Tuyển dụng 23 giáo viên Tiểu học ở Cẩm Xuyên
Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng 23 chỉ tiêu tại vị trí giáo viên tiểu học dạy văn hóa (chức danh giáo viên tiểu học hạng IV).
593exef42xea1ex7058x861bxf93bxc400x5f13xfbecxX7x6918x703exb42axf019xed73x9c00xX5x90bdxXaxfb7dxXcxc38cx8cfex7d5axb4adxX3xd757xf2ddxX17x97f9xX3xa2abx860bxX3xX1cxXdxf50cxd43exX3xd32cxXdx7d1axX17xX3xXcxXdxX16xX14xX3xX1xf0b6xX4xX3x9ca5xX3x7f16xb0b4x8278xX3xa48axX14xX15xX28xX17xX0x7c1dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbef7xX10xX6xX19xXaxX12xb75axX15xX3xba54xX6xX17xX3xX17xX1x84b0xX17xX3xX19xX5exX17xX3xX1xX14xX15x657exX17xX3xX36xX37xX38xX3xX3axX14xX15xX28xX17xX3xXexX1xa9aaxX17xX1cxX3xX58xX23xX24xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1exX1fxX3xX4xX1x6f30xX3xXexXdxX28xX14xX3xXexe6c7xXdxX3xX26x5944xX3xXex67c4xa953xX3xX1cxXdxX23xX24xX3xX26xXdxX28xX17xX3xXexXdxX16xX14xX3xX1xX31xX4xX3xX19xX97xX15xX3xX26xcc28xX17xX3xX1x830cxX6xX3xf77axX4xX1x643exX4xX3xX19xX6xX17xX1xX3xX1cxXdxX23xX24xX3xX26xXdxX28xX17xX3xXexXdxX16xX14xX3xX1xX31xX4xX3xX1xX97xX17xX1cxX3x99d6x8f3ax7b17xc133xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxef43xX24xX19xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10x6caexXex93bdxX6xX5xXdxX1cxX17xd6d3xX3xX4xX10xX17xXexX10xX9exd6c6xXaxX12xX0xX7xXexX9exX24xX17xX1cxX12xXcxX1xX77xX17xX1cxX3xX58xX23xX24xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1cxXdxX23xX24xX3xX26xXdxX28xX17xX0xX40xX7xXexX9exX24xX17xX1cxX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX24xX19xX15xXaxX12xX55xX15xX3xX58xX6xX17xX3xX17xX1xX5exX17xX3xX19xX5exX17xX3xX1xX14xX15xX68xX17xX3xX36xX37xX38xX3xX3axX14xX15xX28xX17xX3xXexX1xX77xX17xX1cxX3xX58xX23xX24xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1cxXdxX23xX24xX3xX26xXdxX28xX17xX3xXexXdxX16xX14xX3xX1xX31xX4xX3xX17xX1xb90dxX3xX7xX6xX14xX10dxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX24xX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX9exX24xX17xX1cxX12xX2xXe6xX3xX36xX1xX8fxX3xXexXdxX28xX14xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX10dxX0xX40xX7xXexX9exX24xX17xX1cxX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX24xX19xX15xXaxX12xX1exX1fxX3xX4xX1xX8fxX3xXexXdxX28xX14xX3xXexX97xXdxX3xX26xX9bxX3xXexX9exX9fxX3xX1cxXdxX23xX24xX3xX26xXdxX28xX17xX3xXexXdxX16xX14xX3xX1xX31xX4xX3xX19xX97xX15xX3xX26xXb9xX17xX3xX1xXbdxX6xX3xXc0xX4xX1xXc3xX4xX3xX19xX6xX17xX1xX3xX1cxXdxX23xX24xX3xX26xXdxX28xX17xX3xXexXdxX16xX14xX3xX1xX31xX4xX3xX1xX97xX17xX1cxX3xXe3xXe4xXe5xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX24xX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX9exX24xX17xX1cxX12xX1exXe6xX3xbe4dxXdx95caxX14xX3x6f7bxXdxX68xX17xX3xX26x6e0exX3xdf59x69e5xXdxX3xXexX1a6xd5cfxX17xX1cxX10dxX0xX40xX7xXexX9exX24xX17xX1cxX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX24xX19xX15xXaxX12xae39xX1cxX1a6xe3bfxXdxX3xX4xXbdxX3xX287xcf3bxX3xX4xX23xX4xX3xX287xXdxX27cxX14xX3xX27fxXdxX68xX17xX3xX7xX6xX14xX3xX287xX5exX15xX3xX27fxX1xX77xX17xX1cxX3xXbxX1xX5exX17xX3xX58xXdxX68xXexX3xX19xX5exX17xX3xXexb511xX4xd1a9xX3xX17xX6xX38xX3xX17x1004fxX2e8xX3xXexX1xX285xX17xX1xX3xXbxX1x9272xX17xX3xX105x5dadxX3xX1xX2e6xXdxX2e8xX3xXexX9fxX17xX3xX17xX1cxX1a6xc097xX17xX1cxX2e8xX3xXexX77xX17xX3xX1cxXdxX23xX24xX3xX287xX1a6xX28dxX4xX3xX287xXb9xX17xX1cxX3xX27fx9a7fxX3xX19x8c70xX3xX105xaf28xXexX3xXexX14xX15xX16xX17xX10dxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX24xX19xX15xXaxX12xX107xX3xX36xXbdxX3xf6bexX14xX288xX4xX3xXexX9bxX4xX1xX3xXe4xXdxX68xXexX3xX2afxX6xX38xX3xX26xX285xX3xX4xX1a6xX3xXexX9exdbffxX3xXexX97xXdxX3xXe4xXdxX68xXexX3xX2afxX6xX38xX115xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX24xX19xX15xXaxX12xX107xX3xX27axX2b9xX3xX2xf663xX3xXexX14xb49cxXdxX3xXexX9exX34xX3xX5xX28xX17xX115xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX24xX19xX15xXaxX12xX107xX3xX36xXbdxX3xX287x892axX17xX3xX287xXb9xX17xX1cxX3xX27fxX325xX3xX26xX285xX3xXbxX1xXdx973bxX14xX3xX287xXb9xX17xX1cxX3xX27fxX325xX3xX19xX328xX3xXexX14xX15xX16xX17xX115xX3xX4xXbdxX3xX5xX325xX3xX5xX9bxX4xX1xX3xX9exde0fxX3xX9exX285xX17xX1cxX115xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX24xX19xX15xXaxX12xX107xX3xX27axX2b9xX3xX7xXc3xX4xX3xX27fxX1x8975xX10xX3xX287xX16xX3xXexX1xX328xX4xX3xX1xXdxX68xX17xX3xX17xX1xXdxX68xX38xX3xX26xX1axX115xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX24xX19xX15xXaxX12xX107xX3xXcxXdxX28xX14xX3xX4xX1xX14xX37xX17xX3xX26xX27cxX3xXexX9ex627fxX17xX1xX3xX287xX2e6xX3xX287xX285xX24xX3xXexX97xX24xX2e8xX3xX58xc639xXdxX3xX19xX1a6xX30cxX17xX1cxX10dxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX24xX19xX15xXaxX12x6d6fxX3xX36xXbdxX3xX58xd901xX17xX1cxX3xX27axX97xXdxX3xX1xX31xX4xX3xX7xX1a6xX3xXbxX1xX97xX38xX3xX4xX1xX14xX15xX28xX17xX3xX17xX1cxX285xX17xX1xX3xX1cxXdxX23xX24xX3xX19xX1axX4xX3xXexXdxX16xX14xX3xX1xX31xX4xX3xX1xX24xe897xX4xX3xX36xec7dxX3xX17xX1xX5exX17xX3xXexX1xX14xX2e6xX4xX3xX17xX1cxX285xX17xX1xX3xX287xX285xX24xX3xXexX97xX24xX3xX1cxXdxX23xX24xX3xX26xXdxX28xX17xX3xXexXdxX16xX14xX3xX1xX31xX4xX3xXexX9exX34xX3xX5xX28xX17xX2e8xX3xXexX9exX1a6xX2b2xX17xX1cxX3xX1xX28dxXbxX3xX38xX77xX17xX3xX1xX31xX4xX3xX4xX1xX1a6xX6xX3xX287xX2b9xX3xX1cxXdxX23xX24xX3xX26xXdxX28xX17xX3xX4xXbdxX3xX58xX48bxX17xX1cxX3xX4xX4c4xX3xX17xX1xX5exX17xX3xXexX1xX14xX2e6xX4xX3xX17xX1cxX285xX17xX1xX3xX287xX285xX24xX3xXexX97xX24xX3xX1cxXdxX23xX24xX3xX26xXdxX28xX17xX3xXexX1xX456xX3xXbxX1x75f9xXdxX3xX4xXbdxX3xX58xX48bxX17xX1cxX3xX4xX4c4xX3xX17xX1xX5exX17xX3xX4xX1xX14xX15xX28xX17xX3xX17xX1cxX285xX17xX1xX3xXbxX1x5af9xX3xX1xX28dxXbxX3xX26xX285xX3xX4xXbdxX3xX4xX1xXc3xX17xX1cxX3xX4xX1xX8fxX3xX58xX467xXdxX3xX19xX1a6xX30cxX17xX1cxX3xX17xX1cxX1xXdxX68xXbxX3xX26xX1axX3xX7xX1a6xX3xXbxX1xX97xX38xXe6xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX24xX19xX15xXaxX12xX485xX3xX36xXbdxX3xXexX9exX456xX17xX1xX3xX287xX2e6xX3xX17xX1cxX24xX97xXdxX3xX17xX1cxX2efxX3xX58xf675xX4xX3xX2xX3xXexX9exX34xX3xX5xX28xX17xX3xXexX1xX10xX24xX3xX34exX14xX15xX3xX287xX9bxX17xX1xX3xXexX97xXdxX3xXcxX1xX77xX17xX1cxX3xXexX1a6xX3xX7xX288xX3x9fb0xX2xX40xX1exX601xX2xa025xX40xXcxXcxX107xXf6x847ax7f4fxX27axXcxX3xX17xX1cxX285xX15xX3xX1exX607xX40xX2xX40xX1exX601xX2xX607xX3xX4xX2b9xX6xX3xXf6xX2e6xX3xX60dxXdxX23xX24xX3xX19xX1axX4xX3xX26xX285xX3xX27axX285xX24xX3xXexX97xX24xX115xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX24xX19xX15xXaxX12xX485xX3xX36xXbdxX3xXexX9exX456xX17xX1xX3xX287xX2e6xX3xXexXdxX17xX3xX1xX31xX4xX3xX287xX97xXexX3xX4xX1xX14xX37xX17xX3xX27fxbd50xX3xX17xXb9xX17xX1cxX3xX7xX4c4xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX4xX77xX17xX1cxX3xX17xX1cxX1xX68xX3xXexX1xX77xX17xX1cxX3xXexXdxX17xX3xX4xX3bdxX3xX58xX554xX17xX3xXexX1xX10xX24xX3xX34exX14xX15xX3xX287xX9bxX17xX1xX3xXexX97xXdxX3xXcxX1xX77xX17xX1cxX3xXexX1a6xX3xX7xX288xX3xX601xX1fxX40xX1exX601xX2xX607xX40xXcxXcxX107xXf6xXcxXcxXcxXcxX3xX17xX1cxX285xX15xX3xX2xX2xX40xX1fxX40xX1exX601xX2xX607xX3xX4xX2b9xX6xX3xXf6xX2e6xX3xXcxX1xX77xX17xX1cxX3xXexXdxX17xX3xX26xX285xX3xXcxX9exX14xX15xX27cxX17xX3xXexX1xX77xX17xX1cxX115xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX24xX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX9exX24xX17xX1cxX12xX1fxXe6xX3xX4fxX456xX17xX1xX3xXexX1xXc3xX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX10dxX0xX40xX7xXexX9exX24xX17xX1cxX12xX3xXcxX1xXdxX3xXexX14xX15xX16xX17xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX24xX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX9exX24xX17xX1cxX12xX607xXe6xX3xXcxX1xX2b2xXdxX3xX1cxXdxX6xX17xX3xX26xX285xX3xX287xX9bxX6xX3xX287xXdxX16xX38xX3xX17xX2e6xXbxX3xX1xX467xX3xX7xX3bdxX10dxX0xX40xX7xXexX9exX24xX17xX1cxX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX24xX19xX15xXaxX12xX107xX3xXcxX1xX2b2xXdxX3xX1cxXdxX6xX17xX3xXexX1xX14xX3xX1xX467xX3xX7xX3bdxX3xXex6612xX3xX17xX1cxX285xX15xX3xX2xX607xX40xX393xX40xX1exX601xX1exX601xX3xX287xX3cexX17xX3xX17xX1cxX285xX15xX3xX2xX1fxX40xe333xX40xX1exX601xX1exX601xX3xXc0xXexX1xX2b2xXdxX3xX1cxXdxX6xX17xX3xXexX9exX24xX17xX1cxX3xX1cxXdxX2b2xX3xX1xX285xX17xX1xX3xX4xX1xX9fxX17xX1xXe5xXe6xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX24xX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX9exX24xX17xX1cxX12xfd3axXe6xX3xX27axX9bxX6xX3xX287xXdxX16xX38xX10dxX0xX40xX7xXexX9exX24xX17xX1cxX12xX3xXcxX97xXdxX3xf6c6xX1x848dxX17xX1cxX3xX1xX31xXbxX3xX1cxX23xX4xX3xX1exX3xX107xX3xc018xXf6xX2afxX60exX3xX1xX14xX15xX68xX17xX3xX36xX37xX38xX3xX3axX14xX15xX28xX17xXe6xX3x5aabxX288xX3xX17xX1xX285xX3xX2x6912xX81axX2e8xX3xX287xX1a6xX2b2xX17xX1cxX3xX4fxX285xX3xX4fxX14xX15xX3xXexX5d6xXbxX2e8xX3xXexX1xX9bxX3xXexX9ex7100xX17xX3xX36xX37xX38xX3xX3axX14xX15xX28xX17xX2e8xX3xX1xX14xX15xX68xX17xX3xX36xX37xX38xX3xX3axX14xX15xX28xX17xX2e8xX3xXexX8fxX17xX1xX3xX4fxX285xX3xXcx95c9xX17xX1xXe6xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX24xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX38xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xXexX1xX14xX38xX58xX3xX19xX1xXdxX19xX10xX3xXdxX36xX10xX17xXexX10xX9exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax5e36xXdxX19xXexX1xX10dxX3x7062xX601xX601xXbxX105xX115xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX10dxX3xX607xX601xX601xXbxX105xX115xXaxX3xX7xX9exX4xX9xXaxX40xX40xXdxXe6xX58xX6xX24xX1xX6xXexXdxX17xX1xXe6xX26xX17xX40xX17xX10xX8eaxX7xX40xX1exX601xX1fxX1exX40xX864xX8f1xX19xX1exX601xX864xX1fxX393xX2xX601xXexX7d5xX81axX1fxX81axX5xX607xX107xXexX14xX15xX10xX17xX1cxXdxX6xX24xX26xXdxX10xX17xXe6xd5f3xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1exX1fxX3xX1cxXdxX23xX24xX3xX26xXdxX28xX17xX3xXcxXdxX16xX14xX3xX1xX31xX4xX3xX34xX3xX36xX37xX38xX3xX3axX14xX15xX28xX17xXaxX3xX8eaxXdxX19xXexX1xX9xXaxX8f1xX601xX601xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX607xX601xX601xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12