Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8
Dự kiến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 sẽ làm việc khoảng 23 ngày, khai mạc vào ngày 21/10/2019.
612dx1104bxe8b6xf52cx14048xd87ax145b5x11dd5xc388xX7xdd56x8c48x8bafx1198ex786dxc97cxX5x8150xXaxbca8xXcxX1x9630x14a61xcb38x9025xX3x12312xb79dxX3xbef3xd765xcf12xX4xX3xX1xa72bxXdxX3xX4xX1xa1a0xX3xbe13xX3x9d1axXdxbfccxX17xX3xX1ax1041cxX3xX1axXdx11907xX4xX3xX4xX1xX1ex118c7xX17xX3x8cd2xb666xX3xX2cxd98fxX3xX1xbf88xXbxX3xXexX1x13eefxX3x1377dxX0xe971xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfb94xX10xX6x12e5dxXaxX12x141f5xd136xX3xX2cxXdxX2exX17xX3xX2cxX43xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX4bxX3xX4dxecadxX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX1xX23xXdxX3xX2cxX1xa020xX6xX3xX2x10bd6xX3xX7xa154xX3xX5xc9c1x6e23xX3xX1axXdxX36xX4xX3xX2cxX1xX28x6274xX17xX18xX3x14878x7519xX3xX17xX18xX8fxd578xX78xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX90x123e7xX4xX3xX1axX8fxX28xX3xX17xX18xX8fxXa4xX3xX9exX2xX4fxX2x9980xX4fxX9exXbdxX2x13eddxcf44xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf971xX28xX61xXa4xXaxX12xXcxXdxX2exXbxX3xXexX1bxX4xX3xXbxX1xXdxb84cxX17xX3xX1xX46xXbxX3xX5x7128xX17xX3xXexX1xX4bxX3xX9fx10549xX78xX3xX1x6261xX90xX3xX17xX6xXa4xX3xX2xX89xX4fxXc2xX78xX3xbc45xXa4xX3xX3fxX6xX17xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX1xX23xXdxX3xX4xX1xX28xX3xX2axX3xX2cxXdxX2exX17xX3xX1axX32xX3xX9exX3xX61xX65xX3xd325xX17xX3xX5xX1ex14327xXexX78xX3xX18x7104xX90x91aaxX3x8721xX1exX138xXexX3xX5ex127d1xX6xX3xX18xXdxX9axXdxX78xX3xaa99xX1fxXdxX3xXexX1xX28xXadxXdxX3xXexXadxXdxX3xXcxX147xX6xX3xX133xX17x6708xX3xX141xX1exX138xXexX3xX7xb91cxX6xX3xX150x9f4bxXdxX78xX3xX3fxX170xX3xX7xX1exX17xX18xX3xX90xX23xXexX3xX7xX1fxX3xX150xXdxX32xX1exX3xX4xf3a6xX6xX3xX141xX1exX138xXexX3xXcxX170xX3xX4xX1xX4bxX4xX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX1xX23xXdxX3xX1axX8fxX3xX4xX1xX28xX3xX2axX3xX2cxXdxX2exX17xX3xX1axX32xX3xX1axXdxX36xX4xX3xX4xX1xX1exX3cxX17xX3xX3fxX40xX3xX2cxX43xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX4bxX3xX4dxX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX1xX23xXdxX3xX2cxX1xX85xX6xX3xX2xX89xXc3xX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX3fxX5xX10xX3xX7xXexXa4xX5xX10xX9xXaxX90xX6x1065cxX18xXdxX17xX13fxX3xX9exXbx1447fxX3xX6xX1exXexX28xX164xXaxX12xX0xXexX3fxX28xX61xXa4xX12xX0xXexX1f3xX12xX0xXexX61xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbab0xX10xX17xXexX10xX1f3xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21bxX10xX17xXexX10xX1f3xXaxX12xX0xXdxX90xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX90xX7x8669xXbxX1xX28xXexX28xX3xXdxX21bxX10xX17xXexX10xX1f3xXaxX3xX7xXexXa4xX5xX10xX9xXaxfce6xXdxX61xXexX1xX13fxX3x1068cxX2x9ca9xXbxX1fbxX164xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX13fxX3xX89xX2xXbdxXbxX1fbxX164xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3x13394xX1xX3xX4xX1xX28xX3xX2axX3xX2cxXdxX2exX17xX3xX1axX32xX3xX1axXdxX36xX4xX3xX4xX1xX1exX3cxX17xX3xX3fxX40xX3xX2cxX43xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX4bxX3xX4dxX3xX28bxX1xX3xX2cxX1xX28xX133xX3xX2xX89xX3xX1x7612xX17xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1f3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13fxX4fxX4fxXdxXc3xX3fxX6xX28xX1xX6xXexXdxX17xX1xXc3xX1axX17xX4fxX17xX10xX25cxX7xX4fxX2xXc2xX9fxX263xX4fxX2xXbdxX4dxX61xX263xXbdxX263xX9fxX4dxX9exX263xXexXc2xX9exXc2xXf5xX9fxX5xXbdxXc3x94faxXbxX18xd3f4xX1f3xX9xX263xX9exXc2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX1xX23xXdxX3xX4xX1xX28xX3xX2axX3xX2cxXdxX2exX17xX3xX1axX32xX3xX1axXdxX36xX4xX3xX4xX1xX1exX3cxX17xX3xX3fxX40xX3xX2cxX43xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX4bxX3xX4dxXaxX3xX61xX6xXexX6xX245xXbxX1xX28xXexX28xX245xX28xX1f3xXdxX18xXdxX17xX6xX5xX245xX7xX1f3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX13fxX4fxX4fxXdxX90xX6xX18xX10xX7xXc3xX1axX28xX1axXc3xX1axX17xX4fxX1exXbxX5xX28xX6xX61xX10xX61xX4fxX1axX25cxX9fxX28bxX25cxX61xX18xX18xX1f3xX4x9c18xX6xX25cxX265xX6xX303xXexa5bbxX6xX28bxX1fbxX25cxX4fxX9exXbdxX2xXc2xd179xXbdxXc2xX3a3xX2xX9fxX4fxX28bxX1exX28xX4xX3a3xX1xX28xXdxX3a3xX2xX3a3xX1axX303xX18xXbxXc3xX303xXbxX18xXaxX3xX61xX6xXexX6xX245xX61xX10xX7xX4xX9xXaxX64xX65xX3xX2cxXdxX2exX17xX3xX2cxX43xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX4bxX3xX4dxX78xX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX1xX23xXdxX3xX2cxX1xX85xX6xX3xX2xX89xX3xX7xX8cxX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX90xXadxX4xX3xX1axX8fxX28xX3xX17xX18xX8fxXa4xX3xX9exX2xX4fxX2xXbdxX4fxX9exXbdxX2xXc2xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX1f3xX12xX0xXexX1f3xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21bxX6xXbxXexXdxX28xX17xXaxX12xX64xX65xX3xX2cxXdxX2exX17xX3xX2cxX43xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX4bxX3xX4dxX78xX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX1xX23xXdxX3xX2cxX1xX85xX6xX3xX2xX89xX3xX7xX8cxX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX90xXadxX4xX3xX1axX8fxX28xX3xX17xX18xX8fxXa4xX3xX9exX2xX4fxX2xXbdxX4fxX9exXbdxX2xXc2xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX1f3xX12xX0xX4fxXexX3fxX28xX61xXa4xX12xX0xX4fxXexX6xX3fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX28xX61xXa4xXaxX12xX64xX65xX3xX2cxXdxX2exX17xX3xX2cxX43xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX4bxX3xX4dxX78xX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX1xX23xXdxX3xX2cxX1xX85xX6xX3xX2xX89xX3xX7xX8cxX3xX5xX8fxX90xX3xX1axXdxX36xX4xX3xX2cxX1xX28xX9axX17xX18xX3xX9exX9fxX3xX17xX18xX8fxXa4xX78xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX90xXadxX4xX3xX1axX8fxX28xX3xX17xX18xX8fxXa4xX3xX9exX2xX4fxX2xXbdxX4fxX9exXbdxX2xXc2xXc3xX3xXcxX1f3xX28xX17xX18xX3xX150xX85xX78xX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX1xX23xXdxX3xX61xX8fxX17xX1xX3xX2xX9exX3xX17xX18xX8fxXa4xX3xX4xX1xX28xX3xX4xXf9xX17xX18xX3xXexX133xX4xX3xX5xX138xXbxX3xXbxX1xX133xXbxX164xX3xX1fbxX10xX90xX3xX1fbxe5e2xXexX78xX3xXexX1xXf9xX17xX18xX3xX28bxX1exX6xX3xX2xXbdxX3xX61xX65xX3xX133xX17xX3xX5xX1exX138xXexX3xX1axX8fxX3xX4xX1xX28xX3xX2axX3xX2cxXdxX2exX17xX3xX4dxX3xX61xX65xX3xX133xX17xX3xX5xX1exX138xXexXc3xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX28xX61xXa4xXaxX12xX1dxX1exX1fxX4xX3xX1xX23xXdxX3xX4xf65cxX17xX18xX3xX7xX8cxX3xX1fbxX10xX90xX3xX1fbxX550xXexX78xX3xX28bxX1exXa4xX2exXexX3xX150xX40xX17xX1xX3xX4xX133xX4xX3xX1ax8da7xX17xX3xX150xX32xX3xX1axX32xX3xX2cxXdxX17xX1xX3xXexX2exX3xX245xX3xX1fbx7493xX3xX1xX23xXdxX78xX3xX17xX18xcaadxX17xX3xX7xX133xX4xX1xX3xX17xX1xX8fxX3xX17xX15x12be5xX4xX164xX3xb35exX32xX3xX133xX17xX3xXexX170xX17xX18xX3xXexX1x8f82xX3xX150xXedxX1exX3xXexX15xX3xXbxX1xX133xXexX3xXexX1f3xXdxX602xX17xX3xX2cxXdxX17xX1xX3xXexX2exX3xX245xX3xX1fbxX5daxX3xX1xX23xXdxX3xX1axd22dxX17xX18xX3xX61xX5e3xX17xX3xXexX23xX4xX3xXexX1xXdxX602xX1exX3xX7xX1fxX3xX1axX8fxX3xX90xXdxX32xX17xX3xX17x12d1cxXdxX78xX3xX1axX628xX17xX18xX3xX4xX85xX3xX150xXdxX32xX1exX3xX2cxXdxX36xX17xX3xX150x7c28xX4xX3xX3fxXdxX36xXexX3xX2cxX1xX85xX3xX2cxX1x7c6exX17xX164xX3x14707xX10xX90xX3xX1fbxX550xXexX3xX4xX133xX4xX3xX3fxX133xX28xX3xX4xX133xX28xX3xX1axX32xX3xX4xXf9xX17xX18xX3xXexX133xX4xX3xXexX15xX3xXbxX1xX133xXbxX164xX3xXbxX1xX147xX17xX18xX78xX3xX4xX1xX1fxX17xX18xX3xXexX23xXdxX3xXbxX1xXadxX90xX3xX1axX8fxX3xX1axXdxX3xXbxX1xXadxX90xX3xXbxX1xX133xXbxX3xX5xX1exX138xXexX164xX3xX4xXf9xX17xX18xX3xXexX133xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX8fxX17xX1xX3xX133xX17xX3xX1axX8fxX3xX4xXf9xX17xX18xX3xXexX133xX4xX3xXbxX1xX147xX17xX18xX78xX3xX4xX1xX1fxX17xX18xX3xXexX1xX6xX90xX3xX17xX1xX5a6xX17xX18xX164xX3xXcxX1xX65xX4xX3xX1xXdxX36xX17xX3xX18xXdxX133xX90xX3xX7xX133xXexX3xX4xX1xX1exXa4xXe5xX17xX3xX150xX32xX3xX1axX8fxX3xXexXdxX2exX17xX3xX1xX8fxX17xX1xX3xX4xX1xX5c6xXexX3xX1axX5c6xX17xX3xX1axX8fxX3xXexX1f3xX9axX3xX5xX16xXdxX3xX4xX1xX5c6xXexX3xX1axX5c6xX17xXc3xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX28xX61xXa4xXaxX12xXcxXadxXdxX3xXbxX1xXdxXe5xX17xX3xX1xX46xXbxX3xX9fxX265xX3xX4xX189xX6xX3xX106xXa4xX3xX3fxX6xX17xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX1xX23xXdxX3xX1axc49fxX6xX3xX28bxX1exX6xX78xX3xXcxX170xX17xX18xX3xXexX1xX15xX3xX2cxX2axX78xX3xX21bxX1xX189xX3xX17xX1xXdxX36xX90xX3xX1axX66bxX17xX3xXbxX1xX147xX17xX18xX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX1xX23xXdxX3xe6a7xX18xX1exXa4x11965xX17xX3xX5exXadxX17xX1xX3xed60xX1xX646xX4xX3xX150xX32xX3xX17xX18xX1xX40xX3xX17xX18xX1xXdxXe5xX17xX3xX4xX4bxX1exX3xX18xXdxX9axX90xX3xX1xX28xX65dxX4xX3xX3fxf8fcxX3xXexX1xX9axX28xX3xX5xX1exX138xX17xX3x12366xX3xXexX170xX3xX61xX28xX3xX1xXdxX36xX1exX3xX28bxX1exX9axX3xX4xX1xX15xX6xX3xX4xX6xX28xXc3xX3xXcxX1f3xX15xX5f1xX4xX3xX90x7950xXexX78xX3xX150xX1fxXdxX3xX1axX5f1xXdxX3xX17xX23xXdxX3xX61xX1exX17xX18xX3xX1axX32xX3xX2cxXdxX17xX1xX3xXexX2exX3xX245xX3xX1fbxX5daxX3xX1xX23xXdxX78xX3xX17xX18xX5e3xX17xX3xX7xX133xX4xX1xX3xX17xX1xX8fxX3xX17xX15xX5f1xX4xX13fxX3xX150xX32xX3xX17xX18xX1xX40xX3xX2cxX1xXf9xX17xX18xX3xX3fxX1fxX3xXexX1f3xa96exX3xXexX1xX9axX28xX3xX5xX1exX138xX17xX3xX7f7xX3xXexX170xX3xX1axX8fxX3xXexX66bxX17xX18xX3xXexX1xX16xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xXexX1xX9axX28xX3xX5xX1exX138xX17xX3xX7f7xX3xX1xX23xXdxX3xXexX1f3xX15xX16xX17xX18xX78xX3xX150xX13dxX17xX18xX3xXexX1xX16xXdxX78xX3xX18xXdxX9axX90xX3xXexX1xX16xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xXbxX1xX133xXexX3xX3fxXdxX602xX1exX3xX4xX189xX6xX3xX150xXadxXdxX3xX3fxXdxX602xX1exX3xXexX78axX3xXbdxXf5xX3xXbxX1xX646xXexX3xX1fbxX1exX1fxX17xX18xX3xX4xX147xX17xX3xXbdxX265xX3xXbxX1xX646xXexXc3xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX28xX61xXa4xXaxX12xXcxX170xX17xX18xX3xXcxX1xX15xX3xX2cxX2axX3xX7bcxX18xX1exXa4xX7c0xX17xX3xX5exXadxX17xX1xX3xX7c8xX1xX646xX4xX3xX4xX5a6xX17xX18xX3xX150xX32xX3xX17xX18xX1xX40xX3xX18xXdxX9axX90xX3xXexX1fxXdxX3xX150xX6xX3xXexX8fxXdxX3xX5xXdxX36xX1exX3xX3fxbc13xX17xX18xX3xX1axX66bxX17xX3xX3fxX9axX17xX3xX18xXdxX5c6xXa4xX78xX3xX150xX13dxX17xX18xX3xXexX1xX16xXdxX78xX3xX17xX5e3xX17xX18xX3xX4xX5c6xXbxX3xX150xX602xX3xXexX66bxX17xX18xX3xXexXdxX36xX17xX3xX86axX4xX1xX3xX4xX189xX6xX3xXbxX1xXedxX17xX3xX90xX32xX90xX3xX4xX1exX17xX18xX3xX4xX5c6xXbxX78xX3xXexX1xXf9xX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xXexX8fxXdxX3xX5xXdxX36xX1exX3xX2cxX43xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1f3xXe5xX17xX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX3fxX40xX3xX61xXdxX3xX150xX23xX17xX18xX78xX3xX3fxX9axX28xX3xX150xX9axX90xX3xXexXdxX2exX17xX3xX150xX23xX3xX4xX1xX1exX3cxX17xX3xX3fxX40xX3xX1axX8fxX3xX18xX16cxXdxX3xXexX8fxXdxX3xX5xXdxX36xX1exX3xX150xX602xX3xXexX1xX1exX138xX17xX3xXexXdxX36xX17xX3xX4xX1xX28xX3xX1axXdxX36xX4xX3xX17xX18xX1xXdxXe5xX17xX3xX4xX4bxX1exX78xX3xX7xX16cxX3xX61xX1bxX17xX18xX3xXexX8fxXdxX3xX5xXdxX36xX1exX3xX150xXdxX36xX17xX3xXexX16cxXc3xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX28xX61xXa4xXaxX12xbff2xX65dxXexX3xX2cxX1xX133xX4xX78xX3xX4xX9axXdxX3xXexXdxX2exX17xX3xX1axXdxX36xX4xX3xX1fbxXdxX17xX3xX2axX3xX2cxXdxX2exX17xX3xX150xXadxXdxX3xX3fxXdxX602xX1exX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX1xX23xXdxX3xX3fxX948xX17xX18xX3xX1xX36xX3xXexX1xX1fxX17xX18xX3xX150xXdxX36xX17xX3xXexX16cxX3xXexX1xX10xX28xX3xX1xX15xX5f1xX17xX18xX3xXexX1f3xXe5xX17xX3xX90xX8fxX17xX3xX1xX2c3xX17xX1xX3xX150xXdxX36xX17xX3xXexX16cxX3xXexX1xX602xX3xX1xXdxX36xX17xX3xX150xX13dxX17xX18xX3xXexX1xX16xXdxX3xX4xX9axX3xf334xXbxX1xX15x14221xX17xX18xX3xX133xX17xX3xX2x13c81xX3xX1axX8fxX3xXac3xXbxX1xX15xXac7xX17xX18xX3xX133xX17xX3xX9exXacfxX3xX150xX602xX3xX150xXadxXdxX3xX3fxXdxX602xX1exX3xX3fxX5c6xX90xX3xX17xX646xXexX3xX4xX1xX46xX17xX3xX90xX23xXexX3xXexX1f3xX28xX17xX18xX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX15xXac7xX17xX18xX3xX133xX17xX3x9a13xXexX1xX6xXa4xX3xX1axX2c3xX3xX3fxX5c6xX90xX3xX17xX646xXexX3xX4xX1xX46xX17xX3xXac3xX150xX13dxX17xX18xX3xX2axXacfxX3xX1xX28xX65dxX4xX3xXac3xX2cxX1xXf9xX17xX18xX3xX150xX13dxX17xX18xX3xX2axXacfxX3xX150xX1fxXdxX3xX1axX5f1xXdxX3xXexX78axX17xX18xX3xXbxX1xX15xXac7xX17xX18xX3xX133xX17x72c1xXc3xX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX1f3xX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX7xXexX1f3xX28xX17xX18xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxXe5xX17xX3xX28bxX1exX6xX17xX13fxX0xX4fxX7xXexX1f3xX28xX17xX18xX12xX0xX1exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX245xXexX1xX1exX90xX3fxX245xX6xX17xX61xX245xX7xX6xXbxX28xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax11e83xX1xX6xXdxX3xX90xXadxX4xX3xX7c8xX1xXdxXe5xX17xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX4bxX3xX9fxX263xX3xX4xX189xX6xX3xX106xXa4xX3xX3fxX6xX17xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX1xX23xXdxXaxX3xX1xX1f3xX10xX399xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX17xX1xX245xX28bxX1exXa4xX10xX17xX4fxX2cxX1xX6xXdxX245xX90xX6xX4xX245xXbxX1xXdxX10xX17xX245xX1xX28xXbxX245xXexX1xX1exX245xX9fxX263xX245xX4xX1exX6xX245xX1exXa4xX245xX3fxX6xX17xX245xXexX1xX1exX28xX17xX18xX245xX1axX1exX245xX28bxX1exX28xX4xX245xX1xX28xXdxX4fxX2xXf5xXf5xX89xXbdxX263xXc3xX1xXexX90xXaxX12xX0xXdxX90xX18xX3xX7xX1f3xX4xX9xXaxX4fxX90xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX9exXbdxX4fxX17xX10xX25cxX7xX4fxX2xXc2xX9fxX9exX4fxX2xX9fxX89xX61xX2xXbdxXc2xX89xXc2xX89xX9fxXexXf5xX263xX9fxX265xXc2xX5xXbdxXc3xX303xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX1xX23xXdxX3xX4xX1xX28xX3xX2axX3xX2cxXdxX2exX17xX3xX1axX32xX3xX1axXdxX36xX4xX3xX4xX1xX1exX3cxX17xX3xX3fxX40xX3xX2cxX43xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX4bxX3xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX1axX12xX0xX7xXexX1f3xX28xX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbc6xX1xX6xXdxX3xX90xXadxX4xX3xX7c8xX1xXdxXe5xX17xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX4bxX3xX9fxX263xX3xX4xX189xX6xX3xX106xXa4xX3xX3fxX6xX17xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX1xX23xXdxXaxX3xX1xX1f3xX10xX399xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX17xX1xX245xX28bxX1exXa4xX10xX17xX4fxX2cxX1xX6xXdxX245xX90xX6xX4xX245xXbxX1xXdxX10xX17xX245xX1xX28xXbxX245xXexX1xX1exX245xX9fxX263xX245xX4xX1exX6xX245xX1exXa4xX245xX3fxX6xX17xX245xXexX1xX1exX28xX17xX18xX245xX1axX1exX245xX28bxX1exX28xX4xX245xX1xX28xXdxX4fxX2xXf5xXf5xX89xXbdxX263xXc3xX1xXexX90xXaxX12xXbc6xX1xX6xXdxX3xX90xXadxX4xX3xX7c8xX1xXdxXe5xX17xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX4bxX3xX9fxX263xX3xX4xX189xX6xX3xX106xXa4xX3xX3fxX6xX17xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX1xX23xXdxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX1f3xX28xX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12x9857xX133xX17xX18xX3xX2xX9exX4fxX4dxX78xX3xXexXadxXdxX3xX7bcxX1xX8fxX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX1xX23xXdxX3xXb13xX5exX8fxX3xX7bcxX23xXdxXb5cxX3xX7c8xX1xXdxXe5xX17xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX4bxX3xX9fxX263xX3xX4xX189xX6xX3xX106xXa4xX3xX3fxX6xX17xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX1xX23xXdxX3xX150xX5daxX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX90xXadxX4xX3xX61xX15xX5f1xXdxX3xX7xX65xX3xX4xX1xX189xX3xXexX1f3xX2c3xX3xX4xX189xX6xX3xX21bxX1xX189xX3xXexX40xX4xX1xX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX1xX23xXdxX3xX7bcxX18xX1exXa4xX7c0xX17xX3xXcxX1xX40xX3xXbc6xXdxX90xX3xX7bcxX18xX5e3xX17xXc3xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX1axX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX2exX17xX18xX3xX17xX85xXdxX3xX4xX189xX6xX3xX150xXadxXdxX3xX3fxXdxX602xX1exX3xX5xX8fxX3xX17xX18xX1exXa4xX36xX17xX3xX1axX46xX17xX18xX3xX4xX189xX6xX3xX4xX16cxX3xXexX1f3xXdxc5f9xXaxX3xX1xX1f3xX10xX399xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX17xX1xX245xXexX1f3xXdxX4fxXexXdxX10xX17xX18xX245xX17xX28xXdxX245xX4xX1exX6xX245xX61xX6xXdxX245xX3fxXdxX10xX1exX245xX5xX6xX245xX17xX18xX1exXa4xX10xX17xX245xX1axX28xX17xX18xX245xX4xX1exX6xX245xX4xX1exX245xXexX1f3xXdxX4fxX2xXf5xX265xXc2xX9exX2xXc3xX1xXexX90xXaxX12xX0xXdxX90xX18xX3xX7xX1f3xX4xX9xXaxX4fxX90xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX9exXbdxX4fxX17xX10xX25cxX7xX4fxX2xXc2xX9exX4dxX4fxX2xX89xX9fxX61xX2xX9exX9exX2xX2xX89xX2xXexX265xX263xX4dxXc2xX9exX5xXbdxXc3xX303xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX1xX23xXdxX3xX4xX1xX28xX3xX2axX3xX2cxXdxX2exX17xX3xX1axX32xX3xX1axXdxX36xX4xX3xX4xX1xX1exX3cxX17xX3xX3fxX40xX3xX2cxX43xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX4bxX3xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX1axX12xX0xX7xXexX1f3xX28xX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX2exX17xX18xX3xX17xX85xXdxX3xX4xX189xX6xX3xX150xXadxXdxX3xX3fxXdxX602xX1exX3xX5xX8fxX3xX17xX18xX1exXa4xX36xX17xX3xX1axX46xX17xX18xX3xX4xX189xX6xX3xX4xX16cxX3xXexX1f3xXdxXeb8xXaxX3xX1xX1f3xX10xX399xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX17xX1xX245xXexX1f3xXdxX4fxXexXdxX10xX17xX18xX245xX17xX28xXdxX245xX4xX1exX6xX245xX61xX6xXdxX245xX3fxXdxX10xX1exX245xX5xX6xX245xX17xX18xX1exXa4xX10xX17xX245xX1axX28xX17xX18xX245xX4xX1exX6xX245xX4xX1exX245xXexX1f3xXdxX4fxX2xXf5xX265xXc2xX9exX2xXc3xX1xXexX90xXaxX12xXcxXdxX2exX17xX18xX3xX17xX85xXdxX3xX4xX189xX6xX3xX150xXadxXdxX3xX3fxXdxX602xX1exX3xX5xX8fxX3xX17xX18xX1exXa4xX36xX17xX3xX1axX46xX17xX18xX3xX4xX189xX6xX3xX4xX16cxX3xXexX1f3xXdxXeb8xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX1f3xX28xX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xXdd1xX133xX17xX18xX3xX17xX6xXa4xX3xXb13xX2xX263xX4fxXf5xXb5cxX78xX3xX2cxX43xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX4bxX3xX2xXbdxX3xX5exX5f5xX7bcxX64xX3xXex89a5xX17xX1xX3xX2cxX1xX85xX6xX3xX66fx12747x12a07xX109fxX3xXexXdxX2exXbxX3xXexX1bxX4xX3xXexX1xX9axX28xX3xX5xX1exX138xX17xX3xX1axX8fxX3xX4xX1xX5c6xXexX3xX1axX5c6xX17xX3xXexXadxXdxX3xX1xX23xXdxX3xXexX1f3xX15xX16xX17xX18xXc3xX3x7e35xX3xX17xX1x7434xX17xX18xX3xXbxX1xXdxXe5xX17xX3xX5xX8fxX90xX3xX1axXdxX36xX4xX3xXac3xX17xX85xX17xX18xXacfxX3xX4xX189xX6xX3xX17xX18xX1xX40xX3xXexX1f3xX15xX16xX17xX18xX78xX3xX4xX133xX4xX3xX150xXadxXdxX3xX3fxXdxX602xX1exX3xX61xX5e3xX17xX3xX4xX16cxX3xX7xX8cxX3xXexX1xX602xX3xX1xXdxX36xX17xX3xX1axX6xXdxX3xXexX1f3xX147xX78xX3xXexX1f3xX133xX4xX1xX3xX17xX1xXdxX36xX90xX3xX17xX1xX15xX3xXexX1xX2exX3xX17xX8fxX28xX3xX150xX602xX3xX4xX1xX1exXa4xX602xX17xX3xXexX9axXdxX3xX17xX1xX10d5xX17xX18xX3xX90xX28xX17xX18xX3xX90xX1exX1fxX17xX78xX3xX2cxXdxX2exX17xX3xX17xX18xX1xX40xX78xX3xX2cxX43xX3xX1axX46xX17xX18xX3xX4xX189xX6xX3xX4xX16cxX3xXexX1f3xXdxX3xX150xX2exX17xX3xX5exX5f5xX7bcxX64xX3xXexX1094xX17xX1xXc3xX3xX7c8xX1xX85xX17xX18xX3xX1axXdxXe5xX17xX3xXd3xX133xX28xX3xX5exX8fxX3xXcxc867xX17xX1xX3xX150xX5daxX3xX4xX85xX3xX4xX1exX23xX4xX3xXexX1f3xX6xX28xX3xX150xX170xXdxX3xX17xX18xX819xX17xX3xX1axX5f1xXdxX3xX150xXadxXdxX3xX3fxXdxX602xX1exX3xX5exX5f5xX7bcxX64xX3xXexX1094xX17xX1xX3xX3fxXe5xX17xX3xX5xX32xX3xX2cxX43xX3xX1xX46xXbxXc3xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX1axX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21bxX16cxX3xXexX1f3xXdxX3xX5exX15xXac7xX17xX18xX3xXdd1xXac7xX17xX3xX90xX28xX17xX18xX3xX90xX1exX1fxX17xX3xX150xXedxX1exX3xXexX15xX3xX17xX5e3xX17xX18xX3xX4xX5c6xXbxX3xX150xXe5xX3xXcxX5e3xX17xX3xX141xX28xX17xX18xX78xX3xX150xX9axX90xX3xX3fxX9axX28xX3xX6xX17xX3xXexX28xX8fxX17xX3xXexX1f3xX28xX17xX18xX3xX90xX628xX6xX3xX90xX15xX6xX3xX3fxX5daxX28xXaxX3xX1xX1f3xX10xX399xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX17xX1xX245xXexX1f3xXdxX4fxX4xX1exX245xXexX1f3xXdxX245xX1xX1exX28xX17xX18xX245xX7xX28xX17xX245xX90xX28xX17xX18xX245xX90xX1exX28xX17xX245xX61xX6xX1exX245xXexX1exX245xX17xX6xX17xX18xX245xX4xX6xXbxX245xX61xX10xX245xXexX6xX17xX245xX5xX28xX17xX18xX245xX61xX6xX90xX245xX3fxX6xX28xX245xX6xX17xX245xXexX28xX6xX17xX245xXexX1f3xX28xX17xX18xX245xX90xX1exX6xX245xX90xX1exX6xX245xX3fxX6xX28xX4fxX2xXf5xX89xX9fxXf5xXf5xXc3xX1xXexX90xXaxX12xX0xXdxX90xX18xX3xX7xX1f3xX4xX9xXaxX4fxX90xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX9exXbdxX4fxX17xX10xX25cxX7xX4fxX2xXc2xX9exX89xX4fxXf5xX9exX61xX2xXbdxXc2xX2xX2xX9exX263xXexXc2xX89xXf5xXf5xX4dxX5xXbdxXc3xX303xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX1xX23xXdxX3xX4xX1xX28xX3xX2axX3xX2cxXdxX2exX17xX3xX1axX32xX3xX1axXdxX36xX4xX3xX4xX1xX1exX3cxX17xX3xX3fxX40xX3xX2cxX43xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX4bxX3xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX1axX12xX0xX7xXexX1f3xX28xX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21bxX16cxX3xXexX1f3xXdxX3xX5exX15xXac7xX17xX18xX3xXdd1xXac7xX17xX3xX90xX28xX17xX18xX3xX90xX1exX1fxX17xX3xX150xXedxX1exX3xXexX15xX3xX17xX5e3xX17xX18xX3xX4xX5c6xXbxX3xX150xXe5xX3xXcxX5e3xX17xX3xX141xX28xX17xX18xX78xX3xX150xX9axX90xX3xX3fxX9axX28xX3xX6xX17xX3xXexX28xX8fxX17xX3xXexX1f3xX28xX17xX18xX3xX90xX628xX6xX3xX90xX15xX6xX3xX3fxX5daxX28xXaxX3xX1xX1f3xX10xX399xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX17xX1xX245xXexX1f3xXdxX4fxX4xX1exX245xXexX1f3xXdxX245xX1xX1exX28xX17xX18xX245xX7xX28xX17xX245xX90xX28xX17xX18xX245xX90xX1exX28xX17xX245xX61xX6xX1exX245xXexX1exX245xX17xX6xX17xX18xX245xX4xX6xXbxX245xX61xX10xX245xXexX6xX17xX245xX5xX28xX17xX18xX245xX61xX6xX90xX245xX3fxX6xX28xX245xX6xX17xX245xXexX28xX6xX17xX245xXexX1f3xX28xX17xX18xX245xX90xX1exX6xX245xX90xX1exX6xX245xX3fxX6xX28xX4fxX2xXf5xX89xX9fxXf5xXf5xXc3xX1xXexX90xXaxX12xX21bxX16cxX3xXexX1f3xXdxX3xX5exX15xXac7xX17xX18xX3xXdd1xXac7xX17xX3xX90xX28xX17xX18xX3xX90xX1exX1fxX17xX3xX150xXedxX1exX3xXexX15xX3xX17xX5e3xX17xX18xX3xX4xX5c6xXbxX3xX150xXe5xX3xXcxX5e3xX17xX3xX141xX28xX17xX18xX78xX3xX150xX9axX90xX3xX3fxX9axX28xX3xX6xX17xX3xXexX28xX8fxX17xX3xXexX1f3xX28xX17xX18xX3xX90xX628xX6xX3xX90xX15xX6xX3xX3fxX5daxX28xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX1f3xX28xX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xXdd1xX133xX17xX18xX3xX2xXf5xX4fxX263xX78xX3xX7c8xX1xX85xX3xX21bxX1xX189xX3xXexX40xX4xX1xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1f3xX65xX4xX3x12abaxXd3xX7bcxX64xX3xXexX1094xX17xX1xX3xX5f5xX65dxX17xX18xX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX109exXdxX17xX1xX78xX3xX7c8xX1xX85xX3xXcxX1f3xX15xX7f7xX17xX18xX3xX150xX28xX8fxX17xX3xX5f5xXd3xX1dxX5exX3xX5exX8fxX3xXcxX11a0xX17xX1xX3xX7bcxX18xX1exXa4xX7c0xX17xX3xX109exX66bxX17xX3xXdd1xXac7xX17xX3xX4xX628xX17xX18xX3xX4xX133xX4xX3xXexX1xX8fxX17xX1xX3xX1axXdxXe5xX17xX3xX5f5xX28xX8fxX17xX3xX5f5xXd3xX1dxX5exX78xX3xX5exX5f5xX7bcxX64xX3xXexX1094xX17xX1xX3xX4xX85xX3xX3fxX1exX170xXdxX3xXexXdxX2exXbxX3xX1fbxX646xX4xX3xX4xX16cxX3xXexX1f3xXdxX3xX1fbxX5daxX3xXdd1xXac7xX17xX3xX21bxX1xX5e3xX1exX78xX3xX1xX1exXa4xX36xX17xX3xX5exX15xXac7xX17xX18xX3xXdd1xXac7xX17xX3xX150xX602xX3xX3fxX133xX28xX3xX4xX133xX28xX3xX2cxX2exXexX3xX28bxX1exX9axX3xX2cxX43xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX4bxX3xXf5xX78xX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX1xX23xXdxX3xX2cxX1xX85xX6xX3xX66fxX109fxX109exXc3xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX1axX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX1exX5xX12xX0xX61xXdxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1f3xXaxX12xX0xX4fxX61xXdxX1axX12xX0xX4fxX61xXdxX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdd1xX28xX1exX1f3xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3xX109ex12a2fxX109exX0xX4fxXbxX12