xX25xX1fxXa2xX359xXdxX3xX68xX4f9xX25xX3xX35xX1xX50bxX3xX35xX1xX111fxX25xX3xXexX46xX82xX25xX1fxX3xX92xX1129xX25xX1fxX3xX68xX119xX4xX1xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX46xX82xX25xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX362xX1xX86xX25xX1fxX3xX7xX17xX18xXexX3xX1bxX17xX1dxX3xX8axX73bxX3xX1fxX50bxXbxX3xXbxX1xX71xX25xX3xX8axXb5xX25xX1fxX3xX92xXdxX115xX25xX3xXexXdxX25xX1xX3xXexX1xX71xX25xX3xX92xX1dxX3xX7xX108dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX35xX1xX50bxX3xX35xX1xX111fxX25xX3xX92xX9b3xXdxX3xX25xX1xX86xX25xX1fxX3xX25xX1fxXa2xX359xXdxX3xX68xX4f9xX25xX3xX25xX1fxX1x8ba3xX82xX3xXexXf7xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX35xX1xX17xX3xX92xXe6xX4xX3xXbxX1xX82xX25xX1fxX3xXexX31xX6xX3xX33xX3xXexX1xX1dxX25xX1xX3xXbxX1xX537xX3xX4exX1dxX3xXcxX52xX25xX1xX11fxX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX92xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX17xX5xX12xX0xX68xXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX46xXaxX12xX0xX56xX68xXdxX92xX12xX0xX56xX68xXdxX92xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9b7xX17xXexX1xX82xX46xXaxX12xX362xX11fxac55xX0xX56xXbxX12
N.O